Rubrica

 

Informații despre parohia în alte limbi

Mirrors.php?locale=ro&id=205  Mirrors.php?locale=ro&id=602  Mirrors.php?locale=ro&id=646  Mirrors.php?locale=ro&id=4898  Mirrors.php?locale=ro&id=2779 
Mirrors.php?locale=ro&id=204  Mirrors.php?locale=ro&id=206  Mirrors.php?locale=ro&id=207  Mirrors.php?locale=ro&id=208  Mirrors.php?locale=ro&id=3944 
Mirrors.php?locale=ro&id=647         
 

Calendar Ortodox

   

Școala duminicală din parohia

   

Căutare

 

In evidenza

11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 29 giugno 2019)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 22 giugno 2019)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: 19 luglio 2014)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  Naşii de botez şi rolul lor în viaţa finului  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  Pregătirea pentru Taina Cununiei în Biserica Ortodoxă  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  Pregătirea pentru Taina Sfîntului Botez în Biserica Ortodoxă
 
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Facebook
Pagina principală  >  Texte slujbelor
  La Divina Liturgia di San Basilio il Grande

Testo trilingue italiano / slavonico / romeno (moldavo)

Clicca per SCARICARE il documento come PDF file 
Răspândește:

 

 

S./D. O Dio, purifica me peccatore e abbi misericordia di me. (tre volte)

С./Д. Боже, очисти мя грешнаго, и помилуй мя. (трижды)

P./D. Dumnezeule, curaţeşte pe mine păcătosul şi mă miluieşte. (de trei ori)

 

 

S./D. Re celeste, Consolatore, Spirito della verità, che sei ovunque presente e tutto ricolmi, scrigno dei beni e dispensatore di vita, vieni, e dimora in noi, e purificaci da ogni macchia, e salva, o Buono, le nostre anime.

 

 

(nel periodo pasquale:)

Cristo è risorto dai morti: con la morte ha vinto la morte, e a chi giace nei sepolcri ha elargito la vita.

 

Gloria a Dio negli eccelsi, e sulla terra pace, tra gli uomini la benevolenza. (due volte)

Signore, schiudi le mie labbra, e la mia bocca annunzierà la tua lode.

 

[D.] È tempo di agire per il Signore. Benedici, presule.

S. Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

[D.] Prega per me, presule santo.

S. Il Signore indirizzi i tuoi passi.

[D.] Ricordati di me, presule santo.

S. Si ricordi di te il Signore Dio nel suo regno, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

[D.] Amen.

С./Д. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, душы наша.

 

 

 

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

 

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. (дважды)

Господи, устне мои отверзеши, и  уста моя восвестят хвалу Твою.

 

 

[Д.] Время сотворити Господеви, владыко, благослови.

С. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.

[Д.] Помолися о мне, владыко святый.

С. Да исправит Господь стоны твоя.

[Д.] Помяни мя, владыко святый.

С. Да помянет тя Господь Бог во царствии своем всегда, ныне и присно и во веки веков.

[Д.] Аминь.

P./D. Împarate ceresc, Mîngiietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mîntuieşte, Bunule, sufletele noastre.

 

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcînd, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.

 

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pamînt pace, între oameni bunăînvoire. (de două ori)

Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

 

[D.] Vremea este a face Domnului, binecuvintează, stăpîne.

P. Binecuvîntat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

[D.] Roagă-te pentru mine, stăpîne.

P. Să îndrepteze Domnul paşii tăi spre tot lucrul bun.

[D.] Pomeneşte-mă, stăpîne.

P. Să te pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

[D.] Amin.

 

 

 

BENEDIZIONE INIZIALE

 

 

[D.] Benedici, presule.

S. Benedetto il regno del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

[Д.] Благослови, владыко.

С. Благословенно царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

[D.] Binecuvintează, stăpîne.

S. Binecuvîntată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

GRANDE COLLETTA

 

 

D. In pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per l'unione di tutto preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (…), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (…), per l'insigne presbiterio, per il diaconato in Cristo, per tutto il clero e il popolo preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per questa città (oppure contrada, o per questo santo monastero), per ogni città e contrada e per quelli che con fede vi abitano preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri e per la loro salvezza preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

Д. Миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), чеснтем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О граде сем (или веси сей или святей обители сей), всяком граде, стране и верою живущих в них Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О плавающих, путешествующих, недугующих,страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

D. Cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarhul ..., şi pentru Domnul nostru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) ..., pentru cinstita preoţime şi întru Hristos diaconime şi pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru oraşul acesta (sau ţara aceasta, sau sfînta obşte aceasta), pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelşugarea roadelor pămîntului şi pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru cei ce călătoresc pe ape şi pe uscat, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mîntuirea lor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mînia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D.      Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

 

S. Signore, Dio nostro, il tuo potere è ineffabile e la tua gloria incomprensibile; la tua misericordia è immensa e il tuo amore per gli uomini è indicibile: tu stesso, Sovrano, secondo la tua benignità, guarda su di noi e su questo santo tempio e opera tra di noi e tra quelli che pregano con noi le tue copiose misericordie e le tue indulgenze.

 

 

S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

PRIMA ANTIFONA (Salmo 102)

 

 

C1. Benedici, anima mia, il Signore. Benedetto sei tu, Signore./ Benedici, anima mia, il Signore/ e tutto il mio intimo il suo santo nome.

C2. Benedici, anima mia, il Signore/ e non scordare tutte le sue ricompense.

C1. Egli perdona tutte le tue iniquità,/ guarisce tutte le tue infermità.

C2. Libera dalla corruzione la tua vita,/ ti corona di misericordie e di indulgenze.

C1. Sazia di beni la tua brama,/ sarà rinnovata come di aquila la tua giovinezza.

C2. Opera misericordie il Signore,/ e il giudizio per tutti quelli che subiscono ingiustizia.

C1. Ha fatto conoscere le sue vie a Mosè,/ ai figli di Israele le sue volontà.

C2. Indulgente e misericordioso è il Signore,/ longanime e abbondante di misericordia.

C1. Non per sempre sarà adirato,/ né in eterno sarà in collera.

C2. Non secondo i nostri peccati ha agito con noi,/ né secondo le nostre iniquità ci ha ricompensati.

C1. Perché come l’altezza del cielo dalla terra/ il Signore ha rafforzato la sua misericordia su quelli che lo temono.

C2. Quanto dista l’oriente dall’occidente,/ ha allontanato da noi le nostre iniquità.

C1. Come un padre ha misericordia dei figli,/ ha avuto misericordia il Signore di quelli che lo temono.

C2. Perché egli sa di che siamo plasmati,/ si ricorda che siamo polvere.

C1. L’uomo, come l’erba i suoi giorni:/ come un fiore del campo, così sfiorirà.

C2. Perché un soffio passa in lui/ e non ci sarà più, e non conoscerà più il suo luogo.

C1. Ma la misericordia del Signore è da sempre e in eterno/ su quelli che lo temono.

C2. E la sua giustizia sui figli dei figli,/ per coloro che custodiscono la sua alleanza/ e si ricordano dei suoi comandi/ per compierli.

C1. Il Signore ha preparato nel cielo il suo trono/ e il suo regno domina tutto.

C2. Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli,/ potenti e forti esecutori della sua parola/ appena udite la voce delle sue parole.

C1. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere,/ suoi ministri esecutori della sua volontà.

C2. Benedite il Signore, voi tutte sue opere,/ in ogni luogo del suo dominio.

C1. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

C2. E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

C1. Benedici, anima mia, il Signore/ e tutto il mio intimo il suo santo nome./ Benedetto sei tu, Signore.

Х1. Благослови душе моя Господа./ Благословен еси Господи./ Благослови душе моя Господа,/ и вся внутренняя моя имя святое Его.

Х2. Благослови, душе моя, Господа,/ и не забывай всех воздаяний Его.

Х1. Очищающаго вся беззакония твоя,/ исцеляющаго вся недуги твоя.

Х2. Избавляющаго от истления живот твой,/ венчающаго тя милостию и щедротами.

Х1. Исполняющаго во благих желание твое:/ обновится яко орля юность твоя.

Х2. Творяй милостыни Господь,/ и судбу всем обидимым.

Х1. Сказа пути своя Моисеови,/ сыновом Израилeвым хотения своя.

Х2. Щедр и милостив Господь,/ долготерпелив и многомилостив.

Х1. Не до конца прогневается,/ ниже во век враждует.

Х2. Не по беззакониeм нашым сотворил eсть нам,/ ниже по грехом нашым воздал eсть нам.

Х1. Яко по высоте небесней от земли,/ утвердил eсть Господь милость свою на боящихся eго.

Х2. Eлико отстоят востоцы от запад,/ удалил eсть от нас беззакония наша.

Х1. Якоже щедрит oтец сыны,/ ущедри Господь боящихся eго.

Х2. Яко той позна создание наше,/ помяну, яко персть eсмы.

Х1. Человек, яко трава дние eго,/ яко цвет селный, тако оцветет.

Х2. Яко дух пройде в нем,/ и не будет, и не познает ктому места своего.

Х1. Милость же Господня от века и до века/ на боящихся eго.

Х2. И правда eго на сынех сынов,/ хранящих завет eго/ и помнящих заповеди eго/ творити я.

Х1. Господь на небеси уготова престол свой,/ и цартво eго всеми обладает.

Х2. Благословите Господа, вси ангели eго,/ сильнии крепостию, творящии слово eго,/ услышати глас словес eго.

Х1. Благословите Господа, вся силы eго,/ слуги eго, творящии волю eго.

Х2.  Благословите Господа, вся дела eго/ на всяком месте владычества eго.

Х1. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

Х2. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Х1. Благослови душе моя Господа,/ и вся внутренняя моя, имя святое Его./ Благословен еси Господи.

C1. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Bine eşti cuvîntat, Doamne./  Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul,/ şi toate cele din lăuntrul meu numele cel sfînt al Lui.

C2. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul/ şi nu uita toate răsplătirile Lui.

C1. Pre Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale,/ pe Cel ce vindecă toate bolile tale.

C2. Pre Cel ce izbaveşte din stricăciune viaţa ta;/ pre Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări.

C1. Pre Cel ce umple de bunătăţi pofta ta;/ înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.

C2. Cel ce face milostenie, Domnul,/ şi judecată tuturor celor ce li se face strîmbătate.

C1. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise,/ fiilor lui Israel voile Sale.

C2. Îndurat şi milostiv este Domnul,/ îndelung-Răbdător şi mult-Milostiv.

C1.  Nu pînă în sfîrşit Se va iuţi,/ nici în veac Se va mînia.

C2. Nu după păcatele noastre a făcut nouă,/ nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă.

C1. Ci, cît este de departe cerul de pămînt,/ atît este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El.

C2. Pe cît sît de departe răsăriturile de la apusuri,/ depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.

C1. În ce chip miluieşte tatăl pe fii,/ aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dînsul.

C2. Că El a cunoscut zidirea noastră;/ adusu-Şi-a aminte că ţărînă sîntem.

C1. Omul, ca iarba zilele lui,/ ca floarea cîmpului; aşa va înflori.

C2. Că duh a trecut peste el/ şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său.

C1. Iar mila Domnului din veac în veac/ spre cei ce se tem de Dînsul.

C2. Şi dreptatea Lui spre fii fiilor,/ spre cei ce păzesc legămîntul Lui./ Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui,/ ca să le facă pe ele.

C1. Domnul în cer a gătit scaunul Său/ şi împărăţia Lui peste toţi stăpîneşte.

C2. Binecuvîntaţi pe Domnul toţi îngerii Lui,/ cei puternici la vîrtute, care faceţi cuvîntul Lui,/ şi auziţi glasul cuvintelor Lui.

C1. Binecuvîntaţi pe Domnul toate puterile Lui,/ slugile Lui, care faceţi voia Lui.

C2. Binecuvîntaţi pe Domnul toate lucrurile Lui;/ în tot locul stăpînirii Lui.

C1. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

C2. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

C1. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul/ şi toate cele din lăuntrul meu numele cel Sfînt al Lui./ Bine eşti cuvîntat, Doamne.

 

PICCOLA COLLETTA

 

 

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

D.      Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

 

S. Signore, Dio nostro, salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Custodiscici la pienezza della tua Chiesa, santifica quelli che amano la maestà della tua casa. Glorificali con la tua divina potenza e non abbandonare noi che speriamo in te.

 

 

S. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că a Ta este stăpînirea, şi a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

SECONDA ANTIFONA (Salmo 145)

 

 

C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

C1. Loda, anima mia, il Signore;/ loderò il Signore nella mia vita,/ salmeggerò al mio Dio finché esisto.

C2. Non confidate nei principi, nei figli degli uomini,/ che non hanno salvezza.

C1. Uscirà il suo spirito/ e ritornerà alla sua terra./ In quel giorno periranno tutti i suoi pensieri.

C2. Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe,/ la cui speranza è nel Signore suo Dio.

C1. È lui che ha fatto il cielo e la terra,/ il mare e tutto ciò che è in essi.

C2. Custodisce la verità in eterno,/ opera il giudizio per chi subisce ingiustizia,/ dà cibo agli affamati.

C1. Il Signore scioglie gli incatenati;/ il Signore fa sapienti i ciechi.

C2. Il Signore rialza gli oppressi;/ il Signore ama i giusti.

C1. Il Signore custodisce i forestieri./ Solleverà l’orfano e la vedova/ e farà sparire la via dei peccatori.

C2. Regnerà il Signore in eterno, il tuo Dio, Sion, di generazione in generazione.

Х. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

Х1. Хвали, душе моя, Господа./ Восхвалю Господа в животе моем,/ пою Богу моему дондеже есмь.

Х2. Не надейтеся на князи, на сыны человеческия,/ в нихже нет спасения.

Х1. Изыдет дух его,/ и возвратится в землю свою:/ в тот день погибнут вся помышления его.

Х2. Блажен, ему же Бог Иаковль помощник его,/ упование его на Господа Бога своего.

Х1. Сотворшаго небо и землю,/ море, и вся яже в них.

Х2. Хранящаго истину в век,/ творящаго суд обидимым,/ дающаго пищу алчущим.

Х1. Господь решит окованныя,/ Господь умудряет слепцы.

Х2. Господь возводит низверженныя,/ Господь любит праведники.

Х1. Господь хранит пришельцы,/ сира и вдову приимет,/ и путь грешных погубит.

Х2. Воцарится Господь во век,/ Бог твой, Сионе, в род и род.

C. Slava Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

C1. Laudă, suflete al meu, pre Domnul. / Lăuda-voi pre Domnul în viaţa mea,/ cînta-voi Dumnezeului meu pînă ce voi fi.

C2. Nu vă nădăjduiţi spre boeri, spre fiii oamenilor,/ întru care nu este mîntuire.

C1. Ieşi-va duhul lui,/ şi se vor întoarce în pămîntul său,/ în ziua aceea vor pieri toate gîndurile lui.

C2. Fericit este, căruia Dumnezeu lui Iacob este ajutorul lui,/ nădejdea lui, spre Domnul Dumnezeul lui.

C1. Spre cel ce a făcut cerul şi pămîntul,/ marea şi toate cele ce sînt într-însele.

C2. Spre cel ce păzeşte adevărul în veac,/ spre cel ce face judecată celor năpăstuiţi,/ spre cel ce dă hrană celor flămînzi.

C1. Domnul dezleagă pe cei ferecaţi în obezi,/ Domnul înţelepţeşte orbii.

C2. Domnul ridică pe cei surpaţi,/ Domnul iubeşte pe cei drepţi.

C1. Domnul păzeşte pe cei nemernici./ Pe sărăcul şi pe văduvă va primi/ şi calea păcătoşilor o va pierde.

C2. Împăraţi-va Domnul în veac,/ Dumnezeul tău, Sioane, în neam şi în neam.

 

 

C. E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

C. Figlio unigenito e Verbo di Dio, pur essendo immortale, hai accettato per la nostra salvezza di incarnarti dalla santa Madre-di-Dio e semprevergine Maria; senza mutare ti sei fatto uomo, Cristo Dio, e, crocifisso, hai calpestato la morte con la morte; Tu sei uno della santa Trinità e sei glorificato insieme con il Padre e con il santo Spirito: salvaci.

Х. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Х. Единородный Сыне и Слове Божий безсмертен сый,/ изволивый спасения нашего ради/ воплотитися от святыя Богородицы и Приснодевы Марии,/ непреложно вочеловечивыйся,/ распныйся же, Христе Боже, смертию смерть поправый,/ един сый Святыя Троицы,/ спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.

C. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

C. Unule-Născut, Fiule şi Cuvîntul lui Dumnezeu, Cel ce eşti fără de moarte, şi ai primit, pentru mîntuirea noastră, a Te întrupa din Sfînta Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria; Carele neschimbat Te-ai întrupat. Şi răstignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfînta Treime, împreună slăvit cu Tatăl şi cu Duhul Sfînt, mîntuieşte-ne pe noi.

 

PICCOLA COLLETTA

 

 

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

 

S. Tu che ci hai donato queste preghiere comuni e concordi, promettendo che se anche due o tre saranno unanimi nel tuo nome accorderai le loro richieste: tu stesso anche ora adempi le richieste dei tuoi servi in ciò che è utile, donaci nel secolo presente la conoscenza della tua verità ed elargiscici in quello futuro la vita eterna.

 

 

S. Poiché tu sei Dio buono e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Яко благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

TERZA ANTIFONA - LE BEATITUDINI (Mt 5:1-11)

 

 

C. Nel tuo regno ricordati di noi, Signore,/ quando sarai giunto nel tuo regno.

Su 12

C1. Beati i poveri nello spirito,/ poiché è loro il regno dei cieli.

C2. Beati i sofferenti,/ poiché saranno consolati.

Su 10

C1. Beati i mansueti,/ poiché erediteranno la terra.

C2. Beati gli affamati e assetati di giustizia,/ poiché saranno saziati.

Su 8

C1. Beati i misericordiosi,/ poiché otterranno misericordia.

C2. Beati i puri di cuore,/ poiché vedranno Dio.

Su 6

C1. Beati i pacificatori,/ poiché saranno chiamati figli di Dio.

C2. Beati i perseguitati per causa di giustizia,/ poiché è loro il regno dei cieli.

Su 4

C1. Beati siete quando vi oltraggeranno/ e vi perseguiteranno, e diranno ogni malvagia parola contro di voi, mentendo, a causa mia.

C2. Gioite ed esultate,/ poiché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

C1. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

C2. E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Х. Во царствии Твоем помяни нас, Господи,/ егда приидеши во царствии Твоем.

На 12

Х1. Блажени нищии духом,/ яко тех есть Царство Небесное.

Х2. Блажени плачущии,/ яко тии утешатся.

На 10

Х1. Блажени кротцыи,/ яко тии наследят землю.

Х2. Блажени алчущии и жаждущии правды,/ яко тии насытятся.

На 8

Х1. Блажени милостивии,/ яко тии помиловани будут.

Х2. Блажени чистии сердцем,/ яко тии Бога узрят.

На 6

Х1. Блажени миротворцы,/ яко тии сынове Божии нарекутся.

Х2. Блажени изгнани правды ради,/ яко тех есть Царство Небесное.

На 4

Х1. Блажени есте егда поносят вам,/ и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради.

Х2. Радуйтеся и веселитеся,/ яко мзда ваша многа на небесех.

Х1. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

Х2. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

C. Întru Împărăţia Ta,  pomeneşte-ne pe noi Doamne,/ cînd vei veni întru Împărăţia Ta.

Pe 12

C1. Fericiţi cei săraci cu duhul/ că a acelora este Împărăţia cerurilor.

C2. Fericiţi cei ce plîng,/ că aceia se vor mîngîia.

Pe 10

C1. Fericiţi cei blînzi,/ că aceia vor moşteni pămîntul.

C2. Fericiţi cei ce flămînzesc şi însetoşează de dreptate,/ că aceia se vor sătura.

Pe 8

C1. Fericiţi cei milostivi,/ că aceia se vor milui.

C2. Fericiţi cei curaţi cu inima,/ că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

Pe 6

C1. Fericiţi făcătorii de pace,/ că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

C2. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,/ că acelora este Împărăţia cerurilor.

Pe 4

C1. Fericiţi veţi fi cînd vă vor ocărî pe voi/ şi vă vor [pri]goni şi vor zice tot cuvîntul rău împotriva voastră, minţind, pentru Mine.

C2. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi/ că plata voastră multă este în ceruri.

C1. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

C2. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

PICCOLO INGRESSO

 

 

(sommessamente)

D. Preghiamo il Signore.

(тихо)

Д. Господу помолимся.

(în taină)

D. Domnului să ne rugăm.

 

S. Sovrano, Signore Dio nostro, tu hai costituito nei cieli schiere ed eserciti di angeli e arcangeli per servire la tua gloria: fa’ che con il nostro ingresso avvenga l'ingresso dei santi angeli, che concelebrino con noi e glorifichino insieme con noi la tua bontà. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

 

 

[D.] Benedici, presule, il santo ingresso.

S. Benedetto l'ingresso al tuo santuario, in ogni tempo: ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

D. Sapienza, in piedi.

C. Venite, adoriamo Cristo e prosterniamoci a lui. Salva, Figlio di Dio, risorto dai morti (se è domenica; se è feriale: mirabile tra i santi), noi che ti cantiamo: Alleluia.

[Д.] Благослови, владыко, Святый вход.

С. Благословен вход святых твоих, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

 

Д. Премудрость, прости.

Х. Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из мертвых (или во святых дивен сый), поющия Ти: аллилуиа.

[D.] Binecuvintează, stăpîne, sfînta intrare.

P. Binecuvîntată este intrarea Sfinţilor Tăi, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.

D. Înţelepciune, drepţi.

C. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos. Mîntuieşte-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morţi (iar de nu este duminică, Cel ce eşti minunat întru sfinţi), pe noi cei ce-ţi cîntăm Ţie: Aliluia.

 

C. canta di seguito tropari, contaci e teotochii previsti dalle rubriche.

 

INNO TRISAGIO

 

S. Dio santo, che riposi nel santuario, sei cantato dai serafini con gli accenti del trisagio, sei glorificato dai cherubini e sei adorato da ogni potenza celeste: tu hai portato tutte le cose dal non essere all’essere, creando l’uomo secondo la tua immagine e somiglianza e adornandolo di tutti i tuoi doni. Tu dai a chi chiede sapienza e intelligenza e non disprezzi il peccatore, ma hai stabilito la penitenza per la salvezza; hai reso degni noi, umili e indegni tuoi servi, anche in quest’ora di stare innanzi alla gloria del tuo santo altare e di offrirti la dovuta adorazione e glorificazione. Tu stesso, Sovrano, accetta dalla bocca di noi peccatori l’inno trisagio e visitaci nella tua bontà. Perdonaci ogni colpa sia volontaria che involontaria, santifica le nostre anime e i nostri corpi e dacci di servirti in santità tutti i giorni della nostra vita, per le preghiere della santa Madre-di-Dio e di tutti i santi che da sempre ti sono graditi.

 

 

 [D.] Benedici, presule, il tempo del trisagio.

S. Poiché santo sei tu, Dio nostro, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre...

D. Signore, salva i pii, e ascoltaci.

D. E nei secoli dei secoli.

C. Amen.

[Д.] Благослови, владыко, время Тривятаго.

С. Яко свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно…

[Д.] Господи, спаси благочестивыя, и услыши ны.

Д. И во веки веков.

Х. Аминь.

[D.] Binecuvintează, stăpîne, timpul cîntării celei intreit sfinte.

P. Că Sfînt eşti, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea...

[D.] Doamne mîntuieşte pe cei binecredincioşi şi ne auzi pe noi.

D. Şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

 

C. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi. (tre volte)

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Santo Immortale: abbi misericordia di noi.

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi.

Х. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Святый бессмертный, помилуй нас.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас.

C. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi.

 

A Natale, Teofania, Vigilia delle Palme, Grande Sabato, Pasqua e Pentecoste si canta:

 

Quanti in Cristo siete stati battezzati, di Cristo vi siete rivestiti. Alleluia.

Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуиа.

Cîţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat. Aliluia.

 

All'Esaltazione della Santa Croce e alla terza domenica di Quaresima si canta:

 

 

La tua Croce noi veneriamo, Sovrano, e la tua santa risurrezione glorifichiamo.

Кресту Твоему покланяемся, владыко,  и святое воскресение Твое славим.

Crucii Tale ne închinăm, stăpîne, şi Sfîntă Învierea Ta o [lăudăm şi o] mărim.

 

 

[D.] Comanda, presule.

S. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

[D.] Benedici, presule, il trono alto.

S. Benedetto sei tu sul trono di gloria del tuo regno, tu che siedi sui cherubini, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

[Д.] Повели, владыко.

С. Благословен Грядый во имя Господне.

[Д.] Благослови, владыко, Горний престол.

С. Благословен еси на престоле Славы Царствия Твоего, седяый на Херувимех, всегда, ныне и присно и во веки веков.

[D.] Porunceşte, stăpîne.

P. Binecuvîntat este cel ce vine întru numele Domnului.

[D.] Binecuvintează, stăpîne, scaunul cel de sus.

P. Binecuvîntat eşti pe tronul slavei împărăţiei Tale, Cel ce şezi pe Heruvimi, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 

 

D. Stiamo attenti.

S. Pace a tutti.

L. E allo spirito tuo.

D. Sapienza.

L. Prochimeno. Salmo di Davide. Tono ...

Д. Вонмем.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Премудрость.

Ч. Прокимен. Псалом Давидов. Глас ...

D. Să luăm aminte.

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Înţelepciune.

C. Prochimen. Psalm al lui David. Glas…

 

(Prochimeno)

 

 

D. Sapienza.

L. Lettura dagli atti dei santi apostoli (oppure: dalla lettera del santo apostolo Paolo a ..., oppure: dalla lettera del santo apostolo ... a tutte le Chiese).

D. Stiamo attenti.

Д. Премудрость.

Ч. Деяний святых апостол чтение, или К (…) послания святаго апостола Павла чтение, или Соборнаго послания (…) чтение.

Д. Вонмем.

D. Înţelepciune.

C. Din Faptele sfinţilor Apostoli citire, sau: Din Epistola către (...) a Sfîntului Apostol Pavel citire, sau: Din Epistola sobornicească a lui (...) citire.

D. Să luăm aminte.

 

(Lettura dall’Apostolo)

 

S. Fa’ risplendere nei nostri cuori, Sovrano amico degli uomini, la luce incorruttibile della tua intelligenza divina, e apri gli occhi del nostro pensiero alla comprensione delle tue predicazioni evangeliche: infondi in noi anche il timore dei tuoi beati comandamenti, affinché, calpestati tutti i desideri carnali, possiamo raggiungere una vita spirituale, pensando e facendo tutto ciò che è di tuo gradimento. Sei tu infatti l’illuminazione delle nostre anime e dei nostri corpi, Cristo Dio, e a te innalziamo la gloria, con il tuo eterno Padre, e il tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

 

 

S. Pace a te.

L. E allo spirito tuo.

D. Sapienza.

L. Alleluia: Tono ...

C. Alleluia. (tre volte)

[D.] Benedici, presule, l’annunciatore del santo glorioso apostolo ed evangelista (...).

S. Dio, per le preghiere del santo e glorioso apostolo ed evangelista (…), degno di ogni lode, ti dia la parola per dare l’annuncio con grande forza, per il compimento del vangelo del suo diletto Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo.

[D.] Amen.

S. Sapienza, in piedi, ascoltiamo il santo vangelo. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Lettura dal santo Vangelo secondo (...)

C. Gloria a te, Signore, gloria a te.

S. Stiamo attenti.

С. Мир ти.

Ч. И духови твоему.

Д. Премудрость.

Ч. Аллилуиа. Глас ...

Х. Аллилуиа. (трижды)

[Д.] Благослови, владыко, благовестителя святаго апостола и евангелиста (...).

С. Бог, молитвами святаго,

славнаго, всехвалнаго апостола и евангелиста  (...), да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, во исполнение Евангелиа возлюбленнаго Сына Своего, Господа нашего Iисуса Христа.

[Д.] Аминь.

С. Премудрость, прости, услышим святаго Евангелиа. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. От (...) святаго Евангелиа чтение.

Х. Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

С. Вонмем.

P. Pace ţie.

C. Şi duhului tău.

D. Înţelepciune.

C. Aliluia. Glas ...

C. Aliluia. (de trei ori)

[D.] Binecuvintează, stăpîne, pe binevestitorul Sfîntului Apostol şi Evanghelist (…).

P. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfîntului, întru tot laudatului Apostol şi Evanghelist (...) să-ţi dea cuvînt ţie, celui ce binevesteşti, cu putere multă, spre împlinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.

[D.] Amin.

P. Cu înţelepciune, drepţi, să ascultăm Sfînta Evanghelie. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Din Sfînta Evanghelie de la (...) citire.

C. Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.

P. Să luăm aminte.

 

(Lettura dal Vangelo)

 

 

S. Pace a te che hai annunciato il vangelo.

D. E allo spirito tuo.

C. Gloria a te, Signore, gloria a te.

С. Мир ти, благовествующему.

Ч. И духови твоему.

Х. Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

P. Pace ţie, celui ce ai binevestit.

D. Şi duhului tău.

C. Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.

 

SUPPLICA INTENSA

 

 

D. Diciamo tutti da tutta l'anima, e da tutta la nostra mente diciamo.

C. Kyrie eleison.

D. Signore onnipotente, Dio dei nostri padri, noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison.

D. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

Д. Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем.

Х. Господи, помилуй.

Д. Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй.

Д. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

D. Să zicem toţi, din tot sufletul şi din tot cugetul nostru să zicem.

C. Doamne miluieşte.

D. Doamne, Atotstăpînitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieşte.

D. Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

 

S. Signore, Dio nostro, accetta questa supplica intensa dai tuoi servi, e abbi misericordia di noi secondo l’abbondanza della tua misericordia, e manda le tue indulgenze su di noi e su tutto il tuo popolo, che attende la tua copiosa misericordia.

 

 

D. Ancora preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), e per tutti i nostri fratelli in Cristo.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito, affinché [nella loro moderatezza anche noi] viviamo una vita calma e tranquilla, in tutta pietà e purezza.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per i nostri fratelli sacerdoti, ieromonaci e per tutta la nostra fratellanza in Cristo.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per i beati e sempre commemorati santissimi patriarchi degli ortodossi, per i fondatori di questo santo tempio (oppure di questo santo monastero), e per tutti i nostri padri e fratelli ortodossi, che già riposano e giacciono qui e ovunque.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per ottenere misericordia, vita, pace, salvezza, visitazione, perdono e remissione dei peccati per i servi di Dio, fratelli di questo santo tempio (oppure di questo santo monastero).

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per quelli che portano frutti e fanno il bene, operano e cantano in questo tempio santo e degno di ogni rispetto, e per il popolo qui presente, che attende da te grandi e copiose misericordie.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

Д. Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), и всей во Христе братии нашей.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о братиях наших священницех, священномонасех и о всем во Христе братстве нашем.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о блаженных и приснопамятных святейших патриарсех православных, и создателех святаго храма сего, и о всех прежде-почивших отцех и братиях наших, зде лежащих и повсюду православных.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, просщении и оставлении грехов рабов Божиих, братии святаго храма сего (или святыя обители сея).

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

D. Încă ne rugăm pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarh (...), şi pentru Domnul nostru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) (...), şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, ca [şi noi întru liniştea lor], viaţă lină şi fără gîlceavă să vieţuim întru toată bună credinţa şi curăţenia.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru fraţii noştri preoţi, ieromonahi, şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea pomeniţii patriarhi ortodocşi, pentru ctitorii ai sfîntului locaşului acestuia şi pentru toţi cei mai dinainte adormiţi părinţii şi fraţi ai noştri dreptmăritori creştini, care odihnesc aici şi pretutindeni.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mîntuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu enoriaşi, ctitori şi binefăcători ai sfîntului locaşului acestuia.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în sfînta şi întru tot cinstita biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc şi cîntă şi pentru tot poporul care stă înainte şi aşteaptă de la Tine mare şi bogată milă.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

 

 

S. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

In certi giorni dell’anno (di regola, non alla domenica, né alle dodici grandi feste, né alla festa patronale) segue la:

 

COLLETTA PER I DEFUNTI

 

 

D. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per il riposo delle anime dei defunti servi di Dio (...), e che sia loro perdonata ogni colpa, volontaria e  involontaria.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Che il Signore Dio ponga le loro anime dove i giusti riposano.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Chiediamo le misericordie di Dio, il regno dei cieli e la remissione dei loro peccati a Cristo, il Re immortale e nostro Dio.

C. Concedi, Signore.

D. Preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

 

Д. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (...), и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Яко да Господь Бог учинит душы их, идеже праведнии упокояются.

Д. Милости Божия, Царства Небеснаго, и оставления грехов их у Христа безсмертнаго Царя и Бога нашего просим

Х. Подай, Господи.

Д. Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

D. Miluieşte-ne pe noi Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiţilor robilor lui Dumnezeu (...) şi pentru ca să li se ierte lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Ca Domnul Dumnezeul nostru să aşeze sufletele lor unde drepţii se odihnesc

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Mila lui Dumnezeu, Împărăţia Cerurilor şi iertarea păcatelor lor, de la Hristos Impăratul cel fără de moarte şi Dumnezeul nostru să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

 

 

S. Dio degli spiriti e di ogni carne, che hai calpestato la morte, hai annientato la forza del diavolo, e hai donato la vita al mondo tuo: tu stesso, Signore, fa’ che le anime dei tuoi servi defunti (…) riposino in un luogo luminoso, in un luogo verdeggiante, in un luogo di riposo, da dove sono fuggiti dolore, tristezza e gemito. Perdona, qual Dio buono e amico degli uomini, ogni peccato da loro commesso con la parola, o con l’azione, o con il pensiero, poiché non c’è uomo che viva senza peccare: tu sei infatti il solo senza peccato, la tua giustizia è la giustizia nei secoli, e la tua parola è verità.

S. Poiché sei tu la risurrezione, la vita e il riposo dei defunti tuoi servi (...), Cristo Dio nostro, e a te innalziamo la gloria, con il tuo eterno Padre e con il tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Боже духов и всякия плоти, смерть поправый, и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, сам, Господи, упокой душы усопших рабов Твоих (...) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание: всякое согрешение содеянное ими, словом, или делом, или помышлением, яко благий человеколюбец Бог прости. Яко несть человек, иже жив будет, и не согрешит: Ты бо един токмо без греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.

С. Яко Ты еси воскресение, живот, и покой усопших раб Твоих (...), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Dumnezeul duhurilor şi a tot trupul, Care ai călcat moartea şi pe diavolul l-ai surpat şi ai dăruit viaţă lumii tale, însuţi Doamne, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi (...) în loc luminat, în loc de verdeaţa, în loc de odihna, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinarea. Şi orice greşeală au săvîrşit ei cu cuvîntul, cu lucrul, sau cu gîndul, ca un Dumnezeu bun şi iubitor de oameni, iartă-le lor. Ca nu este om, care să fie viu şi să nu greşească; numai Tu singur eşti fără de păcat; dreptatea Ta este dreptate în veac, şi cuvîntul Tau, adevărul.

P. Că Tu eşti Învierea şi Viaţa şi odihna adormiţilor robilor Tăi (...), Hristoase, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfîntului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

COLLETTA PER I CATECUMENI

 

 

D. Fate preghiere, voi catecumeni, al Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Noi fedeli, preghiamo per i catecumeni, che il Signore abbia misericordia di loro.

C. Kyrie eleison.

D. Li istruisca con la parola della verità.

C. Kyrie eleison.

D. Riveli loro il vangelo della giustizia.

C. Kyrie eleison.

D. Li unisca alla santa, cattolica e apostolica sua Chiesa.

C. Kyrie eleison.

D. Salvali, abbi misericordia di loro, soccorrili e custodiscili, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Voi catecumeni, inchinate il vostro capo al Signore.

C. A te, Signore.

Д. Помолитеся, оглашеннии, Господеви.

Х. Господи, помилуй.

Д. Вернии, о оглашенных помолимся, да Господь помилует их.

Х. Господи, помилуй.

Д. Огласит их словом истины.

Х. Господи, помилуй.

Д. Открыет им Евангелие правды.

Х. Господи, помилуй.

Д. Соединит их святей Своей соборней и Апостольстей Церкви.

Х. Господи, помилуй.

Д. Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Оглашеннии, главы вашя Господеви приклоните.

Х. Тебе, Господи.

D. Rugaţi-vă cei chemaţi, Domnului.

C. Doamne miluieşte.

D. Cei credincioşi, pentru cei chemaţi să ne rugăm, ca Domnul să-i miluiască pe dînşii.

C. Doamne miluieşte.

D. Să-i înveţe pe dînşii cuvîntul adevărului.

C. Doamne miluieşte.

D. Să le descopere lor Evanghelia dreptăţii.

C. Doamne miluieşte.

D. Să-i unească pe dînşii cu Sfînta sa sobornicească şi apostolească Biserică.

C. Doamne miluieşte.

D. Mîntuieşte, miluieşte, apără şi-i păzeşte pe dînşii, Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Cei chemaţi, capetele voastre Domnului să le plecaţi.

C. Ţie Doamne.

 

S. Signore, Dio nostro, tu abiti nei cieli e guardi su tutte le tue opere: guarda sui tuoi servi i catecumeni, che hanno chinato il collo al tuo cospetto, e da’ loro il tuo giogo agevole; rendili membra onorate della tua santa Chiesa e consenti loro il lavacro della rigenerazione, la remissione dei peccati e la veste dell’incorruttibilità, per la conoscenza di te, nostro vero Dio.

 

 

S. Affinché anch’essi con noi glorifichino il tuttoinsigne e magnifico tuo nome, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Да и тии с нами славят пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

S. Că şi aceştia împreună cu noi să slăvească preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

RINVIO DEI CATECUMENI

 

 

D. Quanti siete catecumeni, uscite.

D2. Voi catecumeni, uscite.

D.  Quanti siete catecumeni, uscite. Nessuno dei catecumeni rimanga. Quanti siamo fedeli: ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodisci, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Sapienza.

Д. Елицы оглашеннии, изыдите.

Д2. Оглашении изыдите. Д. Елицы оглашеннии, изыдите. Да никто от оглашенных. Елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Премудрость.

D. Cîţi sînteţi chemaţi, ieşiţi.

D2. Cei chemaţi, ieşiţi.

D. Cîţi sînteţi chemaţi, ieşiţi. Ca nimenea din cei chemaţi [să nu rămîna]. Cîţi sîntem credincioşi, iară şi iară cu pace Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Înţelepciune.

 

S. Tu, Signore, ci hai rivelato questo grande mistero di salvezza; ci hai consentito, miseri e indegni tuoi servi quali siamo, di divenire officianti del tuo santo altare; rendici tu capaci di questo servizio con la potenza del tuo santo Spirito per farti porgere il sacrificio di lode mentre stiamo senza condanna a cospetto della tua gloria; sei tu infatti colui che opera tutto in tutti. Concedi, Signore, che per condono dei nostri peccati e delle colpe del popolo il nostro sacrificio sia gradito e bene accetto al tuo cospetto.

 

 

S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

GRANDE COLLETTA E SECONDA ORAZIONE PER I FEDELI

 

 

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

[D.] Per la pace dall’alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

[D.] Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per l'unione di tutto preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

[D.] Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

[D.] Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Sapienza.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

[Д.] О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

[Д.] О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

[Д.] О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

[Д.] О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Премудрость.

 

D.      Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

[D.] Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

[D.] Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

[D.] Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

[D.] Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mînia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Înţelepciune.

 

S. O Dio, tu hai visitato in misericordia e indulgenze la nostra umiltà, tu ci hai fatto stare, noi miseri, peccatori e indegni tuoi servi, a cospetto della tua gloria per farci officiare al tuo santo altare: fortificaci tu con la potenza del tuo santo Spirito in questo servizio e dacci parola all’aprir bocca per invocare la grazia del tuo santo Spirito sui doni prossimi a essere presentati.

 

 

S. Affinché, custoditi dal tuo potere in ogni tempo, innalziamo a te la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Яко да под державою Твоею всегда храними, Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Ca sub stăpînirea Ta totdeauna fiind păziţi, Ţie slavă să înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

INNO CHERUBICO

 

 

C. Noi che misticamente raffiguriamo i cherubini, e alla vivifica Trinità cantiamo l’inno tre volte santo, deponiamo ora ogni affanno della vita...

Х. Иже херувимы тайно образующе, и животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение...

C. Noi, care pe Heruvimi tainic închipuim şi făcătoarei de viaţă Treimi întreit-sfîntă cîntare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm...

 

S. Nessuno fra i legati dai desideri e dalle voluttà della carne è degno di accostarsi, di avvicinarsi, o di servirti, Re della gloria: servirti è infatti grande e terribile perfino alle stesse potenze celesti. Eppure, per l’ineffabile e immenso tuo amore per gli uomini, ti sei fatto uomo senza mutamento né cambiamento, e ti sei fatto nostro sommo sacerdote, e ci hai affidato la consacrazione di questo sacrificio incruento, qual Sovrano di tutto: solo tu infatti, Signore nostro Dio, dòmini sulle cose del cielo e della terra, tu che sei assiso sul trono dei cherubini, che sei il Signore dei serafini e il Re di Israele, che sei il solo santo e riposi nel santuario. Ti prego dunque, o unico buono e pronto ad ascoltare: guarda su di me peccatore e inutile tuo servo, e purificami l’anima e il cuore dalla cattiva coscienza, e mettimi in grado, con la potenza del tuo santo Spirito, rivestito qual sono della grazia del
sacerdozio, di stare innanzi a questa santa mensa e consacrare il tuo santo e purissimo corpo e il tuo prezioso sangue. Vengo a te, infatti, chinando il collo e ti prego: non distogliere da me il tuo volto, e non escludermi dai tuoi servi, ma rendi degno me, peccatore e indegno tuo servo, di offrirti questi doni. Tu infatti sei colui che offre e che è offerto, che riceve e che è distribuito, Cristo Dio nostro, e noi innalziamo la gloria a te, assieme al tuo eterno Padre, e al tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

 

 

S./D. O Dio, purifica me peccatore e abbi misericordia di me. (tre volte)

S. Noi che misticamente raffiguriamo i cherubini, e alla vivifica Trinità cantiamo l’inno tre volte santo, deponiamo ora ogni affanno della vita...

S./D. ...per accogliere il Re dell'universo, invisibilmente scortato dalle schiere angeliche. Alleluia, Alleluia, Alleluia. (tre volte)

[D.] Solleva, presule.

S. Sollevate le vostre mani verso il santuario e benedite il Signore.

С./Д. Боже, очисти мя грешнаго, и помилуй мя. (трижды)

С. Иже херувимы тайно образующе, и животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение...

С./Д. ...яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. (трижды)

[Д.] Восми, владыко.

С. Восмите руки ваша во святая и благословите Господа.

P./D. Dumnezeule, curaţeşte pe mine păcătosul şi mă miluieşte. (de trei ori)

P. Noi, care pe Heruvimi tainic închipuim şi făcătoarei de viaţă Treimi întreit-sfîntă cîntare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm...

P./D. ...ca pe Împăratul tuturor să întîmpinăm, pe Cel în chip nevăzut înconjurat de cetele îngereşti. Aliluia, Aliluia, Aliluia. (de trei ori)

[D.] Ridică, stăpîne.

P. Ridicăţi mîinile voastre la cele sfinte şi binecuvîntaţi pe Domnul.

 

GRANDE INGRESSO

 

 

D. Il Signore Dio si ricordi nel suo regno del gran presule e padre nostro (…), santissimo Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, e del presule nostro (…), eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo o sacratissimo Vescovo) di (...), in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

S. Il Signore Dio si ricordi nel suo regno [dei sacratissimi metropoliti, arcivescovi e vescovi, e di tutto l’ordine sacerdotale e monastico, del clero della chiesa e dei fratelli di questo santo tempio,] di voi e di tutti i cristiani ortodossi, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Великаго Господина и Отца нашего (…), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего (…), высокопреосвященнейшаго митрополита (или архиепископа или преосвященнейшаго епископа) (…), да помянет Господь Бог во царствии своем, всегда, ныне и присно и во веки веков.

С. [Преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы,  священнический и монашеский чин, и причет

церковный, братию святаго  храма сего,] вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во царствии своем, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Pe Marele Domn şi Părintele nostru (...), Prea Fericitul Patriarh al Moscovei şi ale intregi Rusii, şi pe Domnul nostru (…), Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) (...), să-i pomenească Domnul Dumnezeu, întru Împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

P. [Pe Prea Sfinţiţi Mitropoliţii, Arhiepiscopii şi Episcopii, per tot cinul preoţesc şi călugăresc, per tot clerul bisericesc şi pe fraţii ale sfintei biserici acestea,] şi pe voi pe toţi, dreptmăritorilor creştini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

 

C. Amen. Per accogliere il Re dell’universo, invisibilmente scortato dalle schiere angeliche. Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Х. Аминь. Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

C. Amin. Ca pe Împăratul tuturor să întîmpinăm, pe Cel în chip nevăzut înconjurat de cetele îngereşti. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

 

 

[D.] (sommessamente) Il Signore Dio si ricordi nel suo regno del tuo sacerdozio.

S. (sommessamente) Il Signore Dio si ricordi nel suo regno del tuo diaconato, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

[D.] Amen.

[Д.] (тихо) Да помянет Господь Бог священство твое во царствии своем.

С. (тихо) Священнодиаконство твое да помянет Господь Бог во царствии своем, всегда, ныне и присно и во веки веков.

[Д.] Аминь.

[D.] (în taină) Preoţia ta să o pomenească Domnul Dumnezeu, întru împărăţia Sa.

P. (în taină) Diaconia ta să o pomenească Domnul Dumnezeu, întru împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

[D.] Amin.

 

S. Il nobile Giuseppe, deposto dal legno il tuo purissimo corpo, lo avvolse in una sindone pura e in aromi, e lo depose in un sepolcro nuovo.

 

Tu eri nella tomba con il corpo e negli inferi con l’anima qual Dio; eri in paradiso con il ladrone, e in trono, o Cristo, con il Padre e con lo Spirito, tutto ricolmando, o incircoscritto.

 

Come portatore di vita, come più bello del paradiso, davvero, o Cristo, il tuo sepolcro apparve più luminoso di ogni talamo reale, fonte della nostra risurrezione.

 

Benefica, Signore, nel tuo compiacimento Sion e siano riedificate le mura di Gerusalemme. Allora ti compiacerai del sacrificio di giustizia, dell’oblazione e di olocausti; allora offriranno vitelli sul tuo altare.

 

 

S. Ricordati di me, fratello e concelebrante.

[D.] Il Signore Dio si ricordi nel suo regno del tuo sacerdozio. Prega per me, presule santo.

S. Lo Spirito santo verrà su di te e la potenza dell'Eccelso ti adombrerà.

[D.] Lo Spirito stesso sarà insieme a noi tutti i giorni della nostra vita. Ricordati di me, presule santo.

S. Il Signore Dio si ricordi di te nel suo regno, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

[D.] Amen.

[Д.] Помяни мя, брате и сослужителю.

[Д.] Да помянет Господь Бог священство твое во царствии своем. Помолися о мне, владыко святый.

С. Дух Святый найдет на тя, и сила вишнаго осенит тя.

[Д.] Тойже Дух содействует нам вся дни живота нашего. Помяни мя, владыко святый.

С. Да помянет тя Господь Бог во царствии своем, всегда, ныне и присно и во веки веков.

[Д.] Аминь.

P. Pomeneşte-mă, frate şi împreună-slujitorule.

[D.] Preoţia ta să o pomenească Domnul Dumnezeu, întru împărăţia Sa. Roagă-te pentru mine, stăpîne.

P. Duhul Sfînt să vină peste tine şi puterea celui Preaînalt să te umbrească.

[D.] Acelaşi Duh să lucreze împreuna cu noi în toate zilele vieţii noastre. Pomeneşte-mă, stăpîne.

P. Să te pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

[D.] Amin.

 

 

 

SUPPLICA DOPO IL GRANDE INGRESSO

 

D. Completiamo la nostra preghiera al Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per i preziosi doni presentati, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Chiediamo al Signore che tutto il giorno sia perfetto, santo, pacifico e senza peccato.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle nostre anime e dei nostri corpi.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore il perdono e la remissione dei nostri peccati e delle nostre colpe.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore ciò che è buono e utile alle nostre anime e la pace per il mondo.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore di concludere il tempo che resta della nostra vita in pace e conversione.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo una fine cristiana della nostra vita, senza dolore, senza rimorso, pacifica, e una buona difesa innanzi al tremendo tribunale di Cristo.

C. Concedi, Signore.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

Д. Исполним молитву нашу Господеви.

Х. Господи, помилуй.

Д. О предложенных честных Дарех Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь  Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и добраго ответа на страшнем судищи Христове просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

D. Să plinim rugăciunea noastră Domnului.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru Cinstitele Daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credintă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mînia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Ziua toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de păcat, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Milă şi iertare de păcatele şi de greşealele noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Sfîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşatoarea judecată a lui Hristos, să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

 

S. Signore, Dio nostro, tu ci hai creati e condotti a questa vita, ci hai indicato le vie della salvezza, ci hai fatto grazia di rivelarci i misteri celesti: sei tu colui che ci ha posto a questo servizio nella potenza del tuo Spirito santo. Compiaciti, Signore, di farci divenire ministri della tua nuova alleanza e officianti dei tuoi santi misteri; ora che ci appressiamo al tuo santo altare accoglici secondo la moltitudine delle tue misericordie, per consentirci di offrirti questa immolazione razionale e incruenta per i nostri peccati e per le mancanze del popolo; accettala sul tuo altare santo, oltre i cieli e intellettivo in odore di fragranza, e rimandaci a tua volta la grazia del tuo santo Spirito. Guarda su di noi, o Dio, considera il nostro culto e accettalo, come hai accettato i doni di Abele, le immolazioni di Noè, gli olocausti di Abramo, gli atti sacerdotali di Mosè e Aronne, le pacificazioni di Samuele; come hai accettato dai tuoi santi apostoli questo culto vero, così anche dalle nostre mani di peccatori accetta questi doni nella tua soavità, Signore, per farci trovare, ammessi a officiare senza biasimo al tuo santo altare, la mercede di quei fedeli e sagàci economi nel giorno tremendo della tua giusta ricompensa.

 

 

S. Per le indulgenze del Figlio tuo unigenito, con il quale tu sei benedetto, con il tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Щедротами Единороднаго Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Cu îndurările Unuia Născut Fiului Tău, cu care eşti binecuvîntat, împreună cu Prea Sfîntul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

PROCLAMAZIONE DI PACE

 

 

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Amiamoci gli uni gli altri, affinché confessiamo con una sola mente.

C. Padre, Figlio e santo Spirito, Trinità consustanziale e indivisa.

S. (sommessamente) Ti amerò, Signore, mia forza: il Signore è il mio sostegno e il mio rifugio. (tre volte)

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы.

Х. Отца и Сына, и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную.

С. (тихо) Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя, Господь утверздение мое и прибежище мое. (трижды)

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Să ne iubim unii pe alţii ca într-un gînd să mărturisim.

C. Pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.

P. (în taină) Iubi-Te-voi Doamne, virtutea mea; Domnul este întărirea mea şi scăparea mea. (de trei ori)

 

 

S. Cristo è in mezzo a noi.

S2. Lo è, e lo sarà.

С. Христос посреде нас.

С2. И есть, и будет.

P. Hristos în mijlocul nostru.

P2. Este, şi va fi.

 

SIMBOLO DELLA FEDE

 

 

D. Le porte, le porte, con sapienza stiamo attenti.

Д. Двери, двери, премудростию вонмем.

D. Uşile, uşile, cu înţelepciune să luăm aminte.

 

 

C. Credo in un solo Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose visibili e invisibili. E in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, unigenito, generato dal Padre prima di tutti i secoli: luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo del quale tutto prese esistenza. Che per noi uomini e per la nostra salvezza discese dai cieli, e si incarnò dallo Spirito santo e da Maria Vergine, e si fece uomo. E fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, e soffrì, e fu sepolto. E risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture. E ascese ai cieli, e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà con gloria a giudicare i vivi e i morti; il suo regno non avrà fine. E nello Spirito santo, il Signore, vivifico, che procede dal Padre, che con il Padre e il Figlio è insieme adorato e glorificato, che parlò per mezzo dei profeti. E nella Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo, per la remissione dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti. E la vita del secolo futuro. Amen.

Х. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Iисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, едино-сущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день, по писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима глаголавшаго пророки. Во едину святую, соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь.

C. Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mîntuire, s-a pogorît din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din Maria Fecioara şi s-a făcut om. Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont şi a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi s-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a cărui Împărăţie nu va avea sfărşit. Şi întru Duhul Sfînt, Domnul de viaţă Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, care a grăit prin prooroci. Întru una, sfîntă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor; Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

 

ANAFORA

 

 

D. Stiamo composti, stiamo con timore; stiamo attenti a offrire in pace la santa oblazione.

C. Misericordia di pace, sacrificio di lode.

S. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, e l'amore di Dio Padre, e la comunione del santo Spirito sia con tutti voi.

C. E con lo spirito tuo.

S. In alto teniamo i cuori.

C. Li teniamo verso il Signore.

S. Rendiamo grazie al Signore.

C. Degno e giusto è adorare il Padre, il Figlio e il santo Spirito, Trinità consustanziale e indivisa.

Д. Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити.

Х. Милость мира, жертву хваления.

С. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами.

Х. И со духом твоим.

С. Горе имеем сердца.

Х. Имамы ко Господу.

С. Благодарим Господа.

Х. Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну, и Святому Духу, Троице единосущней и нераздельней.

D. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfînta jertfă cu pace a o aduce.

C. Mila păcii, jertfa laudei.

P. Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfîntului Duh, să fie cu voi cu toţi.

C. Şi cu duhul tău.

P. Sus să avem inimile.

C. Avem către Domnul.

P. Să mulţumim Domnului.

C. Cu vrednicie şi cu dreptate este a ne închina Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, Treimei cei de o fiinţă şi nedespărţită.

 

S. Esistente, Signore, Dio Padre onnipotente e adorato, degno è davvero, giusto e congruo alla magnificenza della tua santità lodare, cantare, benedire, adorare, render grazie, glorificare in te l’unico Dio realmente esistente, e offrirti con cuore contrito e spirito di umiltà questo nostro culto razionale, poiché sei tu che ci fai grazia di conoscere la tua verità. E chi è in grado di riferire le tue opere potenti, far udire tutte le tue lodi e narrare tutte le tue meraviglie in ogni istante? O Sovrano dell’universo, Signore di cielo e terra e di ogni creatura percepita e non percepita, tu che siedi sul trono di gloria e guardi sugli abissi, eterno, invisibile, incomprensibile, incircoscritto, tu sei il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, gran Dio e Salvatore, speranza nostra; egli è immagine della tua bontà, sigillo pari al modello, e in se stesso rivela te, il Padre; è verbo vivente, Dio vero, sapienza da prima dei secoli; è vita, santificazione, potenza, luce vera; da lui lo Spirito santo si è manifestato Spirito della verità, carisma dell’adozione, pegno della futura eredità, primizia dei beni eterni, forza vivifica, fonte della santità; ogni creatura razionale e intelligente, ricevendo da lui vigore, ti serve e ti innalza il perpetuo canto di gloria, poiché tutte le cose ti sono servitrici. Te infatti lodano gli angeli, gli arcangeli, i troni, le dominazioni, i principati, le virtù, le potenze e i cherubini dai molti occhi. Te assistono tutt’intorno i serafini, sei ali l’uno e sei ali l’altro: con due coprono il volto, con due i piedi e con due volano; gridano l’uno e all’altro con labbra inesauste e con canti di gloria mai silenti.

 

 

S. Cantando, esclamando, gridando l’inno trionfale e dicendo:

C. Santo, santo, santo, il Signore Sabaoth; pieno è il cielo e la terra della tua gloria. Osanna negli eccelsi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna negli eccelsi.

С. Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще:

Х. Свят, свят, свят Господь Саваоф: исполнь небо и земля славы Твоея. Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне. Осанна в вышних.

 

P. Cîntare de biruinţă, cîntînd, strigînd, glas înălţînd şi grăind:

C. Sfînt, Sfînt, Sfînt, Domnul Savaot. Plin este cerul şi pămîntul de slava Ta. Osana întru cei de sus. Binecuvîntat este Cel ce vine întru numele Domnului; Osana întru cei de sus.

 

MEMORIALE

 

S. Insieme con queste beate potenze, Sovrano amico degli uomini, anche noi peccatori esclamiamo e diciamo: sei santo veramente, e tuttosanto, e non v’è misura alla magnificenza della tua santità; e sei giusto in tutte le tue opere, poiché con giustizia e giudizio veridico ci hai provvisto di tutto: hai plasmato infatti l’uomo traendolo, argilla, dalla terra, l’hai onorato della tua immagine, o Dio, e l’hai posto nel paradiso della delizia; gli hai promesso l’immortalità della vita e il godimento dei beni eterni nell’osservanza dei tuoi precetti; ma per aver disubbidito a te, vero Dio e suo creatore, aver soggiaciuto all’inganno del serpente ed essere incorso nella morte a causa dei suoi stessi traviamenti, tu, Dio, l’hai esiliato con la tua giusta sentenza dal paradiso a questo mondo, respingendolo nella terra donde era tratto, ma disponendo per lui un’economia di salvezza dalla rigenerazione nel tuo stesso Cristo. Non hai respinto dunque fino in fondo la tua creatura che avevi fatta, o buono, né hai scordato l’opera delle tue mani, anzi l’hai visitata in molti modi con la tua misericordia: hai mandato profeti; hai fatto atti potenti attraverso i tuoi santi che in ogni generazione ti sono graditi; ci hai parlato per bocca di quei profeti, tuoi servi, preannunciandoci prossima la salvezza; hai dato in aiuto la legge; hai posto a custodi gli angeli; quando poi è venuta la plenitudine dei tempi ci hai parlato nello stesso Figlio tuo, per mezzo del quale hai fatto anche i secoli. Egli, che è il riflesso della tua gloria e l’impronta della tua ipostasi, e regge ogni cosa con la parola della sua potenza, non ha ritenuto rapina l’essere uguale a te Dio Padre: anzi, pur essendo Dio preeterno, si è reso visibile sulla terra e ha conversato con gli uomini: e incarnandosi dalla Vergine santa ha vuotato se stesso, assumendo forma di servo, divenendo conforme nel corpo al nostro umile stato per farci conformi all’immagine della sua gloria. Dacché infatti per mezzo di un uomo il peccato era entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, il Figlio tuo unigenito, che è l’esistente nel seno di te Dio Padre, nascendo da una donna, la santa Madre-di-Dio e semprevergine Maria, nascendo sotto la legge, si è compiaciuto di condannare il peccato nella propria carne, perché quelli che si trovano morti in Adamo si trovino vivificati in lui stesso, il tuo Cristo; ed egli, venendo a stare in questo mondo, dandoci comandamenti di salvezza e distogliendoci dall’errore degli idoli ci ha ricondotti a conoscere te, vero Dio e Padre, acquisendoci per sé come popolo eletto, sacerdozio regale, nazione santa; e, purificàtici nell’acqua e santificàtici con lo Spirito santo, ha dato se stesso come scambio alla morte in cui eravamo irretiti, venduti in balìa del peccato; e sceso per mezzo della Croce negli inferi per colmare di sé tutte le cose, ha dissipato le doglie della morte; e risorto il terzo giorno, e aperta la via per ogni carne alla risurrezione dai morti, poiché non era possibile che il dispensatore della vita fosse in potere della corruzione, egli è divenuto primizia dei dormienti, primogenito dai morti, per avere lui stesso il primato su tutto in tutto; e, salito ai cieli, si è assiso alla destra della tua maestà nelle altezze, e ancora verrà a rendere a ciascuno secondo le proprie opere; ci ha lasciato però, per memoriale della sua passione salvifica, questi atti che abbiamo presentato al tuo cospetto, secondo i suoi precetti: mentre infatti stava per uscire incontro alla sua morte volontaria, encomiata e vivifica nella notte in cui consegnava sé stesso per la vita del mondo, egli prese il pane nelle sue mani sante e purissime, lo elevò a te Dio Padre, ne rese grazie, pronunciò la benedizione, lo santificò, lo spezzò.

 

S. esclama:

 

S. Lo diede ai suoi santi discepoli e apostoli dicendo: Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, spezzato per voi in remissione dei peccati.

C. Amen.

С. даде святым Своим учеником и Апостолом, рек: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое, во оставление грехов.

Х. Аминь.

P. A dat Sfinţilor Săi Ucenici şi Apostoli, zicînd: Luaţi, mîncaţi, acesta este Trupul Meu, care se frînge pentru voi spre iertarea păcatelor.

C. Amin.

 

S. Parimenti prese anche il calice del frutto della vite, lo temperò, ne rese grazie, pronunciò la benedizione, lo santificò,

 

S. esclama:

 

S. Lo diede ai suoi santi discepoli e apostoli dicendo: Bevetene tutti, questo è il mio sangue, della nuova alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati.

C. Amen.

С. даде святым Своим учеником и Апостолом, рек: пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго завета, яже за вы и за многи изливаемая во оставление грехов.

Х. Аминь.

P. A dat Sfinţilor Săi Ucenici şi Apostoli, zicînd: Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sîngele Meu, al legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.

C. Amin.

 

S. Fate ciò in mia memoria: ogni volta infatti che mangerete questo pane e berrete questo calice voi annuncerete la mia morte e confesserete la mia risurrezione. Memori dunque, o Sovrano, dei suoi patimenti salvifici, della Croce vivifica, della sepoltura di tre giorni, della risurrezione dai morti, della salita ai cieli, del soglio alla destra di te Dio Padre e della sua seconda parusia, gloriosa e tremenda,

 

 

S. Offrendoti il tuo dal tuo, in tutto e per tutto,

C. A te cantiamo, ti benediciamo, a te rendiamo grazie, Signore, e ti preghiamo, Dio nostro.

С. Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся.

Х. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим ти ся, Боже наш.

P. Ale Tale dintru ale Tale, Ţie-Ţi aducem de toate şi pentru toate.

C. Pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te binecuvîntăm; Ţie îţi multumim, Doamne, şi ne rugăm Ţie, Dumnezeului nostru.

 

EPICLESI

 

S. Perciò, Sovrano tuttosanto, anche noi peccatori e indegni tuoi servi, cui è consentito di officiare al tuo santo altare non certo grazie ai nostri atti di giustizia (non abbiamo fatto nulla di buono sulla terra), bensì grazie alle tue misericordie e indulgenze che hai versate copiosamente su di noi, con coraggio ci accostiamo al tuo santo altare e nel presentare i modelli del santo corpo e sangue del tuo Cristo, noi ti preghiamo, ti invochiamo, o Santo dei santi, che nella benevolenza della tua bontà venga il tuo Spirito santo su di noi e su questi doni imbanditi, e li benedica, li santifichi e li èlevi.

 

D. e S. l’uno accanto all’altro davanti alla santa mensa così invocano (v. ora terza)

 

S. Signore, tu che all'ora terza hai mandato sui tuoi apostoli il tuo Spirito tuttosanto: non rimuoverlo da noi, o Buono, ma rinnovalo a noi che ti preghiamo.

D. Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere.

S. Signore, tu che all'ora terza...

D. Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere da me.

S. Signore, tu che all'ora terza...

[D.] Benedici, presule, il santo pane.

S. E faccia di questo pane il prezioso corpo del Signore, Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo.

[D.] Amen. Benedici, presule, il santo calice.

S. E faccia di ciò che è in questo calice lo stesso prezioso sangue del Signore, Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, sparso per la vita e la salvezza del mondo.

[D.] Amen. Benedici, presule, entrambi i santi doni.

S. Cambiandoli per opera del tuo Spirito santo.

D. Amen. Amen. Amen.

С. Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отими от нас, но обнови нас, молящих Ти ся.

Д. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

С. Господи, Иже…

Д. Не отвержи мене от Лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отими от мене.

С. Господи, Иже…

[Д.] Благослови, владыко, Святый Хлеб.

С. Хлеб убо сей, самое Честное Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

[Д.] Аминь. Благослови, владыко, Святую Чашу.

С. Чашу же сию, самую Честную Кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, излиянную за живот мира.

[Д.] Аминь. Благослови, владыко, обоя.

С. Преложив Духом Твоим Святым.

Д. Аминь, Аминь, Аминь.

P. Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfîntul Tău Duh, în ceasul al treilea, Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ni-L înnoieşte nouă, celor ce ne rugăm Ţie.

D. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.

P. Doamne, Cel ce ai...

D. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.

P. Doamne, Cel ce ai...

[D.] Binecuvintează, stăpîne, sfînta pîine.

S. Pîinea aceasta, adică, însuşi Cinstitul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.

[D.] Amin. Binecuvintează, stăpîne, sfîntul potir.

S. Iar ceea ce este în potirul acesta, însuşi Cinstitul Sînge al Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, Care s-a vărsat pentru viaţa lumii.

[D.] Amin. Binecuvintează-le, stăpîne, pe amîndouă.

S. Prefăcîndu-le cu Duhul Tău cel Sfînt.

D. Amin, Amin, Amin.

 

 

[D.] Presule santo, ricordati di me, peccatore.

S. Il Signore Dio si ricordi di te nel suo regno, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

[D.] Amen.

[Д.] Помяни мя, святый владыко, грешнаго.

С. Да помянет тя Господь Бог во царствии своем, всегда, ныне и присно и во веки веков.

[Д.] Аминь.

[D.] Pomeneşte-mă, stăpîne sfinte, pe mine, păcătosul.

S. Să te pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

[D.] Amin.

 

S. Quanto a noi tutti, partecipi dell’unico pane e calice, uniscici gli uni agli altri nella comunione dell’unico Spirito santo, e fa’ che nessuno di noi abbia parte al santo corpo e sangue del tuo Cristo né per giudizio né per condanna, ma per trovare misericordia e grazia insieme con tutti i santi che dall’eterno ti sono graditi: avi, padri, predicatori, evangelisti, martiri, confessori, maestri, e con ogni spirito giusto reso perfetto nella fede.

 

COMMEMORAZIONE

 

 

S. In ispecie con la tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria.

С. Изрядно о пресвятей, пречистей, преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии.

P. Mai ales cu Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria.

 

MEGALINARIO

 

 

C. O colmata di grazia, tempio santificato, paradiso razionale, vanto delle vergini, in te gioisce tutto il creato, la compagine degli angeli e la progenie degli uomini; da te Dio si è incarnato e fatto bimbo colui che prima dei secoli è nostro Dio; egli ha reso il tuo grembo suo trono e ha formato il tuo seno vasto più dei cieli. O colmata di grazia, in te gioisce tutto il creato: gloria a te.

Х. О Тебе радуется, Благодатная всякая тварь, Ангельский собор и человеческий род, освященный храме и раю словесный, девственная похвало, из Неяже Бог воплотися, и Младенец бысть, прежде век сый Бог наш: ложесна бо Твоя престол сотвори и чрево Твое пространнее небес содела. О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, слава Тебе.

C. De tine se bucură, ceea ce eşti plină de har, toată făptura, soborul îngeresc şi neamul omenesc, ceea ce eşti biserică sfinţită şi rai cuvîntător, lauda fecioriei, din care Dumnezeu S-a întrupat şi Prunc S-a făcut, Cel mai înainte de veci, Dumnezeul nostru. Că braţul tău scaun a făcut, şi pântecele tău mai desfătat decît cerurile l-a lucrat. De tine se bucură, ceea ce eşti plină de har, toată făptura, slavă ţie.

 

 

S. Con il santo profeta, precursore e battista Giovanni; con i santi gloriosi apostoli degni di ogni lode; con il santo ... (del giorno) di cui pure compiamo memoria, e con tutti i tuoi santi: per le loro suppliche visitaci, o Dio.

E ricordati di tutti quelli che già dormono nella speranza di risurrezione a vita eterna, ..., e dona loro il riposo dove veglia la luce del tuo volto.

Ancora ti preghiamo: ricordati, Signore, della tua santa, cattolica e apostolica Chiesa, da estremo a estremo del mondo, e dàlle pace, tu che l’hai guadagnata con il prezioso sangue del tuo Cristo; e questo santo tempio, mantienilo saldo sino alla fine del mondo.

Ricordati, Signore, di quelli hanno recato questi doni e di quelli in favore, per tramite e in onore dei quali li hanno recati.

Ricordati, Signore, di quelli che portano frutti e fanno buone opere nelle tue sante Chiese e di quelli che si ricordano dei poveri: ricambiali con i tuoi ricchi e sovraccelesti carismi; dona loro qual grazia in cambio dei beni terrestri quelli celesti, in cambio dei corruttibili gli incorruttibili.

Ricordati, Signore, di chi sta nei deserti, sui monti, nelle grotte e negli anfratti della terra.

Ricordati, Signore, di chi è impegnato nella verginità, nella devozione e nell’ascesi e in venerabile condotta di vita.

Ricordati, Signore, dei nostri re che hai legittimato a governare sulla terra; con l’arme della verità, con l’arme della tua benevolenza incoronali; ombreggia sulla loro testa nel giorno della calamità; fortifica il loro braccio, esalta la loro mano destra; rendi autorevole il loro governo; sottometti loro tutte le barbare nazioni che vogliono le guerre; dona loro qual grazia una profonda e inalienabile pace; parla al loro cuore del bene per la tua Chiesa e per tutto il tuo popolo, per farci condurre nella loro moderatezza una vita calma e tranquilla, in tutta pietà e venerazione.

Ricordati, Signore, di ogni autorità e magistratura, dei nostri governanti e dell’esercito: i buoni, preservali nella tua bontà; i cattivi, rendili buoni nella tua soavità.

Ricordati, Signore, del popolo qui riunito e degli assenti per giusta causa e abbi misericordia di loro e di noi, secondo l’abbondanza della tua misericordia. Riempi di ogni bene le loro dispense. Preserva il loro matrimonio in pace e concordia. Fa’ crescere i fanciulli, educa i giovani, rinvigorisci i vecchi, esorta i pusillanimi, raduna i dispersi, fa’ tornare gli erranti e riuniscili alla tua Chiesa santa, cattolica e apostolica. Libera i tormentati da spiriti impuri; naviga con i naviganti; viaggia con i viandanti; difendi le vedove; proteggi gli orfani; libera i prigionieri; sana i malati. Abbi memoria, o Dio, di quelli che sono sotto processo, ai lavori forzati, in esilio, in amare schiavitù e in ogni afflizione, necessità e difficoltà; e abbi memoria anche di tutti quelli che pregano la tua grande benignità; e di quelli che ci amano e ci odiano, e di quelli che hanno incaricato noi indegni di pregare per loro.

E ricordati di tutto il tuo popolo, Signore Dio nostro, riversa su tutti la tua copiosa misericordia e a tutti soddisfa le richieste per la loro salvezza.

E di quanti non abbiamo tenuto memoria noi per ignoranza, dimenticanza e moltitudine dei nomi abbi memoria tu, o Dio, che conosci ciascuno fin dal seno di sua madre.

Sei tu infatti, Signore, l’aiuto degli abbandonati, la speranza dei disperati, il salvatore dei tempestati, il porto dei naviganti, il medico dei malati. Tu stesso fatti tutto a tutti, tu che conosci ciascuno e la sua richiesta, la sua casa e il suo bisogno.

Libera, Signore, questa città (oppure contrada o monastero) e ogni città e contrada da fame, epidemia, terremoto, inondazione, fuoco, spada, invasione straniera e guerra civile.

 

 

S. Anzitutto ricordati, Signore, del gran presule e padre nostro (...), santissimo Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, e del presule nostro (...), eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo o sacratissimo Vescovo) di (...), e donali alle tue sante Chiese in pace, integri, onorati, sani, longevi, a dispensare rettamente la parola della tua verità.

C. E di tutti, e di tutto.

С. В первых помяни, Господи, Великаго Господина и Отца нашего (…), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего (…), высокопреосвященнейшаго митрополита (или архиепископа или преосвященнейшаго епископа) (…), ихже даруй святым Твоим церквам, в мире, целых, честных, здравых, долгоден-ствующих, право правящих слово Твоея истины.

Х. И всех и вся.

P. Întîi pomeneşte Doamne, pe Marele Domn şi Părintele nostru (...), Prea Fericitul Patriarhul a Moscovei şi ale intregi Rusii, şi pe Domnul nostru (…), Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) (...); pe care-i dăruieşte sfintelor Tale Biserici, în pace, întregi, cinstiţi, sănătoşi, îndelungaţi în zile, drept învăţînd Cuvîntul Adevărului Tău.

C. Şi pe toţi şi pe toate.

 

S. prosegue sommessamente:

S. Ricordati, Signore, secondo la moltitudine delle tue indulgenze, anche della mia indegnità; perdonami ogni mancanza, sia volontaria che involontaria; e non distogliere per colpa dei miei peccati la grazia del tuo santo Spirito dai doni imbanditi.

Ricordati, Signore, del presbiterio, del diaconato in Cristo e di tutto l’ordine sacerdotale; e nessuno di noi abbi a redarguire, di quanti stanno intorno al tuo santo altare. Visitaci nella tua soavità, Signore; rivelati a noi nelle tue copiose indulgenze; facci grazia di un clima salubre e giovevole; dona piogge pacifiche alla terra per la sua fertilità. Benedici il coronamento dell’anno della tua soavità; seda gli scismi delle Chiese; spegni l’arroganza delle nazioni; disperdi subito l’insorgere delle eresie con la potenza del tuo santo Spirito.

Accogli tutti noi nel tuo regno, elevandoci a figli della luce e figli del giorno. Facci grazia della tua pace e del tuo amore, Signore Dio nostro; tutto infatti hai disposto per noi.

 

 

S. E dacci d'una sola bocca e d'un solo cuore di glorificare e cantare il tuttoinsigne e magnifico tuo nome: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

S. E siano le misericordie del gran Dio e salvatore nostro Gesù Cristo con tutti voi.

C. E con lo spirito tuo.

С. И даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

С. И да будут милости великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.

Х. И со духом твоим.

P. Şi ne dă nouă, cu o gură şi o inimă, a slăvi şi a cînta preacinstitul şi de mare cuviinţă Numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

P. Şi să fie milele marelui Dumnezeu şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos cu voi cu toţi.

C. Şi cu duhul tău.

 

SUPPLICA PRIMA DELLA PREGHIERA DEL SIGNORE

 

 

D. Avendo fatto memoria di tutti i santi, ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per i preziosi doni offerti e santificati preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Preghiamo affinché il nostro Dio amico degli uomini, dopo averli accolti sul suo santo altare sovracceleste e intellettivo, in odore di fragranza spirituale,  rimandi a sua volta su di noi la grazia divina e il dono del santo Spirito.

C. Kyrie eleison.

D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

Д. Вся святыя помянувше, паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О принесенных и освященных честных Дарех, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Яко да Человеколюбец Бог наш, прием я во святый и пренебесный и мысленный Свой жертвенник, в воню благоухания духовнаго, возниспослет нам Божественную благодать и дар Святаго Духа, помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О избавитися нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

D. Pe toţi sfinţii pomenindu-i, iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus şi s-au sfinţit, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe Dînsele în sfîntul, cel mai presus de ceruri şi duhovnicescul Său jertfelnic întru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har şi darul Sfîntului Duh, să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mînia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

 

S. Dio nostro, Dio di salvezza, insegnaci tu a renderti grazie degnamente per i tuoi benefici che hai operato e operi per noi. Tu, Dio nostro, che hai accettato questi doni, purificaci da ogni bruttura della carne e dello spirito e insegnaci a conseguire la santità nel tuo timore per farci uniti, con testimonianza pura della nostra coscienza, al santo corpo e sangue del tuo Cristo e, ricevutolo degnamente, per farci avere il Cristo abitante nei nostri cuori e per divenire tempio del tuo santo Spirito. Sì, Dio nostro, e non far nessuno reo di questi tremendi e sovraccelesti misteri, né infermo nell’anima e nel corpo per averne avuto parte indegnamente, anzi, dacci fino all’ultimo respiro di ricevere degnamente la parte delle tue santificazioni per viatico di vita eterna, per discolpa benaccetta al terribile tribunale del tuo Cristo; per fare anche noi, con tutti i santi dall’eterno a te graditi, partecipi dei tuoi beni eterni che hai preparato per quelli che ti amano, Signore.

 

 

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Chiediamo al Signore che tutto il giorno sia perfetto, santo, pacifico e senza peccato.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle nostre anime e dei nostri corpi.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore il perdono e la remissione dei nostri peccati e delle nostre colpe.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore ciò che è buono e utile alle nostre anime e la pace per il mondo.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore di concludere il tempo che resta della nostra vita in pace e conversione.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo una fine cristiana della nostra vita, senza dolore, senza rimorso, pacifica, e una buona difesa innanzi al tremendo tribunale di Cristo.

C. Concedi, Signore.

D. Chiedendo l'unità della fede e la comunione del santo Spirito affidiamo noi stessi, e gli uni e gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и добраго ответа на страшнем судищи Христове просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

 

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Ziua toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de păcat, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Milă şi iertare de păcatele şi de greşealele noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Sfîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşatoarea judecată a lui Hristos, să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Unirea credinţei şi împărtăşirea Sfîntului Duh, cerînd, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

 

 

S. E rendici degni, Sovrano, di osare con confidenza e senza condanna chiamarti Padre, Dio dei cieli, e dire:

С. И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца и глаголати:

S. Şi ne învredniceşte pe noi Stăpîne, cu îndrăznire, fără de osîndă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, şi a zice:

 

PREGHIERA DEL SIGNORE (Mt 6:9-13)

 

 

C. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Inchinate il vostro capo al Signore.

C. A te, Signore.

Х. Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

С. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Главы ваша Господеви приклоните.

Х. Тебе, Господи.

C. Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

S. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

S. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Capetele voastre, Domnului să le plecaţi.

C. Ţie Doamne.

 

S. Sovrano, Signore, Padre delle indulgenze e Dio di ogni consolazione, benedici quelli che ti hanno chinato il capo, santificali, difendili, rassicurali, corroborali, allontanali da ogni opera malvagia e uniscili a ogni opera buona; e consenti loro di aver parte senza condanna a questi tuoi purissimi e vivifici misteri in remissione dei peccati e per la comunione con lo Spirito santo.

 

 

S. Per la grazia, le indulgenze e l'amore per gli uomini del Figlio tuo unigenito, con il quale tu sei benedetto insieme con il tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Благодатию и щедротами и человеколюбием единороднаго Твоего Сына, с Ним же благословен еси со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

S. Cu harul şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu care eşti binecuvîntat, împreună cu Preasfîntul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor .

C. Amin.

 

ELEVAZIONE

 

S. Sii intento, Signore Gesù Cristo, Dio nostro, dalla santa tua dimora e dal trono di gloria del tuo regno, e vieni a santificarci, tu che siedi in alto con il Padre e sei qui invisibilmente con noi, e degnati di impartire con la tua mano possente il tuo purissimo corpo e il tuo prezioso sangue a noi e, per mezzo di noi, a tutto il popolo.

 

 

S. O Dio, purifica me peccatore e abbi misericordia di me. (tre volte)

D. Stiamo attenti.

S. I doni santi ai santi.

C. Uno solo è il Santo, uno solo è il Signore: Gesù Cristo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

С. Боже, очисти мя грешнаго, и помилуй мя. (трижды)

Д. Вонмем.

С. Святая святым.

Х. Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь.

S. Dumnezeule, curaţeşte pe mine păcătosul şi mă miluieşte. (de trei ori)

D. Să luăm aminte.

S. Sfintele sfinţilor.

C. Unul Sfînt, unul Domn, Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl. Amin.

 

Versetto di comunione – alla domenica:

 

C. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo negli eccelsi. Alleluia.

Х. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Аллилуиа.

C. Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi pe El întru cele înalte. Aliluia.

 

FRAZIONE, COMMISTIONE E INFUSIONE

 

 

[D.] Spezza, presule, il santo pane.

S. È spezzato e diviso l'Agnello di Dio che è spezzato e indiviso, sempre mangiato e mai consumato, anzi santifica chi ne partecipa.

[D.] Riempi, presule, il santo calice.

S. Plenitudine del santo Spirito.

[D.] Amen. Benedici, presule, l'acqua fervente.

S. Benedetto il fervore dei tuoi santi, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

[Д.] Раздроби, владыко, Святый Хлеб.

С. Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогдаже иждиваемый, но причащающияся освящаяй.

[Д.] Исполни, владыко, Святый Потир.

С. Исполнение Духа Святаго.

[Д.] Благослови, владыко, теплоту.

С. Благословена теплота святых Твоих, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

[D.] Sfărîma, stăpîne, Sfîntul Trup.

S. Se sfărîma şi se împarte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce se sfărîma şi nu se desparte, Cel ce se mănîncă pururea şi niciodată nu se sfîrşeşte, ci pe cei ce se împărtăşesc îi sfinţeşte.

[D.] Plineşte, stăpîne, sfîntul potir.

S. Plinirea potirului credinţei Sfîntului Duh.

[D.] Amin. Binecuvintează, stăpîne, căldura.

S. Binecuvîntată este căldura sfinţilor Tăi, Doamne, totdeauna, acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin.

 

 

D. Fervore di fede pieno di Spirito santo. Amen.

Д. Теплота веры исполнь Духа Святаго. Аминь.

D. Căldura credinţei plină de Duhul Sfînt. Amin.

 

COMUNIONE

 

 

S. Condona, rimetti, perdona, o Dio, le nostre colpe, volontarie e involontarie, commesse con la parola e con l’azione, con conoscenza o per ignoranza, di giorno e di notte, con la mente e con il pensiero; perdonaci tutto, qual buono e amico degli uomini.

S. Perdonatemi, padri e fratelli.

С. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в нощи, яже во уме и в помышлении; вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец.

 

С. Простите ми, отцы и братие.

P. Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule, greşelile noastre, cele de voie, cele fără de voie, cele cu lucrul şi cu cuvîntul, cele cu ştiintă şi cu neştiinţă, cele din noapte şi din zi, cele cu mintea şi cu gîndul. Toate le iartă nouă, ca un Bun şi iubitor de oameni.

P. Iertaţi-mă, părinţi şi fraţi.

 

 

S. Diacono, avvicinati.

[D.] Ecco, mi avvicino al Re immortale e mio Dio.

Impartiscimi, presule, il prezioso e santo corpo del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo.

S. Al diacono (...) è impartito il prezioso e santo e purissimo corpo del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, per la remissione dei suoi peccati e per la vita eterna.

S. Il prezioso e purissimo corpo del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo è impartito a me (...), sacerdote, per la remissione dei miei peccati e per la vita eterna. Amen.

С. Диаконе, приступи.

[Д.] Се прихожду к Безсмертному Царю и Богу моему.

Преподаждь ми, владыко, Честное и Святое Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

С. (), священнодиакону, преподается Честное и Святое и Пречистое Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов его и в Жизнь Вечную.

С. Честное и Пресвятое Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа преподается мне (…), священнику, во оставление грехов моих и в Жизнь Вечную.

 

P. Apropie-te, diacone.

[D.] Iată vin la nemuritorul Împărat şi Dumnezeul meu.

Dă-mi mie, stăpîne, Cinstitul şi Sfîntul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitotului nostru Iisus Hristos.

P. Cinstitul şi Sfîntul şi Preacuratul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos se dă ţie diaconului (...) spre iertarea păcatelor tale şi spre viaţa de veci.

P. Cinstitul şi Preacuratul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos se dă mie preotului (...) spre iertarea păcatelor mele şi spre viaţa de veci. Amin.

 

 

S. Credo, Signore, e confesso che tu sei veramente il Cristo, il Figlio del Dio vivente, venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ancora credo che questo è il tuo purissimo corpo e questo è il tuo prezioso sangue. Ti prego dunque: abbi misericordia di me e perdonami tutte le mie colpe, volontarie e involontarie, commesse con la parola o con l'azione, con conoscenza o per ignoranza, e rendimi degno di partecipare senza condanna ai tuoi purissimi misteri per la remissione dei peccati e per la vita eterna. Amen.

Della tua mistica cena oggi, Figlio di Dio, accoglimi partecipe, poiché non parlerò del mistero ai tuoi nemici, né ti darò un bacio come Giuda, ma come il ladrone ti confesso: ricordati di me, Signore, nel tuo regno.

Non mi sia di giudizio o di condanna la partecipazione ai tuoi santi misteri, Signore, ma guarigione dell'anima e del corpo. Amen.

С. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз. Еще верую, яко сие самое есть пречистое Тело Твое, и сия самая есть честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя, и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов, и в жизнь вечную. Аминь.

Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, но яко разбойник, исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.

Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь.

P. Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mîntuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel dintîi sînt eu. Încă cred că acesta este însuşi Preacurat Trupul Tău şi acesta este însuşi Scump Sîngele Tău. Deci mă rog Ţie: Miluieşte-mă şi-mi iartă greşealele mele cele de voie şi cele fară de voie, cele cu cuvîntul sau cu lucrul, cele întru ştiinţă şi întru neştiinţă. Şi mă învredniceşte, fără de osîndă, să mă împărtăşesc cu Preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor şi spre viaţă de veci. Amin.

Cinei Tale celei de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi, părtaş mă primeşte, că nu voi spune vrăjmaşilor Tăi, Tăina Ta, nici sărutare Îţi voi da ca Iuda, ci ca tîlharul mărturisindu-mă, strig Ţie: Pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia Ta.

Nu spre judecată ni spre osîndă să-mi fie mie împărtăşirea Sfintelor Tale Taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului şi a trupului. Amin.

 

 

S. Al prezioso e santo sangue del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo mi comunico, io, il servo di Dio, sacerdote (...) per la remissione dei miei peccati e per la vita eterna. Amen.

S. Ecco, questo ha toccato le mie labbra, e tergerà le mie iniquità, e cancellerà i miei peccati.

S. Diacono, avvicinati.

[D.] Ecco, mi avvicino al Re immortale e nostro Dio.

Impartiscimi, presule, il prezioso e santo Sangue del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo.

S. Si comunica il servo di Dio, il diacono (…), al prezioso e santo sangue del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, per la remissione dei suoi peccati e per la vita eterna.

S. Ecco, questo ha toccato le tue labbra, e tergerà le tue iniquità, e cancellerà i tuoi peccati.

С. Честныя и Святыя Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причащаюся аз, раб Божий, священник (…), во оставление грехов моих и в Жизнь Вечную. Аминь.

С. Се прикоснуся устами моим, и отымет беззакония моя, и грехи моя очистит.

С. Диаконе, приступи.

[Д.] Се прихожду к Безсмертному Царю и Богу моему.

Преподаждь ми, владыко, Честную и Святую Кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

С. Причащается раб Божий, священнодиакон (…), Честныя и Святыя Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во оставление грехов своих и в Жизнь Вечную. Аминь.

С. Се прикоснуся устами твоим, и отымет беззакония твоя, и грехи твоя очистит.

P. Mă împărtăşesc eu, robul lui Dumnezeu, preotul (...), cu Cinstitul şi Sfîntul Sînge al Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos spre iertarea păcatelor mele şi spre viaţa de veci. Amin.

P. Iată s-a atins de buzele mele şi va şterge fărădelegile mele şi de păcatele mele mă va curăţi.

P. Apropie-te, diacone.

[D.] Iată vin la nemuritorul Împărat şi Dumnezeul meu.

Dă-mi mie, stăpîne, Cinstitul şi Sfîntul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.

P. Se împărtăşeşte robul lui Dumnezeu, diaconul (...), cu Cinstitul şi Sfîntul Sînge al Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos spre iertarea păcatelor sale şi spre viaţa de veci. Amin.

P. Iată s-a atins de buzele tale şi va şterge fărădelegile tale şi de păcatele tale te va curăţi.

 

S. Ti rendiamo grazie, Signore Dio nostro, per la partecipazione ai tuoi santi, purissimi, immortali e sovraccelesti misteri che hai dato a beneficio, santificazione e guarigione dell’anima e del corpo. Tu stesso, Sovrano di tutto, concedi che la comunione al santo corpo e sangue del tuo Cristo attui in noi fede irriprovata, amore non ipocrita, sazietà di sapienza, guarigione dell’anima e del corpo, dissuasione per ogni avversario, acquisizione dei tuoi precetti, discolpa ben accetta presso il tremendo tribunale del tuo Cristo.

 

 

D. Con timore di Dio e con fede avvicinatevi.

C. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Dio è il Signore e si è manifestato a noi.

Д. Со страхом Божиим и верою приступите.

Х. Благословен Грядый во имя Господне: Бог Господь и явися нам.

D. Cu frică de Dumnezeu şi cu credinţă să vă apropiaţi.

C. Bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului, Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă.

 

 

S. Si comunica il servo (oppure la serva) di Dio, ..., al prezioso e santo corpo e sangue del Signore, e Dio, e Salvatore nostro Gesù Cristo, per la remissione dei suoi peccati e per la vita eterna.

C. Al corpo di Cristo partecipate, della fonte immortale gustate. Alleluia, alleluia, alleluia.

С. Причащается раб Божий (или раба Божия), ..., Честнаго и Святаго Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов своих и в Жизнь Вечную.

Х. Тело Христово приимите, источника бессмертнаго вкусите. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

P. Se împărtăşeşte robul (sau roaba) lui Dumnezeu (...) cu Cinstitul şi Sfîntul Trup şi Sînge al Domnului şi Dumnezeulului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor lui (sau ei) şi spre viaţa de veci.

C. Trupul lui Hristos primiţi  şi din izvorul cel fără de moarte gustaţi. Aliluia, aliluia, aliluia.

 

 

D. Contemplata la risurrezione di Cristo, adoriamo il Signore santo, Gesù, l'unico senza peccato. La tua Croce, o Cristo, noi veneriamo, e la tua santa risurrezione cantiamo e glorifichiamo: sei tu il nostro Dio, all'infuori di te un altro non conosciamo, è il nome tuo che nominiamo. Venite, fedeli tutti, adoriamo la santa risurrezione di Cristo: ecco infatti con la Croce è giunta la gioia in tutto il mondo. Per sempre benedicendo il Signore cantiamo inni alla sua risurrezione: sopportata la crocifissione, con la morte ha distrutto la morte.

Riluci, riluci, nuova Gerusalemme: la gloria del Signore è sorta su di te. Danza, ora, ed esulta, Sion, e tu sii lieta, pura Madre-di-Dio, al risveglio di colui che è nato da te.

O Pasqua, grande e sacratissima, o Cristo! O sapienza e Verbo di Dio, e potenza! Donaci di aver parte con te in modo più vero nel giorno senza tramonto del tuo regno.

Д. Воскресение Христово видевше, поклонимся Господу Иисусу, Единому Безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим; Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, Имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению, се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его; распятие бо претерпев, смертию смерть разруши.

Светися, светися, Новый Иерусалиме! Слава бо Господня на Тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе! Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

О Пасха Велия и Священнейшая, Христе! О Мудросте, и Слове Божий, и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего.

D. Învierea lui Hristos văzînd, să ne închinăm Sfîntului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfîntă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim. Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm Sfintei Învierii Lui Hristos, că iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvîntînd pe Domnul, lăudăm Învierea Lui, că răstignire răbdînd pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine-a răsărit. Saltă acum şi te bucură Sioane, iar tu Curată Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te întru Învierea Celui Născut al tău.

O, Paştile cele mari şi preasfinţite, Hristoase! O, Înţelepciunea şi Cuvîntul lui Dumnezeu şi Puterea! Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine, mai adevărat, în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale.

 

(Nell’uso attuale della Chiesa russa, gli inni della risurrezione sono recitati prima della comunione dei fedeli, mentre il diacono prepara le particole per il popolo; in alcuni testi, gli inni sono posti dopo il termine della comunione dei fedeli)

 

 

D. Lava, Signore, con il tuo prezioso sangue i peccati di quelli di cui si è fatto qui memoria, per le preghiere dei tuoi santi.

Д. Отмый, Господи, грехи поминавших зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих.

 

D. Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici, cu Cinstit Sîngele Tău, pentru rugăciunile sfinţilor Tăi.

 

 

S. Salva, o Dio, il tuo popolo e benedici la tua eredità.

C. Abbiamo visto la vera luce, abbiamo ricevuto lo Spirito celeste, abbiamo trovato la vera fede; prosterniamoci all’indivisa Trinità: essa infatti ci ha salvati.

S. (somessamente) Innàlzati sopra i cieli, o Dio, e su tutta la terra la tua gloria.

С. Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое.

Х. Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Троице поклоняемся: Та бо нас спасла есть.

С. (тихо) Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя.

P. Mîntuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta.

C. Văzut-am lumina cea adevărată, luat-am Duhul cel ceresc, aflat-am credinţa cea adevărată, nedespărţitei Treimi închinîndu-ne că aceasta ne-a mîntuit pe noi.

P. (în taină) Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pamîntul slava Ta.

 

RIPOSIZIONE DEI SANTI MISTERI

 

 

S. (sommessamente) Benedetto il nostro Dio.

S. In ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

С. (тихо) Благословен Бог наш.

С. Всегда, ныне и присно, и во веки веков.

P. (în taină) Binecuvîntat este Dumnezeul nostru.

P. Totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 

 

C. Amen. Sia colma la nostra bocca della tua lode, Signore, perché cantiamo la tua gloria, poiché ci hai resi degni di partecipare ai tuoi santi, divini, immortali e vivifici misteri. Serbaci nella tua santificazione, a meditare tutto il giorno la tua giustizia. Alleluia, alleluia, alleluia.

Х. Аминь. Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил еси нас причаститися святым Твоим, божественным, безсмертным и животворящим Тайнам: соблюди нас во Твоей святыни, весь день поучатися правде Твоей. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

C. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne ca să lăudăm slava Ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăşi cu sfintele, Dumnezeieştile, nemuritoarele şi de viaţă făcătoarele Tale Taine: întăreşte-ne pe noi întru sfinţenia Ta, toată ziua să ne învăţăm dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia.

 

RINGRAZIAMENTO

 

 

D. In piedi, avendo ricevuto i divini, santi, purissimi, immortali, celesti, vivifici e tremendi misteri di Cristo, degnamente rendiamo grazie al Signore.

C. Kyrie eleison.

Д. Прости приимше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящых, страшных Христовых Таин, достойно благодарим Господа.

Х. Господи, помилуй.

D. Drepţi, primind dumnezeieştile, sfintele, prea curatele, nemuritoarele, cereştile şi de viaţă făcătoarele, înfricoşatoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie să mulţumim Domnului.

C. Doamne miluieşte.

 

 

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Chiedendo che tutto il giorno sia perfetto, santo, pacifico e senza peccato, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché sei tu la nostra santificazione, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. День весь совершен свят, мирен и безгрешен испросивше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим

Х. Тебе, Господи.

С. Яко Ты еси освящение наше, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Ziua toată deşăvîrşită, sfîntă cu pace şi fără de păcat cerînd, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră, lui Hristos-Dumnezeu să i-o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că Tu eşti sfinţirea noastră şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

PREGHIERA ALL'AMBONE

 

 

S. In pace usciamo.

C. Nel nome del Signore.

D. Preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

S. Tu che benedici quelli che ti benedicono, Signore, e santifichi quelli che sperano in te, salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. custodisci la pienezza della tua Chiesa; santifica quelli che amano la maestà della tua casa; a tua volta glorificali tu con la tua divina potenza e non abbandonare noi che speriamo in te. Dona la pace al mondo tuo, alle tue Chiese, ai sacerdoti e a tutto il tuo popolo; poiché ogni dote buona e ogni dono perfetto provengono dall'alto scendendo da te, Padre delle luci, e a te innalziamo gloria, grazie e adorazione, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

С. С миром изыдем.

Х. О имени Господни.

Д. Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

С. Благословляяй благословящия Тя, Господи, и освящаяй на Тя уповающия, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкве Твоея сохрани, освяти любящие благолепие дому Твоего: Ты тех воспрослави Божественною Твоею силою, и не остави нас, уповающих на Тя. Мир мирови Твоему даруй, церквам Твоим, священникам, и всем людем Твоим. Яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе Отца светов: и Тебе славу, и благодарение, и поклонение возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

P. Cu pace să ieşim.

C. Întru numele Domnului.

D. Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

P. Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează, Doamne, şi sfinţeşti pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mîntuieşte poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta. Plinirea Bisericii Tale o păzeşte; sfinţeşte pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe aceştia îi preamăreşte cu dumnezeiască puterea Ta; şi nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruieşte, bisericilor Tale, preoţilor, şi la tot poporul Tău. Că toată darea cea bună şi tot darul desăvîrşit de sus este, pogorînd de la Tine, Părintele luminilor, şi Ţie slavă şi mulţumire şi închinăciune înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 

 

C. Amen. Sia benedetto il nome del Signore da ora e fino all'eterno. (tre volte)

Х. Аминь. Буди имя Господне благословенно отныне и до века (трижды).

C. Amin. Fie numele Domnului binecuvîntat, de acum şi pînă în veac. (de trei ori)

 

CONGEDO (Salmo 33)

 

 

C. (L.) Benedirò il Signore in ogni tempo, sempre la sua lode sulla mia bocca. / Nel Signore si glorierà l’anima mia: ascoltino i miti e si rallegrino. / Magnificate il Signore con me ed esaltiamo il suo nome tutti insieme. / Ho cercato il Signore e mi ha esaudito e da tutte le mie peregrinazioni mi ha liberato. / Accostatevi a lui e siate illuminati; e i vostri volti non resteranno confusi. / Questo povero ha gridato e il Signore l’ha ascoltato e da tutte le sue tribolazioni l’ha salvato. / L’angelo del Signore si accamperà intorno a quelli che lo temono e li libererà. / Gustate e vedete che soave è il Signore: beato l’uomo che spera in lui. / Temete il Signore, voi tutti suoi santi, perché nulla manca a quelli che lo temono. / I ricchi sono divenuti poveri e affamati, ma quelli che cercano il Signore non saranno privati di alcun bene.

Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore. / Chi è l’uomo che vuole la vita e ama vedere giorni buoni? / Fa’ cessare la tua lingua dal male e le tue labbra da parole di inganno. / Distogliti dal male e fa’ il bene, cerca la pace e seguila. / Gli occhi del Signore sono sui giusti e le sue orecchie alla loro supplica, / ma il volto del Signore è contro chi fa il male per sterminare dalla terra il loro ricordo. / I giusti hanno gridato e il Signore li ha ascoltati e da tutte le loro afflizioni li ha liberati. / Il Signore è vicino ai contriti di cuore e salverà gli umili di spirito. / Molte sono le tribolazioni dei giusti, ma da tutte li libererà il Signore. / Custodisce tutte le loro ossa, neppure uno sarà spezzato. / La morte dei peccatori è maligna e quelli che odiano il giusto falliranno. / Il Signore libererà le anime dei suoi servi e non falliranno tutti quelli che sperano in lui.

Х. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала eго во устех моих. / О Господе похвалится душа моя; да услышат кротцыи и возвеселятся. / Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя eго вкупе. / Взысках Господа, и услыша мя и от всех скорбей моих избави мя. / Приступите к нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. / Сей нищий воззва, и Господь услыша и, и от всех скорбей eго спасе и. / Ополчится ангел Господень окрест боящихся eго и избавит их. / Вкусите и видите, яко благ Господь; блажен муж, иже уповает нань. / Бойтеся Господа, вси святии eго, яко несть лишения боящымся eго. / Богатии обнищаша и взалкаша; взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага.

Приидите, чада, послушайте менe, страху Господню научу вас. / Кто eсть человек хотяй живот, любяй дни видети благи? / Удержи язык твой от зла и устне твои, eже не глаголати льсти. / Уклонися от зла и сотвори благо; взыщи мира и пожени и. / Oчи Господни на праведныя, и уши eго в молитву их. / Лице же Господне на творящыя злая, eже потребити от земли память их. / Воззваша праведнии, и Господь услыша их и от всех скорбей их избави их. / Близ Господь сокрушенных сердцем, и смирeнныя духом спасет. / Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. / Хранит Господь вся кости их, ни eдина от них сокрушится. / Смерть грешников люта, и ненавидящии праведнаго прегрешат. / Избавит Господь душы раб своих, и не прегрешат вси уповающии на него.

C. Bine voi cuvînta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. / În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blînzi şi să se veselească. / Slăviţi pe Domnul împreună cu mine, şi să înălţam numele Lui împreună. / Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit, şi din toate necazurile mele m-a izbăvit. / Apropiaţi-vă de El şi vă luminaţi, şi feţele voastre să nu se ruşineze. / Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el, şi din toate necazurile lui l-a izbăvit. / Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El, şi-i vă izbăvi pe ei. / Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte in El. / Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. Bogaţii au sărăcit şi au flamînzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele.

Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăţa pe voi; / cine este omul cel ce voieşte viaţa, care iubeşte să vadă zile bune? / Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să nu grăiască vicleşug. / Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea. / Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor. / Iar faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pamînt pomenirea lor. / Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit, şi din toate necazurile lor i-a izbăvit. / Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă, şi pe cei smeriţi cu duhul îi va mîntui. / Multe sînt necazurile drepţilor, şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. / Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. / Moartea păcătoşilor este cumplită, şi cei ce urăsc pe cel drept vor greşi. / Mîntui-va Domnul sufletele robilor Săi, şi nu vor greşi toţi cei ce nădăjdujesc în El.

 

S. È stato compiuto e terminato, per quanto nelle nostre facoltà, il mistero della tua economia, Cristo Dio nostro: abbiamo tenuto il memoriale della tua morte; abbiamo visto il modello della tua risurrezione; siamo stati saziati della tua vita senza fine; abbiamo goduto delle tue delizie inesauribili; compiaciti di consentirli a tutti noi anche nel tuo secolo futuro, per la grazia del tuo eterno Padre e del tuo Spirito santo, buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

 

 

S. La benedizione del Signore sia su di voi con la sua grazia e il suo amore per gli uomini, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Binecuvîntarea Domnului [să fie] peste voi, cu al Său Har şi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

 

S. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.

C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Kyrie eleison (tre volte). Benedici.

S. [Il Risorto dai morti (se è domenica)] Cristo nostro vero Dio, per le preghiere della sua purissima Madre, dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode; e del nostro padre tra i santi Basilio il Grande, arcivescovo di Cesarea di Cappadocia, del santo (...) [patrono di questo santo tempio], e del santo (...) [di cui oggi compiamo la memoria]; dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna, e di tutti i santi, abbia misericordia di noi e ci salvi, qual buono e amico degli uomini.

С. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Х. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, Аминь. Господи помилуй (трижды). Благослови.

С. [Воскресый из мертвых,] Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя
Своея Матере, святых славных и всехвальных апостол, иже во святых отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийския, и святаго (...) (храма) и святаго (...) (дня), святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.

P. Slavă Ţie Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori). Binecuvintează.

P. [Cel ce a înviat din morţi,] Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Prea Curatei Maicii Sale, ale Sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli, ale celui între sfinţi Părintelui nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei, ale Sfîntului (...) [(al cărui hram îl poartă biserica)], ale Sfîntului (...) [a căruia pomenire astăzi săvîrşim], ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mîntuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

 

POLICRONIO

 

 

C. Salva, Cristo Dio, e abbi misericordia del gran presule e padre nostro ... santissimo Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, e del presule nostro (...), eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo o sacratissimo Vescovo) di (...), dei fratelli di questo santo tempio  e di tutti i cristiani ortodossi: Signore, custodiscili per molti anni.

Х. [Спаси, Христе Боже, и помилуй] Великаго Господина и Отца нашего (…), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего (…), высокопреосвященнейшаго митрополита (или архиепископа или преосвященнейшаго епископа) (…), братию святаго храма сего и вся православныя христианы, Господи, сохрани их на многая лета.

C. Mîntuieşte, Doamne, şi miluieşte pe Marele Domn şi Părintele nostru (...), Prea Fericitul Patriarh al Moscovei şi ale intregii Rusii, şi pe Domnul nostru (...) Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) (...), pe fraţii a sfîntului locaşului acestuia şi pe toţi dreptmăritorii creştini, Doamne îi păzeşte întru mulţi ani.

 

Seguono subito dopo (oppure si leggono durante la distribuzione dell'antidoro) le preghiere di ringraziamento per la Santa Comunione.

 

NOTE

Questo testo trilingue è stato pensato per le comunità ortodosse in Italia, particolarmente quelle del Patriarcato di Mosca, in cui la Liturgia si celebra in più lingue.

Il testo italiano è basato su quello del Compendio Liturgico Ortodosso (1990), con numerosi adattamenti suggeriti dall'Igumeno Andrew (Wade), e con varianti tratte dall'Anthologhion di tutto l'anno (1999-2000) e dal Salterio curato dal Protopresbitero Iosif Restagno (2001).

Il testo slavonico è quello in uso corrente nel Patriarcato di Mosca, mentre il testo romeno (affiancato dove possibile a quello slavonico) si basa su quello usato nella Metropolia ortodossa di Moldova.

Il testo è stato allineato su quello in uso corrente nella Chiesa Ortodossa Russa, tranne alcune piccole varianti [segnate tra parentesi quadre] che si è preferito mantenere per chiarezza, oppure perché compaiono in alcuni dei testi ufficiali attualmente in uso nel Patriarcato di Mosca.

Delle preghiere sacerdotali e delle parti che abitualmente non si leggono ad alta voce, è indicato solo il testo italiano.

Per ragioni di spazio e di praticità di lettura, non è stata inclusa la maggior parte delle rubriche che illustrano i gesti e le azioni cerimoniali.

SIGLE E ABBREVIAZIONI

(per la parte italiana)

S. Parti del sacerdote

D. Parti del diacono (in assenza del diacono, spettano al sacerdote)

[D.] Parti riservate al diacono (in assenza del diacono, si omettono)

L. Parti del lettore

C. Parti del coro (e anche di tutti i fedeli)

 

 

Compilato a cura dell'igumeno Ambrogio (Patriarcato di Mosca) Torino, A.D. 2013

Răspândește:
Pagina principală  >  Texte slujbelor