Rubrica

 

Informații despre parohia în alte limbi

Mirrors.php?locale=ro&id=205  Mirrors.php?locale=ro&id=602  Mirrors.php?locale=ro&id=646  Mirrors.php?locale=ro&id=4898  Mirrors.php?locale=ro&id=2779 
Mirrors.php?locale=ro&id=204  Mirrors.php?locale=ro&id=206  Mirrors.php?locale=ro&id=207  Mirrors.php?locale=ro&id=208  Mirrors.php?locale=ro&id=3944 
Mirrors.php?locale=ro&id=647         
 

Calendar Ortodox

   

Școala duminicală din parohia

   

Căutare

 

In evidenza

11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 29 giugno 2019)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 22 giugno 2019)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: 19 luglio 2014)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  Naşii de botez şi rolul lor în viaţa finului  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  Pregătirea pentru Taina Cununiei în Biserica Ortodoxă  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  Pregătirea pentru Taina Sfîntului Botez în Biserica Ortodoxă
 
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Facebook
Pagina principală  >  Texte slujbelor
  Rugăciunile la masa

Testo trilingue italiano / slavonico / romeno (moldavo)

Clicca per SCARICARE il documento come PDF file 
Răspândește:

 

PREGHIERE A TAVOLA

PRIMA DEL PRANZO

L. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Kyrie eleison. (tre volte). Benedici.

S. Benedici, Cristo Dio, il cibo e la bevanda dei tuoi servi, poiché tu sei santo, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

R. Amen.

DOPO IL PRANZO

L. Ti rendiamo grazie, Cristo Dio nostro, per averci saziati dei tuoi beni terreni: non privarci del tuo regno celeste, anzi, come apparivi in mezzo ai tuoi discepoli dando loro la pace, o Salvatore, così vieni in mezzo a noi e salvaci.

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Kyrie eleison. (tre volte). Benedici.

S. Benedetto Dio, che ha misericordia di noi e ci nutre dei suoi copiosi doni, con la sua grazia e il suo amore per gli uomini, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

R. Amen.

МОЛИТВЫ ЗА ТРАПЕЗОЙ

ПЕРЕД ОБЕДОМ

Ч. Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. (Трижды.) Благослови.

И. Христе Боже, благослови ястие и питие рабом Твоим, яко Свят еси, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

В. Аминь.

ПОСЛЕ ОБЕДА

Ч. Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ, не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам, и спаси нас.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. (Трижды.) Благослови.

И. Благословен Бог, милуяй и питаяй нас от Своих богатых даров, Своею благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

В. Аминь.

RUGĂCIUNILE LA MASA

LA MASA DE AMIAZĂ

C. Tatăl nostru, carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău, vie Împărăţia ta, facă-se voia ta precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea cea de-a pururea dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori). Binecuvintează.

P. Hristoase Dumnezeule, binecuvântează mâncarea şi băutura robilor tăi, că sfânt esti totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

R. Amin.

DUPĂ MASA DE AMIAZĂ

C. Mulţumim ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătăţile tale cele pământeşti; nu ne lipsi pe noi nici de cereasca ta împărăţie, ci, precum în mijlocul ucenicilor tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino şi la noi şi ne mântuieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori). Binecuvintează.

P. Binecuvântat este Dumnezeu, care ne miluieşte şi ne hrăneşte pe noi din darurile sale cele bogate, cu al său har şi cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

R. Amin.

PREGHIERE A TAVOLA

PRIMA DELLA CENA

L. Mangeranno i miseri e si sazieranno, e loderanno il Signore quelli che lo cercano: vivranno i loro cuori nei secoli dei secoli.

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Kyrie eleison. (tre volte). Benedici.

S. Benedici, Cristo Dio, il cibo e la bevanda dei tuoi servi, poiché tu sei santo, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

R. Amen.

DOPO LA CENA

L. Ti rendiamo grazie, Cristo Dio nostro, per averci saziati dei tuoi beni terreni: non privarci del tuo regno celeste, anzi, come apparivi in mezzo ai tuoi discepoli dando loro la pace, o Salvatore, così vieni in mezzo a noi e salvaci.

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Kyrie eleison. (tre volte). Benedici.

S. Dio è con noi, con la sua grazia e il suo amore per gli uomini; in ogni tempo: ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

R. Amen.

МОЛИТВЫ ЗА ТРАПЕЗОЙ

ПЕРЕД УЖИНОМ

Ч. Ядят убозии, и насытятся, и восхвалят Господа взыскающии Его, жива будут сердца их в век века.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. (трижды). Благослови.

Иерей: Христе Боже, благослови ястие и питие рабом Твоим, яко Свят еси, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

В. Аминь.

ПОСЛЕ УЖИНА

Ч. Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ, не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам, и спаси нас.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй (трижды). Благослови.

И. С нами Бог Своею благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

В. Аминь.

RUGĂCIUNILE LA MASA

LA MASA DE SEARĂ

C. Mânca-vor săracii şi se vor sătura, şi vor lăuda pe Domnul cei ce-l caută pe dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori). Binecuvintează.

P. Hristoase Dumnezeule, binecuvântează mâncarea şi băutura robilor tăi, că sfânt esti totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

R. Amin.

DUPĂ MASA DE SEARĂ

C. Mulţumim ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătăţile tale cele pământeşti; nu ne lipsi pe noi nici de cereasca ta împărăţie, ci, precum în mijlocul ucenicilor tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino şi la noi şi ne mântuieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori). Binecuvintează.

P. Cu noi este Dumnezeu, cu al său har şi cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

R. Amin.

Compilato a cura dell'igumeno Ambrogio (Patriarcato di Mosca) Torino, A.D. 2012

Răspândește:
Pagina principală  >  Texte slujbelor