Рубрика

 

Информация о приходе на других языках

Mirrors.php?locale=ru&id=205  Mirrors.php?locale=ru&id=602  Mirrors.php?locale=ru&id=646  Mirrors.php?locale=ru&id=4898  Mirrors.php?locale=ru&id=2779 
Mirrors.php?locale=ru&id=204  Mirrors.php?locale=ru&id=206  Mirrors.php?locale=ru&id=207  Mirrors.php?locale=ru&id=208  Mirrors.php?locale=ru&id=3944 
Mirrors.php?locale=ru&id=647         
 

Православный календарь

   

Воскресная школа прихода

   

Поиск

 

Главное

11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 29 giugno 2019)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 22 giugno 2019)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: 19 luglio 2014)  
21/02/2013  Отпевание и панихиды  
10/11/2012  I padrini di battesimo e il loro ruolo nella vita del figlioccio  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  Подготовка к таинству Брака в Православной Церкви  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  Подготовка к таинству Крещения в Православной Церкви  
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Facebook
Главная  >  Тексты богослужений
  Officio del Mattutino quotidiano

Testo trilingue italiano / slavonico / romeno (moldavo)

Clicca per SCARICARE il documento come PDF file 
Поделиться:

 

MATTUTINO

BENEDIZIONE INIZIALE

S. inizia a incensare di fronte alla santa mensa e dice la benedizione:

 

S. Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

L. Amen.

С. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.

Ч. Аминь.

P. Binecuvîntat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

Nella Grande Quaresima, dopo la benedizione, si dicono le preghiere iniziali:

 

L. Gloria a te, Dio nostro, gloria a te.

Re celeste, Consolatore, Spirito della verità, che sei ovunque presente e tutto ricolmi, scrigno dei beni e dispensatore di vita, vieni, e dimora in noi, e purificaci da ogni macchia, e salva, o Buono, le nostre anime.

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a causa del tuo nome.

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

L. Amen.

Kyrie eleison. (12)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Ч. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, душы наша.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

С. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Ч. Аминь.

Господи, помилуй. (12)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

C. Slavă ţie, Dumnezeul nostru, slavă ţie.

Împarate ceresc, Mîngiietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea eşti şi pe toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mîntuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele tău.

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

S. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

Doamne miluieşte. (12)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Si prosegue quindi con:

 

Venite, adoriamo il Re, nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Venite, adoriamo Cristo, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Venite, adoriamo Cristo stesso, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Приидите, поклонимся и припадем Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

SALMO 19

 

L. Ti ascolti il Signore nel giorno dell'afflizione, ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. Ti mandi l'aiuto dal santuario e da Sion ti sostenga. Si ricordi di tutti i tuoi sacrifici e gradisca i tuoi olocausti. Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto. Esulteremo nella tua salvezza, e nel nome del nostro Dio saremo esaltati; adempia il Signore tutte le tue richieste. Ora so che il Signore ha salvato il suo consacrato; gli risponderà dal suo cielo santo con la forza vittoriosa della sua destra. Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, noi ci vantiamo nel nome del Signore nostro Dio. Essi furono presi al laccio e caddero, noi invece ci siamo rialzati e siamo rimasti in piedi. Signore, salva il re, ed esaudiscici nel giorno in cui ti invochiamo.

Ч. Услышит тя Господь в день печали, защитит тя имя Бога Иаковля. Послет ти помощь от Святаго и от Сиона заступит тя. Помянет всяку жертву твою, и всесожжение твое тучно буди. Даст ти Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит. Возрадуемся о спасении твоем и во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Исполнит Господь вся прошения твоя. Ныне познах, яко спасе Господь христа Своего, услышит eго с Небесе Святаго Своего, в силах спасение десницы Его. Сии на колесницах, и сии на конех, мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Тии спяти быша и падоша, мы же востахом и исправихомся. Господи, спаси царя и услыши ны, воньже аще день призовем Тя.

C. Să te audă Domnul în ziua necazului, şi să-ţi fie scut numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie ajutor din locaşul Lui cel sfînt, şi din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta, arderea de tot a ta bineplăcuta să-I fie. Dea ţie Domnul după inima ta, şi tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne-vom de mîntuirea Ta, şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mîntuit Domnul pe Unsul Său cu puterea dreptei Sale. Auzi-L-va pe Dînsul din cerul cel sfînt al Lui. Unii se laudă cu căruţele lor, altii cu căii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am sculat şi ne-am îndreptat. Doamne, mîntuieste pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

SALMO 20

 

L. Signore, il re gioirà nella tua potenza, esulterà grandemente nella tua salvezza. Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, non hai respinto il voto delle sue labbra. Gli vieni incontro con larghe benedizioni; hai posto sul suo capo una corona di pietre preziose. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, lunghezza di giorni nei secoli dei secoli. Grande è la sua gloria nella tua salvezza, gloria e magnificenza porrai su di lui; gli darai benedizione nei secoli, lo inonderai di gioia dinanzi al tuo volto. Poiché il re spera nel Signore, e con la misericordia dell'Altissimo non sarà mai scosso. La tua mano raggiungerà ogni tuo nemico, la tua destra raggiungerà chiunque ti odia. Ne farai una fornace ardente, nel tempo in cui ti mostrerai: il Signore li consumerà nella sua ira, li divorerà il fuoco. Farai sparire dalla terra la loro prole, la loro stirpe dai figli degli uomini. Poiché hanno ordito contro di te il male, hanno tramato insidie che non avranno successo. Hai fatto loro voltare le spalle, contro di essi punterai il tuo arco. Innalzati, Signore, nella tua forza; canteremo e salmeggeremo alla tua potenza.

Ч. Господи, силою Твоею возвеселится царь и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца eго дал еси eму, и хотения устну eго неси лишил eго. Яко предварил еси eго благословением благостынным, положил еси на главе eго венец от камене честна. Живота просил есть у Тебе, и дал еси eму долготу дний во век века. Велия слава eго спасением Твоим, славу и велелепие возложиши на него. Яко даси eму благословение во век века, возвеселиши eго радостию с лицем Твоим. Яко царь уповает на Господа, и милостию Вышняго не подвижится. Да обрящется рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящет вся ненавидящыя Тебе. Яко положиши их яко пещь огненную во время лица Твоего, Господь гневом Своим смятет я, и снесть их огнь. Плод их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих. Яко уклониша на Тя злая, помыслиша советы, ихже не возмогут составити. Яко положиши я хребет, во избытцех Твоих уготовиши лице их. Вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силы Твоя.

C. Doamne, întru puterea Ta se va veseli împaratul şi întru mîntuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întîmpinat pe el cu binecuvîntările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui întru mîtuirea Ta, slavă şi mare cuviinţă vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvîntare în veacul veacului; veseli-l-vei pe dînsul întru bucurie cu faţa Ta. Că împăratul nădăjduieşte în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti. Află-se mîna Ta, peste toţi vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale; Domnul întru mînia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mînca pe ei focul. Rodul lor de pe pămînt îl vei pierde, şi sămînţa lor dintre fiii oamenilor. Că au gîndit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi, care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor. Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta; cînta-vom şi vom lăuda puterile Tale.

 

L. Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a causa del tuo nome.

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

L. Amen.

Kyrie eleison. (12)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Ч. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

С. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Ч. Аминь.

Господи, помилуй. (12)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele tău.

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

S. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

Doamne miluieşte. (12)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

TROPARI

 

L. Salva, Signore, il tuo popolo, e benedici la tua eredità; concedi ai re fedeli la vittoria sui nemici, e custodisci con la tua Croce la tua città.

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito.

Tu che volontariamente sei stato innalzato sulla Croce, dona, o Cristo Dio, le tue indulgenze, al popolo nuovo che porta il tuo nome: rallegra con la tua potenza i nostri re fedeli, concedendo loro vittoria sui nemici. Possano avere la tua alleanza, arma di pace, invitto trofeo.

E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Temibile presidio mai confuso, non disprezzare le nostre suppliche, o buona, o Madre-di-Dio degna di ogni canto. Conferma il popolo ortodosso, salva quelli a cui hai comandato di regnare, e dal cielo accorda loro vittoria, tu che hai partorito Dio, o sola benedetta.

Ч. Спаси Господи люди Твоя, / и благослови достояние Твое, / победы на сопротивныя даруя, / и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Вознесыйся на Крест волею, / тезоименитому Твоему новому жительству / щедроты Твоя даруй, Христе Боже, / возвесели нас силою Твоею, / победы дая нам на сопостаты, / пособие имущим Твое oружие мира, / непобедимую победу.

И ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Предстательство страшное и непостыдное, / не презри Благая молитв наших, Всепетая Богородице, / утверди православных жительство: / спаси люди Твоя, и подаждь им с небесе победу, / зане родила еси Бога, едина благословенная.

C. Mîntuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta. Biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte, şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul Tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe binecredincioşii creştini, daruindu-le lor biruinţă asupra celui potrivnic, avînd ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruinţă. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ocrotitoare, neînfricată si neînfruntată, nu trece cu vederea, ceea ce eşti bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată Născătoare de Dumnezeu. Întăreşte viaţa cea de obşte a dreptmăritorilor creştini. Mîntuieşte pe cei ce ă-ai rînduit să conducă şi le dă lor biruinţă din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce eşti una binecuvîntată.

SUPPLICA INTENSA

 

S. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

S. Ancora preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), e per tutti i nostri fratelli in Cristo.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

S. Ancora preghiamo per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito, affinché [nella loro moderatezza anche noi] viviamo una vita calma e tranquilla, in tutta pietà e purezza.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

S. Ancora preghiamo per tutti i fratelli e per tutti i cristiani.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

S. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

L. Amen. Nel nome del Signore benedici, padre.

S. Gloria alla santa, e consustanziale, e vivifica, e indivisa Trinità, in ogni tempo, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй (трижды).

С. Еще молимся о Великом господине и отце нашем, Святейшем Патриархе (...) и о господине нашем высокопреосвященнейшем архиепископе или митрополите [или преосвященнейшем епископе] (...), и о всей во Христе братии нашей.

Х. Господи, помилуй (трижды).

С. Еще молимся о богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Х. Господи, помилуй (трижды).

С. Еще молимся за всю братию и за вся христианы.

Х. Господи, помилуй (трижды).

С. Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Ч. Аминь. Именем господним благослови отче.

С. Слава святей, и единосущней, и животворящей, и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieste. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarh (...), pentru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) nostru (...), şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, ca [şi noi întru liniştea lor], viaţă lină şi fără gîlceavă să vieţuim întru toată bună credinţa şi curăţenia.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru toţi fraţii şi pentru toţi creştini.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

P. Că milostiv şi iubitor de oamnei Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin. Întru numele Domnului binecuvintează, părinte.

P. Slavă Sfintei şi Celei de o fiinţă şi de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

ESAPSALMO

 

L. Gloria a Dio negli eccelsi, e sulla terra pace, tra gli uomini la benevolenza. (tre volte)

Signore, schiudi le mie labbra, e la mia bocca annunzierà la tua lode.(due volte)

Ч. Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. (трижды)

Господи, устне мои отверзеши, и уста моя восвестят хвалу Твою. (дважды)

C. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pamînt pace, între oameni bunăvoire. (de trei ori)

Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.(de două ori)

SALMO 3

 

L. Signore, perché si sono moltiplicati i miei oppressori? Molti contro di me insorgono. Molti dicono all'anima mia: non c'è salvezza per lui nel suo Dio. Ma sei tu, Signore, il mio liberatore, la mia gloria e colui che innalza il mio capo. Con la mia voce ho gridato al Signore e mi ha ascoltato dal suo monte santo. Io mi sono coricato e addormentato: mi sono destato perché il Signore mi soccorrerà. Non temerò miriadi di popolo che intorno mi assalgono. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio: perché tu hai percosso quelli che mi avversano invano, i denti dei peccatori hai spezzato. Del Signore è la salvezza e sul tuo popolo la tua benedizione.

Io mi sono coricato e addormentato: mi sono destato perché il Signore mi soccorrerà.

Ч. Господи, что ся умножиша стужающии ми? мнози востают на мя, мнози глаголют души моей; несть спасения eму в Бозе eго. Ты же, Господи, заступник мой eси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святыя своея. Аз уснух, и спах, востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людий, окрест нападающих на мя. Воскрсни, Господи, спаси мя, Боже мой; яко ты поразил eси вся враждующыя ми всуе, зубы грешников сокрушил eси. Господне eсть спасение, и на людех твоих благвение твое.

Аз уснух, и спах, востах, яко Господь заступит мя.

C. Doamne, cît s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea; mulţi zic sufletului meu: „Nu este mîntuire lui, întru Dumnezeul lui!”. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfînt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mîntuieşte-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai zdrobit. A Domnului este mîntuirea, şi peste poporul Tău, binecuvîntarea Ta.

Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini.

SALMO 37

 

L. Signore, nel tuo sdegno non accusarmi e nella tua ira non castigarmi. Poiché le tue frecce si sono conficcate in me e hai tenuto fissa su di me la tua mano. Non c'è sanità nella mia carne dinanzi alla tua ira, non c'è pace nelle mie ossa dinanzi ai miei peccati. Le mie iniquità, infatti, hanno oltrepassato il mio capo, come un grave peso si sono su di me aggravate. Sono fetide e putride le mie piaghe per la mia stoltezza. Mi sono ridotto un miserabile e sono stato piegato fino in fondo, tutto il giorno mi aggiravo carico di mestizia. Poiché la mia anima è stata colmata di scherni e non c'è sanità nella mia carne. Sono stato maltrattato e umiliato all'estremo: ruggivo per il gemito del mio cuore. Davanti a te, Signore, è tutto il mio desiderio e il mio gemito non ti è nascosto. Il mio cuore è sconvolto, mi ha abbandonato la mia forza e non è più con me la luce dei miei occhi. I miei amici e i miei vicini di fronte a me si sono accostati e fermati e i miei congiunti sono restati lontano. E facevano violenza quelli che cercavano l'anima mia e quanti cercavano il male contro di me hanno detto vanità e meditato inganni tutto il giorno. Ma io come un sordo non sentivo ed ero come un muto che non apre la bocca. Sono stato come un uomo che non sente e non ha repliche nella sua bocca. Poiché in te, Signore, ho sperato, tu mi ascolterai, Signore Dio mio. Poiché ho detto: mai godano di me i miei nemici, loro che al vacillare dei miei piedi contro di me hanno parlato con arroganza. Ecco, sono pronto ai flagelli e il mio dolore mi sta sempre davanti. Proclamerò infatti la mia iniquità e sarò inquieto per il mio peccato. Ma i miei nemici vivono e più di me si sono rafforzati e si sono moltiplicati quanti mi odiano ingiustamente. Quelli che mi rendono male per bene mi calunniavano perché seguivo la giustizia. Non abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non allontanarti. Volgiti in mio aiuto, Signore della mia salvezza.

Non abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non allontanarti. Volgiti in mio aiuto, Signore della mia salvezza.

Ч. Господи, да не яростию твоею обличиши мене, ниже гневом твоим накажеши мене; яко стрелы твоя унзоша во мне, и утвердил eси на мне руку твою. Несть изцеления в плоти моей от лица гнева твоего, несть мира в костех моих от лица грех моих. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. Возсмердеша и согниша раны моя, от лица безумия моего. Пострадах и слякохся до конца, весь день сетуя хождах; яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть изцеления в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред тобою все желание мое, и воздыхание мое от тебe не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет oчию моeю, и той несть со мною. Друзи мои и искреннии мои прямо мне приближишася и сташа. И ближнии мои отдалече менe сташа, и нуждахуся ищущии душу мою; и ищущии злая мне глаголаху суeтная, и льстивным весь день поучахуся. Аз же яко глух не слышах, и яко нем не отверзаяй уст своих; и бых яко человек не слышай и не имый во устех своих обличения. Яко на тя, Господи, уповах, ты услышиши, Господи Боже мой. Яко рех; да не когда порадуютмися врази мои; и внегда подвижатися ногам моим, на мя велеречеваша. Яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною eсть выну. Яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут и укрепишася паче менe, и умножишася ненавидящии мя без правды; воздающии ми злая воз благая оболгаху мя, зане гонях благостыню. Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от менe; вонми в помощь мою, Господи спасения моего.

Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от менe; вонми в помощь мою, Господи спасения моего.

Doamne, nu cu mînia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă cerţi. Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine, şi ai întărit peste mine mîna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fata mîniei Tale; nu este pace în oasele mele de la fata păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covîrşit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. Împutitu-s-au şi au putrezit rănile mele, de la faţa nebuniei mele. Chinuitu-m-am şi m-am gîrbovit pînă în sfîrşit, toată ziua mîhnindu-mă umblam. Că şalele mele s-au umplut de ocări şi nu este vindecare în trupul meu. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea şi lumina ochilor mei, şi aceasta nu este cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat. Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii mei; şi cînd s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit. Că eu spre bătăi gata sînt, şi durerea mea înaintea mea este pururea. Că fărădelegea mea eu o voi vesti, şi mă voi îngriji pentru păcatul meu; iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decît mine, şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mîntuirii mele.

Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mîntuirii mele.

SALMO 62

 

L. O Dio, Dio mio, per te veglio all'alba. Ha avuto sete di te l'anima mia, quanta sete di te la mia carne in una terra deserta, impraticabile e senz'acqua! Così sono apparso a te nel santuario per vedere la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua misericordia vale più di ogni vita le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò nella mia vita, nel tuo nome alzerò le mie mani. Come di grasso e di pinguedine sia colmata l'anima mia; e labbra di esultanza loderanno il tuo nome. Se mi ricordavo di te sul mio giaciglio, all'alba su di te meditavo. Poiché ti sei fatto mio aiuto esulterò al riparo delle tue ali. Si è attaccata dietro a te l'anima mia, mi ha sostenuto la tua destra. Ma quelli invano hanno cercato l'anima mia: entreranno nelle profondità della terra, saranno consegnati in mano alla spada, diverranno porzione delle volpi. Il re invece gioirà in Dio, si glorierà chiunque giura per lui, perché è stata serrata la bocca di quelli che dicono cose ingiuste.

All'alba su di te meditavo. Poiché ti sei fatto mio aiuto esulterò al riparo delle tue ali. Si è attaccata dietro a te l'anima mia, mi ha sostenuto la tua destra.

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Ч. Боже, Боже мой, к тебе утренюю; возжада тебе душа моя, коль множицею тебе плоть моя, в земли пусте и непроходне и безводне. Тако во святем явихся тебе, видети силу твою и славу твою. Яко лучши милость твоя паче живот; устне мои похвалите тя. Тако благословлю тя в животе моем и о имени твоем воздежу руце мои. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят тя уста моя. Аще поминах тя на постели моей, на утренних поучахся в тя; яко был eси помощник мой, и в крове крилу твоeю возрадуюся. Прильпе душа моя по тебе; мене же прият десница твоя. Тии же всуе искаша душу мою; внидут в преисподняя земли; предадятся в руки oружия, части лисовом будут. Царь же возвеселится о Бозе; похвалится всяк кленыйся им, яко заградишася уста глаголющих неправeдная.

На утренних поучахся в тя; яко был eси помощник мой, и в крове крилу твоeю возрадуюся. Прильпе душа моя по тебе; мене же прият десница твоя.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже.(трижды)

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

C. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pămînt pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfînt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi slava Ta. Că mai bună este mila Ta decît viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvînta în viaţa mea, şi în numele Tău voi ridica mîinile mele. Ca de seu şi de grăsime să se sature sufletul meu, şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu, şi întru acoperămîntul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pămîntului; da-se-vor în mîinile sabiei; părţi vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăţi.

În dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi întru acoperămîntul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

Doamne miluieşte (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

S. esce dal santuario e dice in segreto le preghiere del mattutino, stando a capo scoperto di fronte alle porte sante.

SALMO 87

 

L. Signore, Dio della mia salvezza, giorno e notte davanti a te ho gridato. Penetri fino a te la mia preghiera, piega il tuo orecchio alla mia supplica. Poiché è stata colmata di mali l'anima mia, la mia vita si è avvicinata agli inferi. Sono stato annoverato fra quelli che scendono nella fossa; sono diventato come un uomo senza aiuto, fra i morti libero. Come gli uccisi gettati via, che giacciono nella tomba, di cui non ti sei più ricordato e che dalla tua mano sono stati respinti. Mi hanno posto in una fossa profondissima, in luoghi tenebrosi e nell'ombra di morte. Su di me si è addensato il tuo sdegno e tutte le tue tempeste sopra di me hai rovesciato. Hai allontanato da me i miei conoscenti, mi hanno reso un abominio per loro. Sono stato consegnato e non ne uscivo; i miei occhi si sono estenuati per la povertà. Ho gridato a te, Signore, tutto il giorno, ho steso verso di te le mie mani. Farai forse meraviglie per i morti o i medici li risusciteranno così che possano lodarti? Forse qualcuno nella tomba racconterà la tua misericordia e la tua verità nella perdizione? Si conosceranno forse nelle tenebre le tue meraviglie e la tua giustizia in una terra dimenticata? Eppure io a te, Signore, ho gridato e al mattino ti preverrà la mia preghiera. Perché, Signore, respingi la mia preghiera, distogli da me il tuo volto? Povero sono io e nelle fatiche dalla mia giovinezza; sono stato innalzato e umiliato e sono rimasto smarrito. Su di me sono passate le tue ire e i tuoi terrori mi hanno sconvolto. Mi hanno circondato come acqua tutto il giorno e insieme mi hanno stretto. Hai allontanato da me l'amico e i miei conoscenti dalla mia sventura.

Signore, Dio della mia salvezza, giorno e notte davanti a te ho gridato. Penetri fino a te la mia preghiera, piega il tuo orecchio alla mia supplica.

Ч. Господи Боже спасения моего, во дни воззвах и в нощи пред тобою; да внидет пред тя молитва моя, приклони ухо твое к молению моему. Яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с низходящими в ров; бых яко человек без помощи, в мертвых свободь; яко язвеннии спящии во гробе, ихже не помянул eси ктому, и тии от руки твоея отриновени быша. Положиша мя в рове преисподнем, в темных и сени смертней. На мне утвердися ярость твоя, и вся волны твоя навел eси на мя. Удалил eси знаемых моих от менe; положиша мя мерзость себе; предан бых и не исхождах. Oчи мои изнемогосте от нищеты; воззвах к тебе, Господи, весь день, воздех к тебе руце мои. Еда мертвыми твориши чудеса? или врачеве воскресят, и исповедятся тебе? Еда повесть кто во гробе милость твою, и истину твою в погибели? Еда познана будут во тме чудеса твоя, и правда твоя в земли забвенней? И аз к тебе, Господи, воззвах, и утро молитва моя предварит тя. Вскую, Господи, отрееши душу мою? отвращаеши лице твое от менe? Нищ eсмь аз, и в трудех от юности моея; вознесжеся смирихся и изнемогох. На мне преидоша гневи твои, устрашeния твоя возмутиша мя; обыдоша мя яко вода весь день, одержаша мя вкупе. Удалил eси от менe друга и искренняго, и знаемых моих от страстей.

Господи Боже спасения моего, во дни воззвах и в нощи пред тобою; да внидет пред тя молитва моя, приклони ухо твое к молению моему.

C. Doamne, Dumnezeul mîntuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viata mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; ajuns-am ca un om neajutorat, între cei morţi slobod. Ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormînt, de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi de la mîna Ta. Pusu-m-au în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s-a întărit mînia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urîciune lor. închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mîinile mele. Oare, morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare, va spune cineva în mormînt mila Ta şi adevărul Tău în locul pierzării? Oare, se vor cunoaşte în întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în pămînt uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Te va întîmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac sînt eu şi în osteneli din tinereţile mele; înăltîndu-mă, m-am smerit şi m-am mîhnit. Peste mine au venit mîniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat. Înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin şi pe cunoscuţii mei din cauza ticăloşiei mele.

Doamne, Dumnezeul mîntuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea.

SALMO 102

 

L. Benedici, anima mia, il Signore e tutto il mio intimo il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore e non scordare tutte le sue ricompense. Egli perdona tutte le tue iniquità, guarisce tutte le tue infermità. Libera dalla corruzione la tua vita, ti corona di misericordie e di indulgenze. Sazia di beni la tua brama, sarà rinnovata come di aquila la tua giovinezza. Opera misericordie il Signore, e il giudizio per tutti quelli che subiscono ingiustizia. Ha fatto conoscere le sue vie a Mosè, ai figli di Israele le sue volontà. Indulgente e misericordioso è il Signore, longanime e abbondante di misericordia. Non per sempre sarà adirato, né in eterno sarà in collera. Non secondo i nostri peccati ha agito con noi, né secondo le nostre iniquità ci ha ricompensati. Perché come l'altezza del cielo dalla terra il Signore ha rafforzato la sua misericordia su quelli che lo temono. Quanto dista l'oriente dall'occidente, ha allontanato da noi le nostre iniquità. Come un padre ha misericordia dei figli, ha avuto misericordia il Signore di quelli che lo temono. Perché egli sa di che siamo plasmati, si ricorda che siamo polvere. L'uomo, come l'erba i suoi giorni: come un fiore del campo, così sfiorirà. Perché un soffio passa in lui e non ci sarà più, e non conoscerà più il suo luogo. Ma la misericordia del Signore è da sempre e in eterno su quelli che lo temono. E la sua giustizia sui figli dei figli, per coloro che custodiscono la sua alleanza e si ricordano dei suoi comandi per compierli. Il Signore ha preparato nel cielo il suo trono e il suo regno domina tutto. Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli, potenti e forti esecutori della sua parola appena udite la voce delle sue parole. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri esecutori della sua volontà. Benedite il Signore, voi tutte sue opere. In ogni luogo del suo dominio, benedici, anima mia, il Signore.

In ogni luogo del suo dominio, benedici, anima mia, il Signore.

Ч. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя. Избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя милостию и щедротами. Исполняющаго во благих желание твое: обновится яко орля юность твоя. Творяй милостыни Господь, и судбу всем обидимым. Сказа пути своя Моисеови, сыновом Израилeвым хотения своя. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца прогневается, ниже во век враждует.

Не по беззакониeм нашым сотворил eсть нам, ниже по грехом нашым воздал eсть нам. Яко по высоте небесней от земли, утвердил eсть Господь милость свою на боящихся eго. Eлико отстоят востоцы от запад, удалил eсть от нас беззакония наша. Якоже щедрит oтец сыны, ущедри Господь боящихся eго. Яко той позна создание наше, помяну, яко персть eсмы. Человек, яко трава дние eго, яко цвет селный, тако оцветет. Яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся eго. И правда eго на сынех сынов, хранящих завет eго и помнящих заповеди eго творити я. Господь на небеси уготова престол свой, и цартво eго всеми обладает. Благословите Господа, вси ангели eго, сильнии крепостию, творящии слово eго, услышати глас словес eго. Благословите Господа, вся силы eго, слуги eго, творящии волю eго. Благословите Господа, вся дела eго. На всяком месте владычества eго, благослови душе моя Господа.

На всяком месте владычества eго, благослови душе моя Господа.

C. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, şi toate cele din lăuntrul meu numele cel sfînt al Lui. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pre Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale. Pre Cel ce izbaveşte din stricăciune viaţa ta; pre Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări. Pre Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce facemilostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face strîmbătate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-Răbdător şi mult-Milostiv. Nu pînă în sfîrşit Se va iuţi, nici în veac Se va mînia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă. Ci, cît este de departe cerul de pămînt, atît este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cît sît de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dînsul. Că El a cunoscut zidirea noastră; adusu-Şi-a aminte că ţărînă sîntem. Omul, ca iarba zilele lui, ca floarea cîmpului; aşa va înflori. Că duh a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dînsul. Şi dreptatea Lui spre fii fiilor, spre cei ce păzesc legămîntul Lui. Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpîneşte. Binecuvîntaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei puternici la vîrtute, care faceţi cuvîntul Lui, şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvîntaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvîntaţi pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpînirii Lui; binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.

În tot locul stăpînirii Lui; binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.

SALMO 142

 

L. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica nella tua verità, esaudiscimi nella tua giustizia. E non entrare in giudizio col tuo servo, perché non sarà giustificato davanti a te nessun vivente. Poiché il nemico ha perseguitato l'anima mia: ha umiliato fino a terra la mia vita. Mi ha fatto sedere nelle tenebre come i morti per sempre ed è stato preso da sconforto in me il mio spirito, dentro di me è turbato il mio cuore. Mi sono ricordato dei giorni antichi e ho meditato su tutte le tue opere, sulle azioni delle tue mani meditavo. Ho steso verso di te le mie mani: la mia anima, a te, come terra arida. Presto esaudiscimi, Signore, è venuto meno il mio spirito. Non distogliere da me il tuo volto perché sarei simile a quelli che scendono nella fossa. Fammi sentire al mattino la tua misericordia, perché in te ho sperato. Fammi conoscere, Signore, la via su cui camminare, perché a te ho levato l'anima mia. Strappami dai miei nemici, Signore, perché in te mi sono rifugiato; insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guiderà nella via retta: per amore del tuo nome Signore mi farai vivere. Nella tua giustizia trarrai dall'afflizione l'anima mia, nella tua misericordia sterminerai i miei nemici e farai perire tutti quelli che opprimono l'anima mia, perché io sono tuo servo.

Signore, esaudiscimi nella tua giustizia. E non entrare in giudizio col tuo servo. Signore, esaudiscimi nella tua giustizia. E non entrare in giudizio col tuo servo. Il tuo spirito buono mi guiderà nella via retta.

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Ч. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине твоей, услыши мя в правде твоей; и не вниди в суд с рабом твоим, яко не оправдится пред тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою; смирил eсть в землю живот мой; посадил мя eсть в темных, яко мeртвыя века. И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянух дни дрeвния, поучихся во всех делех твоих, в творениих руку твоeю поучахся. Воздех к тебе руце мои; душа моя яко земля безводная тебе. Скоро услыши мя, Господи, изчезе дух мой; не отврати лица твоего от менe, и уподоблюся низходящым в ров. Слышану сотвори мне заутра милость твою, яко на тя уповах; скажи мне, Господи, путь, в oньже пойду, яко к тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к тебе прибегох. Научи мя творити волю твою, яко ты eси Бог мой; Дух твой благий наставит мя на землю праву. Имене твоего ради, Господи, живиши мя правдою твоею; изведеши от печали душу мою; и милостию твоею потребиши враги моя и погубиши вся стужающыя души моей; яко аз раб твой eсмь.

Услыши мя, Господи, в правде твоей, и не вниди в суд с рабом твоим.

Услыши мя, Господи, в правде твоей, и не вниди в суд с рабом твоим.

Дух твой благий наставит мя на землю праву.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже.(трижды)

C. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viata mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mîhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mîinilor Tale m-am gîndit. întins-am către Tine mîinile mele, sufletul meu ca un pămînt însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce fata Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormînt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viată. întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stîrpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sînt robul Tău.

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău.

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

PREGHIERE DEL MATTINO

Prima preghiera

S. Ti rendiamo grazie, Signore Dio nostro, che ci hai fatti rialzare dal letto e ci hai messo in bocca una parola di lode, per adorare e invocare il tuo nome santo: ti supplichiamo per le tue indulgenze, che hai sempre prodigato per la nostra vita: invia anche ora il tuo aiuto a quelli che stanno dinanzi al volto della tua santa gloria e confidano nella tua copiosa misericordia, e da' loro, con timore e amore, di servirti sempre e di lodare la tua bontà inesprimibile. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Seconda preghiera

S. Dal primo mattino il nostro spirito si volge a te, Dio nostro, poiché sono luce sulla terra i tuoi comandamenti. Insegnaci a portare a compimento la giustizia e la santità nel tuo timore: poiché noi ti glorifichiamo, vero Dio nostro. Piega il tuo orecchio ed esaudiscici; e ricordati, Signore, dei qui presenti che pregano con noi, tutti, nome per nome, e salvali con la tua potenza; benedici il tuo popolo, e santifica la tua eredità; dona pace al mondo tuo, alle tue Chiese, ai sacerdoti e a tutto il tuo popolo. Poiché è stato benedetto e glorificato il tuttoinsigne e magnifico tuo nome: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Terza preghiera

S. Dal primo mattino il nostro spirito si volge a te, o Dio, perché sono luce i tuoi comandamenti. Insegnaci, o Dio, la tua giustizia, i tuoi comandamenti e i tuoi giudizi; illumina gli occhi della nostra mente, perché non ci addormentiamo nei peccati, per la morte; allontana dai nostri cuori ogni foschia, donaci il sole della giustizia, e custodisci incolume la nostra vita nel sigillo del tuo santo Spirito; dirigi i nostri passi sulla via della pace; dacci di vedere l'alba e il giorno nell'esultanza, perché innalziamo a te le preghiere mattutine. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza, e la gloria: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Quarta preghiera

S. Sovrano Iddio, santo e incomprensibile, tu che hai detto alla luce di splendere dalle tenebre, che ci hai fatto riposare nel sonno della notte e ci hai rialzato per dare gloria e suppliche alla tua bontà, mosso dalla tua particolare benignità accoglici anche ora mentre ti adoriamo e ti rendiamo grazie come possiamo; e accordaci tutte le richieste per la salvezza; rendici figli della luce e del giorno ed eredi dei tuoi beni eterni. Ricordati, Signore, nella moltitudine delle tue indulgenze, anche di tutto il tuo popolo, dei qui presenti che pregano con noi, e di tutti i nostri fratelli che sulla terra, sul mare e in ogni luogo del tuo dominio implorano il tuo amore per gli uomini e il tuo aiuto, e a tutti dispensa la tua grande misericordia, per farci glorificare con confidenza, restando sempre salvi nell'anima e nel corpo, il mirabile e benedetto tuo nome. Poiché tu sei Dio di misericordia, indulgenza e amore per gli uomini, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Quinta preghiera

S. Scrigno dei beni, fonte perenne, Padre santo, autore dei miracoli, onnipotente e sovrano di tutto, tutti noi ti adoriamo e ti preghiamo, invocando le tue misericordie e le tue indulgenze in aiuto e soccorso al nostro umile stato. Ricordati, Signore, dei tuoi servitori; accetta le preghiere mattutine di noi tutti, come incenso al tuo cospetto, e non allontanare da te nessuno di noi, ma dona a tutti le tue indulgenze. Ricordati, Signore, di quelli che vegliano e cantano alla tua gloria, alla gloria del Figlio tuo unigenito e nostro Dio e del tuo santo Spirito; sii loro aiuto e soccorso, accetta le loro implorazioni sul tuo altare intellettivo e oltre i cieli. Poiché sei tu il nostro Dio, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Sesta preghiera

S. Ti rendiamo grazie, Signore, Dio della nostra salvezza, poiché fai tutto a beneficio della nostra vita, perché guardiamo sempre a te, Salvatore e Benefattore delle nostre anime; poiché ci hai fatto riposare nel corso della notte passata, ci hai risvegliato dai nostri letti per adorare il tuo nome insigne; perciò ti preghiamo, Signore: da' a noi grazia e forza perché diventiamo degni di cantarti con comprensione e di pregare incessantemente, con timore e tremore, e di operare per la nostra salvezza con il soccorso del tuo Cristo. Ricordati, Signore, anche di quelli che gridano a te nella notte: esaudiscili, e abbi misericordia di loro; e schiaccia sotto i loro piedi i nemici invisibili e ostili. Sei tu infatti il re della pace e il salvatore delle nostre anime, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Settima preghiera

S. Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, tu ci hai rialzati dai nostri letti e ci hai radunati nell'ora della preghiera: dacci grazia all'aprire la nostra bocca, e accogli le nostre azioni di grazie rese secondo le nostre forze, e insegnaci i tuoi giudizi, poiché noi non sappiamo pregare come si deve se tu, Signore, non ci guidi con il tuo Spirito santo; perciò ti preghiamo: se in qualcosa abbiamo peccato fino a quest'ora in parole, opere o pensieri, volontariamente o involontariamente, tu condona, assolvi, perdona: se scruterai le iniquità, Signore, Signore, chi mai resisterà? Poiché è presso di te la redenzione; sei tu il solo santo, l'aiuto e il valido difensore della nostra vita, e a te per sempre inneggiamo. Sia benedetto e glorificato il potere del tuo regno: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Ottava preghiera

S. Signore Dio nostro, tu hai allontanato da noi il torpore del sonno e ci hai convocati con una chiamata santa perché eleviamo le nostre mani nella notte e ti confessiamo per i tuoi decreti di giustizia: accogli le nostre suppliche, le nostre preghiere, le nostre confessioni e il nostro culto notturno, e donaci, o Dio, fede irriprovata, speranza costante, amore non ipocrita; benedici i nostri ingressi e le nostre uscite, le nostre azioni, opere, parole e pensieri: e dacci di arrivare all'inizio del giorno lodando, celebrando e benedicendo la bontà della tua inesprimibile dolcezza. Poiché è stato benedetto il tuo nome tuttosanto e glorificato il tuo regno: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Nona preghiera

S. Fa' risplendere nei nostri cuori, Sovrano amico degli uomini, la pura luce della conoscenza della tua divinità, e apri gli occhi dei nostri pensieri alla comprensione della tua predicazione del vangelo. Infondi in noi anche il timore dei tuoi beati precetti, perché perseguiamo un modo di vita spirituale calpestando le pretese della carne, pensando e facendo tutto ciò che è di tuo gradimento. Poiché sei tu la nostra santificazione, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Decima preghiera

S. Signore Dio nostro, che per mezzo della conversione hai donato agli uomini la remissione dei peccati, e che hai mostrato la conversione del profeta Davide come modello di come riconoscere e confessare i peccati per ottenere il perdono, tu stesso, Sovrano, abbi misericordia di noi caduti in molti e così grandi peccati, secondo la tua grande misericordia; e secondo la moltitudine delle tue indulgenze cancella i nostri delitti; poiché abbiamo peccato contro di te, Signore che conosci le cose occulte e i segreti del cuore dell'uomo e che, unico, hai il potere di rimettere i peccati. Tu, creando in noi un cuore puro, confermandoci con uno spirito sovrano, e facendoci conoscere l'esultanza della salvezza, non ci scacciare dal tuo volto, anzi compiaciti, qual buono e amico degli uomini, di farti offrire sino al nostro ultimo respiro il sacrificio di giustizia e l'oblazione sui tuoi santi altari. Per la misericordia, le indulgenze e l'amore per gli uomini del Figlio tuo unigenito, con cui sei benedetto, insieme con il tuo Spirito tuttosanto, e buono, e vivifico ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Undicesima Preghiera

S. O Dio, Dio nostro, tu hai sottomesso alla tua volontà le potenze intellettive e razionali: ti imploriamo e supplichiamo: accogli il rendimento di gloria che secondo le forze nostre eleviamo assieme a tutte le tue creature, e ricambiaci con i copiosi doni della tua bontà, poiché ogni ginocchio degli esseri del cielo, della terra e di sotterra si piega di fronte a te, e ogni respiro e creatura rende inni alla tua gloria incomprensibile: sei tu l'unico Dio, vero e abbondante di misericordie, e te lodano tutte le potenze dei cieli, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Dodicesima preghiera

S. Lodiamo, celebriamo, benediciamo te, Dio dei nostri padri, e ti rendiamo grazie, perché hai fatto passare il buio della notte e ci hai mostrato di nuovo la luce del giorno; imploriamo dunque la tua bontà: cancella i nostri peccati e accogli la nostra supplica, nella tua grande misericordia, poiché ci rifugiamo presso di te, Dio misericordioso e onnipotente. Fa' risplendere nei nostri cuori il vero sole della tua giustizia: illumina la nostra mente e custodisci tutti i sensi, perché, percorrendo nobilmente come alla luce del giorno la via dei tuoi precetti, raggiungiamo la vita eterna - poiché presso di te è la sorgente della vita - e siamo resi degni di godere della tua luce inaccessibile. Poiché sei tu il nostro Dio, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

GRANDE COLLETTA

 

D. In pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per l'unione di tutto preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), per l'insigne presbiterio, per il diaconato in Cristo, per tutto il clero e il popolo preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per questa città (o contrada, o per questo santo monastero), per ogni città e contrada e per quelli che con fede vi abitano preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri e per la loro salvezza preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), чеснтем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О граде сем (или веси сей или святей обители сей), всяком граде, стране и верою живущих в них Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О плавающих, путешествующих, недугующих,страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarhul ..., şi pentru Domnul nostru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) ..., pentru cinstita preoţime şi întru Hristos diaconime şi pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru oraşul acesta (sau ţara aceasta, sau sfînta obşte aceasta), pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelşugarea roadelor pămîntului şi pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru cei ce călătoresc pe ape şi pe uscat, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mîntuirea lor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mînia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

In tutti i giorni in cui il Tipico non prevede il canto dell'Alleluia, si intonano i seguenti versi nel tono del Tropario del giorno.

DIO È IL SIGNORE

 

D. Tono...

Dio è il Signore, e si è manifestato a noi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

C. Dio è il Signore, e si è manifestato a noi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

D. Confessate il Signore, poiché è buono, poiché in eterno è la sua misericordia.

C. Dio è il Signore, e si è manifestato a noi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

D. Tutt'intorno mi avevano accerchiato, ma li ho respinti nel nome del Signore.

C. Dio è il Signore, e si è manifestato a noi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

D. Non morirò più, ma sarò vivente, e narrerò le opere del Signore.

C. Dio è il Signore, e si è manifestato a noi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

D. La pietra che i muratori hanno scartato, è quella che si è mutata in testata d'angolo. Ciò dipendeva dal Signore ed è mirabile ai nostri occhi.

C. Dio è il Signore, e si è manifestato a noi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Д. Глас ...

Бог Господь, и явися нам, благословен грядый во имя господне.

Х. Бог Господь, и явися нам, благословен грядый во имя господне.

Д. Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость его.

Х. Бог Господь, и явися нам, благословен грядый во имя господне.

Д. Обышедше обыдоша мя, и именем господним противляхся им.

Х. Бог Господь, и явися нам, благословен грядый во имя господне.

Д. Не умру, но жив буду, и повем дела господня.

Х. Бог Господь, и явися нам, благословен грядый во имя господне.

Д. Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть во главу угла: от Господа бысть сей, и есть дивен во очесех наших.

Х. Бог Господь, и явися нам, благословен грядый во имя господне.

D. Glas...

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului.

C. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului.

D. Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

C. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului.

D. Înconjurînd m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrînt pe ei.

C. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului.

D. Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului.

C. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului.

D. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta şi minunată este întru ochii noştri.

C. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului.

TROPARIO E TEOTOCHIO

Se è previsto un solo Tropario, questo è cantato per due volte, seguito da:

C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Quindi si canta il Teotochio del tono del Tropario.

Se sono previsti due Tropari, il primo è cantato per due volte, seguito da:

C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Segue il secondo Tropario, e quindi:

C. E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Quindi si canta il Teotochio del tono del secondo Tropario.

ALLELUIA

Nei giorni dal lunedì al venerdì della grande Quaresima, e negli altri giorni quaresimali identificati dal Tipico con la sigla “Alleluia”, al posto di “Dio è il Signore...” si canta per tre volte “Alleluia” nel tono della settimana, intercalato dai seguenti versetti.

 

D. Tono...

Alleluia, alleliua, alleluia.

C. Alleluia, alleliua, alleluia.

D. Dal primo albeggiare si volge a te il mio spirito, o Dio, perché sono luce i tuoi precetti sulla terra.

C. Alleluia, alleliua, alleluia.

D. Imparate la giustizia, voi tutti abitanti della terra.

C. Alleluia, alleliua, alleluia.

D. La gelosia si impossesserà del popolo incolto.

C. Alleluia, alleliua, alleluia.

D. Aggiungi loro mali, Signore, aggiungi mali ai gloriosi della terra.

C. Alleluia, alleliua, alleluia.

Д. Глас ...

Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Х. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Д. От нощи утренюет дух мой к Тебе, Боже, зане свет повеления Твоя на земли.

Х. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Д. Правде научитеся живущии на земли.

Х. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Д. Зависть приимет люди ненаказанныя.

Х. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

Д. Приложи им зла, Господи, приложи зла славным земли.

Х. Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.

D. Glas...

Aliluia, aliluia, aliluia.

C. Aliluia, aliluia, aliluia.

D. De noapte mînecă duhul meu către Tine Dumnezeule, pentru că lumină sunt poruncile Tale pe pămînt.

C. Aliluia, aliluia, aliluia.

D. Dreptate vă învăţaţi toţi cei ce locuiţi pe pămînt.

C. Aliluia, aliluia, aliluia.

D. Pizmuire va cuprinde pe poporul cel neînvăţat.

C. Aliluia, aliluia, aliluia.

D. Adaugă lor rele, Doamne, adaugă rele celor măriţi ai pămîntului.

C. Aliluia, aliluia, aliluia.

TROPARI TRINITARI

Dopo l'Alleluia seguono i Tropari trinitari nel tono della settimana. Al termine del primo Tropario trinitario (di ogni tono) si recita il verso di chiusura secondo la commemorazione del giorno corrente:

Al lunedì

 

Per il patrocinio degli incorporei, abbi misericordia di noi.

Предстательствы Безплотных Твоих помилуй нас.

Cu ocrotirile celor fără de trup, miluieşte-ne pe noi.

Al martedì

 

Per le intecessioni del tuo Precursore, abbi misericordia di noi.

Молитвами Предтечи Твоего помилуй нас.

Pentru rugăciunile Înaintemergătorului, miluieşte-ne pe noi.

Al mercoledì e al venerdì

 

Per la potenza della tua Croce, Signore, custodiscici.

Силою Креста Твоего сохрани нас, Господи.

Cu puterea Crucii Tale, păzeşte-ne pe noi.

Al giovedì

 

Per le intercessioni dei tuoi santi apostoli e del santo ierarca Nicola abbi misericordia di noi.

Молитвами святых апостол Твоих и святителя Николая помилуй нас.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli şi ale Ierarhului Nicolae, miluieşte-ne pe noi.

Tropari trinitari - Tono 1°

 

Elevàti a un pensiero intellettivo e immateriale dalle sembianze corporee delle potenze incorporee, e accogliendo l'illuminazione della divinità in tre ipostasi con il canto del trisagio acclamiamo come i cherubini: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, (...).

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Con tutte le potenze celesti, gridiamo come i cherubini a colui che è negli eccelsi innalzando l'inno trisagio: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, per le intercessioni di tutti i tuoi santi, abbi misericordia di noi.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Alzatici dal sonno ci prosterniamo a te, o buono, e ti cantiamo l'inno degli angeli, o potente: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, per la Madre-di-Dio, abbi misericordia di noi.

Плотскими образовании Безплотных сил / к мысленному и невещественному возводими уму / и Трисвятою песнию Триипостаснаго Божества приемлюще сияние, / херувимски возопиим Единому Богу: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, (...).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Со всеми Небесными силами / херувимски Сущему в Вышних возопиим, / трисвятую возсылающе хвалу: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, молитвами всех святых Твоих помилуй нас.

И ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Воставше от сна, припадаем Ти, Блаже, / и ангельскую песнь вопием Ти, Сильне: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, Богородицею помилуй нас.

Cu trupeşti închipuiri, către mintea cea netrupescă şi fără materie a Puterilor celor fără de trup ridicîndu-se, şi prin cîntare întreit-sfîntă a Dumnezeirii cele în trei ipostasuri primind strălucire, ca heruvimii să strigăm către Unul Dumnezeu: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru, (...).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Cu toate Puterile cereşti, ca heruvimii să strigăm celui ce este întru cei de sus, întreit-sfîntă laudă înălţîndu-I: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sculîndu-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi cîntare îngerească strigăm Ţie, Puternice: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tropari trinitari - Tono 2°

 

Imitando le potenze supreme sulla terra, a te eleviamo un inno trionfale, o buono: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, (...).

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Natura increata, creatore di tutti, apri le nostre labbra, affinché proclamiamo la tua lode, acclamando: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, per le intercessioni di tutti i tuoi santi, abbi misericordia di noi.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Dal letto e dal sonno mi hai destato, Signore, illumina il mio intelletto e il mio cuore, apri le mie labbra perché io ti lodi, santa Trinità: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, per la Madre-di-Dio, abbi misericordia di noi.

Вышния Силы подражающе на земли, / победную песнь приносим Ти, Блаже: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, (...).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Несозданное Естество, всех Зиждителю, / устне наша отверзи, / яко да возвестим хвалу Твою, вопиюще: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, молитвами всех святых Твоих помилуй нас.

И ныне и присно и во веки веков, Аминь.

От одра и сна воздвигл мя еси, Господи, / ум мой просвети и сердце, / и устне мои отверзи, / во еже пети Тя, святая Троице: / Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.

Puterilor celor de sus urmînd pe pămînt, cîntare de biruinţă aducem Ţie, Bunule: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru, (...).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Nezidită fire, Făcătorul tuturor, buzele nostre le deschide, ca să vestim lauda ta, strigînd: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Din pat şi din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima şi buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfîntă Treime: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tropari trinitari - Tono 3°

 

Trinità consustanziale e indivisa, unità in tre ipostasi e coeterna, a te qual Dio unico cantiamo l'inno degli angeli: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, (...).

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Come i cherubini osiamo glorificare l'eterno Padre, il Figlio e lo Spirito coeterni, unica divinità, e diciamo: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, per le intercessioni di tutti i tuoi santi, abbi misericordia di noi.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

All'improvviso il giudice verrà, e saranno svelate le opere di ognuno; con timore gridiamo dunque nel mezzo della notte: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, per la Madre-di-Dio, abbi misericordia di noi.

Троице Единосущная и нераздельная, / Единице Триипостасная и Соприсносущная, / Тебе, яко Богу, ангельскую песнь вопием: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, (...).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Отца Безначальна, Сына Собезначальна, Духа Соприсносущна, / Божество Едино, / херувимски славословити дерзающе, глаголем: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, молитвами всех святых Твоих помилуй нас.

И ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Напрасно Судия приидет, и коегождо деяния обнажатся, / но страхом зовем в полунощи: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, Богородицею помилуй нас.

Treime de o fiinţă şi nedespărţită, Unime în trei ipostasuri şi împreună-vecuitoare, Ţie, ca unui singur Dumnezeu, cîntare îngerescă strigăm: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru, (...).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Pe Tatăl cel fără de început, pe Fiul cel împreună fără de început, pe Duhul cel împreună-vecuitor, Dumnezeirea cea una, ca heruvimii a slăvi îndrăznind, zicem: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fără de veste Judecătorul va veni şi faptele fiecăruia se vor descoperi; deci cu frică să strigăm în miezul nopţii: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tropari trinitari - Tono 4°

 

Noi mortali, osando offrirti il'inno dei tuoi servi spirituali, diciamo: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, (...).

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Come ora le schiere degli angeli in cielo, così le nostre assemblee umane sulla terra con timore ti offrono, o buono, l'inno trionfale: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, per le intercessioni di tutti i tuoi santi, abbi misericordia di noi.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Come i cherubini, osando glorificare il tuo eterno Padre, e te, Cristo Dio, e il tuo spirito santissimo, diciamo: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, per la Madre-di-Dio, abbi misericordia di noi.

Умных Твоих слуг приносити смертнии, песнь дерзающе, глаголем: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, (...).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Яко чини ныне Ангельстии на Небеси / и стояния страхом человеческая на земли, / победную песнь приносим Ти, Блаже: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, молитвами всех святых Твоих помилуй нас.

И ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Безначальнаго Твоего Отца / и Тебе, Христе Боже, / и Пресвятаго Твоего Духа, / херувимски славословити дерзающе, глаголем: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, Богородицею помилуй нас.

Noi, cei muritori, îndrăznind să aducem cîntare slugilor Tale celor ce sunt duhuri, zicem: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru, (...).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Precum cetele îngerilor acum în cer, aşa şi stările oamenilor pe pămînt, cu frică, cîntare de biruinţă aducem Ţie. Bunule: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe Părintele Tău cele fără de început şi pe Tine, Hristoase Dumnezeule, şi pe Duhul cel Preasfînt, ca heruvimii a slăvi îndrăznind, zicem: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tropari trinitari - Tono 5°

 

È il tempo del canto, l'ora della preghiera; con ardore acclamiamo all'unico Dio: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, (...).

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Osando rapresentare i tuoi eserciti spirituali, o Trinità eterna, a te con bocche indegne acclamiamo: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, per le intercessioni di tutti i tuoi santi, abbi misericordia di noi.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Tu che sei stato accolto in un grembo verginale e non ti sei separato dal seno del Padre, o Cristo Dio, accetta insieme agli angeli anche noi che a te acclamiamo: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, per la Madre-di-Dio, abbi misericordia di noi.

Пению время и молитве час, / прилежно возопиим Единому Богу: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, (...).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Образовати дерзающе умная Твоя Воинства, / Троице Безначальная, / усты недостойными вопием: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, молитвами всех святых Твоих помилуй нас.

И ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Иже в ложесна девическая вместивыйся / и недр Отеческих не разлучивыйся, / со Ангелы и нас, Христе Боже, приими, вопиющих Ти: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, Богородицею помилуй нас.

Vremea cîntării este şi ceasul rugăciunii. Cu osîrdie să strigăm către Unul Dumnezeu: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru, (...).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Îndrăznind a ne asemăna oştilor Tale celor înţelegătoare Treime, Ceea ce eşti fără de început, cu guri nevrednice strigăm: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Cel ce în pîntece fecioresc ai încăput şi de sînurile Tatălui nu Te-ai despărţit, Hristoase Dumezeule, cu îngerii primeşte-ne şi pe noi, care strigăm Ţie: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tropari trinitari - Tono 6°

 

I cherubini, assistendo con timore, e i serafini estatici per il tremore, offrono con voce che mai tace l'inno trisagio: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, (...).

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Con bocche incorporee, con dossologie mai silenti, gli esseri dalle sei ali cantano l'inno trisagio a te, Dio nostro; anche noi sulla terra, con labbra indegne, innalziamo a te la lode: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, per le intercessioni di tutti i tuoi santi, abbi misericordia di noi.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Glorifichiamo l'unità divina nella Trinità in unione senza confusione e cantiamo l'inno degli angeli: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, per la Madre-di-Dio, abbi misericordia di noi.

Предстояще со страхом Херувими, / ужасающеся с трепетом Серафими, / трисвятую песнь приносят немолчным гласом. / С нимиже и мы вопием, грешнии: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, (...).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Безплотными усты, немолчными славословленьми / шестокрильнии вопиют Ти трисвятую песнь, Боже наш. / И мы, иже на земли, / недостойными усты хвалу Ти возсылаем: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, молитвами всех святых Твоих помилуй нас.

И ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Троичныя Единицы Божество неслиянным соединением славим / и ангельскую песнь вопием: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, Богородицею помилуй нас.

Heruvimii, stînd înainte cu frică, şi serafimii, spăimîntîndu-se cu cutremur, întreit sfîntă cîntare aduc cu glas fără de tăcere. Cu care şi noi păcătoşii strigăm: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru, (...).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Cu guri fără de trup, cu doxologii fără tăcere, cei cu cîte şase aripi cîntă Ţie întreit sfîntă cîntare, Dumnezeul nostru; iar noi cei de pe pămînt, cu buze nevrednice laudă Ţie înălţăm: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe Unimea Dumnezeirii în Treime, în unire neamestecată O slăvim şi cîntare îngerească strigăm: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tropari trinitari - Tono 7°

 

Tu che con eccelsa potenza dai cherubini sei celebrato, e con divina gloria sei adorato, accogli anche noi della terra, che con labbra indegne ti innalziamo la lode: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, (...).

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Deposta come sonno la pigrizia, mostra al giudice, o anima, che ti raddrizzi per la lode, e con timore grida: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, per le intercessioni di tutti i tuoi santi, abbi misericordia di noi.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Innalzando all'iinaccessibile divinità, alla Trinità nell'unità, la lode tre volte santa dei serafini, con timore gridiamo: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, per la Madre-di-Dio, abbi misericordia di noi.

Вышнею силою херувимски воспеваемый / и Божественною славою ангельски покланяемый, / приими и нас, сущих на земли, / недостойными устнами хваление Тебе возсылающих: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, (...).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Яко сон, леность отложивши, душе, / исправление ко хвалению покажи Судии / и со страхом возопий: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, молитвами всех святых Твоих помилуй нас.

И ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Неприступному Божеству во Единице Троице / серафимскую трисвятую возсылающе хвалу, / со страхом возопиим: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, Богородицею помилуй нас.

Cel ce eşti lăudat de heruvimi cu preînaltă şi cu dumnezeiască slavă de îngeri închinat, primeşte-ne şi pe noi, cei de pe pămînt, care cu buze nevrednice laudă Ţie înălţăm: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru, (...).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Ca pe un somn lepădînd lenea, suflete, îndreptare spre lauda Judecătorului arată şi cu frică strigă: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Dumnezeirii celei neapropiate, Treimii celei într-o Unime, întreit-sfînta laudă a serafimilor înălţînd, cu frică să strigăm: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tropari trinitari - Tono 8°

 

Con i cuori rivolti al cielo, imitiamo le schiere angeliche, e con timore prosterniamoci al giudice incorruttibile, elevando la lode trionfale: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, (...).

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Senza osare guardarti, i cherubini volano gridando tra le acclamazioni la divina melodia del canto trisagio; con loro anche noi peccatori cantiamo: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, per le intercessioni di tutti i tuoi santi, abbi misericordia di noi.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Essendo schiavi della moltitudine delle nostre colpe, e non osando fissare la tua sublimità, pieghiamo l'anima insieme al corpo, e con gli angeli a te cantiamo l'inno: santo, santo, santo tu sei, Dio nostro, per la Madre-di-Dio, abbi misericordia di noi.

На небо сердца имуще, ангельский подражим чин / и со страхом Судии припадем, победную взывающе хвалу: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, (...).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Зрети Тебе не смеюще Херувими, / летяще зовут со восклицанием Божественную песнь трисвятаго гласа, / с нимиже и мы вопием Ти: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, молитвами всех святых Твоих помилуй нас.

И ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Сляцаеми множеством прегрешений наших / и не смеюще воззрети на высоту небесную, / душу с телом преклоньше, / со Ангелы песнь вопием Ти: / Свят, Свят, Свят еси, Боже наш, Богородицею помилуй нас.

Spre cer inimile avînd, cetelor îngereşti să urăm şi cu frică la Cel ce nu ia mită să cădem, laudă de biruinţă strigînd: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru, (...).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Heruvimii, neîndrăznind a privi la Tine, zburînd strigă cu înălţare de vers cîntarea dumnezeiască a glasului celui întreit-sfînt; cu care şi noi strigăm Ţie: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Fiind robiţi de mulţimea greşealelor noastre şi neîndrăznind a privi la înălţimea Ta, plecăm sufletul şi trupul, şi cu îngerii cîntare strigăm Ţie: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

ALLELUIA DEI DEFUNTI

Quando al sabato si canta “Alleluia” al posto di “Dio è il Signore” (ovvero si tratta di una funzione per i defunti), i versetti che intercalano l'Alleluia, e il successivo Tropario (ripetuto per due volte) e il Teotochio, sono i seguenti:

 

D. Alleluia, tono 8°.

Beati quelli che hai eletto e accolto, Signore.

C. Alleluia, alleluia, alleluia.

D. La loro memoria sarà di generazione in generazione.

C. Alleluia, alleluia, alleluia.

D. Le loro anime si stabiliranno tra i beni.

C. Alleluia, alleluia, alleluia.

C. Tu che nel profondo della sapienza qual amico degli uomini hai disposto tutto e a tutti accordi quanto è utile, o unico artefice: dona riposo, o Signore, alle anime dei tuoi servi; è in te che hanno risposto la speranza, Creatore, Plasmatore e Dio nostro.

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

In te abbiamo una muraglia, un porto e una intercessione benaccetta presso Dio che hai partorito, Madre-di-Dio senza nozze, salvezza dei cristiani.

Д. Аллилуия, глас 8-й. Блажени, яже избрал и приял еси, Господи.

Х. Аллилуия, аллилуия, аллилуия.

Д. Память их в род и род.

Х. Аллилуия, аллилуия, аллилуия.

Д. Души их во благих водворятся.

Х. Аллилуия, аллилуия, аллилуия.

Х. Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезное всем подаваяй, едине Содетелю, упокой, Гсподи, душы раб Твоих: на Тя бо упование возложиша Творца и зиждителя и Бога нашего.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тебе и стену и пристанище имамы, и молитвенницу благоприятну к Богу, Егоже родила еси, Богородице безневестная, верных спасение.

D. Aliluia, Glas al 8-lea.

Fericiţi pe care i-ai ales şi i-ai primit, Doamne.

C. Aliluia, aliluia, aliluia.

D. Şi pomenirea lor din neam în neam.

C. Aliluia, aliluia, aliluia.

D. Sufletele lor întru bunătăti se vor salaşlui.

C. Aliluia, aliluia, aliluia.

C. Cela ce, prin adîncul înţelepciunii, cu iubirea de oameni toate le chiverniseşti şi ceea ce este de folos tuturor le dăruieşti, unule Ziditorule, odihneşte, Doamne, sufletele robilor Tăi; că spre Tine nadejdea şi-au pus, spre Făcătorul, Ziditorul şi Dumnezeul nostru.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe tine zid şi liman te avem şi rugătoare bine primită către Dumnezeu; pe care L-ai născut, Născătoare de Dumnezeu nenuntită; ceea ce eşti a credincioşilor mîntuire.

CATISMI

Dopo i Tropari seguono 2 o 3 catismi del Salterio secondo le indicazioni del Tipico. I salmi si leggono nel mezzo del tempio. Nell'uso parrocchiale, i catismi sono talvolta abbreviati oppure omessi. Dopo ogni catisma del salterio seguono una piccola colletta e i catismi poetici (o inni sessionali); la piccola colletta può essere abbreviata se necessario sostituendola con la recita di tre “Kyrie eleison”.

Piccola colletta dopo il primo catisma:

 

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că a Ta este stăpînirea, şi a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

Piccola colletta dopo il secondo catisma:

 

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché tu sei Dio buono e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

POLIELEO

Al Mattutino della domenica, o nei giorni a cui il Tipico assegna il rango di Polieleo, seguono ai catismi i Salmi 134 e 135, in forma estesa, oppure con il solo canto dei versetti in grassetto, seguiti da un triplice “Alleluia”.

(Secondo le regole, al Mattutino della domenica, se non è una grande festa, il canto del Polieleo è previsto dal 22 settembre al 20 dicembre e dal 14 gennaio fino alla grande Quaresima. Nelle altre domeniche si dovrebbero cantare gli “immacolati”, vale a dire il Salmo 118. Oggi, tuttavia, quest'uso è raramente seguito nella pratica.)

SALMO 134

 

L. Lodate il nome del Signore; lodate, servi, il Signore.

[Alleluia, alleluia, alleluia.]

Voi che state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Lodate il Signore: il Signore è buono; cantate inni al suo nome, perché è amabile. Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. Io so che grande è il Signore, il nostro Dio sopra tutti gli dei. Tutto ciò che vuole il Signore, egli lo compie in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. Fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve libera i venti. Egli percosse i primogeniti d'Egitto, dagli uomini fino al bestiame. Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. Colpì numerose nazioni e uccise re potenti: Seon, re degli Amorrèi, Og, re di Basan, e tutti i regni di Cànaan. Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele suo popolo. Signore, il tuo nome è per sempre; Signore, il tuo ricordo per ogni generazione. Il Signore guida il suo popolo, si commuove per i suoi servi. Gli idoli dei popoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano; hanno occhi e non vedono; hanno orecchi e non odono; non c'è respiro nella loro bocca. Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Benedici il Signore, casa d'Israele; benedici il Signore, casa di Aronne; Benedici il Signore, casa di Levi; voi che temete il Signore, benedite il Signore.

Benedetto in Sion il Signore, che abita Gerusalemme.

[Alleluia, alleluia, alleluia.]

Ч. Хвалите имя Господне, хвалите, раби Господа.

[Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.]

Стоящии во храме Господни, во дворех дому Бога нашего. Хвалите Господа, яко Благ Господь, пойте имени Его, яко добро: яко Иакова избра Себе Господь, Израиля в достояние Себе. Яко аз познах, яко Велий Господь, и Господь наш над всеми боги. Вся елика восхоте Господь, сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах. Возводя облаки от последних земли, молнии в дождь сотвори, изводяй ветры от сокровищ Своих. Иже порази первенцы Египетския, от человека до скота. Посла знамения и чудеса посреде Тебе, Египте, на фараона и на вся рабы eго. Иже порази языки многи и изби цари крепки: Сиона, царя Аморрейска, и Ога, царя Васанска, и вся царствия Ханаанска, и даде землю их достояние, достояние Израилю, людем Своим. Господи, имя Твое в век и память Твоя в род и род: яко судити имать Господь людем Своим, и о рабех Своих умолится. Идоли язык, сребро и злато, дела рук человеческих. Уста имут, и не возлаголют, очи имут, и не узрят, уши имут, и не услышат, ниже бо есть дух во устех их. Подобни им да будут творящии я, и вси надеющиися на ня. Доме Израилев, благословите Господа, доме Ааронь, благословите Господа, доме Левиин, благословите Господа. Боящиися Господа, благословите Господа.

Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме. [Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.]

C. Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi slugi pe Domnul.

[Aliluia, aliluia, aliluia.]

Cei ce staţi în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru. Lăudaţi pe Domnul, că este bun Domnul; cîntaţi numele Lui, că este bun. Că pe Iacob şi l-a ales Domnul, pe Israel spre moştenire Lui. Că eu am cunoscut că este mare Domnul şi Domnul nostru peste toţi dumnezeii. Toate cîte a vrut Domnul a făcut în cer şi pe pămînt, în mări şi în toate adîncurile. A ridicat nori de la marginea pămîntului; fulgerele spre ploaie le-a făcut; El scoate vînturile din vistieriile Sale. El a bătut pe cei întîi-născuţi ai Egiptului, de la om pînă la dobitoc. Trimis-a semne şi minuni în mijlocul tău, Egipte, lui Faraon şi tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe şi a ucis împăraţi puternici: Pe Sihon împăratul Amoreilor şi pe Og împăratul Vasanului şi toate stăpînirile Canaanului. Şi a dat pămîntul lor moştenire, moştenire lui Israel, poporului Său. Doamne, numele Tău este în veac şi, pomenirea Ta în neam şi în neam. Că va judeca Domnul pe poporul Său şi de slugile Sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri făcute de mîini omeneşti. Gură au şi nu vor grăi, ochi au şi nu vor vedea. Urechi au şi nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie toţi cei care ii fac pe ei şi toţi cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvîntaţi pe Domnul; casa lui Aaron, binecuvîntaţi pe Domnul; Casa lui Levi, binecuvîntaţi pe Domnul; cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvîntaţi pe Domnul.

Bine este cuvîntat Domnul din Sion, cel ce locuieşte in Ierusalim.

[Aliluia, aliluia, aliluia.]

SALMO 135

 

L. Confessate il Signore, poiché è buono, poiché in eterno è la sua misericordia.

[Alleluia, alleluia, alleluia.]

Confessate il Dio degli dei, poiché in eterno è la sua misericordia. Confessate il Signore dei signori, poiché in eterno è la sua misericordia. Egli solo ha compiuto meraviglie, poiché in eterno è la sua misericordia. Ha creato i cieli con sapienza, poiché in eterno è la sua misericordia. Ha stabilito la terra sulle acque, poiché in eterno è la sua misericordia. Ha fatto i grandi luminari, poiché in eterno è la sua misericordia. Il sole per regolare il giorno, poiché in eterno è la sua misericordia. La luna e le stelle per regolare la notte, poiché in eterno è la sua misericordia. Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti, poiché in eterno è la sua misericordia. Da loro liberò Israele, poiché in eterno è la sua misericordia. Con mano potente e braccio teso, poiché in eterno è la sua misericordia. Divise il mar Rosso in due parti, poiché in eterno è la sua misericordia. In mezzo fece passare Israele, poiché in eterno è la sua misericordia. Travolse il faraone e il suo esercito nel mar Rosso, poiché in eterno è la sua misericordia. Guidò il suo popolo nel deserto, poiché in eterno è la sua misericordia. Percosse grandi sovrani, poiché in eterno è la sua misericordia. Uccise re potenti: poiché in eterno è la sua misericordia. Seon, re degli Amorrei, poiché in eterno è la sua misericordia. Og, re di Basan, poiché in eterno è la sua misericordia. Diede in eredità il loro paese, poiché in eterno è la sua misericordia. In eredità a Israele suo servo, poiché in eterno è la sua misericordia. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, poiché in eterno è la sua misericordia. Ci ha liberati dai nostri nemici, poiché in eterno è la sua misericordia. Egli dà il cibo ad ogni vivente, poiché in eterno è la sua misericordia.

Confessate il Dio dei cieli, poiché in eterno è la sua misericordia.

[Alleluia, alleluia, alleluia.]

Ч. Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его.

[Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.]

Исповедайтеся Богу богов, яко в век милость Его. Исповедайтеся Господеви господей, яко в век милость Его. Сотворшему чудеса велия единому, яко в век милость Его. Сотворшему небеса разумом, яко в век милость Его. Утвердившему землю на водах, яко в век милость Его. Сотворшему светила велия единому, яко в век милость Его. Солнце во область дне, яко в век милость Его. Луну и звезды во область нощи, яко в век милость Его. Поразившему Египта с первенцы eго, яко в век милость Его, и изведшему Израиля от среды их, яко в век милость Его. Рукою крепкою и мышцею высокою, яко в век милость Его. Раздельшему Чермное море в разделения, яко в век милость Его. И проведшему Израиля посреде eго, яко в век милость Его. И истрясшему фараона и силу eго в море Чермное, яко в век милость Его. Проведшему люди Своя в пустыни, яко в век милость Его. Поразившему цари велия, яко в век милость Его, и убившему цари крепкия, яко в век милость Его: Сиона, царя Аморрейска, яко в век милость Его, и Ога, царя Васанска, яко в век милость Его. И давшему землю их достояние, яко в век милость Его. Достояние Израилю, рабу Своему, яко в век милость Его. Яко во смирении нашем помяну ны Господь, яко в век милость Его. И избавил ны есть от врагов наших, яко в век милость Его. Даяй пищу всякой плоти, яко в век милость Его.

Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милость Его.

[Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа.]

C. Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

[Aliluia, aliluia, aliluia.]

Mărturisiţi-vă pe Dumnezeul dumnezeilor, că în veac este mila Lui. Mărturisiţi-vă pe Domnul domnilor, că în veac este mila Lui. Singurul Care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pămîntul pe ape, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele, spre stăpînirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna şi stelele spre stăpînirea nopţii, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întîi-născuţi ai lor, că în veac este mila Lui. Şi a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mînă tare şi cu braţ înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărţit Marea Roşie în două; că în veac este mila Lui. Şi a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Şi a răsturnat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul Lui prin pustiu, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împăraţi mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorît împăraţi tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui. Şi pe Og împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui. Şi le-a dat pămîntul lor moştenire, că în veac este mila Lui. Moştenire lui Israel, robul Lui, că în veac este mila Lui. Că în smerenia noastră şi-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Şi ne-a izbăvit pe noi de vrăjmaşii noştri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Lăudaţi pe Dumnezeul cerului, că în veac este mila Lui.

Mărturisiţi-vă Dumnezeului ceresc, că în veac este mila Lui.

[Aliluia, aliluia, aliluia.]

Nelle domeniche del Figliol Prodigo, del Carnevale e dei Latticini dopo i salmi del Polieleo si canta il Salmo 136 con i versetti intercalati da “Alleluia”.

SALMO 136

 

C. Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Alleluia.

Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Alleluia.

Là ci chiedevano parole di canto quelli che ci avevano deportato, canzoni di gioia, i nostri oppressori. Alleluia.

«Cantateci i canti di Sion!». Alleluia.

Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Alleluia.

Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Alleluia.

Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme

al di sopra di ogni mia gioia. Alleluia.

Ricordati, Signore, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme, dicevano: «Distruggete, distruggete anche le sue fondamenta». Alleluia.

Figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto. Alleluia.

Beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra. Alleluia.

Х. На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона. Аллилуиа.

На вербиих посреде его обесихом органы наша. Аллилуиа.

Яко тамо вопросиша ны пленшии нас о словесех песней и ведшии нас о пении. Аллилуиа.

Воспойте нам от песней Сионских. Аллилуиа.

Како воспоем песнь Господню на земли чуждей? Аллилуиа.

Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя. Аллилуиа.

Прильпни язык мой гортани моему, аще не помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. Аллилуиа.

Помяни, Господи, сыны Едомския, в день Иерусалимль, глаголющия: истощайте, истощайте до оснований его. Аллилуиа.

Дщи Вавилоня окаянная. Блажен иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам. Аллилуиа.

Блажен иже имет, и разбиет младенцы твоя о камень. Аллилуиа.

C. La rîurile Babilonului, acolo am şezut şi am plîns, cînd ne-am adus aminte de Sion. Aliluia.

În sălcii, în mijlocul lor, am atîrnat harpele noastre. Aliluia.

Că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cîntare. Aliluia.

"Cîntaţi-ne nouă din cîntările Sionului!" Aliluia.

Cum să cîntăm cîntarea Domnului în pămînt străin?

De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea! Aliluia.

Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul, ca început al bucuriei mele. Aliluia.

Adu-ţi aminte, Doamne, de fiii lui Edom, în ziua dărîmării Ierusalimului, cînd ziceau: "Stricaţi-l, stricaţi-l pînă la temeliile lui!" Aliluia.

Fiica Babilonului, ticăloasa! Fericit este cel ce-ţi va răsplăti ţie fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Aliluia.

Fericit este cel ce va apuca şi va lovi pruncii tăi de piatră. Aliluia.

MAGNIFICAZIONE

Se il Tipico lo prevede, si canta la magnificazione. Le grandi feste hanno ciascuna una propria formula di magnificazione, alternata a versetti di salmi scelti; qui di seguito ci sono le formule comuni per le feste di alcuni santi.

Per un santo apostolo:

 

C. Magnifichiamo te, o apostolo di Cristo (...), e onoriamo i tuoi dolori e fatiche, con cui hai sofferto per l'annuncio di Cristo.

Х. Величаем тя, апостоле Христов (...), и чтим болезни и труды твоя, имиже трудился еси во благовестии Христове.

C. Mărimu-te pe tine, Apostole al lui Hristos (...), şi cinstim durerile şi ostenelile tale, cu care te-ai ostenit întru bunăvestirea lui Hristos.

Per un santo monaco:    

 

C. Diciamo beato te, o venerabile padre (...), e onoriamo la tua santa memoria, guida dei monaci e interlocutore degli angeli.

Х. Ублажаем тя, преподобне отче (...), и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.

C. Fericimu-te pe tine, Preacuvioase Părinte (...), şi cinstim sfîntă pomenirea ta, povăţuitorule al călugărilor şi împreună vorbitorule cu îngerii.

Per un santo martire:    

 

C. Magnifichiamo te, o santo martire (...), e onoriamo i tuoi patimenti, che hai sopportato per Cristo.

Х. Величаем тя, святый мучениче (...), и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.

C. Mărimu-te pe tine, Sfinte Mucenice (...), şi cinstim chinurile tale, care pentru Hristos le-ai răbdat.

Per un santo vescovo:    

 

C. Magnifichiamo te, o padre e ierarca (...), e onoriamo la tua santa memoria; tu intercedi per noi presso Cristo nostro Dio.

Х. Величаем тя, святителю отче (...), и чтем святую память твою ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

C. Mărimu-te pe tine, Sfinte Părinte Ierarhe (...), şi cinstim sfîntă pomenirea ta, că tu te rogi pentru noi lui Hristos Dumnezeul nostru.

BENEDIZIONI DELLA RISURREZIONE

La domenica si cantano questi tropari nel tono 5°:

 

C. Benedetto sei, Signore,/ insegnami i tuoi giudizi.

La folla degli angeli sbigottì/ nel vederti contato tra i morti,/ ma poi distruggere, Salvatore, la forza della morte,/ e con te stesso risvegliare Adamo/ e liberare tutti dagli inferi.

Benedetto sei, Signore,/ insegnami i tuoi giudizi.

Perché mescete il miro, o dicepole,/ alle lacrime di compianto?/ L'angelo fulgente nella tomba/ gridò alle mirofore;/ guardate la tomba, e capite:/ il Salvatore è risorto dal sepolcro.

Benedetto sei, Signore,/ insegnami i tuoi giudizi.

Di buon mattino le mirofore si affrettavano/ al tuo sepolcro gemendo a lutto,/ ma si fece loro incontro l'angelo e disse:/ il tempo del lutto è cessato, non piangete più;/ riferite la risurrezione agli apostoli.

Benedetto sei, Signore,/ insegnami i tuoi giudizi.

Le donne mirofore giunte con il miro/ al tuo sepolcro, Salvatore, piangevano,/ e l'angelo disse loro/: perché contate tra i morti il vivente?/ Qual Dio è risorto dal sepolcro.

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Adoriamo il Padre,/ il Figlio suo e il santo Spirito,/ la santa Trinità nell'unica essenza,/ e gridiamo con i serafini:/ santo, santo, santo sei tu, Signore.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Partorendo il datore di vita,/ Vergine, hai riscattato Adamo dal peccato,/ e hai concesso a Eva la gioia al posto del dolore: / i caduti dalla vita ha rialzato alla vita/ l'incarnato da te, Dio e uomo.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Х. Благословен еси, Господи,/ научи мя оправданием Твоим.

Ангельский собор удивися,/ зря Тебе в мертвых вменившася,/ смертную же, Спасе, крепость разоривша,/ и с собою Адама воздвигша,/ и от ада вся свободша.

Благословен еси, Господи,/ научи мя оправданием Твоим.

Почто мира с милостивными слезами,/ о ученицы, растворяете?/ Блистаяйся во гробе Ангел/ мироносицам вещаше:/ видите вы гроб и уразумейте,/ Спас бо воскресе от гроба.

Благословен еси, Господи,/ научи мя оправданием Твоим.

Зело рано мироносицы течаху/ ко гробу Твоему рыдающыя,/ но предста к ним ангел и рече:/ рыдание время преста, не плачите,/ воскресение же апостолом рцыте.

Благословен еси, Господи,/ научи мя оправданием Твоим.

Мироносицы жены, с миры пришедшыя/ ко гробу Твоему, Спасе, рыдаху,/ ангел же к ним рече глаголя:/ что с мертвыми живаго помышляете;/ яко Бог бо воскресе от гроба.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

Поклонимся Отцу/ и Его Сынови и Святому Духу,/ Святей Троице во едином существе/ с Серафимы зовуще:/ Свят, Свят, Свят еси Господи.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Жизнодавца рождши,/ греха, Дево, Адама избавила еси,/ Радость же Еве в печали место подала еси./ Падшия же от жизни к сей направи,/ из Тебе воплотивыйся Бог и Человек.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже.(трижды)

C. Bine eşti cuvîntat, Doamne,/ învaţă-mă îndreptările Tale.

Bine eşti cuvîntat, Doamne,/ învaţă-mă îndreptările Tale.

Soborul îngeresc s-a mirat/ văzîndu-Te pe Tine între cei morţi socotit fiind,/ şi puterea morţii surpînd, Mîntuitorule,/ şi împreună cu Tine pe Adam ridicîndu-l,/ şi din iad pe toţi slobozindu-i.

Bine eşti cuvîntat, Doamne,/ învaţă-mă îndreptările Tale.

Pentru ce miruri, din milostivire, cu lacrimi/ amestecaţi, o uceniţelor?/ îngerul cel ce a strălucit la mormînt/ a zis mironosiţelor:/ Vedeţi voi groapa şi înţelegeţi,/ că Mîntuitorul a înviat din mormînt.

Bine eşti cuvîntat, Doamne,/ învaţă-mă îndreptările Tale.

Foarte de dimineaţă mironosiţele au alergat/ la mormîntul Tău, tînguindu-se;/ dar înaintea lor a stat îngerul şi a zis:/ Vremea tînguirii a încetat, nu mai plîngeţi,/ ci Apostolilor spuneţi învierea.

Bine eşti cuvîntat, Doamne,/ învaţă-mă îndreptările Tale.

Mironosiţele femei, cu miruri venind/ la groapa Ta, Mîntuitorule, plîngeau;/ iar îngerul către dînsele a grăit, zicînd:/ De ce socotiţi pe Cel viu cu cei morţi?/ Căci, ca un Dumnezeu, a înviat din mormînt.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Închinămu-ne Tatălui/ şi Fiului Acestuia şi Duhului celui Sfînt,/ Sfintei Treimi întru o fiinţă,/ cu Serafimii grăind:/ Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe Dătătorul de viaţă născîndu-L,/ Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mîntuit;/ şi bucurie Evei în locul întristării i-ai dăruit,/ şi pe cei căzuţi din viaţă i-a îndreptat la aceeaşi,/ Cel ce S-a întrupat din tine, Dumnezeu şi om.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule. (de trei ori)

PICCOLA COLLETTA

 

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché è stato benedetto il tuo nome, e glorificato il tuo regno: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко благословися имя Твое, и прославися царство Твое, Отца, и Сына, и святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că s-a binecuvîntat numele Tău şi s-a preaslăvit Împărăţia Ta, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

INNO SESSIONALE (O IPACOE)

Segue l'inno sessionale della festa, o alla domenica l'ipacoe del tono corrente.

GRADUALE

Nel Mattutino della domenica seguono le tre antifone del graduale, nel tono corrente. Nelle grandi feste si canta sempre e solo la prima antifona del graduale del tono 4°.

GRADUALE, TONO 4° - 1ª ANTIFONA

 

C. Fin dalla mia gioventù molte passioni mi hanno combattuto, ma tu stesso soccorrimi e salvami, mio Salvatore.

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Voi che odiate Sion, sarete confusi dal Signore; come erba al fuoco sarete riarsi.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Grazie al santo Spirito ogni anima è ravvivata ed esaltata di purezza; risplende dell'unità della Trinità nel sacro arcano.

Х. От юности моея мнози борют мя страсти, но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

Ненавидящии Сиона посрамитеся от Господа, яко трава бо огнем будете изсохше.

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется Тройческим Единством священнотайне.

C. Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine; ci însuţi mă sprijineşte şi mă mîntuieşte, Mîntuitorul meu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Cei ce urîţi Sionul ruşinaţi veţi fi de Domnul; că precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Prin Sfîntul Duh tot sufletul viază şi cu curăţie se înalţă, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină.

PROCHIMENI DOMENICALI DEGLI OTTO TONI

D. (o S. se non c'è D.) e C. cantano il prochimeno (schema: A/A/B/A/A¹/A²).

 

D. Stiamo attenti.

D. Sapienza, stiamo attenti. Prochimeno del tono...

Д. Вонмем.

Д. Премудрость. Вонмем. Прокимен, глас ...

D. Să luăm aminte.

D. Înţelepciune. Să luăm aminte. Prochimen, glas...

Tono 1°

 

Ora risorgerò, dice il Signore,/ li porrò in salvo, in esso parlerò apertamente.

Le parole del Signore sono parole pure.

Ныне воскресну, глаголет Господь;/ положуся во спасение, не обинюся о нем.

Словеса Господня словеса чиста.

Acum mă voi scula, zice Domnul,/ le voi aduce lor mîntuirea şi le voi vorbi pe faţă.

Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate.

Tono 2°

 

Risvègliati, Signore Dio mio, con l'ordine che hai intimato,/ e l'assemblea delle nazioni ti attornierà.

Signore, Dio mio, in te ho sperato, salvami.

Востани, Господи Боже мой, повелением, имже заповедал eси,/ и сонм людей обыдет тя.

Господи Боже мой, на тя уповах, спаси мя.

Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu care ai poruncit,/ şi adunare de popoare Te va înconjura.

Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mîntuieşte-mă.

Tono 3°

 

Dite fra le nazioni: Il Signore regna/ e invero ha reso saldo l'universo, tal che non sia scosso.

Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore, terra tutta.

Рцыте во языцех: яко Господь воцарися;/ ибо исправи вселенную, яже не подвижится.

Воспойте Господеви песнь нову, воспойте Господеви вся земля.

Spuneţi întru neamuri că Domnul a împărăţit,/ pentru că a întărit lumea, care nu se va clinti.

Cîntaţi Domnului cîntare nouă, cîntaţi Domnului tot pamîntul.

Tono 4°

 

Sorgi, Signore, aiutaci,/ e redimici per la gloria del tuo nome.

O Dio, con le nostre orecchie abbiamo udito, i nostri padri ci hanno narrato.

Воскресни, Господи, помози нам,/ и избави нас имене ради твоего.

Боже, ушима нашима услышахом, и oтцы наши возвестиша нам.

Scoală-Te, Doamne, ajută-ne nouă/ şi ne mîntuieşte pe noi, pentru slava numelui Tău.

Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit şi părinţii noştri ne-a spus nouă.

Tono 5°

 

Risorgi, Signore Dio mio, si sollevi la tua mano,/ poiché sei tu che regni nei secoli.

Ti confesserò, Signore, con tutto il mio cuore; narrerò tutte le tue meraviglie.

Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука твоя,/ яко Ты царствуеши во веки.

Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса твоя.

Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalţă-se mîna Tă,/ că Tu împărăţeşti în veci.

Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, cu toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale.

Tono 6°

 

Signore, risveglia la tua potenza,/ e vieni a salvarci.

Tu che pasci Israele, sii intento, tu che guidi Giuseppe come un gregge.

Господи, воздвигни силу твою,/ и прииди во eже спасти нас.

Пасый Израиля вонми; наставляяй яко oвча иосифа.

Doamne, deşteaptă puterea Ta/ şi vino, ca să ne mîntuieşti pe noi.

Cel ce paşti pe Israel, ia aminte; Cel ce povăţuieşti ca pe o oaie pe Iosif.

Tono 7°

 

Risorgi, Signore Dio mio, si sollevi la tua mano,/ non scordare i tuoi poveri sino alla fine.

Ti confesserò, Signore, con tutto il mio cuore; narrerò tutte le tue meraviglie.

Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука твоя,/ не забуди убогих твоих до конца.

Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса твоя.

Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalţă-se mîna Tă,/ nu uita pe săracii Tăi pînă în sfîrşit.

Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, cu toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale.

Tono 8°

 

Regnerà il Signore in eterno,/ il tuo Dio, Sion, di generazione in generazione.

Loda, anima mia, il Signore. Loderò il Signore nella mia vita.

Воцарится Господь во век,/ Бог твой, Сионе, в род и род.

Хвали, душе моя, Господа; восхвалю Господа в животе моем.

Împărăţi-va Domnul în veac,/ Dumnezeul Tău, Sioane, în neam şi în neam.

Laudă, suflete al meu, pre Domnul. Lăuda-voi pre Domnul în viaţa mea.

 

D. Preghiamo il Signore.

[C. Kyrie eleison.]

S. Poiché santo sei tu, Dio nostro, e nei santi riposi, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Господу помолимся.

[Х. Господи, помилуй.]

С. Яко свят еси, Боже наш, и во сватых почиваеши, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Domnului să ne rugăm.

[C. Doamne miluieşte.]

P. Că sfînt eşti, Dumnezeul nostru, şi întru sfinţi te odihneşti, şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

SECONDO PROCHIMENO

 

D. Ogni respiro lodi il Signore.

C. Ogni respiro lodi il Signore.

D. Lodate Dio nei suoi santi, lodatelo nel firmamento della sua potenza.

C. Ogni respiro lodi il Signore.

D. Ogni respiro.

C. Lodi il Signore.

Д. Всякое дыхание да хвалит Господа.

Х. Всякое дыхание да хвалит Господа.

Д. Хвалите Бога во сватых его. Хвалите его во утверждении силы его.

Х. Всякое дыхание да хвалит Господа.

Д. Всякое дыхание.

Х. Да хвалит Господа.

D. Toată suflarea să laude pe Domnul.

C. Toată suflarea să laude pe Domnul.

D. Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui, lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui.

C. Toată suflarea să laude pe Domnul.

D. Toată suflarea.

C. Să laude pe Domnul.

VANGELO

 

D. E perché siamo resi degni di ascoltare il santo vangelo supplichiamo il Signore nostro Dio.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Sapienza. In piedi. Ascoltiamo il santo vangelo.

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

S. Lettura dal santo vangelo secondo (...)

Д. И о сподобитися нам слышанию святаго евангелия, Господа Бога молим.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Премудрость, прости, услышим святаго евангелия.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

С. От (...) святаго евангелия чтение.

D. Şi pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfînta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm.

C. Doamne miluieşte (de trei ori)

D. Înţelepciune, drepţi, să ascultăm Sfînta Evanghelie.

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

P. Din Sfînta Evanghelie de la (...) citire.

 

C. Gloria a te, Signore, gloria a te.

D. Stiamo attenti.

Х. Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Д. Вонмем.

C. Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.

P. Să luăm aminte.

Segue il Vangelo del Mattutino della festa, oppure al Mattutino della domenica, secondo l'ordine stabilito dal Tipico, uno degli undici vangeli della risurrezione:

1° vangelo: Matteo 28:16-20

2° vangelo: Marco 16:1-8

3° vangelo: Marco 16:9-20

4° vangelo: Luca 24:1-12

5° vangelo: Luca 24:12-35

6° vangelo: Luca 24:36-53

7° vangelo: Giovanni 20:1-10

8° vangelo: Giovanni 20:11-18

9° vangelo: Giovanni 20:19-31

10° vangelo: Giovanni 21:1-14

11° vangelo: Giovanni 21:15-25

Al Mattutino della domenica, segue il canto della risurrezione, in tono 6°:

 

C. Contemplata la risurrezione di Cristo,/ adoriamo il Signore santo,/ Gesù, l'unico senza peccato./ La tua croce, o Cristo, noi veneriamo,/ e la tua santa risurrezione cantiamo e glorifichiamo:/ sei tu il nostro Dio,/ all'infuori di te un altro non conosciamo,/ è il nome tuo che nominiamo./ Venite, fedeli tutti,/ adoriamo la santa risurrezione di Cristo:/ ecco infatti con la croce è giunta la gioia in tutto il mondo./ Per sempre benedicendo il Signore/ cantiamo inni alla sua risurrezione:/ sopportata la crocifissione,/ con la morte ha distrutto la morte.

Х. Воскресение Христово видевше,/ поклонимся Господу Иисусу,/ Единому Безгрешному./ Кресту Твоему покланяемся, Христе,/ и Святое Воскресение Твое поем и славим;/ Ты бо еси Бог наш,/ разве Тебе иного не знаем,/ Имя Твое именуем./ Приидите, вси вернии,/ поклонимся Святому Христову Воскресению,/ се бо прииде Крестом радость всему миру./ Всегда благословяще Господа,/ поем Воскресение Его;/ распятие бо претерпев,/ смертию смерть разруши.

C. Învierea lui Hristos văzînd,/ să ne închinăm Sfîntului Domnului Iisus,/ Unuia Celui fără de păcat./ Crucii Tale ne închinăm, Hristoase,/ şi Sfîntă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim;/ că Tu eşti Dumnezeul nostru,/ afară de Tine pe altul nu ştim,/ numele Tău numim./ Veniţi toţi credincioşii/ să ne închinăm Sfintei Învierii Lui Hristos,/ că iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea./ Totdeauna binecuvîntînd pe Domnul,/ lăudăm Învierea Lui,/ că răstignire răbdînd pentru noi,/ cu moartea pe moarte a stricat.

SALMO 50

 

L. Abbi misericordia di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia e secondo la moltitudine delle tue indulgenze cancella il mio delitto. Lavami del tutto dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato. Perché io conosco la mia iniquità e il mio peccato davanti a me è sempre. Contro te solo ho peccato e il male davanti a te ho fatto, così che tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e vinca quando sei giudicato. Ecco che nelle iniquità sono stato concepito e nei peccati mi ha concepito mia madre. Ecco, la verità hai amato, le cose occulte e i segreti della tua sapienza mi hai manifestato. Mi aspergerai con issopo e sarò purificato, mi laverai e sarò fatto più bianco della neve. Mi farai udire esultanza e gioia, esulteranno le ossa umiliate. Distogli il tuo volto dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere. Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere da me. Rendimi l'esultanza della tua salvezza e confermami con lo spirito sovrano. Insegnerò agli iniqui le tue vie e gli empi a te ritorneranno. Liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà con esultanza la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca annuncerà la tua lode. Certo, se tu avessi voluto un sacrificio lo avrei dato: di olocausti non ti compiacerai. Sacrificio a Dio è uno spirito contrito: un cuore contrito e umiliato Dio non lo disprezzerà. Benefica, Signore, nel tuo compiacimento Sion e siano riedificate le mura di Gerusalemme. Allora ti compiacerai del sacrificio di giustizia, dell'oblazione e di olocausti; allora offriranno vitelli sul tuo altare.

Ч. Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей, и по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною eсть выну. Тебе eдиному согреших и лукавое пред тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех твоих и победиши, внегда судити ти. Се бо, в беззакониих зачат eсмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил eси, безвестная и тайная премудрости твоея явил ми eси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смирeнныя. Отврати лице твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи менe от лица твоего и духа твоего святаго не отими от менe. Воздаждь ми радость спасения твоего и духом владичним утверди мя. Научу беззаконныя путeм твоим, и нечестивии к тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу твою. Яко аще бы восхотел eси жертвы, дал бых убо; всесожжeния не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския; тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаeмая; тогда возложат на oлтарь твой телцы.

C. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, că să fii îndreptaţit întru cuvintele Tale si să biruieşti cînd vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei, şi mai vîrtos decît zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge- le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale, şi cu duh stăpînitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, Dumnezeule, Dumnezeul mîntuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va veşti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

STICHIRE DELLA DOMENICA E DELLE FESTE

Al Mattutino della domenica seguono queste stichire. Nel caso di una festa di un santo che ha una stichira propria, al posto di “per le preghiere degli apostoli”, si sostituisce la formula “per le preghiere di...” e il nome del santo in questione.

 

C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Per le preghiere degli apostoli,/ misericordioso, cancella/ la moltitudine delle nostre colpe.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Per le preghiere della Madre-di-Dio,/ misericordioso, cancella/ la moltitudine delle nostre colpe.

Abbi misericordia di me, o Dio,/ secondo la tua grande misericordia,/ e secondo la moltitudine delle tue indulgenze/ cancella il mio delitto.

Х. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

Молитвами апостолов,/ милостиве, очисти/ множества согрешений наших.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвами Богородицы,/ милостиве, очисти/ множества согрешений наших.
Помилуй мя, Боже,/ по велицей милости Твоей,/ и по множеству щедрот Твоих/ очисти беззаконие мое.

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Pentru rugăciunile Apostolilor,/ Milostive, curăţeşte/ mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu,/ Milostive, curăţeşte/ mulţimea greşelilor noastre.

Miluieşte-ne, Dumnezeule,/ după mare mila Ta/ şi după mulţimea îndurărilor Tale,/ curăţeşte fărădelegea mea.

Segue la stichira del santo o della festa, o la domenica questa stichira in tono 6°:

 

C. Gesù, risorto dalla tomba/ come aveva predetto,/ ci ha dato la vita eterna/ e la grande misericordia.

Х. Воскрес Иисус от гроба,/ якоже прорече,/ даде нам живот вечный,/ и велию милость.

C. Înviind Iisus din mormînt,/ precum mai înainte a zis,/ a dăruit nouă viaţă veşnică/ şi mare milă.

STICHIRE QUARESIMALI

Dalla domenica del Fariseo e del Pubblicano fino alla quinta domenica della grande Quaresima, al posto delle consuete stichire domenicali si cantano le seguenti, in tono 8°:

 

C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Aprimi le porte della conversione, o datore di vita, poiché prima dell'alba si protende il mio spirito verso il tuo tempio santo, portandoti il tempio del mio corpo tutto coperto di macchie; ma qual misericordioso purificami con la tua benigna misericordia.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Dirigimi sui sentieri della salvezza, o Madre-di-Dio, poiché ho insozzato la mia anima con turpi peccati, e ho consumato tutta la mia vita nella noncuranza; liberami, con la tua intercessione, da ogni impurità.

Abbi misericordia di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia, e secondo la moltitudine delle tue indulgenze cancella il mio delitto.

Considerando, me infelice, la moltitudine delle mie colpe, tremo di fronte al terribile giorno del giudizio; ma confidando nella tua benigna misericordia, come Davide a te grido: abbi misericordia di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia.

Х. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, / утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, / храм носяй телесный весь осквернен: / но яко щедр, очисти / благоутробною Твоею милостию.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

На спасения стези настави мя, Богородице, / студными бо окалях душу грехми, / и в лености все житие мое иждих: / но Твоими молитвами / избави мя от всякия нечистоты.

Помилуй мя, Боже,/ по велицей милости Твоей,/ и по множеству щедрот Твоих/ очисти беззаконие мое.

Множества содеянных мною лютых помышляя окаянный, / трепещу страшнаго дне суднаго: / но надеяся на милость благоутробия Твоего, / яко Давид вопию Ти: / помилуй мя, Боже, / по велицей Твоей милости.

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Uşile pocăinţei deschide-mi mie, Dătătorule de viaţă, că mînecă duhul meu la Biserica Ta cea sfîntă, purtînd locaş al trupului cu totul spurcat. Ci ca un Îndurat curăţeşte-l cu mila milostivirii Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

În cărările mîntuirii îndreptează-mă, Născătoare de Dumnezeu, căci cu păcate grozave mi-am spurcat sufletul şi cu lenevire mi-am cheltuit toată viaţa mea; ci cu rugăciunile tale spală-mă de toată necurăţia.

Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte fărădelegea mea.

La mulţimea păcatelor mele celor rele, cugetînd eu, ticălosul, mă cutremur de înfricoșata zi a judecăţii, ci şîndrăznind spre mila milostivirii Tale, ca David strig Ţie: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.

LITANIA DOPO IL VANGELO

Se c'è stata la lettura del vangelo, segue la litania.

 

D. Salva, o Dio, il tuo popolo, e benedici la tua eredità; visita il mondo tuo in misericordia e indulgenza; tieni alta la fronte dei cristiani ortodossi e manda su di noi le tue copiose misericordie; per le preghiere della purissima Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria; per la potenza della preziosa e vivifica Croce; per il patrocinio delle insigni celesti potenze incorporee; per le suppliche dell'insigne, glorioso profeta, precursore e battista Giovanni; dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode; dei nostri padri tra i santi grandi maestri universali e ierarchi Basilio il Grande, Gregorio il Teologo, Giovanni il Crisostomo, e del nostro padre tra i santi Nicola, arcivescovo di Mira in Licia, il taumaturgo, dei santi Metodio e Cirillo pari agli apostoli, maestri degli slavi, dei santi grandi principi Vladimiro e Olga pari agli apostoli, [illuminatori della Rus'], dei nostri padri tra i santi, Michele, primo Metropolita di Kiev, dei primi ierarchi di Mosca e di tutta la Rus', Pietro, Alessio, Giona, Macario, Filippo, Giobbe, Ermogene e Tikhon; dei metropoliti di Mosca Filarete, Innocenzo e Macario; dei santi ierarchi (...) [diocesani]; dei santi, gloriosi e benvittoriosi martiri; dei santi nuovi martiri e confessori russi, Vladimiro, metropolita di Kiev, Beniamino, metropolita di Pietrogrado, Pietro, metropolita di Krutitsa, Ilarione, arcivescovo di Verey, dei santi sofferenti della famiglia imperiale, delle sante monache martiri grande principessa Elisabetta e Barbara; dei nostri padri venerabili e teofori; dei santi padri anziani di Optina; dei santi e giusti Giovanni di Kronstadt e Alessio di Mosca; delle sante beate Ksenia di Pietroburgo e Matrona di Mosca; dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna; del santo ... (del tempio), del santo ... (del giorno) e di tutti i santi; noi ti imploriamo, Signore abbondante di misericordie, esaudisci noi peccatori che ti preghiamo, e abbi misericordia di noi.

C. Kyrie eleison. (12 volte)

Д. Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое, посети мир Твой милостию и щедротами, возвыси рог христиан православных и низпосли на ны милости Твоя богатыя; молитвами Всепричистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии; силою Честнаго и Животворящаго Креста; предстательствы Честных Небесных Сил Безплотных: Честнаго Славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна; святых славных всехвальных Апостол; иже во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго; иже во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийскаго, Чудотворца; святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, святых равноапостольных великаго князя Владимира и великия княгини Ольги; иже во святых отец наших, святителя Михаила, перваго Митрополита Киевскаго; первосвятителей Московских и всея Руси, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона; митрополитов Московских Филарета, Иннокентия и Макария; святителей (...) [епапрхиалных]; святых славных и добропобедных мучеников; святых новомучеников и исповедников Российских, Владимира, митрополита Киевскаго, Вениамина, митрополита Петроградскаго, Петра, митрополита Крутицкаго, Илариона, архиепископа Верейскаго; святых царственных страстотерпцев; преподобномучениц великия княгини Елисаветы и инокини Варвары; преподобных и богоносных отец наших; преподобных отец старцев Оптинских; святых праведных Иоанна Кронштадтскаго и Алексия Московскаго; святых блаженных Ксении Петербургския и Матроны Московския; святых и праведных богоотец Иоакима и Анны, святаго (...) [егоже есть храм], святаго (...) [егоже есть день], и всех святых; молим Тя, Многомилостиве Господи, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас.

Х. Господи, помилуй. (12 раз).

D. Mîntuieşte, Dumnezeule, poporul tău şi binecuvintează moştenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă şi cu îndurări. Înalţă fruntea dreptmăritorilor creştini, şi trimite peste noi milele tale cele bogate: pentru rugăciunile preacuratei Stapînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor netrupeşti puteri; cu rugăciunile cinstitului, slăvitului prooroc, înaintemergătorului şi botezătorului Ioan, cu ale sfinţilor slăviţilor şi întru tot lăudaţilor apostoli; cu ale celor între sfinţi părinţilor noştri şi mari dascăli ai lumii şi ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvîntatorul şi Ioan Gură de Aur; cu ale celui între sfinţi părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul al Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni; cu ale sfinţilor întocmai cu apostolii Metodie şi Chiril, dascăli slavilor, cu ale sfinţilor întocmai cu apostolii mari cneazi Vladimir şi Olga, cu ale celor între sfinţi părinţilor noştri, Mihail, întîi mitropolit al Kievului, cu ale celor întîi ierarhi a Moscovei

şi ale intregi Rusii, Petru, Alexii, Iona, Macarie, Filip, Iov, Ermoghen şi Tihon; ale mitropoliţi a Moscovei Filaret, Innochentie şi Macarie; cu ale sfinţilor sfinţiţilor (..) [eparhiali]; cu ale sfinţilor slăviţilor şi bunilor biruitori mucenici; cu ale sfinţilor noi mucenici şi mărturisitori rusi, Vladimir, mitropolit al Kievului, Veniamin, mitropolit al Petrogradului, Petru, mitropolit al Krutiţului, Ilarion, arhiepiscop al Vereiului; cu ale celor pătimitori împărăteşti; cu ale preacuvioaselor muceniţe marea ducesa Elizaveta şi monahia Varvara; cu ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri; cu ale preacuvioşilor părinţilor stareţilor din Optina; cu ale sfinţilor şi drepţilor Ioann din Kronştadt şi Alexii din Moscova; cu ale sfintelor fericitelor Xenia din Petersburg şi Matrona din Moscova; cu ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana, cu ale sfîntului (...), hramul bisericii), cu ale sfîntului (...), [a cărui pomenire o săvîrşim], şi cu ale tuturor sfinţilor, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm ţie, şi ne miluieşte pe noi.

C. Doamne miluieşte. (de 12 ori)

 

S. Per la misericordia, le indulgenze e l'amore per gli uomini del Figlio tuo unigenito, con cui sei benedetto, insieme con il tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Милостию и щедротами, и человеколюбием единороднаго Твоего Сына, с нимже благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

S. Cu mila şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvîntat, împreună cu Preasfîntul şi bunul şi de viaţă făcătorul
Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

CANONI POETICI

Gli irmi e i tropari dei canoni sono seguiti da ritornelli.

In una grande festa del Signore:

 

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te.

Слава Тебе, Божие наш, Слава Тебе.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

In una festa della Madre-di-Dio (e ai canoni domenicali della Madre-di-Dio):

 

Santissima Madre-di-Dio, salvaci.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi.

In una festa di un santo:

 

Santo (...), prega Dio per noi.

Святый (...), моли Бога о нас.

Sfinte (...), roagă-te lui Dumnezeu pentru noi

Ai canoni domenicali della risurrezione:

 

Gloria alla tua santa risurrezione, Signore.

Слава, Господи, святому воскресению Твоему.

Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale.

Ai canoni domenicali della croce e della risurrezione:

 

Gloria alla tua preziosa croce e alla tua risurrezione, Signore.

Слава, Господи, кресту Твоему честному и воскресению.

Slavă, Doamne, Cinstitei Crucii Tale şi Învierii.

Piccola colletta dopo la terza ode del canone:

 

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison. (a ogni petizione)

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi, e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi, e gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché sei tu il nostro Dio, e a te innalziamo la gloria: al Padre e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко ты еси Бог наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că Tu eşti, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

Piccola colletta dopo la sesta ode del canone:

 

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison. (a ogni petizione)

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi, e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi, e gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

 

S. Tu sei infatti il Re della pace e il Salvatore delle nostre anime, e a te innalziamo la gloria: al Padre e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Ты бо еси царь мира, и спас душ наших, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că Tu eşti Împăratul păcii şi mîntuitorul sufletelor noastre, şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

Prima della catabasia dell'ottava ode, si canta:

 

C. Lodiamo, benediciamo e adoriamo il Signore, cantando a lui e sovresaltandolo per tutti i secoli.

Х. Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще и превозносяще его во вся веки.

C. Să lăudăm, bine să cuvîntăm şi să ne închinăm Domnului, cîntîndu-L şi preaînalţîndu-l întru toţi veci.

Dopo la catabasia dell'ottava ode:

 

D. Magnifichiamo la Madre-di-Dio e Madre della luce onorandola negli inni.

Д. Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим.

D. Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica Luminii întru cîntări cinstind-o, să o mărim.

 

C. L'anima mia magnifica il Signore/ e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.

Più insigne dei cherubini,/ e senza confronto più gloriosa dei serafini,/ senza corruzione hai partorito Dio Verbo:/ te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

Poiché ha guardato all'umiltà della sua serva,/ ed ecco da ora tutte le generazioni mi diranno beata.

Più insigne dei cherubini...

Poiché il Potente mi ha fatto magnificenze,/ e santo è il suo nome, e la sua misericordia di generazione in generazione per quelli che lo temono.

Più insigne dei cherubini...

Ha espresso potere con il suo braccio,/ ha disperso i superbi nel pensiero del loro cuore.

Più insigne dei cherubini...

Ha abbattuto i potenti dai troni/ ed esaltato gli umili; ha saziato di beni gli affamati/ e rimandato a vuoto i ricchi.

Più insigne dei cherubini...

Ha soccorso Israele, suo servo,/ ricordandosi della misericordia/ per come ne aveva parlato ai padri nostri,/ ad Abramo e alla sua semenza per l'eterno.

Più insigne dei cherubini...

Х. Величит душа Моя Господа/ и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем.

Честнейшую херувим/ и славнейшую без сравнения серафим,/ без истления Бога Слова рождшую,/ сущую Богородицу, Тя величаем.

Яко призре на смирение Рабы Своея,/ се бо отныне ублажат Мя вси роди.

Честнейшую херувим...

Яко сотвори Мне величие Сильный,/ и свято имя Его, и милость Его в роды родов боящимся Его.

Честнейшую херувим...

Сотвори державу мышцею Своею,/ расточи гордыя мыслию сердца их.

Честнейшую херувим...

Низложи сильныя со престол,/ и вознесе смиренныя; алчущие исполни благ,/ и богатящися отпусти тщи.

Честнейшую херувим...

Восприят Израиля Отрока Своего,/ помянути милости,/ якоже глагола ко отцем нашим,/ Аврааму и семени его даже до века.

Честнейшую херувим...

C. Măreşte, suflete al meu, pe Domnul,/ şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mîntuitorul meu.

Ceea ce eşti mai cinstită decît Heruvimii/ şi mai slăvită fără de asemănare decît Serafimii,/ care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut,/ pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Că a căutat spre smerenia roabei Sale,/ că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.

Ceea ce eşti mai cinstită...

Că mi-a făcut mie mărire Cel puternic,/ şi sfînt numele Lui şi mila Lui în neam şi în neam, spre cei ce se tem de El.

Ceea ce eşti mai cinstită...

Făcut-a tărie cu braţul Său Domnul,/ risipit-a pe cei mîndri cu cugetul inimii lor.

Ceea ce eşti mai cinstită...

Pogorît-a pe cei puternici de pe scaune/ şi a înălţat pe cei smeriti; pe cei flămînzi i-a umplut de bunătăţi/ şi pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

Ceea ce eşti mai cinstită...

Luat-a pe Israel, sluga Sa,/ ca să pomenească mila,/ precum a grăit către părinţii noştri,/ lui Avraam şi seminţiei lui pînă în veac.

Ceea ce eşti mai cinstită...

Piccola colletta dopo la nona ode del canone:

 

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison. (a ogni petizione)

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi, e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi, e gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché te lodano tutte le potenze dei cieli, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко Тя хвалят вся силы небесныя, и Тебе славу возсылаем, отцу, и Сыну, и святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că pe Tine te laudă toate puterile cereşti, şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

La domenica si canta:

 

D. Santo è il Signore nostro Dio.

C. Santo è il Signore nostro Dio.

D. Poiché il nostro Dio è santo.

C. Santo è il Signore nostro Dio.

D. Su tutte le nazioni egli è il nostro Dio.

C. Santo è il Signore nostro Dio.

Д. Свят Господь Бог наш.

Х. Свят Господь Бог наш.

Д. Яко свят Господь Бог наш.

Х. Свят Господь Бог наш.

Д. Над всеми людьми Бог наш.

Х. Свят Господь Бог наш.

D. Sfînt este Domnul Dumnezeul nostru.

C. Sfînt este Domnul Dumnezeul nostru.

D. Că sfînt este Domnul Dumnezeul nostru.

C. Sfînt este Domnul Dumnezeul nostru.

D. Peste tot poporul, Dumnezeul nostru.

C. Sfînt este Domnul Dumnezeul nostru.

ESAPOSTILARI

Seguono gli esapostilari: alla domenica uno degli 11 correlati al vangelo della risurrezione, o nelle feste gli esapostilari propri.

LODI

Al Mattutino della domenica e delle feste i versetti delle Lodi sono cantati. In tal caso è d'uso omettere la parte letta dei Salmi 148 e 149.

 

C1. Ogni respiro lodi il Signore./ Lodate il Signore dai cieli, lodatelo negli eccelsi./ A te, Dio, si addice un inno.

C1. Lodatelo, voi tutti angeli suoi,/ lodatelo voi tutte potenze sue./ A te, Dio, si addice un inno.

Х1. Всякое дыхание да хвалит Господа./ Хвалите Господа с небес, хвалите его в вышних./ Тебе подобает песнь Богу.

Х2. Хвалите его вси ангели его, хвалите его вся силы его./ Тебе подобает песнь Богу.

C1. Toată suflarea să laude pe Domnul./ Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi pe El întru cele înalte./ Ţie se cuvine cîntare, Dumnezeule.

C2. Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui, lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui./ Ţie se cuvine cîntare, Dumnezeule.

Se non è il Mattutino di una domenica o di una festa con il rango di Dossologia, si leggono i Salmi 148 e 149, preceduti dalla lettura di questi versetti:

 

L. Lodate il Signore dai cieli. A te, Dio, si addice un inno. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo negli eccelsi. A te, Dio, si addice un inno. Lodatelo, voi tutti angeli suoi, lodatelo voi tutte potenze sue. A te, Dio, si addice un inno.

Ч. Хвалите Господа с небес. Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его, вси Ангели Его, хвалите Его, вся Силы Его. Тебе подобает песнь Богу.

C. Lăudaţi pe Domnul din ceruri. Ţie se cuvine cîntare, Dumnezeule. Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi pe El întru cele înalte. Ţie se cuvine cîntare, Dumnezeule. Lăudaţi-L pe El întru îngerii Lui, lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui./ Ţie se cuvine cîntare, Dumnezeule.

SALMO 148

 

L. Lodatelo, sole e luna, lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. Lodatelo, cieli dei cieli,

voi acque al di sopra dei cieli. Lodino tutti il nome del Signore, perché egli disse e furono creati. Li ha stabiliti per sempre, ha posto una legge che non passa. Lodate il Signore dalla terra, mostri marini e voi tutti abissi, fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che obbedisce alla sua parola, monti e voi tutte, colline, alberi da frutto e tutti voi, cedri, voi fiere e tutte le bestie, rettili e uccelli alati. I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini lodino il nome del Signore: poiché solo il suo nome è sublime, la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. E' canto di lode per tutti i suoi fedeli, per i figli di Israele, popolo che egli ama.

Ч. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, вся звезды и свет. Хвалите Его Небеса небес и вода, яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне: яко Той рече, и быша, Той повеле, и создашася. Постави я в век и в век века, повеление положи, и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змиеве и вся бездны: огнь, град, снег, голоть, дух бурен, творящая слово Его, горы и вси холми, древа плодоносна и вси кедри, зверие и вси скоти, гади и птицы пернаты. Царие земстии и вси людие, князи и вси судии земстии, юноши и девы, старцы с юнотами да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единаго, исповедание Его на земли и на небеси. И вознесет рог людей Своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людем, приближающымся Ему.

C. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit. Pusu-le-ai pe ele în veac şi în veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor trece. Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pămînt, balaurii şi toate adîncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvîntul Lui; munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii; Fiarele şi toate animalele, tîrîtoarele şi păsările cele zburătoare; împăraţii pămîntului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pămîntului; tinerii şi fecioarele, bătrînii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pămînt şi în cer. Şi va înălţa puterea poporului Lui. Cîntare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El.

SALMO 149

 

L. Cantate al Signore un canto nuovo; la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli. Le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani, per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti; per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro.

Ч. Воспойте Господеви песнь нову, хваление Его в церкви преподобных. Да возвеселится Израиль о Сотворшем eго, и сынове Сиони возрадуются о Царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтири да поют Ему. Яко благоволит Господь в людех Своих, и вознесет кроткия во спасение. Восхвалятся преподобнии во славе и возрадуются на ложах своих. Возношения Божия в гортани их, и мечи обоюду остры в руках их: сотворити отмщение во языцех, обличения в людех, связати цари их путы, и славныя их ручными оковы железными.

C. Cîntaţi Domnului cîntare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe el şi fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cînte Lui.

4. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va învăţa pe cei blînzi şi-i va izbăvi. Se vor lăuda cuvioşii întru slavă şi se vor bucura în aşternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mîinile lor, ca să se răzbune pe neamuri şi să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraţii lor în obezi şi pe cei slăviţi ai lor în cătuşe de fier.

 

C1. Per compiere tra di loro il giudizio scritto./ Questa sarà la gloria per tutti i suoi santi.

Stichira

Lodate Dio nei suoi santi;/ lodatelo nel firmamento della sua potenza.

Stichira

Lodatelo per le sue gesta; lodatelo per la profusione della sua magnificenza.

Stichira

Lodatelo con suono di tromba; lodatelo con l'arpa e la cetra.

Stichira

Lodatelo con il timpano e con la danza; lodatelo con strumenti a corda e a fiato.

Stichira (anatolica)

Lodatelo con cembali squillanti, lodatelo con cembali di acclamazione./ Ogni respiro lodi il Signore.

Stichira (anatolica)

Se è domenica:

Risorgi, Signore Dio mio, si sollevi la tua mano,/ non scordare i tuoi poveri sino alla fine.

Stichira (anatolica)

Se è domenica:

Ti confesserò, Signore, con tutto il mio cuore;/ narrerò tutte le tue meraviglie.

Stichira (anatolica)

Gloria al Padre e al Figlio, e al santo Spirito.

Dogmatico, della risurrezione (se è domenica), o proprio (se è una festa)

E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Х1. Сотворити в них суд написан:/ слава сия будет всем преподобным его.

Хвалите Бога во святых его,/ хвалите его во утвержении силы его.


Хвалите его на силах его,/ хвалите его по множеству величествия его.

Хвалите его во гласе трубнем,/ хвалите его во псалтири и гуслех.

Хвалите его в тимпане и лице,/ хвалите его во струнах и органе.


Хвалите его в кимвалех доброгласных, хвалите его в кимвалех восклицания./ Всякое дыхание да хвалит Господа.

Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука твоя,/ не забуди убогих твоих до конца.


Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим,/ повем вся чудеса твоя.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

C1. Ca să facă între dînşii judecată scrisă;/ slava aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.

Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui,/ lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui.

Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui,/ lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui.

Lăudaţi-L pe El în glas de trîmbiţă,/ lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută.

Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă, lăudaţi-L pe El în strune şi în organe.

Lăudaţi-L pe El în chimvale bine-răsunătoare, lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalţă-se mîna Ta,/ nu uita pe săracii Tăi, pînă în sfîrşit.

Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, din toată inima mea,/ spune-voi toate minunile Tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Segue il teotochio delle lodi. Il teotochio delle domeniche è questo, in tono 2°:

 

C. Più che benedetta sei tu, o Vergine Madre-di-Dio:/ grazie a colui che si è incarnato da te gli inferi si trovano imprigionati,/ Adamo richiamato, la maledizione morta, Eva liberata,/ la morte messa a morte, e noi rimessi in vita;/ perciò con inni esclamiamo:/ benedetto tu sei, Cristo Dio nostro: così ti sei compiaciuto, gloria a te.

Х. Преблагословенна еси, Богородице Дево:/ Воплощшим бо из Тебе ад пленися,/ Адам воззвася, клятва потребися, Ева свободися,/ смерть умертвися и мы ожихом./ Тем воспевающе вопием:/ благословен Христос Бог, благоволивый тако, слава Тебе.

C. Preabinecuvîntată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară./ Că prin Cel ce S-a întrupat din tine, iadul s-a robit,/ Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a izbăvit,/ moartea s-a omorît şi noi am înviat./ Pentru aceasta, cîntînd, grăim:/ Binecuvîntat eşti, Hristoase Dumnezeule, Cel ce bine ai voit aşa, slavă Ţie.

GRANDE DOSSOLOGIA

Al Mattutino di una domenica o di una festa con il rango di Dossologia, segue la grande Dossologia, cantata:

 

S. Gloria a te che ci hai mostrato la luce.

С. Слава Тебе, показавшему нам свет.

S. Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă lumina.

 

C. Gloria negli eccelsi a Dio,/ e sulla terra pace,/ tra gli uomini la benevolenza./ Noi ti lodiamo, ti benediciamo,/ ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie/ per la tua grande gloria./ Signore, Re, celeste, Dio Padre onnipotente;/ Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, e santo Spirito./ Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,/ tu che levi i peccati del mondo, abbi misericordia di noi,/ tu che levi i peccati del mondo, accogli la nostra preghiera,/ tu che siedi alla destra del Padre, abbi misericordia di noi./ Poiché sei tu il solo Santo,/ sei tu il solo Signore, Gesù Cristo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Ogni giorno ti benedirò, e loderò il tuo nome in eterno, e nei secoli dei secoli.

Rendici degni, Signore, in questo giorno di essere custoditi senza peccato./ Benedetto sei Tu, Signore, Dio dei nostri padri,/ e lodato e glorificato è il tuo nome nei secoli. Amen.

Venga, Signore, la tua misericordia su di noi, come abbiamo sperato in te.

Benedetto sei Tu, Signore, insegnami i tuoi giudizi (tre volte).

Signore, sei divenuto rifugio per noi di generazione in generazione./ Ho detto io: O Signore, abbi misericordia di me, guarisci l'anima mia, poiché ho peccato contro di te.

Signore, da te mi sono rifugiato: insegnami a fare la tua volontà, poiché sei tu il mio Dio./ Poiché presso di te è la fonte della vita:/ nella tua luce vedremo la luce./ Estendi la tua misericordia su quelli che ti conoscono.

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi (tre volte). Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Santo Immortale: abbi misericordia di noi. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi.

Х. Слава в вышних Богу,/ и на земли мир,/ в человецех благоволение./ Хвалим Тя, благословим Тя,/ кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя,/ великия ради славы Твоея./ Господи царю небесный, Боже Отче вседержителю,/ Господи Сыне единородный, Иисусе Христе, и святый Душе./ Господи Боже, агнче божий, Сыне отечь,/ вземляй грех мира, помилуй нас:/ вземляй грехи мира, приими молитву нашу./ Седяй одесную Отца, помилуй нас./ Яко Ты еси един свят,/ Ты еси един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь.

На всяк день благословлю Тя, и восхвалю имя Твое во веки, и в век века.

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам./ Благосовен еси, Господи Боже отец наших,/ и хвально и прославлено имя Твое во веки , аминь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. (трижды)

Господи, прибежище был еси нам в род и род./ Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе.

Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой:/ яко у Тебе источник живота,/ во свете Твоем узрим свет:/ пробави милость Твою ведущым Тя.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас.

C. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu/ şi pe pămînt pace,/ între oameni bunăvoire./ Lăudămu-Te, bine Te cuvîntăm,/ închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie,/ pentru slava Ta cea mare./ Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule,/ Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte./ Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui,/ Cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi,/ Cel ce ridici păcatele lumii, primeşte rugăciunea noastră,/ Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, miluieşte-ne pe noi./ Că Tu eşti unul sfînt,/ Tu eşti unul Domn Iisus Hristos întru slava lui Dumnezeu Tatăl, Amin.

În toate zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.

Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi./ Bine eşti cuvîntat, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri,/ şi lăudat şi preaslăvit este numele Tău în veci, Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine.

Bine eşti cuvîntat, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de trei ori).

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam;/ eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie.

Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu./ Că la Tine este izvorul vieţii,/ întru lumina Ta vom vedea lumină./ Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin. Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

TROPARIO

Nelle feste si canta il tropario (e talvolta il teotochio) proprio del Tipico. Nelle domeniche dei toni 1°, 3°, 5°, 7°, si canta questo tropario, in tono 4°:

 

C. Oggi è realizzata la salvezza per il mondo; cantiamo al risorto dalla tomba e autore della nostra vita: distruggendo la morte con la morte ci ha dato la vittoria e la grande misericordia.

Х. Днесь спасение миру бысть, поем Воскресшему из гроба, и Начальнику жизни нашея; разрушив бо смертию смерть, победу даде нам и велию милость.

C. Astăzi mîntuire a toată lumea s-a făcut; să cîntăm Celui ce a înviat din mormînt şi începătorului vieţii noastre; că stricînd cu moartea pe moarte, biruinţă ne-a dăruit nouă şi mare milă.

Nelle domeniche dei toni 2°, 4°, 6°, 8°, si canta questo tropario, in tono 8°:

 

C. Risorto dal sepolcro e spezzate le catene degli inferi, hai dissolto la condanna della morte, Signore, liberando tutti dalle reti del nemico. Apparso ai tuoi apostoli, li hai inviati a predicare e per mezzo loro hai concesso all'universo la tua pace, o unico amico degli uomini.

Х. Воскрес из гроба и узы растерзал еси ада; разрушил еси осуждение смерти, Господи, вся от сетей врага избавивый; явивый же Себе Апостолом Твоим, послал еси я на проповедь, и теми мир Твой подал еси вселенней, Едине Многомилостиве.

C. Înviat-ai din mormînt şi legăturile iadului ai rupt; stricat-ai osînda morţii, Doamne, pe toţi din cursele vrăjmaşului izbăvindu-i; arătîndu-Te pe Tine Apostolilor Tăi, trimisu-i-ai pe dînşii la propovăduire; şi printr-înşii pacea Ta ai dăruit lumii, Unule-mult-Milostive.

DOSSOLOGIA QUOTIDIANA

Se non è domenica o una festa con il rango di Dossologia, al posto della grande Dossologia e del seguente tropario si recita la Dossologia quotidiana; L. introduce la Dossologia con questi versetti:

 

L. A te si addice la gloria, Signore Dio nostro, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Gloria a te che ci hai mostrato la luce.

Ч. Тебе слава подобает, Господи Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Aминь.

Слава Тебе, показавшему нам свет.

C. Ţie se cuvine slavă, Doamne Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă lumina.

L. Gloria negli eccelsi a Dio, e sulla terra pace, tra gli uomini la benevolenza. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua grande gloria. Signore, Re celeste, Dio Padre onnipotente; Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, e santo Spirito. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che levi i peccati del mondo, abbi misericordia di noi, tu che levi i peccati del mondo, accogli la nostra preghiera, tu che siedi alla destra del Padre, abbi misericordia di noi. Poiché sei tu il solo Santo, sei tu il solo Signore, Gesù Cristo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Ogni notte ti benedirò, e loderò il tuo nome in eterno, e nei secoli dei secoli.

Signore, sei divenuto rifugio per noi di generazione in generazione. Ho detto io: O Signore, abbi misericordia di me, guarisci l'anima mia, poiché ho peccato contro di te. Signore, da te mi sono rifugiato: insegnami a fare la tua volontà, poiché sei tu il mio Dio. Poiché presso di te è la fonte della vita: nella tua luce vedremo la luce./ Estendi la tua misericordia su quelli che ti conoscono.

Rendici degni, Signore, di essere custoditi senza peccato in questa notte. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, e lodato e glorificato è il tuo nome nei secoli. Amen. Venga, Signore, la tua misericordia su di noi, come abbiamo sperato in te. Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi giudizi. Benedetto sei tu, Sovrano, fammi comprendere i tuoi giudizi. Benedetto sei tu, Santo, illuminami con i tuoi giudizi. Signore, la tua misericordia è in eterno: non ignorare l'opera delle tue mani. A te si addice la lode, a te si addice l'inno, a te la gloria si addice: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Ч. Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоея. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, вземляй грех мира, помилуй нас. Вземляй грехи мира, приими молитву нашу. Седяй одесную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты еси Един Господь, Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь.

На всяку нощь благословлю Тя и восхвалю имя Твое во веки, и в век века.

Господи, прибежище был еси нам в род и род. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя.

Сподоби Господи, в нощь сию без греха сохранитися нам. Благословен еси Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки, аминь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправдании Твоими. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри: Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

C. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule, Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii, primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, miluieşte-ne pe noi. Că Tu eşti unul sfînt, Tu eşti unul Domn Iisus Hristos întru slava lui Dumnezeu Tatăl, Amin.

În toate nopţile bine Te voi cuvînta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam; eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu./ Că la Tine este izvorul vieţii,/ întru lumina Ta vom vedea lumină./ Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine.

Învredniceşte-ne, Doamne, în noaptea aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaslăvit e numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine eşti cuvîntat, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie slavă se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

SUPPLICA INTENSA

Se c'è stata la grande Dossologia, segue la supplica intensa:

 

D. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), e per tutti i nostri fratelli in Cristo.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito, affinché [nella loro moderatezza anche noi] viviamo una vita calma e tranquilla, in tutta pietà e purezza.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per i beati e sempre commemorati fondatori di questo santo tempio (o di questo santo monastero), e per tutti i nostri padri e fratelli ortodossi, che già riposano e giacciono qui e ovunque.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per ottenere misericordia, vita, pace, salvezza, visitazione, perdono e remissione dei peccati per i servi di Dio, fratelli di questo santo tempio (o di questo santo monastero).

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per quelli che portano frutti e fanno il bene, operano e cantano in questo tempio santo e degno di ogni rispetto, e per il popolo qui presente, che attende da te grandi e copiose misericordie.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

S. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), и всей во Христе братии нашей.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о блаженных и приснопамятных создателех святаго храма сего, и о всех прежде-почивших отцех и братиях наших, зде лежащих и повсюду православных.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, просщении и оставлении грехов рабов Божиих, братии святаго храма сего (или святыя обители сея).

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

С. Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarh (...), pentru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) nostru (...), şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, ca [şi noi întru liniştea lor], viaţă lină şi fără gîlceavă să vieţuim întru toată bună credinţa şi curăţenia.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea pomeniţii ctitorii ai sfîntului locaşului acestuia şi pentru toţi cei mai dinainte adormiţi părinţii şi fraţi ai noştri dreptmăritori creştini, care odihnesc aici şi pretutindeni.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mîntuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu enoriaşi, ctitori şi binefăcători ai sfîntului locaşului acestuia.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în sfînta şi întru tot cinstita biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc şi cîntă şi pentru tot poporul care stă înainte şi aşteaptă de la Tine mare şi bogată milă.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

P. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

In tutti i tempi, segue la

SUPPLICA PRIMA DELL'INCHINO

 

D. Completiamo la nostra preghiera del mattino al Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Chiediamo al Signore che tutto il giorno sia perfetto, santo, pacifico e senza peccato.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle nostre anime e dei nostri corpi.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore il perdono e la remissione dei nostri peccati e delle nostre colpe.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore ciò che è buono e utile alle nostre anime e la pace per il mondo.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore di concludere il tempo che resta della nostra vita in pace e conversione.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo una fine cristiana della nostra vita, senza dolore, senza rimorso, pacifica, e una buona difesa innanzi al tremendo tribunale di Cristo.

C. Concedi, Signore.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché tu sei Dio di misericordia, di indulgenze e di amore per gli uomini, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Исполним утреннюю молитву нашу Господеви.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и добраго ответа на страшнем судищи Христове просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко Бог милости и щедрот и человеколюбия еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineaţă Domnului.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Ziua toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de păcat, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Milă şi iertare de păcatele şi de greşealele noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Sfîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşatoarea judecată a lui Hristos, să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că Dumnezeul milei şi al îndurărilor şi al iubirii de oameni eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

PREGHIERA SUI CAPI INCHINATI

 

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Inchiniamo il nostro capo al Signore.

C. A te, Signore.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Главы наша Господеви приклоним.

Х. Тебе, Господи.

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Capetele noastre Domnului să le plecăm.

C. Ţie, Doamne.

S. Signore santo, tu che abiti negli eccelsi, hai riguardo di ciò che è umile e guardi su tutto il creato con il tuo occhio che tutto sorveglia, è a te che noi abbiamo chinato il collo dell'anima e del corpo e ti preghiamo, Santo dei santi: stendi la tua mano invisibile dalla tua santa dimora e benedici noi tutti. E se in qualcosa abbiamo peccato, volontariamente o involontariamente, tu qual Dio buono e amico degli uomini, perdona, e donaci i tuoi beni di questa terra e al di là della terra.

 

S. È da te infatti l'aver misericordia di noi e darci salvezza, o Dio nostro, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că al Tău este a ne milui şi a ne mîntui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

CONGEDO DEL MATTUTINO DOMENICALE O FESTIVO

 

D. Sapienza!

C. Benedici!

S. L'Esistente è benedetto: Cristo nostro Dio; in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen. Rinsalda, o Dio, la fede santa e ortodossa dei cristiani ortodossi, nei secoli dei secoli.

S. Santissima Madre-di-Dio, salvaci.

C. Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

S. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.

C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. Kyrie eleison (tre volte). Benedici.

S. [Il Risorto dai morti (se è domenica)] Cristo nostro vero Dio, per le preghiere della sua purissima Madre, dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode, del santo (...) [patrono di questo santo tempio], del santo (...) [di cui oggi compiamo la memoria], dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna, e di tutti i santi, abbia misericordia di noi e ci salvi, qual buono e amico degli uomini.

Д. Премудрость.

Х. Благослови.

С. Сый благословен Христос Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан, во век века.

С. Пресвятая Богородице, спаси нас.

Х. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаем.

С. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Х. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, Аминь. Господи помилуй (трижды). Благослови.

С. [Воскресый из мертвых,] Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя
Своея Матере, святых славных и всехвальных апостол, и святаго (...) (храма) и святаго (...) (дня), святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.

D. Înţelepciune.

C. Binecuvintează.

P. Cel ce este binecuvîntat, Hristos Dumnezeul
nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin. Întăreşte, Dumnezeule, sfînta şi dreapta credinţă a dreptmăritorilor creştini în veacul veacului.

P. Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi.

C. Ceea ce eşti mai cinstită decît heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decît serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

P. Slavă Ţie Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori). Binecuvintează.

P. [Cel ce a înviat din morţi,] Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Prea Curatei Maicii Sale, ale Sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli, ale Sfîntului (...) [(al cărui hram îl poartă biserica)], ale Sfîntului (...) [a căruia pomenire astăzi săvîrşim], ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mîntuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

POLICRONIO

 

C. Salva, Cristo Dio, e abbi misericordia del gran presule e padre nostro ... santissimo Patriarca di Mosca e di tutta la Rus', e del presule nostro (...), eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo o sacratissimo Vescovo) di (...), dei fratelli di questo santo tempio e di tutti i cristiani ortodossi: Signore, custodiscili per molti anni.

Х. [Спаси, Христе Боже, и помилуй] Великаго Господина и Отца нашего (...), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего (...), высокопреосвященнейшаго митрополита (или архиепископа или преосвященнейшаго епископа) (...), братию святаго храма сего и вся православныя христианы, Господи, сохрани их на многая лета.

C. Mîntuieşte, Doamne, şi miluieşte pe Marele Domn şi Părintele nostru (...), Prea Fericitul Patriarh al Moscovei şi ale intregii Rusii, şi pe Domnul nostru (...) Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) (...), pe fraţii a sfîntului locaşului acestuia şi pe toţi dreptmăritorii creştini, Doamne îi păzeşte întru mulţi ani.

E ha inizio l'Ora prima.

CONCLUSIONE DEL MATTUTINO FERIALE

Apostichi

 

L. Ci siamo saziati al mattino con la tua misericordia, Signore: esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.

E sia su di noi la bontà del Signore nostro Dio: rafforza per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani rafforza.

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo: annunziare al mattino la tua misericordia, e la tua verità lungo la notte.

Ч. Исполнихомся заутра милости Твоея Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся: во вся дни наша возвеселихомся, за дни в няже смирил ны еси, лета в няже видехом злая. И призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, / и настави сыны их.

И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, / и дело рук наших исправи.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Благо есть исповедатися Господеви, и пети Имени Твоему, Вышний: возвещати заутра милость Твою, и истину Твою на всяку нощь.

C. Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta, Doamne, şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele. Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor.

Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi şi lucrurile mîinilor noastre le îndreptează.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Bine este a lăuda pe Domnul şi a cînta numele Tău, Preaînalte, A vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

 

L. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a causa del tuo nome.

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

L. Amen.

Ч. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

С. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Ч. Аминь.

C. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

S. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

D. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), e per tutti i nostri fratelli in Cristo.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito, affinché [nella loro moderatezza anche noi] viviamo una vita calma e tranquilla, in tutta pietà e purezza.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per i beati e sempre commemorati fondatori di questo santo tempio (o di questo santo monastero), e per tutti i nostri padri e fratelli ortodossi, che già riposano e giacciono qui e ovunque.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per ottenere misericordia, vita, pace, salvezza, visitazione, perdono e remissione dei peccati per i servi di Dio, fratelli di questo santo tempio (o di questo santo monastero).

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per quelli che portano frutti e fanno il bene, operano e cantano in questo tempio santo e degno di ogni rispetto, e per il popolo qui presente, che attende da te grandi e copiose misericordie.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

S. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), и всей во Христе братии нашей.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о блаженных и приснопамятных создателех святаго храма сего, и о всех прежде-почивших отцех и братиях наших, зде лежащих и повсюду православных.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, просщении и оставлении грехов рабов Божиих, братии святаго храма сего (или святыя обители сея).

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

С. Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarh (...), pentru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) nostru (...), şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, ca [şi noi întru liniştea lor], viaţă lină şi fără gîlceavă să vieţuim întru toată bună credinţa şi curăţenia.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea pomeniţii ctitorii ai sfîntului locaşului acestuia şi pentru toţi cei mai dinainte adormiţi părinţii şi fraţi ai noştri dreptmăritori creştini, care odihnesc aici şi pretutindeni.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mîntuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu enoriaşi, ctitori şi binefăcători ai sfîntului locaşului acestuia.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în sfînta şi întru tot cinstita biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc şi cîntă şi pentru tot poporul care stă înainte şi aşteaptă de la Tine mare şi bogată milă.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

P. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

D. Sapienza!

C. Benedici!

S. L'Esistente è benedetto: Cristo nostro Dio; in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen. Rinsalda, o Dio, la fede santa e ortodossa dei cristiani ortodossi, nei secoli dei secoli.

Д. Премудрость.

Х. Благослови.

С. Сый благословен Христос Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан, во век века.

D. Înţelepciune.

C. Binecuvintează.

P. Cel ce este binecuvîntat, Hristos Dumnezeul
nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin. Întăreşte, Dumnezeule, sfînta şi dreapta credinţă a dreptmăritorilor creştini în veacul veacului.

E ha inizio a questo punto (senza il congedo) l'Ora prima.

CONCLUSIONE DEL MATTUTINO QUARESIMALE

Se è quaresima e si è cantato “Alleluia”, si conclude così:

 

L. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo: annunziare al mattino la tua misericordia, e la tua verità lungo la notte.

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a causa del tuo nome.

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

L. Amen.

Ч. Благо есть исповедатися Господеви, и пети Имени Твоему, Вышний: возвещати заутра милость Твою, и истину Твою на всяку нощь.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

С. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Ч. Аминь.

C. Bine este a lăuda pe Domnul şi a cînta numele Tău, Preaînalte, A vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

S. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

L. Stando nel tempio della tua gloria, ci sembra di stare in cielo. Madre-di-Dio, porta celeste, aprici la porta della tua misericordia.

Kyrie eleison. (40 volte)

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

Nel nome del Signore benedici, padre.

S. L'Esistente è benedetto: Cristo nostro Dio; in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

L. Amen. Re celeste, sostieni la fede, placa le nazioni, da' pace al mondo; custodisci perfettamente questa santa chiesa (o questo santo monastero); poni nelle dimore dei giusti i padri e i fratelli che se ne sono andati primi di noi; e accoglici nella penitenza e nella confessione, qual buono e amico degli uomini.

Ч. В храме стояще славы Твоея, / на небеси стояти мним, / Богородице, дверь небесная, / отверзи нам двери милости Твоея.

Господи, помилуй. (40 раз)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Именем Господним благослови, отче.

С. Сый благословен Христос Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Ч. Аминь. Небесный Царю, веру утверди, языки укроти, мир умири, святый храм сей (или святую обитель сию) добре сохрани: прежде отшедшыя отцы и братию нашу в селениих праведных учини, и нас в покаянии и исповедании приими, яко Благ и Человеколюбец.

C. În Biserica slavei Tale stînd, în cer a sta ni se pare; Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti uşa cerească, deschide nouă uşa milei Tale.

Doamne miluieşte. (de 40 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti mai cinstită decît heruvimii şi mai mărita fără de asemanăre decît serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului binecuvintează, părinte.

P. Cel ce este binecuvîntat, Hristos Dumnezeul
nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin. Împărate Ceresc, pe credinţa o întăreşte, pe cei răi îi îmblînzeşte, lumea o împacă, sfînt locaşul acesta bine-l păzeşte, pe cei mai înainte răposaţi părinţii şi fraţii noştri, în locaşurile drepţilor îi aşază, iar pe noi întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte, ca un bun şi de oameni iubitor.

S. recita la preghiera di Sant'Efrem il Siro:

 

S. Signore e Sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di futilità, di brama di dominio, di vaniloquio. (una prosternazione)

Fa' invece grazia a me, tuo servo, di uno spirito di assennatezza, di umiltà, di tolleranza e di amore. (una prosternazione)

Sì, Signore e Re, donami di vedere le mie colpe e di non condannare mio fratello; poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen. (una prosternazione)

O Dio, purifica me peccatore. (12)

Signore e Sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di futilità, di brama di dominio, di vaniloquio.

Fa' invece grazia a me, tuo servo, di uno spirito di assennatezza, di umiltà, di tolleranza e di amore.

Sì, Signore e Re, donami di vedere le mie colpe e di non condannare mio fratello; poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen. (una prosternazione)

С. Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. (поклон)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми рабу Твоему. (поклон)

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя согрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. (поклон)

Боже, очисти мя грешнаго. (12)

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми рабу Твоему.

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя согрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. (поклон)

P. Doamne şi Stăpînul vieţii mele, duhul trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie. (o metanie)

Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al răbdării şi al dragostei, daruieşte-l mie, slugii Tale. (o metanie)

Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să îmi văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că bine eşti cuvîntat în vecii vecilor. Amin. (o metanie)

Dumnezeule, curaţeşte pe mine păcătosul. (12)

Doamne şi Stăpînul vieţii mele, duhul trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie. Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al răbdării şi al dragostei, daruieşte-l mie, slugii Tale.

Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să îmi văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că bine eşti cuvîntat în vecii vecilor. Amin. (o metanie)

E ha inizio l'Ora prima.

NOTE

Questo testo trilingue è stato pensato per le comunità ortodosse in Italia, particolarmente quelle del Patriarcato di Mosca, in cui si celebra in più lingue.

Il testo è stato allineato su quello in uso corrente nella Chiesa Ortodossa Russa, tranne alcune piccole varianti [segnate tra parentesi quadre] che si è preferito mantenere per chiarezza, oppure perché compaiono in alcuni dei testi ufficiali attualmente in uso nel Patriarcato di Mosca.

Delle preghiere sacerdotali e delle parti che abitualmente non si leggono ad alta voce, è indicato solo il testo italiano.

Il Mattutino è certamente la più complessa delle officiature della Chiesa ortodossa, e la stesura di questo testo ha comportato un paio di scelte redazionali piuttosto drastiche:

A) Per ragioni di praticità di lettura e di stampa, non si è potuto far seguire al Mattutino l'officio dell'Ora prima, che ne è invariabilmente la conclusione. Il testo dell'Ora Prima (per quanto attiene alla versione domenicale e festiva) si può trovare alla conclusione del nostro libretto della Veglia. Un testo dell'Ora prima (con le varianti feriali e quaresimali) sarà preparato a parte.

B) Di fronte al dilemma di presentare un testo completo (ma pesante) oppure tre testi diversificati per il Mattutino domenicale (o festivo), quello feriale e quello quaresimale, si è preferito mantenere un testo unico, indicando nelle rubriche le varianti e gli eventuali sdoppiamenti di parti della funzione.

SIGLE E ABBREVIAZIONI

(per la parte italiana)

S. Parti del sacerdote

D. Parti del diacono (in assenza del diacono, spettano al sacerdote)

[D.] Parti riservate al diacono (in assenza del diacono, si omettono)

L. Parti del lettore

C. Parti del coro (e anche di tutti i fedeli)

 

Compilato a cura dell'igumeno Ambrogio (Patriarcato di Mosca) Torino, A.D. 2012

Поделиться:
Главная  >  Тексты богослужений