Rubrica

 

Informații despre parohia în alte limbi

Mirrors.php?locale=ro&blogsPage=203&id=205  Mirrors.php?locale=ro&blogsPage=203&id=602  Mirrors.php?locale=ro&blogsPage=203&id=646  Mirrors.php?locale=ro&blogsPage=203&id=4898  Mirrors.php?locale=ro&blogsPage=203&id=2779 
Mirrors.php?locale=ro&blogsPage=203&id=204  Mirrors.php?locale=ro&blogsPage=203&id=206  Mirrors.php?locale=ro&blogsPage=203&id=207  Mirrors.php?locale=ro&blogsPage=203&id=208  Mirrors.php?locale=ro&blogsPage=203&id=3944 
Mirrors.php?locale=ro&blogsPage=203&id=647         
 

Calendar Ortodox

   

Școala duminicală din parohia

   

Căutare

 

In evidenza

11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 11 ottobre 2019)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 4 novembre 2019)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: 19 luglio 2014)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  Naşii de botez şi rolul lor în viaţa finului  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  Pregătirea pentru Taina Cununiei în Biserica Ortodoxă  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  Pregătirea pentru Taina Sfîntului Botez în Biserica Ortodoxă
 
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Facebook

Biserica are grija duhovnicească a creştinilor ortodocşi care aparţin la Patriarhia Moscovei din oraşul Torino şi din Piemonte / Valle d'Aosta

Archivio

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 toți anii

Blogul parohului


 05/01/2014    

PASTORALA LA NAȘTEREA DOMNULUI a Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

http://www.patriarchia.ru/md/db/text/3458927.html

23 decembrie 2013 a. 12:00

Pastorala la Nașterea Domnului a Preafericitului Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril către arhipăstorii, păstorii, monahii, monahiile și toți copiii credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ruse.

Iubiți întru Domnul Preasfințiți arhipăstori, cinstiți preoți și diaconi, iubitorii de Dumnezeu monahi și monahii, dragi frați și surori!

Astăzi bisericile noastre sunt pline de oameni, care au venit să proslăvească pe Pruncul Cel Nou-născut – Hristos Mântuitorul și Preacinstita Maica Sa – Fecioara Maria.

Nașterea lui Hristos este evenimentul central din istoria omenirii. Omul întotdeauna s-a aflat în căutarea lui Dumnezeu: însă în toată plinătatea Sa Dumnezeu S-a descoperit pe Sine omenirii doar în întruparea Fiului Său Unul Născut. Cu venirea Fiului lui Dumnezeu și a Fiului omului lumea a cunoscut că Dumnezeu este Dragoste, dar nu numai Puterea Supremă, Dumnezeu este Milă, și nu doar Plătitorul Cel drept, Dumnezeu este izvorul vieții și al bucuriei, și nu doar Judecătorul Cel Groaznic; Dumnezeu este Sfânta Treime, a Cărei lege internă este de asemenea dragostea – dar nu solitarul Stăpân al lumii.

Astăzi noi sărbătorim un eveniment care a schimbat radical tot mersul istoriei umane. Dumnezeu intră în profunzimile vieții omului, devine unul dintre noi, ia asupra Sa toată greutatea păcatelor noastre, a neputințelor și a slăbiciunilor omenești și le aduce pe Golgota, pentru a-i elibera pe oameni de sarcina insuportabilă. Dumnezeu de acum nu se mai află undeva în cerurile invincibile, dar aici, cu noi, printre noi. De fiecare dată, în timpul oficierii Dumnezeieștii liturghii, se pronunță cuvintele „Hristos în mijlocul nostru!” – și  răspunsul „Este, și va fi!”, este o vie mărturie a prezenței lui Dumnezeu Însuși Cel Întrupat, a lui Hristos Mântuitorul printre credincioșii Săi. Împărtășindu-ne în mod regulat cu Sfântul Lui Sânge și Trup, depunând eforturi pentru îndeplinirea poruncilor Sale, noi intrăm într-o comunicare reală cu El, cu Mântuitorul nostru, și obținem iertarea păcatelor.

Ucenicii Lui care cred în Hristos și Îi sunt credincioși, sunt chemați să fie martorii Împărăției lui Dumnezeu, arătată în Hristos încă de pe vremea vieții Lui pe pământ. Ni s-a încredințat o mare onoare – a proceda în această lume anume astfel, cum a procedat Învățătorul și Dumnezeul nostru, cu puterea lui Hristos să fim neclintiți în lupta cu păcatul și răul, să nu slăbim în lucrarea sârguincioasă a faptelor bune, să nu deznădăjduim în efortul cotidian de schimbare a firii noastre păcătoase într-un om nou, cu har.

Hristos Mântuitorul a stabilit un criteriu de neclintit, absolut, al adevăratei atitudini față de Dumnezeu – aproapele nostru. Luând asupra noastră neputințele altora, împărtășindu-le durerea și scârbirea, compătimind-i pe cei nefericiți și în lipsuri, așa împlinim legea lui Hristos (Gal. 6:2) și ne asemuim Mântuitorului Care a luat asupra-Și durerile noastre și cu suferințele noastre S-a împovărat (Is. 53:4).

Este imposibil să uităm de alții în această zi plină de bucurie și purtătoare de lumină a Nașterii lui Hristos, când toată firea cu mirare vine să se închine la ieslele Pruncului Dumnezeiesc. Acel mare har, pe care azi îl căpătăm în bisericile noastre, trebuie să se reverse asupra celor, care se află în afara hotarelor Bisericii și își duc viața conform stihiilor lumii acesteia, și nu după Hristos (Col. 2:8).  Dar dacă noi cu toții nu le vom merge în întâmpinare – această Bună Vestire poată să nu ajungă la ei; dacă nu ne vom deschide inimile, ca să ne împărtășim bucuria care ne cuprinde – ea ar putea să nu se atingă niciodată de cei care nu o au, dar care sunt gata să o primească.

Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu firea omenească este ridicată la o înălțime nemaiîntâlnită. Fiecare dintre noi este nu doar creat după „chipul și asemănarea lui Dumnezeu”, dar prin Hristos mai este și înfiat de Dumnezeu: suntem „împreună cetățeni cu sfinții și casnici ai lui Dumnezeu” (Ef. 2:19). Despre această apropiere și cutezanță a noastră către Dumnezeu vorbește și rugăciunea Domnului, în care ne adresăm Creatorului ca unui Tată Ceresc.

Orice viață omenească este de neprețuit: doar pentru ea s-a plătit cu Întruparea, Viața, Moartea și Învierea Fiului lui Dumnezeu Unul Născut. Toate acestea ne îndeamnă și mai mult să avem o atitudine atentă și de pietate față de orice persoană, indiferent de faptul cât de mult diferă de noi. Conform opiniei sfântului ierarh al Moscovei Filaret (Drozdov), „dragostea este participarea vie și activă în crearea bunăstării altei persoane”. La această dragoste exprimată prin fapte aș vrea să vă chem pe toți în aceste zile pline de bucurie ale Nașterii lui Hristos: conform spuselor apostolului Pavel, în iubire frățească unii pe alții să ne iubim; în cinste unii altora să ne dăm întâietate, facerea de bine și întrajutorarea să nu le dăm uitării, căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu! (Rom. 12:10-11, Evr. 13:16).

Vă felicit cordial cu ocazia marii sărbători a Nașterii lui Hristos. Dumnezeul dragostei și al păcii (2 Cor. 13:11) să dăruiască poporului nostru și fiecăruia dintre noi pace și bunăstare în Noul An.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

Nașterea lui Hristos

aa. 2013/2014

Moscova

 
 05/01/2014    

Un record di presenze

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Giovedì 2 gennaio 2014 il nostro contatore di visitatori giornalieri è salito a 283... anche tenendo conto delle normali curiosità di sapere gli orari delle funzioni di Natale, il numero è comunque notevole, perché ben di rado i visitatori di un singolo giorno sono stati più di 240. Lo prendiamo come un buon segno di stima da parte dei nostri lettori, e ci impegnamo a offrire anche nel nuovo anno una serie continua di contributi di qualità, utili al cammino di chi vuole conoscere la Chiesa ortodossa e di chi ne vuole vivere la Fede.

 
 04/01/2014    

Una mappa del mondo ortodosso

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Presentiamo nella sezione "Geopolitica ortodossa" dei documenti un aiuto a orientarsi in materia: la mappa dell'Ortodossia nel mondo suddivisa per paese, basata sulla pagina "Orthodoxy by country" di Wikipedia.

Il criterio della pagina inglese di Wikipedia (che comprende anche l'Ortodossia non cacedoniana) è diverso da quello della pagina russa, ed entrambe le pagine sono relativamente poco aggiornate. La pagina inglese, in particolare, non comprende i recenti sviluppi della Chiesa ortodossa in paesi di missione (si veda per esempio l'articolo sull'Ortodossia in Guatemala in questo sito). Come colpo d'occhio generale, comunque, la mappa è utile a introdurre tutti gli studi sui popoli ortodossi.

 
 04/01/2014    

Il fato dell'Europa cristiana è appeso all'equilibrio della Grecia

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Con un’analisi lucida e spietata, padre Andrew Phillips osserva la situazione della Grecia nel suo ultimo post del 2013, vedendo la crisi greca corrente non come mero problema economico, ma come chiave di volta di un conflitto di civiltà, un punto strategico che avrebbe la forza di trascinare l’intera regione balcanica in un cambiamento di influenze. Presentiamo la nostra traduzione italiana del post di padre Andrew nella sezione “Geopolitica ortodossa” dei documenti.

 
 03/01/2014    

Celebrazioni del NATALE ORTODOSSO 2013/2014

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 
Sabato 4 Gennaio
 
ore 17 - Veglia
 
Domenica 5 Gennaio
 
Domenica prima della Natività
 
ore 10  - Divina Liturgia
 
Lunedì 6 Gennaio
 
Vigilia di Natale
 
ore 10  - Divina Liturgia
 
ore 17 - Veglia del Natale
 
(non celebreremo funzioni durante la notte)
 
Martedì 7 Gennaio 
 
NATALE DEL SIGNORE
 
ore 10 - Divina Liturgia
 
Sabato 11 Gennaio
 
ore 17 - Veglia
 
Domenica 12 Gennaio
 
Domenica dopo la Natività
 
ore 10  - Divina Liturgia
 
(dopo la Liturgia) Un momento di spettacolo:
Recita natalizia con i bambini della parrocchia
 
Buon Natale! Cu Nașterea Domnului! С Рождеством Христовым!
 
 03/01/2014    

Patriarca Kirill: predica alla festa del santo ieromartire Ilarione

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Sabato 28 dicembre 2013, proprio mentre a Torino l’arcivescovo Mark celebrava la Liturgia archieratica circondato dal suo clero italiano, il patriarca Kirill era ospite al monastero Sretenskij di Mosca. L’occasione della visita patriarcale era la festa del santo ieromartire Ilarione (Troitskij), arcivescovo di Verey, le cui reliquie sono conservate al monastero. Presentiamo la predica patriarcale nell’originale russo e in traduzione italiana nella sezione “Santi” dei documenti.

 
 02/01/2014    

Completata la serie di guide di preparazione al Matrimonio

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 
Abbiamo caricato sul sito la guida della preparazione al matrimonio in lingua russa, per la quale ringraziamo Alena, che ci ha fatto un lavoro di alta qualità.
Con questo testo abbiamo finalmente tutte le versioni, in italiano, russo e romeno, delle guide che usiamo nella nostra catechesi prima dei battesimi e dei matrimoni. Le guide sono facilmente scaricabili e stampabili in formato PDF. Chi le desidera già rilegate a libretto può farcelo sapere tramite la nostra funzione di contatto del sito; invieremo volentieri le matrici dei libretti alle parrocchie ortodosse che ce ne faranno richiesta (specificate le lingue desiderate), e siamo disposti a proporre condizioni vantaggiose per chi ne desidera copie stampate in grande numero.
 
 02/01/2014    

Solo un folle potrebbe...

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 
Solo un folle potrebbe tentare di cambiare il mondo con un messaggio di amore e di pace.
Così possiamo essere d'accordo sul fatto che anche Gesù era un folle. 
Solo dei folli potrebbero accettare di seguire un uomo del genere, e quindi continuare la sua missione anche quando è stato ucciso.
Così possiamo essere d'accordo sul fatto che anche gli apostoli erano dei folli.
Solo dei folli potrebbero prendere sul serio il messaggio predicato da un gruppo di folli, e accettare quel messaggio.
Così possiamo essere d'accordo sul fatto che anche tutti noi siamo proprio dei folli.
Questo non è molto sorprendente.
Dio non ha scelto un filosofo per proclamare il Vangelo, ma un falegname. E come suoi apostoli ha scelto pescatori ed esattori delle tasse. Possiamo pretendere di essere migliori come suoi testimoni?
Certo che no. 
Anche quelli che tra noi sono più istruiti sanno che in relazione al Vangelo la nostra istruzione è priva di valore. 
Ammettiamo lietamente di essere, davvero, folli. E così, impegnamoci lietamente a cercare di cambiare il mondo, come fecero gli apostoli.
Eppure quegli apostoli non erano timidi e codardi?
E noi, forse, non abbiamo paura?
La crocifissione di Cristo non ci dà ampie ragioni di essere spaventati?
Sì. Ma la sua risurrezione ci dà coraggio divino.
San Giovanni Crisostomo
 
 01/01/2014    

2014: Verso il riallineamento del mondo

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Come “messaggio di Capodanno” del nostro sito parrocchiale per il 2014, nulla ci sembra più incisivo e significativo del testo apparso alcuni giorni fa sul blog del sito Orthodox England, e intitolato Verso il riallineamento del mondo. Lo presentiamo in traduzione italiana nella sezione “Geopolitica ortodossa” dei documenti.

 
 01/01/2014    

VIDEO: Meglio tardi che mai

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 
Presentiamo il film russo Прозрение ("Intuizione"), sottotitolato in romeno ("Mai bine prea târziu decât niciodată", ovvero "Meglio tardi che mai"), un altro video che cerca di far aprire gli occhi sul dramma dell'aborto. 

 
 31/12/2013    

Ancora a proposito di “scrivere” icone

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Poco più di un mese fa, abbiamo presentato un saggio di iconologia con il parere (negativo) del professor John Yannias di Pittsburgh a proposito del termine “scrivere” applicato alle icone. Approfondiamo la questione con un saggio di Mary Lowell dal blog Orthodox Arts Journal, che presentiamo in traduzione italiana nella sezione “Ortoprassi” dei documenti. Vediamo come certe influenze sulla lingua inglese (e per estensione su altre lingue occidentali, tra cui l’italiano) si sono sviluppate attraverso la trasposizione di alcuni concetti della lingua russa (derivati a loro volta da modelli greci - e perfino italiani), e osserviamo come si possano trovare contesti in cui si può parlare di “scrittura” di icone, e altri in cui è meglio evitare questa terminologia.

 
 31/12/2013    

Eterna memoria al vescovo Dorimedont

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 
A 7 anni dalla sua nascita al cielo (31 dicembre 2006) ricordiamo il vescovo Dorimedont (Cecan) di Edineţ e Briceni, uno dei vescovi più seri e pastoralmente lungimiranti della nostra chiesa. Anche la nostra parrocchia a Torino è stata sostenuta e aiutata dal suo interessamento, dalla sua ospitalità e da un dono straordinariamente generoso di sante reliquie. La sua memoria resterà sempre viva tra noi. Veşnică lui pomenire!
 
 30/12/2013    

Visita di Vladyka Mark e riunione del clero

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 
Sabato 28 dicembre il nostro arcivescovo Mark è stato per la prima volta in visita alla nostra parrocchia. Nel corso della Divina Liturgia ha ordinato lettori tre dei nostri parrocchiani (Alessandro Goria, Veaceslav Tomag e Dimitri Skipor), e ha ordinato sacerdote il diacono Mariano Selvini di Genova. Dopo il pranzo generosamente fornito dai fedeli, si è tenuto l'incontro dell'arcivescovo con il suo clero italiano, con cui da tempo desiderava discutere di questioni pastorali e della testimonianza dell'Ortodossia in Italia. Padre Giovanni Capparelli ci ha messo a disposizione una galleria fotografica dell'evento sul blog Arberia Ortodossa. Siamo sicuri che non ce ne vorrà se duplichiamo le sue foto anche in una delle gallerie fotografiche del nostro sito.
 
 29/12/2013    

L’albero di Natale e le sue origini bizantine

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Domenica scorsa i bambini della nostra parrocchia hanno preparato un simpatico albero di Natale (nella foto). Questa è un’usanza comune a molte chiese ortodosse dell'Europa orientale, ma in Italia è talvolta osteggiata nelle chiese come “tradizione pagana nordica”. Per sottolineare quanto sia assurda questa opposizione agli alberi di Natale, abbiamo tradotto un articolo di John Sanidopoulos, che ripercorre le tracce dell’uso dell’albero di Natale, e di usanze correlate, nell’Impero romano d’Oriente. Presentiamo l’articolo sulle origini bizantine dell’albero di Natale nella sezione “Ortoprassi” dei documenti.

 
 28/12/2013    

L'AMERICA RUSSA: Santuario nascosto del mondo ortodosso

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

VERSIONE INGLESE DEL FILM

VERSIONE RUSSA DEL FILM

Nel mese di ottobre 2013, con la benedizione di sua Eminenza il metropolita Hilarion, primo ierarca della Chiesa Russa all'Estero, l'arciprete Artemij Vladimirov, padre spirituale del monastero Alekseevskij in Krasnoe Selo, Mosca, ha compiuto il suo quarto pellegrinaggio alle parrocchie e ai monasteri della Chiesa Russa negli Stati Uniti. Padre Artemij è ben noto in tutta la Russia per le sue omelie, conferenze, e per molti libri e poesie spirituali.

L'Ufficio Stampa della diocesi dell'America orientale ha accompagnato padre Artemij nel suo pellegrinaggio, e ha prodotto un film sulle sue impressioni della vita della Chiesa russa all'Estero in America. In questo film unico nel suo genere, il cui pubblico principale è la gente che vive in Russia, padre Artemy descrive la vita delle parrocchie e dei monasteri in America. Il film porta lo spettatore in un viaggio dalle montagne del nord dello stato di New York, dove si trova il più antico monastero della ROCOR dedicato alla Santissima Trinità, alle colline della Virginia occidentale, dove convertiti nati in America stanno affollando il monastero di Santa Croce per vivere una vita di preghiera e servizio a Dio e alla Chiesa.

Nel film, padre Artemij condivide anche le sue impressioni sulla cattedrale di san Giovanni Battista a Washington, DC, sulla gerarchia e sul clero della diaspora russa, e sulle icone miracolose che benedicono e proteggono il gregge della ROCOR.

PRODUTTORE: Ufficio stampa della diocesi dell'America orientale

 
index.php?id=1011&locale=ro&blogsPage=1 index.php?id=1011&locale=ro&blogsPage=202   <200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221> di 249  index.php?id=1011&locale=ro&blogsPage=204 index.php?id=1011&locale=ro&blogsPage=249