Rubrica

 

Informații despre parohia în alte limbi

Mirrors.php?cat_id=27&amp%3Bid=105&amp%3Blocale=it&locale=ro&blogsPage=28&id=205  Mirrors.php?cat_id=27&amp%3Bid=105&amp%3Blocale=it&locale=ro&blogsPage=28&id=602  Mirrors.php?cat_id=27&amp%3Bid=105&amp%3Blocale=it&locale=ro&blogsPage=28&id=646  Mirrors.php?cat_id=27&amp%3Bid=105&amp%3Blocale=it&locale=ro&blogsPage=28&id=4898  Mirrors.php?cat_id=27&amp%3Bid=105&amp%3Blocale=it&locale=ro&blogsPage=28&id=2779 
Mirrors.php?cat_id=27&amp%3Bid=105&amp%3Blocale=it&locale=ro&blogsPage=28&id=204  Mirrors.php?cat_id=27&amp%3Bid=105&amp%3Blocale=it&locale=ro&blogsPage=28&id=206  Mirrors.php?cat_id=27&amp%3Bid=105&amp%3Blocale=it&locale=ro&blogsPage=28&id=207  Mirrors.php?cat_id=27&amp%3Bid=105&amp%3Blocale=it&locale=ro&blogsPage=28&id=208  Mirrors.php?cat_id=27&amp%3Bid=105&amp%3Blocale=it&locale=ro&blogsPage=28&id=3944 
Mirrors.php?cat_id=27&amp%3Bid=105&amp%3Blocale=it&locale=ro&blogsPage=28&id=647         
 

Calendar Ortodox

   

Școala duminicală din parohia

   

Căutare

 

In evidenza

11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 11 ottobre 2019)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 17 settembre 2019)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: 19 luglio 2014)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  Naşii de botez şi rolul lor în viaţa finului  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  Pregătirea pentru Taina Cununiei în Biserica Ortodoxă  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  Pregătirea pentru Taina Sfîntului Botez în Biserica Ortodoxă
 
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Facebook

Biserica are grija duhovnicească a creştinilor ortodocşi care aparţin la Patriarhia Moscovei din oraşul Torino şi din Piemonte / Valle d'Aosta

Archivio

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 toți anii

Blogul parohului


 10/01/2019    

Il Tomos per l'Ucraina: cosa ha di tipico e cosa ha di specifico

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Dopo avere presentato negli scorsi giorni diversi pareri di politologi relativi al recente Tomos, presentiamo ora in russo e in italiano un’analisi storico-teologica scritta da Vladimir Burega, pro-rettore dell’Accademia teologica di Kiev.

 
 09/01/2019    

Un augurio natalizio dal patriarca Kirill

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

 
 09/01/2019    

Il documento che chiamano Tomos non porta la vera autocefalia

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Ancora un altro politologo, Valentin Gajdaj, analizza il testo del “Tomos d’autocefalia” per riconoscere l’ovvio, e cioè che non offre ciò che dice di offrire. Presentiamo in russo e in italiano le considerazioni di questo analista.

 
 09/01/2019    

Arciprete Andrew Phillips: Come ripulire la confusione dopo il Fanar

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Padre Andrew Phillips ha spesso il dono di prevedere con una notevole esattezza gli eventi futuri (a leggere per esempio attraverso le sue parole passate la dissoluzione dell’Esarcato di Rue Daru, si resta stupiti della precisione delle sue predizioni). Adesso suggerisce linee di sviluppo degli eventi sulle quali non osano addentrarsi neppure i più lungimiranti tra i protagonisti, ma che vale la pena di leggere nella traduzione italiana del suo recente saggio.

 
 08/01/2019    

Pastorală la Nașterea Domnului a Preafericitului KIRIL, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, către arhipăstorii, preoții, diaconii, cinul monahal, și toți drept-măritorii creștini din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Ruse

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Iubiți întru Hristos arhipăstori, cinstiți preoți și diaconi, iubitorilor de Dumnezeu monahi și monahii, dragi frați și surori!

Vă felicit cordial pe toți cu ocazia măreței și mântuitoarei sărbători a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Astăzi noi, la fel ca şi păstorii din Betleem acum două mii de ani, ascultăm cu luare aminte, cu bucurie și înălțare spirituală, glasul triumfător al îngerilor: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2: 14). Auzind aceste cuvinte minunate, inimile noastre dobândesc mângâiere și se fac pline de recunoștință față de Creator. Însuși Dumnezeu Atotțiitorul, Dumnezeu tare și părinte al veacului ce va să fie (Is. 9:5) coboară la noi și se naște în lume om simplu. Se împlinește proorocia regelui-psalmist, care a vestit în Duhul Sfânt: Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat; Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit. (Psalmi, 84: 11-12). Și iată, s-a săvârșit: Fiu S-a dat nouă (Is. 9, 5), ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică (Ioan 3, 16).

Pe parcursul istoriei sale, umanitatea L-a căutat intens pe Dumnezeu, tânguindu-se pentru comunicarea pierdută cu Creatorul său. Și ca răspuns la aceste eforturi, ca răspuns la inimile avântate și mâinile întinse spre cer, Domnul Și-a arătat dragostea către neamul omenesc, El Însuși întinzându-ne mâna Sa mântuitoare. În Hristos Iisus, peste milenii îndelungate, în sfârșit s-au întrunit Dumnezeu și omul, și s-a unit cerescul cu pământescul, și s-au împlinit așteptările duhovnicești ale fiilor și fiicelor lui Adam.

Nașterea Domnului ne prezintă în același timp o Taină și o Revelație, pentru că rațiunea umană nu este în stare să perceapă desăvârșit, cum Creatorul și Făuritorul Universului, Dumnezeul nemărginit prin natură, pogoară în lumea noastră sfâșiată de păcat, și se arată în chipul unui Prunc născut în peștera unde păstorii și animalele se ascundeau de intemperii. Slava înălțată de către puterile cerești, propovăduită de înțelepții de la Răsărit și adeverită de către niște păstori simpli, acum este vestită în glas puternic în toate colțurile pământului. Toate acestea ne revelă profunzimea nepătrunsă a înțelepciunii lui Dumnezeu, ne face părtași la pronia mistică a Sfintei Treimi în lucrarea de mântuire a omului.

Noi astăzi știm că Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca să se mântuiască prin El lumea. (Ioan 3: 16-17). Și acum, fiind îndreptați din credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin Care am avut şi apropiere, prin credință, la harul acesta, în care stăm, şi ne lăudăm întru nădejdea slavei lui Dumnezeu, … căci iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă (Rom. 5: 1-2; 5).

Să ne plecăm, deci, cu evlavie, către modesta iesle în care stă Pruncul liniștit și blând. Să ne plecăm cu frică de Dumnezeu și cutremur, căci aici începe drumul pământesc al crucii Domnului nostru Iisus Hristos, aici se face începutul mântuirii noastre. Să ne plecăm și, proslăvindu-L pe Fiul Născut al Părintelui Celui mai înainte de veci, să ne îndulcim de pacea negrăită și covârșitoare a toată mintea, care ne umple sufletele. 

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” – iară și iară cântăm împreună cu cetele îngerești. Dragostea lui Dumnezeu, arătată în Nașterea Mântuitorului, le aduce oamenilor pacea adevărată. Această pace nu poate fi zdruncinată de greutățile vieții, tulburările sociale, neliniștea politică, și chiar de conflictele armate, întrucât în pacea lui Hristos viețuiește mistic o mare forță duhovnicească, ce o face să covârșească orice scârbă și tristețe pământească (Sf. Ignatie Briancianinov, Experiențe ascetice).

Dar cum se dobândește starea pașnică a sufletului? Cum poate fi dobândit acest dar spiritual înalt? Sfinții părinți spun unanim despre aceasta: lucrarea păcii lui Hristos în om este un indiciu important al aflării omului în lumina poruncilor evanghelice. Peste toate acestea, ne învață verhovnicul Pavel, se cuvine să ne îmbrăcăm în dragoste, care este legătura desăvârșirii. Și atunci, spune apostolul, pacea lui Dumnezeu, întru care am fost chemați, va stăpâni în inimile noastre (Col. 3: 14-15).

Oameni ai bunăvoirii își caută Domnul – oameni care vor urma legii Sale, care vor vesti mântuirea celor apropiați și celor îndepărtați, și vor vesti în lume bunătățile Celui ce ne-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată (1 Petru 2:9).

Să fim, deci, vrednici de această înaltă chemare. De aceea, preaslăvita Naștere a Domnului văzând săvârșindu-se în iesle, să lepădăm deșertăciunile mai mult decât lumea (Condacul 8 al acatistului Nașterii Domnului), să ne înălțăm cu gândul la cer, slăvindu-L pe Ziditorul a toate, să ne împărtășim bucuria Mântuitorului Întrupat cu cei din jur, cu cei care au nevoie de grijă, cei disperați sau aflați în situații grele.

Domnul să ne inspire pe toți în calea cu multe greutăți a vieții creștinești, ca și în continuare să se întărească în noi credința, să nu sece nădejdea, și să se înmulțească

dragostea; ca intrând în bucuria luminatei sărbători a Nașterii Domnului, să vestim lumii neschimbat marea taină a credinței (1 Tim. 3: 16), să ducem oamenilor mângâiere și binecuvântarea păcii lui Hristos. Amin.

+KIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII

Nașterea Domnului

an. 2018/2019 

or. Moscova

 
 07/01/2019    

Metropolita Amfilohije: L'amore per il potere del patriarca Bartolomeo è una catastrofe per l'Ortodossia

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Vi presentiamo il testo russo e la traduzione italiana dell’articolo sui commenti del metropolita Amfilohije del Montenegro (nella foto) alle azioni del patriarca ecumenico in Ucraina.

 
 07/01/2019    

Patriarca Giovanni X di Antiochia: È irragionevole fermare uno scisma a spese dell'unità del mondo ortodosso

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Vi presentiamo il testo russo e la traduzione italiana dell’articolo sulla reazione del patriarca Giovanni X di Antiochia e di tutto l’Oriente (nella foto) alla richiesta di riconoscere l’autocefalia alla “Chiesa ortodossa dell’Ucraina”.

 
 07/01/2019    

La Chiesa ortodossa russa sul Tomos: ora le Chiese locali devono fare la loro scelta

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Vi presentiamo il testo russo e la traduzione italiana dei commenti dell’arciprete Nikolai Balashov (nella foto), vice capo del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, sulla difficile scelta che le Chiese ortodosse locali si trovano costrette a fare di fronte all’imposizione di accettare la nuova struttura scismatica dell’Ucraina.

 
 07/01/2019    

Sacerdote Aleksandr Volkov: Il patriarca Bartolomeo ha strappato Costantinopoli dall'Ortodossia mondiale

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Vi presentiamo il testo russo e la traduzione italiana dei commenti di padre Aleksandr Volkov (nella foto), segretario stampa del patriarca Kirill, alla consegna del Tomos d’autocefalia alla  “Chiesa ortodossa dell’Ucraina”.

 
 07/01/2019    

Vladimir Legojda: È il Natale, e non il Tomos, l'evento principale in questi giorni

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Vi presentiamo la traduzione italiana dei commenti di Vladimir Legojda (nella foto), capo del Dipartimento sinodale per le relazioni della Chiesa con la società e i media, sulla prevalenza del Natale rispetto alla firma di un testo privo di alcuna forza canonica.

 
 06/01/2019    

Messaggio di Natale del metropolita Ioann di Korsun e dell’Europa occidentale

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Carissimi fratelli e sorelle, reverendi presbiteri, diaconi, monaci e laici amati da Dio. Con gioia nel Signore vi faccio gli auguri per la grande e salvifica festa della Natività del nostro Signore Dio e Salvatore, Gesù Cristo!

“Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo”, dice il Signore Dio, “colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente” (Ap 1, 8)

Nella Natività di Cristo accade tutto ciò che avevano indicato i profeti e i santi delle narrazioni dell'Antico Testamento. Il lieto annunzio del Nuovo Testamento della nascita di Dio al mondo, ci parla della Verità, che vive con le persone nel Signore Gesù. Le prossime e le ultime cose nella storia del mondo iniziano con la Natività del Figlio di Dio. Il Natale porta la storia a un risultato vittorioso nel Figlio Unigenito.

Nella Natività di Cristo, le promesse del passato si sono avverate. Il veggente Mosè era un bambino abbandonato in un cesto. In questo, Dio previde il presepe di suo Figlio. Il profeta David si rallegrò davanti all'Arca dell'Alleanza. Con questo, il Signore aveva preparato la gioia degli angeli e dei pastori per la nascita del Bambino divino. Il grande Samuele guarì lo straniero Naaman. In questo, il piano di Dio Padre è stato rivelato nella salvezza di tutto il mondo attraverso il viaggio del Figlio.

Nella Natività di Cristo, il presente ha trovato la sua realizzazione e il suo vero significato. È l'essenza della proclamazione apostolica. Pietro annuncia la nostra comunione con la natura divina (2 Pt 1, 4). Giacomo ci dice "ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi" (Gc 1, 17). Paolo è felice di essere in paradiso e ascolta parole indicibili (2 Cor 12, 4). Nel Bambino divino che è nato, noi siamo già in comunione con Dio, onorati dai suoi ineffabili doni, divenuti concittadini del Cielo.

Nella Natività di Cristo è visibile il futuro che ci aspetta. La suprema gloria divina, la pace sulla terra e la buona volontà negli uomini ricolmino il nostro essere nella seconda gloriosa Venuta del Signore. Allora la malattia, il peccato e la morte saranno abbattuti. La Nuova Terra e il Nuovo Cielo diventeranno il nostro patrimonio. A Dio "tutto sarà sottomesso" (1 Cor 15, 28).

Carissimi fratelli e sorelle, reverendi presbiteri, diaconi, monaci e laici amati da Dio. Vi faccio gli auguri per la grande e salvifica festa della Natività del nostro Signore Dio e Salvatore Gesù Cristo!

+ IOANN,

Metropolita di Korsun

e dell’Europa Occidentale,

capo dell’Esarcato patriarcale,

amministratore pro tempore

delle parrocchie del

Patriarcato di Mosca in Italia

 
 06/01/2019    

Le dogane ucraine sequestrano il messaggio di Natale del patriarca Kirill

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

In un perfetto spirito natalizio e di non ingerenza degli affari interni ecclesiastici, le autorità doganali ucraine hanno avuto l’idea di sequestrare i testi del messaggio di Natale del patriarca Kirill destinati a oltre dodicimila luoghi di culto. Vi presentiamo in russo e in italiano l’articolo relativo.

 
 06/01/2019    

Il patriarca Bartolomeo ha rinnegato la procedura dell'autocefalia del passato

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Dal blog Orthodox Synaxis vi presentiamo la traduzione italiana dell’articolo che analizza il discorso tenuto presso il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa romena dal patriarca Bartolomeo, che ammette apertamente di non seguire più né la pratica della concessione dell’autocefalia in uso nei secoli passati, né quella concordata da tutte le Chiese ortodosse nella commissione pre-conciliare del 1993.

 
 05/01/2019    

Promozioni episcopali

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Alla Liturgia del 3 gennaio 2019, celebrata alla cattedrale patriarcale della Dormizione al Cremlino di Mosca, il patriarca Kirill ha conferito alcune promozioni episcopali su mandato del Santo Sinodo. Due di queste riguardano proprio il nostro vescovo e uno dei nostri vescovi precedenti: al vescovo Ioann è stato conferito il grado di metropolita (nella foto, la consegna del klobuk) e al vescovo Nestor il grado di arcivescovo. Auguri di molti anni ai nostri presuli!

 
 05/01/2019    

La Chiesa polacca respinge la richiesta del patriarca Bartolomeo di riconoscere la nuova chiesa ucraina

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Prima tra le Chiese autocefale locali, la Chiesa ortodossa polacca, attraverso un messaggio del suo primate, il metropolita Sava (nella foto), ha rifiutato ufficialmente di riconoscere la struttura ecclesiale creata a Kiev nel "concilio d'unificazione" del 15 dicembre. Vi presentiamo la traduzione italiana dell’articolo che spiega questa posizione.

 
index.php?cat_id=27&amp%3Bid=105&amp%3Blocale=it&locale=ro&blogsPage=1 index.php?cat_id=27&amp%3Bid=105&amp%3Blocale=it&locale=ro&blogsPage=27   <20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41> di 245  index.php?cat_id=27&amp%3Bid=105&amp%3Blocale=it&locale=ro&blogsPage=29 index.php?cat_id=27&amp%3Bid=105&amp%3Blocale=it&locale=ro&blogsPage=245