Rubrica

 

Informații despre parohia în alte limbi

Mirrors.php?locale=ro&id=205  Mirrors.php?locale=ro&id=602  Mirrors.php?locale=ro&id=646  Mirrors.php?locale=ro&id=4898  Mirrors.php?locale=ro&id=2779 
Mirrors.php?locale=ro&id=204  Mirrors.php?locale=ro&id=206  Mirrors.php?locale=ro&id=207  Mirrors.php?locale=ro&id=208  Mirrors.php?locale=ro&id=3944 
Mirrors.php?locale=ro&id=647         
 

Calendar Ortodox

   

Școala duminicală din parohia

   

Căutare

 

In evidenza

11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 7 maggio 2019)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 4 giugno 2019)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: 19 luglio 2014)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  Naşii de botez şi rolul lor în viaţa finului  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  Pregătirea pentru Taina Cununiei în Biserica Ortodoxă  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  Pregătirea pentru Taina Sfîntului Botez în Biserica Ortodoxă
 
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Facebook
Pagina principală  >  Texte slujbelor
  Officio del Vespro quotidiano

Testo trilingue italiano / slavonico / romeno (moldavo)

Clicca per SCARICARE il documento come PDF file 
Răspândește:

 

ORA NONA

S. O Dio, purifica me peccatore e abbi misericordia di me. (tre volte)

С. Боже, очисти мя грешнаго, и помилуй мя. (трижды)

P. Dumnezeule, curaţeşte pe mine păcătosul şi mă miluieşte. (de trei ori)

 

S. Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

С. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.

P. Binecuvîntat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 

L. Amen.

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te.

Re celeste, Consolatore, Spirito della verità, che sei ovunque presente e tutto ricolmi, scrigno dei beni e dispensatore di vita, vieni, e dimora in noi, e purificaci da ogni macchia, e salva, o Buono, le nostre anime.

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a causa del tuo nome.

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

Ч. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, душы наша.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

C. Amin.

Slavă ţie, Dumnezeul nostru, slavă ţie.

Împarate ceresc, Mîngiietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea eşti şi pe toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mîntuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele tău.

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

 

S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

L. Amen.

Kyrie eleison. (12)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Venite, adoriamo il Re, nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Venite, adoriamo Cristo, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Venite, adoriamo Cristo stesso, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

С. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Ч. Аминь.

Господи, помилуй. (12)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Приидите, поклонимся и припадем Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

S. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

Doamne miluieşte. (12)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

SALMO 83

L. Come sono amabili i tuoi tabernacoli, Signore delle schiere! Brama e si strugge l'anima mia per gli atri del Signore; il mio cuore e la mia carne hanno esultato nel Dio vivente. E infatti anche il passero si è trovato una casa e la tortora un nido dove porre le sue nidiate: i tuoi altari, Signore, Dio delle schiere, mio re e mio Dio. Beati quelli che abitano nella tua casa, nei secoli dei secoli ti loderanno. Beato l'uomo il cui soccorso viene da te, Signore, ha disposto nel suo cuore ascensioni alla valle del pianto e al luogo stabilito. E infatti colui che ha dato la legge darà anche benedizioni: andranno di potenza in potenza; si mostrerà il Dio degli dèi in Sion. Signore, Dio delle potenze, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. O Dio, difensore nostro, vedi e volgi lo sguardo sul volto del tuo Cristo. Poiché un giorno solo nei tuoi atri è meglio che mille altrove, ho scelto di essere un rifiuto nella casa di Dio piuttosto che abitare nelle tende dei peccatori. Poiché misericordia e verità ama il Signore, Dio darà grazia e gloria: il Signore non priverà dei beni quelli che camminano nell'innocenza. Signore delle potenze, beato l'uomo che spera in te.

Ч. Коль возлюбленна селения твоя, Господи сил. Желает и скончавается душа моя во дворы господни: сердце мое и плоть моя возрадовастася о Бозе живе. Ибо птица обрете себе храмину, и горлица гнездо себе, идеже положит птенцы своя: отлари твоя, Господи сил, царю мой и Боже мой. Блажени живущии в дому твоем: в веки веков восхвалят тя. Блажен муж, ему же есть заступление его у тебе, восхождения в сердце своем своем положи. Во юдоль плачевную, в место еже положи: ибо благосовение дасть законополагаяй. Пойдут от силы в силу: явится Бог богов в Сионе. Господи Боже сил, услыши молитву мою: внуши, Боже иаковль. Защитниче наш, виждь, Боже, и призри на лице христа твоего. Яко лучше день един во дворех твоих паче тысящ: изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жити ми в селениих грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу дасть: Господь не лищит благих, ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек уповаяй на тя.

C. Cît de iubite sînt locaşurile Tale, Doamne al puterilor! Doreşte şi se şfîrşeşte sufletul meu după curţile Domnului; inima mea şi trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu. Că pasarea şi-a aflat casă şi turtureaua cuib, unde-şi va pune puii săi: Altarele Tale, Doamne al Puterilor, Împăratul meu şi Dumnezeul meu. Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne; suişuri în inima sa a pus, în valea plîngerii, în locul care i-a fost pus. Ca binecuvîntare va da Cel ce pune lege; merge-vor din putere în putere, arăta-Se-va Dumnezeul dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea! Ascultă, Dumnezeul lui Iacob! Apărătorul nostru, vezi, Dumnezeule, şi caută spre faţa unsului Tău! Că mai bună este o zi în curţile Tale decît mii. Ales-am a fi lepădat în Casa lui Dumnezeu, mai vîrtos decît a locui în locaşurile păcătoşilor. Că mila şi adevărul iubeşte Domnul; Dumnezeu har şi slava va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăţi pe cei ce umblă întru nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduieşte întru Tine.

SALMO 84

Ti sei compiaciuto, Signore, della tua terra, hai fatto tornare dalla prigionia Giacobbe. Hai rimesso le iniquità del tuo popolo, hai coperto tutti i loro peccati. Hai fatto cessare tutta la tua ira, ti sei distolto dall'ira del tuo sdegno. Facci tornare, o Dio delle nostre salvezze, distogli il tuo sdegno da noi. Forse in eterno sarai adirato con noi? O estenderai la tua ira di generazione in generazione? O Dio, tu ci farai tornare e ci darai vita e il tuo popolo gioirà in te. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dirà in me il Signore Dio, perché proclamerà la pace sul suo popolo e sui suoi santi e su quelli che convertono a lui il loro cuore. Certo, vicino a quelli che lo temono è la sua salvezza, perché la gloria dimori nella nostra terra. Misericordia e verità si sono incontrate, giustizia e pace si sono baciate. La verità è sorta dalla terra e la giustizia si è affacciata dal cielo. Il Signore infatti darà benevolenza e la nostra terra darà il suo frutto. La giustizia camminerà davanti a lui e farà strada ai suoi passi.

Благоволил еси, Господи, землю твою, возвратил еси плен иаковль. Оставил еси беззакония людей твоих, покрыл еси вся грехи их. Укротил еси весь гнев твой, возвратился еси от гнева ярости твоея. Возврати нас, Боже спасений наших, и отврати ярость твою от нас. Еда во веки прогневаешися на ны; или простреши гнев твой от рода в род; Боже, ты обращься оживиши ны, и людие твои возвеселятся о тебе. Яви нам, Господи, милость твою, и спасение твое даждь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог: яко речет мир на люди своя, и на преподобныя своя, и на обращающыя сердца к нему. Обаче близ боящихся его спасение его, вселити славу в землю нашу. Милость и истина сретостеся, правда и мир облобызастася. Истина от земли возсия, и правда с небесе приниче. Ибо Господь дасть благость, и земля наша дасть плод свой. Правда пред ним предъидет, и положит в путь стопы своя.

Bine ai voit, Doamne, pămîntului Tău, întors-ai robimea lui Iacob. Iertat-ai fărădelegile poporului Tău, acoperit-ai toate păcatele lor. Potolit-ai toată mînia Ta; întorsu-Te-ai de către iuţimea mîniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mîntuirii noastre, şi-Ţi întoarce mînia Ta de la noi. Oare, în veci Te vei mînia pe noi? Sau vei întinde mînia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu, întorcîndu-Te, ne vei dărui viaţa, şi poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta şi mîntuirea Ta dă-ne-o nouă. Auzi-voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu; că va grai pace peste poporul Său. Şi peste cuvioşii Săi şi peste cei ce îşi întorc inima spre Dînsul. Dar mîntuirea Lui este aproape de cei ce se tem de Dînsul, ca să se sălăşluiască slava în pămîntul nostru. Mila şi adevarul s-au întîmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat. Adevărul din pămînt a răsărit şi dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate şi pămîntul nostru îşi va da rodul său; dreptatea înaintea Lui va merge şi va pune pe cale paşii Săi.

SALMO 85

Piega, Signore, il tuo orecchio e ascoltami, perché io sono povero e misero. Custodisci la mia anima perché sono santo, salva il tuo servo, o Dio, che spera in te. Misericordia di me, Signore, perché a te griderò tutto il giorno. Rallegra l'anima del tuo servo perché a te, Signore, ho levato l'anima mia. Perché tu, Signore, sei soave e clemente e ricco di misericordia per tutti quelli che ti invocano. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e volgiti alla voce della mia supplica. Nel giorno della mia afflizione ho gridato a te perché tu mi hai esaudito. Non c'è nessuno simile a te fra gli dèi, Signore, e non c'è niente come le opere tue. Tutte le genti che hai fatto verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, e glorificheranno il tuo nome. Perché grande tu sei e fai meraviglie, tu sei il grande, il solo Dio. Guidami, Signore, nella tua via e camminerò nella tua verità; gioisca il mio cuore nel temere il tuo nome. Ti celebrerò, Signore Dio mio, con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome in eterno. Poiché la tua misericordia è grande su di me e hai liberato l'anima mia dagli inferi più profondi. O Dio, i trasgressori sono insorti contro di me e una turba di violenti ha cercato l'anima mia e non hanno posto te davanti a loro. Ma tu, Signore Dio, sei compassionevole e misericordioso, longanime, ricco di misericordia e verace. Guarda su me e abbi di me misericordia, da' la tua forza al tuo servo e salva il figlio della tua ancella. Fa' con me un segno per il bene e vedano quelli che mi odiano e siano confusi, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.

Fa' con me un segno per il bene e vedano quelli che mi odiano e siano confusi, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.

Приклони, Господи, ухо твое, и услыши мя, яко нищь и убог есмь аз. Сохрани душу мою, яко преподобен есмь: спаси раба твоего, Боже мой, уповающаго на тя. Помилуй мя, Господи яко к тебе воззову весь день. Возвесели душу раба твоего, яко к тебе взях духу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и многомилостив всем призывающым тя. Внуши, Господи, молитву мою, и вонми гласу моления моего. В день скорби моея воззвах к тебе, яко услышал мя еси. Несть подобен тебе в бозех, Господи, и несть по делом твоим. Вси языцы, елики сотворил еси, приидут, и поклонятся пред тобою, Господи, и прославят имя твое: Яко велий еси ты, и творяй чудеса, ты еси Бог един. Настави мя, Господи, на путь твой, и пойду во истине твоей: да возвеселится сердце мое, боятися имене твоего. Исповемся тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя твое в век: Яко милость твоя велия на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподнейшаго. Боже, законопреступницы восташа на мя, и сонм державных взыскша душу мою, и не предложиша тебе пред собою. И ты, Господи Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный: Призри на мя, и помилуй мя: даждь державу твою отроку твоему, и спаси сына рабы твоея. Сотвори со мною знамение во благо: и да видят ненавидящии мя, и постыдятся, яко ты, Господи, помогл ми, и утешил мя еси.

Сотвори со мною знамение во благо: и да видят ненавидящии мя, и постыдятся, яко ты, Господи, помогл ми, и утешил мя еси.

Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă auzi, că sărac şi necajit sunt eu. Păzeşte sufletul meu, căci cuvios sunt; mîntuieşte, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduieşte în Tine. Miluieşte-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veseleşte sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun şi blînd eşti şi mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea şi ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu, am strigat către Tine, că m-ai auzit. Nu este asemenea Ţie între dumnezei Doamne, şi nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni-vor toate neamurile pe care le-ai făcut şi se vor închina înaintea Ta, Doamne, şi vor slăvi numele Tău. Că mare eşti Tu, Cel ce faci minuni, Tu eşti singurul Dumnezeu. Povăţuieşte-mă, Doamne, pe calea Ta şi voi merge întru adevărul Tău; veselească-se inima mea, ca să se teamă de numele Tău. Lăuda-Te-voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea şi voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine şi ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea şi adunarea celor tari a căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti; îndelung-răbdător şi mult-milostiv şi adevărat. Caută spre mine şi mă miluieşte, dă tăria Ta slugii Tale şi mîntuieşte pe fiul, slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat.

Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mîngîiat.

Se al mattutino si è cantato "Dio è il Signore..." segue:

L. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Kyrie eleison. (tre volte)

Primo tropario (se ci sono due tropari).

L. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Tropario.

L. E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Ч. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (трижды)

Господи, помилуй. (трижды)

Первый тропарь (если их два).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Тропарь.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Tie, Dumnezeule. (de trei ori)

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Troparul întîi (dacă sînt două).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Tropar.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Se invece al mattutino si è cantato "Alleluia" seguono subito ai salmi:

L. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Kyrie eleison. (tre volte)

TONO 8°

S. Tu che all'ora nona hai provato nella carne la morte per noi, mortifica l'orgoglio della nostra carne, o Cristo Dio, e salvaci. (una prosternazione)

L. Tu che all'ora nona hai provato nella carne la morte per noi, mortifica l'orgoglio della nostra carne, o Cristo Dio, e salvaci. (una prosternazione)

S. Si avvicini la mia preghiera al tuo cospetto, Signore; secondo la tua parola fammi comprendere. (una prosternazione)

L. Tu che all'ora nona hai provato nella carne la morte per noi, mortifica l'orgoglio della nostra carne, o Cristo Dio, e salvaci. (una prosternazione)

S. Acceda la mia istanza al tuo cospetto, Signore, secondo la tua parola salvami. (una prosternazione)

L. Tu che all'ora nona hai provato nella carne la morte per noi, mortifica l'orgoglio della nostra carne, o Cristo Dio, e salvaci. (una prosternazione)

S. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

L. E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Ч. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (трижды)

Господи, помилуй. (трижды)

С. Иже в девятый час нас ради плотию смерть вкусивый, умертви плоти нашея мудрование, Христе Боже, и спаси нас. (низкий поклон)

Ч. Иже в девятый час нас ради плотию смерть вкусивый, умертви плоти нашея мудрование, Христе Боже, и спаси нас. (низкий поклон)

С. Да приближится молитва моя пред Тя, Господи, по словеси Твоему вразуми мя. (низкий поклон)

Ч. Иже в девятый час нас ради плотию смерть вкусивый, умертви плоти нашея мудрование, Христе Боже, и спаси нас. (низкий поклон)

С. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. (низкий поклон)

Ч. Иже в девятый час нас ради плотию смерть вкусивый, умертви плоти нашея мудрование, Христе Боже, и спаси нас. (низкий поклон)

С. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Ч. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Tie, Dumnezeule. (de trei ori)

Doamne miluieşte. (de trei ori)

P. Cel ce în ceasul al nouălea pentru noi cu trupul moarte ai gustat, omoară cugetul trupului nostru, Hristoase Dumnezeule, şi ne mîntuieşte pe noi. (o metanie la pămînt)

C. Cel ce în ceasul al nouălea pentru noi cu trupul moarte ai gustat, omoară cugetul trupului nostru, Hristoase Dumnezeule, şi ne mîntuieşte pe noi. (o metanie la pămînt)

P. Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul Tău mă înţelepţeşte. (o metanie la pămînt)

C. Cel ce în ceasul al nouălea pentru noi cu trupul moarte ai gustat, omoară cugetul trupului nostru, Hristoase Dumnezeule, şi ne mîntuieşte pe noi. (o metanie la pămînt)

P. Să intre cererea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul Tău mă izbăveşte.

C. Cel ce în ceasul al nouălea pentru noi cu trupul moarte ai gustat, omoară cugetul trupului nostru, Hristoase Dumnezeule, şi ne mîntuieşte pe noi. (o metanie la pămînt)

P. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh

C. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

TEOTOCHIO

L. Tu che sei nato per noi dalla Vergine, hai subito la crocifissione, o Buono, hai depredato la morte con la morte e hai definito il tuo risveglio qual Dio, non ignorare quelli che hai plasmato con la tua mano; mostra il tuo amore per gli uomini, misericordioso, ammetti colei che ti ha partorito, la Madre-di-Dio, a intercedere per noi, e salva, Salvatore, il popolo sfiduciato.

Ч. Иже нас ради родшейся от девы, и распятие претерпев, благий, испровергий смертию смерть, и воскресение явлей яко Бог, не презри, яже создал еси рукою Твоею: яви человеколюбие Твое, милостиве, приими рождшую Тя Богородицу молящуюся за ны, и спаси, Спасе наш, люди отчаянныя.

C. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioara şi răstignire ai răbdat, Bunule, Care cu moartea pe moarte ai prădat şi învierea ai arătat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mîna Ta. Arată iubirea Ta de oameni, Milostive, primeşte pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, şi mîntuieşte, Mîntuitorul nostru, pe poporul cel deznădăjduit.

 

L. Non consegnarci per sempre a causa del tuo nome santo, non abolire la tua alleanza e non distogliere da noi le tue misericordie a causa di Abramo, tuo prediletto, di Isacco tuo servo e di Israele tuo santo.

Ч. Не предаждь нас до конца, имене Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не остави милости Твоея от нас. Авраама ради возлюбленнаго от Тебе, и за Исаака раба Твоего, и Исраиля святаго Твоего.

C. Nu ne lăsa pe noi pînă în sfîrşit pentru numele Tău cel sfînt şi nu strica legătura Ta şi nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avraam cel iubit de Tine, şi pentru Isaac, robul Tău, şi Israel, sfîntul Tău.

 

L. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a causa del tuo nome.

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

L. Amen.

Ч. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

С. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Ч. Аминь.

C. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

S. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 CONTACIO

Segue il contacio.

L. Kyrie eleison. (40 volte)

Tu che in ogni tempo e in ogni ora in cielo e sulla terra sei adorato e glorificato, Cristo Dio longanime, abbondante di misericordie e di benignità, tu ami i giusti e hai misericordia dei peccatori, chiami tutti alla salvezza con la promessa dei beni futuri: tu stesso, Signore, accogli anche le nostre preghiere a quest'ora e dirigi la nostra vita verso i tuoi comandamenti. Santifica le nostre anime, rendi casti i nostri corpi, rettifica i ragionamenti, purifica i pensieri, e liberaci da ogni afflizione, male e sofferenza. Facci baluardo con i tuoi angeli santi, per farci giungere difesi e guidati dalla loro scorta all'unità della fede e alla conoscenza della tua gloria inaccessibile; poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

Ч. Господи, помилуй (40 раз).

Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый, и славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй: Иже вся зовый ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедем Твоим: души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры и в разум неприступныя Твоея славы: яко благословен еси во веки веков. Аминь.

C. Doamne miluieşte. (de 40 ori)

Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung-Răbdătorule, mult-Milostive şi mult-Milosarde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe cei păcătosi miluieşti; Care pe toţi chemi la mîntuire pentru făgăduinţa bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul acesta şi îndreptează viaţa noastră spre poruncile Tale; sufletele noastre le sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează, gîndurile curaţeşte şi ne izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele şi al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinţii Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziti şi povăţuiţi, să ajungem la unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei Tale celei neapropiate, ca bine eşti cuvîntat în vecii vecilor. Amin.

 

L. Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

Nel nome del Signore benedici, padre.

Ч. Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Именем Господним благослови, отче.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti mai cinstită decît heruvimii şi mai mărita fără de asemanăre decît serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului binecuvintează, părinte.

 

S. Dio sia indulgente con noi e ci benedica; manifesti su di noi la luce del suo volto e abbia misericordia di noi.

L. Amen.

С. Боже, ущедри ны, и благослови ны, просвети лице Твое на ны, и помилуй ны.

Ч. Аминь.

P. Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează, luminează faţa spre noi şi ne miluieşte.

C. Amin.

In quaresima si recita la preghiera di Sant'Efrem il Siro:

Signore e Sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di futilità, di brama di dominio, di vaniloquio. (una prosternazione)

Fa' invece grazia a me, tuo servo, di uno spirito di assennatezza, di umiltà, di tolleranza e di amore. (una prosternazione)

Sì, Signore e Re, donami di vedere le mie colpe e di non condannare mio fratello; poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen. (una prosternazione)

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. (поклон)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми рабу Твоему. (поклон)

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя согрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. (поклон)

Doamne şi Stăpînul vieţii mele, duhul trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie. (o metanie)

Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al răbdării şi al dragostei, daruieşte-l mie, slugii Tale. (o metanie)

Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să îmi văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că bine eşti cuvîntat în vecii vecilor. Amin. (o metanie)

PREGHIERA DI NONA (di San Basilio il Grande)

L. Sovrano Signore Gesù Cristo, Dio nostro, tu ti sei mostrato longanime verso le nostre colpe e ci hai condotto fino a quest'ora in cui sei stato sospeso al legno vivifico, aprendo la via del paradiso al buon ladrone e distruggendo la morte con la morte: purifica noi peccatori e indegni tuoi servi; abbiamo infatti peccato e commesso iniquità, non siamo più degni di alzare gli occhi e guardare in alto al cielo poiché abbiamo lasciato la via della tua giustizia e abbiamo dato adito alle velleità dei nostri cuori. Eppure supplichiamo la tua bontà senza pari: risparmiaci, Signore, secondo l'abbondanza della tua misericordia e salvaci a causa del tuo nome santo, poiché i nostri giorni si dileguano nella vanità. Toglici dalle mani dell'avversario, rimetti i nostri peccati e mortifica l'orgoglio della nostra carne per farci deporre il vecchio uomo, vestirci del nuovo e vivere per te, nostro Sovrano e protettore; e così seguendo i tuoi precetti giungeremo al riposo eterno, dove è la dimora di tutti quelli che si rallegrano. Sei tu infatti la reale e vera allegrezza e l'esultanza di quelli che ti amano, Cristo Dio nostro, e a te innalziamo la gloria, insieme al tuo eterno Padre e al tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Ч. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый о наших согрешениих, и даже до нынешняго часа приведый нас, воньже на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, иже в рай путесотворил еси вход, и смертию смерть разрушил еси, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих: согрешихом бо и беззаконновахом, и несмы достойни возвести очеса наша, и воззрети на высоту небесную, зане оставихом путь правды Твоея, и ходихом в волях сердец наших. Но молим Твою безмерную благость: пощади нас, Господи, по множеству милости Твоея, и спаси нас имене Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дние наши. Изми нас из руки сопротивнаго, и остави нам грехи нашя, и умертви плотское наше мудрование, да ветхаго отложивше человека, в новаго облецемся, и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю: и тако Твоим последующе повелением, в вечный покой достигнем, идеже есть всех веселящихся жилище. Ты бо еси воистину истинное веселие, и радость любящих Тя, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

C. Stăpîne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greşealele noastre şi pînă la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viaţă făcător fiind răstignit, tîlharului celui bine-cunoscător intrarea în rai i-ai făcut şi cu moartea pe moarte ai sfărîmat, curăţeşte-ne pe noi păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, că am greşit şi fărădelegi am făcut şi nu suntem vrednici să ridicăm ochii noştri şi să privim la înălţimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptăţii Tale şi am umblat în voile inimii noastre; ci ne rugăm neasemănatei bunătăţii Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulţimea milei Tale, şi ne mîntuieşte pentru sfînt numele Tău, că s-au stins întru deşertăciuni zilele noastre. Scoate-ne din mîna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre şi omoară gîndul nostru cel trupesc. Ca lepădînd pe omul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm şi Ţie să vieţuim, Stăpînului nostru şi Făcătorului de bine. Şi aşa urmînd poruncilor Tale, la odihna cea veşnică să ajungem, unde este locaşul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu eşti cu adevărat veselia cea adevărată, şi bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, împreună cu Părintele Tău cel fără de început şi cu Preasfîntul şi Bunul şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

VESPRO

BENEDIZIONE INIZIALE

S. Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Venite, adoriamo il Re, nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Venite, adoriamo Cristo, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Venite, adoriamo Cristo stesso, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

С. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

Приидите, поклонимся и припадем Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

P. Binecuvîntat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

SALMO 103

L. Benedici, anima mia, il Signore. Signore Dio mio, ti sei grandemente esaltato. Di lode e di splendore ti sei rivestito, avvolto di luce come di un manto. È lui che stende il cielo come una tenda, che copre di acque le sue alte stanze; fa delle nubi il suo piedistallo, passeggia sulle ali dei venti; fa i suoi angeli come soffi di vento e i suoi ministri come fuoco ardente; ha fondato la terra sulla sua stabilità, non sarà piegata per i secoli dei secoli. L'abisso come un manto è la sua veste; sui monti s'innalzeranno le acque. Alla tua minaccia fuggiranno, alla voce del tuo tuono avranno paura. Salgono sui monti e scendono nelle pianure al luogo che per loro hai fondato; hai posto un confine che non oltrepasseranno e non torneranno a coprire la terra. È lui che fa scaturire le sorgenti nelle valli, in mezzo ai monti scorreranno le acque. Abbevereranno tutte le fiere della campagna, le riceveranno gli asini selvatici per dissetarsi. Presso di esse gli uccelli del cielo dimoreranno, di mezzo alle rocce emetteranno la voce. È lui che abbevera le montagne dalle sue alte stanze: dal frutto delle tue opere sarà saziata la terra. È lui che fa crescere il fieno per le bestie e le erbe a servizio degli uomini, perché traggano il pane dalla terra e il vino rallegra il cuore dell'uomo; perché rendano radioso il volto con l'olio e il pane rinsalda il cuore dell'uomo. Saranno saziati gli alberi della pianura e i cedri del Libano che ha piantato. Là i passeri si annideranno e il nido della cicogna li sovrasta. Gli alti monti sono rifugio per le cerve e la roccia per le lepri. Ha fatto la luna per segnare i tempi, il sole ha conosciuto il suo tramonto. Hai posto le tenebre e si è fatta notte; in essa si aggireranno tutte le fiere della foresta: i leoncelli ruggenti per far preda e cercare da Dio il loro cibo. È sorto il sole e si raduneranno, si accovacceranno nelle loro tane. Uscirà l'uomo per la sua opera e per il suo lavoro fino a sera. Come sono grandi le tue opere, Signore, tutto hai fatto con sapienza: la terra è piena delle tue creature. Ecco il mare grande e vasto: ci sono esseri guizzanti senza numero, animali piccoli e grandi. Là passano le navi, ed ecco il drago che hai plasmato perché vi si diverta. Tutti rivolti a te attendono che tu dia loro il cibo a tempo opportuno. Se tu lo dai loro, lo raccoglieranno; e se tu apri la mano, l'universo sarà riempito di bontà. Se distogli il tuo volto, saranno sconvolti; toglierai il loro spirito e verranno meno e alla loro polvere ritorneranno. Manderai il tuo spirito e saranno creati e rinnoverai la faccia della terra. La gloria del Signore sia in eterno, gioisca il Signore delle sue opere; egli guarda sulla terra e la fa tremare, tocca i monti e fumano. Canterò al Signore nella mia vita, salmeggerò al mio Dio finché esisto. Gli sia dolce il mio parlare e io gioirò nel Signore. Spariscano i peccatori e gli iniqui dalla terra, così da non esistere più. Benedici, anima mia, il Signore.

Il sole ha conosciuto il suo tramonto. Hai posto le tenebre, e si è fatta notte. Come sono grandi le tue opere, Signore: tutto hai fatto con sapienza.

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito; e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Х. Благослови душе моя, Господа. Господи, Боже мой, возвеличился еси зело. Во исповедание и в велелепоту облеклся eси; одеяйся светом яко ризою, простираяй небо яко кожу; покрываяй водами превыспрeнняя своя, полагаяй облаки на восхождение свое, ходяй на крилу ветрeню; творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень oгненный; основаяй землю на тверди eя; не преклонится в век века. Бездна яко риза одеяние eя; на горах станут воды. От запрещения твоего побегнут, от гласа грома твоего убоятся. Восходят горы, и низходят поля, в место eже основал eси им. Предел положил eси, eгоже не прейдут, ниже обратятся покрыти землю. Посылаяй источники в дебрех, посреде гор пройдут воды. Напаяют вся звери сeлныя, ждут oнагри в жажду свою. На тых птицы небeсныя привитают; от среды камения дадят глас. Напаяяй горы от превыспренних своих; от плода дел твоих насытится земля. Прозябаяй траву скотом, и злак на службу человеком, извести хлеб от земли; и вино веселит сердце человека, умастити лице eлеем; и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанстии, ихже eси насадил; тамо птицы вогнездятся, eродиево жилище предводителствует ими. Горы высокия eленeм, камень прибежище заяцeм. Сотворил eсть луну во времена; солнце позна запад свой. Положил eси тму, и бысть нощь, в нейже пройдут вси зверие дубравнии, скимни рыкающии восхитити и взыскати от Бога пищу себе. Возсия солнце, и собрашася, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличишася дела твоя, Господи; вся премудростию сотворил eси: исполнися земля твари твоея. Сие море великое и пространное; тамо гади, ихже несть числа, животная малая с великими; тамо корабли преплавают, змий сей, eгоже создал eси ругатися eму. Вся к тебе чают, дати пищу им во благо время. Давшу тебе им, соберут; отверзшу тебе руку, всячeская исполнятся благости; отвращшу же тебе лице, возмятутся; отимеши дух их, и изчезнут и в персть свою возвратятся; послеши духа твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли. Буди слава Господня во веки; возвеселится Господь о делех своих; призираяй на землю и творяй ю трястися; прикасаяйся горам, и дымятся. Воспою Господеви в животе моем, пою Богу моему, дондеже eсмь; да усладится eму беседа моя, аз же возвеселюся о Господе. Да изчезнут грешницы от земли, и беззаконницы, якоже не быти им. Благослови, душе моя, Господа.

Солнце позна запад свой. Положил eси тму, и бысть нощь. Яко возвеличишася дела твоя, Господи; вся премудростию сотворил eси.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже.(трижды)

C. Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte. Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vînturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc; Cel ce ai întemeiat pămîntul pe întărirea lui, şi nu se va clătina în veacul veacului. Adîncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui; peste munţi vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Se suie munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pămîntul. Cel ce trimiţi izvoare în vai, prin mijlocul munţilor vor trece ape; adăpa-se-vor toate fiarele cîmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stîncilor vor da glas. Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pămîntul. Cel ce răsari iarba dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor; ca să scoată pîine din pămînt şi vinul veseleşte inima omului; ca să veselească faţa cu untdelemn şi pîinea inima omului o întăreşte. Sătura-se-vor copacii cîmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib. Locaşul cocostîrcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor, stîncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi; soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, cînd vor ieşi toate fiarele pădurii; puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mîncarea lor. Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca. Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa pînă seara. Cît s-au mărit lucrurile Tale, Doamne; toate cu înţelepciune le-ai făcut: umplutu-s-a pămîntul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc tîrîtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine aşteapta ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dîndu-le Tu lor, vor aduna; deschizînd Tu mîna Ta, toate se vor umple de bunătăţi. Dar întorcîndu-Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor şi se vor sfîrşi şi în ţărînă se vor întoarce. Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pămîntului. Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pămînt şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă. Cînta-voi Domnului în viaţa mea, cînta-voi Dumnezeului meu cît voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătosii de pe pămînt şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.

Soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte.

Cît s-au mărit lucrurile Tale, Doamne; toate cu înţelepciune le-ai făcut.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Tie, Dumnezeule. (de trei ori)

PREGHIERE DEL LUCERNALE

Prima preghiera

S. Signore, indulgente e misericordioso, longanime e abbondante di misericordia, abbi orecchie per la nostra preghiera, e sii attento alla voce della nostra supplica. Fa' in noi un segno per il bene; guidaci nella tua via per farci camminare nella tua verità; rallegra i nostri cuori, per farci temere il tuo santo nome: poiché tu sei grande e compi meraviglie. Tu solo sei Dio, e non v'è tra gli dèi uno simile a te, Signore, potente nella misericordia e buono nella forza per aiutare, consolare e salvare tutti quelli che sperano nel tuo santo nome. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Seconda preghiera

S. Signore, nel tuo sdegno non ci accusare, e nella tua ira non ci castigare, ma agisci con noi secondo la tua misericordia, medico e terapeuta delle nostre anime. Guidaci al porto della tua volontà. Illumina gli occhi del nostro cuore alla conoscenza della tua verità, e donaci di trascorrere nella pace e senza peccato il resto del giorno presente e tutto il tempo della nostra vita, per le preghiere della santa Madre-di-Dio e di tutti i tuoi santi. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Terza preghiera

S. Signore Dio nostro, ricordati di noi peccatori e inutili tuoi servi quando invochiamo il tuo santo nome, e non lasciarci delusi nell'attesa della tua misericordia, ma accordaci, o Dio, tutto ciò che chiediamo per la salvezza; e concedici di amarti e temerti con tutto il nostro cuore, e di fare in tutto la tua volontà. Poiché tu sei Dio buono e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Quarta preghiera

S. Tu che sei celebrato dalle sante potenze con inni mai silenti e con canti di gloria incessanti, ricolma della tua lode la nostra bocca, per farci dare magnificazione al tuo santo nome; e donaci di aver parte ed eredità con tutti quelli che ti temono nella verità e che custodiscono i tuoi comandamenti. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Quinta preghiera

S. Signore, Signore, tu che sostieni l'universo nella tua purissima mano, che sei longanime verso noi tutti e ti dispiaci delle nostre cattiverie, ricorda le tue indulgenze e la tua misericordia, visitaci nella tua bontà, donaci di sfuggire per il resto del giorno agli scaltri intrighi del maligno, e custodisci libera da insidie la nostra vita con la grazia del tuo Spirito tuttosanto. Per la misericordia e l'amore per gli uomini del Figlio tuo unigenito, con cui sei benedetto, insieme al tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Sesta preghiera

S. Dio grande e mirabile, tu con bontà inesprimibile e con copiosa provvidenza governi l'universo, ci hai donato i beni di questo mondo e ci hai assicurato un pegno del regno promesso con i beni di cui ci hai finora gratificati; tu che ci hai fatto evitare ogni male anche nella parte trascorsa del giorno, donaci anche di portare a termine il rimanente senza macchia, innanzi alla tua santa gloria, inneggiando a te, solo Dio nostro, buono e amico degli uomini. Poiché sei tu il nostro Dio, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Settima preghiera

S. Dio grande ed eccelso, tu che solo possiedi l'immortalità e abiti nella luce inaccessibile, che hai fatto con sapienza tutto il creato, che hai separato la luce dalle tenebre, che hai posto il sole a dominio sul giorno, e la luna e le stelle a dominio sulla notte; tu che anche in quest'ora hai reso noi peccatori degni di accostarci al tuo volto nella confessione, e di offrirti il canto di gloria della sera: tu stesso, Signore amico degli uomini, dirigi la nostra preghiera, come l'incenso, al tuo cospetto, e accoglila in odore di fragranza. Concedici pace in questa sera e nella notte che viene; rivestici delle armi della luce; liberaci dalla paura notturna e da ogni cosa che si insinui nella tenebra; e fa' che il sonno che ci hai donato a ristoro della nostra debolezza sia libero da ogni fantasia diabolica. Sì, Sovrano dispensatore di beni, fa' che di notte, anche nei nostri letti, con compunzione, ci ricordiamo del tuo nome, e, illuminati dalla meditazione dei tuoi comandamenti, ci rialziamo in esultanza d'animo per glorificare la tua bontà, offrendo alla tua misericordia preghiere e suppliche per i nostri peccati e per quelli di tutto il tuo popolo (visitalo in misericordia per le preghiere della santa Madre-di-Dio!) Poiché tu sei Dio buono e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

GRANDE COLLETTA

D. In pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per l'unione di tutto preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), per l'insigne presbiterio, per il diaconato in Cristo, per tutto il clero e il popolo preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per questa città (o contrada, o per questo santo monastero), per ogni città e contrada e per quelli che con fede vi abitano preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri e per la loro salvezza preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), чеснтем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О граде сем (или веси сей или святей обители сей), всяком граде, стране и верою живущих в них Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О плавающих, путешествующих, недугующих,страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarhul ..., şi pentru Domnul nostru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) ..., pentru cinstita preoţime şi întru Hristos diaconime şi pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru oraşul acesta (sau ţara aceasta, sau sfînta obşte aceasta), pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelşugarea roadelor pămîntului şi pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru cei ce călătoresc pe ape şi pe uscat, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mîntuirea lor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mînia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

CATISMI

L. legge - se è previsto - il catisma per i giorni feriali; al termine dice:

L. Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Ч. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (трижды)

C. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Tie, Dumnezeule. (de trei ori)

PICCOLA COLLETTA

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că a Ta este stăpînirea, şi a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

SIGNORE, A TE HO GRIDATO

Salmo 140

C1. Signore, a te ho gridato, ascoltami.

Ascoltami, Signore.

Signore, a te ho gridato, ascoltami, sii intento alla voce della mia preghiera, ora che grido a te.Ascoltami, Signore.

C2. Si diriga la mia supplica, come l'incenso, al tuo cospetto; l'elevazione delle mie mani sia il sacrificio vesperale.

Ascoltami, Signore.

Х1. Господи, воззвах к Тебе, услыши мя.

Услыши мя, Господи,

Господи, воззвах к Тебе услыши мя, вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми к Тебе.

Услыши мя, Господи.

Х2. Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою; воздеяние руку моею, жертва вечерняя.

Услыши мя, Господи.

C1. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă.

Auzi-mă, Doamne.

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele, cînd strig către Tine.

Auzi-mă, Doamne.

C2. Să se îndrepteze rugăciunea mea, ca tămîia înaintea Ta; ridicarea mîinilor mele, jertfă de seară.

Auzi-mă, Doamne.

 

L. Poni, Signore, una custodia alla mia bocca e una porta fortificata intorno alle mie labbra. Non lasciar piegare il mio cuore a parole malvagie per trovare scuse ai peccati. Non avrò parte con gli iniqui, né con le loro scelte. Mi corregga il giusto con misericordia e mi rimproveri, ma l'olio del peccatore non unga il mio capo, perché io continuo a pregare in mezzo alle loro compiacenze: sono stati inghiottiti accanto alla pietra i loro giudici. Ascolteranno le mie parole, perché si sono fatte dolci; come zolle di terra spaccate sul suolo sono state sparse le loro ossa presso gli inferi. Poiché verso di te, Signore, Signore, i miei occhi: in te ho sperato, non togliermi la vita. Custodiscimi dal laccio che mi hanno teso e dagli inciampi degli iniqui. Cadranno nella loro rete i peccatori; da solo sono io finché io passi.

Salmo 141

Con la mia voce al Signore ho gridato, con la mia voce il Signore ho supplicato. Effonderò davanti a lui la mia supplica, a lui esporrò la mia afflizione. Quando il mio spirito viene meno tu conosci i miei sentieri. Su questa via in cui camminavo mi hanno nascosto un laccio. Osservavo a destra e guardavo: e non c'era chi mi conoscesse. È perduto per me ogni scampo e non c'è chi cerchi l'anima mia. A te Signore ho gridato e ho detto: Tu sei la mia speranza, la mia porzione nella terra dei viventi. Volgiti alla mia supplica perché sono umiliato all'estremo. Liberami dai miei persecutori, perché più di me si sono rafforzati.

Ч. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех с человеки делающими беззаконие; и не сочтуся со избранными их. Накажет мя праведник милостию и обличит мя, eлей же грешнаго да не намастит главы моея; яко eще и молитва моя во благоволениих их. Пожeрты быша при камени судии их; услышатся глаголи мои, яко возмогоша. Яко толща земли проседеся на земли, расточишася кости их при аде. Яко к тебе, Господи, Господи, oчи мои; на тя уповах, не отими душу мою; сохрани мя от сети, юже составиша ми, и от соблазн делающих беззаконие. Падут во мрежу свою грешницы; eдин eсм аз, дондеже прейду.

Псалом 141

Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим ко Господу помолихся. Пролию пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу. Внегда изчезати от менe духу моему, и ты познал eси стeзи моя; на пути сем, по немуже хождах, скрыша сеть мне. Сматрях одесную и возглядах, и не бе знаяй мене; погибе бегство от менe, и несть взыскаяй душу мою. Воззвах к тебе, Господи, рех; ты eси упование мое, часть моя eси на земли живых. Вонми молению моему, яко смирихся зело; избави мя от гонящих мя, яко укрепишася паче менe.

C. Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fărădelege şi nu mă voi însoţi cu aleşii lor. Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra; iar untul de lemn al păcătoşilor să nu ungă capul meu. Că încă şi rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor; prăbuşească-se de pe stîncă judecătorii lor; Auzi-se-vor graiurile mele, că s-au îndulcit. Ca o brazdă de pămînt s-au rupt pe pămînt, risipitu-s-au oasele lor lîngă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie şi de smintelile celor ce fac fărădelege. Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit sînt eu, pînă ce voi trece.

Psalmul 141

Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Cînd lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns-au cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să mă cunoască. Pierit-a fuga de la mine şi nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: «Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în pămîntul celor vii». Ia aminte spre rugăciunea mea, că m-am smerit foarte. Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decît mine.

 

Su 10 stichire:

Togli dal carcere l'anima mia, per far confessare il tuo nome.

Mi attenderanno i giusti, finché tu non mi abbia compensato.

Salmo 129

Su 8 stichire:

Dalle profondità ho gridato a te, Signore, Signore, ascolta la mia voce.Siano le tue orecchie attente alla voce della mia preghiera.

Su 6 stichire:

Se scruterai le iniquità, Signore, Signore, chi potrà resistere? Poiché è presso di te la clemenza.

A causa del tuo nome ti ho atteso, Signore; ha atteso l'anima mia la tua parola, ha sperato l'anima mia nel Signore.

Su 4 stichire:

Dalla veglia del mattino fino a notte: fin dalla veglia del mattino speri Israele nel Signore.

Poiché è presso il Signore la misericordia, e molta è presso di lui la redenzione; ed egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità.

Salmo 116

Lodate il Signore, nazioni tutte, dategli lode, popoli tutti.

Poiché si è rafforzata la sua misericordia su di noi, e la verità del Signore rimane in eterno.

Gloria al Padre, al Figlio, e al santo Spirito.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Dogmatico o stichira.

На 10 стихир:

Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени твоему

Мене ждут праведницы, дондеже воздаси мне.

Псалом 129

На 8 стихир:

Из глубины воззвах к тебе, Господи; Господи, услыши глас мой.

Да будут уши твои внемлюще гласу моления моего.

На 6 стихир:

Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит? яко у тебe очищение eсть.

Имене ради твоего потерпех тя, Господи, потерпе душа моя в слово твое; упова душа моя на Господа.

На 4 стихир:

От стражи утренния до нощи, от стражи утренния да уповает Израиль на Господа.

Яко у Господа милость, и многое у него избавление; и той избавит Израиля от всех беззаконий eго.

Псалом 116

Хвалите Господа, вси языцы, похвалите eго, вси людие.

Яко утвердися милость eго на нас, и истина Господня пребывает во век.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Догматик или стихира.

Stihiri pe 10:

Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău.

Pe mine mă aşteaptă drepţii, pînă ce-mi vei răsplăti mie.

Psalmul 129

Stihiri pe 8:

Dintru adîncuri am strigat către Tine: Doamne, Doamne, auzi glasul meu!

Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele.

Stihiri pe 6:

De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este milostivirea.

Pentru numele Tău Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre cuvîntul Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul.

Stihiri pe 4:

Din straja dimineţii pînă în noapte, din straja dimineţii, să nădăjduiască Israel spre Domnul.

Că la Domnul este milă şi multă mîntuire la El, şi El va izbăvi pe Israel din toate fărădelegile lui.

Psalmul 116

Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L pe El toate popoarele.

Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămîne în veac.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Dogmatic sau stihir.

INGRESSO

Se è previsto l'ingresso (Grande Vespro):

D. Preghiamo il Signore.

Д. Господу помолимся.

D. Domnului să ne rugăm.

S. Di sera, di mattino e al meriggio noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie e ti preghiamo, Sovrano dell'universo, Signore amico degli uomini. Dirigi la nostra supplica, come l'incenso, al tuo cospetto, e non far piegare i nostri cuori alle parole e alle immaginazioni del male, ma liberaci da tutti gli insidiatori delle nostre anime, poiché verso te, Signore, Signore, sono i nostri occhi, ed è in te che abbiamo sperato: non confonderci, Dio nostro. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

[D.] Benedici, presule, il santo ingresso.

S. Benedetto l'ingresso al tuo santuario, in ogni tempo: ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

D. Sapienza, in piedi.

L. Luce radiosa della santa gloria del Padre immortale, celeste, santo e beato, Gesù Cristo! Giunti al calar del sole, vedendo la luce vesperale, cantiamo inni al Padre, al Figlio e al santo Spirito: Dio. Sei degno in ogni tempo di ricevere inni da voci sante, o Figlio di Dio che dài vita: perciò il mondo ti glorifica.

[Д.] Благослови, владыко, Святый вход.

С. Благословен вход святых твоих, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Д. Премудрость, прости.

Свете тихий святыя славы, безсмертнаго Отца Небеснаго, святаго, блаженнаго, Иисусе Христе: пришедши на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена петь быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй, темже мир Тя славит.

[D.] Binecuvintează, stăpîne, sfînta intrare.

P. Binecuvîntată este intrarea Sfinţilor Tăi, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.

D. Înţelepciune, drepţi.

C. Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc, Celui fără de moarte, Celui sfînt şi fericit, Iisuse Hristoase! Venind la apusul soarelui, văzînd lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Dumnezeu. Vrednic eşti în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viată, pentru aceasta, lumea Te slăveşte.

PROCHIMENO

D. Stiamo attenti.

S. Pace a tutti.

L. E allo spirito tuo.

D. Sapienza. Prochimeno del Tono ...

Д. Вонмем.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Премудрость. Прокимен, глас ...

D. Să luăm aminte.

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Înţelepciune. Prochimen, glas...

DOMENICA SERA, Tono 8°

Ecco, allora benedite il Signore,/ servi tutti del Signore.

Voi che state nella casa del Signore, nelle corti della casa del nostro Dio.

Се, ныне благословите Господа,/ вси раби Господни.

Стоящии в храме Господни, во дворех дому Бога нашего.

Iată, acum binecuvîntaţi pe Domnul,/ toţi slujitorii Domnului.

Cei ce staţi în casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru.

LUNEDÌ SERA, Tono 4°

Il Signore mi ascolterà,/ quando io grido a lui.

Quando ho invocato mi hai ascoltato, Dio della mia giustizia.

Господь услышит мя,/ внегда воззвати ми к нему.

Внегда призвати ми, услыша мя Бог правды моея.

Domnul mă va auzi,/ cînd mă voi ruga către Dînsul.

Cînd Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele.

MARTEDÌ SERA, Tono 1°

La tua misericordia, Signore, mi seguirà/ tutti i giorni della mia vita.

Il Signore mi pascola, nulla mi mancherà; in un luogo erboso, là mi ha trovato dimora.

Милость твоя, Господи, поженет мя/ вся дни живота моего.

Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит. На месте злачне, тамо всели мя.

Mila Ta, Doamne, mă va urma/ în toate zilele vieţii mele.

Domnul mă va paşte şi nimic nu-mi va lipsi; la loc de păşune, acolo m-a sălăşluit.

MERCOLEDÌ SERA, Tono 5°

O Dio, nel tuo nome salvami,/ e nella tua potenza giudicami.

O Dio, ascolta la mia preghiera, abbi orecchie per le parole della mia bocca.

Боже, во имя твое спаси мя,/ и в силе твоей суди ми.

Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих.

Dumnezeule, întru numele Tău mîntuieşte-mă/ şi întru puterea Ta mă judecă.

Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele.

GIOVEDÌ SERA, Tono 6°

Il mio aiuto viene dal Signore,/ che ha fatto il cielo e la terra.

Ho alzato gli occhi verso i monti, da dove verrà il mio aiuto.

Помощь моя от Господа,/ сотворшаго небо и землю.

Возведох oчи мои в горы, отнюдуже приидет помощь моя.

Ajutorul meu de la Domnul,/ Cel ce a făcut cerul şi pămîntul.

Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde va veni ajutorul meu.

VENERDÌ SERA, Tono 7°

O Dio, sei tu il mio soccorritore,/ e la tua misericordia mi preverrà.

Toglimi ai miei nemici, o Dio, e riscattami dagli insorti contro di me.

Боже, заступник мой eси ты,/ и милость твоя предварит мя.

Изми мя от враг моих, Боже, и от востающих на мя избави мя.

Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti Tu/ şi mila Ta mă va întîmpina.

Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Dumnezeule, şi de cei ce se scoală împotriva mea izbăveşte-mă.

LETTURE

Se vi sono letture, L. le legge nel mezzo del tempio.

D. Sapienza.

L. Lettura da (...)

D. Stiamo attenti.

S. Pace a te.

L. E allo spirito tuo.

Д. Премудрость.

Ч. (...) чтение.

Д. Вонмем.

С. Мир ти.

Ч. И духови твоему.

D. Înţelepciune.

C. Din (...) citire.

D. Să luăm aminte.

P. Pace ţie.

C. Şi duhului tău.

Se c'è stato l'ingresso:

D. Diciamo tutti da tutta l'anima, e da tutta la nostra mente diciamo.

C. Kyrie eleison.

D. Signore onnipotente, Dio dei nostri padri, noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison.

Д. Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем.

Х. Господи, помилуй.

Д. Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй.

D. Să zicem toţi, din tot sufletul şi din tot cugetul nostru să zicem.

C. Doamne miluieşte.

D. Doamne, Atotstăpînitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieşte.

Continua a questo punto (invece che prima del congedo) la supplica intensa (D. Abbi misericordia di noi...).

CONFESSIONE VESPERTINA

C. Rendici degni, Signore, di essere custoditi senza peccato in questa sera. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, e lodato e glorificato è il tuo nome nei secoli. Amen. Venga, Signore, la tua misericordia su di noi, come abbiamo sperato in te. Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi giudizi. Benedetto sei tu, Sovrano, fammi comprendere i tuoi giudizi. Benedetto sei tu, Santo, illuminami con i tuoi giudizi. Signore, la tua misericordia è in eterno: non ignorare l'opera delle tue mani. A te si addice la lode, a te si addice l'inno, a te la gloria si addice: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Х. Сподоби Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам. Благословен еси Господи Боже Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправдании Твоими. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

C. Învredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaslăvit e numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine eşti cuvîntat, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie slavă se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

SUPPLICA DOPO LA CONFESSIONE

D. Completiamo la nostra preghiera della sera al Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Chiediamo al Signore che tutta la sera sia perfetta, santa, pacifica e senza peccato.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle nostre anime e dei nostri corpi.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore il perdono e la remissione dei nostri peccati e delle nostre colpe.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore ciò che è buono e utile alle nostre anime e la pace per il mondo.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore di concludere il tempo che resta della nostra vita in pace e conversione.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo una fine cristiana della nostra vita, senza dolore, senza rimorso, pacifica, e una buona difesa innanzi al tremendo tribunale di Cristo.

C. Concedi, Signore.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

Д. Исполним вечернюю молитву нашу Господеви.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Вечера всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и добраго ответа на страшнем судищи Христове просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

D. Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Seara toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de păcat, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Milă şi iertare de păcatele şi de greşealele noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Sfîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşatoarea judecată a lui Hristos, să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

 

S. Poiché tu sei Dio buono e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Яко благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

PREGHIERA A CAPO CHINO

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Inchiniamo il nostro capo al Signore.

C. A te, Signore.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Главы наша Господеви приклоним.

Х. Тебе, Господи.

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Capetele noastre Domnului să le plecăm.

C. Ţie, Doamne.

S. Signore, Dio nostro, tu hai piegato i cieli e ne sei disceso per la salvezza del genere umano: guarda sui tuoi servi e sulla tua eredità. A te, infatti, giudice tremendo eppur amico degli uomini, i tuoi servi hanno chinato il capo e sottomesso il collo, senza attendere aiuto dagli uomini, ma affidandosi alla tua misericordia, e contando sulla tua salvezza. Custodiscili in ogni tempo, in questa sera e nella notte che viene, da ogni nemico, da ogni attività avversa del diavolo, da ragionamenti vani e da pensieri maligni.

S. Sia benedetto e glorificato il potere del tuo regno, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Буди держава царствия Твоего благословена и препрославлена, Отца, и Сына, и святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Fie stăpînirea împărăţiei Tale binecuvîntată şi preaslavită, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

APOSTICHI

Gli apostichi sono intercalati da versi:

1° apostico

L. A te ho levato gli occhi, a te che abiti nel cielo. Ecco, come gli occhi dei servi alle mani dei loro padroni, come gli occhi della serva alle mani della sua padrona, così i nostri occhi verso il Signore nostro Dio, finché abbia misericordia di noi.

2° apostico

Misericordia di noi, Signore, misericordia di noi, perché molto siamo stati colmati di disprezzo; troppo è stata colmata l'anima nostra: obbrobrio a quelli che prosperano e disprezzo agli orgogliosi.

3° apostico

Gloria al Padre, e al Figlio e al santo Spirito.

Della festa, se è previsto

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Teotochio

Ч. К Тебе возведох очи мои, живущему на небеси. Се, яко очи раб в руку господий своих, яко очи рабыни в руку госпожи своея: тако очи наши ко Господу Богу нашему, дондеже ущедрит ны.

 

Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихомся уничижения: наипаче наполнися душа наша поношения гобзующих, и уничижения гордых.

 

Слава Отцу и Сыну,/ и Святому Духу.

 

И ныне и присно/ и во веки веков. Аминь.

 C. Către Tine, Cel ce locuieşti în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii slugilor la mîinile stăpînilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mîinile stăpînei sale, aşa sunt ochii noştri către Domnul Dumnezeul nostru, pînă ce Se va milostivi spre noi.

 

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a umplut sufletul nostru de ocara celor ce sunt îndestulaţi şi de defăimarea celor mîndri.

 

Slavă Tatălui şi Fiului/ şi Sfîntului Duh.

 

Şi acum şi pururea/ şi în vecii vecilor. Amin.

ODE DI SIMEONE

Di regola l'ode di Simeone è letta, ma nella pratica odierna è spesso cantata (in tono 6°)

L. Ora congeda il tuo servo, Sovrano, secondo la tua parola, in pace, poiché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparato a cospetto di tutti i popoli: luce a rivelazione delle nazioni e gloria del popolo tuo Israele.

Ч. Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих, Израиля.

C. Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpîne, după cuvîntul Tău, în pace. Că au văzut ochii mei mîntuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău, Israel.

PREGHIERE FINALI

L. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a causa del tuo nome.

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

L. Amen.

Ч. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

С. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Ч. Аминь.

C. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

S. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

TROPARI

Seguono i tropari del Vespro.

Se non c'è stato l'ingresso, segue la

SUPPLICA INTENSA

D. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), e per tutti i nostri fratelli in Cristo.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito, affinché [nella loro moderatezza anche noi] viviamo una vita calma e tranquilla, in tutta pietà e purezza.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per i beati e sempre commemorati fondatori di questo santo tempio (o di questo santo monastero), e per tutti i nostri padri e fratelli ortodossi, che già riposano e giacciono qui e ovunque.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per ottenere misericordia, vita, pace, salvezza, visitazione, perdono e remissione dei peccati per i servi di Dio, fratelli di questo santo tempio (o di questo santo monastero).

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per quelli che portano frutti e fanno il bene, operano e cantano in questo tempio santo e degno di ogni rispetto, e per il popolo qui presente, che attende da te grandi e copiose misericordie.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

S. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), и всей во Христе братии нашей.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о блаженных и приснопамятных создателех святаго храма сего, и о всех прежде-почивших отцех и братиях наших, зде лежащих и повсюду православных.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, просщении и оставлении грехов рабов Божиих, братии святаго храма сего (или святыя обители сея).

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

С. Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarh (...), pentru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) nostru (...), şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, ca [şi noi întru liniştea lor], viaţă lină şi fără gîlceavă să vieţuim întru toată bună credinţa şi curăţenia.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea pomeniţii ctitorii ai sfîntului locaşului acestuia şi pentru toţi cei mai dinainte adormiţi părinţii şi fraţi ai noştri dreptmăritori creştini, care odihnesc aici şi pretutindeni.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mîntuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu enoriaşi, ctitori şi binefăcători ai sfîntului locaşului acestuia.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în sfînta şi întru tot cinstita biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc şi cîntă şi pentru tot poporul care stă înainte şi aşteaptă de la Tine mare şi bogată milă.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

P. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

CONGEDO

 

D. Sapienza!

C. Benedici!

S. L'Esistente è benedetto: Cristo nostro Dio; in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen. Rinsalda, o Dio, la fede santa e ortodossa dei cristiani ortodossi, nei secoli dei secoli.

S. Santissima Madre-di-Dio, salvaci.

C. Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

S. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.

C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Kyrie eleison (tre volte). Benedici.

Д. Премудрость.

Х. Благослови.

С. Сый благословен Христос Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан, во век века.

С. Пресвятая Богородице, спаси нас.

Х. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаем.

С. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Х. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, Аминь. Господи помилуй (трижды). Благослови.

D. Înţelepciune.

C. Binecuvintează.

P. Cel ce este binecuvîntat, Hristos Dumnezeul
nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin. Întăreşte, Dumnezeule, sfînta şi dreapta credinţă a dreptslăvitorilor creştini în veacul veacului.

P. Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi.

C. Ceea ce eşti mai cinstită decît heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decît serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

P. Slavă Ţie Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori). Binecuvintează.

 

S. [Il Risorto dai morti (se è domenica)] Cristo nostro vero Dio, per le preghiere della sua purissima Madre, dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode, del santo (...) [patrono di questo santo tempio], del santo (...) [di cui facciamo oggi memoria], dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna, e di tutti i santi, abbia misericordia di noi e ci salvi, qual buono e amico degli uomini.

С. [Воскресый из мертвых,] Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя
Своея Матере, святых славных и всехвальных апостол, и святаго (...) (храма) и святаго (...) (дня), святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.

P. [Cel ce a înviat din morţi,] Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Prea Curatei Maicii Sale, ale Sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli, ale Sfîntului (...) [(al cărui hram îl poartă biserica)], ale Sfîntului (...) [a căruia pomenire astăzi săvîrşim], ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mîntuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

POLICRONIO

C. Salva, Cristo Dio, e abbi misericordia del gran presule e padre nostro ... santissimo Patriarca di Mosca e di tutta la Rus', e del presule nostro (...), eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo o sacratissimo Vescovo) di (...), dei fratelli di questo santo tempio e di tutti i cristiani ortodossi: Signore, custodiscili per molti anni.

Х. [Спаси, Христе Боже, и помилуй] Великаго Господина и Отца нашего (...), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего (...), высокопреосвященнейшаго митрополита (или архиепископа или преосвященнейшаго епископа) (...), братию святаго храма сего и вся православныя христианы, Господи, сохрани их на многая лета.

C. Mîntuieşte, Doamne, şi miluieşte pe Marele Domn şi Părintele nostru (...), Prea Fericitul Patriarh al Moscovei şi ale intregii Rusii, şi pe Domnul nostru (...) Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) (...), pe fraţii a sfîntului locaşului acestuia şi pe toţi dreptmăritorii creştini, Doamne îi păzeşte întru mulţi ani.

APPENDICE

CONTACIO QUARESIMALE DELL'ORA NONA

Se al mattutino si canta "Alleluia", al posto del contacio del santo o della festa si legge:

L. Il ladrone vedendo l'autore della vita appeso alla Croce disse: se tu che sei crocifisso con noi non fossi Dio incarnato, il sole non avrebbe velato i raggi né la terra, scossa, avrebbe tremato. Ma tu che sopporti per tutti ricordati di me, Signore, nel tuo regno.

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

In mezzo ai due ladroni la tua Croce è stata bilancia di giustizia: per l'uno, che fu spinto all'inferno dal peso della sua bestemmia, ma anche per l'altro, che fu alleggerito delle colpe per la sua conoscenza della teologia; Cristo Dio, gloria a te.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

TEOTOCHIO

Colei che aveva partorito l'agnello, e pastore, e Salvatore del mondo lo contemplava sulla Croce e diceva in lacrime: il mondo esulta ricevendo la redenzione ma le mie viscere si struggono vedendo la tua crocifissione che subisci per tutti, Figlio mio e Dio mio.

ALLELUIA DEL VESPRO (Tono 6°)

 

Alleluia, alleluia, alleluia.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Aliluia, aliluia, aliluia.

 

Lunedì sera:

Signore, nel tuo sdegno non accusarmi, e nella tua ira non castigarmi.

Martedì e giovedì sera:

Esaltate il Signore Dio nostro, e prosternatevi allo sgabello dei suoi piedi, poiché è santo.

Mercoledì sera:

Per tutta la terra è uscita la loro voce, e sino ai confini del mondo le loro parole.

В понедельник вечера:

Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене.

Во вторник и в четверток вечера:

Возносите Господа Бога нашего, и покланяйтеся подножию ногу его, яко свято есть.

В среду вечера:

Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их.

Luni seara:

Doamne, nu cu urgia Ta să mă mustri, nici cu mînia Ta să mă cerţi.

Marţi şi Joi seara:

Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că sfînt este.

Miercuri seara:

În tot pămîntul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor.

 

E nei secoli dei secoli.

И во веки веков.

Şi în vecii vecilor.

TERMINE DEL VESPRO QUARESIMALE

Ai tropari:

C. Madre-di-Dio Vergine gioisci; colmata di grazia Maria, il Signore è con te: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, poiché hai partorito il Salvatore delle nostre anime. (una prosternazione)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito.

Battista di Cristo, ricordati di tutti noi, affinché siamo liberati dalle nostre iniquità: a te infatti è stata data la grazia di intercedere per noi. (una prosternazione)

E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Intercedete per noi, o santi apostoli, e voi santi tutti, perché siamo liberati da pericoli e afflizioni: noi abbiamo infatti voi come fervidi difensori presso il Signore. (una prosternazione)

Sotto la tua tenera compassione ci rifugiamo, o Madre-di-Dio: nell'angustia non disprezzare le nostre suppliche, ma liberaci dai pericoli, o sola pura, sola benedetta. (senza prosternazione)

Х. Богородице дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты
в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. (поклон)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Крестителю христов, всех нас помяни, да избавимся от беззаконий наших: тебе бо дадеся благодать молитися за ны. (поклон)

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молите за ны, святии апостоли, святии вси, да избавимся от бед и скорбей: вас бо теплыя предстатели ко Спасу стяжахом(поклон)

Под твое благоутробие прибегаем, Богородице, моления нашя не презри во обстоянии, но от бед избави ны, едина чистая, едина благословенная. (без поклона)

C. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea-ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvîntată eşti tu între femei, şi binecuvîntat este rodul pîntecelui tău, că ai născut pe Mîntuitorul sufletelor noastre. (o metanie)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Botezătorule al lui Hristos, pe noi toţi ne pomeneşte, ca să ne izbăvim de fărădelegile noastre, că ţie s-a dat har a te ruga pentru noi. (o metanie)

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugaţi-vă pentru noi, Sfinţilor Apostoli şi sfinţii toţi, ca să ne izbăvim de primejdii şi de necazuri; că pe voi calzi folositori către Mîntuitorul v-am câştigat. (o metanie)

Sub milostivirea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea în nevoi, ci din primejdii ne izbăveşte pe noi, una curată, una binecuvîntata. (fără metanie)

 

L. Kyrie eleison. (40)

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

Nel nome del Signore benedici, padre.

Ч. Господи, помилуй. (40)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Именем Господним благослови, отче.

C. Doamne miluieşte. (40)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti mai cinstită decît heruvimii şi mai mărita fără de asemanăre decît serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului binecuvintează, părinte.

 

S. L'Esistente è benedetto: Cristo nostro Dio; in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Сый благословен Христос Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Cel ce este binecuvîntat, Hristos Dumnezeul
nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

L. Re celeste, conferma i nostri governanti; sostieni la fede, placa le nazioni, da' pace al mondo custodisci perfettamente questa città (o questo santo monastero); poni nelle dimore dei giusti i padri e i fratelli che se ne sono andati primi di noi; e accoglici nella penitenza e nella confessione, qual buono e amico degli uomini.

Ч. Небесный царю, предержащия власти нашя укрепи, веру утверди, языки укроти, мир умири, град сей (или святую обитель сию), добре сохрани, прежде отшедшыя отцы и братию нашу в селениих праведных учини, и нас в покаянии и исповедании приими, яко благий и человеколюбец.

C. Împărate ceresc, pe stapînirea noastra ocroteşte-o, credinţa o întăreşte, pe cei răi îmblînzeşte, lumea o împacă, sfînt locaşul acesta bine-l păzeşte, pe cei mai înainte răposaţi, părinţii şi fraţii noştri, în locaşurile drepţilor îi aşază şi pe noi întru mărturisire şi pocăinţă ne primeşte, ca un bun şi de oameni iubitor.

S. recita la preghiera di Sant'Efrem il Siro:

S. Signore e Sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di futilità, di brama di dominio, di vaniloquio. (una prosternazione)

Fa' invece grazia a me, tuo servo, di uno spirito di assennatezza, di umiltà, di tolleranza e di amore. (una prosternazione)

Sì, Signore e Re, donami di vedere le mie colpe e di non condannare mio fratello; poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen. (una prosternazione)

С. Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. (поклон)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми рабу Твоему. (поклон)

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя согрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. (поклон)

P. Doamne şi Stăpînul vieţii mele, duhul trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie. (o metanie)

Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al răbdării şi al dragostei, daruieşte-l mie, slugii Tale. (o metanie)

Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să îmi văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că bine eşti cuvîntat în vecii vecilor. Amin. (o metanie)

 

L. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a causa del tuo nome.

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

L. Amen.

Ч. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

С. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Ч. Аминь.

C. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

S. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

L. Kyrie eleison. (12)

Santissima Trinità, forza consustanziale, regno indiviso, causa di tutti i beni, mostra benevolenza anche a me peccatore: rafforza, ammaestra il mio cuore, e rimuovi ogni mia bruttura; illumina la mia mente, perché sempre io ti glorifichi, ti canti, ti adori e dica: Un solo santo, un solo Signore, Gesù Cristo, a gloria di Dio Padre. Amen.

Ч. Господи, помилуй. (12)

Всесвятая Троице, единосущная державо, неразделимое царство, всех благих вина, благоволи же и о мне грешнем, утверди, вразуми сердце мое, и всю мою отъими скверну, просвети мою мысль, да выну славлю, пою, и покланяюся, и глаголю: един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь.

C. Doamne miluieşte. (12)

Presfîntă Treime, Stăpînie de o fiinţă, Împărăţie nedespărţită, ceea ce eşti pricina tuturor bunătăţilor binevoieşte şi pentru mine, păcătosul; întăreşte, înţelepţeşte inima mea şi şterge toată întinarea mea. Luminează gîndul meu, ca totdeauna să Te slăvesc şi să te laud şi să mă închin Ţie şi să zic: unul Sfînt, unul Domn, Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

 

C. Sia benedetto il nome del Signore da ora e fino all'eterno. (tre volte)

D. Sapienza!

C. È veramente degno dirti beata, la Madre-di-Dio sempre beata e tuttaintemerata, e Madre del nostro Dio.

S. Santissima Madre-di-Dio, salvaci.

C. Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

S. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.

C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Kyrie eleison (tre volte). Benedici.

Х. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. (трижды)

Д. Премудрость.

Х. Достойно есть, яко воистину, блажити Тя Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего.

С. Пресвятая Богородице, спаси нас.

Х. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаем.

С. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Х. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, Аминь. Господи помилуй (трижды). Благослови.

C. Fie numele Domnului binecuvîntat, de acum şi pînă în veac. (de trei ori)

D. Înţelepciune.

C. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.

P. Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi.

C. Ceea ce eşti mai cinstită decît heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decît serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

P. Slavă Ţie Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori). Binecuvintează.

Segue il Congedo.

NOTE

Questo testo trilingue è stato pensato per le comunità ortodosse in Italia, particolarmente quelle del Patriarcato di Mosca, in cui si celebra in più lingue.

Il testo è stato allineato su quello in uso corrente nella Chiesa Ortodossa Russa, tranne alcune piccole varianti [segnate tra parentesi quadre] che si è preferito mantenere per chiarezza, oppure perché compaiono in alcuni dei testi ufficiali attualmente in uso nel Patriarcato di Mosca.

Delle preghiere sacerdotali e delle parti che abitualmente non si leggono ad alta voce, è indicato solo il testo italiano.

Per ragioni di spazio e di praticità di lettura, non è stata inclusa la maggior parte delle rubriche che illustrano i gesti e le azioni cerimoniali.

SIGLE E ABBREVIAZIONI

(per la parte italiana)

S. Parti del sacerdote

D. Parti del diacono (in assenza del diacono, spettano al sacerdote)

[D.] Parti riservate al diacono (in assenza del diacono, si omettono)

L. Parti del lettore

C. Parti del coro (e anche di tutti i fedeli)

 

 

Compilato a cura dell'igumeno Ambrogio (Patriarcato di Mosca) Torino, A.D. 2012

Răspândește:
Pagina principală  >  Texte slujbelor