Rubrica

 

Informații despre parohia în alte limbi

Mirrors.php?locale=ro&id=205  Mirrors.php?locale=ro&id=602  Mirrors.php?locale=ro&id=646  Mirrors.php?locale=ro&id=4898  Mirrors.php?locale=ro&id=2779 
Mirrors.php?locale=ro&id=204  Mirrors.php?locale=ro&id=206  Mirrors.php?locale=ro&id=207  Mirrors.php?locale=ro&id=208  Mirrors.php?locale=ro&id=3944 
Mirrors.php?locale=ro&id=647         
 

Calendar Ortodox

   

Școala duminicală din parohia

   

Căutare

 

In evidenza

11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 2 marzo 2019)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 4 gennaio 2019)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: 19 luglio 2014)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  Naşii de botez şi rolul lor în viaţa finului  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  Pregătirea pentru Taina Cununiei în Biserica Ortodoxă  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  Pregătirea pentru Taina Sfîntului Botez în Biserica Ortodoxă
 
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Facebook
Pagina principală  >  Texte slujbelor
  Fidanzamento e santo Matrimonio

Testo trilingue italiano / slavonico / romeno (moldavo)

Clicca per SCARICARE il documento come PDF file 
Răspândește:

0x01 graphic

 

RITO DEL FIDANZAMENTO

S. si reca alla porta della chiesa per accogliere i fidanzati, li benedice e consegna loro dei ceri accesi. Poi dopo averli fatti entrare nella chiesa, li incensa in forma di croce.

[D.] Benedici, presule.

S. Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

[Д.] Благослови, владыко.

С. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

[D.] Binecuvintează, stăpîne.

P. Binecuvîntat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

GRANDE COLLETTA

D. In pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per l'unione di tutto preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), per l'insigne presbiterio, per il diaconato in Cristo, per tutto il clero e il popolo preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il servo di Dio (...), e la serva di Dio (...), che si fidanzano ora l'uno all'altra, e per la loro salvezza, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché siano loro accordati dei figli per la continuazione della loro famiglia, e tutto quello che chiedono per la loro salvezza, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché sia loro inviato l'amore perfetto, la pace e il soccorso, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché siano conservati nella concordia e in una incrollabile fedeltà, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché siano benedetti in una vita irreprensibile, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché il Signore nostro Dio doni loro la un matrimonio onorato e una vita senza macchia, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché siano liberati, così come noi, da ogni afflizione, collera e necessità, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi, e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi, e gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), чеснтем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О рабе Божии, имярек, и рабе Божией, имярек, ныне обручающихся друг другу, и о спасении их, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О еже податися им чадом в приятие рода, и всем яже ко спасению прошением, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О еже низпослатися им любви совершенней, мирней, и помощи, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О еже сохранитися им в единомыслии и твердей вере, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О еже благословитися им в непорочном жительстве, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Яко да Господь Бог наш дарует им брак честен, и ложе нескверное, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О еже избавитися имже и нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarhul ..., şi pentru Domnul nostru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) ..., pentru cinstita preoţime şi întru Hristos diaconime şi pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru robii lui Dumnezeu (...) şi (...), care acum se logodesc unul cu altul, şi pentru mîntuirea lor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să li se dea lor fii spre moştenirea neamului şi toate cererile cele către mîntuire, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să li se trimită lor dragoste desăvîrşită, paşnică şi ajutor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să fie ei binecuvîntaţi în deplină înţelegere şi în credinţă tare, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să fie păziţi ei în viaţă şi petrecere fără prihană, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să le dăruiască lor nuntă cinstită şi viaţă neîntinată, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să fie izbăviţi ei şi noi de tot necazul, mînia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

S. Dio eterno, tu riunisci nell'unità ciò che è separato e rendi indistruttibile il legame dell'amore: tu hai benedetto Isacco e Rebecca e li hai designati come eredi della tua promessa; tu stesso ora benedici i tuoi servi (...) e (...), dirigendoli in ogni sorta di buone azioni. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Inchiniamo il nostro capo al Signore.

C. A te, Signore.

S. Signore nostro Dio che tra le nazioni ti sei scelto per sposa la pura vergine che è la Chiesa, benedici questo fidanzamento, unisci e conserva questi tuoi servitori nella pace e nella concordia.

Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Боже вечный, разстоящаяся собравый в соединение, и союз любве положивый им неразрушимый: благословивый Исаака и Ревекку, и наследники я Твоего обетования показавый: Сам благослови и рабы Твоя сия, имярек и имярек, наставляя я на всякое дело благое.

Яко милостивый и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Главы наша Господеви приклоним.

Х. Тебе, Господи.

С. Господи Боже наш, от язык предобручивый Церковь деву чистую, благослови обручение сие, и соедини, и сохрани рабы Твоя сия в мире и единомыслии.

Тебе бо подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Dumnezeule cel veşnic, Care pe cele despărţite le aduni întru unire şi ai pus dragostea legătură neîntreruptă; Cel ce ai binecuvîntat pe Isaac şi pe Rebeca şi i-ai arătat pe ei moştenitori făgăduinţei Tale; Însuţi binecuvîntează şi pe robii Tăi (...) şi (...), povăţuindu-i pe dînşii spre tot lucrul bun. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Capetele noastre Domnului să le plecăm.

C. Ţie, Doamne.

P. Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce dintre neamuri mai înainte Ţi-ai logodit Biserica, fecioară curată, binecuvintează logodna aceasta; uneşte şi păzeşte pe robii Tăi aceştia în pace şi într-un gînd.

Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

S. prende gli anelli. Dapprima con l'anello d'oro fa il segno della Croce sulla testa dell'uomo, dicendo (una o tre volte, secondo l'usanza):

 

S. Il servo di Dio (...) riceve per fidanzata la serva di Dio (...), nel nome del Padre, del Figlio e del santo Spirito, amen.

 

С. Обручается раб Божий, имярек, рабе Божией, имярек, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.

P. Se logodeşte robul lui Dumnezeu (...), cu roaba lui Dumnezeu (...), în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, Amin.

E gli infila l'anello al dito della mano destra.

Poi, prendendo l'anello d'argento, fa lo stesso con la donna, dicendo (una o tre volte, secondo l'usanza):

S. La serva di Dio (...) riceve per fidanzato il servo di Dio (...), nel nome del Padre, del Figlio e del santo Spirito, amen.

С. Обручается раба Божия, имярек, рабу Божию, имярек, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.

P. Se logodeşte roaba lui Dumnezeu (...), cu robul lui Dumnezeu (...), în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, Amin.

E le infila l'anello al dito della mano destra. Poi i testimoni scambiano agli sposi gli anelli per tre volte.  

 

D. Preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

S. Signore, nostro Dio, che hai accompagnato in Mesopotamia il servo del patriarca Abramo, inviato alla ricerca di una sposa per il suo padrone Isacco e che, nel momento in cui gli diede da bere, gli rivelasti che Rebecca gli era stata riservata, benedici tu stesso questo fidanzamento dei tuoi servitori (...) e (...), e conferma la parola che essi hanno pronunciato, confermali nell'unità che viene da te. Poiché tu stesso, Signore nostro Dio, hai inviato la verità sulla tua eredità e la tua promessa sui tuoi servitori nostri padri, che furono i tuoi eletti di generazione in generazione. Guarda sui tuoi servitori (...) e (...) e conferma il loro fidanzamento nella fede e nella concordia. Sei infatti tu, o Signore, che hai insegnato a dare un pegno e ad esservi sempre fedele; con l'anello Giuseppe ricevette il potere in Egitto, Daniele fu glorificato nel paese di Babilonia, fu messa in evidenza la fedeltà di Tamar, il nostro Padre celeste mostra la sua compassione verso suo Figlio. Infatti egli dice: "Mettete un anello alla sua destra e ammazzate il vitello grasso, cosicché possiamo festeggiare insieme". E' la tua destra, Signore, che ha fatto sostare Mosè davanti al Mar Rosso; è per mezzo del tuo Verbo di verità che i cieli sono stati stabiliti e la terra fondata; e la destra dei tuoi servitori sarà benedetta dal tuo Verbo potente e dal tuo braccio elevato; tu stesso anche ora,m o Sovrano, benedici questo scambio d'anelli con la benedizione celeste, e che l'angelo del Signore cammini davanti a loro tutti i giorni della loro vita. Poiché sei tu che benedici e santifichi ogni cosa, e a te innalziamo la gloria, al Padre, al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

С. Господи Боже наш, отроку патриарха Авраама сшествовавый в средоречии, посылая уневестити господину его Исааку жену, и ходатайством водоношения обручити Ревекку открывый. Сам благослови обручение рабов Твоих, сего имярек, и сея имярек, и утверди еже у них глаголанное слово: утверди я еже от Тебе святым соединением. Ты бо из начала создал еси мужеский пол и женский, и от Тебе сочетавается мужу жена, в помощь и в восприятие рода человеча. Сам убо Господи Боже наш, пославый истину в наследие Твое, и обетование Твое на рабы Твоя, отцы наша, в коемждо роде и роде избранныя Твоя. Призри на раба Твоего имярек, и на рабу Твою имярек, и утверди обручение их в вере и единомыслии, и истине, и любви. Ты бо Господи показал еси датися обручению и утверждатися во всем. Перстнем дадеся власть Иосифу во Египте; перстнем прославися Даниил во стране Вавилонстей; перстнем явися истина Фамары; перстнем Отец наш Небесный щедр бысть на Сына Своего: дадите бо, глаголет, перстень на десницу Его, и заклавше тельца упитаннаго, ядше возвеселимся. Сама десница Твоя, Господи, Моисея вооружи в Чермнем мори; словом бо Твоим истинным небеса утвердишася и земля основася, и десница раб Твоих благословится словом Твоим державным, и мышцею Твоею высокою. Сам убо и ныне, Владыко, благослови перстней положение сие благословением Небесным, и Ангел Твой да предыдет пред ними вся дни живота их. Яко Ты еси благословляяй и освящаяй всяческая, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte

P. Doamne, Dumnezeul nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Avraam, ai călătorit în Mesopotamia, trimiţîndu-l să logodească femeia stăpînului Isaac şi, prin mijlocirea scoaterii de apă, i-ai descoperit să logodească pe Rebeca; Însuţi binecuvintează logodna robilor Tăi acestora (...) şi întăreşte cuvîntul ce şi-au dat. Uneşte-i pe ei cu sfînta unire cea de la Tine. Că Tu din început ai zidit parte bărbătească şi parte femeiască şi de la Tine se însoară bărbatului femeie spre ajutor şi spre dăinuirea neamului omenesc. Însuţi dar, Stăpîne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moştenirea Ta şi făgăduinţa Ta peste robii Tăi, părinţii noştri, cei aleşi ai Tăi din neam în neam, caută spre robul Tău (...) şi roaba Ta (...) şi întăreşte logodna lor în credinţă, în înţelegere, în adevăr şi în dragoste. Că Tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire şi să se întărească toate. Prin inel s-a dat lui Iosif stăpînirea în Egipt; prin inel s-a preamărit Daniel în ţara Babilonului; prin inel s-a arătat adevărul Tamarei; prin inel Părintele nostru cel ceresc S-a îndurat spre fiul cel risipitor, cînd a zis: daţi inel în dreapta lui şi, junghiind viţelul cel gras, mîncînd, să ne veselim. Această dreaptă a Ta, Doamne, a întrarmat pe Moise în Marea Roşie, căci prin cuvîntul Tău cel adevărat cerurile s-au întărit şi pămîntul s-a întemeiat. Şi dreapta robilor Tăi să se binecuvinteze cu cuvîntul Tău cel puternic şi cu braţul Tău cel înalt. Însuţi dar şi acum, Stăpîne, binecuvintează această punere a inelelor cu binecuvîntarea cerească şi îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieţii lor. Că Tu eşti Cel ce binecuvintezi şi sfinţeşti toate cîte sînt şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

Se la cerimonia dell'incoronazione non segue immediatamente, D. recita l'Ectenia:

D. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti preghiamo, esaudisci e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), e per tutti i nostri fratelli in Cristo.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito, affinché [nella loro moderatezza anche noi] viviamo una vita calma e tranquilla, in tutta pietà e purezza.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per i servi di Dio (...) e (...), che si sono ora fidanzati l'uno all'altra.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per tutti i nostri fratelli e per tutti i cristiani ortodossi.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

S. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), и всей во Христе братии нашей.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о рабех Божиих имярек, и имярек, обручающихся друг другу.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся за всю братию и за вся христианы.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

С. Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarh (...), pentru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) nostru (...), şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, ca [şi noi întru liniştea lor], viaţă lină şi fără gîlceavă să vieţuim întru toată bună credinţa şi curăţenia.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru robii lui Dumnezeu (...) şi (...), care s-au logodit unul cu altul.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru pentru toţi fraţii noştri şi pentru toţi dreptmăritorii creştini.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

P. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh,

acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

Seguequindi il congedo del giorno.  

 

RITO DELL'INCORONAZIONE

I fidanzati con in mano una candela accesa e S. con il turibolo entrano in chiesa, mentre C. canta il salmo 127:

C. Beati coloro che temono il Signore.

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te!

Coloro che camminano nelle sue vie.

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te!

Ti nutri del lavoro delle tue mani.

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te!

Beato te: avrai prosperità.

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te!

La tua sposa è come vigna feconda nella tua casa.

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te!

I tuoi figli, come virgulti d'olivo, attorno alla tua mensa.

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te!

Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore.

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te!

Ti benedirà il Signore da Sion, e vedrai i beni di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita.

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te!

E vedrai i figli dei tuoi figli. Pace su Israele!

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te!

Х. Блажени вси боящиися Господа.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ходящии в путех Его.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Труды плодов твоих снеси.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Блажен еси, и добро тебе будет.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Жена твоя яко лоза плодовита, во странах дому твоего.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Сынове твои яко новосаждения маслична, окрест трапезы твоея.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Се тако благословится человек бояйся Господа.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Благословит тя Господь от Сиона, и узриши благая Иерусалима вся дни живота твоего.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

И узриши сыны сынов твоих: мир на Израиля.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

C. Fericiţi toţi cei ce se tem de Domnul.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Care umblă în căile Lui.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Rodul muncii mîinilor Tale vei mînca.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Fericit eşti; bine-ţi va fi!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Femeia ta ca o vie roditoare, în laturile casei tale.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Fii tăi ca nişte vlăstare de măslin, împrejurul mesei tale.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Iată, aşa se va binecuvînta omul, cel ce se teme de Domnul.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Te va binecuvînta Domnul din Sion şi vei vedea bunătăţile Ierusalimului în toate zilele vieţii tale.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Şi vei vedea pe fii fiilor tăi. Pace peste Israel!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

 

NB. Nei paesi in cui il rito nuziale ortodosso ha valore di matrimonio civile, seguono a questo punto le domande del prete sul consenso degli sposi. In Italia il matrimonio civile ha altri requisiti, e tali domande sono qui omesse.

I fidanzati stanno dietro a S., in piedi su un tappeto. S., davanti al tavolo con le corone, dà la benedizione iniziale elevando il santo vangelo sulle corone.

[D.] Benedici, presule.

S. Benedetto il regno del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

D. In pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per l'unione di tutto preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), per l'insigne presbiterio, per il diaconato in Cristo, per tutto il clero e il popolo preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il servo di Dio (...), e la serva di Dio (...), che si uniscono ora l'uno all'altra nella vita comune del matrimonio, e per la loro salvezza, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché questo matrimonio sia benedetto, come quello di Cana di Galilea, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché sia loro accordata la castità e una progenie che faccia loro onore, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché sia loro dato di rallegrarsi, vedendo i loro figli e figlie, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché sia loro dato di rallegrarsi di una bella discendenza e di condurre una vita irreprensibile, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché siano dati a loro e a noi tutti i doni chiesti per la salvezza, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché siano liberati, così come noi, da ogni afflizione, collera e necessità, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi, e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi, e gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

[Д.] Благослови, владыко.

С. Благословенно царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

Д. Миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), чеснтем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О рабех Божиих, имярек и имярек, ныне сочетавающихся друг другу в брака общение, и о спасении их, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О еже благословитися браку сему, якоже в Кане Галилейстей, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О еже податися им целомудрию, и плоду чрева на пользу, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О О еже возвеселитися им видением сынов и дщерей, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О еже дароватися им благочадия восприятию, и незазорному пребыванию, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О еже даровати имже и нам вся ко спасению прошения, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О еже избавитися имже и нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

[D.] Binecuvintează, stăpîne.

S. Binecuvîntată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

D. Cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarhul ..., şi pentru Domnul nostru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) ..., pentru cinstita preoţime şi întru Hristos diaconime şi pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru robii lui Dumnezeu (...), care acum se însoţesc unul cu altul, prin taina nunţii, şi pentru mîntuirea lor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne, miluieşte.

D. Pentru ca să fie binecuvîntată nunta aceasta, ca şi aceea din Cana Galileii, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne, miluieşte.

D. Pentru ca să li se dea lor viaţă cumpătată şi naştere de prunci buni spre folos, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne, miluieşte.

D. Pentru ca să se veselească ei la vederea fiilor şi a fiicelor lor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne, miluieşte.

D. Pentru ca să le dăruiască lor bucuria naşterii de prunci buni şi purtare fără de prihană în viaţă, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne, miluieşte.

D. Pentru ca să li se dăruiască lor şi nouă toate cererile cele către mîntuire, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne, miluieşte.

D. Pentru ca să fie izbăviţi ei şi noi de tot necazul, mînia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

PRIMA PREGHIERA

D. Preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

S. Dio purissimo e autore di tutta la creazione, per amore degli uomini Tu hai trasformato in donna la costola presa da Adamo, nostro primo padre, e Tu li hai benedetti dicendo: "crescete e moltiplicatevi, e dominate su tutta la terra". Tu hai dichiarato che, per la loro unione, l'una e l'altro non formano che un solo essere, e che, per questa ragione, l'uomo lascerà il suo padre e la sua madre e s'unirà alla sua donna e saranno come una sola carne, e che l'uomo non deve separare ciò che Dio ha unito. Tu dunque, aprendo il seno di Sara, hai benedetto il tuo servo Abramo e l'hai fatto padre di una moltitudine di nazioni; tu che hai concesso Isacco a Rebecca e hai benedetto la sua maternità; tu che hai unito Giacobbe a Rachele e da lui hai fatto discendere i dodici patriarchi; tu che hai unito Giuseppe e Aseneth e hai dato loro per figli Efrem e Manasse; tu che hai esaudito Zaccaria ed Elisabetta e nel loro figlio hai manifestato il Precursore; tu che dalla radice di Iesse hai fatto germogliare nella carne la sempre vergine, da lei hai preso carne e sei nato per la salvezza del genere umano; tu che per il dono ineffabile della tua immensa bontà, sei stato presente a Cana di Galilea per benedirvi il matrimonio che vi si celebrava, per manifestare che l'unione e la procreazione che ne risulta sono conformi alla tua volontà. Tu stesso che sei qui invisibilmente presente, come lo eri là, benedici questo matrimonio e accorda ai tuoi servi (...) e (...) una vita lunga e tranquilla, la castità e l'amore nei vincoli della pace, una prosperità viva, la felicità dei figli, la corona incorruttibile della gloria. Effondi su di loro la rugiada del cielo, dona loro l'abbondanza della terra, ricolma la loro dimora di grano, di vino, d'olio, e di ogni altro bene, perché li distribuiscano a chi ne ha bisogno. A loro, come a tutti i presenti, dona tutto ciò che si può desiderare in vista della salvezza.

Poiché tu sei Dio di misericordia, d'indulgenza e di amore per gli uomini, e a te innalziamo la gloria, te assieme al tuo eterno Padre e al santissimo, buono e vivifico tuo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

С. Боже Пречистый, и всея твари Содетелю, ребро праотца Адама за Твое человеколюбие в жену преобразивый и благословивый я, и рекий: раститеся и множитеся, и обладайте землею, и обою ею един уд показавый сопряжением. Сего бо ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится жене своей, и будета два в плоть едину, и яже Бог спряже, человек да не разлучает. Иже раба Твоего, Авраама, благословивый и разверзый ложесна Саррина, и отца множества языков сотворивый; иже Исаака Ревекце даровавый, и рождество ея благословивый; иже Иакова Рахиле сочетавый, и из него дванадесять патриархов показавый; иже Иосифа и Асенефу спрягий, плод детотворения им, Ефрема и Манассию даровавый; иже Захарию и Елисавет приемый, и Предтечу рождение им показавый; иже от корене Иессеова по плоти израстивый Приснодеву, и из нея воплотивыйся, и родивыйся во спасение рода человеческаго; иже за неизреченный Твой дар и многую благость, пришедый в Кану Галилейскую и тамошний брак благословивый; да явиши, яко Твоя воля есть законное супружество, и еже из него чадотворение. Сам, Владыко Пресвятый, приими моление нас, рабов Твоих, якоже тамо, и зде пришед невидимым Твоим предстательством, благослови брак сей, и подаждь рабом Твоим сим, имярек и имярек, живот мирен, долгоденствие, целомудрие, друг ко другу любовь в союзе мира, семя долгожизненное, о чадех благодать, неувядаемый славы венец. Сподоби я видети чада чадов, ложе ею ненаветно соблюди, и даждь има от росы Небесныя свыше, и от тука земнаго; исполни домы их пшеницы, вина и елеа и всякия благостыни, да преподают и требующим, даруя купно и сущим с нима вся яже ко спасению прошения.

Яко Бог милости и щедрот, и человеколюбия еси, и Тебе славу возсылаем со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

P. Dumnezeule cel preacurat şi Ziditorule a toată făptura, Care, din iubirea de oameni, ai prefăcut coasta strămoşului Adam în femeie şi i-ai binecuvîntat pe dînşii şi ai zis: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpîniţi pămîntul; şi pe amîndoi i-ai arătat un trup prin însoţire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amîndoi un trup, şi pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce ai binecuvîntat pe robul tău Avraam şi ai deschis pîntecele Sarei, şi l-ai făcut tată a multe neamuri; Care ai însoţit pe Iacov cu Rahela şi dintr-însul ai arătat doisprezece patriarhi; Cel ce ai însoţit pe Iosif cu Asineta şi le-ai dăruit lor prunci pe Efrem şi pe Manase; care ai primit pe Zaharia şi pe Elizabeta şi le-ai dat lor prunc pe Înaintemergătorul, Cel ce, din rădăcina lui Iesei după trup, ai crescut pe pururea Fecioara şi dintr-însa te-ai întrupat şi Te-ai născut spre mîntuirea neamului omenesc; care, pentru negrăitul Tău dar şi multa Ta bunătate, ai venit în Cana Galileii şi nunta care era acolo ai binecuvîntat-o, ca să arăţi că din voia Ta se face însoţirea cea după Lege şi naşterea de prunci dintr-însa. Însuţi, Stăpîne Preasfinte, primeşte rugăciunea noastră a robilor Tăi şi, precum acolo, şi aici, fiind de faţă cu ajutorul Tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta. Şi dă robilor Tăi acestora (...) şi (...) viaţă paşnică, lungime de zile, înţelepciune, dragoste unuia către altul întru legătura păcii, dar de prunci, seminţie cu viaţă îndelungată, cununa cea nevestejită a slavei. Învredniceşte-i pe dînşii a-şi vedea pe fiii fiilor lor. Păzeşte viaţa lor fără bîntuială. Şi le dă lor din roua cerului de sus din belşugul pămîntului. Umple casele lor de grîu, de vin, de undelemn şi de toată bunătatea, ca să dea şi celor lipsiţi; şi dăruieşte şi celor ce sunt dimpreună cu dînşii toate cererile cele către mîntuire.

Că Dumnezeu milostiv şi îndurat şi de oameni iubitor eşti, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfîntului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

SECONDA PREGHIERA

D. Preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

S. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio consacratore delle pure nozze sacramentali, legislatore delle nozze fisiche, custode dell'integrità e saggio dispensatore della vita. Tu o Sovrano, in principio hai creato l'uomo, lo hai posto come re del creato e hai detto: "Non è bene che l'uomo sia solo sulla terra, facciamogli un aiuto che gli sia simile" e prendendo una delle sue costole hai creato la donna, della quale vedendola, Adamo disse: "Questa ora è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Si chiamerà donna perché è stata presa dal suo uomo". Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne, e l'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Tu stesso, o Sovrano, Signore nostro Dio, fa discendere anche ora, dall'alto, la tua celeste benedizione sopra questi tuoi servi, (...) e (...), concedi alla tua serva di essere sottomessa al suo sposo, e al tuo servo di essere il capo della sua donna, perché la loro vita sia conforme alla tua volontà. Benedici, Signore nostro Dio, come hai benedetto Abramo e Sara, benedicili, Signore nostro Dio come hai benedetto Isacco e Rebecca; benedicili, Signore nostro Dio, come hai benedetto Giacobbe e tutti i Patriarchi; benedicili, Signore nostro Dio, come hai benedetto Giuseppe e Aseneth; benedicili Signore nostro Dio, come hai benedetto Mosè e Sefora; benedicili Signore nostro Dio, come hai benedetto Gioachino e Anna; benedicili, Signore nostro Dio, come hai benedetto Zaccaria ed Elisabetta. Preservali, Signore nostro Dio, come hai preservato Noè nell'arca; proteggili, Signore nostro Dio, come hai protetto Giona nel ventre della balena; proteggili, Signore nostro Dio, come hai protetto i tre santi giovani nella fornace ardente, inviando loro la rugiada del cielo. Che discenda su di loro quella gioia che provò la beata Elena, quando ritrovò la preziosa Croce. Ricordati di loro, come ti sei ricordato di Enoch, di Sem, d'Elia; ricordati di loro, Signore nostro Dio, come ti sei ricordato dei tuoi santi, i quaranta martiri di Sebaste, ai quali hai inviato dal cielo le loro corone. Ricordati, o Signore nostro Dio anche dei genitori che li hanno cresciuti, perché le preghiere dei genitori assicurano alla casa delle solide fondamenta. Ricordati, o Signore nostro Dio, dei tuoi servi (...) i testimoni, venuti a prendere parte a questa gioia. Ricordati, Signore nostro Dio, del tuo servo (...), e della tua serva (...), e benedicili. Dona loro dei bei figli come frutti del loro grembo e la concordia delle anime e dei corpi, esaltali come i cedri del Libano, come una vigna dai tralci vigorosi. Dona loro messi abbondanti, perché abbiano tutto a sufficienza, e abbondino in ogni buona azione. Ti siano graditi e vedano i figli dei loro figli come delle giovani piante d'ulivo intorno alla loro tavola; e per essere stati graditi al tuo sguardo, essi brillino come stelle del cielo in te, nostro Signore, a cui si addice gloria, potere, onore e adorazione, assieme al tuo eterno Padre e al santissimo, buono e vivifico tuo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

С. Благословен еси Господи Боже наш, иже тайнаго и чистаго брака священнодействителю, и телеснаго законоположителю, нетления хранителю, житейских благий строителю. Сам и ныне, Владыко, в начале создавый человека и положивый его яко царя твари, и рекий: не добро быти человеку единому на земли, сотворим ему помощника по нему; и взем едино от ребр его, создал еси жену, юже видев Адам, рече: сия ныне кость от костей моих, и плоть от плоти моея; сия наречется жена, яко от мужа своего взята бысть сия. Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится жене своей, и будета два в плоть едину; и яже Бог сопряже, человек да не разлучает. Сам и ныне, Владыко Господи Боже наш, низпосли благодать Твою Небесную на рабы Твоя сия, имярек и имярек; и даждь рабе сей во всем повиноватися мужу, и рабу Твоему сему быти во главу жены, яко да поживут по воли Твоей. Благослови я, Господи Боже наш, якоже благословил еси Авраама и Сарру; благослови я, Господи Боже наш, якоже благословил еси Исаака и Ревекку; благослови я, Господи Боже наш, якоже благословил еси Иакова, и вся патриархи; благослови я, Господи Боже наш, якоже благословил еси Иосифа и Асенефу; благослови я, Господи Боже наш, якоже благословил еси Моисея и Сепфору; благослови я, Господи Боже наш, якоже благословил еси Иоакима и Анну; благослови я, Господи Боже наш, якоже благословил еси Захарию и Елисавет. Сохрани я, Господи Боже наш, якоже сохранил еси Ноя в ковчезе; сохрани я, Господи Боже наш, якоже сохранил еси Иону во чреве китове; сохрани я, Господи Боже наш, якоже сохранил еси святыя три отроки от огня, низпославый им росу с небесе; и да приидет на ня радость оная, юже имяше блаженная Елена, егда обрете Честный Крест. Помяни я, Господи Боже наш, якоже помянул еси Еноха, Сима, Илию; помяни я, Господи Боже наш, якоже помянул еси святыя Твоя четыредесять мученики, низпославый им с небесе венцы; помяни, Боже, и воспитавшия их родители; зане молитвы родителей утверждают основания домов. Помяни, Господи Боже наш, рабы Твоя уневестившияся, сшедшияся в радость сию. Помяни, Господи Боже наш, раба Твоего, имярек, и рабу Твою, имярек, и благослови я. Даждь им плод чрева, доброчадие, единомыслие душ и телес; возвыси я яко кедры ливанския, яко лозу благорозгную. Даруй им семя класяно, да всякое самодовольство имуще, изобилуют на всякое дело благое и Тебе благоугодное; и да узрят сыны сынов своих, яко новосаждения масличная окрест трапезы их; и благоугодивше пред Тобою, возсияют яко светила на небеси, в Тебе, Господе нашем. С Тобою же слава, держава, честь и поклонение, безначальному Твоему Отцу, и животворящему Твоему Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

P. Binecuvîntat eşti, Doamne, Dumnezeul nostru, sfinţitorul nunţii celei tainice şi preacurate şi legiuitorul nunţii celei trupeşti, păzitorul nestricăciunii şi chivernisitorul cel bun al celor de trebuinţă vieţii. Însuţi Stăpîne, Cel ce din început ai zidit pe om şi l-ai pus pe dînsul ca pe un Stăpîn al făpturii şi ai zis: "Nu este bine să fie omul singur pe pămînt; să-i face lui ajutor după dînsul"; şi, luînd una din coastele lui, i-ai zidit femeie, pe care văzînd-o Adam a zis: "Iată acum os din oasele mele şi trup din trupul meu; aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea"; pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amîndoi un trup, şi pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Şi acum, Stăpîne Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi aceştia (...). Şi dă roabei Tale acesteia să se plece în toate bărbatului său, şi robului Tău acestuia să fie cap femeii, ca să vieţuiască după voia Ta. Binecuvîntează-i pe dînşii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvîntat pe Avraam şi pe Sarra. Binecuvîntează-i pe dînşii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvîntat pe Isaac şi pe Rebeca. Binecuvîntează-i pe dînşii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvîntat pe Iacov şi pe toţi patriarhii. Binecuvîntează-i pe dînşii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvîntat pe Iosif şi pe Asineta. Binecuvîntează-i pe dînşii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvîntat pe Moise şi pe Semfora. Binecuvîntează-i pe dînşii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvîntat pe Ioachim şi Ana. Binecuvîntează-i pe dînşii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvîntat pe Zaharia şi pe Elisabeta. Păzeşte-i pe dînşii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Noe în corabie. Păzeşte-i pe dînşii, Doamne, dumnezeul nostru, precum ai păzit pe Iona în pîntecele chitului. Păzeşte-i pe dînşii, Doamne, dumnezeul nostru, precum ai păzit de foc pe sfinţii trei tineri, trimiţîndu-le lor rouă din cer. Şi să vină peste dînşii bucuria aceea pe care a avut-o fericita Elena, cînd a aflat cinstita Cruce. Adu-ţi aminte de dînşii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum Ţi-ai adus aminte de Enoh, de Sem şi de Ilie. Adu-ţi aminte de dînşii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum Ţi-ai adus aminte de sfinţii Tăi patruzeci de mucenici, trimiţîndu-le lor cununi din cer. Adu-şi aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, şi de părinţii lor, care i-ai născut şi i-au crescut, pentru că rugăciunile părinţilor întăresc temeliile caselor copiilor. Adu-ţi aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, şi de robii Tăi (...), naşii lor, şi de nuntaşii care s-au adunat la săvîrşirea acestei Sfinte Taine. Adu-Ţi aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de robul Tău (...) şi de roaba Ta (...), şi-i binecuvintează pe dînşii. Dă-le lor roadă pîntecelui, prunci buni şi bună înţelegere sufletească şi trupească. Înalţă-i pe dînşii ca cedrii Libanului, ca o vie odrăslită. Dă-le lor roadele pămîntului, ca, toată îndestularea avînd, să sporească spre tot lucrul bun şi bineplăcut Ţie şi să vadă pe fiii fiilor lor, ca nişte mlădiţe tinere de măslin împrejurul mesei lor, şi, bineplăcînd înaintea Ta, să strălucească ca luminătorii pe cer, în Tine Domnul nostru, căruia se cuvine slava, puterea, cinstea şi închinăciunea, împreună şi Părintelui Tău celui de viaţă Făcător, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

TERZA PREGHIERA

Al momento in cui dice “unisci tu stesso...”, S. prende la mano destra degli sposi e le congiunge, benedicendole con l'epitrachilio. Secondo gli usi, le mani degli sposi possono essere legate con un nastro.

D. Preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

S. Dio santo, tu che hai formato l'uomo dalla polvere, e da una sua costola hai creato la donna unendola a lui come un aiuto che gli fosse simile, perché piacque alla tua maestà che l'uomo non si trovasse solo sulla terra, tu stesso, Sovrano, stendi anche ora la tua mano dall'alto della tua santa dimora e unisci tu stesso il tuo servo (...) e la tua serva (...), poiché sei tu che unisci la donna all'uomo. Uniscili in concordia, incoronali in una sola carne, concedi frutto al loro grembo, che possano gioire di una buona prole. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

С. Боже Святый, создавый от персти человека, и от ребра его возсоздавый жену, и спрягий ему помощника по нему, за еже тако годно бысть Твоему Величеству, не единому быти человеку на земли: Сам и ныне, Владыко, низпосли руку Твою от святаго жилища Твоего, и сочетай раба Твоего сего, имярек, и рабу Твою сию, имярек, зане от Тебе сочетавается мужу жена. Сопрязи я в единомудрии, венчай я в плоть едину, даруй има плод чрева, благочадия восприятие. Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

P. Dumnezeule cel sfînt, Care din ţărînă ai făcut pe om şi din coasta lui ai făcut femeie şi ai însoţit-o lui spre ajutor, pentru că aşa a bineplăcut slavei Tale, să nu fie omul singur pe pămînt, Însuţi şi acum, Stăpîne, întinde mîna Ta din sfîntul Tău locaş şi uneşte pe robul Tău (...), cu roaba Ta (...), pentru că de către Tine se însoţeşte bărbatul cu femeia. Uneşte-i pe dînşii într-un gînd, încununează-i într-un trup, dăruieşte-le lor roadă pîntecelui, dobîndire de prunci buni. Că a Ta este stăpînirea şi a Ta împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

S. prende una delle corone, e imponendo la corona allo sposo dice:

S. Il servo di Dio (...) riceve come corona la serva di Dio (...), nel nome del Padre, del Figlio e del santo Spirito, amen.

С. Венчается раб Божий, имярек, рабе Божией, имярек, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.

P. Se cunună robul lui Dumnezeu (...), cu roaba lui Dumnezeu (...), în numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, Amin.

 

Prende poi l'altra corona e la impone alla sposa, dicendo:

S. La serva di Dio (...) riceve come corona il servo di Dio (...), nel nome del Padre, del Figlio e del santo Spirito, amen.

С. Венчается раба Божия, имярек, рабу Божию, имярек, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.

P. Se cunună roaba lui Dumnezeu (...), cu robul lui Dumnezeu (...), în numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, Amin.

Poi li benedice tre volte dicendo:

S. Signore Dio nostro, coronali di gloria e d'onore.

С. Господи Боже наш, славою и честию венчай я.

P. Doamne Dumnezeul nostru, cu slavă şi cu cinste încununează-i pe dînşii.

D. Stiamo attenti.

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Sapienza.

Д. Вонмем.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Премудрость.

D. Să luăm aminte.

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Înţelepciune.

 

PROCHIMENO, Tono 8°

L. Tu hai messo sul loro capo corone di pietre preziose, / ti hanno chiesto la vita e l'hai data loro.

Poiché dai loro benedizione nei secoli dei secoli, li hai colmati di gioia davanti al tuo volto.

Х. Положил еси на главах их венцы, от каменей честных, / живота просиша у Тебе, и дал еси им.

Яко даси им благословение в век века, возвеселиши я радостию с лицем Твоим.

C. Pus-ai pe capetele lor cununi de pietre scumpe, / viaţă au cerut de la Tine şi le-ai dat lor.

Că îi vei da lor binecuvîntare în veacul veacului, îi vei veseli pe dînşii întru bucurie cu faţa Ta.

 

APOSTOLO

D. Sapienza.

L. Lettura della Lettera del santo apostolo Paolo agi Efesini.

D. Stiamo attenti.

L. Fratelli, in ogni tempo e in ogni occasione rendete grazie a Dio Padre, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Siate sottomessi gli uni agli agli altri nel timore di Cristo. Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore; il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga né alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo, perché chi ama la moglie ama se stesso. Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne; al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo con la Chiesa, poiché siamo membra del suo Corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito.

S. Pace a te.

L. E allo spirito tuo.

Д. Премудрость.

Ч. К Ефесеем послания святаго апостола Павла чтение.

Д. Вонмем.

Ч. Братие, благодаряще всегда о всех, о имени Господа нашего Иисуса Христа, Богу и Отцу: повинующеся друг другу в страсе Божии. Жены своим мужем повинуйтеся, якоже Господу: зане муж глава есть жены, якоже и Христос глава Церкве, и Той есть спаситель тела. Но якоже Церковь повинуется Христу, такожде и жены своим мужем во всем. Мужие, любите своя жены, якоже и Христос возлюби Церковь, и Себе предаде за ню: да освятит ю, очистив банею водною в глаголе. Да представит ю Себе славну Церковь, не имущу скверны, или порока, или нечто от таковых, но да есть свята и непорочна. Тако должни суть мужие любити своя жены, яко своя телеса: любяй бо свою жену, себе самаго любит. Никтоже бо когда свою плоть возненавиде, но питает и греет ю, якоже и Господь Церковь: зане уди есмы тела Его, от плоти Его, и от костей Его. Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будета два в плоть едину. Тайна сия велика есть: аз же глаголю во Христа и во Церковь. Обаче и вы по единому, кийждо свою жену сице да любит, якоже и себе, а жена да боится своего мужа.

С. Мир ти.

Ч. И духови твоему.

D. Înţelepciune.

C. Din Epistola către Efeseni a Sfîntului Apostol Pavel, citire.

D. Să luăm aminte.

C. Fraţilor, mulţumiţi totdeauna pentru toate, întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu şi Tatăl. Supuneţi-vă unul altuia, în frica de Dumnezeu. Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap Bisericii, fiind şi mîntuitorul acestui Trup al Său. Şi precum Biserica se supune lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor lor, în toate. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, precum şi Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvînt. Şi ca s-o înfăţişeze Sieşi: Biserică slăvită, neavînd pată sau zbîrcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfîntă şi fără de prihană. Aşadar, bărbaţii sunt datori sa-şi iubească femeile, ca pe înseşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte femeia, şi pe sine se iubeşte. Căci nimeni vreodată nu şi-a urît trupul său, ci fiecare îl hrăneşte şi îl încălzeşte, precum şi Hristos Biserica; căci suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui şi din oasele Lui. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amîndoi un trup. Şi această taină mare este; eu însă zic tot aşa şi despre Hristos şi Biserică. Astfel şi voi, fiecare aşa să-şi iubească femeia sa ca pe sine însuşi; iar femeia să se teamă de bărbat.

P. Pace ţie.

C. Şi duhului tău.

D. Sapienza.

С. Премудрость.

D. Înţelepciune.

 

ALLELUIA, Tono 5°

L. Tu Signore ci custodirai e ci preserverai da questa generazione, e in eterno.

Ч. Ты Господи сохраниши ны и соблюдеши ныот рода сего, и во век.

C. Tu, Doamne, ne vei păzi şi ne vei apăra de neamul acesta, şi în veac.

 

VANGELO

D. Sapienza, in piedi, ascoltiamo il Santo Vangelo.

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

S. Lettura del Santo Vangelo secondo Giovanni.

C. Gloria a te, Signore, gloria a te.

D. Stiamo attenti.

С. Премудрость, прости, услышим святаго Евангелиа. Мир всем.

Х. И духови твоему.

С. От Иоанна святаго Евангелиа чтение.

Х. Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Д. Вонмем.

P. Cu înţelepciune, drepţi, să ascultăm Sfînta Evanghelie. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

P. Din Sfînta Evanghelie de la Ioan, citire.

C. Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.

D. Să luăm aminte.

S. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora". La madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà". Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascunma da due a tre barili. E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le giare"; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al maestro di tavola". Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un po' brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono". Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui.

C. Gloria a te, Signore, gloria a te.

С. Во время оно, брак бысть в Кане Галилейстей, и бе Мати Иисусова ту. Зван же бысть Иисус и ученицы Его на брак. И не доставшу вину, глагола Мати Иисусова к Нему: вина не имут. Глагола Ей Иисус: что есть Мне и Тебе, жено? Не у прииде час Мой. Глагола Мати Его слугам: еже аще глаголет вам, сотворите. Беху же ту водоносы каменни шесть, лежаще по очищению иудейску, вместящия по двема или трием мерам. Глагола им Иисус: наполните водоносы воды. И наполниша их до верха. И глагола им: почерпите ныне, и принесите архитриклинови. И принесоша. Якоже вкуси архитриклин вина бывшаго от воды, [и не ведяше откуду есть: слуги же ведяху почерпшии воду,] пригласи жениха архитриклин. И глагола ему: всяк человек прежде доброе вино полагает, и егда упиются, тогда хуждшее: ты же соблюл еси доброе вино доселе. Се сотвори начаток знамением Иисус в Кане Галилейстей, и яви славу Свою, и вероваша в Него ученицы Его.

Х. Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

P. În vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo. Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă. Şi, sfîrşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: "Nu mai au vin". Iar Iisus i-a zis: "Ce ne priveşte pe Mine şi pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu," Dar mama Lui a zis celor ce slujeau: "Faceţi orice vă va spune," Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea iudeilor, care luau cîte două sau trei vedre. Zis-a lor Iisus: "Umpleţi vasele cu apă"; şi le-au umplut pînă sus. Apoi le-a zis: "Scoateţi acum şi aduceţi nunului.", iar ei i-au dus. Şi, cînd nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa ştiau, a chemat nunul pe mire şi i-a zis: "Orice om pune întîi vinul cel bun, iar cînd se îmbată, pune pe cel mai slab; dar tu ai ţinut vinul cel bun pînă acum." Acest început al minunilor la făcut Iisus în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi au crezut întru El ucenicii Săi.

C. Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.

 

D. Diciamo tutti da tutta l'anima, e da tutta la nostra mente diciamo.

C. Kyrie eleison.

D. Signore onnipotente, Dio dei nostri padri, noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison.

D. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per ottenere misericordia, vita, pace, santità, salvezza, protezione, perdono e remissione dei peccati dei servi di Dio (...) e (...).

C. Kyrie eleison. (tre volte)

Д. Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем.

Х. Господи, помилуй.

Д. Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй.

Д. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, имярек и имярек.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

D. Să zicem toţi, din tot sufletul şi din tot cugetul nostru să zicem.

C. Doamne miluieşte.

D. Doamne, Atotstăpînitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieşte.

D. Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mîntuirea, cercetarea şi iertarea păcatelor robilor Lui Dumnezeu (...) şi (...).

C. Doamne miluieşte (de trei ori).

Si possono introdurre a questo punto suppliche per i testimoni e per tutti i presenti.  

 

S. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

D. Preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

S. Signore nostro Dio, che nella tua economia di salvezza, ti sei degnato di manifestare, con la tua presenza a Cana di Galilea, come il matrimonio sia cosa onorevole, conserva così anche ora nella pace e nella concordia i tuoi servi (...) e (...), che ti è piaciuto unire l'uno all'altra. Fai brillare l'onore della loro unione, conserva la loro vita senza macchia, accorda loro di giungere a una opulenta vecchiaia con un cuore puro e nell'osservanza dei tuoi comandamenti. Poiché tu sei il nostro Dio, un Dio di misericordia e di salvezza, e a te innalziamo la gloria, insieme al tuo eterno Padre, e al tuo tuttosanto, buono e vivifico Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

С. Господи Боже наш, во спасительном Твоем смотрении, сподобивый в Кане Галилейстей, честный показати брак Твоим пришествием: Сам ныне рабы Твоя, имярек, и имярек, яже благоволил еси сочетаватися друг другу, в мире и единомыслии сохрани, честный их брак покажи, нескверное их ложе соблюди, непорочное их сожительство пребывати благоволи, и сподоби я в старости маститей достигнути, чистым сердцем делающа заповеди Твоя. Ты бо еси Бог наш, Бог еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

P. Doamne, Dumnezeul nostru, Care, în purtarea Ta de grijă cea de mîntuire, ai binevoit în Cana Galileii a arăta nunta cinstită, prin venirea Ta, Însuţi şi acum pe robii Tăi aceştia (...) şi (...), pe care ai binevoit ai însoţi unul cu altul, păzeşte-i în pace şi bună-înţelegere. Arată nunta lor cinstită, fereşte patul lor neîntinat. Binevoieşte să-şi petreacă viaţa lor fără prihană. Şi-i învredniceşte pe dînşii să ajungă bătrîneţi fericite, cu inimă curată împlinind poruncile Tale. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluieşti şi mîntuieşti, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfîntului şi bunului şi de-viaţă-făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Chiediamo al Signore che tutto il giorno sia perfetto, santo, pacifico e senza peccato.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle nostre anime e dei nostri corpi.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore il perdono e la remissione dei nostri peccati e delle nostre colpe.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore ciò che è buono e utile alle nostre anime e la pace per il mondo.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore di concludere il tempo che resta della nostra vita in pace e conversione.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo una fine cristiana della nostra vita, senza dolore, senza rimorso, pacifica, e una buona difesa innanzi al tremendo tribunale di Cristo.

C. Concedi, Signore.

D. Chiedendo l'unità della fede e la comunione del santo Spirito affidiamo noi stessi, e gli uni e gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и добраго ответа на страшнем судищи Христове просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Ziua toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de păcat, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Milă şi iertare de păcatele şi de greşealele noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Sfîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşatoarea judecată a lui Hristos, să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Unirea credinţei şi împărtăşirea Sfîntului Duh, cerînd, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

S. E rendici degni, Sovrano, di osare con confidenza e senza condanna chiamarti Padre, Dio dei cieli, e dire:

С. И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца и глаголати:

S. Şi ne învredniceşte pe noi Stăpîne, cu îndrăznire, fără de osîndă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, şi a zice:

PREGHIERA DEL SIGNORE

C. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Х. Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

С. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

C. Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

S. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Inchinate il vostro capo al Signore.

C. A te, Signore.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Главы ваша Господеви приклоните.

Х. Тебе, Господи.

S. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Capetele voastre, Domnului să le plecaţi.

C. Ţie Doamne.

 

D. Preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

Д. Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

D. Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

S. benedice la coppa di vino, dicendo:  

 

S. O Dio che hai fatto tutto con la tua forza, che hai reso saldo l'universo e che hai ornato con una corona tutto ciò che hai fatto, benedici con una benedizione spirituale questa coppa comune offerta a coloro che sono uniti per la vita comune nel matrimonio. Poiché è stato benedetto il tuo nome e glorificato il tuo regno, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Боже, вся сотворивый крепостию Твоею, и утвердивый вселенную, и украсивый венец всех сотворенных от Тебе, и чашу общую сию подаваяй сочетавающимся ко общению брака, благослови благословением духовным. Яко благословися Твое имя, и прославися Твое Царство, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Dumnezeule, Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta şi ai zidit lumea şi ai înfrumuseţat cununa tuturor celor făcute de Tine, şi acest pahar de obşte, pe care l-ai dat celor ce se însoţesc prin unirea nunţii, binecuvintează-l cu binecuvîntarea duhovnicească. Că s-a binecuvîntat numele Tău şi s-a preaslăvit împărăţia Ta, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

S., prendendo la coppa, ne fa bere tre sorsi prima allo sposo e poi alla sposa. Secondo l'usanza, il coro canta:

C. Il calice della salvezza prenderò e il nome del Signore chiamerò.

Х. Чашу спасения приму и имя Господне призову.

C. Paharul mîntuirii voi lua şi numele Domnului voi chema.

S. prende gli sposi per mano, mentre i testimoni tengono le corone dietro di loro, e girano per tre volte intorno al tavolo, mentre il coro canta ad ogni giro uno dei seguenti tropari, in tono 7°:  

 

C. Isaia esulta di gioia / la Vergine ha concepito / e ha partorito un Figlio /Emmanuele, Dio e Uomo / Oriente è il suo nome / e magnificandolo / proclamiamo beata la Vergine.

C. O santi martiri che avete combattuto valorosamente / e avete ricevuto la corona, / chedete al Signore la misericordia / per le nostre anime.

C. Gloria a Te, o Cristo Dio, / lode degli apostoli, / gioia dei martiri, / che predicarono / la Trinità consustanziale.

Х. Исаие, ликуй, / Дева име во чреве / и роди Сына Еммануила, / Бога же и Человека, / Восток имя Ему, / Его же величающе, / Деву ублажаем.

Х. Святии мученицы, / добре страдальчествовавшии, и венчавшиися, / молитеся ко Господу, / помиловатися душам нашим.

Х. Слава Тебе, Христе Боже, / апостолом похвало, / мучеников радование, / ихже проповедь, Троица Единосущная.

C. Isaie, dănţuieşte; / Fecioara a avut în pîntece / şi a născut Fiu pe Emmanuel, / pe Dumnezeu şi Omul; / Răsăritul este numele Lui, / pe Care slăvindu-l, / pe Fecioara o fericim.

C. Sfinţilor mucenici, / care bine v-aţi nevoit şi v-aţi încununat, / rugaţi-vă Domnului / să se mîntuiască / sufletele noastre.

C. Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule; / lauda apostolilor / şi bucuria mucenicilor, / a căror propovăduire / este Treimea cea de o fiinţă.

 

S. toglie la corona allo sposo, dicendo:

S. Sposo, sii magnificato come Abramo, sii benedetto come Isacco e moltiplicato come Giacobbe, camminando nella pace e compiendo nella giustizia i comandamenti divini.

С. Возвеличися женише якоже Авраам, и благословися якоже Исаак, и умножися якоже Иаков, ходяй в мире, и делаяй в правде заповеди Божия.

P. Mărit să fii mire ca Avraam, binecuvîntat să fii ca Isaac, să te înmulţeşti ca Iacov, umblînd în pace şi lucrînd dreptatea lui Dumnezeu.

 

Toglie poi la corona alla sposa, dicendo:

S. E anche tu, sposa, sii magnificata come Sara, sii nella gioia come Rebecca, moltiplicati come Rachele, trova la felicità nel tuo sposo osservando le prescrizioni della legge, poiché è questo che piace a Dio.

С. И ты, невесто, возвеличися якоже Сарра, и возвеселися якоже Ревекка, и умножися якоже Рахиль. Веселящися о своем муже, хранящи пределы закона: зане тако благоволи Бог.

P. Şi tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veseleşti ca Rebeca, să te înmulţeşti ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău şi păzind rînduielile Legii, că aşa a binevoit Dumnezeu.

 

D. Preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

S. O Dio, Dio nostro, che un tempo sei stato presente a Cana di Galilea e hai benedetto quelle nozze, benedici anche questi tuoi servi, che per la tua provvidenza sono ora uniti in matrimonio. Benedici le loro entrate e le loro uscite, moltiplica la loro vita nel bene, prendi le loro corone nel tuo regno, conservandole intatte, immacolate, senza timore, nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

С. Боже, Боже наш, пришедый в Кану Галилейскую, и тамошний брак благословивый, благослови и рабы Твоя сия, Твоим промыслом ко общению брака сочетавшияся: благослови их входы и исходы, умножи во благих живот их: восприими венцы их в Царствии Твоем, нескверны, и непорочны, и ненаветны соблюдаяй, во веки веков.

Х. Аминь.

D. Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

P. Doamne, Dumnezeul nostru, care ai venit în Cana Galileii şi nunta de acolo ai binecuvîntat-o, binecuvintează pe robii Tăi aceştia, care, cu purtarea Ta de grijă, s-au însoţit prin unirea nunţii. Binecuvintează intrările şi ieşirile lor; înmulţeşte cu bunătăţi viaţa lor. Primeşte cununile lor în Împărăţia Ta, păzindu-i curaţi, fără prihană şi neasupriţi în vecii vecilor.

C. Amin.

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Inchiniamo il nostro capo al Signore.

C. A te, Signore.

S. Che il Padre, il Figlio e il santo Spirito, Trinità tuttasanta, consustanziale e fonte di vita, unica divinità e regalità, vi benedica e vi accordi una lunga vita, una numerosa posterità, il progresso nella vita e nella fede. Che vi colmi dei beni terreni e vi dia infine di gioire un giorno dei beni della promessa, per le preghiere della purissima Madre-di-Dio e di tutti i santi, amen.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Главы наша Господеви приклоним.

Х. Тебе, Господи.

С. Отец, Сын, и Святый Дух, всесвятая, и единосущная, и живоначальная Троица, едино Божество и царство, да благословит вас, и да подаст вам долгожитие, благочадие, преспеяние живота и веры, и да исполнит вас всех сущих на земли благих: да сподобит вас и обещанных благ восприятия, молитвами Святыя Богородицы, и всех святых, аминь.

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Capetele noastre Domnului să le plecăm.

C. Ţie, Doamne.

P. Tatăl, Fiul şi Sfîntul Duh, Treimea cea întru tot sfîntă şi de o fiinţă începătoare de viaţă, o dumnezeire şi o împărăţie, să vă binecuvinteze pe voi. Să vă dea vouă viaţă îndelungată, naştere de prunci buni, spor în viaţă şi în credinţă. Să vă umple pe voi de toate bunătăţile şi să vă învrednicească şi de desfătarea bunătăţilor celor făgăduite; pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, Amin.

 

Gli sposi si baciano e ricevono le felicitazioni e gli auguri dei presenti.

D. Sapienza!

[S. Santissima Madre-di-Dio, salvaci.]

C. Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

S. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.

C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Kyrie eleison (tre volte). Benedici.

Д. Премудрость.

[С. Пресвятая Богородице, спаси нас.]

Х. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаем.

С. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Х. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, Аминь. Господи помилуй (трижды). Благослови.

D. Înţelepciune.

[P. Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi.]

C. Ceea ce eşti mai cinstită decît heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decît serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

P. Slavă Ţie Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori). Binecuvintează.

S. Colui la cui presenza a Cana di Galilea ha manifestato la dignità del matrimonio, Cristo nostro vero Dio, per le preghiere della sua tuttapura madre, dei santi e gloriosi apostoli degni di ogni lode, dei santi imperatori coronati da Dio e pari agli apostoli Costantino ed Elena, del santo grande martire Procopio e di tutti i santi, abbia misericordia di noi e ci salvi, qual buono e amico degli uomini.

С. Иже в Кане Галилейстей пришествием Своим честен брак показавый, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных Апостол, святых боговенчанных царей и равноапостолов, Константина и Елены, святаго великомученика Прокопия, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.

P. Cel ce cu venirea Sa în Cana Galileii a arătat nunta cinstită, Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preasfintei Maicii Sale, ale sfinţilor, măriţilor şi întru-tot-lăudaţilor apostoli, ale sfinţilor de Dumnezeu încununaţi şi întocmai cu apostolii, împăraţii Constantin şi Elena, ale Sfîntului marelui mucenic Procopie şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mîntuiască pe noi, ca un bun şi iubitor de oameni.

 

PREGHIERE ALL'OTTAVO GIORNO DOPO IL MATRIMONIO

Gli sposi vengono in chiesa con i testimoni, S. li accoglie nel nartece della chiesa, e dopo la benedizione iniziale, "Benedetto il nostro Dio..." e le preghiere iniziali, dice:

S. Preghiamo il Signore.

Signore Dio nostro, che hai benedetto la corona dell'anno e hai moltiplicato le tue creature, benedici anche questi tuoi servi (...) e (...), che per tua scelta ti sei compiaciuto di unire l'uno all'altra. Invia loro il tuo angelo custode che li preservi da ogni smarrimento fino alla fine. Rendili degni di entrare nella tua santa chiesa e di comunicarsi con i tuoi santi misteri, per glorificare sempre il tuttosanto tuo nome, del Padre, del Figlio e del santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Inchiniamo il nostro capo al Signore.

C. A te, Signore.

S. I tuoi servi sono giunti all'unione, Signore, e come alle nozze di Cana di Galilea, così anche qui, per mezzo di segni invisibili, hai dato la tua benedizione, affinché essi ti innalzino gloria, al Padre, al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli, amen.

С. Господу помолимся.

Господи Боже наш, венец лета благословивый, и сия венцы возложити предавый законом брака, сочетавающимся друг другу, и мзду аки отдая им целомудрия: зане чисти ко иже от Тебе узаконоположенному браку сочеташася: Сам и в разрешении сих венцев, сочетавшихся друг другу благослови, и сочетание их нерастерзаемо соблюди: да благодарят выну всесвятое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Главы наша Господеви приклоним.

Х. Тебе, Господи.

С. Согласная достигше раби Твои, Господи, и последование совершивше в Кане Галилейстей брака, и спрятавше яже в нем знамения, славу Тебе возсылают, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

P. Domnului să ne rugăm.

Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai binecuvîntat cununa anului şi ai înmulţit făpturile Tale, binecuvîntează şi pe robii Tăi aceştia (...), pe care, cu alegerea Ta, ai binevoit a-i însoţi unul cu altul. Trimite-le lor pe îngerul Tău cel păzitor, ca să-i păzească de orice rătăcire pînă la sfîrşit. Învredniceşte-i a intra în sfînta biserica Ta şi a se împărtăşi cu Sfintele Tale Taine, ca totdeauna să slăvească Preasfînt numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Capetele noastre Domnului să le plecăm.

C. Ţie, Doamne.

P. Întru unire au ajuns robii Tăi, Doamne, şi precum la nunta din Cana Galileei, aşa şi aici, prin semne nevăzute, ai dăruit binecuvîntarea Ta, ca aceştia slavă să-Ţi înalţe, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

Segue la formula del congedo (come nel rito matrimoniale) e l'ingresso nella chiesa. Dopo avere venerato le icone e ricevuto da S. la benedizione, gli sposi restano per la funzione (se ce n'è una) oppure tornano in pace a casa.  

 

NOTE

Questo testo trilingue è stato pensato per le comunità ortodosse in Italia, particolarmente quelle in cui si richiede per vari motivi la celebrazione di un matrimonio in più lingue.

Data la numerosa serie di varianti testuali e di usi locali, il testo è basato per quanto possibile su quello slavonico in uso corrente nel Patriarcato di Mosca; in alcuni casi abbiamo segnato alcune variazioni dal testo di base che oggi si riscontrano anche nell'uso della Chiesa russa (tra cui la ripetizione triplice delle formule di fidanzamento e di incoronazione, e il canto del verso del Salmo 20 alla consumazione della coppa comune). Come d'abitudine nei nostri testi trilingui, abbiamo mantenuto al minimo le rubriche, che nel caso dell'analisi degli usi matrimoniali differenti avrebbero potuto occupare un posto pari quello del testo del rito.

SIGLE E ABBREVIAZIONI

(per la parte italiana)

S. Parti del sacerdote

D. Parti del diacono (in assenza del diacono, spettano al sacerdote)

[D.] Parti riservate al diacono (in assenza del diacono, si omettono)

L. Parti del lettore

C. Parti del coro (e anche di tutti i fedeli)

 

Compilato a cura dell'igumeno Ambrogio (Patriarcato di Mosca) Torino, A.D. 2012

Răspândește:
Pagina principală  >  Texte slujbelor