Rubrica

 

Informazioni sulla chiesa in altre lingue

Mirrors.php?id=205  Mirrors.php?id=602  Mirrors.php?id=646  Mirrors.php?id=4898  Mirrors.php?id=2779 
Mirrors.php?id=204  Mirrors.php?id=206  Mirrors.php?id=207  Mirrors.php?id=208  Mirrors.php?id=3944 
Mirrors.php?id=647         
 

Calendario ortodosso

   

Scuola domenicale della parrocchia

   

Ricerca

 

In evidenza

11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 2 febbraio 2019)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 4 gennaio 2019)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: 19 luglio 2014)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  I padrini di battesimo e il loro ruolo nella vita del figlioccio  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  La preparazione al Matrimonio nella Chiesa ortodossa  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  La preparazione al Battesimo nella Chiesa ortodossa  
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Facebook
Inizio  >  Testi delle funzioni
  Officio della Presentazione dei Doni (o Proscomidia)

Testo trilingue italiano / slavonico / romeno (moldavo)

Clicca per SCARICARE il documento come PDF file 
Condividi:

 

 

PREGHIERE DI INGRESSO

S. e D. fanno tre inchini davanti alle porte sante dicendo:

S./D O Dio, purifica me peccatore e abbi misericordia di me. (tre volte)

С./Д. Боже, очисти мя грешнаго, и помилуй мя. (трижды)

P./D. Dumnezeule, curaţeşte pe mine păcătosul şi mă miluieşte. (de trei ori)

 

[D.] Benedici, presule.

S. Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

[Д.] Благослови, владыко.

С. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.

[D.] Binecuvintează, stăpîne.

P. Binecuvîntat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 

D. Amen. Re celeste, Consolatore, Spirito della verità, che sei ovunque presente e tutto ricolmi, scrigno dei beni e dispensatore di vita, vieni, e dimora in noi, e purificaci da ogni macchia, e salva, o Buono, le nostre anime.

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, purifica i nostri peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a causa del tuo nome.

Kyrie eleison. (tre volte)

Д. Аминь. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, душы наша.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (трижды)

D. Amin. Împarate ceresc, Mîngiietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mîntuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele tău.

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Nel periodo pasquale al posto di “Re celeste...” e “Tuttasanta Trinità...”, si recita invece tre volte il Tropario "Cristo è risorto".

 

S./D. Cristo è risorto dai morti: con la morte ha vinto la morte, e a chi giace nei sepolcri ha elargito la vita.

С./Д. Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

P./D. Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcînd, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.

 

D. Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

Д. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

D. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

D. Amen.

Д. Аминь.

D. Amin.

 

S./D. Abbi misericordia di noi, Signore, abbi misericordia di noi, mancando di ogni discolpa, noi peccatori ti offriamo questa preghiera, o sovrano: abbi misericordia di noi.

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Signore, abbi misericordia di noi: in te confidiamo. Non adirarti oltremodo con noi e non tenere a mente le nostre iniquità, ma guarda su di noi anche ora, qual benigno, e riscattaci dai nostri nemici: sei tu il nostro Dio, e noi il popolo tuo, tutti opera delle tue mani, e invochiamo il tuo nome.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Aprici le porte della misericordia, benedetta Madre di Dio; sperando in te non periamo, ma siamo liberati per mezzo tuo dalle sciagure: tu sei infatti la salvezza della stirpe dei cristiani.

С./Д.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; / всякаго бо ответа недоумеюще, / сию Ти молитву яко Владыце, грешнии приносим: / помилуй нас.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Господи, помилуй нас, / на Тя бо уповахом; / не прогневайся на ны зело, / ниже помяни беззаконий наших, / но призри и ныне яко благоутробен, / и избави ны от враг наших; / Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, / вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородице, / надеющиися на Тя да не погибнем, / но да избавимся Тобою от бед: / Ты бо еси спасение рода христианскаго.

P./D. Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepîndu-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpîn, noi, păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mînia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mîinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvîntată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mîntuim prin tine din nevoi, că tu eşti mîntuirea neamului creştinesc.

S. e D. baciano le icone regali dell'iconostasi dicendo:

S./D. Veneriamo la tua purissima immagine, o Buono, chiedendo perdono delle nostre colpe, Cristo Dio; ti sei volontariamente compiaciuto di salire nella carne sulla Croce per liberare dalla schiavitù del nemico quelli che hai plasmato. Perciò grati ti esclamiamo: hai colmato di gioia l'universo, Salvatore nostro, venuto a salvare il mondo.

Tu che sei fonte di misericordia, rendi degni di misericordia anche noi, o Madre-di-Dio; guarda sul popolo che ha peccato; mostra, come sempre, la tua potenza, affinché sperando in te gridiamo: gioisci, come già Gabriele, caposchiera degli incorporei.

С./Д. Пречистому образу Твоему покланяемся, Благий, / просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже: / волею бо благоволил еси плотию взыти на Крест, / да избавиши яже создал еси от работы вражия. / Тем благодарственно вопием Ти: / радости исполнил еси вся, Спасе наш, / пришедый спасти мiр.

Милосердия сущи источник, / милости сподоби нас Богородице, / призри на люди согрешившия, / яви яко присно силу Твою: / на Тя бо уповающе, радуйся вопием Ти, / якоже иногда Гавриил безплотных архистратиг.

P./D.

Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerînd iertare greşealelor noastre, Hristoase Dumnezeule; că de voie ai binevoit a Te sui cu Trupul pe cruce, ca să scapi din robia vrăjmaşului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulţumire strigăm Ţie: Toate le-ai umplut de bucurie, Mîntuitorul nostru, Cel ce ai venit să mîntuieşti lumea.

Ceea ce eşti izvorul milei, învredniceşte-ne pe noi milostivirii, Născătoare de Dumnezeu; caută spre poporul cel păcătos; arată, precum de-a pururea, puterea ta, că întru tine nădăjduind, strigăm ţie: Bucură-te, ca şi oarecînd Gavriil, mai-marele voievod al celor fără de trup.

 

[D.] Preghiamo il Signore.

S. Signore, stendi la mano dall'alto della tua santa dimora e fortificami nel tuo servizio, affinché io possa compiere il sacrificio incruento, presentandomi senza macchia al tuo santo altare. Poiché tua è la potenza e la gloria nei secoli. Amen.

[Д.] Господу помолимся.

С. Господи, низпосли руку Твою с высоты святаго жилища Твоего и укрепи мя в предлежащую службу Твою, да неосужденно предстану страшному престолу Твоему, и безкровное священнодействие совершу, яко Твоя есть сила и слава во веки веков, аминь.

[D.] Domnului să ne rugăm.

P. Doamne, trimite mîna Ta dintru înălţimea locaşului Tău şi mă întăreşte spre slujba Ta ce-mi este pusă înainte, ca neosîndit stînd înaintea înfricoşătorului Tău altar, să săvîrşesc Jertfa cea fără de sînge. Că a Ta este puterea şi slava în vecii vecilor. Amin.

Dopo un inchino all'assemblea con la richiesta di perdono, S. e D. entrano nel santuario, baciando la santa mensa.

S./D. Entrerò nella tua casa, ti adorerò nel tuo tempio santo, nel tuo timore. Signore, guidami nella tua giustizia a motivo dei miei nemici; drizza di fronte a te la mia via.

С./Д. Вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсе Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой.

P./D. Intra-voi în casa Ta, închina-mă-voi în biserica Ta cea sfîntă, întru frica Ta, Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta, pentru vrăjmaşii mei, îndreptează înaintea Ta calea mea.

PREGHIERE DELLA VESTIZIONE

[D.] Benedici, presule, lo sticario e l'orario.

[S.] Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

[Д.] Благослови, владыко, стихарь со орарем.

[С.] Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.

[D.] Binecuvîntează, stăpîne, stiharul dimpreună cu orarul.

[P.] Binecuvîntat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

D. indossa lo sticario dicendo:

[D.] Esulterà l'anima mia nel Signore, poiché mi ha rivestito di un manto di salvezza e mi ha avvolto di una veste di letizia; come sposo mi ha posto sul capo una corona, e come sposa mi ha abbellito di ornamenti.

[Д.] Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения, и одеждею веселия одея мя. Яко жениху возложи ми венец, и яко невесту украси мя красотою.

[D.] Bucura-se-va sufletul meu întru Domnul că m-a îmbrăcat în veşmîntul mîntuirii şi cu haina veseliei m-a împodobit; ca unui mire mi-a pus cunună şi ca pe o mireasă m-a împodobit cu podoabă.

D. indossa la soprammanica destra dicendo:

[D.] La tua destra, Signore, si è glorificata nella forza; la tua mano destra, Signore, ha infranto gli avversari e nella profusione della tua gloria hai abbattuto i nemici.

[Д.] Десница Твоя, Господи, прославися в крепости. Десная Твоя рука, Господи, сокруши враги и множеством славы Твоея стерл еси супостаты.

[D.] Dreapta Ta, Doamne, s-a preaslăvit întru tărie; mîna Ta cea dreaptă, Doamne, a sfărîmat pe vrăjmaşi şi cu mulţimea slavei Tale ai zdrobit pe cei potrivnici.

D. indossa la soprammanica sinistra dicendo:

[D.] Le tue mani mi hanno creato, e mi hanno formato; fammi comprendere e apprenderò i tuoi comandamenti.

[Д.] Руце Твои сотвористе мя и создасте мя; вразуми мя и научуся заповедем Твоим.

[D.] Mîinile Tale m-au făcut şi m-au zidit; înţelepţeşte-mă şi mă voi învăţa poruncile Tale.

S. indossa lo sticario dicendo:

S. Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Esulterà l'anima mia nel Signore, poiché mi ha rivestito di un manto di salvezza e mi ha avvolto di una veste di letizia; come sposo mi ha posto sul capo una corona, e come sposa mi ha abbellito di ornamenti.

С. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения, и одеждею веселия одея мя. Яко жениху возложи ми венец, и яко невесту украси мя красотою.

P. Binecuvîntat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bucura-se-va sufletul meu întru Domnul că m-a îmbrăcat în veşmîntul mîntuirii şi cu haina veseliei m-a împodobit; ca unui mire mi-a pus cunună şi ca pe o mireasă m-a împodobit cu podoabă.

S. indossa l'epitrachilio dicendo:

S. Benedetto Dio, che effonde la sua grazia sui suoi sacerdoti qual miro sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste.

С. Благословен Бог, изливаяй благодать Свою на священники Своя, яко миро на главе, сходящее на браду, браду Аароню, сходящее на ометы одежди его.

P. Binecuvîntat este Dumnezeu, Cel ce varsă harul Său peste preoţii Săi, ca mirul pe cap, ce se pogoară pe barbă, pe barba lui Aaron, ce se pogoară pe marginea veşmintelor lui.

S. indossa la cintura dicendo:

S. Benedetto Dio, che mi cinge di potenza e ha reso immacolata la mia via, ha formato i miei piedi come a un cervo e sulle altezze mi ha stabilito.

С. Благословен Бог, препоясуяй мя силою и положи непорочен путь мой, совершаяй нозе мои, яко елени, и на высоких поставляяй мя.

P. Binecuvîntat este Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere şi a făcut fără prihană calea mea, Cel ce întocmeşte picioarele mele ca ale cerbului şi peste cele înalte mă pune.

S., se ne ha il rango, indossa l'epigonatio dicendo:

S. Cingi la tua spada al tuo fianco, o potente, con il tuo decoro e bellezza, e avanza e trionfa e regna con verità emitezza e giustizia; e ti guiderà mirabilmente la tua destra, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

С. Препояши меч Твой по бедре Твоей, Сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и наляцы, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тя дивно десница Твоя, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

P. Încinge sabia Ta peste coapsa Ta, Puternice, cu podoaba Ta şi cu frumuseţea Ta şi încordează şi bine sporeşte şi stăpîneşte pentru adevăr, blîndeţe şi dreptate. Şi minunat Te va povăţui dreapta Ta, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

S. indossa il felonio dicendo:

S. I tuoi sacerdoti, Signore, si vestiranno di giustizia e i tuoi santi esulteranno di esultanza, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

С. Священницы Твои, Господи, облекутся в правду, и преподобнии Твои радостию возрадуются всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

P. Preoţii Tăi, Doamne, se vor îmbrăca întru dreptate şi cuvioşii Tăi întru bucurie se vor bucura, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

S. e D. si lavano le mani dicendo:

S. Laverò le mie mani tra gli innocenti, e andrò inrotno al tuo altare, Signore, per udire la voce della tua lode e narrare tutte le tue meraviglie. Signore, ho amato lo splendore della tua casa e il luogo di dimora della tua gloria. Non perdere insieme con gli empi l'anima mia, né con gli uomini di sangue la mia vita. Nelle loro mani ci sono iniquità, la loro destra è stata colmata di doni; io invece ho camminato nella mia rinuncia al male. Liberami, Signore, e abbi misericordia di me. Il mio piede sta nella rettitudine; nelle assemblee ti benedirò, Signore.

С. Умыю в неповинных руце мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышати ми глас хвалы Твоея, и поведати вся чудеса Твоя. Господи, возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоея. Да не погубиши с нечестивыми душу мою, и с мужи кровей живот мой. Ихже в руку беззакония, десница их исполнися мзды. Аз же незлобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя ста на правоте, в церквах благословлю Тя, Господи.

P. Spăla-voi între cei nevinovaţi mîinile mele şi voi înconjura altarul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale şi să spun toate minunile Tale. Doamne, iubit-am bună-cuviinţa casei Tale şi locul sălăşluirii slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioşi sufletul meu şi cu vărsătorii de sînge viaţa mea, în mîinile cărora sunt fărădelegile; dreapta lor s-a umplut de daruri, iar eu întru nerăutatea mea am umblat. Izbăveşte-mă, Doamne, şi mă miluieşte. Piciorul meu a stat întru dreptate; în biserici Te voi binecuvînta, Doamne.

RITO DELLA PREPARAZIONE DEI SANTI DONI

S. e D. vanno alla tavola dell'offertorio e dicono:

S./D. O Dio, purifica me peccatore e abbi misericordia di me. (tre volte)

С./Д. Боже, очисти мя грешнаго, и помилуй мя. (трижды)

P./D. Dumnezeule, curaţeşte pe mine păcătosul şi mă miluieşte. (de trei ori)

Baciando i vasi sacri, S. dice:

S. Ci hai riscattati dalla maledizione della legge con il tuo prezioso sangue; inchiodato sulla Croce e trafitto dalla lancia, hai effuso l'immortalità per gli uomini: Salvatore nostro, gloria a te.

С. Искупил ны еси от клятвы законныя / честною Твоею Кровию, / на Кресте пригвоздився и копием прободся, / безсмертие источил еси человеком, / Спасе наш, слава Тебе.

P. Răscumpăratu-ne-ai pe noi din blestemul Legii cu scump Sîngele Tău. Pe Cruce fiind răstignit şi cu suliţa împuns, nemurire ai izvorît oamenilor, Mîntuitorul nostru, slavă Ţie.

 

[D.] Benedici, presule.

S. Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

[Д.] Благослови, владыко.

С. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.

[D.] Binecuvintează, stăpîne.

P. Binecuvîntat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

PREPARAZIONE DEL SANTO AGNELLO

S. segna il sigillo dell'agnello sulla prima prosfora.

[D.] Preghiamo il Signore.

S. In memoria del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. (tre volte)

[Д.] Господу помолимся.

С. В воспоминание Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. (трижды)

[D.] Domnului să ne rugăm.

P. Întru pomenirea Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. (de trei ori)

S. incide il lato destro del sigillo.

[D.] Preghiamo il Signore.

S. Come pecora fu condotto al macello.

[Д.] Господу помолимся.

С. Яко овча на заколение ведеся.

[D.] Domnului să ne rugăm.

P. Ca o oaie spre junghiere S-a adus.

S. incide il lato sinistro del sigillo.

[D.] Preghiamo il Signore.

S. E come agnello immacolato, muto innanzi a chi lo tosa, così non apre la sua bocca.

[Д.] Господу помолимся.

С. И яко агнец непорочен прямо стригущаго его безгласен, тако не отверзает уст Своих.

[D.] Domnului să ne rugăm.

P. Şi ca un miel nevinovat, fără de glas împotriva celui ce-o tunde, aşa nu şi-a deschis gura Sa.

S. incide il lato superiore del sigillo.

[D.] Preghiamo il Signore.

S. Nella sua umiliazione il suo processo fu consumato.

[Д.] Господу помолимся.

С. Во смирении Его суд Его взятся.

[D.] Domnului să ne rugăm.

P. Întru smerenia Lui, judecata Lui s-a ridicat.

S. incide il lato inferiore del sigillo.

[D.] Preghiamo il Signore.

S. La sua generazione, chi mai la narrerà?

[Д.] Господу помолимся.

С. Род же Его кто исповесть.

[D.] Domnului să ne rugăm.

P. Iar neamul Lui cine-l va spune?

S. divide l'agnello dalla base della prosfora.

[D.] Togli, presule.

S. Poiché è tolta dalla terra la sua vita.

[Д.] Возми, владыко.

С. Яко вземлется от земли живот Его.

[D.] Ridică, stăpîne.

P. Că s-a luat de pe pămînt viaţa Lui.

S. incide la base dell'agnello in forma di croce.

[D.] Immola, presule.

S. È immolato l'Agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo, per la vita e la salvezza del mondo.

[Д.] Пожри, владыко.

С. Жрется Агнец Божий, вземляй грех мiра, за мiрский живот и спасение.

[D.] Junghie, stăpîne.

P. Junghie-se Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, pentru viaţa şi pentru mîntuirea lumii.

S. trafigge con la lancia il sigillo sul riquadro segnato IC.

[D.] Trafiggi, presule.

S. Uno dei soldati con la lancia gli trafisse il costato; e subito ne uscì sangue e acqua; e colui che ha visto ha testimoniato, e veritiera è la sua testimonianza.

[Д.] Прободи, владыко.

С. Един от воин копием ребра Его прободе, и абие изыде кровь и вода. И видевый свидетельствова и истинно есть свидетельство его.

[D.] Împunge, stăpîne.

P. Şi unul din ostaşi cu suliţa coasta Lui a împuns. Şi îndată a ieşit sînge şi apă; şi cel ce a văzut a mărturisit şi adevărată este mărturia lui.

D. versa vino e acqua nel calice.

[D.] Benedici, presule, la santa unione.

S. Benedetta l'unione dei tuoi santi in ogni tempo, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

[Д.] Благослови, владыко, святое соединение.

С. Благословенно соединение святых Твоих всегда, ныне и присно и во веки веков.

[D.] Binecuvîntează, stăpîne, sfînta amestecare.

P. Binecuvîntată este amestecarea Sfintelor Tale, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

PARTICOLE IN MEMORIA

S. estrae dalla seconda prosfora una particola triangolare.

S. In onore e memoria della più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra, Madre-di-Dio e semprevergine Maria: per le sue intercessioni accetta, Signore, questa immolazione sul tuo altare oltre i cieli.

С. В честь и память преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, Еяже молитвами приими, Господи, жертву сию в пренебесный Твой жертвенник.

P. Întru cinstea şi pomenirea preabinecuvîntatei, măritei Stăpînei noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria, pentru ale cărei rugăciuni primeşte, Doamne, jertfa aceasta întru jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri.

S. pone la particola alla sinistra dell'agnello.

S. Sta la regina alla tua destra, avvolta in un manto dorato, variamente adornata.

С. Предста Царица одесную Тебе, в ризы позлащенны одеяна, преукрашенна.

P. De faţă a stătut împărăteasa, de-a dreapta Ta, în haină aurită îmbrăcată şi preaînfrumuseţată.

S. pone alla sinistra dell'agnello le nove particole della terza prosfora, in tre ordini di tre file verticali.

S. Del santo glorioso profeta, Precursore e Battista Giovanni.

С. Честнаго славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.

P. A Cinstitului, slăvitului prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan.

 

S. Dei santi gloriosi profeti, Mosè e Aronne, Elia ed Eliseo, Davide e Iesse, dei santi tre giovinetti e di Daniele profeta, e di tutti i santi profeti.

С. Святых славных пророков: Моисея и Аарона, Илии и Елиссея, Давида и Иессея, святых триех отроков, и Даниила пророка, и всех святых пророков.

P. A Sfinţilor slăviţilor prooroci: Moise şi Aaron, Ilie şi Elisei, David şi Iesei; a sfinţilor trei tineri şi a lui Daniel proorocul, şi a tuturor sfinţilor prooroci.

 

S. Dei santi apostoli Pietro e Paolo, gloriosi e degni di ogni lode, e di tutti i santi apostoli.

С. Святых славных и всехвальных Апостол Петра и Павла, и прочих всех святых апостолов.

P. A Sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli Petru şi Pavel, şi a tuturor Sfinţilor Apostoli.

 

S. Dei nostri santri padri e ierarchi, Basilio il Grande, Gregorio il Teologo e Giovanni Crisostomo, Atanasio e Cirillo, Nicola di Mira, Pietro, Alessio, Giona, Filippo ed Ermogene di Mosca, Niceta, vescovo di Novgorod, Leonzio, vescovo di Rostov e di tutti i santi ierarchi.

С. Иже во святых отец наших святителей: Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго, Афанасия и Кирилла, Николая Мирликийскаго, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, Московских, Никиты, епископа Новгородскаго, Леонтия, епископа Ростовскаго, и всех святых святителей.

P. A celor între sfinţi Părinţi ai noştri şi ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvîntătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur, Atanasie şi Chiril, Nicolae cel din Mira, Petru, Alexii, Iona, Filip, şi Ermoghen din Moscova, Nichita, episcop din Novgorod, Leontie, episcop din Rostov, şi a tuturor sfinţilor ierarhi.

 

S. Del santo, apostolo, protomartire e arcidiacono Stefano, dei santi gloriosi grandi martiri Demetrio, Giorgio, Teodoro la Recluta, Teodoro l'Ufficiale e di tutti i santi martiri; delle sante martiri Tecla, Barbara, Ciriaca, Eufemia, Parasceve, Caterina e di tutte le sante martiri.

С. Святаго Апостола, первомученика и архидиакона Стефана, святых великих мучеников: Димитрия, Георгия, Феодора Тирона, Феодора Стратилата, и всех святых мученик. И мучениц: Феклы, Варвары, Кириакии, Евфимии и Параскевы, Екатерины и всех святых мучениц.

P. A Sfîntului Apostol întîiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, a sfinţilor Marilor Mucenici Dimitrie, Gheorghe, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, şi a tuturor sfinţilor mucenici; şi a sfintelor muceniţe Tecla, Varvara, Chiriaca, Efimia şi Paraschiva, Ecaterina şi a tuturor sfintelor muceniţe.

 

S. Dei venerabili e teofori padri nostri, antonio, Eutimio, Saba, Onofrio, Atanasio dell'Athos, Antonio e Teodosio delle Grotte di Kiev, Sergio di Radonezh, Varlaam di Chutyn e di tutti i venerabili padri; e delle venerabili madri Pelagia, Teodosia, Anastasia, Euprassia, Febronia, Teodula, Eufrosina, Maria l'Egiziaca e di tutte le venerabili madri.

С. Преподобных и богоносных отец наших: Антония, Евфимия, Саввы, Онуфрия, Афанасия Афонскаго, Антония и Феодосия Печерских, Сергия Радонежскаго, Варлаама Хутынскаго и всех преподобных отец. И преподобных матерей: Пелагии, Феодосии, Анастасии, Евпраксии, Февронии, Феодулии, Евфросинии, Марии Египтяныни и всех святых преподобных матерей.

P. A Cuvioşilor şi purtătorilor de Dumnezeu Părinţilor noştri: Antonie, Eftimie, Sava, Onufrie, Atanasie cel din Aton, Antonie şi Teodosie, Sergiu din Radonej, Varlaam din Hutîn şi a tuturor preacuvioşilor părinţi; şi preacuvioaselor maici: Pelaghia, Teodosia, Anastasia, Eupraxia, Fevronia, Teodula, Eufrosina, Maria Egipteanca, şi a tuturor sfintelor preacuvioaselor maici.

 

S. Dei santi, gloriosi e taumaturghi anargiri Cosma e Damiano, Ciro e Giovanni, Panteleimone ed Ermolao, e di tutti i santi anargiri.

С. Святых и чудотворцев безсребреник: Космы и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеимона и Ермолая, и всех святых безсребреников.

P. A Sfinţilor şi făcătorilor de minuni, doctori fără de arginţi: Cosma şi Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolae, şi a tuturor sfinţilor fără de arginţi.

 

S. Dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna, del santo (...), patrono di questo santo tempio, del santo (...), di cui compiamo oggi la memoria, dei santi, gloriosi e pari agli apostoli Metodio e Cirillo, maestri degli slavi, dei santi, gloriosi e pari agli apostoli grandi principi Vladimiro e Olga, e di tutti i santi: per le loro intercessioni visitaci, o Dio.

С. Святых и праведных богоотец Иоакима и Анны, и святаго (...), егоже есть храм и святаго (...), егоже есть день, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей словенских, святых равноапостольных великаго князя Владимира и великия княгини Ольги, и всех святых, ихже молитвами посети ны, Боже.

P. A Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana, a Sfîntului (...), ocrotitorul sfîntului locaşului acestuia, a Sfîntului (...), a cărui pomenire o săvîrşim, a sfinţilor întocmai cu apostolii Metodie şi Chiril, dascăli slavilor, a sfinţilor întocmai cu apostolii mari cneazi Vladimir şi Olga şi a tuturor sfinţilor, pentru ale căror rugăciuni, cercetează-ne pe noi, Dumnezeule.

 

S. Del padre nostro tra i santi Giovanni, Arcivescovo di Costantinopoli, il Crisostomo [oppure Basilio il Grande, Arcivescovo di Cesarea di Cappadocia].

С. Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго [или Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийский].

P. A celui între sfinţi Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului [său Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei].

S. pone davanti all'agnello le particole della quarta prosfora, per i viventi.

S. Ricordati, Sovrano amico degli uomini, dei santissimi patriarchi ortodossi, del gran presule e padre nostro Santissimo Patriarca (....), del nostro eminentissimo (oppure sacratissimo) presule (....), e di tutto l'episcopato degli ortodossi, dell'insigne presbiterio, del diaconato in Cristo e di tutto l'ordine sacerdotale; (nei monasteri: dell'archimandrita oppure dell'igumeno ...); dei nostri fratelli e concelebranti presbiteri, diaconi e di tutti i nostri fratelli che hai invitato alla tua comunione per la tua benignità, Sovrano tuttobuono.

С. Помяни, Владыко человеколюбче, святейшия православныя патриархи, великаго господина и отца нашего Святейшаго Патриарха (...), господина нашего (Высоко-) преосвященнейшаго (...) и всякое епископство православных, честное пресвитерство, во Христе диаконство, и весь священнический чин: (аще во обители: архимандрита или игумена ...) братию и сослужебники наша, священники, диаконы, и всю братию нашу, яже призвал еси во Твое общение, Твоим благоутробием, всеблагий Владыко.

P. Pomeneşte, Stăpîne, Iubitorule de oameni, pe preasfinţi patriarhii ortodocşi, pe Marele Domn si Părintele nostru Prea Fericitul Patriarhul (...), pe (Prea-) Sfinţitul Stăpînul nostru (...), pe toţi episcopii ortodocşi, pe cinstita preoţime, cea întru Hristos diaconime şi toată ceata preoţească, (la mînăstiri: pe arhimandritul său egumenul ...), pe fraţii şi slujitorii cei dimpreună cu noi, preoţi şi diaconi şi pe toţi fraţii noştri, pe care i-ai chemat la împărtăşirea Ta, prin milostivirea Ta, Preabunule Stăpîne.

S. pone una particola per ricordare il paese e il popolo.

S. Ricordati, Signore, del nostro paese custodito da Dio e del suo popolo ortodosso.

С. Помяни, Господи, богохранимую страну нашу и православных людей ея.

P. Pomeneşte, Doamne, pe ţara noastră de Dumnezeu păzită şi pe poporul ei cel dreptcredincios.

S. ricorda, nome per nome, i viventi da commemorare. Per ognuno estrae una particola, iniziando dal vescovo che lo ha ordinato, se è vivente, e dice:

S. Ricordati, Signore, di (....).

С. Помяни, Господи, (...).

P. Pomeneşte, Doamne, pe (...).

S. pone davanti all'agnello le particole della quinta prosfora, per i defunti. Se c'è spazio sul disco, si possono tenere separate le particole dei defunti da quelle dei viventi.

S. In memoria e remissione dei peccati dei santissimi patriarchi e dei beati fondatori di questo santo tempio (oppure monastero).

С. О памяти и оставлении грехов святейших патриархов и блаженных создателей святаго храма сего (аще во обители святыя обители сея).

P. Pentru pomenirea şi iertarea păcatelor ale preasfinţilor patriarhilor şi ale fericiţilor ctitorilor sfîntului locaşului acestuia (său sfîntei mînăstirei acesteia).

S. ricorda, nome per nome, i defunti da commemorare. Per ognuno estrae una particola, iniziando dal vescovo che lo ha ordinato, se è defunto, e dice:

S. Ricordati, Signore, di (....).

С. Помяни, Господи, (...).

P. Pomeneşte, Doamne, pe (...).

S. conclude le commemorazioni dei defunti:

S. E di tutti quelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione alla vita eterna e nella tua comunione: padri e fratelli nostri ortodossi, Signore amico degli uomini.

С. И всех в надежде воскресения, жизни вечныя и Твоего общения усопших, православных отец и братий наших, человеколюбче Господи.

P. Şi pe toţi, care întru nădejdea învierii şi a vieţii de veci, cu împărtăşirea Ta au adormit, dreptmăritori părinţi şi fraţi ai noştri, Iubitorule de oameni, Doamne.

S. pone una particola per se stesso:

S. Ricordati, Signore, anche della mia indegnità e perdonami ogni trasgressione, sia volontaria che involontaria.

С. Помяни, Господи, и мое недостоинство, и прости ми всякое согрешение, вольное же и невольное.

P. Pomeneşte, Doamne, şi a mea nevrednicie, şi iartă-mi toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie.

Al termine così risulta la presentazione:

INCENSAZIONE

D. presenta a S. il turibolo fumante e dice:

[D.] Benedici, presule, l'incenso. Preghiamo il Signore.

S. Ti offriamo l'incenso, Cristo Dio nostro, in odore di fragranza spirituale: accoglilo sul tuo altare oltre i cieli e rimandaci a tua volta la grazia del tuo Spirito tuttosanto.

[Д.] Благослови, владыко, кадило. Господу помолимся.

С. Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания духовнаго, еже прием в пренебесный Твой жертвенник, возниспосли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа.

[D.] Binecuvîntează, stăpîne, tămîia. Domnului să ne rugăm.

P. Tămîie Îţi aducem Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind-o întru jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul Prea sfîntului Tău Duh.

S. incensa la stella e la pone sopra il disco.

[D.] Preghiamo il Signore.

S. Giunta, la stella si fermò sopra il luogo dov'era il bimbo.

[Д.] Господу помолимся.

С. И пришедши звезда, ста верху, идеже бе Отроча.

[D.] Domnului să ne rugăm.

P. Şi venind steaua, a stătut deasupra, unde era Pruncul.

S. incensa il primo velo e ammanta il disco.

[D.] Preghiamo il Signore. Ammanta, presule.

S. Il Signore regna, si è rivestito di maestà, si è rivestito di potenza, il Signore, e se ne è cinto; e invero ha reso saldo l'universo, tal che non sia scosso. [Pronto è il tuo trono sin da allora: sin dall'eterno tu sei. I fiumi hanno sollevato, Signore, hanno sollevato i fiumi la loro voce. I fiumi leveranno i loro scrosci, dalla voce delle grandi acque. Mirabili le alte onde del mare: mirabile nelle altezze il Signore! Le tue testimonianze sono grandemente degne di fede. Alla tua casa si addice la santità, Signore, a lungo nei giorni.]

[Д.] Господу помолимся. Покрый, владыко.

С. Господь воцарися, в лепоту облечеся: облечеся Господь в силу и препоясася, [ибо утверди вселенную, яже не подвижится. Готов престол Твой оттоле: от века Ты еси. Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы своя. Возмут реки сотрения своя, от гласов вод многих. Дивны высоты морския, дивен в высоких Господь. Свидения Твоя уверишася зело, дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дний.]

[D.] Domnului să ne rugăm. Acoperă, stăpîne.

P. Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins, pentru că a întărit lumea, care nu se va clinti. [Gata este scaunul Tău de atunci, din veac eşti Tu. Ridicat-au rîurile, Doamne, ridicat-au rîurile glasurile lor, ridica-vor rîurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălţările mării, minunat este întru cele înalte Domnul. Mărturiile Tale s-au încredinţat foarte. Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile.]

S. incensa il secondo velo e ammanta il calice.

[D.] Preghiamo il Signore. Ammanta, presule.

S. Ha ammantato i cieli la tua virtù, o Cristo, e della tua lode è colma la terra.

[Д.] Господу помолимся. Покрый, владыко.

С. Покры небеса добродетель Твоя, Христе, и хвалы Твоея исполнь земля.

[D.] Domnului să ne rugăm. Acoperă, stăpîne.

P. Acoperit-a cerurile bunătatea Ta, Hristoase, şi de lauda Ta este plin pămîntul.

S. incensa il velo grande e ammanta entrambi i vasi santi.

[D.] Preghiamo il Signore. Ammanta, presule.

S. Proteggici al riparo delle tue ali; scaccia da noi ogni nemico e avversario; da' pace alla nostra vita; Signore, abbi misericordia di noi e del mondo tuo, e salva le nostre anime, qual Dio buono, amico degli uomini e misericordioso.

[Д.] Господу помолимся. Покрый, владыко.

С. Покрый нас кровом крилу Твоею, отжени от нас всякаго врага и супостата. Умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наша, яко благ и человеколюбец.

[D.] Domnului să ne rugăm. Acoperă, stăpîne.

P. Acoperă-ne pe noi cu acoperămîntul aripilor Tale; depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul; împacă viaţa noastră, Doamne; miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta şi mîntuieşte sufletele noastre, ca un bun şi de oameni iubitor.

S. incensa la tavola dell'offertorio e dice:

S. Benedetto sei tu, Dio nostro: così ti sei compiaciuto; gloria a te. (tre volte)

D. In ogni tempo: ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. (tre volte)

С. Благословен Бог наш, сице благоволивый, слава Тебе. (трижды)

Д. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. (трижды)

P. Bine eşti cuvîntat, Dumnezeul nostru, Care ai binevoit aşa, slavă Ţie. (de trei ori)

D. Totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (de trei ori)

 

[D.] Sulla presentazione dei preziosi doni preghiamo il Signore.

S. O Dio, Dio nostro, tu hai inviato il pane celeste, il nutrimento di tutto il mondo, il nostro Signore e Dio Gesù Cristo, Salvatore e Redentore, che ci benedice e ci santifica: tu stesso benedici questa presentazione e accettala sul tuo altare oltre i cieli. Abbi memoria, qual buono e amico degli uomini, di quelli che hanno fatto l'offerta e di coloro per cui essi l'hanno recata, e custodiscici senza condanna durante la consacrazione dei tuoi misteri divini. Poiché è stato santificato e glorificato il tuttoinsigne e magnifico tuo nome, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

[Д.] О предложенных Честных Дарех Господу помолимся.

С. Боже, Боже наш, Небесный Хлеб, пищу всему мiру, Господа нашего и Бога Иисуса Христа пославый, Спаса и Избавителя и Благодетеля, благословяща и освящающа нас, Сам благослови предложение сие, и приими е в пренебесный Твой жертвенник. Помяни, яко благ и человеколюбец, принесших и ихже ради принесоша, и нас неосуждены сохрани во священнодествии Божественных Твоих Таин. Яко святися и прославися пречестное и великолепое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

[D.] Pentru punerea înainte a Cinstitelor Daruri, Domnului să ne rugăm.

P. Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Cel ce pîinea cea cerească, hrana a toată lumea, pe Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos L-ai trimis mîntuitor şi izbăvitor şi binefăcător, Care ne binecuvîntează şi ne sfinţeşte pe noi, Însuţi, binecuvîntează această punere înainte şi o primeşte pe dînsa întru jertfelnicul Tău cel mai presus de ceruri. Pomeneşte, ca un bun şi de oameni iubitor, pe cei ce au adus-o şi pe cei pentru care s-a adus, iar pe noi ne păzeşte neosîndiţi întru sfinţita lucrare a Dumnezeieştilor Tale Taine. Că s-a sfinţit şi s-a preaslăvit preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

CONGEDO

S. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.

D. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Kyrie eleison (tre volte).

[D.] Benedici.

S. [Il Risorto dai morti, (se è domenica)] Cristo nostro vero Dio, per le intercessioni della purissima e tutta immacolata Madre sua, e del nostro padre tra i santi Giovanni, Arcivescovo di Costantinopoli, il Crisostomo (oppure Basilio il Grande, Arcivescovo di Cesarea di Cappadocia) e di tutti i santi, abbia misericordia di noi e ci salvi, qual buono e amico degli uomini.

D. Amen.

С. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Д. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, Аминь. Господи помилуй (трижды).

[Д.] Благослови.

С. [Воскресый из мертвых,] Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя
Своея Матере, иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго (или Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийския) и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.

Д. Аминь.

P. Slavă Ţie Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.

D. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori).

[D.] Binecuvintează.

P. [Cel ce a înviat din morţi,] Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Prea Curatei Maicii Sale, ale celui între sfinţi Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului (său ale celui între sfinţi Părintelui nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei) şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mîntuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

D. Amin.

D. incensa la tavola dell'offertorio e poi attorno alla santa mensa dicendo:

D. Nella tomba eri con il corpo e negli inferi con l'anima qual Dio; in paradiso con il ladrone e in trono con il Padre e con lo Spirito, o Cristo: tutto ricolmando, o incircoscritto.

Д. Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником и на престоле был еси Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй неописанный.

D. În mormînt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu tîlharul şi pe scaun împreună cu Tatăl şi cu Duhul ai fost, Hristoase pe toate umplîndu-le, Cel ce eşti necuprins.

     

D. recitando il Salmo 50 incensa il santuario e tutto il tempio. Rientra poi nel santuario e incensa di nuovo la santa mensa e il S.

Se concelebrano più S., uno solo compie la Presentazione. Se la Divina Liturgia è archieratica, dopo la preparazione delle particole dei Santi S. ammanta il santo disco e il santo calice con il solo velo grande senza dire altro; il resto lo dice il vescovo celebrante, che completa la Presentazione prima del Grande Ingresso.

NOTE

Questo testo trilingue è stato pensato per le comunità ortodosse in Italia, particolarmente quelle del Patriarcato di Mosca, in cui la Liturgia si celebra in più lingue.

Il testo italiano è basato su quello del Compendio Liturgico Ortodosso (1990), con numerosi adattamenti suggeriti dall'Igumeno Andrew (Wade), e con varianti tratte dall'Anthologhion di tutto l'anno (1999-2000) e dal Salterio curato dal Protopresbitero Iosif Restagno (2001).

Il testo slavonico è quello in uso corrente nel Patriarcato di Mosca, mentre il testo romeno (affiancato dove possibile a quello slavonico) si basa su quello usato nella Metropolia ortodossa di Moldova. Il testo è stato allineato su quello in uso corrente nella Chiesa Ortodossa Russa, tranne alcune varianti che si è preferito mantenere per chiarezza, oppure perché compaiono in alcuni dei testi ufficiali attualmente in uso nel Patriarcato di Mosca.

Per ragioni di spazio e di praticità di lettura, non è stata inclusa la maggior parte delle rubriche che illustrano i gesti e le azioni cerimoniali.

Note particolari

Si noti che alle preghiere iniziali il diacono non dice “Gloria a te, Dio nostro, gloria a te” prima della preghiera “Re celeste...” Nei testi slavonici post-nikoniani, la Proscomidia è l'unico punto dove è stato mantenuto l'uso dell'antico rito russo, in cui le le preghiere iniziali partono direttamente da “Re celeste...”.

All'ingresso nel santuario, si può recitare il Salmo 5 in forma più estesa (versi da 8 a 13). Qui è stata preferita la forma più breve (versi 8 e 9) per ragioni di praticità e tempismo. Allo stesso modo, alla preghiera del Salmo 92 quando si ammanta il santo disco, spesso si omette la recitazione dei versetti che abbiamo segnato tra parentesi.

Nella presentazione delle offerte secondo il rito greco, c'è una variante nelle commemorazioni dei primi due ordini di santi: la prima delle nove particole è offerta per i santi arcangeli Michele e Gabriele e per le schiere angeliche; la seconda per san Giovanni Battista e per tutti i profeti.

SIGLE E ABBREVIAZIONI

(per la parte italiana)

S. Parti del sacerdote

D. Parti del diacono (in assenza del diacono, spettano al sacerdote)

[D.] Parti riservate al diacono (in assenza del diacono, si omettono)

 

 

Compilato a cura dell'igumeno Ambrogio (Patriarcato di Mosca) Torino, A.D. 2012

Condividi:
Inizio  >  Testi delle funzioni