Rubrica

 

Informații despre parohia în alte limbi

Mirrors.php?blogyears=2016&locale=ro&blogsPage=33&id=205  Mirrors.php?blogyears=2016&locale=ro&blogsPage=33&id=602  Mirrors.php?blogyears=2016&locale=ro&blogsPage=33&id=646  Mirrors.php?blogyears=2016&locale=ro&blogsPage=33&id=4898  Mirrors.php?blogyears=2016&locale=ro&blogsPage=33&id=2779 
Mirrors.php?blogyears=2016&locale=ro&blogsPage=33&id=204  Mirrors.php?blogyears=2016&locale=ro&blogsPage=33&id=206  Mirrors.php?blogyears=2016&locale=ro&blogsPage=33&id=207  Mirrors.php?blogyears=2016&locale=ro&blogsPage=33&id=208  Mirrors.php?blogyears=2016&locale=ro&blogsPage=33&id=3944 
Mirrors.php?blogyears=2016&locale=ro&blogsPage=33&id=7999  Mirrors.php?blogyears=2016&locale=ro&blogsPage=33&id=647  Mirrors.php?blogyears=2016&locale=ro&blogsPage=33&id=8801  Mirrors.php?blogyears=2016&locale=ro&blogsPage=33&id=9731  Mirrors.php?blogyears=2016&locale=ro&blogsPage=33&id=9782 
 

Calendar Ortodox

   

Școala duminicală din parohia

   

Căutare

 

In evidenza

04/10/2023  Scoperte, innovazioni e invenzioni russe  
14/03/2020  I consigli di un monaco per chi è bloccato in casa  
11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 3 febbraio 2021)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 21 dicembre 2022)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: aprile 2015)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  Naşii de botez şi rolul lor în viaţa finului  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  Pregătirea pentru Taina Cununiei în Biserica Ortodoxă  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  Pregătirea pentru Taina Sfîntului Botez în Biserica Ortodoxă
 
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Biserica are grija duhovnicească a creştinilor ortodocşi care aparţin la Patriarhia Moscovei din oraşul Torino şi din Piemonte / Valle d'Aosta

Archivio

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 toți anii
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Blogul parohului


 09/01/2016    

Padre Michael Johnson: osservazioni sul rito occidentale e gli ortodossi

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Lo scorso 18 dicembre abbiamo presentato un articolo dal blog Western Rite Critic, che analizzava i rischi di uno sdoppiamento rituale all’interno di una singola comunione ecclesiale. Non è stata la prima volta, e non sarà l’ultima, in cui ci occupiamo del fenomeno pur minoritario del rito occidentale all’interno della Chiesa ortodossa; in primo luogo perché ci troviamo in un paese occidentale, e in un paese che ha avuto un ruolo non da poco nel determinare le forme cultuali dell’Occidente cristiano; in secondo luogo, perché siamo chiamati a rendere ragione della speranza che è in noi (1 Pt 3:15), non solo nelle questioni di fede, ma anche in quelle di culto (lex orandi, lex credendi est).

Oggi vogliamo fare un passo indietro nella storia, e riprendere in traduzione italiana le osservazioni di padre Michael Johnson (nella foto), un sacerdote ortodosso dell’area di Seattle, scritte in un bollettino del clero di ben vent’anni fa, nel 1996. Il testo inglese di queste osservazioni è stato finora disponibile sul sito della cattedrale della santa Trinità di San Francisco (che tra i molti testi di argomento liturgico ha anche numerose testimonianze critiche sul rito occidentale). A nostro parere le osservazioni di padre Michael sono ancora tutte valide, e meritano di essere prese in considerazione da tutti gli ortodossi, anche se finora hanno trovato ben poche risposte (e scarso desiderio di aprire un dibattito onesto in materia).

 
 08/01/2016    

Sul calendario giuliano, la tradizione della Chiesa e la difesa della fede

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Ieri, nello spirito leggero e scherzoso di una festa, abbiamo affrontato la questione dei vantaggi del calendario giuliano in termini umoristici. Tuttavia, c’è molto da dire su questi vantaggi anche su un piano più serio e approfondito. Cerchiamo di capire questo tema con un articolo che ci spiega molto anche dell’attitudine dei russi nei confronti del calendario.

Lo storico Pavel Kuzenkov (nella foto), docente all'Università statale di Mosca e in numerose istituzioni accademiche ortodosse, ha compiuto studi approfonditi e pubblicato libri sulla storia del calendario ecclesiale. Presentiamo nella sezione "Ortoprassi" dei documenti il suo ultimo articolo, pubblicato solo pochi giorni fa dal portale Pravoslavie.ru, nell’originale russo e in traduzione italiana.

 
 07/01/2016    

I 10 principali vantaggi per celebrare il Natale secondo il calendario giuliano

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 
1. Ti vendono le decorazioni al 75% di sconto.
2. Non hai concorrenza per le migliori luci di Natale di tutto l'isolato: vinci tu. Sei l'unico che le ha.
3. Riciclare i regali è molto più facile. Vestiti e oggetti elettronici non sono vecchi di un anno.
4. 75% di sconto su tutto lo shopping di Natale!
5. Non è necessario uccidere un albero, basta chiedere al vicino cattolico di raccogliere il suo albero il 6 gennaio.
6. Al Natale di nuovo calendario puoi prenderti una vacanza senza preoccuparti che ti chiedano di andare in chiesa, se è un giorno feriale.
7. Non ti devi preoccupare di un ciccione vestito di rosso che monopolizza tutta l'attenzione in quel giorno.
8. I tuoi colleghi non hanno alcuna scusa per augurarti "buone vacanze" per non confondersi con le feste di altre religioni.
9. Meno automobilisti ubriachi sulla strada durante il ritorno dalla veglia di Natale.
10. Atei e miscredenti non possono dirti che il 25 dicembre è pagano (dal loro punto di vista è già gennaio).
 
 07/01/2016    

Un augurio speciale...

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

... a tutti i nostri fratelli cristiani in Siria (qui rappresentati in una foto che la dice lunga, con il presidente Assad e sua moglie che hanno passato il Natale del nuovo calendario in una delle chiese ortodosse del paese)

 
 06/01/2016    

Pastorala la Nașterea Domnului a Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril adresată arhipăstorilor, păstorilor, monahilor, monahiilor și tuturor copiilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ruse

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

patriarchia.ru

Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi,

că pe Fiul Său cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume,

ca prin El viață să avem.

(1 In. 4:9)

Preasfințiți arhipăstori, cuvioși părinți, cinstiți monahi și monahii, dragi frați și surori!

Din inima plină de bucuria pentru Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat, mă adresez către voi toți și vă felicit cu prilejul luminoasei și dătătoarei de viață sărbători a Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Slava întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, întru oameni bunăvoire!” (Lc. 2:14). Proslăvind din an în an nespusa milă către noi a Mântuitorului, noi, aidoma păstorilor din Bethlehem care au auzit de la Înger „bucurie mare care va fi pentru tot poporul” (Lc. 2:10), ne grăbim să Îl vedem cu ochii duhovnicești pe Mesia, a Cărui venire au proorocit-o slăviții prooroci și  pe care au așteptat-o mulțime mare de bărbați și femei.

Și iată că Doritul de toate popoarele, după cuvântul proorocului Agheu (Ag. 2:7), S-a deșertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor (Flp. 2:7). Creatorul Universului nu își alege un palat împărătesc, o locuință pe potriva conducătorilor lumii acesteia, un castel al celor bogați și  onorabili. Nu I se va găsi nici măcar loc într-un han. Fiul lui Dumnezeu se naște într-o peșteră pentru vite, iar leagăn îi servesc ieslele pentru hrana animalelor.

Ce poate fi mai prejos decât peștera și mai smerit decât scutecele, întru care a strălucit bogăția Dumnezeirii Tale? Alegând pentru Taina mântuirii noastre sărăcia cea mai de pe urmă (Troparul sărbătorii), Hristos nu acceptă în mod voit acele valori care sunt considerate foarte importante în lumea noastră: puterea, bogăția, slava, proveniența nobilă și statutul social. El ne propune o altă lege a vieții, legea smereniei și a dragostei, care biruie mândria și răutatea. În conformitate cu această lege slăbiciunea omului, unită cu harul lui Dumnezeu, devine acea forță, căreia nu îi pot sta împotrivă puterea și stăpânirea. Puterea lui Dumnezeu se arată nu în măreție pământească și bunăstare lumească, ci în simplitate și smerenia inimii.

Conform spuselor cuviosului Serafim de Sarov, „Domnul caută inimi, pline de dragoste pentru Dumnezeu și aproapele - acesta este pristolul pe care Îi place să stea… ”Fiule, dă-Mi inima ta, zice El, iar toate celelalte Eu ți le voi adăuga”, deoarece în inima omului poate încăpea Împărăția lui Dumnezeu” (Convorbirea despre scopul vieții creștine). Domnul nu se ferește de săraci și de cei fără de adăpost, nu îi disprețuiește pe cei care au bani puțini sau un serviciu neprestigios și, cu atât mai mult, nu îi neglijează pe cei cu handicap fizic sau cei grav bolnavi. Toate acestea nu apropie și nu îndepărtează pe om de Dumnezeu, de aceea nu trebuie să îi provoace tristețe sau să devină cauză a unei desperări pierzătoare. Mântuitorul ne cheamă pe noi înșine. Dă-mi, fiule, Mie inima ta (Pilde, 23:26).

Sărbătoarea minunată a  Nașterii Domnului ne amintește de necesitatea de a-L urma neîndoielnic pe Hristos, Care a venit ca omul viață să aibă și din belșug să aibă (In. 10:10) și Care este singura cale dreaptă și adevărul de netăgăduit și viața veritabilă (In. 14:6). Să nu ne înfricoșeze pe nimeni dintre noi greutățile întâlnite în mod inevitabil și să nu ne înfrângă încercările pe care trebuie să le înfruntăm, căci cu noi este Dumnezeu! Cu noi este Dumnezeu și din viața noastră pleacă frica. Cu noi este Dumnezeu și noi căpătăm pacea și bucuria sufletească. Cu noi este Dumnezeu și noi săvârșim pribejirea noastră pe pământ cu nădejde puternică în El.

Mergând după Hristos, omul merge împotriva stihiilor lumii acesteia. El nu se supune ispitelor întâlnite și cu hotărâre distruge opreliștile păcatului ce se află în calea lui. Doar anume păcatul ne îndepărtează pe noi de Dumnezeu și ne face viața cu adevărat amară. Anume păcatul, oprind lumina dragostei Dumnezeiești, ne aruncă în numeroase nenorociri și ne încrâncenează inimile în relațiile cu alte persoane. Păcatul se biruie doar prin harul Sfântului Duh, care ni se dă prin Biserică. Puterea lui Dumnezeu, fiind acceptată de noi, ne schimbă lumea noastră interioară și ne ajută în corespundere cu voia Domnului să transformăm lumea exterioară. Iată de ce acei care s-au desprins într-un mod sau altul de unitatea bisericească își pierd capacitatea de a aduce roade bune cu adevărat, aidoma unui pom uscat.

Un cuvânt aparte aș vrea să adresez locuitorilor Ucrainei. Lupta fratricidă, care a apărut pe pământul Ucrainei, nu trebuie să  divizeze pe copiii Bisericii, semănând în inimi ură.  Un creștin adevărat nu poate urî nici pe apropiații săi, nici pe cei îndepărtați. „Ați auzit, vorbește Domnul către cei ce Îl ascultau, că s-a zis: Să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Iar Eu vă zic vouă: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Ca să fiți fiii Tatălui vostru Celui din Ceruri, că El face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți” (Mt. 5:43-45). Fie ca aceste cuvinte ale Mântuitorului să devină pentru noi toți o călăuză în viață și fie ca răutatea și ura față de alți oameni niciodată să nu sălășluiască în sufletul nostru.

Chem pe toți copiii Bisericii Ortodoxe Ruse multietnice să se roage în mod special pentru încetarea cât mai grabnică și deplină a vrajbei în Ucraina, pentru tămăduirea rănilor trupești și sufletești, provocate de război oamenilor. Să Îi cerem lui Dumnezeu cu sinceritate aceasta și în biserică, și acasă. Să ne rugăm de asemenea și pentru acei creștini care locuiesc departe de țara noastră și au de suferit de pe urma conflictelor armate.

În aceeași noapte a Nașterii Domnului plină de lumină și în următoarele zile sfinte să Îl lăudăm și să Îl slăvim pe Mântuitorul și Domnul nostru, Care a binevoit să vină în lume pentru iubirea Sa de oameni. Aidoma magilor biblici, să aducem Pruncului Dumnezeiesc Hristos darurile noastre: în loc de aur – dragostea noastră sinceră, în loc de tămâie – rugăciunea caldă, în loc de smirnă – atitudinea bună și grijulie față de apropiați și depărtați.

Vă felicit pe voi pe toți încă odată, dragii mei, cu prilejul luminoasei sărbători a Nașterii Domnului, precum și cu prilejul  Anului Nou, dorindu-vă în rugăciuni multă milă și dărnicie de la Aducătorul de daruri multe Domnul Iisus. Amin.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII

Nașterea Domnului

aa. 2015/2016

or. Moscova

 
 05/01/2016    

L'arcivescovo Luka protesta per la proposta di stravolgere il Natale in Ucraina

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

cenni da un articolo di Pravoslavie.ru (russo e inglese)

L'arcivescovo Luka (Kovalenko, nella foto) di Zaporozh'e e Melitopol, in una conferenza stampa il 2 gennaio, ha espresso preoccupazione per la proposta di spostare la data della festa del Natale dal 7 gennaio al 25 dicembre del calendario civile.

In un paese in cui la stragrande maggioranza dei cristiani (inclusi gli uniati) segue il vecchio calendario, una simile proposta sarebbe insensata, nient'altro che uno dei tentativi di spaccare la società ucraina dietro il pretesto dell'Euro-integrazione.

È interessante che il promotore dell'iniziativa non sia altri che l'ex-presidente del parlamento (e ora segretario del consiglio della difesa) della giunta di Kiev: Aleksandr Turchinov, che in quanto battista fa parte di una delle poche esigue minoranze che in Ucraina celebra il Natale secondo la data gregoriana. Ci si può a buon diritto chiedere quale attinenza abbia la data del Natale con le competenze del segretario per la difesa nazionale, e quanta parte abbia invece l'imposizione della volontà di una minoranza arrogante sulla maggioranza della popolazione. 

 
 05/01/2016    

Che cosa significa quando cantiamo "eterna memoria" alle funzioni di commemorazione funebre?

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Il canto che chiude le commemorazioni funebri ortodosse, “eterna memoria”, è una delle espressioni più affascinanti del culto ortodosso, ma al tempo stesso lascia anche molto perplessi: si sta forse cercando una sorta di immortalità di compensazione nei discendenti dei defunti? A queste perplessità risponde John Sanidopoulos in un articolo del suo blog Mystagogy, che abbiamo tradotto in italiano nella sezione “Domande e risposte” dei documenti.

 
 04/01/2016    

I vecchi credenti dell'Australia: vita e destino

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

L’articolo di Aleksej Murav'ev sui vecchi credenti russi in Australia è un piccolo gioiello di testimonianze storiche e sociali, utile non solo per la città in Europa occidentale con la maggior concentrazione di vecchi credenti (per chi ancora non lo sapesse, questa città è Torino), ma anche per tutti luoghi in cui un’emigrazione ortodossa si trova prima o poi a fare i conti con la società circostante (integrazione, assorbimento culturale,adattamento linguistico). Per il suo valore di testimonianza e di elemento di comprensione, presentiamo l’articolo nell’originale russo e in traduzione italiana nella sezione “Pastorale” dei documenti.

 
 03/01/2016    

Un messaggio per il nuovo anno: fuggite dagli estremi!

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Partendo dalla foto dgli anziani Cleopa (Ilie) e Justin (Popovich), Padre Andrew Phillips ci insegna come sia sempre possibile un’armonia tra ortodossi che seguono sostanziali differenze come quelle del calendario. L’armonia è divenuta con il tempo più difficile, a causa delle posizioni estreme che hanno assolutizzato tali differenze, fino al punto di dubitare della fede ortodosssa di chi non la pensa allo stesso modo. Leggiamo la traduzione italiana di un saggio che ci aiuta a capire le motivazioni di questi estremismi, e a tenerci in guardia da loro.

 
 03/01/2016    

Celebrazioni del NATALE ORTODOSSO 2015/2016

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Icona della Natività del Signore, di Nadia Lavrova

 

Mercoledì 6 Gennaio
 
Vigilia di Natale
 
ore 10  - Divina Liturgia della Vigilia (Vespro + Liturgia di san Basilio il Grande)
 
ore 17 - Veglia del Natale (Grande Compieta + Mattutino)
 
(non celebreremo funzioni durante la notte)
 
Giovedì 7 Gennaio 
 
NATALE DEL SIGNORE
 
ore 10 - Divina Liturgia del Natale
 
 
Buon Natale! Cu Nașterea Domnului! С Рождеством Христовым!
 
 02/01/2016    

Una visione ortodossa della sessualità

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Padre Josiah Trenham (nella foto) parroco della chiesa di sant’Andrea a Riverside in California, è uno degli ortodossi americani più prolifici (e non solo nei termini di una notevole produzione teologica, ma anche come padre di dieci figli). Seguiamolo in una seria panoramica sulla visione ortodossa della sessualità, che presentiamo in traduzione italiana nella sezione “Etica” dei documenti.

 
 01/01/2016    

Il podvig di un pellegrino

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Iniziamo il nuovo anno con un corposo articolo autobiografico. Il nostro confratello padre John Whiteford, che ci è noto dalle sue numerose risposte a domande sulla fede e la prassi della Chiesa ortodossa, ha raccolto molti episodi del suo cammino di fede in un ampio saggio intitolato “Il podvig di un pellegrino”. Il riferimento letterario del titolo è al celebre romanzo seicentesco di John Bunyan, Il pellegrinaggio del cristiano. Il termine slavo podvig è usato per indicare gli sforzi ascetici con un’enfasi sul coraggio e sull’eroismo. Poiché proprio ieri, nell’articolo sul fondamentalismo islamico, abbiamo letto che uno dei doveri più urgenti è trovare un senso della parola araba jihad che non risenta di elementi militaristi, chissà che non possiamo trovare uno spunto nel podvig dei cristiani ortodossi.

Alcuni degli elementi che leggiamo in questo racconto biografico ci sono già noti dall’intervista di John Anton a padre John Whiteford che abbiamo tradotto oltre due anni fa, ma siamo lieti di presentare in termioni più estesi la vita del nostro amico padre John come un buon esempio di cammino verso l’Ortodossia.

 
index.php?blogyears=2016&id=647&locale=ro&blogsPage=1 index.php?blogyears=2016&id=647&locale=ro&blogsPage=32   <20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 di 33