Rubrica

 

Informazioni sulla chiesa in altre lingue

Mirrors.php?locale=it&blogsPage=33&id=205  Mirrors.php?locale=it&blogsPage=33&id=602  Mirrors.php?locale=it&blogsPage=33&id=646  Mirrors.php?locale=it&blogsPage=33&id=4898  Mirrors.php?locale=it&blogsPage=33&id=2779 
Mirrors.php?locale=it&blogsPage=33&id=204  Mirrors.php?locale=it&blogsPage=33&id=206  Mirrors.php?locale=it&blogsPage=33&id=207  Mirrors.php?locale=it&blogsPage=33&id=208  Mirrors.php?locale=it&blogsPage=33&id=3944 
Mirrors.php?locale=it&blogsPage=33&id=647         
 

Calendario ortodosso

   

Scuola domenicale della parrocchia

   

Ricerca

 

In evidenza

11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 11 ottobre 2019)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 17 settembre 2019)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: 19 luglio 2014)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  I padrini di battesimo e il loro ruolo nella vita del figlioccio  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  La preparazione al Matrimonio nella Chiesa ortodossa  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  La preparazione al Battesimo nella Chiesa ortodossa  
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Facebook
Informazioni sulla chiesa in altre lingue
  Serbo (caratteri latini)
 
Condividi:

MOSKOVSKA PATRIJARŠIJA

PRAVOSLAVNA PAROHIJA

"SVETITELJA MAKSIMA, EPISKOPA TORINA"

Parohija preuzima na sebe duhovnu brigu o pravoslavnim hrišćanima Moskovske patrijaršije u gradu Torinu i u Pijemontu/Valle d'Aosta

ADRESA CRKVE

Strada Val San Martino, 7 - 10131 Torino

Broj telefona: 011-819.6205

Bogosluženje se održava na italijanskom, crkveno slavenskom i na rumunjskom/moldavskom

PRAVOSLAVNA PAROHIJA MOSKOVSKE PATRIJARŠIJE U TORINU

Pravoslavna parohija Moskovskog Patrijarhata u Torinu je posvećena Svetitelju Maksimu (V vek), prvi episkop grada i otac crkve.

Pamjat svetoga pokrovitelja slavi se 25 juna (8 jula za pravoslavne koji se pridržavaju starog kalendara).

Parohija je osnovana u eparhiji Korsunskoj, kao ostale crkve Moskovske Patrijaršije u Francuskoj, Italiјi, Švajcarskoj, Španiji i Portugalu.

Godine 1993.,zajednica italijanskih pravoslavnih vernika naznačila je začeće ovdašnje parohije Svetitelja Maksima. Na početku njenog postojanja parohija nije imala svoje stalno sedište, nego je bila prinuđena da prihvati gostoprimstvo u raznim delovima grada, kako bi konačno 2001. godine našla svoje stalno mesto u hramu Hrista Iskupitelja (na fotografiji), smešten na obroncima turinskog brega.

Službe se odvijaju po crkvenom Tipikonu (pravila bogoslužebnja) Ruske Pravoslavne crkve na italijanskom, crkveno - slavenskom i na rumunjskom jeziku.

Većina vernika proizlazi iz republike Moldavije, a značajno je i prisutstvo pravoslavnih iz Ukrajine, Rusije i Italije, kao i vernika drugih narodnosti iz Belorusije, Rumunjske, nekadašnje Jugoslavije, Gruzije i iz Bugarske.

Misionarski duh je bio oduvek odlika ruske crkve, tako i naša parohija, pored pastirskog rukovodstva pravoslavnih vernika u Pijemontu, i u Valle d’Aosta, nastoji da razvije autentičnu mesnu zajednicu posvećenu svedočenju Pravoslavne vere na Zapadu.

Na samim počecima, parohija italijanskih pravoslavnih vernika se je odlikovala ne samo u organizaciji, nego i u prijemu vernika koji su se imigrirali u Italiju.

U odnosu na sve zainteresovane za život parohije, nastojimo da radimo kao kulturni posrednici poruke Pravoslavlja, a iznad svega, na prevodima bogoslužbenih i himnografičkih tekstova crkve na lokalni jezik.

Budući da je, svedačanstvo Pravoslavne vere neodvojivo od njenih stremljenja ka razvitku idealnih odnosa sa predstavnicima drugih hrišćanskih konfesija, naša parohija vodi aktivan dijalog na temu o pitanju istine vere sa hrišćanima drugih kultova u Torinu.

Nalazimo se u situaciju da odbijemo predloge zajedničkog učestvovanja u službama jer one predstavljaju uvek rizik dogmatičkoga minimalizma, a ponekad i na simboličnom nivou. Draže nam je da se prizovemo na ponovno izučavanje korena hrišćanstva (i u kojoj meri smo zaboravili našu zajedničku crkvenu tradiciju), osim toga, ono što nam je od bitne važnosti: prihvatanje imigranata i njihovо integrisanje ili uključenje u svakidašnji život grada.

Kao što je poznato, jedan od osnovnih problema hrišćanstva je održavanje života zajednice; za nas nije jednostavno ostvarrenje ovog ideala. Naše crkve sačinjavaju ljudi različitih socijalnih i kulturnih razina, koje, pored toga razdvaja i jezična barijera, pa i razlika u mentalitetu.

Iako parohija nije financirana i održava se zahvaljujući izuzetnoj velikodušnosti svih vernika, ne smemo da zaboravimo da su brojni pravoslavni vernici posljednje imigracije još uvek u teškoj situaciji i da se suočavaju sa ekonomskim problemima; iz tog razloga se trudimo, proporcionalno našim mogućnostima, da ih podržimo, naročito one kojima je naša pomoć najpotrebnija i zato nastojimo da im budemo bliski kako u kulturnoj delatnosti tako molitvi.