Rubrica

 

Informații despre parohia în alte limbi

Mirrors.php?locale=ro&id=205  Mirrors.php?locale=ro&id=602  Mirrors.php?locale=ro&id=646  Mirrors.php?locale=ro&id=4898  Mirrors.php?locale=ro&id=2779 
Mirrors.php?locale=ro&id=204  Mirrors.php?locale=ro&id=206  Mirrors.php?locale=ro&id=207  Mirrors.php?locale=ro&id=208  Mirrors.php?locale=ro&id=3944 
Mirrors.php?locale=ro&id=647         
 

Calendar Ortodox

   

Școala duminicală din parohia

   

Căutare

 

In evidenza

11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 29 giugno 2019)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 22 giugno 2019)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: 19 luglio 2014)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  Naşii de botez şi rolul lor în viaţa finului  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  Pregătirea pentru Taina Cununiei în Biserica Ortodoxă  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  Pregătirea pentru Taina Sfîntului Botez în Biserica Ortodoxă
 
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Facebook
Pagina principală  >  Texte slujbelor
  Officio della Grande Compieta

Testo trilingue italiano / slavonico / romeno (moldavo)

Clicca per SCARICARE il documento come PDF file 
Răspândește:

GRANDE COMPIETA

BENEDIZIONE E PREGHIERE INIZIALI

S. Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

С. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.

P. Binecuvîntat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

L. Amen.

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te.

Re celeste, Consolatore, Spirito della verità, che sei ovunque presente e tutto ricolmi, scrigno dei beni e dispensatore di vita, vieni, e dimora in noi, e purificaci da ogni macchia, e salva, o Buono, le nostre anime.

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a causa del tuo nome.

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

Ч. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, душы наша.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

C. Amin.

Slavă ţie, Dumnezeul nostru, slavă ţie.

Împarate ceresc, Mîngîietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea eşti şi pe toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mîntuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele tău.

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

L. Amen.

Kyrie eleison. (12)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Venite, adoriamo il Re, nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Venite, adoriamo Cristo, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Venite, adoriamo Cristo stesso, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

С. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Ч. Аминь.

Господи, помилуй. (12)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Приидите, поклонимся и припадем Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

S. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

Doamne miluieşte. (12)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

 

Dal lunedì al giovedì della Grande Quaresima si legge il Salmo 69, seguito dal Grande Canone penitenziale di sant'Andrea di Creta.

SALMO 69

O Dio, volgiti in mio aiuto; Signore, affrettati ad aiutarmi. Siano confusi e svergognati quelli che cercano l'anima mia; siano respinti indietro e restino confusi quelli cghe vogliono per me il male. Siano respinti all'istante, confusi, quelli che mi dicono: Ma bene, ma bene! Esultino e si rallegrino in te tutti quelli che ti cercano, o Dio, e dicano sempre: Sia magnificato il Signore, quelli che amano la tua salvezza. Ma io sono povero e misero: o Dio, aiutami. Mio aiuto e mio liberatore sei tu, Signore, non tardare.

Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися. Да постыдятся и посрамятся ищущии душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящии ми злая. Да возвратятся абие стыдящеся глаголющии ми: благоже, благоже. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе вси ищущии Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящии спасение Твое: аз же нищ есмь и убог, Боже, помози ми: Помощник мой и Избавитель мой еси Ты, Господи, не закосни.

Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie grabeşte-Te! Să se ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu; să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: "Bine, bine!". Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce iubesc mîntuirea Ta: "Slăvit sa fie Domnul!". Iar eu sărac sunt şi sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu zăbovi.

 

Negli altri giorni si legge l'Esapsalmo della Compieta:

SALMO 4

Quando ti ho invocato mi hai ascoltato, o Dio della mia giustizia; nell'angustia mi hai fatto largo; sii indulgente con me, ascolta la mia preghiera. Figli degli uomini, fino a quando sarete tardi di cuore? Perché amate le vanità e cercate la menzogna? Sappiate che il Signore ha reso mirabile il suo santo. Il Signore mi darà ascolto quando griderò a lui. Adiratevi e non peccate: di ciò che dite nei vostri cuori abbiate compunzione nei vostri giacigli. Offrite un sacrificio di giustizia e sperate nel Signore. Molti dicono: chi ci mostrerà i beni? È stata impressa su di noi la luce del tuo volto, Signore. Hai dato esultanza al mio cuore; con il frutto del loro grano, vino e olio si sono moltiplicati. In pace a un tempo mi coricherò e dormirò, poiché Tu Signore da solo, mi hai fatto abitare nella speranza.

Внегда призвати ми, услыша мя Бог правды моея, в скорби распространил мя еси, ущедри мя и услыши молитву мою. Сынове человечестии, доколе тяжкосердии? Вскую любите суету и ищете лжи? И уведите, яко удиви Господь преподобнаго Своего: Господь услышит мя, внегда воззвати ми к Нему. Гневайтеся, и не согрешайте, яже глаголете в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся. Пожрите жертву правды и уповайте на Господа. Мнози глаголют: кто явит нам благая? Знаменася на нас свет лица Твоего, Господи. Дал еси веселие в сердце моем: от плода пшеницы, вина и елеа своего умножишася. В мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единаго на уповании вселил мя еси.

Cînd Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele. Întru necaz m-ai desfătat: milostiveşte-Te spre mine şi ascultă rugăciunea mea. Fiii oamenilor, pînă cînd grei la inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna? Să ştiţi că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă va auzi cînd voi striga către Dînsul. Mîniaţi-vă, dar nu greşiti; de cele ce ziceţi în inimile voastre, în aşternuturile voastre vă căiţi. Jertfiţi jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul. Mulţi zic: "Cine ne va arăta nouă cele bune ?". Dar însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale, Doamne. Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decît veselia pentru rodul lor de grîu, de vin şi de untdelemn ce s-a înmultit. Cu pace, aşa mă voi culca şi voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi întru nădejde m-ai aşezat.

 

SALMO 6

Signore, nel tuo sdegno non accusarmi e nella tua ira non castigarmi. Abbi misericordia di me, Signore, poiché sono infermo: guarisci l'anima mia, Signore, poiché sono state sconvolte le mie ossa; anche l'anima mia è fin troppo sconvolta: e tu, Signore, fino a quando... ? Ritorna, Signore, libera l'anima mia, salvami per la tua misericordia. Poiché nella morte non c'è chi si ricorda di te: e negli inferi chi ti confesserà? Mi sono affaticato nel mio gemito, ogni notte laverò di pianto il mio letto, inonderò con le mie lacrime il mio giaciglio. È stato turbato di sdegno il mio occhio, sono invecchiato fra tutti i miei nemici. Via da me tutti voi che operate iniquità, poiché il Signore ha ascoltato la voce del mio pianto. Il Signore ha ascoltato la mia supplica, il Signore ha accolto la mia preghiera. Siano confusi e sconvolti tutti i miei nemici, siano volti indietro e grandemente confusi, subito.

Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко смятошася кости моя. И душа моя смятеся зело: и Ты, Господи, доколе? Обратися, Господи, избави душу мою: спаси мя ради милости Твоея. Яко несть в смерти поминаяй Тебе: во аде же кто исповестся Тебе? Утрудихся воздыханием моим, измыю на всяку нощь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятеся от ярости око мое, обетшах во всех вразех моих. Отступите от мене, вси делающии беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего: услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся вси врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре.

Doamne, nu cu mînia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerţi. Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sunt; vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele. Şi sufletul meu s-a tulburat foarte, şi Tu, Doamne, pînă cînd? Întoarce-Te, Doamne; izbăveşte sufletul meu, mîntuieşte-mă, pentru mila Ta. Că nu este întru moarte cel ce Te pomeneşte pe Tine. Şi în iad cine Te va lăuda pe Tine? Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele aşternutul meu voi uda. Tulburatu-s-a de întristare ochiul meu, îmbătrînit-am între toţi vrăjmaşii mei. Depărtaţi-vă de la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea, că a auzit Domnul glasul plîngerii mele. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se ruşineze şi să se tulbure foarte toţi vrăjmaşii mei; să se întoarcă şi să se ruşineze foarte degrabă.

 

SALMO 12

Fino a quando, Signore, mi dimenticherai, fino alla fine? Fino a quando distoglierai da me il tuo volto? Fino a quando porrò pensieri nell'anima mia, dolori nel mio cuore giorno e notte? Fino a quando si innalzerà il mio nemico su di me? Guarda, ascoltami, Signore Dio mio: illumina i miei occhi, perché non mi addormenti nella morte, perché non dica il mio nemico: Ho prevalso su di lui. Esulteranno i miei oppressori se sarò scosso. Ma io ho sperato nella tua misericordia; esulterà il mio cuore per la tua salvezza; canterò al Signore mio benefattore, e canterò salmi al nome del Signore, l'Altissimo.

Guarda, ascoltami, Signore Dio mio: illumina i miei occhi, perché non mi addormenti nella morte, perché non dica il mio nemico: Ho prevalso su di lui.

Доколе, Господи, забудеши мя до конца? Доколе отвращаеши лице Твое от менe? Доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и нощь? Доколе вознесется враг мой на мя? Призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети oчи мои, да не когда усну в смерть, да не когда речет враг мой, укрепихся на него. Стужающии ми возрадуются, аще подвижуся. Аз же на милость Твою уповах, возрадуется сердце мое о спасении Твоем. Воспою Господеви благодеявшему мне, и пою имени Господа Вышняго.

Призри, услыши мя, Господи Боже мой, просвети oчи мои, да не когда усну в смерть, да не когда речет враг мой, укрепихся на него.

Pînă cînd, Doamne, mă vei uita, pînă în sfîrşit? Pînă cînd vei întoarce faţa Ta de la mine? Pînă cînd voi pune gînduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua şi noaptea? Pînă cînd se va înălţa vrăjmaşul meu împotriva mea? Caută, auzi-mă Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu: "Întăritu-m-am asupra lui". Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu spre mila Ta am nădăjduit; bucura-se-va inima mea de mîntuirea Ta; cînta-voi Domnului, Celui ce mi-a facut bine şi voi cînta numele Domnului Celui Preaînalt.

Caută, auzi-mă Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu: "Întăritu-m-am asupra lui".

 

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже.(трижды)

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

Doamne miluieşte (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

SALMO 24

A te, Signore, ho levato l'anima mia. Dio mio, in te confido; che io non resti confuso in eterno e non ridano di me i miei nemici. E infatti tutti quelli che ti attendono non resteranno confusi: siano confusi quelli che agiscono iniquamente a vuoto. Fammi conoscere, Signore, le tue vie e insegnami i tuoi sentieri. Guidami alla tua verità e istruiscimi, perché tu sei il Dio mio salvatore e ti ho tanto atteso tutto il giorno. Ricordati, Signore, delle tue compassioni e delle tue misericordie: esse sono da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ignoranze non ricordare; secondo la tua misericordia, ricordati di me per la tua bontà, Signore. Dolce e retto il Signore: per questo insegnerà ai peccatori la via della sua legge. Guiderà i miti nel giudizio, insegnerà ai miti le sue vie. Tutte le vie del Signore sono misericordia e verità per quelli che ricercano la sua alleanza e le sue testimonianze. Per amore del tuo nome, Signore, pure perdonerai il mio peccato, perché è grande. Chi è l'uomo che teme il Signore? Gli insegnerà la via della legge che ha scelto. La sua anima spazierà nei beni e la sua discendenza erediterà la terra. Il Signore è fortezza di quelli che lo temono e la sua alleanza è per manifestarla a loro. I miei occhi, sempre verso il Signore, perché egli trarrà dal laccio i miei piedi. Guarda su me e abbi misericordia di me, perché sono povero e solo. Le afflizioni del mio cuore si sono moltiplicate, liberami dalle mie angustie. Vedi la mia umiliazione e la mia fatica e rimetti tutti i miei peccati. Vedi come i miei nemici si sono moltiplicati e di odio ingiusto mi hanno odiato. Custodisci l'anima mia e liberami: che io non resti confuso perché in te ho sperato. Innocenti e retti aderivano a me, perché ti ho tanto atteso, Signore. O Dio, libera Israele da tutte le sue afflizioni.

К тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на тя уповах, да не постыжуся во век, ниже да посмеютмися врази мои; ибо вси терпящии тя не постыдятся. Да постыдятся беззаконнующии вотще. Пути твоя, Господи, скажи ми и стезям твоим научи мя. Настави мя на истину твою и научи мя; яко ты eси Бог спас мой, и тебе терпех весь день. Помяни щедроты твоя, Господи, и млти твоя, яко от века суть. Грех юности моея и неведения моего не помяни; по млти твоей помяни мя ты, ради благости твоея, Господи. Благ и прав Господь, сего ради законоположит согрешающым на пути. Наставит кроткия на суд, научит кроткия путeм своим. Вси путие Господни милость и истина, взыскающым завета eго и свидения eго. Ради имене твоего, Господи, и очти грех мой, мног бо eсть. Кто eсть человек бояйся Господа? законоположит eму на пути, eгоже изволи. Душа eго во благих водворится, и семя eго наследит землю. Держава Господь боящихся eго, и завет eго явит им. Oчи мои выну ко Господу, яко той исторгнет от сети нозе мои. Призри на мя и помилуй мя, яко eдинород и нищь eсмь аз. Скорби сердца моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Виждь враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидеша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Незлобивии и правии прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей eго.

Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să rîdă de mine vrajmaşii mei, pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fac fărădelegi în deşert. Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă. Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mîntuitorul meu, şi pe Tine Te-am aşteptat toată ziua. Adu-Ţi aminte de îndurările şi milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiintei mele nu le pomeni. După mila Ta, pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun şi drept este Domnul, pentru aceasta, lege va pune celor ce greşesc în cale. Îndrepta-va pe cei blînzi la judecată, învăţa-va pe cei blînzi căile Sale. Toate căile Domnului sunt milă şi adevăr pentru cei ce caută aşezămîntul Lui şi mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi seminţia lui va moşteni pămîntul. Domnul este întărirea celor ce se tem de Dînsul, aşezămîntul Lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din lat picioarele mele. Caută spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea şi osteneala mea, şi-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmaşii mei, ca s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urît. Păzeşte Sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne. Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.

 

SALMO 30

In te, Signore, ho sperato, che io non sia confuso in eterno; nella tua giustizia liberami e scampami. Piega verso di me il tuo orecchio, affrettati a scamparmi; sii per me Dio difensore e casa di rifugio per salvarmi. Poiché mia fortezza e mio rifugio sei tu, e per amore del tuo nome mi guiderai e mi nutrirai. Mi trarrai da questo laccio che hanno nascosto per me, poiché sei tu il mio difensore, Signore. Nelle tue mani rimetterò il mio spirito; mi hai liberato, Signore, Dio della verità. Hai preso in odio i custodi della vanità a vuoto, ma io ho sperato nel Signore. Esulterò e mi rallegrerò per la tua misericordia poiché hai guardato alla mia umiliazione e hai salvato dalle angustie la mia anima. E non mi hai lasciato nelle mani dei nemici, hai posto in luogo spazioso i miei piedi. Abbi misericordia di me, Signore, poiché sono afflitto; si è turbato di sdegno il mio occhio, e la mia anima e le mie viscere. Poiché è venuta meno nel dolore la mia vita, e i miei anni nei gemiti; si è affievolita nella miseria la mia forza e le mie ossa sono state sconvolte. Per tutti i miei nemici sono divenuto obbrobrio, per i miei vicini di più ancora, e spavento per i miei conoscenti: quelli che mi osservavano da fuori sono fuggiti via da me. Sono stato dimenticato come un morto, lontano dal cuore, sono divenuto come un vaso infranto, poiché ho udito la calunnia di molti che stavano intorno. Quando si sono riuniti insieme contro di me hanno deliberato di prendere l'anima mia. Ma io in te ho sperato, Signore, e ho detto: Sei tu il mio Dio. Nelle tue mani sono le mie sorti; liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Mostra il tuo volto sul tuo servo, salvami nella tua misericordia. Signore, che io non resti confuso, poiché ti ho invocato: siano confusi gli empi, e siano fatti scendere agli inferi. Mute diventino le labbra ingannatrici che dicono iniquità contro il giusto, con orgoglio e disprezzo. Quanto è grande, Signore, l'abbondanza della tua bontà, che hai nascosto per quelli che ti temono, che hai usato per quelli che speriano in te davanti ai figli degli uomini. Li nasconderai nel segreto del tuo volto dal turbamento degli uomini, li proteggerai in una tenda dalla contraddizione delle lingue. Benedetto il Signore, poiché ha reso mirabile la sua misericordia nella città fortificata. Io invece ho detto nella mia estasi: sono stato respinto dal cospetto dei tuoi occhi; perciò hai ascoltato la voce della mia preghiera quando ho gridato a te. Amate il Signore, voi tutti suoi santi, poiché egli cerca la verità e ricompensa qelli che non agiscono con eccessi di orgoglio. Siate virili, e si rafforzi il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся во век: правдою Твоею избави мя и изми мя. Приклони ко мне ухо Твое, ускори изъяти мя, буди ми в Бога Защитителя, и в дом прибежища, еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имене Твоего ради наставиши мя, и препитаеши мя. Изведеши мя от сети сея, юже скрыша ми, яко Ты еси Защититель мой, Господи. В руце Твои предложу дух мой: избавил мя еси, Господи Боже истины. Возненавидел еси хранящыя суеты вотще: аз же на Господа уповах. Возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей, яко призрел еси на смирение мое, спасл еси от нужд душу мою, и неси мене затворил в руках вражиих, поставил еси на пространне нозе мои. Помилуй мя, Господи, яко скорблю: смятеся яростию око мое, душа моя и утроба моя. Яко исчезе в болезни живот мой и лета моя в воздыханиих, изнеможе нищетою крепость моя и кости моя смятошася. От всех враг моих бых поношение, и соседом моим зело, и страх знаемым моим: видящии мя вон бежаша от мене. Забвен бых яко мертв от сердца, бых яко сосуд погублен. Яко слышах гаждение многих, живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на Тя, Господи, уповах, рех: Ты еси Бог мой. В руку Твоею жребии мои: избави мя из руки враг моих и от гонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостию Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя: да постыдятся нечестивии и снидут во ад. Немы да будут устны льстивыя, глаголющыя на праведнаго беззаконие, гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоея, Господи, юже скрыл еси боящымся Тебе, соделал еси уповающым на Тя пред сыны человеческими. Скрыеши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческа, покрыеши их в крове от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Свою во граде ограждения. Аз же рех во изступлении моем: отвержен есмь от лица очию Твоею: сего ради услышал еси глас молитвы моея, внегда воззвах к Тебе. Возлюбите Господа, вси преподобнии Его, яко истины взыскает Господь, и воздает излише творящым гордыню. Мужайтеся, и да крепится сердце ваше, вси уповающии на Господа.

Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, ca să nu fiu ruşinat în veac. Întru îndreptarea Ta izbăveşte-mă şi mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbeşte de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător şi casă de scăpare ca să mă mîntuieşti. Că puterea mea şi scaparea mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei povăţui şi mă vei hrăni. Scoate-mă-vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu eşti apărătorul meu. În mîinile Tale îmi voi da duhul meu; izbăvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urît-ai pe cei ce păzesc deşertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă-voi şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mîntuit-ai din nevoi sufletul meu, şi nu m-ai lăsat în mîinile vrăjmaşului; pus-ai în loc desfătat picioarele mele. Miluieşte-mă, Doamne, că mă necăjesc; tulburatu-s-a de mînie ochiul meu, sufletul meu şi inima mea. Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii mei în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie tăria mea şi oasele mele s-au tulburat. La toţi vrăjmaşii mei m-am făcut de ocară şi vecinilor mei foarte, şi frica cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns-am ea un vas stricat, că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, cînd se adunau ei împreuna împotriva mea; ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am : "Tu eşti Dumnezeul meu!" în mîinile Tale, soarta mea, izbăveşte-mă din mîna vrăjmaşilor mei şi de cei ce mă prigonesc. Arată faţa Ta peste robul Tău, mîntuieşte-mă cu mila Ta! Doamne, să nu fiu ruşinat, că Te-am chemat pe Tine; să se ruşineze necredincioşii şi să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fărădelege, cu mîndrie şi cu defăimare. Cît este de mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i-vei pe dînsii cu acoperămîntul feţei Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvîntat este Domnul, că minunată a fost mila Sa, în cetate întărită. Iar eu am zis întru uimirea mea: Lepădat sunt de la faţa ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele cînd am strigat catre Tine. Iubiţi pe Domnul toţi cuvioşii Lui, că adevărul caută Domnul şi răsplăteşte celor ce se mîndresc, cu prisosinţă. Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul.

 

SALMO 90

Chi abita nell'aiuto dell'Altissimo dimorerà al riparo del Dio del cielo. Dirà al Signore: Mio sostegno sei tu e mio rifugio, il mio Dio e spererò in lui. Poiché egli ti libererà dal laccio dei cacciatori e dalla parola che sconvolge. Con le sue spalle ti adombrerà e sotto le sue ali spererai; la sua verità ti circonderà di uno scudo. Non temerai lo spavento notturno, la freccia che vola di giorno, quanto si aggira nella tenebra, l'assalto del demonio meridiano. Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra, ma a te non si avvicinerà. Solo osserverai coi tuoi occhi e vedrai la retribuzione dei peccatori. Poiché tu, Signore, sei la mia speranza: hai fatto dell'Altissimo il tuo rifugio. Non si accosterà a te alcun male, né flagello si avvicinerà alla tua tenda. Perché per te comanderà ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi col tuo piede nel sasso. Sull'aspide e sul basilisco camminerai e calpesterai il leone e il drago. Poiché in me ha sperato, lo libererò, lo metterò al riparo, perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e lo esaudirò, con lui sono nell'afflizione; lo scamperò e lo glorificherò. Lo colmerò di lunghezza di giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне и услышу eго, с ним есмь в скорби, изму eго и прославлю eго, долготою дний исполню eго и явлю eму спасение Мое.

Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperămîntul Dumnezeului cerului se va sălăşlui. Va zice Domnului: "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dînsul". Că El te va izbăvi din cursa vînătorilor şi de cuvîntul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o arma te va înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme, de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bîntuie întru amiaza. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scapare ţie. Nu vor veni către tine rele şi bataie nu se va apropia de locaşul tău. Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mîini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspida şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur. "Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el, că a cunoscut numele Meu. Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dînsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mîntuirea Mea".

 

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже.(трижды)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

 

CANTICO MESSIANICO

Dio è con noi, sappiatelo, nazioni, e siate vinte. / Poiché Dio è con noi.

Dio è con noi, sappiatelo, nazioni, e siate vinte. / Poiché Dio è con noi.

Udite, fino ai confini della terra. / Poiché Dio è con noi.

Dopo aver trovato forza, siate vinte. / Poiché Dio è con noi.

Se poi di nuovo troverete forza, di nuovo sarete vinte. / Poiché Dio è con noi.

E se vi adunerete a consiglio, vi disperderà il Signore. / Poiché Dio è con noi.

E la parola che pronuncerete non rimarrà tra di voi. / Poiché Dio è con noi.

Non temeremo del timore che ci incutete, né ci turberemo. / Poiché Dio è con noi.

Ma il Signore nostro Dio, lo proclameremo santo, ed egli sarà il nostro timore. / Poiché Dio è con noi.

E se confiderò in lui, mi sarà di santificazione. / Poiché Dio è con noi.

E confiderò in lui, e grazie a lui sarò salvato. / Poiché Dio è con noi.

Eccomi, io e i figli che Dio mi ha dato. / Poiché Dio è con noi.

Il popolo che camminava nella tenebra ha visto una grande luce. / Poiché Dio è con noi.

Voi che abitate nel paese e nell'ombra nella morte, una luce splenderà su di voi. / Poiché Dio è con noi.

Poiché un bambino ci è nato, ci è stato dato un figlio. / Poiché Dio è con noi.

Il suo dominio è sulla sua spalla. / Poiché Dio è con noi.

E la sua pace non ha confini. / Poiché Dio è con noi.

E il suo nome sarà: angelo del gran consiglio. / Poiché Dio è con noi.

Consigliere ammirabile. / Poiché Dio è con noi.

Dio forte, dominatore, principe della pace. / Poiché Dio è con noi.

Padre del secolo futuro. / Poiché Dio è con noi.

Dio è con noi, sappiatelo, nazioni, e siate vinte. / Poiché Dio è con noi.

Dio è con noi, sappiatelo, nazioni, e siate vinte. / Poiché Dio è con noi.

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito. / Dio è con noi.

E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. / Dio è con noi.

С нами Бог, разумейте языцы, / и покаряйтеся: / Яко с нами Бог.

С нами Бог, разумейте языцы, / и покаряйтеся: / Яко с нами Бог.

Услышите до последних земли: / Яко с нами Бог.

Могущии покаряйтеся: / Яко с нами Бог.

Аще бо паки возможете, / и паки побеждени будете: / Яко с нами Бог.

И иже аще совет совещаваете, / разорит Господь: / Яко с нами Бог.

И слово, еже аще возглаголете, / не пребудет в вас: / Яко с нами Бог.

Страха же вашего не убоимся, / ниже смутимся: / Яко с нами Бог.

Господа же Бога нашего Того освятим, / и Той будет нам в страх: / Яко с нами Бог.

И аще на Него надеяся буду, / будет мне во освящение: / Яко с нами Бог.

И уповая буду на Него, / и спасуся Им: / Яко с нами Бог.

Се аз и дети, яже ми даде Бог: / Яко с нами Бог.

Людие ходящии во тьме, / видеша свет велий: / Яко с нами Бог.

Живущии во стране и сени смертней, / свет возсияет на вы: / Яко с нами Бог.

Яко Отроча родися нам, / Сын, и дадеся нам: / Яко с нами Бог.

Егоже начальство бысть на раме Его: / Яко с нами Бог.

И мира Его несть предела: / Яко с нами Бог.

И нарицается Имя Его, / Велика Совета Ангел: / Яко с нами Бог.

Чуден Советник: / Яко с нами Бог.

Бог крепок, Властитель, / Начальник мира: / Яко с нами Бог.

Отец будущаго века: / Яко с нами Бог.

С нами Бог, разумейте языцы, / и покаряйтеся: / Яко с нами Бог.

С нами Бог, разумейте языцы, / и покаряйтеся: / Яко с нами Бог.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. / С нами Бог.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. / С нами Бог.

Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, şi vă plecaţi. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, şi vă plecaţi. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Auziţi pînă la marginile pămîntului. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici, plecaţi-vă. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Că iarăşi veţi putea şi iarăşi veţi fi biruiţi. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Şi orice sfat veţi sfătui, îl va risipi Domnul. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Şi cuvîntul pe care îl grăiţi nu va rămîne întru voi. / Căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme, nici ne vom tulbura. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Pe Domnul Dumnezeul nostru, pe Acela vom sfinţi, şi El va fi nouă frică. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Şi de voi fi nădăjduindu-mă spre Dînsul, va fi mie spre sfinţire. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Şi voi nădăjdui întru El, şi întru El mă voi mîntui. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Iată eu şi pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Poporul cel ce umbla întru întuneric a văzut lumină mare. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiţi în latura şi în umbra morţii, lumină va străluci peste voi. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Că prunc S-a născut nouă Fiul şi S-a dat nouă. / Căci cu noi este Dumnezeu.

A Cărui stăpînire s-a făcut peste umărul Lui. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Şi păcii Lui nu este hotar. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Şi se cheamă numele Lui înger de mare sfat. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Sfetnic minunat. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu tare, Stăpînitor, Domn al păcii. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Părinte al veacului ce va să fie. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, şi vă plecaţi. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, şi vă plecaţi. / Căci cu noi este Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. / Cu noi este Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. / Cu noi este Dumnezeu.

 

TROPARI

Ora che sono al termine del giorno ti rendo grazie, Signore; ti chiedo: Salvatore, concedimi senza peccato la sera e la notte, e salvami.

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito.

Ora che sono al termine del giorno ti rendo gloria, Sovrano; ti chiedo: Salvatore, concedimi senza scandalo la sera e la notte, esalvami.

E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Ora che sono al termine del giorno, ti rendo inni, Santo; ti chiedo: Salvatore, concedimi senza insidia la sera e la notte, e salvami.

День прешед, благодарю Тя, Господи, вечер, прошу, с нощию без греха подаждь ми, Спасе, и спаси мя.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

День прешед, славословлю Тя, Владыко, вечер, прошу, с нощию безсоблазнство подаждь ми, Спасе, и спаси мя.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

День прешед, песнословлю Тя, Святый, вечер, прошу, с нощию ненаветен подаждь ми, Спасе, и спаси мя.

Ziua trecînd, mulţumesc Ţie, Doamne; seara, rogu-mă, cu noaptea, fără de păcat dăruieşte-o mie, Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Ziua trecînd, slăvescu-Te pe Tine, Stăpîne; seara, rogu-mă, cu noaptea, fără de sminteală dăruieşte-o mie, Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ziua trecînd, cu cîntare Te slăvesc pe tine, Sfinte; seara, rogu-mă, cu noaptea, fără de bîntuială dăruieşte-o mie, Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte.

 

La natura incorporea dei cherubini con inni mai silenti ti rende gloria.

I viventi dalle sei ali, i serafini, con voci mai esauste ti sovresaltano.

Tutta la schiera degli angeli ti loda con i canti del trisagio.

Tu sei il Padre che esiste prima di tutto e hai coeterno con te il Figlio tuo.

E con lo spirito della vita, di pari onore al tuo, indichi che la Trinità è indivisa.

Vergine santissima, Madre-di-Dio, e voi testimoni oculari e ministri del Verbo,

cori dei profeti e dei martiri dalla vita immortale,

Intercedete con insistenza per tutti noi, poiché siamo tutti nelle angustie.

Per farci acclamare, liberati dall'inganno del maligno, il cantico degli angeli:

Santo, Santo, Santo, Signore tre volte santo, abbi misericordia di noi e salvaci. Amen.

Безплотное естество Херувимское, немолчными песньми Тя славословят. Шестокрильная животная серафими, непрестанными гласы Тя превозносят:

Ангелов же вся Воинства трисвятыми песньми Тя восхваляют.

Прежде бо всех еси Сый Отец, и собезначальна имаши Твоего Сына:

и равночестна носяй Духа жизни, Троицы являеши нераздельное.

Пресвятая Дево Мати Божия, и иже Слова самовидцы и слуги:

пророк же и мученик вси лицы, яко безсмертну имуще жизнь:

о всех молитеся прилежно, яко вси есмы в бедах.

Да прелести избавльшеся лукаваго, ангельскую вопием песнь:

Святый, Святый, Святый, Трисвятый Господи, помилуй и спаси нас, аминь.

Firea cea fără de trup a heruvimilor cu cîntări fără de încetare pe Tine Te slăveşte.

Vieţuitorii cei cu cîte şase aripi, serafimii, cu neîncetate glasuri pe Tine Te preînalţă.

Toate oştile îngerilor cu cîntări întreit sfinte Te laudă.

Că mai înainte de toate eşti, Cel ce eşti Părinte, şi împreună fără de început ai pe Fiul Tău.

Şi întocmai cinstit purtînd pe Duhul vieţii, nedespărţirea Treimii arăţi.

Preasfîntă Fecioară, maica lui Dumnezeu, şi cei ce aţi fost singurii văzători Cuvîntului şi slujitori,

Ale proorocilor şi ale mucenicilor toate cetele, ca cei ce aveţi viaţă nemuritoare,

Pentru toţi rugaţi-vă cu de-adinsul, că toţi suntem întru nevoi.

Ca izbăvindu-ne de înşelăciunea celui rău, să cîntăm cîntare îngerească:

Sfinte, Sfinte, Sfinte, întreit Sfinte, Doamne miluieşte-ne şi ne mîntuieşte pe noi. Amin.

 

SIMBOLO DELLA FEDE

Credo in un solo Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose visibili e invisibili. E in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, unigenito, generato dal Padre prima di tutti i secoli: luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo del quale tutto prese esistenza. Che per noi uomini e per la nostra salvezza discese dai cieli, e si incarnò dallo Spirito santo e da Maria Vergine, e si fece uomo. E fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, e soffrì, e fu sepolto. E risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture. E ascese ai cieli, e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà con gloria a giudicare i vivi e i morti; il suo regno non avrà fine. E nello Spirito santo, il Signore, vivifico, che procede dal Padre, che con il Padre e il Figlio è insieme adorato e glorificato, che parlò per mezzo dei profeti. E nella Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo, per la remissione dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti. E la vita del secolo futuro. Amen.

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Iисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, едино-сущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день, по писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима глаголавшаго пророки. Во едину святую, соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь.

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mîntuire, s-a pogorît din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din Maria Fecioara şi s-a făcut om. Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont şi a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi s-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a cărui Împărăţie nu va avea sfărşit. Şi întru Duhul Sfînt, Domnul de viaţă Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, care a grăit prin prooroci. Întru una, sfîntă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor; Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

 

LITANIA DI INTERCESSIONE

Tuttasanta Sovrana Madre-di-Dio, intercedi per noi peccatori. (3)

Potenze celesti tutte dei santi angeli e arcangeli, intercedete per noi peccatori. (2)

San Giovanni profeta, precursore e battista del Signore nostro Gesù Cristo, intercedi per noi peccatori. (2)

Santi gloriosi apostoli, profeti e martiri, e santi tutti, intercedete per noi peccatori. (2)

Venerabili padri nostri pastori teofori e dottori di tutta la terra, intercedete per noi peccatori. (2)

(Qui si fa memoria del santo patrono del tempio)

Invincibile, assoluta e divina potenza della preziosa e vivifica Croce, non abbandonare noi pescatori. (2)

O Dio, purifica noi peccatori. (2)

O Dio, purifica noi peccatori e abbi misericordia di noi.

Пресвятая Владычице Богородице, моли о нас грешных. (3)

Вся Небесныя Силы Святых Ангел и Архангел, молите о нас грешных. (2)

Святый Иоанне пророче, и Предтече, и Крестителю Господа нашего Иисуса Христа, моли о нас грешных. (2)

Святии славнии Апостоли, пророцы и мученицы, и вси святии, молите о нас грешных. . (2)

Преподобнии и богоноснии отцы наши, пастырие и учителие вселенныя, молите о нас грешных. (2)

(Здесь поминается и святой храма)

Непобедимая, и непостижимая, и Божественная Сило Честнаго и Животворящаго Креста, не остави нас грешных. (2)

Боже, очисти нас грешных. (2)

Боже, очисти нас грешных, и помилуй нас.

Presfîntă Stăpînă, de Dumnezeu Născătoare, roagă-te pentru noi păcătoşii. (3)

Toate puterile cereşti, ale sfinţilor îngeri şi ale arhanghelilor, rugaţi-vă pentru noi, păcătoşii. (2)

Sfinte Ioane, proorocule şi Înaintemergătorule şi Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru noi păcătoşii. (2)

Sfinţilor măriţilor apostoli, proorocilor şi mucenicilor şi toţi sfinţii, rugaţi-vă pentru noi păcătoşii. (2)

Preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtători părinţi ai noştri, păstori şi învăţători ai lumii, rugaţi-vă pentru noi păcătoşii. (2)

(Aici se pomeneşte şi sfîntul al cărui hram este)

Cea nebiruită şi necuprinsă şi dumnezeiască putere a cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci, nu ne lăsa pe păcătoşii. (2)

Dumnezeule, curăţeşte-ne pe noi, păcătoşii. (2)

Dumnezeule, curăţeşte-ne pe noi, păcătoşii, şi ne miluieşte.

 

TROPARI

Se è la vigilia di una grande festa, si canta al posto dei seguenti il Tropario della festa.

Al lunedì e al mercoledì sera, Tropari, Tono 2°

Illumina i miei occhi, o Cristo Dio, perché non mi addormenti nella morte; perché non dica il mio nemico: Ho prevalso su di lui.

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito.

Sii il soccorritore dell'anima mia, o Dio, poiché passo tra molti lacci: liberamene e salvami, o buono, quale amico degli uomini.

E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Poiché non abbiamo più confidenza a causa dei nostri peccati, supplica tu colui che è nato da te, Vergine Madre-di-Dio: molto può la preghiera della madre sulla benevolenza del Sovrano. Non trascurare le implorazioni di noi peccatori, tuttavenerata, poiché è misericordioso e potente a salvare colui che ha accettato di soffrire per noi.

Просвети очи мои Христе Боже, / да не когда усну в смерть, / да не когда речет враг мой: / укрепихся на него.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Заступник души моея буди Боже, / яко посреде хожду сетей многих, / избави мя от них и спаси мя, Блаже, / яко Человеколюбец.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Яко не имамы дерзновения за премногия грехи наша, / Ты иже от Тебе Рождшагося моли, Богородице Дево, / много бо может моление Матернее ко благосердию Владыки. / Не презри грешных мольбы, Всечистая, / яко милостив есть и спасти могий, / Иже и страдати о нас изволивый.

Lumineaza ochii mei Hristoase Dumnezeule, ca nu cumvă sa adorm în moarte, ca nu cumva să zică vrăjmaşul meu: întăritu-m-am asupra lui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multor curse, izbăveşte-mă de dînsele şi mă mîntuieşte, Bunule, ca un Iubitor de oameni.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Că nu avem îndrăzneală pentru multe păcatele noastre, tu, pe Cel ce S-a născut din tine, roagă-L Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că mult poate rugăciunea Maicii spre îmblînzirea Stăpînului. Nu trece cu vederea rugăciunile păcătoşilor, Preacurată, că milostiv este şi poate să mîntuiască Cel ce a primit a pătimi pentru noi.

 

Al martedì e al giovedì sera, Tropari, Tono 8°

Ti è nota l'insonne costanza dei miei nemici invisibili, Signore, conosci la fragilità della mia misera carne, tu che mi hai formato: perciò nelle tue mani affiderò il mio spirito. Dammi riparo sotto le ali della tua bontà perché non mi addormenti nella morte, e illumina i miei occhi intellettivi nella delizia delle tue parole divine e ridestami al tempo opportuno per tua glorificazione, qual unico buono e amico degli uomini.

Guarda su di me e abbi di misericordia, Signore Dio mio.

Quanto sarà temibile il tuo giudizio. Signore, quando gli angeli si presenteranno, tutta l'umanità sarà adunata, i libri aperti, le opere scrutate e i pensieri esaminati. Quale giudizio ci sarà per me, concepito nei peccati? Chi mi spegnerà la fiamma? Chi mi schiarirà la tenebra, se tu stesso, Signore, non avrai misericordia di me, qual amico degli uomini?

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito.

Dammi lacrime, o Dio, come un tempo alla donna peccatrice; consentimi di bagnare i tuoi piedi, che mi hanno liberato dalla via dell'errore, e di offrire a te come miro di fragranza una vita pura edificata nella conversione, per far udire anche a me la tua voce desiderata: La tua fede ti ha salvato, va' in pace.

E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Avendo in te speranza non confusa, o Madre-di-Dio, sarò salvato; se otterrò il tuo patrocinio non avrò timore, o purissima; respingerò i miei nemici e li vincerò con la sola corazza della tua protezione; e implorando il tuo aiuto onnipotente ti grido: Sovrana, salvami con la tua intercessione e destami dal cupo sonno per tua glorificazione, grazie alla potenza del Figlio di Dio da te incarnato.

Невидимых враг моих неусыпание веси Господи, / и окаянныя плоти моея неможение веси Создавый мя. / Темже в руце Твои предаю дух мой, / покрый мя крилома Твоея благости, / да не когда усну в смерть, / и умныя мои очи просвети / в наслаждение Божественных словес Твоих, / и воздвигни мя во время благопотребно к Твоему славословию, / яко един Благ и Человеколюбец.

Призри, и услыши мя, Господи Боже мой.

Яко страшен суд Твой, Господи, Ангелом предстоящим, / человеком вводимым, книгам разгибаемым, / делом испытуемым, помыслом истязуемым: / кий суд будет мне, зачатому во гресех; / кто ми пламень угасит; кто ми тьму просветит; / аще не Ты, Господи, помилуеши мя, / яко Человеколюбец.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Слезы ми даждь, Боже, / якоже иногда жене грешнице: / и сподоби мя омочити нозе Твои, / яже мя от пути прелести свободившия, / и мvро благоухания Тебе приносити, / житие чисто, покаянием ми созданное, / да услышу и аз желаемый Твой глас: / вера твоя спасе тя, иди в мире.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Непостыдную, Богородице, надежду Твою имея, спасуся, / предстательство Твое стяжав, Пречистая, не убоюся: / пожену враги моя и побежду я, во един оболкийся, / яко в броня кров Твой, и всемогущую Твою помощь, / моляся вопию Ти: / Владычице, спаси мя молитвами Твоими, / и возстави мя от мрачнаго сна к Твоему славословию, / силою из Тебе Воплотившагося Сына Божия.

Neadormirea nevăzuţilor mei vrăjmaşi o şti, Doamne, şi slăbiciunea ticălosului meu trup o cunoşti, cel ce m-ai zidit. Pentru aceasta în mîinile Tale voi da duhul meu. Acoperă-mă cu aripile bunătăţii Tale, ca nu cumva să adorm întru moarte. Şi ochii minţii mele luminează-le întru desfătarea dumnezeieştilor Tale cuvinte; şi mă deşteaptă la vreme potrivită, spre a Ta slăvire, ca un bun şi de oameni iubitor.

Caută şi mă auzi, Doamne Dumnezeul meu.

Cît va fi de înfricoşătoare judecata Ta, Doamne! Îngerii stînd înainte, oamenii în mijloc adunîndu-se, cărţile deschizîndu-se, faptele cercetîndu-se. gîndurile întrebîndu-se. Ce judecată va fi mie, celui zămislit în păcate? Cine-mi va stinge văpaia? Cine-mi va lumina întunericul, de nu mă vei milui Tu, Doamne, ca un iubitor de oameni?

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Lacrimi dă-mi mie, Dumnezeule, ca oarecînd femeii celei păcătoase şi mă învredniceşte să ud picioarele Tale, care din calea rătăcirii pe mine m-au izbăvit. Şi să aduc Ţie mir de bună mireasmă, viaţă curată, întru pocăinţă mie agonisită; ca să aud şi eu glasul Tău cel dorit: credinţa ta te-a mîntuit, mergi în pace.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Neînfruntată nădejdea ta, Născătoare de Dumenzeu, avînd, mă voi mîntui. Folosinţa ta agonisind, Precurată, nu mă voi mîntui. Izgoni-voi pe vrăjmaşii mei şi-i voi birui pe ei, îmbrăcîndu-mă numai cu acoperămîntul tău ca şi cu o platoşă; şi întru ajutorul tău cel atotputernic rugîndu-mă, strig către tine: Stăpînă, mîntuieşte-mă cu rugăciunile Tale şi mă scoală din întunecatul somn, spre a ta slăvire, cu puterea Celui ce S-a întrupat din tine, a Fiului lui Dumnezeu.

 

Kyrie eleison. (40)

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

Nel nome del Signore benedici, padre.

Господи, помилуй. (40)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Именем Господним благослови, отче.

Doamne miluieşte. (40)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti mai cinstită decît heruvimii şi mai mărita fără de asemanăre decît serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului binecuvintează, părinte.

 

S. Per le preghiere dei nostri santi Padri, Signore Gesù Cristo, Dio nostro, abbi misericordia di noi.

L. Amen.

С. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Ч. Аминь.

P. Pentru rugăciunile sfintilor Părintilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.

C. Amin.

 

PREGHIERA DI SAN BASILIO IL GRANDE

Signore, Signore, che ci hai liberati da ogni freccia che vola di giorno, liberaci anche da tutto ciò che si aggira nelle tenebre. Accetta come sacrificio vespertino l'elevazione delle nostre mani. Rendici degni di trascorrere senza macchia il tempo della notte, senza essere tentati dal male, e liberaci da ogni turbamento e paura suscitati dal diavolo. Da' alle nostre anime l'umiltà e ai nostri pensieri la preoccupazione per la prova del tuo giudizio tremendo e giusto. Inchioda con il tuo timore la nostra carne e mortifica le nostre membra terrene, per illuminarci nella quiete del sonno con la contemplazione dei tuoi giudizi. Distogli da noi ogni fantasia sconveniente e ogni desiderio funesto. Facci alzare al momento della preghiera saldi nella fede e tesi nei tuoi precetti, per la benevolenza e la bontà del Figlio tuo unigenito, insieme con il quale sei tu benedetto, con il tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico; ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Господи Господи, избавлей нас от всякия стрелы летящия во дни, избави нас и от всякия вещи во тьме преходящия. Приими жертву вечернюю рук наших воздеяние. Сподоби же нас и нощное поприще без порока прейти, неискушены от злых. И избави нас от всякаго смущения и боязни, яже от диавола нам прибывающия. Даруй душам нашим умиление, и помыслом нашим попечение, еже на страшнем и праведнем Твоем суде испытания. Пригвозди страху Твоему плоти наша, и умертви уды наша сущия на земли: да и сонным безмолвием просветимся зрением судеб Твоих. Отими же от нас всякое мечтание неподобное, и похоть вредну. Возстави же нас во время молитвы, утверждены в вере, и преспевающия в заповедех Твоих, благоволением, и благостию Единороднаго Сына Твоего: с Нимже благословен еси, с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai izbăvit de toată săgeata ce zboară în zi, izbăveşte-ne şi de tot lucrul ce umblă întru întuneric. Primeşte jertfa cea de seară, ridicările mîinilor noastre, şi ne învredniceşte şi măsura nopţii fără de prihană a o trece, neispitiţi de rele, şi ne izbăveşte de toată tulburarea şi îngrozirea care ne vin de la diavol. Dăruieşte sufletelor noastre umilinţă şi gîndurilor noastre grijire de întrebarea ce va să fie la înfricoşătoarea şi dreapta judecată. Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre şi omoară mădularele noastre cele pămînteşti, ca şi întru liniştea somnului să ne luminăm cu privirea la judecăţile Tale. Întoarce de la noi toată nălucirea necuvioasă şi pofta cea vătămătoare şi ne ridică în vreme de rugăciune, întăriţi în credinţă şi sporind întru poruncile Tale, cu bună vrerea şi bunătatea Unuia-Născut Fiului Tău, cu care binecuvîntat eşti, împreună cu Preasfîntul şi Bunul şi de viaţă Făcătorul Duhul Tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Venite, adoriamo il Re, nostro Dio.

Venite, adoriamo Cristo, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Venite, adoriamo Cristo stesso, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Veniţi să ne închinăm la Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

 

SALMO 50

Abbi misericordia di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia e secondo la moltitudine delle tue indulgenze cancella il mio delitto. Lavami del tutto dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato. Perché io conosco la mia iniquità e il mio peccato davanti a me è sempre. Contro te solo ho peccato e il male davanti a te ho fatto, così che tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e vinca quando sei giudicato. Ecco che nelle iniquità sono stato concepito e nei peccati mi ha concepito mia madre. Ecco, la verità hai amato, le cose occulte e i segreti della tua sapienza mi hai manifestato. Mi aspergerai con issopo e sarò purificato, mi laverai e sarò fatto più bianco della neve. Mi farai udire esultanza e gioia, esulteranno le ossa umiliate. Distogli il tuo volto dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere. Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere da me. Rendimi l'esultanza della tua salvezza e confermami con lo spirito sovrano. Insegnerò agli iniqui le tue vie e gli empi a te ritorneranno. Liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà con esultanza la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca annuncerà la tua lode. Certo, se tu avessi voluto un sacrificio lo avrei dato: di olocausti non ti compiacerai. Sacrificio a Dio è uno spirito contrito: un cuore contrito e umiliato Dio non lo disprezzerà. Benefica, Signore, nel tuo compiacimento Sion e siano riedificate le mura di Gerusalemme. Allora ti compiacerai del sacrificio di giustizia, dell'oblazione e di olocausti; allora offriranno vitelli sul tuo altare.

Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей, и по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною eсть выну. Тебе eдиному согреших и лукавое пред тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех твоих и победиши, внегда судити ти. Се бо, в беззакониих зачат eсмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил eси, безвестная и тайная премудрости твоея явил ми eси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смирeнныя. Отврати лице твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи менe от лица твоего и дха твоего святаго не отими от менe. Воздаждь ми радость спасения твоего и духом владичним утверди мя. Научу беззаконныя путeм твоим, и нечестивии к тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу твою. Яко аще бы восхотел eси жертвы, дал бых убо; всесожжeния не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския; тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаeмая; тогда возложат на oлтарь твой телцы.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, că să fii îndreptaţit întru cuvintele Tale si să biruieşti cînd vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei, şi mai vîrtos decît zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge- le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale, şi cu duh stăpînitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, Dumnezeule, Dumnezeul mîntuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va veşti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

 

SALMO 101

Ascolta, Signore, la mia preghiera, e il mio grido giunga a te. Non distogliere da me il tuo volto; nel giorno in cui sono afflitto piega su di me il tuo orecchio. Nel giorno in cui ti invoco, presto esaudiscimi. Poiché sono svaniti come fumo i miei giorni, e le mie ossa come legna secca sono state arse come. Sono stato battuto come fieno si è inaridito e il mio cuore, poiché ho scordato di mangiare il mio pane. Per la voce del mio gemito hanno aderito le mia ossa alla mia carne. Sono divenuto simile al pellicano del deserto, sono divenuto come un gufo tra le macerie. Ho vegliato, e sono divenuto come un passero solitario sul tetto. Tutto il giorno mi insultavano i miei nemici e quelli che mi lodavano giuravano contro di me. Poiché mangiavo cenere al posto del pane, e mescolavo con il pianto la mia bevanda, dinanzi alla tua ira e al tuo sdegno, poiché mi hai sollevato e poi spezzato a terra. I miei giorni sono declinati come un'ombra, e io come fieno sono inaridito. Ma Tu, Signore, rimani in eterno, e il tuo memoriale di generazione in generazione. Tu, risorto, avrai indulgenza per Sion, poiché è tempo di averne indulgenza, poiché è venuto il tempo. Poiché i tuoi servi si sono compiaciuti delle sue pietre e avranno indulgenza della sua polvere. E le nazioni temeranno il tuo nome, Signore, e tutti i re della terra la tua gloria. Poiché il Signore ricostruirà Siòn e si mostrerà nella sua gloria, Ha guardato alla preghiera degli umili e non ha disprezzato la loro supplica. Ciò sia scritto per la generazione futura, e il popolo che sarà creato loderà il Signore. Poiché si è affacciato dall'alto del suo santuario, il Signore dal cielo ha guardato sulla terra. Per ascoltare il gemito degli incatenati, per sciogliere i figli dei condannati a morte, Per annunciare in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemmme, quando si raduneranno i popoli insieme, e i re, per servire il Signore. Gli ho risposto sulla via della sua forza: Annunciami la pochezza dei miei giorni. Non portarmi via a metà dei miei giorni: per tutte le generazioni sono i tuoi anni. Agli inizi tu, Signore, hai fondato la terra, e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani: e tutti invecchieranno come un vestito; come un mantello li avvolgerai, e saranno mutati; ma tu sei lo stesso e i tuoi anni non verranno meno. I figli dei tuoi servi avranno dimora, e la loro semenza prospererà in eterno.

Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от мене: воньже аще день скорблю, приклони ко мне ухо Твое: воньже аще день призову Тя, скоро услыши мя. Яко исчезоша яко дым дние мои, и кости моя яко сушило сосхошася. Уязвен бых яко трава, и изсше сердце мое, яко забых снести хлеб мой. От гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей. Уподобихся неясыти пустынней, бых яко нощный вран на нырищи. Бдех и бых яко птица особящаяся на зде. Весь день поношаху ми врази мои, и хвалящии мя мною кленяхуся. Зане пепел яко хлеб ядях, и питие мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоея: яко вознес низвергл мя еси. Дние мои яко сень уклонишася, и аз яко сено изсхох. Ты же, Господи, во век пребываеши, и память Твоя в род и род. Ты воскрес ущедриши Сиона, яко время ущедрити eго, яко прииде время. Яко благоволиша раби Твои камение eго, и персть eго ущедрят. И убоятся языцы имене Господня, и вси царие земстии славы Твоея. Яко созиждет Господь Сиона, и явится во славе Своей. Призре на молитву смиренных, и не уничижи моления их. Да напишется сие в род ин, и людие зиждемии восхвалят Господа. Яко приниче с высоты святыя Своея, Господь с Небесе на землю призре, услышати воздыхание окованных, разрешити сыны умерщвленных, возвестити в Сионе Имя Господне, и хвалу Его во Иерусалиме. Внегда собратися людем вкупе, и царем, еже работати Господеви. Отвеща eму на пути крепости eго: умаление дней моих возвести ми. Не возведи мене в преполовение дней моих: в роде родов лета Твоя. В началех Ты, Господи, землю основал еси, и дела руку Твоею суть небеса. Та погибнут, Ты же пребываеши: и вся, яко риза обетшают, и яко одежду свиеши я и изменятся. Ты же тойжде еси, и лета Твоя не оскудеют. Сынове раб Твоих вселятся, и семя их во век исправится.

Doamne, auzi rugăciunea mea, şi strigarea mea, la Tine să ajungă. Să nu întorci fata Ta de la mine; în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta. În orice zi Te voi chema, degrab auzi-mă! Că s-au stins ca fumul zilele mele şi oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea şi s-a uscat ca iarba; că am uitat să-mi mănînc pîinea mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemănatu-m-am cu pelicanul din pustie; ajuns-am ca bufniţa din dărîmături. Privegheat-am şi am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiş. Toata ziua m-au ocărît vrăjmaşii mei şi cei ce mă lăudau, împotriva mea se jurau. Că cenuşă am mîncat în loc de pîine şi băutura mea cu plîngere am amestecat-o, din pricina, urgiei Tale şi a mîniei Tale; că, ridicîndu-mă eu, m-ai surpat. Zilele mele ca umbra s-au plecat şi eu ca iarba m-am uscat. Iar Tu, Doamne, în veac rămîi şi pomenirea Ta din neam în neam. Sculîndu-Te, vei milui Sionul, că vremea este să-l miluieşti pe el, că a venit vremea. Că au iubit robii Tăi pietrele lui şi de ţărînă lui le va fi mila. Şi se vor teme neamurile de numele Domnului şi toţi împăraţii pămîntului de slava Ta. Că va zidi Domnul Sionul şi se va arăta întru slava Sa. Căutat-a spre rugăciunea celor smeriţi şi n-a dispreţuit cererea lor. Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină şi poporul ce se zideşte va lăuda pe Domnul; că a privit din înălţimea cea sfîntă a Lui, Domnul din cer pe pămînt a privit, ca să audă suspinul celor ferecaţi, să dezlege pe fiii celor omorîţi, să vestească în Sion numele Domnului şi laudă Lui în Ierusalim, cînd se vor aduna popoarele împreună şi împărăţiile, ca să slujească Domnului. Zis-am către Dumnezeu în calea tăriei Lui: Vesteşte-mi puţinătatea zilelor mele. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam. Dintru început Tu, Doamne, pămîntul l-ai întemeiat, şi lucrul mîinilor Tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămîne, şi toţi ca o haină se vor învechi şi ca un veşmînt îi vei schimba şi se vor schimba. Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor împuţina. Fiii robilor Tăi vor locui pămîntul lor şi seminţia lor în veac va propăşi.

 

PREGHIERA DI MANASSE, RE DI GIUDA

Signore onnipotente, Dio dei nostri padri, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e della loro giusta discendenza, tu hai creato il cielo e la terra con tutto il loro splendore; tu hai legato il mare con la parola del tuo comando; tu hai chiuso l'abisso e lo hai sigillato con il tuo nome terribile e glorioso dinanzi al quale tutto teme e trema al cospetto della tua potenza, poiché la maestà della tua gloria è insostenibile, e irresistibile è l'ira del tuo sdegno sui peccatori; ma la misericordia della tua promessa non si può misurare né scrutare. Tu sei infatti il Signore altissimo, benigno, longanime e abbondante di misericordie, che si ravvede nel momento del castigo per le cattiverie degli uomini. tu, Signore, secondo l'abbondanza della tua bontà, hai promesso conversione e perdono a quanti hanno peccato contro di te e con l'abbondanza delle tue indulgenze hai stabilito la penitenza per i peccatori in vista della salvezza. Tu dunque, Signore Dio delle schiere, hai posto la penitenza non tanto per i giusti, per Abramo, per Isacco, per Giacobbe, che non avevano peccato contro di te, quanto per me peccatore, poiché ho peccato più del numero dei granelli di sabbia del mare. Le mie iniquità si sono moltiplicate, e io non sono degno di guardare e di vedere l'altezza dei cieli; per la moltitudine delle mie ingiustizie sono piegato sotto molte catene di ferro, così da non poter alzare la testa, e non ho più sollievo, poiché ho provocato il tuo sdegno e ho fatto il male al tuo cospetto, per non aver compiuto il tuo volere né custodito i tuoi comandamenti. Ma ora piego le ginocchia del cuore pregando la tua bontà: Ho peccato, Signore, ho peccato e conosco le mie iniquità; ma ti chiedo con supplica: condònami, Signore, condònami, non farmi perire con i miei peccati e non serbarmi per l'eterno, sdegnato, i peccati, non condannarmi nel profondo della terra. Poiché tu sei Dio, Dio dei penitenti, e in me puoi mostrare la tua bontà; poiché anche se sono indegno, puoi salvarmi secondo la tua abbondante misericordia, e io ti loderò per sempre nei giorni della mia vita. Poiché a te inneggia ogni potenza dei cieli, e tua è la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Господи Вседержителю, Боже отец наших, Авраамов, и Исааков, и Иаковль, и семене их праведнаго: сотворивый небо и землю со всею лепотою их, связавый море словом повеления Твоего, заключивый бездну, и запечатствовавый ю страшным и славным именем Твоим, егоже вся боятся, и трепещут от лица силы Твоея, яко непостоянно великолепие славы Твоея, и нестерпимь гнев, еже на грешники прещения Твоего. Безмерна же и неизследованна милость обещания Твоего: Ты бо еси Господь Вышний, благоутробен. долготерпелив и многомилостив, и каяйся о злобах человеческих. Ты Господи, по множеству благости Твоея, обещал еси покаяние и оставление согрешившим Тебе, и множеством щедрот Твоих, определил еси покаяние грешником во спасение. Ты убо Господи Боже сил, не положил еси покаяние праведным, Аврааму и Исааку и Иакову, не согрешившим Тебе. Но положил еси покаяние на мне, грешнем: зане согреших паче числа песка морскаго. Умножишася беззакония моя, Господи, умножишася беззакония моя: и несмь достоин воззрети, и видети высоту небесную от множества неправд моих. Слячен есмь многими узами железными, во еже не возвести главы моея, и несть ми ослабления: зане прогневах ярость Твою, и лукавое пред Тобою сотворих, не сотворивый воли Твоея, и не сохранивый повелений Твоих. И ныне приклоняю колена сердца, требуя от Тебе благости: согреших, Господи, согреших, и беззакония моя аз вем, но прошу моляся, ослаби ми, Господи, ослаби ми, и не погуби мене со беззаконьми моими. Ниже в век враждовав соблюдеши зол моих, ниже осудиши мя в преисподних земли. Зане Ты еси Боже, Бог кающихся, и на мне явиши всю благость Твою, яко недостойна суща спасеши мя, по мнозей милости Твоей, и восхвалю Тя выну во днех живота моего: яко Тя поет вся сила небесная, и Твоя есть слава во веки веков, аминь.

Doamne, Atotţiitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, al lui Avraam, ai lui Isaac şi al lui Iacov, şi al seminţie celei drepte a lor, Cel care ai făcut cerul şi pămîntul cu toată podoaba lor, Care ai legat marea cu cuvîntul poruncii Tale, Care ai încuiat adîncul şi l-ai pecetluit cu numele Tău cel înfricoşător şi slăvit, Înaintea căruia toate se tem şi tremură din pricina atotputerniciei Tale, pentru că nimeni nu poate să stea înaintea strălucirii slavei Tale şi nesuferită este mînia urgiei Tale asupra celor păcătoşi! Însă nemăsurată şi neajunsă este şi mila făgăduinţei Tale, căci Tu eşti Domnul cel Preaînalt, bun, îndelung-răbdător şi mult-milostiv, căruia îi pare rău de răutăţile oamenilor. Tu, Doamne, după mulţimea bunătăţii Tale, ai făgăduit pocăinţă şi iertare celor ce ţi-au greşit şi după mulţimea îndurărilor Tale ai hotărît pocăinţă păcătoşilor spre mîntuire. Aşadar Tu, Doamne, Dumnezeul celor drepţi, n-ai pus pocăinţă pentru cei drepţi: pentru Avraam şi Isaac şi Iacov, care nu ţi-au greşit ţie, ci ai pus pocăinţă mie păcătosului, pentru că am păcătuit mai mult decît nisipul mării. Multe sunt fărădelegile mele şi nu sunt vrednic a căuta şi a privi înălţimea cerului din pricina mulţimii nedreptăţilor mele. Strîns sunt eu cu multe cătuşe de fier, încît nu pot să-mi ridic capul meu şi nu am nici loc de odihnă, pentru că Te-am mîniat şi am făcut rău înaintea Ta; n-am împlinit voia Ta, nici am păzit poruncile Tale, ci am pus urîciuni şi am înmulţit smintelile. Dar acum îmi plec genunchii inimii mele, rugînd bunătatea Ta, am păcătuit, Doamne, am păcătuit şi fărădelegile mele eu le cunosc, însă cer, rugîndu-Te: Iartă-mă Doamne, iartă-mă şi nu mă pierde în fărădelegile mele şi nici nu mă osîndi la întuneric sub pămînt, căci Tu eşti, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Arată-Ţi peste mine bunătatea Ta, mîntuindu-mă pe mine nevrednicul, după mare mila Ta. Şi Te voi preaslăvi în toate zilele vieţii mele. Căci pe Tine Te slăvesc toate puterile cereşti şi a Ta este slava în vecii vecilor. Amin.

 

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a causa del tuo nome.

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele tău.

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

 

S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

L. Amen.

С. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Ч. Аминь.

S. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

TROPARI PENITENZIALI, Tono 6°

Se è la vigilia di una grande festa, si canta al posto dei seguenti il Contacio della festa.

Abbi misericordia di noi, Signore, abbi misericordia di noi, mancando di ogni discolpa, noi peccatori ti offriamo questa preghiera, o sovrano: abbi misericordia di noi.

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Signore, abbi misericordia di noi: in te confidiamo. Non adirarti oltremodo con noi e non tenere a mente le nostre iniquità, ma guarda su di noi anche ora, qual benigno, e riscattaci dai nostri nemici: sei tu il nostro Dio, e noi il popolo tuo, tutti opera delle tue mani, e invochiamo il tuo nome.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Aprici le porte della misericordia, benedetta Madre di Dio; sperando in te non periamo, ma siamo liberati per mezzo tuo dalle sciagure: tu sei infatti la salvezza della stirpe dei cristiani.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; / всякаго бо ответа недоумеюще, / сию Ти молитву яко Владыце, грешнии приносим: / помилуй нас.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Господи, помилуй нас, / на Тя бо уповахом; / не прогневайся на ны зело, / ниже помяни беззаконий наших, / но призри и ныне яко благоутробен, / и избави ны от враг наших; / Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, / вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Милосердия двери отверзи нам, / благословенная Богородице, / надеющиися на Тя да не погибнем, / но да избавимся Тобою от бед: / Ты бо еси спасение рода христианскаго.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepîndu-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpîn, noi, păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mînia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mîinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvîntată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mîntuim prin tine din nevoi, că tu eşti mîntuirea neamului creştinesc.

 

Kyrie eleison. (40 volte)

Tu che in ogni tempo e in ogni ora in cielo e sulla terra sei adorato e glorificato, Cristo Dio longanime, abbondante di misericordie e di benignità, tu ami i giusti e hai misericordia dei peccatori, chiami tutti alla salvezza con la promessa dei beni futuri: tu stesso, Signore, accogli anche le nostre preghiere a quest'ora e dirigi la nostra vita verso i tuoi comandamenti. Santifica le nostre anime, rendi casti i nostri corpi, rettifica i ragionamenti, purifica i pensieri, e liberaci da ogni afflizione, male e sofferenza. Facci baluardo con i tuoi angeli santi, per farci giungere difesi e guidati dalla loro scorta all'unità della fede e alla conoscenza della tua gloria inaccessibile; poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

Господи, помилуй. (40 раз)

Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый, и славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй: Иже вся зовый ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедем Твоим: души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры и в разум неприступныя Твоея славы: яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Doamne miluieşte. (de 40 ori)

Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung-Răbdătorule, mult-Milostive şi mult-Milosarde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe cei păcătosi miluieşti; Care pe toţi chemi la mîntuire pentru făgăduinţa bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul acesta şi îndreptează viaţa noastră spre poruncile Tale; sufletele noastre le sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează, gîndurile curaţeşte şi ne izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele şi al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinţii Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziti şi povăţuiţi, să ajungem la unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei Tale celei neapropiate, ca bine eşti cuvîntat în vecii vecilor. Amin.

 

L. Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

Nel nome del Signore benedici, padre.

Ч. Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Именем Господним благослови, отче.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti mai cinstită decît heruvimii şi mai mărita fără de asemanăre decît serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului binecuvintează, părinte.

 

S. Per le preghiere dei nostri santi Padri, Signore Gesù Cristo, Dio nostro, abbi misericordia di noi.

L. Amen.

С. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Ч. Аминь.

P. Pentru rugăciunile sfintilor Părintilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.

C. Amin.

 

Preghiera dell'Ora Terza (di san Mardario)

L. Dio Sovrano, Padre onnipotente; Figlio Signore, unigenito Gesù Cristo; santo Spirito: unica divinità, unica potenza, abbi misericordia di me peccatore e con i giudizi che ti sono propri salva me indegno tuo servo; poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

Ч. Владыко Боже Отче вседержителю, Господи Сыне единородный, Иисусе Христе, и святый Душе, едино божество, едина сила, помилуй мя грешнаго: и имиже веси судьбами, спаси мя недостойнаго раба Твоего, яко благословен еси во веки веков, аминь.

C. Stăpîne, Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, miluieşte-mă pe mine, păcătosul, şi cu judecăţile care ştii, miluieşte-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvîntat eşti în vecii vecilor. Amin.

 

Venite, adoriamo il Re, nostro Dio.

Venite, adoriamo Cristo, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Venite, adoriamo Cristo stesso, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Veniţi să ne închinăm la Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

 

Dal lunedì al giovedì della Grande Quaresima si salta il Salmo 69 (v. sopra, p.4).

SALMO 69

O Dio, volgiti in mio aiuto; Signore, affrettati ad aiutarmi. Siano confusi e svergognati quelli che cercano l'anima mia; siano respinti indietro e restino confusi quelli cghe vogliono per me il male. Siano respinti all'istante, confusi, quelli che mi dicono: Ma bene, ma bene! Esultino e si rallegrino in te tutti quelli che ti cercano, o Dio, e dicano sempre: Sia magnificato il Signore, quelli che amano la tua salvezza. Ma io sono povero e misero: o Dio, aiutami. Mio aiuto e mio liberatore sei tu, Signore, non tardare.

Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися. Да постыдятся и посрамятся ищущии душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящии ми злая. Да возвратятся абие стыдящеся глаголющии ми: благоже, благоже. Да возрадуются и возвеселятся о Тебе вси ищущии Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящии спасение Твое: аз же нищ есмь и убог, Боже, помози ми: Помощник мой и Избавитель мой еси Ты, Господи, не закосни.

Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie grabeşte-Te! Să se ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu; să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele. Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: "Bine, bine!". Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce iubesc mîntuirea Ta: "Slăvit sa fie Domnul!". Iar eu sărac sunt şi sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu zăbovi.

 

SALMO 142

Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica nella tua verità, esaudiscimi nella tua giustizia. E non entrare in giudizio col tuo servo, perché non sarà giustificato davanti a te nessun vivente. Poiché il nemico ha perseguitato l'anima mia: ha umiliato fino a terra la mia vita. Mi ha fatto sedere nelle tenebre come i morti per sempre ed è stato preso da sconforto in me il mio spirito, dentro di me è turbato il mio cuore. Mi sono ricordato dei giorni antichi e ho meditato su tutte le tue opere, sulle azioni delle tue mani meditavo. Ho steso verso di te le mie mani: la mia anima, a te, come terra arida. Presto esaudiscimi, Signore, è venuto meno il mio spirito. Non distogliere da me il tuo volto perché sarei simile a quelli che scendono nella fossa. Fammi sentire al mattino la tua misericordia, perché in te ho sperato. Fammi conoscere, Signore, la via su cui camminare, perché a te ho levato l'anima mia. Strappami dai miei nemici, Signore, perché in te mi sono rifugiato; insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guiderà nella via retta: per amore del tuo nome Signore mi farai vivere. Nella tua giustizia trarrai dall'afflizione l'anima mia, nella tua misericordia sterminerai i miei nemici e farai perire tutti quelli che opprimono l'anima mia, perché io sono tuo servo.

Signore, esaudiscimi nella tua giustizia. E non entrare in giudizio col tuo servo. Signore, esaudiscimi nella tua giustizia. E non entrare in giudizio col tuo servo. Il tuo spirito buono mi guiderà nella via retta.

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине твоей, услыши мя в правде твоей; и не вниди в суд с рабом твоим, яко не оправдится пред тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою; смирил eсть в землю живот мой; посадил мя eсть в темных, яко мeртвыя века. И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянух дни дрeвния, поучихся во всех делех твоих, в творениих руку твоeю поучахся. Воздех к тебе руце мои; душа моя яко земля безводная тебе. Скоро услыши мя, Господи, изчезе дух мой; не отврати лица твоего от менe, и уподоблюся низходящым в ров. Слышану сотвори мне заутра милость твою, яко на тя уповах; скажи мне, Господи, путь, в oньже пойду, яко к тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к тебе прибегох. Научи мя творити волю твою, яко ты eси Бог мой; Дух твой благий наставит мя на землю праву. Имене твоего ради, Господи, живиши мя правдою твоею; изведеши от печали душу мою; и милостию твоею потребиши враги моя и погубиши вся стужающыя души моей; яко аз раб твой eсмь.

Услыши мя, Господи, в правде твоей, и не вниди в суд с рабом твоим.

Услыши мя, Господи, в правде твоей, и не вниди в суд с рабом твоим.

Дух твой благий наставит мя на землю праву.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже.(трижды)

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viata mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mîhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mîinilor Tale m-am gîndit. întins-am către Tine mîinile mele, sufletul meu ca un pămînt însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce fata Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormînt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viată. întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stîrpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sînt robul Tău.

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău.

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

 

DOSSOLOGIA QUOTIDIANA

Gloria negli eccelsi a Dio, e sulla terra pace, tra gli uomini la benevolenza. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua grande gloria. Signore, Re celeste, Dio Padre onnipotente; Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, e santo Spirito. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che levi i peccati del mondo, abbi misericordia di noi, tu che levi i peccati del mondo, accogli la nostra preghiera, tu che siedi alla destra del Padre, abbi misericordia di noi. Poiché sei tu il solo Santo, sei tu il solo Signore, Gesù Cristo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Ogni giorno ti benedirò, e loderò il tuo nome in eterno, e nei secoli dei secoli.

Signore, sei divenuto rifugio per noi di generazione in generazione. Ho detto io: O Signore, abbi misericordia di me, guarisci l'anima mia, poiché ho peccato contro di te. Signore, da te mi sono rifugiato: insegnami a fare la tua volontà, poiché sei tu il mio Dio. Poiché presso di te è la fonte della vita: nella tua luce vedremo la luce./ Estendi la tua misericordia su quelli che ti conoscono.

Rendici degni, Signore, di essere custoditi senza peccato in questa notte. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, e lodato e glorificato è il tuo nome nei secoli. Amen. Venga, Signore, la tua misericordia su di noi, come abbiamo sperato in te. Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi giudizi. Benedetto sei tu, Sovrano, fammi comprendere i tuoi giudizi. Benedetto sei tu, Santo, illuminami con i tuoi giudizi. Signore, la tua misericordia è in eterno: non ignorare l'opera delle tue mani. A te si addice la lode, a te si addice l'inno, a te la gloria si addice: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя, великия ради славы Твоея. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый Душе. Господи Боже, Агнче Божий, Сыне Отечь, вземляй грех мира, помилуй нас. Вземляй грехи мира, приими молитву нашу. Седяй одесную Отца, помилуй нас. Яко Ты еси Един Свят; Ты еси Един Господь, Иисус Христос, в славу Бога Отца, аминь.

На всяку нощь благословлю Тя и восхвалю имя Твое во веки, и в век века.

Господи, прибежище был еси нам в род и род. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя.

Сподоби Господи, в нощь сию без греха сохранитися нам. Благословен еси Господи Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки, аминь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправдании Твоими. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри: Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, între oameni bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule, Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii, primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, miluieşte-ne pe noi. Că Tu eşti unul sfînt, Tu eşti unul Domn Iisus Hristos întru slava lui Dumnezeu Tatăl, Amin.

În toate zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam; eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu./ Că la Tine este izvorul vieţii,/ întru lumina Ta vom vedea lumină./ Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine.

Învredniceşte-ne, Doamne, în noaptea aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaslăvit e numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine eşti cuvîntat, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie slavă se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

CANONI

A questo punto seguono i Canoni, secondo il Tipico.

Degno davvero è dir di te beata, la Madre-di-Dio sempre beata, tuttaimmacolata, e Madre del nostro Dio. Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

Достойно есть, яко воистину, блажити Тя Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Cuvine-se cu adevărat, să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decît Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decît Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, purifica i nostri peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a causa del tuo nome.

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

L. Amen.

С. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Ч. Аминь.

S. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

SALMO RESPONSORIALE, Tono 6°

Se è la vigilia di una grande festa, si canta il Contacio della festa al posto del Salmo 150.

Signore delle schiere, sii con noi: perché all'infuori di te altro aiuto non abbiamo nelle afflizioni. Signore delle schiere, abbi misericordia di noi.

Signore delle schiere, sii con noi...

Lodate Dio nei suoi santi; lodatelo nel firmamento della tua potenza.

Signore delle schiere, sii con noi...

Lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la profusione della sua magnificenza.

Signore delle schiere, sii con noi...

Lodatelo al suono di tromba, lodatelo sul salterio e sulla cetra.

Signore delle schiere, sii con noi...

Lodatelo sul timpano e con la danza; lodatelo sulle corde e con il flauto.

Signore delle schiere, sii con noi...

Lodatelo sui cembali squillanti, lodatelo sui cembali di acclamazione. Ogni respiro lodi il Signore.

Signore delle schiere, sii con noi...

Lodate Dio nei suoi santi, lodatelo nel firmamento della sua potenza.

Signore delle schiere, sii con noi: perché all'infuori di te altro aiuto non abbiamo nelle afflizioni. Signore delle schiere, abbi misericordia di noi.

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito.

Signore, se non avessimo i tuoi santi come intercessori e la tua bontà che ci compatisce, come oseremmo inneggiare a te, Salvatore che gli angeli benedicono senza posa? Tu che conosci i cuori, risparmia le nostre anime.

E ora, e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Grande è la moltitudine delle mie colpe, o Madre-di-Dio: in te mi rifugio, o pura, cercando salvezza. Visita la mia anima inferma e intercedi presso il Figlio tuo e Dio nostro perché mi sia donata la remissione di tutto ciò che ho fatto di male, o sola benedetta.

Tuttasanta Madre-di-Dio, non abbandonarmi nel tempo della mia vita; non affidarmi a una protezione umana, ma tu stessa soccorrimi e abbi misericordia di me.

Tutta la mia speranza ripongo in te, o Madre-di-Dio: custodiscimi sotto la tua protezione.

Господи сил, с нами буди, / иного бо разве Тебе / помощника в скорбех не имамы: / Господи сил, помилуй нас.

Господи сил, с нами буди...

Хвалите Бога во святых Его, / хвалите Его во утвержении силы Его.

Господи сил, с нами буди...

Хвалите Его на силах Его, / хвалите Его по множеству величествия Его.

Господи сил, с нами буди...

Хвалите Его во гласе трубнем, / хвалите Его во псалтири и гуслех.

Господи сил, с нами буди...

Хвалите Его в тимпане и лице, / хвалите Его во струнах и органе.

Господи сил, с нами буди...

Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех восклицания: / всякое дыхание да хвалит Господа.

Господи сил, с нами буди...

Хвалите Бога во святых Его. / Хвалите Его на тверди силы Его.

Господи сил, с нами буди, / иного бо разве Тебе / помощника в скорбех не имамы: / Господи сил, помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, аще не быхом святыя Твоя имели молитвенники, / и благостыню Твою милующую нас: / како смели быхом Спасе, пети Тя, / Егоже славословят непрестанно Ангели; / Сердцеведче, пощади души наша.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Многая множества моих, Богородице, прегрешений, / к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя. / Посети немощствующую мою душу, / и моли Сына Твоего и Бога нашего, / дати ми оставление, / яже содеях лютых, / едина Благословенная.

Всесвятая Богородице, / во время живота моего не остави мене, / человеческому предстательству не ввери мя: / но Сама заступи, и помилуй мя.

Все упование мое / на Тя возлагаю, / Мати Божия, / сохрани мя под кровом Твоим.

Doamne al puterilor, fii cu noi, că pe altul afară de Tine, ajutor întru necazuri, nu avem. Doamne al puterilor, miluieşte-ne pe noi.

Doamne al puterilor, fii cu noi...

Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui, lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui.

Doamne al puterilor, fii cu noi...

Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui, lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui.

Doamne al puterilor, fii cu noi...

Lăudaţi-L pe El în glas de trîmbiţă, lăudaţi-L pe El în psaltire şi alăută.

Doamne al puterilor, fii cu noi...

Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă, lăudaţi-L pe El în strune şi în organe.

Doamne al puterilor, fii cu noi...

Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

Doamne al puterilor, fii cu noi...

Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui, lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui.

Doamne al puterilor, fii cu noi, că pe altul afară de Tine, ajutor întru necazuri, nu avem. Doamne al puterilor, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Doamne, de n-am avea pe sfinţii Tăi rugători şi bunătatea Ta milostivindu-se spre noi, cum am îndrăzni, Mîntuitorule, a te lăuda pe Tine, pe Care Te binecuvintează neîncetat îngerii? Ştiutorul inimilor, iartă sufletele noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Multe sunt mulţimile greşealelor mele, Născătoare de Dumnezeu. La tine am scăpat, curată, mîntuire trebuindu-mi. Cercetează neputinciosul meu suflet şi te roagă Fiului tău şi Dumnezeului nostru să-mi dăruiască iertare de relele ce am făcut, ceea ce eşti una binecuvîntată.

Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieţii mele, nu mă lăsa pe mine. Ajutorului omenesc nu mă încredinţa, ci singură mă sprijineşte şi mă miluieşte.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperămîntul Tău.

 

Kyrie eleison. (40 volte)

Господи, помилуй. (40 раз)

Doamne miluieşte. (de 40 ori)

 

Tu che in ogni tempo e in ogni ora in cielo e sulla terra sei adorato e glorificato, Cristo Dio longanime, abbondante di misericordie e di benignità, tu ami i giusti e hai misericordia dei peccatori, chiami tutti alla salvezza con la promessa dei beni futuri: tu stesso, Signore, accogli anche le nostre preghiere a quest'ora e dirigi la nostra vita verso i tuoi comandamenti. Santifica le nostre anime, rendi casti i nostri corpi, rettifica i ragionamenti, purifica i pensieri, e liberaci da ogni afflizione, male e sofferenza. Facci baluardo con i tuoi angeli santi, per farci giungere difesi e guidati dalla loro scorta all'unità della fede e alla conoscenza della tua gloria inaccessibile; poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый, и славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй: Иже вся зовый ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедем Твоим: души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры и в разум неприступныя Твоея славы: яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung-Răbdătorule, mult-Milostive şi mult-Milosarde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe cei păcătosi miluieşti; Care pe toţi chemi la mîntuire pentru făgăduinţa bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul acesta şi îndreptează viaţa noastră spre poruncile Tale; sufletele noastre le sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează, gîndurile curaţeşte şi ne izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele şi al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinţii Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziti şi povăţuiţi, să ajungem la unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei Tale celei neapropiate, ca bine eşti cuvîntat în vecii vecilor. Amin.

 

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

Nel nome del Signore benedici, padre.

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Именем Господним благослови, отче.

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti mai cinstită decît heruvimii şi mai mărita fără de asemanăre decît serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului binecuvintează, părinte.

 

S. Dio sia indulgente con noi e ci benedica; manifesti su di noi la luce del suo volto e abbia misericordia di noi.

L. Amen.

С. Боже, ущедри ны, и благослови ны, просвети лице Твое на ны, и помилуй ны.

Ч. Аминь.

P. Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează, luminează faţa Ta spre noi şi ne miluieşte.

C. Amin.

 

Nella Grande Quaresima si recita la preghiera di Sant'Efrem il Siro:

Signore e Sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di futilità, di brama di dominio, di vaniloquio. (una prosternazione)

Fa' invece grazia a me, tuo servo, di uno spirito di assennatezza, di umiltà, di tolleranza e di amore. (una prosternazione)

Sì, Signore e Re, donami di vedere le mie colpe e di non condannare mio fratello; poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen. (una prosternazione)

O Dio, purifica me peccatore. (12 inchini)

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. (поклон)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми рабу Твоему. (поклон)

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя согрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. (поклон)

Боже, очисти мя грешнаго. (12 малых поклонов)

Doamne şi Stăpînul vieţii mele, duhul trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie. (o metanie)

Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al răbdării şi al dragostei, daruieşte-l mie, slugii Tale. (o metanie)

Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să îmi văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că bine eşti cuvîntat în vecii vecilor. Amin. (o metanie

Dumnezeule, curaţeşte pe mine păcătosul. (12 metanii mici)

Si conclude ripetendo la preghiera per intero con una prosternazione alla fine.  

 

PREGHIERA ALLA TUTTASANTA MADRE-DI-DIO

del monaco Paolo del monastero della Benefattrice

Vergine immacolata, incontaminata, incorrotta e casta, Sposa di Dio, Sovrana, tu hai unito Dio Verbo agli uomini con il tuo parto straordinario, e congiunto ai cieli la natura della nostra stirpe che ne era stata scacciata; tu sei l'unica speranza dei disperati e l'aiuto dei combattuti, sollecito soccorso di chi ricorre a te e rifugio di tutti i cristiani: non detestarmi, peccatore ed esecrabile come sono, rovinato da pensieri, parole e atti riprovevoli e reso nella mente schiavo dei piaceri della vita per colpa della pigrizia; eppure, da Madre del Dio amico degli uomini, con lo stesso amore muoviti a compassione di me peccatore e dissoluto, e accetta la preghiera che ti offrono le mie vili labbra; e nella tua confidenza di madre implora il tuo Figlio, Sovrano e Signore nostro, di aprire anche a me le amorose viscere della sua bontà; e senza tenere conto delle mie innumerevoli colpe, mi converta alla penitenza e mi renda un provato esecutore dei suoi comandamenti. E tu siimi sempre accanto, pronta come sei alla misericordia, alla compassione e all'amore del bene; nella vita presente sii per me fervida avvocata, aiuto e baluardo contro le incursioni degli avversari e guidami alla salvezza; al momento della mia dipartita prenditi cura della mia misera anima e tienila lontana dalla tenebrosa vista dei demòni malvagi; e nel tremendo giorno del giudizio, liberami dalla punizione eterna e rendimi erede dell'ineffabile gloria del Figlio tuo e Dio nostro; che io l'ottenga, Sovrana mia, più che santa Madre-Di-Dio, con la tua mediazione e con il tuo soccorso, per opera della grazia e dell'amore per gli uomini dell'unigenito tuo Figlio e Signore, Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, al quale si addice ogni gloria, onore e adorazione insieme con il suo eterno Padre e con il suo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Нескверная, Неблазная, Нетленная, Пречистая, Чистая Дево, Богоневесто Владычице, яже Бога Слова человеком преславным Твоим Рождеством соединившая, и отринувшееся естество рода нашего небесным совокупльшая: яже ненадежных едина Надежда, и боримых помоще, готовое заступление к Тебе притекающих, и всех христиан прибежище. Не гнушайся мене грешнаго, сквернаго, скверными помыслы, и словесы, и деяньми всего себе непотребна сотворша, и разумом лености сластей жития раба бывша; но яко человеколюбиваго Бога Мати, человеколюбне умилосердися о мне грешнем и блуднем, и приими мое, еже от скверных устен приносимое Тебе моление, и Твоего Сына, и нашего Владыку и Господа, матернее Твое дерзновение употребляющи, моли, да отверзет и мне человеколюбныя утробы Своея благости, и презрев моя безчисленная прегрешения, обратит мя к покаянию, и Своих заповедей делателя искусна явит мя. И предстани мне присно, яко милостивая, и милосердая, и благолюбивая, в настоящем убо житии теплая Предстательнице и Помощнице, сопротивных нашествия отгоняющи, и ко спасению наставляющи мя: и во время исхода моего окаянную мою душу соблюдающи, и темныя зраки лукавых бесов далече от нея отгоняющи: в страшный же день суда вечныя мя избавляющи муки, и неизреченныя славы Твоего Сына и Бога нашего наследника мя показующи. Юже и да улучу, Владычице моя, Пресвятая Богородице, Твоим ходатайством и заступлением, благодатию и человеколюбием Единороднаго Сына Твоего, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Nepătată, neîntinată, nestricată, fără prihană, curată Fecioară, a lui Dumnezeu Mireasă, Stăpînă care pe Dumnezeu-Cuvîntul, cu oamenii, prin preaslăvită naşterea ta L-ai unit şi firea cea lepădată a neamului nostru cu cele cereşti ai împreunat-o, ceea ce ştii singură nădejdea celor fără de nădejde şi celor biruiţi ajutătoare; gata folositoare celor ce aleargă la tine şi tuturor creştinilor scăpare. Nu te scîrbi de mine cel păcătos şi întinat, care cu urîte gînduri, cu cuvinte şi cu fapte, pe mine de tot netrebnic m-am făcut şi prin lenea dulceţilor vieţii cu voia rob m-am făcut. Ci, ca ceea ce eşti Maica Iubitorului de oameni Dumnezeu, cu iubirea de oameni milostiveşte-te spre mine păcătosul şi întinatul şi primeşte rugăciunea mea ce se aduce ţie din buze necurate. Şi pe Fiul tău şi Stăpînul nostru şi Domnul, cu îndrăzneala Ta ca o Maică, cuprinzînd, roagă-L ca să-mi deschidă şi mie milostivirile cele iubitoare de oameni, ale bunătăţii Sale. Şi trecînd greşelile mele cele nenumărate, să mă întoarcă la pocăinţă şi lucrător poruncilor Sale iscusit să mă arate. Şi fii lîngă mine pururea ca o milostivă şi milosîrdă şi iubitoare de bine. În această viaţă de acum, caldă folositoare şi ajutătoare; năvălirile potrivnicilor oprindu-le şi la pocăinţă îndreptîndu-mă şi în vremea ieşirii mele, ticălosul meu suflet păzindu-l şi întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli, departe de la dînsul izgonindu-le. Şi în ziua înfricoşatei judecăţi, de munca cea veşnică izbăvindu-mă şi slavei celei negrăite a Fiului tău şi Dumnezeului nostru, moştean pe mine arătîndu-mă. Pe care să o şi dobîndesc, Stăpîna mea, Preasfîntă de Dumnezeu Născătoare, prin mijlocirea şi sprijinul tău. Cu harul si cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului tău, a Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine toată slava, cinstea, şi închinăciunea, împreună cu Cel făra de început a Lui Părinte şi cu Preasfîntul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Duhul Lui, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

PREGHIERA AL NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

del monaco Antioco del monastero del Pandetto

E concedi, o Sovrano, a noi che ora volgiamo al sonno, il riposo del corpo e dell'anima, custodiscici dal cupo sonno del peccato, come da ogni voluttà del buio e della notte. Calma gli impulsi delle passioni, spegni i dardi fiammeggianti del maligno diretti con inganno contro di noi; seda le ribellioni della nostra carne e sopisci ogni pensiero terreno e materiale. Donaci, o Dio, anche una mente vigile, un pensiero prudente, un cuore sobrio, un sonno leggero, al riparo da ogni fantasia satanica. E facci alzare al momento della preghiera, rafforzati nei tuoi comandamenti, serbando in noi stessi memoria intatta dei tuoi giudizi. Donaci di dedicare tutta la notte al canto della tua gloria per inneggiare, benedire e glorificare il tuttoinsigne e magnifico tuo nome: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

И даждь нам, Владыко, на сон грядущим покой тела и души, и сохрани нас от мрачнаго сна греховнаго, и от всякаго темнаго и нощнаго сладострастия: укроти стремления страстей, угаси разжженныя стрелы лукаваго, яже на ны льстивно движимыя: плоти нашея востания утоли, и всякое земное и вещественное наше мудрование успи. И даруй нам, Боже, бодр ум, целомудр помысл, сердце трезвящееся, сон легок и всякаго сатанина мечтания изменен. Возстави же нас во время молитвы утверждены в заповедех Твоих, и память судеб Твоих в себе тверду имуща: всенощное славословие нам даруй, во еже пети и благословити и славити пречестное и великолепое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Şi ne dă nouă Stăpîne, celor ce mergem spre somn, odihnă trupului şi sufletului; şi ne păzeşte pe noi de întunecatul somn al păcatului şi de toată întunecata şi cea de noapte patima a dulceţii. Conteneşte întărîtările patimilor, stinge săgetile vicleanului cele aprinse, cele pornite asupra noastră cu vicleşug. Zburdările trupului nostru le potoleşte şi tot gîndul nostru cel pământesc şi trupesc, adoarme-l. Şi ne dăruieşte nouă, Dumnezeule, minte deşteaptă, cuget curat, inimă trează, somn uşor şi de toată nălucirea satanei nestrămutat. Şi ne scoală pe noi în vremea rugăciunii, întăriţi în poruncile Tale, şi pomenirea judecăţilor Tale în noi nestricată avîndu-o. Cuvîntare de slavă Ta în toată noaptea ne dăruieste, ca să cîntăm, să binecuvîntam şi să slăvim prea cinstitul şi prea încuviinţatul Tău nume: al Tătalui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Gloriosissima Madre di Cristo Dio, semprevergine e benedetta, offri la nostra preghiera al Figlio tuo e Dio nostro, e chiedigli di salvare per mezzo tuo le nostre anime.

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша.

Preaslăvita pururea Fecioara, binecuvîntată de Dumnezeu Născătoare, du rugăciunea noastră la Fiul tău şi Dumezeul nostru, şi cere ca să mîntuiască prin tine sufletele noastre.

 

PREGHIERA DI SAN IOANNICHIO

La mia speranza è il Padre, il mio rifugio è il Figlio, la mia protezione è lo Spirito santo: Trinità santa, gloria a te.

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе.

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperămîntul meu este Duhul Sfînt: Treime Sfîntă, slavă Ţie.

 

Se la Grande Compieta è recitata privatamente, si leggono a questo punto i Tropari penitenziali, “Abbi misericordia di noi, Signore, abbi misericordia di noi...” e le Preghiere della Sera. Altrimenti si conclude con le seguenti preghiere:

CONGEDO

S. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.

L. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Kyrie eleison. (tre volte) Benedici.

С. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Ч. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, Аминь.

Господи помилуй (трижды). Благослови.

P. Slavă Ţie Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieşte (de trei ori). Binecuvintează.

 

Mentre tutti si mettono in ginocchio, S. legge la preghiera di congedo.

S. Sovrano abbondante di misericordia, Signore Gesù Cristo Dio nostro, per le intercessioni della tuttapura sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria; per la potenza della preziosa e vivifica Croce; per il patrocinio delle insigni celesti potenze incorporee; per le preghiere dell'insigne, glorioso profeta, precursore e battista Giovanni, dei santi, gloriosi e apostoli degni di ogni lode, dei santi, gloriosi e benvittoriosi martiri, dei venerabili e teofori padri nostri, dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna, e di tutti i tuoi santi: trova benaccetta la nostra preghiera, donaci il perdono delle nostre trasgressioni, proteggici sotto le tue ali, scaccia da noi ogni nemico e avversario, dà pace alla nostra vita. Signore, abbi misericordia anche del mondo tuo, e salva le nostre anime, qual buono e buono e amico degli uomini.

L. Amen.

С. Владыко многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, силою Честнаго и Животворящаго Креста, предстательствы честных Небесных Сил безплотных, честнаго славнаго пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и Богоносных отец наших, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, и всех Твоих святых, благоприятну сотвори молитву нашу. Даруй нам оставление прегрешений наших. Покрый нас кровом крилу Твоею. Отжени от нас всякаго врага и супостата. Умири нашу жизнь. Господи; помилуй нас и мир Твой, и спаси души наша, яко благ и Человеколюбец.

Ч. Аминь.

P. Stăpîne mult-Milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Stăpînei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci; uc folosinţele cinstitelor cereştilor puteri celor fără de trupuri; pentru rugăciunile cinstitului, măritului prooroc Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; ale sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale sfinţilor, măriţilor şi bunilor biruitori mucenici; ale preacuvioşilor şi purtătorilor de Dumnezeu părinţilor noştri; ale Sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana şi ale tuturor sfinţilor Tăi, bineprimită fă rugăciunea noastră; dăruieşte-ne iertare de greşealele noastre; acoperă-ne cu acoperămîntul aripilor Tale; izgoneşte de la noi pe tot vrăjmaşul şi pizmaşul; împacă viaţa noastră; Doamne miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta şi mîntuieşte sufletele noastre, ca un bun şi de oameni iubitor.

C. Amin.

 

Segue il rito del perdono.

S. Beneditemi, padri santi, e perdonate a me peccatore tutto quanto ho peccato in parole, fatti, pensieri e con tutti i miei sensi.

L. Dio ti perdoni, padre santo.

С. Благословите, отцы святии, и простите ми, грешному, елика согреших словом, делом, помышлением и всеми моими чувствы.

Ч. Бог простит ти, отче святый.

P. Binecuvîntaţi, părinţi sfinţiţi, şi mă iertaţi pe mine, păcătosul, tot ce am greşit cu cuvîntul, cu lucrul, cu gîndul şi cu toate simţurile mele.

C. Dumnezeu să te ierte, părinte sfinţite.

 

S. Preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), e per tutti i nostri fratelli in Cristo.

L. Kyrie eleison.

S. Per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito.

L. Kyrie eleison.

S. Per quelli che ci odiano e per quelli che ci amano.

L. Kyrie eleison.

S. Per quelli che hanno misericordia di noi e ci servono.

L. Kyrie eleison.

S. Per quelli che hanno chiesto a noi indegni di pregare per loro.

L. Kyrie eleison.

S. Per la liberazione dei prigionieri.

L. Kyrie eleison.

S. Per gli altri nostri padri e fratelli.

L. Kyrie eleison.

S. Per quelli che navigano in mare.

L. Kyrie eleison.

S. Per quelli che giacciono nelle malattie.

L. Kyrie eleison.

S. Preghiamo per l'abbondanza dei frutti della terra.

L. Kyrie eleison.

S. E per tutte le anime dei cristiani ortodossi.

L. Kyrie eleison.

S. Per i beati ierarchi ortodossi e i fondatori di questo santo tempio [oppure di questo santo monastero].

L. Kyrie eleison.

S. Per i nostri avi e per tutti gli altri nostri padri e fratelli che qui e ovunque giacciono piamente da ortodossi.

L. Kyrie eleison.

S. Diciamo anche per noi stessi.

L. Kyrie eleison. (tre volte)

S. Per le preghiere dei nostri santi padri, Signore Gesù Cristo, Dio nostro, abbi misericordia di noi.

L. Amen.

С. Помолимся о Великом Господине и Отце нашем, Святейшем Патриархе (...), и о господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите или архиепископе, (или преосвященнейшем епископе) (...), и всей во Христе братии нашей.

Ч. Господи, помилуй.

С. О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея.

Ч. Господи, помилуй.

С. О ненавидящих и любящих нас.

Ч. Господи, помилуй.

С. О милующих и служащих нам.

Ч. Господи, помилуй.

С. О заповедавших нам, недостойным, молитися о них.

Ч. Господи, помилуй.

С. О избавлении плененных.

Ч. Господи, помилуй.

С. О отшедших отцех и братиях наших.

Ч. Господи, помилуй.

С. О в мори плавающих.

Ч. Господи, помилуй.

С. О в немощех лежащих.

Ч. Господи, помилуй.

С. Помолимся и о изобилии плодов земных,

Ч. Господи, помилуй.

С. И о всякой души христиан православных.

Ч. Господи, помилуй.

С. Ублажим православныя архиереи, и ктиторы святаго храма сего [или святыя обители сея].

Ч. Господи, помилуй.

С. Родители наша, и вся прежде отшедшия отцы и братию нашу, зде лежащия, и повсюду православныя.

Ч. Господи, помилуй.

С. Рцем и о себе самех.

Ч. Господи помилуй. (трижды)

С. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.

Ч. Аминь.

P. Să ne rugăm pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarhul (...), şi pentru Domnul nostru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) (...), şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos.

C. Doamne miluieşte.

P. Pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei.

C. Doamne miluieşte.

P. Pentru cei ce ne urăsc şi pentru cei ce ne iubesc pe noi.

C. Doamne miluieşte.

P. Pentru cei ce ne miluiesc şi ne slujesc nouă.

C. Doamne miluieşte.

P. Pentru cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor; să ne rugăm pentru dînşii.

C. Doamne miluieşte.

P. Pentru izbăvirea celor robiţi.

C. Doamne miluieşte.

P. Pentru părinţii şi fraţii ai noştri.

C. Doamne miluieşte.

P. Pentru cei ce călătoresc pe ape.

C. Doamne miluieşte.

P. Pentru cei ce zac in neputinţe.

C. Doamne miluieşte.

P. Să ne rugăm pentru îmbelşugarea roadelor pamîntului.

C. Doamne miluieşte.

P. Şi pentru toate sufletele dreptmăritorilor creştini.

C. Doamne miluieşte.

P. Pentru fericiţi arhiereii ortodocşi şi pentru ctitorii ai sfîntului locaşului acestuia [său ale sfintei mănăstirii acesteia].

C. Doamne miluieşte.

P. Pentru strămoşii ai nostri şi pentru toţi părinţii şi fraţi ai noştri dreptmăritori creştini, care odihnesc aici şi pretutindeni.

C. Doamne miluieşte.

P. Să zicem şi pentru noi înşişi.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

P. Pentru rugăciunile sfintilor Părintilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi.

C. Amin.

 

Nei monasteri i fratelli fanno una prosternazione al superiore dicendo:

Benedicimi, padre santo, e perdona me peccatore.

Благослови, отче святый, и прости мя, грешнаго.

Binecuvintează, părinte sfinţite, şi iartă-mă pe mine, păcătosul.

 

Ricevuto il perdono dal superiore, ciascuno va alla sua cella dicendo la preghiera:

Perdona, Signore, quelli che ci odiano e ci opprimono. Fai del bene a quelli che ci fanno del bene. Dona ai nostri fretelli e parenti quello che chiedono in vista della salvezza e della vita eterna. Visita i malati e dona loro guarigione. Guida i naviganti, viaggia con i viandanti. Dona il perdono dei peccati a quelli che ci servono e che hanno misericordia di noi. Di quelli che hanno chiesto a noi indegni di pregare per loro, abbi misericordia secondo la tua grande misericordia. Ricordati, Signore, dei padri e fratelli nostri che si sono addormentati, e dona loro il riposo dove risplende la luce del tuo volto. Ricordati, Signore, dei nostri fratelli prigionieri e liberali da ogni pericolo, Ricordati, Signore, di quelli che portano frutti e fanno il bene nelle tue sante Chiese, e dona loro quanto chiedono in vista della salvezza e della vita eterna. Ricordati, Signore, anche di noi umili, peccatori e indegni tuoi servi, illumina la nostra mente con la luce della tua conoscenza, e guidaci sulla via dei tuoi comandamenti. Per le preghiere della purissima sovrana nostra, Madre-di-Dio e semprevergine Maria e di tutti i tuoi santi, poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, Человеколюбче. Благотворящим благосотвори. Братиям и сродником нашим даруй яже ко спасению прошения и жизнь вечную. В немощех сущия посети и исцеление даруй. Иже в мори управи. С путешествующими спутешествуй. Служащим и милующим нас, грехов оставление даруй. Заповедавших нам, недостойным, молитися о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопшия отцы и братию нашу, и упокой я, идеже присещает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братий наших плененных и избави я от всякаго обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и даждь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих. Молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии и всех Твоих святых. Яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Pe cei ce ne urăsc şi ne fac nouă strîmbătate, iartă-i Doamne. Celor ce ne fac bine, fă-le bine. Fraţilor şi rudeniilor noastre, dăruieşte-le cererile cele către mîntuire şi viaţă veşnică. Pe cei ce sunt în neputinţă, cercetează-i şi vindecare dăruieşte-le. Pe cei de pe mare, ocîrmuieşte-i. Cu cei călători împreună călătoreşte. Celor ce ne slujesc şi ne miluiesc pe noi, iertare păcatelor dăruieşte-le. Pe cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru dînsii, miluieşte-i după mare mila Ta. Pomeneşte, Doamne, pe cei mai înainte adormiţi, părintii şi fraţii noştri, şi-i odihneşte unde luminează lumina feţei Tale. Pomeneşte, Doamne, pe fraţii noştri cei din necazuri şi-i izbăveşte de toată primejdia. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce aduc daruri şi fac bine în Sfintele Tale Biserici şi le dă lor cererile cele către mîntuire şi viaţă veşnica. Pomeneşte-ne, Doamne, şi pe noi, smeriţii, păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, luminează mintea noastră cu lumina cunoştintei Tale şi ne îndreptează pe calea poruncilor Tale. Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpînei noastre, de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria şi ale tuturor sfinţilor Tăi, că bine eşti cuvîntat în vecii vecilor. Amin.

 

NOTE

Questo testo trilingue è stato pensato per le comunità ortodosse in Italia, particolarmente quelle del Patriarcato di Mosca, in cui si celebra in più lingue.

Il testo è stato allineato su quello in uso corrente nella Chiesa Ortodossa Russa.

Per ragioni di spazio e di praticità di lettura, non è stata inclusa la maggior parte delle rubriche che illustrano i gesti e le azioni cerimoniali.

 

SIGLE E ABBREVIAZIONI

(per la parte italiana)

 

S. Parti del sacerdote

L. Parti del lettore (e anche di tutti i fedeli)

 

Compilato a cura dell'igumeno Ambrogio (Patriarcato di Mosca) Torino, A.D. 2012

 

 

Răspândește:
Pagina principală  >  Texte slujbelor