Rubrica

 

Informații despre parohia în alte limbi

Mirrors.php?amp%3BblogsPage=8&locale=ro&blogsPage=248&id=205  Mirrors.php?amp%3BblogsPage=8&locale=ro&blogsPage=248&id=602  Mirrors.php?amp%3BblogsPage=8&locale=ro&blogsPage=248&id=646  Mirrors.php?amp%3BblogsPage=8&locale=ro&blogsPage=248&id=4898  Mirrors.php?amp%3BblogsPage=8&locale=ro&blogsPage=248&id=2779 
Mirrors.php?amp%3BblogsPage=8&locale=ro&blogsPage=248&id=204  Mirrors.php?amp%3BblogsPage=8&locale=ro&blogsPage=248&id=206  Mirrors.php?amp%3BblogsPage=8&locale=ro&blogsPage=248&id=207  Mirrors.php?amp%3BblogsPage=8&locale=ro&blogsPage=248&id=208  Mirrors.php?amp%3BblogsPage=8&locale=ro&blogsPage=248&id=3944 
Mirrors.php?amp%3BblogsPage=8&locale=ro&blogsPage=248&id=7999  Mirrors.php?amp%3BblogsPage=8&locale=ro&blogsPage=248&id=647       
 

Calendar Ortodox

   

Școala duminicală din parohia

   

Căutare

 

In evidenza

14/03/2020  I consigli di un monaco per chi è bloccato in casa  
11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 11 ottobre 2019)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 4 novembre 2019)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: 19 luglio 2014)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  Naşii de botez şi rolul lor în viaţa finului  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  Pregătirea pentru Taina Cununiei în Biserica Ortodoxă  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  Pregătirea pentru Taina Sfîntului Botez în Biserica Ortodoxă
 
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Facebook

Biserica are grija duhovnicească a creştinilor ortodocşi care aparţin la Patriarhia Moscovei din oraşul Torino şi din Piemonte / Valle d'Aosta

Archivio

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 toți anii

Blogul parohului


 02/05/2013    

Arcivescovo Mark (Golovkov): i compiti di un vescovo

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Una recente intervista all’Arcivescovo Mark di Egor'evsk, sui compiti del vescovo, di Anton Leont’ev, del portale Pravoslavie.Ru, è apparsa anche sul sito ufficiale del Patriarcato di Mosca. L’intervista è stata sollecitata dalla creazione di numerose nuove diocesi nella Chiesa ortodossa russa, e tocca diversi temi interessanti: il paragone tra la figura del vescovo nel periodo sovietico e quella attuale, il pericolo di considerare i vescovi come burocrati, il rapporto tra vescovi e preti, i nuovi ruoli dei vescovi vicari e le risposte dei vescovi alle richieste dei fedeli. Presentiamo il testo originale russo e la nostra traduzione italiana dell’intervista a Vladyka Mark nella sezione “Pastorale” dei documenti.

 
 01/05/2013    

Come vanno recitate le preghiere della Liturgia?

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Diverse parrocchie ortodosse in Occidente sembrano tormentate da un conflitto riguardo alle preghiere private (sacerdotali) della Liturgia: queste preghiere vanno recitate in segreto o a voce alta? I sostenitori delle preghiere recitate in segreto fanno notare che questa è la pratica ricevuta da secoli di tradizione ortodossa, e chi opta per le preghiere recitate a voce alta ricorda che questa pratica è ancora più anticamente attestata. Se dobbiamo esprimere una nostra preferenza personale, optiamo per le preghiere in segreto: nella nostra esperienza della Chiesa ortodossa oggi, l’ultima cosa che vogliamo augurare al culto ortodosso è un aumento del protagonismo dei suoi preti. Sentiamo comunque una valutazione dello ieromonaco Petru (Pruteanu) su questo tema, trattata con la precisione e l’equilibrio che caratterizzano i suoi studi storico-liturgici. Il saggio di padre Petru, nell’originale romeno e nella nostra traduzione italiana, è nella sezione “Preghiera” dei documenti.

 
 01/05/2013    

Protocolul 130, şedinţa din 25-26 decembrie 2012, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Sfântul Sinod a hotărât următoarele:

1. A se aproba „Slujba pe scurt a Sfântului Maslu”, care va fi săvârşită de unul sau mai mulţi preoţi asupra bolnavilor internaţi în spitale sau asupra celor care sunt grav bolnavi acasă. Această slujba prescurtată va fi tipărită centralizat, apoi va fi răspândită şi folosită în cazurile când starea bolnavului sau condiţiile de săvârşire a slujbei nu permit săvârşirea rânduielii integrale.

2. În cazul săvârşirii „Sfântului Maslu de obşte”, care se oficiază de regulă în Postul Mare, cu participarea mai multor preoţi, să se revină la vechea practică a Bisericii de a citi întreaga rânduiala a slujbei (7 Apostole, 7 Evanghelii, 7 Rugăciuni) şi abia la sfârşit să se facă o singură ungere cu ulei sfinţit. Rânduiala cu şapte ungeri se va săvârşi doar în cazul slujirii integrale a Slujbei Maslului pentru un bolnav.

3. Episcopii şi preoţii să explice credincioşilor că în lipsa unei boli serioase, se recomandă ca „Maslul de obşte” să fie săvârşit o singură dată pe an, iar săvârşirea mai deasă a „Maslului de obşte” asupra aceloraşi persoane denotă neînţelegerea sensului acestuia în defavoarea altor Taine ale Bisericii.

 
 30/04/2013    

L'Ortodossia russa in America - un tempo di opportunità

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

La riconciliazione tra il Patriarcato di Mosca e la Chiesa russa all’Estero nel 2007 ha riconfigurato la condizione dell’Ortodossia russa in molti paesi. Forse nessuno di questi parsi è più significativo degli USA, dove si trova lo storico centro di Jordanville, che tanto ha significato nel corso del XX secolo per studi teologici, vita monastica e guida spirituale. Facciamo un salto all’interno di questo centro con la traduzione italiana di un recente articolo, che presentiamo nella sezione “Pastorale” dei documenti.

 
 30/04/2013    

La a 15-a aniversare a slujirii pastorale, P. S. Nestor a fost felicitat de către patriarhul Moscovei şi a Întregii Rusii, Kiril

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

La 24 aprilie 2013, la a 15-a aniversare a slujirii pastorale  PS Nestor a fost felicitat de către patriarhul Moscovei şi a Întregii Rusii, Kiril

Prea Sfinţitului Nestor,

Episcop de Corsun.

Prea Sfinția D-Voastră!

Primiţi cele mai calde felicitări cu ocazia a 15 ani de slujire preoţească, urările de bine şi întărire duhovnicească, şi înmulţire a darurilor de la  Domnul nostru Iisus Hristos.

Bunul început al drumului D-voastră de slujire a fost pus în Marea Lavră a cuviosului Serghie, egumenul pământului Rusesc, unde aţi primit  educaţie teologică, aţi depus jurământul de călugăr, şi v-aţi alăturat clerului bisericesc. Înţeleptul Creator v-a destinat să continuaţi munca preoţească în Franţa. Îndeplinind ascultare ca paroh al Bisericii Hristos Mântuitorul din Asnières, apoi a catedralei Sfinţilor Trei Ierarhi  din Paris, aţi acumulat experienţă păstorirei duhovnicești şi a organizării vieţii bisericeşti.

Domnul, văzând străduinţa D-voastră, v-a făcut unul din succesorii apostolilor. Acum, păstorind eparhia de Corsun, depuneţi destule eforturi pentru răspândirea moştenirii spirituale a Ortodoxiei în Europa Occidentală, îndemnând turma la învăţătura cea sănătoasă a lui Hristos (vz. Tit. 1, 9), ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină (vz. 1 Tim. 2, 4).

Cu rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, să vă păzească Domnul, dăruindu-vă multă sănătate întru mulţi ani fericiţi şi să vă trimită ajutorul său nesecat în faptele D-voastră arhiereşti întru binele Bisericii – Mamă.

Cu dragoste întru Domnul,

Kiril, Patriarhul Moscovei şi a Întregii Rusii

Cu această ocazie şi comunitățile ortodoxe moldovenesști din eparhia Corsunului îi ureaza PS Nestor mulți și fericiți ani!

 
 29/04/2013    

Il calice eucaristico alle Liturgie concelebrate

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Il metropolita Ilarion (Alfeev), nel numero di settembre 2011 della Rivista del Patriarcato di Mosca (Журнал Московской Патриархии) affronta il problema dell’uso di uno o più calici eucaristici alle Liturgie in cui concelebrano molti chierici e si comunicano molti fedeli. Questo problema non si pone abitualmente nella maggior parte delle nostre chiese in Italia, ma siccome ci auguriamo la crescita delle nostre comunità, non è male essere preparati anche a gestire la compresenza di più calici eucaristici secondo le soluzioni proposte dal metropolita Ilarion, che sono ben documentate storicamente, attente al rispetto della tradizione e della pratica, e di notevole buon senso.

Nella sezione “Ortoprassi” dei documenti, presentiamo il testo originale russo di Vladyka Ilarion, la traduzione romena con redazione e note aggiuntive dello ieromonaco Petru (Pruteanu) e la nostra traduzione italiana.

 
 28/04/2013    

A proposito delle "preghiere di svestizione" sui fedeli

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Capita spesso, nelle chiese ortodosse in Italia, che i preti siano sollecitati a togliersi i paramenti dopo la Liturgia per metterli sulla testa dei fedeli, leggendo preghiere per la loro salute. Queste "preghiere di svestizione" (rugăciuni de dezbrăcare, in romeno), anche se rimandano al precedente biblico delle guarigioni effettuate dalle vesti degli apostoli (At 19:12), non hanno alcuna codificazione nella pratica liturgica ortodossa (le istruzioni della Divina Liturgia indicano inequivocabilmente al prete di rientrare "in pace" nel santuario al termine delle preghiere, per togliersi i paramenti), e sono al meglio un’esagerazione del preteso potere taumaturgico delle vesti dei santi (...ma quando mai agli apostoli è stato chiesto di togliersi i vestiti per metterli sui malati?), al peggio un abuso che copre da una parte l’ignoranza delle vere pratiche della Chiesa, e dona d’altra parte un "surrogato" di benedizione per quei fedeli che farebbero bene invece ad accostarsi alla confessione e alla comunione.

Padre Răzvan-George Topală (nella foto), sul giornale Monitorul de Suceava, ci parla di questo fenomeno nella sua esperienza pastorale, e spiega il vero senso dei paramenti liturgici. Presentiamo questo prezioso articolo, nell’originale in romenoin traduzione italiana nella sezione "Ortoprassi" dei documenti.

 
 27/04/2013    

La missione ortodossa coreana

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

La Corea è considerata un paese dove c’è spazio missionario per ogni confessione cristiana, ma spesso al prezzo di una certa concorrenza reciproca e di difficoltà economiche. Dal resoconto dell’anno 2000 fatto agli ortodossi australiani da padre Justin Kang, prete ortodosso coreano della Chiesa russa all’estero (minoritaria in Corea del Sud rispetto alla presenza ortodossa del Patriarcato Ecumenico), possiamo vedere alcune di queste difficoltà, scoprendo al tempo stesso come un approccio mite e debole può portare a numerose sorprese da parte della provvidenza divina. Presentiamo il resoconto di padre Justin Kang nella sezione “Pastorale” dei documenti.

 
 26/04/2013    

Sulla comunione a Pasqua e nella Settimana Luminosa

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Con la fine della Grande Quaresima assistiamo, purtroppo, a un fenomeno preoccupante: il diradarsi della comunione tra i fedeli. Alcuni lo ritengono una conseguenza del diradarsi del numero dei fedeli (...e se invece ne fosse la causa?). Ma in alcune chiese ortodosse si assiste anche a una serie di scuse e pretesti per non comunicarsi neppure a Pasqua, e qui certamente il motivo non può essere la scarsità dei fedeli, tutt’altro.

Nella sezione “Pastorale” dei documenti, presentiamo nell’originale romeno e in traduzione italiana un saggio dello ieromonaco Petru (Pruteanu), che ringraziamo per la sua disponibilità a lasciarci fare le versioni italiane dei suoi scritti. Padre Petru analizza le attitudini verso la comunione nella Liturgia pasquale e nella Settimana Luminosa, ricordandoci (anche nelle parole dei canoni dei Concili) che la comunione in questo periodo è un atto doveroso. Speriamo che queste parole siano fatte circolare un po’ più di frequente, e magari ricordate anche dai preti ortodossi durante la loro predicazione pasquale.

 
 26/04/2013    

Nuovo elemento pittorico nella nostra chiesa

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Da poche ore è stato montato sulla parete orientale della navata settentrionale della chiesa un nuovo elemento pittorico, che accomoda sulla parete la croce da noi utilizzata nei giorni della venerazione della santa Croce. La pittura è una composizione di diversi elementi decorativi dell'antica tradizione russa, e ben si accompagna alla croce, dipinta per noi da un sacerdote russo di Vecchio Rito. Ringraziamo il nostro iconografo Ovidiu per questo lavoro.

 
 25/04/2013    

VIDEO - L'approccio ortodosso alla missione

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

L'ufficio diocesano per i media, che si occupa dell'istruzione del clero e dei fedeli della Chiesa Russa all'estero, ha preparato una lezione on-line sul tema della visione ortodossa della missione. La lezione, tenuta dall'archimandrita Ireneo (Steenberg), è stata filmata il 5 agosto 2012 nella cripta della cattedrale della Madre di Dio "Gioia di tutti gli afflitti" a San Francisco. Presentiamo il video della lezione (in inglese) con la nostra traduzione italiana nella sezione "Pastorale" dei documenti.

 
 24/04/2013    

A vent’anni dall’uccisione dei tre monaci di Optina

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Il 18 aprile 2013 è caduto il ventesimo anniversario dell’uccisione dei padri Vasilij, Ferapont e Trofim di Optina Pustyn. Li ricordiamo nella testimonianza del loro amico Georgij Gupalo (oggi membro del consiglio editoriale della Chiesa Ortodossa Russa), nel resoconto in russo pubblicato da Pravmir.ru e nella nostra traduzione italiana, nella sezione “Testimoni dell’Ortodossia” dei documenti.

 
 23/04/2013    

Due filmati sulla Chiesa ortodossa a Reggio Calabria

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Attraverso due video YouTube realizzati da padre Daniele Castrizio a Reggio Calabria, andiamo alla scoperta di un'isola di luce in un mare di desolazione urbana. I filmati non sono solo un invito a valorizzare quanto abbiamo di prezioso delle nostre radici ortodosse, ma anche e soprattutto una testimonianza per non trascurare il messaggio che la Chiesa ci offre continuamente. L'Ortodossia in Italia non soffre di mancanza di CULTURA (come sa chiunque ha seguito le lezioni di storia e di archeologia di padre Daniele), ma soffre di mancanza di COSCIENZA, e in questo campo occorre che ciascuno di noi si senta responsabile.

La Chiesa Ortodossa di San Paolo dei Greci a Reggio Calabria

L'aquila imperiale sventola ancora

 
 22/04/2013    

Spiegazioni sul pane benedetto

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Una delle caratteristiche più visibili del culto ortodosso è il pane benedetto, di cui si fa grande uso al termine del rito eucaristico. Che cos’è davvero il pane benedetto, noto con il nome greco di antidoro, o con la variante romena anafură? Quando è stato introdotto nel culto della chiesa? Quali sono state le sue origini pratiche? Perché alcune chiese ortodosse lo benedicono con certe formule e gesti speciali, e altre no? A queste e altre domande cerca di rispondere lo ieromonaco Petru (Pruteanu), con una dettagliata analisi della storia e delle fonti liturgiche. Presentiamo l’articolo nell’originale romeno e nella nostra traduzione italiana, nella sezione “Ortoprassi” dei documenti.

 
 22/04/2013    

VIDEO - Tată pentru 400 de suflete

  Pubblicato: Padre Ambrogio / Vedi >  Deschide vestea din blog
 

Suntem în Postul Mare, perioadă de asceză, pocăință și pregătire pentru Sfintele sărbători de Paști. Acest post e asemenea unei călătorii duhovnicești către Săptămâna Patimilor şi Înviere.

Acum, când fiecare dintre noi manifestă o grijă sporită fată de suflet, înalță rugăciuni și se gândește mai mult la un traseu parcurs și la fapte bune, vă invităm să vizionați documentarul “Tată pentru 400 de suflete”, un film dedicat Părintelui Mihail Jar (acum episcopul Longhin), Stareţul Mănăstirii Bănceni din Ucraina, care prin tot ce face și este de zi cu zi aduce atâta bucurie, dragoste, mângâiere și grijă pentru sute de suflete de copilași și nu numai.

Acest documentar a fost realizat de “Reporterii Realității” în aprilie 2012.

 
index.php?amp%3BblogsPage=8&locale=ro&blogsPage=1 index.php?amp%3BblogsPage=8&locale=ro&blogsPage=247   <240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261> di 269  index.php?amp%3BblogsPage=8&locale=ro&blogsPage=249 index.php?amp%3BblogsPage=8&locale=ro&blogsPage=269