Rubrica

 

Informazioni sulla chiesa in altre lingue

Mirrors.php?id=205  Mirrors.php?id=602  Mirrors.php?id=646  Mirrors.php?id=4898  Mirrors.php?id=2779 
Mirrors.php?id=204  Mirrors.php?id=206  Mirrors.php?id=207  Mirrors.php?id=208  Mirrors.php?id=3944 
Mirrors.php?id=647         
 

Calendario ortodosso

   

Scuola domenicale della parrocchia

   

Ricerca

 

In evidenza

11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 2 febbraio 2019)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 4 gennaio 2019)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: 19 luglio 2014)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  I padrini di battesimo e il loro ruolo nella vita del figlioccio  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  La preparazione al Matrimonio nella Chiesa ortodossa  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  La preparazione al Battesimo nella Chiesa ortodossa  
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Facebook
Inizio  >  Testi delle funzioni
  Rito delle Seconde Nozze

Testo trilingue italiano / slavonico / romeno (moldavo)

Clicca per SCARICARE il documento come PDF file 
Condividi:

0x01 graphic

 

RITO DELLE SECONDE NOZZE

Questo rito si usa quando entrambi gli sposi sono già stati incoronati almeno una volta.

[D.] Benedici, presule.

S. Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

[Д.] Благослови, владыко.

С. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

[D.] Binecuvintează, stăpîne.

P. Binecuvîntat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

     

Seguono le preghiere iniziali e il tropario del giorno.

GRANDE COLLETTA

D. In pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per l'unione di tutto preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per i Servi di Dio (...) e (...), per la loro protezione in Dio e per la loro vita comune, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché possano vivere bene in concordia, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché sia loro accordata la remissione dei peccati, la cancellazione delle colpe, il perdono delle iniquità volontarie e involontarie, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi, e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi, e gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О рабех Божиих (...) и (...), и еже о Бозе покрове, и сожитии их, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О еже спожити им добре во единомыслии, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О еже подати им прощение прегрешений, грехов очищение, прощение беззаконий вольных же и невольных, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru robii lui Dumnezeu (...) şi (...), pentru ocrotirea cea de la Dumnezeu şi pentru bună-vieţuirea lor împreună, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să vieţuiască ei în bună înţelegere, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să fie datorită lor iertarea greşealelor, curăţirea păcatelor şi iertarea fărădelegilor celor cu voie sau fără de voie, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

S. legge questa preghiera ad alta voce:

S. Dio eterno, tu riunisci nell'unità ciò che è separato e rendi indistruttibile il legame dell'amore: tu hai benedetto Isacco e Rebecca e li hai designati come eredi della tua promessa; tu stesso ora benedici i tuoi servi (...) e (...), dirigendoli in ogni sorta di buone azioni. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo al gloria, al Padre, al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Inchiniamo il nostro capo al Signore.

C. A te, Signore.

S. Signore nostro Dio che tra le nazioni ti sei scelto per sposa la pura vergine che è la Chiesa, benedici questo fidanzamento, unisci e conserva questi tuoi servitori nella pace e nella concordia.

Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Боже вечный, разстоящаяся собравый в соединение, и союз любве положивый им неразрушимый: благословивый Исаака и Ревекку, и наследники я Твоего обетования показавый: Сам благослови и рабы Твоя сия, имярек и имярек, наставляя я на всякое дело благое.

Яко милостивый и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Главы наша Господеви приклоним.

Х. Тебе, Господи.

С. Господи Боже наш, от язык предобручивый Церковь деву чистую, благослови обручение сие, и соедини, и сохрани рабы Твоя сия в мире и единомыслии.

Тебе бо подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Dumnezeule cel veşnic, Care pe cele despărţite le aduni întru unire şi ai pus dragostea legătură neîntreruptă; Cel ce ai binecuvîntat pe Isaac şi pe Rebeca şi i-ai arătat pe ei moştenitori făgăduinţei Tale; Însuţi binecuvîntează şi pe robii Tăi (...) şi (...), povăţuindu-i pe dînşii spre tot lucrul bun. Că milostiv şi iubitor de oameni eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Capetele noastre Domnului să le plecăm.

C. Ţie, Doamne.

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce dintre neamuri mai înainte Ţi-ai logodit Biserica, fecioară curată, binecuvintează logodna aceasta; uneşte şi păzeşte pe robii Tăi aceştia în pace şi într-un gînd.

Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

S. prende gli anelli. Dapprima con l'anello d'oro fa il segno della Croce sulla testa dell'uomo, dicendo (una o tre volte, secondo l'usanza):

S. Il servo di Dio (...) riceve per fidanzata la serva di Dio (...), nel nome del Padre, del Figlio e del santo Spirito, amen.

С. Обручается раб Божий, имярек, рабе Божией, имярек, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.

P. Se logodeşte robul lui Dumnezeu (...), cu roaba lui Dumnezeu (...), în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, Amin.

E gli infila l'anello al dito della mano destra.    

Poi, prendendo l'anello d'argento, fa lo stesso con la donna, dicendo(una o tre volte, secondo l'usanza):

S. La serva di Dio (...) riceve per fidanzato il servo di Dio (...), nel nome del Padre, del Figlio e del santo Spirito, amen.

С. Обручается раба Божия, имярек, рабу Божию, имярек, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь.

P. Se logodeşte roaba lui Dumnezeu (...), cu robul lui Dumnezeu (...), în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, Amin.

E le infila l'anello al dito della mano destra. Poi i testimoni scambiano agli sposi gli anelli per tre volte.    

 

D. Preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

S. Sovrano Signore Dio nostro, tu che fai grazia a tutti e di tutti ti prendi cura, che scruti i segreti degli uomini e hai conoscenza di ogni cosa, cancella i nostri peccati, e perdona le colpe dei tuoi servi, chiamandoli alla penitenza e accordando loro il perdono delle colpe, l'espiazione dei peccati e la remissione di tutte le iniquità volontarie e involontarie. Tu che conosci la debolezza della natura umana, avendoci formati e creati, che hai perdonato a Rahab la cortigiana, che hai accettato la penitenza del pubblicano, non ricordare i peccati commessi per ignoranza fin dalla giovinezza, perché se tu consideri le colpe, o Signore, Signore chi resisterà davanti a te? E quale essere vivente sarà giustificato al tuo cospetto? Tu solo infatti sei giusto, senza peccato, santo, longanime, molto misericordioso, pieno di bontà, che perdoni le cattiverie degli uomini. Tu, Maestro, che fai vivere insieme i tuoi Servi (...) e (...), uniscili l'uno all'altra con l'amore; dona loro la conversione del pubblicano, le lacrime della cortigiana, la confessione del ladrone, affinché compiano i tuoi comandamenti nell'accordo e nella pace, e facendo penitenza con tutto il loro cuore essi siano resi degni del tuo regno celeste. Poiché tu sei il creatore di ogni cosa, e a te innalziamo la gloria, al Padre, al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

С. Владыко Господи Боже наш, всех щадяй, о всех промышляяй, тайная ведый человеческая, и всех ведение имеяй, очисти грехи наша, и беззаконие прости твоих рабов, призываяй я в покаяние, подая им прощение прегрешений, грехов очищение, прощение беззаконий вольных же и невольных, ведый немощное человеческаго естества, создателю, и содетелю: иже Рааву блудницу простивый, и мытарево покаяние приемый, не помяни грехов наших неведения от юности. Аще бо беззакония назриши Господи, Господи, кто постоит Тебе, или какая плоть оправдается пред Тобою? Ты бо Един еси Праведен, Безгрешен, Свят, Многомилостив, Многоблагоутробен, и Сожалеющий о человеческих злодеяниях. Ты, Владыко, присвоивый рабы Твоя (...) и (...), соедини их любовью друг к другу: даруй им мытарево обращение и блудницы слезы, да покаянием от всего сердца своего во единомыслии и мире заповеди Твоя делающе, сподобятся и Небеснаго Твоего Царствия. Яко Ты еси строитель всех, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

P. Stăpîne Doamne Dumnezeul nostru, care pe toţi îi miluieşti si de toate porţi grijă, Cel ce ştii cele ascunse ale oamenilor şi ai cunoştinţă de toate, curăţeşte păcatele noastre şi iartă fărădelegile robilor Tăi chemîndu-i pe dînşii la pocăinţă, şi dîndu-le lor iertare de greşeli, curăţire de păcate, dezlegare fărădelegilor celor de voie şi fără de voie. Cel ce ştii neputinţa firii omeneşti, Ziditorule şi Făcătorule, Care ai iertat pe Rahav cea desfrînată şi ai primit pocăinţa vameşului, nu pomeni păcatele tinereţii cele făcute de noi din neştiinţă. Căci de vei căuta spre fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Sau cine se va îndreptăţi înaintea Ta? Că numai Tu singur eşti drept, fără de păcat, sfînt, mult-milostiv, mult-îndurat, şi-Ţi pare rău de răutăţile oamenilor. Tu, Stăpîne, Cel ce ai însoţit pe robii Tăi aceştia (...), uneşte-i unul cu altul în dragoste, dăruieşte-le lor întoarcerea vameşului, lacrimile desfrînatei, mărturisirea tîlharului; ca, prin pocăinţă din toată inima lor, într-un gînd şi în pace făcînd poruncile Tale, să se învrednicească şi de

împărăţia Ta cea cerească. Pentru că Tu eşti chivernisitorul tuturor şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

D. Preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

S. Signore Gesù Cristo, Verbo di Dio, che essendo stato elevato sulla preziosa croce, hai strappato la condanna che pesava su di noi e ci hai liberato dalla dominazione diabolica, cancella le iniquità dei tuoi servi, che non avendo potuto sopportare la calura del giorno e la febbre della carne, vengono ad unirsi con un secondo legame matrimoniale, come tu hai stabilito per mezzo del tuo vaso d'elezione, l'Apostolo Paolo, che, a causa della nostra debolezza, ha detto: "Meglio sposarsi nel Signore, che bruciare". Tu stesso dunque, come buono e amico degli uomini, abbi misericordia, perdona, abbi compassione, dimentica, rimettici le nostre colpe, poiché tu hai caricato le nostre miserie sulle tue spalle. Nessun uomo infatti è senza peccato, anche se la sua vita non dura che un giorno; nessuno è senza macchia, se non tu solo che hai portato una carne senza peccato e che, nell'eternità, ci accordi l'impassibilità.

Poiché tu sei il Dio dei penitenti, e a te innalziamo la gloria, al Padre, al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

С. Господи Иисусе Христе, Слове Божий, вознесыйся на честнем и животворящем Кресте, и еже на ны рукописание растерзавый, и насилия диаволя избавлей нас, очисти беззакония рабов Твоих: зане зноя и тяготы дневныя, и плотскаго разжжения не могуще понести во второе брака общение сходятся: якоже законоположил еси сосудом избрания Твоего Павлом, рекий нас ради смиренных: лучше есть о Господе посягати, нежели разжизатися. Сам яко благ и человеколюбец, помилуй и прости, очисти, ослаби, остави долги наша: яко Ты еси недуги наша на рамена вземый: никтоже бо бысть безгрешен, аще и един день живота его есть, или кроме порока, токмо Ты един еси плоть носяй безгрешно, и вечное нам даровавый безстрастие.

Яко ты еси Бог, Бог кающихся, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

P. Doamne Iisuse Hristoase, Cuvîntul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai înălţat pe cinstita şi de viaţă făcătoare Cruce şi ai rupt zapisul care era asupra noastră, şi ne-ai izbăvit pe noi din stăpînirea diavolului, curăţeşte fărădelegile robilor Tăi, pentru că, neputînd purta zaduful şi greutatea zilei şi aprinderea trupească, vin împreună la primirea nunţii a doua, precum ai pus lege prin Pavel apostolul, vasul Tău cel ales, care a zis pentru noi smeriţii că mai bine este a se căsători în Domnul decît a arde. Însuţi, ca un bun şi iubitor de oameni, miluieşte şi iartă, curăţeşte, slăbeşte şi lasă greşelile noastre, că nimeni nu este fără de păcat sau fără de întinare, chiar dacă viaţa lui este de o singură zi; numai Tu singur ai purtat trup fără a săvîrşi păcat şi ne-ai dăruit şi nouă nepătimire în viaţa cea de veci. Că Tu eşti Dumnezeul nostru, Dumnezeul celor ce se pocăiesc, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

Dopo questa preghiera il servizio religioso prosegue come di solito per l'incoronazione, a partire dalla terza preghiera del rito nuziale:

S. Dio santo, tu che hai formato l'uomo dalla polvere...

С. Боже Святый, создавый от персти человека...

P. Dumnezeule cel sfînt, Care din ţărînă ai făcut

pe om...

SIGLE E ABBREVIAZIONI

(per la parte italiana)

S. Parti del sacerdote

D. Parti del diacono (in assenza del diacono, spettano al sacerdote)

[D.] Parti riservate al diacono (in assenza del diacono, si omettono)

L. Parti del lettore

C. Parti del coro (e anche di tutti i fedeli)

 

 

Compilato a cura dell'igumeno Ambrogio (Patriarcato di Mosca) Torino, A.D. 2012

Condividi:
Inizio  >  Testi delle funzioni