Rubrica

 

Informații despre parohia în alte limbi

Mirrors.php?cat_id=27&locale=ro&blogsPage=259&id=205  Mirrors.php?cat_id=27&locale=ro&blogsPage=259&id=602  Mirrors.php?cat_id=27&locale=ro&blogsPage=259&id=646  Mirrors.php?cat_id=27&locale=ro&blogsPage=259&id=4898  Mirrors.php?cat_id=27&locale=ro&blogsPage=259&id=2779 
Mirrors.php?cat_id=27&locale=ro&blogsPage=259&id=204  Mirrors.php?cat_id=27&locale=ro&blogsPage=259&id=206  Mirrors.php?cat_id=27&locale=ro&blogsPage=259&id=207  Mirrors.php?cat_id=27&locale=ro&blogsPage=259&id=208  Mirrors.php?cat_id=27&locale=ro&blogsPage=259&id=3944 
Mirrors.php?cat_id=27&locale=ro&blogsPage=259&id=7999  Mirrors.php?cat_id=27&locale=ro&blogsPage=259&id=647       
 

Calendar Ortodox

   

Școala duminicală din parohia

   

Căutare

 

In evidenza

14/03/2020  I consigli di un monaco per chi è bloccato in casa  
11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 11 ottobre 2019)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 4 novembre 2019)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: 19 luglio 2014)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  Naşii de botez şi rolul lor în viaţa finului  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  Pregătirea pentru Taina Cununiei în Biserica Ortodoxă  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  Pregătirea pentru Taina Sfîntului Botez în Biserica Ortodoxă
 
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Facebook

Biserica are grija duhovnicească a creştinilor ortodocşi care aparţin la Patriarhia Moscovei din oraşul Torino şi din Piemonte / Valle d'Aosta

Archivio

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 toți anii

Blogul parohului


 09/01/2013    

Dimissioni dell'arcivescovo Gabriele di Comana

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

L'arcivescovo Gabriele di Comana (al secolo Guido de Vylder, nato a Lokeren in Belgio il 13 giugno 1946), ha rassegnato le dimissioni dalla guida dell'Arcivescovado per le Chiese Ortodosse Russe in Europa Occidentale, dove è stato vescovo dal 2001 e arcivescovo dal 2003. La sua richiesta di essere messo a riposo, a partire dal 15 gennaio, per motivi di salute deve spingerci a offrire le nostre preghiere per lui (anche un tumore maligno può arrestarsi o scomparire... se le nostre preghiere sono sincere e ferventi). La difficoltà di trovare un successore potrà rispecchiare una carenza di vita monastica, tema che deve far riflettere tutti gli ortodossi in Occidente. Mentre auguriamo a mons. Gabriel forza e salute, e a tutti i nostri fratelli dell'Esarcato russo di Costantinopoli un suo degno successore, non chiudiamo gli occhi sui problemi della stessa esistenza e della raison d'être di una "Chiesa ortodossa locale di tradizione russa" che vuole continuare a vivere separata dalla Chiesa russa.

 
 08/01/2013    

Intervista a Vladyka Mark (Golovkov) sulla pastorale dei giovani

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Olga Kir’janova di Pravoslavie.ru ha intervistato nel febbraio del 2009 il vescovo (oggi arcivescovo) Mark di Egor’evsk a proposito del tema delicato e importante del lavoro della Chiesa con i giovani. L’intervista è interessante per i temi trattati (la missione, l’insegnamento, l’esempio, la responsabilità per i giovani e il loro impegno, la cultura religiosa, i club e le organizzazioni dei giovani, l’interesse per la politica, le preparazioni al matrimonio, le occasioni di incontro tra i futuri sposi, e altro ancora), e la presentiamo nella sezione “Pastorale” dei documenti, nell’originale russo e nella nostra traduzione italiana.

 
 08/01/2013    

Il futuro del borgo attorno alla nostra chiesa

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Le case attorno alla nostra chiesa hanno ospitato per oltre un secolo le Suore del Buon Pastore, che avevano fatto costruire la chiesa negli ultimi anni del secolo XIX. Oggi il complesso di case è in fase di trasformazione in unità abitative, concepite come un borgo che fa idealmente corona attorno alla chiesa. Il silenzio e la pace che caratterizza queste nuove case ha buone fondamenta su decenni di preghiere nelle case religiose, che continuano oggi con le preghiere dei fedeli ortodossi. Scopriamo come si presenterà il nuovo borgo attraverso il suo sito, http://www.borgohermada.com/, con progetti, video, riprese aeree e un'accurata descrizione di quello che si realizzerà nei prossimi anni attorno a noi.

 
 07/01/2013    

Il prete monaco e i tre gattini

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Al posto di una favola di Natale, quest’anno raccontiamo una storia vera a lieto fine: come un prete, minacciato dall’incendio doloso della sua casa a Jaroslavl, si sia preoccupato per prima cosa di mettere in salvo i suoi tre gattini. Presentiamo la storia, come riportata dall’agenzia Interfax, nella sezione “Figure dell’Ortodossia contemporanea” dei documenti, nell’originale russo e in traduzione italiana. Il prete della storia è lo ieromonaco Serapion (Mit’ko), capo del Dipartimento missionario della diocesi di Jaroslavl. Di fatto, dietro l’incendio appiccato da ignoti alla casa di padre Serapion, può esserci stata l’ostilità verso il suo impegno missionario contro le sette, come si racconta in questo articolo. Una buona testimonianza di come padre Serapion pensa e parla attraverso la mente della Chiesa ci viene proprio dalla sua sensibilità per gli animali.

 
 06/01/2013    

Pastorală la Naşterea Domnului a Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Pastorală la Naşterea Domnului a Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, adresată arhipăstorilor, păstorilor, diaconilor, monahilor şi monahiilor şi tuturor copiilor credincioşi ai Bisericii Ortodoxe Ruse

Iubiţi întru Domnul Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi  preoţi şi diaconi, monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori!

Sfânta Biserică slăveşte în chip luminos şi cu bucurie taina naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de la Preacurata Fecioara Maria.

Creatorul, iubindu-şi creaţia Sa, S-a arătat în trup, a devenit om întru toate după asemănarea noastră, afară de păcat (vezi: 1 Tim. 3:16; Evr. 4:15). Pruncul s-a culcat în ieslea din Bethlehem. A făcut-o ca să salveze lumea de la decăderea duhovnicească şi morală, ca să-l elibereze pe om de frica morţii. Creatorul ne propune să acceptăm cel mai mare din toate darurile: dragostea Sa Dumnezeiască, plinătatea vieţii. Întru Hristos noi devenim capabili să căpătăm speranţa care biruie frica, să ajungem la sfinţenie şi nemurire.

El vine în lumea noastră sfâşiată de păcat, ca prin naşterea Sa, prin viaţa, suferinţele, moartea pe cruce şi slăvita înviere să afirme o lege nouă, o poruncă nouă – porunca dragostei. „Poruncă nouă vă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul” (In. 13:34) – aceste cuvinte Domnul le-a adresat ucenicilor Săi, iar prin ei – întregii lumi: către cei care au trăit în acele vremuri, care trăiesc azi şi care vor trăi după noi, până la sfârşitul vremurilor.

Fiecare persoană este chemată să răspundă la această poruncă prin propriile fapte. Aidoma cum Hristos ne-a arătat mila adevărată, îngăduinţa nemărginită faţă de neajunsurile noastre, tot aşa şi noi trebuie să fim milostivi şi indulgenţi cu oamenii. Trebuie să avem grijă nu doar de rudele şi apropiaţii noştri, deşi lor trebuie să le purtăm de grijă în primul rând (vezi 1 Tim. 5:8), nu doar de prietenii şi tovarăşii noştri de idei, dar şi de cei care încă nu au dobândit unirea cu Dumnezeu. Noi suntem chemaţi să-I urmăm în dragoste Mântuitorului, să ne rugăm pentru cei ce ne vatămă şi ne prigonesc (vezi: Mt. 5:44), în permanenţă să avem în gândurile noastre binele întregului popor, al Patriei şi al Bisericii. Fiecare dintre noi, săvârşind fapte bune, este în stare să schimbe măcar într-o mică măsură spre mai bine realitatea ce ne înconjoară. Doar astfel noi vom deveni mai puternici împreună. Căci fărădelegea nu este în stare să biruie dragostea, precum întunericul nu poate cuprinde lumina vieţii adevărate (vezi: In. 1:59).

În istoria Patriei noastre sunt numeroase exemple ale faptului, cum poporul, punându-şi toată speranţa în Dumnezeu, păşea peste toate dificultăţile, ieşea cu demnitate din cele mai complicate încercări.

Multe din aceste evenimente noi le-am pomenit anul trecut. Noi am sărbătorit aniversarea a 400 de ani de la depăşirea Vremurilor Tulburi, care s-au încheiat prin izgonirea străinilor şi restabilirea unităţii naţionale. A fost marcată, de asemenea, aniversarea a 200 de ani de la biruinţa în Războiul pentru Apărarea Patriei din anul 1812, în timpul căruia strămoşii noştri au dat ripostă atacurilor a „douăsprezece neamuri” – o armată enormă, formată de Napoleon din reprezentanţii popoarelor cucerite ale Europei.

Anul 2013 va fi marcat de sărbătorirea aniversării a 1025 de ani de la Botezul Rusiei de către sfântul întocmai cu apostolii marele cneaz Vladimir. Primirea credinţei ortodoxe a devenit începutul unei noi ere în viaţa poporului nostru. Lumina adevărului lui Hristos, care a strălucit cândva pe colinele binecuvântate ale Kievului, până acum luminează inimile locuitorilor din ţările Rusiei istorice, îndreptându-ne pe noi pe calea virtuţii.

Făcând totalurile anului ce a trecut, să ridicăm mulţumire lui Dumnezeu şi pentru milele Sale mari şi bogate, şi pentru acele scârbiri, care le-a îngăduit să le suportăm. Pe parcursul la toată istoria sa Biserica nu a cunoscut perioade lungi de prosperitate: după vremuri de pace şi linişte neapărat veneau vremuri de nenorociri şi încercări. Însă în toate circumstanţele Biserica prin cuvânt şi faptă bunăvestea adevărul lui Dumnezeu, bunăvesteşte ea şi în zilele noastre, mărturisind că societatea, fondată pe principiile de căpătuire, permisivitate totală, libertate nelimitată, ignorare a adevărurilor veşnice, negare a autorităţilor, este nesănătoasă din punct de vedere moral şi este sub ameninţarea multor pericole.

Eu vă chem pe toţi la răbdarea poruncită de Dumnezeu şi la rugăciunea pentru Biserica-Mamă, pentru poporul lui Dumnezeu, pentru pământul natal. Întotdeauna să ţineţi minte cuvintele apostolului neamurilor: „Privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă. Toate ale voastre cu dragoste să se facă”. (1 Cor. 16:13-14).

Vă felicit cordial cu solemnitatea de azi, în rugăciune cer nouă tuturor de la Pruncul Dumnezeiesc Hristos puteri duhovniceşti şi trupeşti, ca fiecare din noi să poată prin pilda personală să mărturisească lumii că Domnul Dumnezeul nostru, care s-a născut acum, este iubire (vezi: 1 In. 4:8). Amin.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII

a. 2012/2013

Moscova

 
 06/01/2013    

Messaggio di Natale del vescovo Nestor di Korsun

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Beneamati nel Signore, reverendi padri, cari fratelli e sorelle!

 

La Natività di Cristo è una festa speciale che di anno in anno non solo dona al mondo una gioia incomparabile, ma dà anche a ognuno di noi la possibilità di fermarsi, di rimanere in silenzio, di riflettere sulla propria vita, sul suo significato e il suo scopo, di metterci in relazione al fatto che il Signore rivela a noi in questa notte santa.

Oggi sentiamo le familiari parole angeliche - Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace in terra, e tra gli uomini la benevolenza. (Lc 2, 14)

Benevolenza a tutte le persone che hanno vissuto e che vivono sulla terra.

Benevolenza agli uomini di Betlemme, tra i quali nessuno aveva accolto nella sua casa due viaggiatori stanchi - Giuseppe e Maria, l'anziano e la Vergine, che era sul punto di partorire.

Benevolenza agli abitanti di Gerusalemme, turbati dalla notizia della nascita del Messia, che inviano a Betlemme assassini pronti a spargere sangue innocente.

Benevolenza, che non sopprime e non sradica la malvagità umana, venuta in questo mondo con la nascita del nostro Signore Gesù Cristo, e che rimane in loro come una luce, che splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. (Gv 1, 14)

Questa benevolenza è Cristo stesso, nato in una notte fredda in una misera grotta, priva di calore e di conforto umano, deposto in una mangiatoia per il nutrimento del bestiame, come indicazione che Dio non ha bisogno di segni esterni di grandezza e di gloria per rivelare all'uomo la sua misericordia, il perdono e l'amore.

Per questo la grotta di Betlemme è stata in qualche modo un posto incredibilmente importante e significativo, che nessun altro nella storia può eguagliare. Soprattutto oggi, una volta l'anno, la grotta di Betlemme attira l'occhio della mente di molte persone, ricordando che il miracolo più grande è il cambiamento del cuore umano, la vittoria sul male, la capacità di una persona di rispondere positivamente all’amore, il compiacimento di un amore reciproco, della gratitudine e della fede.

Eccoci qui insieme in piedi di fronte a questa grotta. Rimaniamo fermi. Pensiamo, preghiamo, adoriamo. Non diciamo nulla.

La grazia del Signore Gesù Cristo nato dalla Vergine sia con tutti voi.

Nestor, vescovo di Korsun.

Parigi, 2013

 
 05/01/2013    

Celebrazioni del NATALE ORTODOSSO

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Sabato 5 Gennaio

ore 17 - Veglia

 

Domenica 6 Gennaio

Vigilia di Natale

Domenica prima della Natività

ore 10  - Divina Liturgia

(dopo la Liturgia) Un momento di spettacolo:

Recita natalizia con i bambini della parrocchia

ore 17 - Veglia del Natale

 

(non celebreremo funzioni durante la notte)

 

Lunedì 7 Gennaio

NATALE DEL SIGNORE

ore 10 - Divina Liturgia

 

Buon Natale! Cu Nașterea Domnului! С Рождеством Христовым!

 
 05/01/2013    

Dostoevskij - lo starets Zosima e le sacre Scritture

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Una delle misure più importanti dell’evangelizzazione è certamente la conoscenza delle sacre Scritture. Anche se il culto ortodosso presenta una grande parte della Bibbia nelle parti innografiche e nelle preghiere delle varie funzioni, questo non impedisce ai credenti di cercare di familiarizzarsi meglio con il testo della Bibbia. E questo è possibile anche in chiese che non hanno una diffusione capillare di bibbie. Come? Scopriamolo nelle istruzioni dell’anziano Zosima, da I fratelli Karamazov, Dostoevskij, di cui presentiamo il testo russo e la traduzione italiana nella sezione “Pastorale” dei documenti.

 
 05/01/2013    

Collegamento a una nuova galleria fotografica

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Presentiamo tra le gallerie fotografiche del sito il collegamento esterno alla galleria di foto della Pasqua 2012. Per ora non abbiamo avuto tempo di caricare sul sito tutte le foto pasquali degli ultimi tre anni nella nostra sezione “Fotografie”, ma ci ripromettiamo di farlo appena possibile. Ringraziamo Sergey per il suo costante e qualificato aiuto nel conservare una testimonianza delle nostre funzioni pasquali.

 
 04/01/2013    

Un giudizio del diacono Andrei Kuraev su padre Aleksandr Men’

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

L’arciprete Aleksandr Men’ (1935-1990), ucciso all’alba della dissoluzione dell’Unione Sovietica, è stato una figura simbolica del risveglio della coscienza religiosa al termine di un periodo di persecuzioni e vessazioni. Ha lasciato pochi indifferenti nei suoi riguardi: molti lo hanno criticato, molti lo considerano un santo, alcuni (per la verità, più nel mondo cattolico che in quello ortodosso) vedono la sua uccisione come un esempio di martirio. Diamo la parola al protodiacono Andrej Kuraev (che raramente ama le mezze misure) per alcune considerazioni sulla figura di padre Aleksandr e della sua eredità, nel testo russo e nella nostra traduzione italiana, nella sezione “Figure dell’Ortodossia contemporanea” dei documenti.

 
 04/01/2013    

Testo della Liturgia di San Basilio

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Abbiamo completato e caricato, nella sezione dei “Testi delle funzioni”, il testo completo trilingue della divina Liturgia di San Basilio il Grande. Il testo è disponibile in formato Html e in formato PDF. Prima di oggi avevamo messo in rete il solo testo delle preghiere sacerdotali e delle parti proprie della Liturgia di San Basilio, in modo da poter celebrare la Liturgia di San Basilio avendo sotto mano il testo della Liturgia di San Giovanni Crisostomo: ci sembra comunque meglio avere il testo completo, sia per maggiore praticità sia per rispetto della dignità della Liturgia. Il primo giorno in cui potremo celebrare con questo nuovo testo è la Liturgia del Natale di vecchio calendario, lunedì prossimo.

 
 03/01/2013    

Parole e video di padre Elia (Nozdrin) di Optina

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Presentiamo nella sezione “Testimoni dell’Ortodossia” lo schiarchimandrita Elia (Nozdrin) del monastero di Optina, un padre spirituale caro al cuore di tutta la Russia… e anche al cuore della nostra parrocchia, che ha voluto visitare nel maggio del 2010:

Padre Elia in visita alla nostra chiesa

Le sue parole, raccolte pochi mesi dopo in un’intervista, ci parlano del ruolo del confessore e del suo obbligo di lasciare alle persone che si confessano la stessa libertà lasciata loro da Dio: una grande lezione nel cammino di scelta di una guida spirituale.

Il testo in russo e in italiano è seguito da due video che raffigurano padre Elia a Optina e in viaggio per la Russia, su un colonna sonora di canzoni popolari del gruppo musicale ortodosso Сыновья России (Synov’ja Rossii – “I figli della Russia”).

 
 03/01/2013    

Visita all'ufficio di un vescovo

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Il vescovo Panteleimon (al secolo Arkadij Viktorovich Shatov, nato a Mosca il 18 settembre 1950), è vescovo di Smolensk e Vyazma e direttore del Dipartimento sinodale per la carità ecclesiastica e il servizio sociale della Chiesa ortodossa russa.

Come prete vedovo (ha quattro figlie sposate e 19 nipoti), ha ricevuto la tonsura monastica ed è stato consacrato come vescovo di Orekhovo-Zuevo, vicario del patriarca di Mosca, nell'agosto 2010. Oggi, come vescovo di Smolensk, mantiene la carica di direzione delle attività caritative e sociali del Patriarcato di Mosca.

Ricordiamo alcune sue parole che fanno riflettere:

"Инвалиды нуждаются в нашей заботе, и внимание к ним делает наше общество более милосердным и нравственно совершенным (...) tот, кто лишен возможности активно участвовать во внешней жизни, кто не пребывает в постоянном шуме земного мира, тот имеет лучшие условия увидеть Бога и услышать Его слова."

"I disabili hanno bisogno della nostra cura, e l'attenzione verso di loro rende la nostra società più compassionevole e moralmente perfetta (...) chi è privato della possibilità di partecipare attivamente alla vita esteriore, chi non ha un ruolo nel rumore costante del mondo terreno, è nelle migliori condizioni per vedere Dio e ascoltare la sua parola."

Nel novembre 2010 la redazione di NedoSMI ha realizzato un reportage fotografico dell'ufficio del vescovo Panteleimon, che si trova accanto a uno degli ospedali di Mosca. Entriamo anche noi a vedere quest'ufficio, nella sezione "Figure dell'Ortodossia contemporanea" dei documenti, attraverso il reportage in russo e in italiano.

 
 02/01/2013    

Archimandrita Tikhon (Shevkunov): impressioni della fede in Cina

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

L’Ortodossia in Cina è davvero un campo di ricerca affascinante: negli ultimi anni abbiamo raccolto e tradotto un poco di materiale a riguardo, e in attesa di organizzarlo e metterlo sul sito, presentiamo alcune impressioni molto recenti. Nel mese di dicembre 2012 padre Tikon (Shevkunov) ha fatto un viaggio a Pechino con il coro del monastero Sretenskij di Mosca e ne ha ricavato un quadro di notevole interesse missionario. Presentiamo l’intervista a padre Tikhon nell’originale russo e nella nostra traduzione italiana nella sezione “Pastorale” dei documenti.

 
 02/01/2013    

Cosa disse l’anziano Epifanio sul sesso pre-matrimoniale

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

L’archimandrita Epiphanios (al secolo Etioklis Theodoropoulos, 1930-1989) è una figura rinomata della Chiesa ortodossa greca. Tra i suoi scritti, una risposta tanto semplice quanto saggia ci introduce al cuore misterioso di uno degli argomenti di cui sembra più difficile parlare, soprattutto con le coppie giovani: i rapporti sessuali pre-matrimoniali. Ascoltiamo le parole di padre Epifanio nella sezione “Etica” dei documenti.

 
index.php?cat_id=27&id=6641&locale=ro&blogsPage=1 index.php?cat_id=27&id=6641&locale=ro&blogsPage=258   <240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261> di 269  index.php?cat_id=27&id=6641&locale=ro&blogsPage=260 index.php?cat_id=27&id=6641&locale=ro&blogsPage=269