Rubrica

 

Informații despre parohia în alte limbi

Mirrors.php?locale=ro&id=205  Mirrors.php?locale=ro&id=602  Mirrors.php?locale=ro&id=646  Mirrors.php?locale=ro&id=4898  Mirrors.php?locale=ro&id=2779 
Mirrors.php?locale=ro&id=204  Mirrors.php?locale=ro&id=206  Mirrors.php?locale=ro&id=207  Mirrors.php?locale=ro&id=208  Mirrors.php?locale=ro&id=3944 
Mirrors.php?locale=ro&id=647         
 

Calendar Ortodox

   

Școala duminicală din parohia

   

Căutare

 

In evidenza

11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 7 maggio 2019)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 4 gennaio 2019)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: 19 luglio 2014)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  Naşii de botez şi rolul lor în viaţa finului  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  Pregătirea pentru Taina Cununiei în Biserica Ortodoxă  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  Pregătirea pentru Taina Sfîntului Botez în Biserica Ortodoxă
 
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Facebook
Pagina principală  >  Texte slujbelor
  Inno Acatisto all’icona della Madre di Dio di Crasna

Testo bilingue romeno / italiano

 

Clicca per SCARICARE il documento come PDF file 
Răspândește:

Acatistul Maicii Domnului

la icoana de la Crasna

Condacul 1

Preacurată Născătoare de Dumnezeu, de toate neamurile pururea fericită, primeşte laudele nevrednicelor buzelor noastre, care-ţi cântă minunile, şi-ţi strigă: Bucură-te, lauda Crasnei şi podoaba plaiurilor noastre, şi a întregului nostru pământ.

Icosul 1

De cetele îngereşti eşti înconjurată Împărăteasă, care în cântâri de laudă te fericesc, că pe Hristos Lumina cea neînserată L-ai purtat în pântecele tău cel fecioresc. Iar noi păcătoşii cu sârguinţă, cântări îţi aducem si cu umilintă strigăm:

Bucură-te, Locaşul lui Dumnezeu Celui neapropiat, că în pântecele fecioresc pe Izvorul Vieţii ai purtat;

Bucură-te, a îngerilor neîncetată mirare, că te-ai învrednicit de Dumnezeiasca întrupare;

Bucură-te, Lucrare neînţeleasă cu gândul, căci cu milele tale ai acoperit pământul;

Bucură-te, Stea strălucitoare de la Răsărit, că lumea spre mântuire o ai povăţuit;

Bucură-te, Luceafăr al zilei viitoare din care izvorăste Lumina Veşnicului Soare;

Bucură-te, Leagăn ceresc, Dumnezeiască alinare;

Bucură-te, că în el dispare orice întristare;

Bucură-te, bună călăuză către Locaşurile cele cereşti;

Bucură-te, vindecarea de boli şi răni sufletesti;

Bucură-te; grabnică alinătoare, rănilor de suflet vătămătoare;

Bucură-te, căci cu Fiul tău şi Dumnezeul nostru ne împaci;

Bucură-te, Mângâietoarea celor cu duhul săraci;

Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ.

Condacul 2

Toată obstea creştinească se minunează, văzând cum luminezi întregul pământ şi mulţime de milostiviri reverşi pe acest binecuvântat ţinut. Văzând această minunată binecuvântare, aducem lui Dumnezeu cu umilinţă cântare: Aliluia.

Icosul 2

Văzând a creştinilor din Crasna amară durere, fiind prea mică a bisericii încăpere; cugetul parohului l-ai luminat cu neînteleasă minune, îndemnându-l să zidească un nou Lăcaş de rugăciune. Pentru multa ta îndurare, Maică Preacurată îţi aducem această cântare:

Bucură-te, Purtătoarea Luminii cereşti, că darul profeţiei celor aleşi împărţeşti;

Bucură-te, că gândul cel bun îl luminezi şi cu o mână nevăzută îl plineşti;

Bucură-te, izvor de apă cristalină, în care se oglindeşte Puterea Divină;

Bucură-te, că bune planuri descoperi în gând şi cuvânt, apoi le înfăptuieşti, pe toţi minunând;

Bucură-te, că pentru a Dumnezeiescului Cuvânt semănare, desţeleneşti a sufletului împietrire;      

Bucură-te, că în al sufletului ogor cu sârguinţă, răsădeşti sămânţa de umilinţă;

Bucură-te, Scut care de viforul învolburării lumeşti, frageda mlădiţă ocroteşti;

Bucură-te, bună a conştiinţei mustrare celor ce se abat de la calea mântuirii;

Bucură-te, dreaptă povăţuitoare a celor ce căIătoresc pe cărarea îngustă;

Bucură-te, că din al patimilor ocean, luminezi calea la al mântuirii liman;

Bucură-te trainică scară de ridicare din ale deznădejdii cumplite gheare;

Bucură-te Luceafăr minunat de călăuzire, ce luminezi calea celor din rătăcire;

Bucură-te lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ.

Condacul 3

Voind creştinii din Crasna să-şi zidească biserică şi fiind încercaţi de ispititorul, au căzut. S-au rugat către tine Născătoare de Dumnezeu, citind cu evlavie Acatistul sfântului tău Acoperământ, iar tu, Maică, umbrind cu sfântul tău Acoperământ plaiul nostru, de primejdie i-ai păzit şi le-ai dat spor la lucru. Văzând minunile tale se bucurau şi cântări de laudă lui Dumnezeu înălţau: Aliluia.

Icosul 3

Săvârşind lucrarea zidirii bisericii şi închinându-o preasfântului tău Acoperământ, au întâmpinat credincioşii pe fraţii ce veneau să împărtăşească bucuria împreună. Atunci tot poporul a văzut minune: smulgându-se prosopul de pe Sfânta Cruce din procesiune şi înălţându-se către cer, cu mâna ta nevăzută l-ai aşezat pe el pe icoana cu Acoperământul tău. Pentru nemăsurata ta binecuvântare, aducem ţie, Măicuţă, această cântare:

Bucură-te, Apărătoare mult iubită, de Dumnezeu dăruită creştinilor;

Bucură-te Pom ce ai rodit Lumină strălucitoare, adăpostul lumii de a ispitei vâltoare;

Bucură-te, Limanul mângâietor al lumii, ce potoleşti urgia furtunii;

Bucură-te, că sub sfântul tău Acoperământ, ai pus pocăinţă sufletului înfrânt;

Bucură-te, Rază cu strălucire neapusă, de harul Sfântului Duh adusă;

Bucură-te Corabie sfântă nefăcută de mână, însoţitoare celor ce merg în ţară străină;

Bucură-te că ai voit ca şi în Bucovina, să binecuvintezi locul ca pe a ta grădină;

Bucură-te Potir de mireasmă bună, mântuirea celor ce în jurul tău se adună;

Bucură-te grabnică îndreptătoare a celor ce pornesc pe căi înşelătoare;

Bucură-te, Nor luminos ce ai umbrit pământul;

Bucură-te, Zare senină ce luminezi gândul;

Bucură-te, că prin a ta mijlocire, ocroteşti de urgie întreaga omenire;

Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ.

Condacul 4

Aducând pentru cei adormiţi parastase şi rugăciuni, în sobor de preoţi şi de creştini şi ieşind la sfinţirea apei în zi senină, s-a văzut pe cer o mare minune. Iar dreptcredincioşii văzând cercetarea Dumnezeiască, cu lacrimi au cântat lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 4

Având dragoste către sufletele creştinilor celor răposaţi, prin rugăciunile tale şi prin milostivirea lui Dumnezeu, ziua în amiaza mare, între turnurile Bisericii s-au arătat sufletele răposaţilor în multicoloră zare. Pentru a ta Stăpână către Dumnezeu solire, îţi aducem aceste cântări de mulţumire:

Bucură-te, al înţelepciunii cuvânt, ce stai mijlocire între cer şi pământ;

Bucură-te, Maică ce locuieşti între sfinţi, dar porţi grijă şi de cei adormiţi;

Bucură-te, că ale noastre smerite rugăciuni ca într-un potir lui Dumnezeu le aduni;

Bucură-te, Porumbiţă cuvântătoare, pentru cei adormiţi la Dumnezeu rugătoare;

Bucură-te, Rază dulce de curcubeu, prin care continuă legământul cu Dumnezeu;

Bucură-te, Ramură a porumbelului, lui Noe vestire, simbol al neamului creştinesc de mântuire;

Bucură-te, că după Sfânta Treime, cel mai mult ajuţi omenirii;

Bucură-te, că la vămi, de demonul înfricoşător pe credincioşi îi acoperi cu al tău Sfant Acoperământ;

Bucură-te, că în clipa morţii din potirul milei tale reverşi mângâiere;

Bucură-te, că pe cei răposaţi întru fapte bune, îi înalţi la Tronul de slavă;

Bucură-te, că prin tine, în rai se revarsă lumina Dumnezeiescului Soare;

Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ.

Condacul 5

În chip minunat ai fost înălţată la cer, Preacurat Chivot al Dumnezeieştii Întrupări, iar celor de pe pământ ai rămas mijlocitoare şi ne cercetezi cu bogatele tale îndurări. Pentru mila ta cea nemărginită faţă de noi, înăItăm Domnului minunata cântare: Aliluia.

Icosul 5

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, tu părăseşti a raiului mărire şi cobori pe pământ, lumii spre mântuire. Din mila Fiului tău ai venit în a Crasnei vale, prin icoana făcătoare de minuni şi de mir izvorâtoare. Cu nemărginită bucurie şi recunoştinţă, cu lacrimi la tine cădem, cântând cu umilinţă:

Bucură-te, Împărăteasă, ce stai de-a dreapta Fiului tău, în haine aurite împodobită;

Bucură-te, între fecioare Unica Născătoare, ce îţi pleci genunchii spre încoronare;

Bucură-te, Fecioară aleasă, că Dumnezeirea cu cununa slavei te încoronează;

Bucură-te, a Tatălui fiică mult iubită şi a Fiului Măicuţă multdorită;

Bucură-te, a Duhului Mireasă nenuntită, de toate neamurile pururea fericită;

Bucură-te, că desfătarea raiului ai părăsit şi cu mila ta pământul l-ai umbrit;

Bucura-te că a creştinilor din Crasna locuinţă ai cercetat;

Bucură-te, că în cutremur, icoana ta cea Sfântă bisericii ai dat;

Bucură-te, Împărţitoare de milă şi binecuvântări;

Bucură-te, din care pururea curg izvoare de vindecări;

Bucură-te, că în potirul milei tale, cu zel afunzi orice întristare;

Bucură-te, izvor de bună mireasmă şi scânteie ce sufletele luminează;

Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ;

Condacul 6

Pe spatele icoanei Maicii Sfinte în chip minunat, din lacrimile izvorâtoare de mir capul Mântuitorului s-a pictat şi ca un izvor nesecat de îndurări din belsug revărsă creştinilor vindecări. Privind, Doamne, la izvorul milei Tale Îţi aducem din suflet umilă cântare: Aliluia.

Icosul 6

O Măicută sfântă, Lumină preacurată vindecări reverşi din mila ta cea bogată. Orice durere a celor ce suspină, o alinezi cu nevăzuta şi sfânta ta mână. Pentru nespusa ta milostivire, cu inimi curate îţi aducem mărire şi cântăm:

Bucură-te, Dogmă nouă, că în chip minunat, din lacrimi s-a pictat capul Domnului Hristos;

Bucură-te, Minune de lacrimi izvorâtoare;

Bucură-te, Izvor de mir, nemărginită îndurare;

Bucură-te, Biserică însufleţită ce în chip luminos ai arătat căci Capul Bisericii este Hristos;

Bucură-te, Izvor nesecat de Teologie, Zare strălucită a Ortodoxiei;

Bucură-te, necuprinsă de cuvânt comoară, ce te descoperi celor ce te adoră;

Bucură-te, Lumină neînserată, ce luminezi pe cei cu inima curată;

Bucură-te, celor mândri împotrivire, lăsându-i să cadă în rătăcire;

Bucură-te, Hrănitoare a celor umiliţi, că le desfătezi sufletul ca şi la sfinţi;

Bucură-te, că în această lume trecatoare, îndulceşti viaţa cu a ta alinare;

Bucură-te, Roua curată a dimineţii, care împrăştie negura tristeţii;

Bucură-te, Izvor de miere şi lapte, pentru sufletul rănit de păcate;

Bucură-te lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ;

Condacul 7

Ne-ai auzit, Maică Preacurată rugăciunile şi ne-ai ocrotit de revărsările apelor, iar în vreme de seceta ne-ai rourat câmpiile, fiindu-ne totdeauna mijlocitoare către Domnul. Noi slăvind îndurările tale de Maica cu mulţumire cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 7

Binecuvântarea anotimpurilor eşti, că în feciorescul tău pântece ai purtat Rodul vieţii neveştejit adică pe Cel ce poartă toate. De toată suflarea, în cer şi pe pământ, eşti preaslăvită şi lăudată în rugă şi-n cânt:

Bucură-te, a primăverii revenire, ce trezeşti sufletele din amorţire;

Bucură-te, că prin nespusa ta îndurare, ai ocrotit câmpiile de-a apelor revărsare;

Bucură-te, umbră mângâietoare ce potoleşti a arşiţei dogoare;

Bucură-te, că pământul însetat cu roua milei tale l-ai adăpat;

Bucură-te, Bunăvestire, căci cununa anului se încheie prin a ta Adormire;

Bucură-te, linişte în viscol şi furtună, iar în necazuri adăpostire bună;

Bucură-te, mână salvatoare şi-n calea vieţii bună povăţuitoare;

Bucură-te, Scară a Cuvântului sfânt, ce faci legătură între cer si pământ;

Bucură-te, Crin nesupus veştejirii, din care izvorăste lumii mântuire;

Bucură-te, Viţă a Vlăstarului Sfânt ce ne-a izbăvit pe noi cei de pe pământ;

Bucură-te, Pom de Dumnezeu îngrijit, care Fruct Dătător de viaţă la toţi ne-ai rodit;

Bucură-te, că firea cea căzută din nou o ridici şi o faci fericită şi în cer şi aici;

Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ.

Condacul 8

Călători şi trecători suntem pe acest pământ şi viaţa trece cum s-ar scutura o floare, iar moartea ne culege pe toţi la rând. La cine să alergăm şi cui să spunem noi necazurile, greutăţile şi lipsurile noastre; dacă nu la tine Maică Sfântă. Nu ne părăsi pentru păcatele noastre, ci ne primeşte ca pe nişte orfani, că tu eşti bucuria celor sărmani, care cântă lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 8

Pe toţi credincioşii cu milă îi priveşti şi tuturor cu îmbelşugare vindecări le împărţeşti. Sufletele întristate cu bucurie le alini şi veghezi de-a pururi pe acei buni creştini care-ţi cântă ţie aşa:

Bucură-te, Scară văzută de Iacov pe care ăngerii coboară şi iar pleacă;

Bucură-te, Tron însufleţit şi sfânt a Celui ce a făcut totul, şi cer şi pământ;

Bucură-te, Vas curat cu Duhul poleit şi de prooroci vestit;

Bucură-te, că darurile date la îngeri, făptura ta toate le strânge;

Bucura-te, Chip luminos si vioi ajutor tuturor în nevoi;

Bucură-te, Milă Dumnezeiască, ce petreci şi-n lumea pământească;

Bucură-te, Maică a milostivirii, ce reînvii sufletele din amorţire;

Bucură-te, că atunci când greşim, tristă ne priveşti, iar când ne îndreptăm te înveseleşti;

Bucură-te, că a sufletului întristare, la privirea chipului tău dispare;

Bucură-te, Izvor nesecat al desfătării celei cereşti;

Bucură-te, că în nimbul razelor Duhului Sfânt străluceşti;

Bucură-te, Biserică a milostivirii, care pe toţi îi aduci la mântuire;

Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ.

Condacul 9

Toate cetele îngereşti slăvesc revărsarea minunilor tale pe pământ, iar toţi cei care primesc ocrotirea ta şi facerile tale de bine, te binecuvintează, şi înalţă pururea către Domnul cântare: Aliluia.

Icosul 9

Pe ritorii cei multvorbitori îi arăţi, Născătoare de Dumnezeu, lipsiţi de pricepere, că nu înţeleg puterea făcătoare de minuni ce vine de la Sfântă Icoana ta. De boli fiind vindecătoare şi în necaz grabnică ajutătoare, noi, cu dreptate Maica Domnului te mărturisim şi chipul tău prin cântări îl cinstim aşa:

Bucură-te, Sălaş necuprins cu gândul, că la înţelepţi le îndrepţi cuvântul;

Bucură-te, Lumină în veci neînserată, ce luminezi a sfinţilor ceată;

Bucură-te, Mărgăritar de-o frumuseţe rară, că inimile împietrite le prefaci în ceară;

Bucură-te, Piatră scumpă, nestemată, de cei buni la suflet binecuvântată;

Bucură-te, că aduci la pocăinţă pe cei mândri prin suferinţă;

Bucură-te, că pe cei multvorbitori, în faţa minunii îi faci necuvântători;

Bucură-te, că prin ruga către Fiul tău scapi pe credincioşi din păcat şi din rău;

Bucură-te, că cei dornici de cereasca împărăţie, cu credinţă multă se roagă ţie;

Bucură-te, că din ispite tu eşti mântuire, iar celor slabi la suflet, le eşti luminare;

Bucură-te, adiere răcoritoare, că doar tu potoleşti a ispitei dogoare;

Bucură-te, că celor smeriţi le împărtăşeşti har, iar cei ce sunt mândri cerşesc în zadar;

Bucură-te, că înţelepciunea cea înşelătoare, o risipeşti ca pe o umbră trecătoare;

Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ;

Condacul 10

Familiilor evlavioase le esti sfântă binecuvântare şi le sporeşti roadele iubirii, iar celor curaţi le esti model de neprihănire. Ocrotindu-i pe toţi de orice ispită, roagă-te Maică Sfântă şi du rugăciunile noastre Fiului tău, ale celor ce cântăm cântare lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 10

Liman de adăpostire eşti Preacurată Fecioară, celor ce plutesc pe marea acestei vieţi şi valurile tulburi ce se ridică asupra lor le potoleşti. Pentru aceasta, Preacurată Fecioară, îţi aducem cântare asa:

Bucură-te, Uşă prin care doar Domnul a trecut odată;

Bucură-te, că El trecând ai rămas Fecioară curată;

Bucură-te, Lână plină de roua Duhului Sfânt;

Bucură-te, Mană cerească ce ai rourat pe pământ;

Bucură-te, Munte umbrit în care a locuit Dumnezeu;

Bucură-te, Chivot aurit că I-ai slujit Lui mereu;

Bucură-te, Crin neprihănit, care eşti Domnului mult preaiubit;

Bucură-te, Pajişte aleasă plină cu flori duhovnicesti;

Bucură-te, că Sfintei Treimi i-ai slujit şi-n rugă pentru creştini te-ai trudit;

Bucură-te, povăţuitoarea celor ce trăiesc în curăţie;

Bucură-te, Binecuvântarea familiilor ce trăiesc cu dreptate;

Bucură-te, duhovnicească bucurie, celor ce te cheamă cu credinţă vie;

Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ.

Condacul 11

Nu vom înceta să proslăvim noianul milostivirii tale ce se revarsă, Preasfântă Născătoare, din icoana ta cea făcătoare de minuni. Că din lacrimile îndurării tale, împleteşti cununi de vindecare, împărţindu-le tuturor celor ce aleargă la tine cu credinţă şi primind vindecare cântă lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 11

Preacuratul tău chip, zugrăvit în icoană, cu raze de minuni luminează şi din comoara cea neîmpuţinată a îndurărilor tale tuturora cu îmbelşugare daruri revarsă. Celor bolnavi, prin atingerea de icoana ta le dăruieşti vindecări şi pe toţi ce te cheamă îi uşurezi de poveri. Mâna ta nevăzută durerile alinează şi de puterea ta se cutremură duhul Cel rău şi oftează. De aceea noi ne bucurăm că te avem Apărătoare şi căzând înaintea ta îţi aducem aceste rugăciuni de mulţumire:

Bucură-te, Luceafărul zilei celei neînserate, care în încercări alinezi suflete întristate;

Bucură-te, Mângâietoarea celor ce sunt în suferinţă, că prin glasul tău cel blând îi întăreşti în credinţă;

Bucură-te, că păcatul – pricina bolii, îl pliveşti şi prin mărturisire sufletul îl curăteşti;

Bucură-te, că prin atingerea de Sfântă Icoana ta, pe măsura credinţei se vindecă orice boală;

Bucură-te, doctor fără de arginţi, că de tine credincioşii sunt tămăduiţi;

Bucură-te, că furturile le descoperi, iar pe fur de ruşine îl acoperi;

Bucură-te, că prin mustrare de conştiinţă, furul redă ce-a furat cu ştiinţă;

Bucură-te, Maica milostivirii ce îndemni pe toţi spre limanul mântuirii;

Bucură-te, că pe cei robiţi de patimi îi curăţeşti prin pocăinţă cu lacrimi;

Bucură-te, Maică Preacurată şi iubită care în mulţimea minunilor eşti proslăvită;

Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ.

Condacul 12

La tine şi înaintea Chipul tău celui sfânt, aleargă totdeauna cei scârbiţi şi împovăraţi şi nu rămân neajutaţi. Că tu, Fecioară, ca ceea ce eşti plină de har pe toţi îi mângâi. Celor întristaţi le eşti alinare, celor năpăstuiţi le eşti apărătoare, celor bolnavi, vindecare şi tuturor sufletelor de cele rele izbăvitoare. De aceea aducem cântare lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 12

Cântând minunile tale, Preasfântă Stăpână, şi mila ta faţă de creştini, te lăudăm, măcar că nu suntem vrednici să te cinstim cum se cuvine pe tine, Ceea ce esti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii. Pe tine te laudă toate cetele cereşti, iar noi te rugăm, Măicuţă Sfântă, să ne ocroteşti. Chipul tău cel sfânt noi îl cinstim si cu umilinţă acestea îti cântăm:

Bucură-te, Diamant strălucitor, ce descătuşezi pe cei ce în păcate mor;

Bucură-te, împăcarea cu Împăratul ceresc, a celor ce cu lacrimi se căiesc;

Bucură-te, necontenită desfătare celor ce merg pe-a mântuirii cărare;

Bucură-te, Rază sfântă care trezeşti pe toţi cei orbii sufleteşte;

Bucură-te, că suspinul îl primeşti cu blândeţe şi îi alini pe cei în tristeţe;

Bucură-te, a raiului uşă deschisă, ce chemi pe toţi să vină cu credinţă;

Bucură-te, că cei ce bat la poarta milostivirii tale, primesc binecuvântare;

Bucură-te, ceea ce cu smerenie, împreună cu El, ai suferit la răstignirea Fiului tău;

Bucură-te, că şi ale noastre dureri cu milostivire le vindeci mereu;

Bucură-te, Vas ales cel mult aşteptat, ce Mirul cel de preţ în tine ai purtat;

Bucură-te, că mireasma ce Dânsul a dat, tu pe tot pământul o ai revărsat;

Bucură-te, cea mai înaltă treaptă a unirii, între Ziditor şi zidire;

Bucură-te, lauda Crasnei, podoaba plaiurilor noastre şi a întregului nostru pământ;

Condacul 13

O, multcântată şi prealăudată Născătoare de Dumnezeu, uşurează poverile noastre ce le purtăm în călătoria vieţii. Primeşte rugăciunile noastre şi le înalţă la tronul Fiului tău şi Domnului nostru Iisus Hristos, izgonind de la noi toate ispitele vrăjmaşului; iar la plecarea noastră din lume, fii no-uă Mijlocitoare. Călăuzeşte-ne pe cărare cea strâmtă şi ne scapă de munci-le cele veşnice, ca să cântăm în veci lui Dumnezeu: Aliluia. (de 3 ori)

Apoi se zice iară Icosul 1 şi Condacul 1

RUGĂCIUNE

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară si Doamnă, primeste de la noi nevrednicii rugăciunile acestea şi ne apără pe noi robii lui Dumnezeu de toate vicleşugurile oamenilor răi şi de moartea cea năpraznică şi ne dăruieşte, înainte de sfârşit, pocăinţă adevărată, îmblânzind inimile cele rele. Întăreşte întru noi credinţa cea Ortodoxă şi pune în inimile noastre duhul fricii de Dumnezeu, duhul evlaviei, al smereniei, al răbdării şi al dragostei, ca noi să sporim în cele în faptele cele bune, şi să ne izbăveşti pe noi robii lui Dumnezeu de toată rătăcirea şi de pieirea cea veşnică. Învredniceşte-ne să fim şi noi număraţi între cei de-a dreapta Fiului tău, Hristos Dumnezeului nostru, întru cea de a doua a Sa venire şi părtaşi să fim împărăţiei cerurilor şi vieţii celei veşnice, împreună cu toţi Sfinţii cei ce bine I-au plăcut Lui, întru nesfârşita veşnicie, în vecii vecilor. Amin.

RUGĂCIUNE

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Maica îndurării şi a milostivirii, către tine cădem noi smeriţii şi păcătoşii plecând genunchii trupului nostru celui împovărat de grijile acestui veac înselător, şi cu lacrimi, cu inimă înfrântă te rugăm să ai milă de noi, încredinţându-ţi fiecare clipă a vieţii noastre.Când, pentru prima dată, după zămislire, inima noastră bate, Maică Preacurată, roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când pri-mul glas va străpunge văzduhul, prevestind prin naştere ceasul morţii, şi ochii nostri pentru prima dată vor vedea lumina zilei, Maică Preacurată, roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când picioarele noastre vor face primii paşi în viaţă pe cărarea spinoasă, Maică Preacurată, călăuzeşte-ne şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când călătorind vom cădea, împiedicându-ne de cursele puse în cale de vrăjmaşul mântuirii noastre, sau ne vom abate de la cărarea cea strâmtă, ascultând glasurile ispititoare, Maică Preacurată, ridică-ne, îndreptându-ne şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când nori negri vor acoperi Soarele sufletu-lui nostru, încercând să ne arunce în deznădejde şi şoapte înşelătoare se vor strecura în cuget, că nu suntem auziţi şi zadarnică este credinţa noastră, Maică Preacurată, străpunge negura cu lumina ta mângâietoare şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când vom cădea sub povara crucii, părându-ne calea anevoioasă, iar mărăcinii vor zgâria picioarele noastre şi rănile sângerânde ne vor opri, Maică Preacurată, îmbărbătează-ne, arătându-ne calea pe care a mers iubitul tău Fiu şi suferinţele Lui cele multe, şi roagă-te Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când îngerul va ves-ti sfârşitul călătoriei noastre şi coasa morţii va despărţi sufletul de trup, Maică Preacurată, fii lângă noi în ceasul înfricoşat al despărţirii şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când sufletul nostru îşi va lua rămas bun de la viaţa aceasta, îndreptându-se spre dreapta Judecată, dând răspuns straşnicilor vameşi pentru faptele săvârşite, Maică Preacurată, nu ne părăsi în clipa cea înfricoşată, ci acoperă-ne cu Sfântul tău acoperământ de urgia lor infernală şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeu pentru noi. Când, ruşinaţi vom sta înaintea Dreptului Judecător, pentru răspuns de faptele săvârşite, şi conştiinţa noastră ne va osândi, Maică Preacurată, roagă pe Fiul tău şi Dumnezeu, să facă hotărâre milostivă pentru noi. Dar, până atunci, Măicuţă sfântă, dă-ne har şi putere să vieţuim după voia lui Dumnezeu, slăvindu-L pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, în veci. Amin.

Acatisto all'icona

della Madre di Dio di Crasna

Contacio 1

O purissima Madre di Dio, tra tutte le nazioni sempre beata, ricevi le lodi delle nostre labbra indegne, che cantano i tuoi miracoli, e ti gridano:

Gioisci, lode di Crasna e decoro dei nostri altopiani, e di tutta la nostra terra.

Ico 1

Sei circondata come imperatrice dalle schiere angeliche, che con canti di lode ti beatificano, poiché hai portato Cristo, luce che mai tramonta, nel tuo grembo verginale. E noi peccatori con diligenza ti dedichiamo canti e gridiamo umilmente:

Gioisci, dimora del Dio inavvicinabile, che nel grembo verginale hai portato la fonte della vita;

Gioisci, stupore incessante degli angeli, che sei stata resa degna dell'incarnazione divina;

Gioisci, opera incompresa dal pensiero, che con le tue misericordie hai coperto la terra;

Gioisci, stella brillante dell'oriente, che hai guidato il mondo alla salvezza;

Gioisci, stella della sera del giorno in cui sorge la luce del sole eterno;

Gioisci, culla celeste, sollievo divino;

Gioisci, poiché in lui ogni tristezza scompare;

Gioisci, buona guida verso le dimore celesti;

Gioisci, guarigione delle malattie e delle ferite dell'anima;

Gioisci, rapido sollievo dalle ferite che danneggiano l'anima;

Gioisci, poiché ci riconcili con il tuo Figlio e Dio nostro;

Gioisci, consolatrice dei poveri di spirito;

Gioisci, lode di Crasna e decoro dei nostri altopiani, e di tutta la nostra terra.

Contacio 2

Tutta la comunità cristiana si meraviglia, vedendo come illumini tutta la terra e riversi una moltitudine di misericordie su questa terra benedetta. Vedendo questa mirabile benedizione, eleviamo a Dio con umiltà il canto: Alleluia.

Ico 2

Vedendo il dolore amaro dei cristiani di Crasna, con una chiesa troppo piccola per loro, hai illuminato la mente del parroco con un miracolo incomprensibile, chiedendogli di costruire un nuovo luogo di culto. Per la tua grande misericordia, o Madre purissima, ti eleviamo questo canto:

Gioisci, portatrice della luce celeste, che impartisci il dono della profezia agli eletti;

Gioisci, poiché illumini il buon pensiero e con una mano invisibile lo ricolmi;

Gioisci, sorgente di acqua cristallina, in cui è riflesso il potere divino;

Gioisci, tu che scopri i buoni piani nel pensiero e nella parola, poi li realizzi, meravigliando tutti;

Gioisci, che per la semina della Parola di Dio, dissodi le pietre dell'anima;

Gioisci che nell'anima di chi è diligente deponi il seme dell'umiltà;

Gioisci, scudo che proteggi la tenera vite dalle tempeste mondane;

Gioisci, buona riprovazione della coscienza verso coloro che si allontanano dal cammino della salvezza;

Gioisci, retta guida di quelli che camminano sul sentiero stretto;

Gioisci, tu che sull'oceano delle passioni, illumini la strada al porto della salvezza;

Gioisci, scala durevole che sollevi dagli artigli della terribile disperazione;

Gioisci, stella mirabile di guida, che illumini il percorso di chi è dell'errore;

Gioisci, lode di Crasna e decoro dei nostri altopiani, e di tutta la nostra terra.

Contacio 3

I cristiani di Crasna, volendo costruire una chiesa ed essendo stati messi alla prova dal tentatore, sono caduti in ginocchio. Ti hanno pregato, o Madre di Dio, leggendo con riverenza l'Acatisto della tua santa protezione, e tu, Madre, adombrandoli con il tuo santo velo, hai protetto dai pericoli il nostro altopiano e hai dato loro prosperità. Vedendo i tuoi miracoli si sono allietati e hanno innalzato a Dio canti di lode: Alleluia.

Ico 3

Compiendo il lavoro di edificazione di una chiesa dedicata alla tua santa protezione, i fedeli hano salutato i fratelli venuti a condividere la gioia insieme. E allora tutto il popolo ha visto il miracolo: l'asciugamano strappato dalla santa croce della processione e volato verso il cielo, con la tua mano invisibile lo hai posto sull'icona con il tuo velo. Per la tua incommensurabile benedizione, ti eleviamo, o madre, questo canto:

Gioisci, protettrice molto amata, data da Dio ai cristiani;

Gioisci, tu che hai generato la luce brillante, rifugio del mondo dal vortice della tentazione;

Gioisci, porto di conforto del mondo, che calmi l'ira della tempesta;

Gioisci, tu che sotto la tua santa protezione hai accolto il pentimento dell'anima contrita;

Gioisci, raggio di brillantezza indicibile, che hai portato la grazia dello Spirito Santo;

Gioisci, nave santa non fatta da mano umana, che accompagni coloro che vanno in una terra straniera;

Gioisci, tu che hai voluto che anche in ​​Bucovina un luogo sia benedetto come tuo giardino;

Gioisci, calice di buon profumo, salvezza di chi si raduna attorno a te;

Gioisci, pronto ritorno sulla retta via di chi percorre sentieri ingannevoli;

Gioisci, nube luminosa che ha adombrato la terra;

Gioisci, raggio sereno che illumini il pensiero;

Gioisci, tu che con la tua intercessione proteggi tutti gli uomini dall'ira;

Gioisci, lode di Crasna e decoro dei nostri altopiani, e di tutta la nostra terra.

Contacio 4

Conducendo offici commemorativi e preghiere per i defunti, un gruppo di sacerdoti e cristiani che usciva per la benedizione delle acque in una giornata limpida ha visto in cielo un grande miracolo. E i fedeli, vedendo la presenza divina, hanno cantato a Dio con lacrime: Alleluia.

Ico 4

Con amore per le anime dei cristiani defunti, per le tue preghiere e la misericordia di Dio, in pieno giorno, tra le torri della chiesa si sono mostrate le anime dei defunti in un raggio multicolore. A te, Sovrana, eleviamo questi canti di ringraziamento:

Gioisci, parola di sapienza, che sei intercessione tra cielo e terra;

Gioisci, madre che dimori tra i santi, ma ti prendi cura anche dei defunti;

Gioisci, tu che raccogli le nostre umili preghiere a Dio come in un calice;

Gioisci, colomba razionale, intercessione in preghiera per chi si è addormentato in Dio;

Gioisci, raggio dolce d'arcobaleno, attraverso il quale continua l'alleanza con Dio;

Gioisci, ramo della colomba, messaggio a Noè, simbolo della salvezza del popolo cristiano;

Gioisci, tu che dopo la santa Trinità sei il maggior aiuto dell'umanità;

Gioisci, tu che nelle dogane dell'aria custodisci i fedeli dal demonio spaventoso con la tua santa protezione;

Gioisci, tu che nell'ora della morte riversi compassione dal calice della tua misericordia;

Gioisci, tu che fai salire i defunti tra buone azioni verso il trono della gloria;

Gioisci, poiché attraverso di te la luce del Sole Divino si riversa in paradiso;

Gioisci, lode di Crasna e decoro dei nostri altopiani, e di tutta la nostra terra.

Contacio 5

Miracolosamente sei stata sollevata al cielo, pura arca della divina incarnazione, e per quelli sulla terra sei rimasta intercessione e ci visiti con le tue ricche misericordie. Per la tua misericordia immensa verso di noi, innalziamo al Signore il mirabile canto: Alleluia.

Ico 5

Santa Madre di Dio, tu lasci la magnificenza del paradiso e scendi sulla terra, per la salvezza del mondo. Per la misericordia di tuo Figlio sei venuta nella valle di Crasna, attraverso l'icona miracolosa che riversa miro. Con gioia e gratitudine immense, cadiamo con lacrime a te, cantando con umiltà:

Gioisci, o regina, che stai alla destra di tuo figlio, adornata in abiti dorati;

Gioisci, unica madre tra le vergini, che pieghi il ginocchio alla tua incoronazione;

Gioisci, Vergine eletta, poiché la divinità ti incorona con la corona della gloria;

Gioisci, figlia molto amata dal Padre e Madre molto cara al Figlio;

Gioisci, sposa dello spirito senza nozze, tra tutte le nazioni sempre beata;

Gioisci, poiché hai abbandonato le delizie del paradiso e hai adombrato la terra con la tua misericordia;

Gioisci, tu che hai visitato la dimora dei cristiani di Crasna;

Gioisci, poiché nel terremoto, hai dato la tua santa icona alla Chiesa;

Gioisci, tu che impartisci misericordia e benedizioni;

Gioisci, tu da cui da cui scaturiscono sempre fonti di guarigione;

Gioisci, tu che nel calice della tua misericordia anneghi con zelo ogni tristezza;

Gioisci, fonte di buon profumo e scintilla che illunina le anime;

Gioisci, lode di Crasna e decoro dei nostri altopiani, e di tutta la nostra terra.

Contacio 6

Sul retro dell'icona della santa Madre si è dipinto miracolosamente, con lacrime di miro effuso, il capo del Salvatore, e come una sorgente inesauribile di indulgenza riversa guarigioni sui cristiani. Guardando, Signore, alla fonte della tua misericordia ti eleviamo dall'anima l'umile canto: Alleluia.

Ico 6

O madre santa, tu riversi una luce purissima di guarigione dalla tua ricca misericordia. Ogni dolore di chi geme è alleviato dalla tua mano invisibile e santa. Per la tua ineffabile misericordia, con cuori puri ti magnifichiamo e ti cantiamo:

Gioisci, nuovo dogma, che in modo miracoloso, ha dipinto con lacrime il capo del Signore Cristo;

Gioisci, miracolo di lacrime che sorgono;

Gioisci, fonte di miro, compassione illimitata;

Gioisci, Chiesa animata che hai mostrato in modo luminoso perché il capo della Chiesa è Cristo;

Gioisci, fonte mai inaridita di teologia, raggio splendente dell'Ortodossia;

Gioisci, tesoro incomprensibile per la parola, che ti riveli a quelli che ti amano;

Gioisci, luce che non tramonta, che illumini chi ha il cuore puro;

Gioisci, tu che sconfiggi gli orgogliosi, lasciandoli cadere nell'errore;

Gioisci, tu che nutri gli umili, deliziando la loro anima come quella dei santi;

Gioisci, tu che in questo mondo passeggero, addolcisci la vita con il tuo sollievo;

Gioisci, pura rugiada della mattina, che disperde l'oscurità della tristezza;

Gioisci, fonte di latte e di miele, per l'anima ferita dai peccati;

Gioisci, lode di Crasna e decoro dei nostri altopiani, e di tutta la nostra terra.

Contacio 7

Hai ascoltato, Madre purissima, le preghiere e ci hai protetti dalle inondazioni, mentre nei periodi di siccità chi hai irrigato i campo, intercedendo sempre per noi presso il Signore. Glorificando la tua indulgenza di Madre con gratitudine cantiamo a Dio: Alleluia.

Ico 7

Sei la benedizione delle stagioni, poiché nel tuo grembo verginale hai portato il frutto incorruttibile della vita, cioè colui che ci porta tutti. Da ogni anima, in cielo e sulla terra, sei glorificata e lodata nella preghiera e nel canto:

Gioisci, ritorno della primavera, che risvegli le anime dall'intorpidimento;

Gioisci, tu che con la tua indicibile indulgenza hai protetto i campi dalle inondazioni;

Gioisci, ombra consolatrice che proteggi dal bruciore dell'arsura;

Gioisci, tu che hai innaffiato la terra assetata con la rugiada della tua misericordia;

Gioisci, buon annuncio, poiché la corona dell'anno si chiude con la tua dormizione;

Gioisci, calma nella bufera e nella tempesta, e nei guai buon riparo;

Gioisci, mano salvatrice e buona guida nel cammino della vita;

Gioisci, scala santa della Parola, che colleghi il cielo e la terra;

Gioisci, giglio immarcescibile, da cui scaturisce la salvezza dal mondo;

Gioisci, vite del Santo Pastore che ha liberato noi sulla terra;

Gioisci, albero coltivato da Dio, che hai generato il frutto della vita per tutti noi;

Gioisci, tu che risollevi di nuovo la natura caduta e la rendi beata sia in cielo che qui;

Gioisci, lode di Crasna e decoro dei nostri altopiani, e di tutta la nostra terra.

Contacio 8

Siamo viaggiatori e passanti su questa terra e la vita passa come un fiore che si scuote, e la morte ci raduna tutti insieme. A chi possiamo correre e a chi raccontare i nostri problemi, le nostre difficoltà e le nostre mancanze, se non a te, Madre santa. Non abbandonarci per i nostri peccati, ma accoglici come orfani, poiché tu sei la gioia dei poveri, che cantano a Dio: Alleluia.

Ico 8

Tu guardi tutti i credenti con misericordia e a tutti impartisci guarigioni in abbondanza. Dai sollievo alle anime rattistate con la gioia e vegli per sempre su quei buoni cristiani che ti cantano:

Gioisci, scala vista da Giacobbe, su cui gli angeli scendono e salgono;

Gioisci, trono animato e santo di colui che ha fatto tutto, il cielo e la terra;

Gioisci, puro vaso dorato dallo Spirito e annunciato dai profeti;

Gioisci, tu la cui natura comprende tutti i doni dati agli angeli;

Gioisci, volto brillante e aiuto radioso di tutti i bisognosi;

Gioisci, misericordia divina, che dimori anche nel mondo terreno;

Gioisci, madre di misericordia, che fai risorgere le anime dall'intorpidimento;

Gioisci, tu che quando ci sbagliamo ci guardi tristemente, e quando torniamo alla rettitudine ti rallegri;

Gioisci, poiché il dolore dell'anima sparisce alla vista del tuo volto;

Gioisci, fonte incessante di desiderio celeste;

Gioisci, tu che risplendi nel nimbo dei raggi dello Spirito Santo;

Gioisci, Chiesa di misericordia, che tutti porti alla salvezza;

Gioisci, lode di Crasna e decoro dei nostri altopiani, e di tutta la nostra terra.

Contacio 9

Tutte le schiere angeliche glorificano l'effusione dei tuoi mracoli sulla terra, e chiunque riceve la tua protezione e la tua beneficienza ti benedice, e innalza sempre al Signore il canto: Alleluia.

Ico 9

I retori loquaci mostri, o Madre di Dio, privi di senso, quando non capiscono il potere miracoloso che viene dalla tua santa icona. Guaritrice dalle malattie e pronto aiuto nelle difficoltà, noi giustamente ti confessiamo Madre di Dio e onoriamo il tuo volto con canti, così:

Gioisci, dimora incomprensibile al pensiero, che rendi giusta la parola dei savi;

Gioisci, luce senza tramonto nei secoli, che illumini la schiera dei santi;

Gioisci, perla di rara bellezza, che trasformi in cera i cuori induriti;

Gioisci, pietra preziosa, benedetta da chi ha l'animo buono;

Gioisci, tu che porti il ​​pentimento agli orgogliosi attraverso la sofferenza;

Gioisci, tu che di fronte al miracolo rendi muti i loquaci;

Gioisci tu che attraverso la preghiera al tuo Figlio liberi i credenti dal peccato e dal male;

Gioisci, poiché quelli che desiderano il regno celeste ti pregano con molta fede;

Gioisci, tu che nelle tentazioni sei salvezza, e per i deboli d'animo sei illuminazione;

Gioisci, brezza rinfrescante, sola che calmi dal bruciore della tentazione;

Gioisci, tu che agli umili concedi la grazia che i superbi cercano invano;

Gioisci, tu che dissipi la sapienza ingannatrice come un'ombra che passa;

Gioisci, lode di Crasna e decoro dei nostri altopiani, e di tutta la nostra terra.

Contacio 10

Per le pie famiglie sei una santa benedizione e moltiplichi i frutti dell'amore, e per i puri sei un modello di giustizia. Proteggendoci da ogni tentazione, prega, santa Madre, e porta a tuo Figlio le nostre preghiere, di quelli che cantano a Dio: Alleluia.

Ico 10

Sei un porto di serenità, pura Vergine, per chi galleggia sul mare di questa vita e calmi le onde turbolente che si ergono su di loro. Per questo, pura Vergine, ti eleviamo questo canto:

Gioisci, Porta attraverso la quale è passato soltanto il Signore;

Gioisci, tu che al suo passaggio sei rimasta pura Vergine;

Gioisci, lana piena della rugiada dello Spirito Santo;

Gioisci, manna celeste che sei piovuta sulla terra;

Gioisci, montagna adombrata in cui ha abitato Dio;

Gioisci, arca dorata che l'hai sempre servito;

Gioisci, giglio immacolato, molto amato del Signore;

Gioisci, prato eletto pieno di fiori spirituali;

Gioisci, tu che hai servito la santa Trinità e in preghera ti sei adoperata per i cristiani;

Gioisci, guida di coloro che vivono nella purezza;

Gioisci, benedizione delle famiglie che vivono con giustizia;

Gioisci, gioia spirituale di coloro che ti chiamano con fede viva;

Gioisci, lode di Crasna e decoro dei nostri altopiani, e di tutta la nostra terra.

Contacio 11

Non cesseremo di lodare l'oceano della tua misericordia, santa Madre, per la tua icona miracolosa. Dalle lacrime della tua misericordia, infatti, intessi corone di guarigione, impartendole a tutti coloro che si accostano a te con fede e ricevendo guarigioni cantano a Dio: Alleluia.

Ico 11

Il tuo purissimo volto, dipinto nell'icona, risplende con raggi miracolosi e dal tesoro immenso delle tue misericordie riversa su tutti abbondanza di doni. Ai malati, con il tocco della tua icona, doni guarigioni, e chiunque ti chiami è alleviato dai suoi pesi. La tua mano invisibile attenua i dolori e lo spirito maligno trema e sospira. Perciò siamo lieti della tua protezione e cadendo in ginocchio davanti a te, ti eleviamo queste preghiere di ringraziamento:

Gioisci, stella luminosa del giorno senza tramonto, che nelle prove rassereni le anime rattristate;

Gioisci, consolazione di coloro che sono in difficoltà, che rafforzi nella fede con la tua tenera voce;

Gioisci, tu che sradichi il peccato – causa della malattia, e con la confessione purifichi l'anima;

Gioisci, poiché con il tocco della tua santa icona, nella misura della fede, guarisci ogni malattia;

Gioisci, medico che non chiede compenso, che guarisci i fedeli;

Gioisci, tu che riveli i furti, ma proteggi il ladro dalla vergogna;

Gioisci, poiché attraverso il rimprovero della coscienza, il ladro restituisce coscienziosamente ciò che ha rubato;

Gioisci, Madre di misericordia, che richiami tutti al porto della salvezza;

Gioisci tu che purifichi gli schiavi delle passioni con pentimento e lacrime;

Gioisci, Madre pura e amata, glorificata in una moltitudine di miracoli;

Gioisci, lode di Crasna e decoro dei nostri altopiani, e di tutta la nostra terra.

Contacio 12

A te, e davanti al tuo volto santo, vengono sempre i disgraziati e gli oppressi, e non restano senza aiuto. Tu, infatti, o Vergine, come piena di grazia consoli tutti. Per coloro che sono tristi sei conforto, per i perseguitati protezione, per i malati guarigione e per tutte le anime liberatrice dai mali. Perciò eleviamo un canto a Dio: Alleluia.

Ico 12

Cantando i tuoi miracoli, santissima Sovrana, e la tua misericordia verso i cristiani, ti lodiamo, anche se non siamo degni di onorare come si deve te, più insigne dei cherubini e senza confronto più gloriosa dei serafini. Tutte le schiere celesti ti lodano e noi ti preghiamo, Madre santa, di proteggerci. Onoriamo il tuo volto santo, e con umiltà ti cantiamo:

Gioisci, diamante brillante, che liberi dalle catene coloro che muoiono nei peccati;

Gioisci, riconciliazione con il re celeste di coloro che si pentono con lacrime;

Gioisci, incontenibile delizia di coloro che camminano sulla via della salvezza;

Gioisci, luce santa che risvegli tutte le anime cieche;

Gioisci, tu che accogli dolcemente chi sospira e consoli quelli che sono nella tristezza;

Gioisci, porta aperta del paradiso, che invita tutti a venire con fede;

Gioisci, poiché quelli che bussano alla porta della tua misericordia ricevono benedizione;

Gioisci, tu che con umiltà hai sofferto alla crocifissione di tuo Figlio con lui;

Gioisci, tu che continuamente guarisci i nostri dolori con misericordia;

Gioisci, vaso eletto e molto atteso, che hai portato in te il miro di gran prezzo;

Gioisci, poiché il profumo da lui dato, lo hai riversato su tutta la terra;

Gioisci, gradino più alto dell'unione, tra il costruttore e la costruzione;

Gioisci, lode di Crasna e decoro dei nostri altopiani, e di tutta la nostra terra.

Contacio 13

O Madre di Dio molto cantata e degna di ogni lode, allevia i nostri fardelli che portiamo nel cammino della vita. Ricevi le nostre preghiere e portale al trono di tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, allontanando da noi tutte le tentazioni del maligno; e alla nostra partenza dal mondo, sii nostra mediatrice. Guidaci sul sentiero stretto e liberaci dal supplizio eterno per cantare a Dio per sempre: Alleluia. (3 volte)

Si ripetono l'Ico 1 e il Contacio 1

PREGHIERA

O Santissima Madre di Dio, Vergine e Signora ricevi da noi indegni queste preghiere e difendi noi servi di Dio da ogni inganno di uomini malvagi e dalla morte violenta e donaci, prima della fine, un vero pentimento, ammansendo i cuori malvagi. Rafforza in noi la fede ortodossa e poni nei nostri cuori lo spirito del timore di Dio, lo spirito della pietà, dell'umiltà, della pazienza e dell'amore, affinché in essi noi abbondiamo di buone, e libera noi servi di Dio da ogni deviazione e dalla distruzione eterna. Rendici degni di essere annoverati fra quelli alla destra del tuo Figlio, Cristo nostro Dio, alla sua seconda venuta, e di essere partecipi del regno dei cieli e della vita eterna, insieme con tutti i santi a lui graditi, nell'eternità infinita, nei secoli dei secoli. Amen.

PREGHIERA

Santissima Madre di Dio, Madre di indulgenza e di misericordia, ai tuoi piedi cadiamo noi umili e peccatori piegando le ginocchia del nostro corpo gravato dalle preoccupazioni di questo mondo ingannevole, e con lacrime, con il cuore affranto, ti preghiamo di avere misericordia di noi, affidandoti ogni istante della nostra vita: quando, per la prima volta, dopo la concezione, il nostro cuore batte, o purissima Madre, prega il tuo Figlio e Dio per noi. Quando la prima voce perfora l'aria, preannunciando con la nascita l'ora della morte, e i nostri occhi per la prima volta vedono la luce, o purissima Madre, prega il tuo Figlio e Dio per noi. Quando i nostri piedi fanno i primi passi sul percorso spinoso della vita, o purissima Madre, prega il tuo Figlio e Dio per noi. Quando cadiamo sulla strada, inciampando nelle trappole poste dal nemico della nostra salvezza, e deviamo dal percorso stretto, ascoltando voci tentatrici, o purissima Madre, sollevaci, rendici retti e prega il tuo Figlio e Dio per noi. Quando le nuvole scure coprono il sole dell'anima, cercando di gettarci nella disperazione e sussurri ingannevoli appaiono alla mente, affinché non siamo ascoltati e vana sia la nostra fede, o purissima Madre, squarcia le tenebre con la tua luce confortante e prega il tuo Figlio e Dio per noi. Quando cadiamo sotto il peso della croce, sentendo la difficoltà della nostra strada, e le spine graffiano le gambe e le ferite sanguinanti ci arrestano, o purissima Madre, dacci coraggio, mostrandoci il percorso su cui è andato il tuo amato Figlio e le sue molte sofferenze, e prega il tuo Figlio e Dio per noi. Quando l'angelo annuncerà la fine del nostro viaggio e la falce della morte separerà l'anima dal corpo, o purissima Madre, sii con noi nell'ora terribile della dipartita e, prega il tuo Figlio e Dio per noi. Quando la nostra anima dirà addio a questa vita, dirigendosi al giusto giudizio, dando una risposta ai terribili doganieri per i fatti commessi, o purissima Madre, non ci abbandonare in quel momento terribile, ma ricoprici con la tua santa protezione dalla loro ira infernale e prega il tuo Figlio e Dio per noi. Quando ci troveremo pieni di vergogna davanti al giusto giudice per rispondere degli atti da noi compiuti, e la nostra coscienza ci condannerà, o purissima Madre, chiedi al tuo Figlio e Dio di prendere una decisione compassionevole per noi. Ma fino ad allora, Madre santa, donaci la grazia e il potere di vivere secondo la volontà di Dio, lodando il Padre, il Figlio e il santo Spirito nei secoli. Amen.

 

Răspândește:
Pagina principală  >  Texte slujbelor