Rubrica

 

Informazioni sulla chiesa in altre lingue

Mirrors.php?locale=it&amp%3Bcat_id=32&amp%3Bid=7014&id=205  Mirrors.php?locale=it&amp%3Bcat_id=32&amp%3Bid=7014&id=602  Mirrors.php?locale=it&amp%3Bcat_id=32&amp%3Bid=7014&id=646  Mirrors.php?locale=it&amp%3Bcat_id=32&amp%3Bid=7014&id=4898  Mirrors.php?locale=it&amp%3Bcat_id=32&amp%3Bid=7014&id=2779 
Mirrors.php?locale=it&amp%3Bcat_id=32&amp%3Bid=7014&id=204  Mirrors.php?locale=it&amp%3Bcat_id=32&amp%3Bid=7014&id=206  Mirrors.php?locale=it&amp%3Bcat_id=32&amp%3Bid=7014&id=207  Mirrors.php?locale=it&amp%3Bcat_id=32&amp%3Bid=7014&id=208  Mirrors.php?locale=it&amp%3Bcat_id=32&amp%3Bid=7014&id=3944 
Mirrors.php?locale=it&amp%3Bcat_id=32&amp%3Bid=7014&id=647         
 

Calendario ortodosso

   

Scuola domenicale della parrocchia

   

Ricerca

 

In evidenza

11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 29 giugno 2019)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 22 giugno 2019)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: 19 luglio 2014)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  I padrini di battesimo e il loro ruolo nella vita del figlioccio  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  La preparazione al Matrimonio nella Chiesa ortodossa  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  La preparazione al Battesimo nella Chiesa ortodossa  
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Facebook
Inizio  >  Documenti  >  Database Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 3
Database Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'LIMIT 0,1' at line 3
  La Divina Liturgia di san Giovanni Crisostomo

Testo trilingue italiano / slavonico / romeno

Clicca per SCARICARE il documento come PDF file  
Condividi:

 

 

S./D. O Dio, purifica me peccatore e abbi misericordia di me. (tre volte)

С./Д. Боже, очисти мя грешнаго, и помилуй мя. (трижды)

P./D. Dumnezeule, curaţeşte pe mine păcătosul şi mă miluieşte. (de trei ori)

 

S./D. Re celeste, Consolatore, Spirito della verità, che sei ovunque presente e tutto ricolmi, scrigno dei beni e dispensatore di vita, vieni, e dimora in noi, e purificaci da ogni macchia, e salva, o Buono, le nostre anime.

 

 

(nel periodo pasquale:)

Cristo è risorto dai morti: con la morte ha vinto la morte, e a chi giace nei sepolcri ha elargito la vita.

 

Gloria a Dio negli eccelsi, e sulla terra pace, tra gli uomini la benevolenza. (due volte)

Signore, schiudi le mie labbra, e la mia bocca annunzierà la tua lode.

 

[D.] È tempo di agire per il Signore. Benedici, presule.

S. Benedetto il nostro Dio, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

[D.] Prega per me, presule santo.

S. Il Signore indirizzi i tuoi passi.[D.] Ricordati di me, presule santo.

S. Si ricordi di te il Signore Dio nel suo regno, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

[D.] Amen.

С./Д. Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, душы наша.

 

 

 

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

 

Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. (дважды)

Господи, устне мои отверзеши, и уста моя восвестят хвалу Твою.

 

 

[Д.] Время сотворити Господеви, владыко, благослови.

С. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.

[Д.] Помолися о мне, владыко святый.

С. Да исправит Господь стоны твоя.

[Д.] Помяни мя, владыко святый.

С. Да помянет тя Господь Бог во царствии своем всегда, ныне и присно и во веки веков.

[Д.] Аминь.

P./D. Împarate ceresc, Mîngiietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le plineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mîntuieşte, Bunule, sufletele noastre.

 

Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcînd, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.

 

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pamînt pace, între oameni bunăînvoire. (de două ori)

Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

 

[D.] Vremea este a face Domnului, binecuvintează, stăpîne.

P. Binecuvîntat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

[D.] Roagă-te pentru mine, stăpîne.

P. Să îndrepteze Domnul paşii tăi spre tot lucrul bun.

[D.] Pomeneşte-mă, stăpîne.

P. Să te pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

[D.] Amin.

 

 

BENEDIZIONE INIZIALE

 

 

[D.] Benedici, presule.

S. Benedetto il regno del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

[Д.] Благослови, владыко.

С. Благословенно царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

[D.] Binecuvintează, stăpîne.

S. Binecuvîntată este împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

GRANDE COLLETTA

 

 

D. In pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per l'unione di tutto preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), per l'insigne presbiterio, per il diaconato in Cristo, per tutto il clero e il popolo preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

Д. Миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), чеснтем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

D. Cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarhul ..., şi pentru Domnul nostru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) ..., pentru cinstita preoţime şi întru Hristos diaconime şi pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

 

D. Per questa città (oppure contrada, o per questo santo monastero), per ogni città e contrada e per quelli che con fede vi abitano preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri e per la loro salvezza preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

Д. О граде сем (или веси сей или святей обители сей), всяком граде, стране и верою живущих в них Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О плавающих, путешествующих, недугующих,страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

 

D. Pentru oraşul acesta (sau ţara aceasta, sau sfînta obşte aceasta), pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelşugarea roadelor pămîntului şi pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru cei ce călătoresc pe ape şi pe uscat, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mîntuirea lor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mînia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

S. Signore, Dio nostro, il tuo potere è ineffabile e la tua gloria incomprensibile; la tua misericordia è immensa e il tuo amore per gli uomini è indicibile: tu stesso, Sovrano, secondo la tua benignità, guarda su di noi e su questo santo tempio e opera tra di noi e tra quelli che pregano con noi le tue copiose misericordie e le tue indulgenze.

 

 

 

S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

PRIMA ANTIFONA (Salmo 102)

 

 

C1. Benedici, anima mia, il Signore. Benedetto sei tu, Signore./ Benedici, anima mia, il Signore/ e tutto il mio intimo il suo santo nome.

C2. Benedici, anima mia, il Signore/ e non scordare tutte le sue ricompense.

C1. Egli perdona tutte le tue iniquità,/ guarisce tutte le tue infermità.

C2. Libera dalla corruzione la tua vita,/ ti corona di misericordie e di indulgenze.

C1. Sazia di beni la tua brama,/ sarà rinnovata come di aquila la tua giovinezza.

C2. Opera misericordie il Signore,/ e il giudizio per tutti quelli che subiscono ingiustizia.

C1. Ha fatto conoscere le sue vie a Mosè,/ ai figli di Israele le sue volontà.

C2. Indulgente e misericordioso è il Signore,/ longanime e abbondante di misericordia.

C1. Non per sempre sarà adirato,/ né in eterno sarà in collera.

C2. Non secondo i nostri peccati ha agito con noi,/ né secondo le nostre iniquità ci ha ricompensati.

 

Х1. Благослови душе моя Господа./ Благословен еси Господи./ Благослови душе моя Господа,/ и вся внутренняя моя имя святое Его.

Х2. Благослови, душе моя, Господа,/ и не забывай всех воздаяний Его.

Х1. Очищающаго вся беззакония твоя,/ исцеляющаго вся недуги твоя.

Х2. Избавляющаго от истления живот твой,/ венчающаго тя милостию и щедротами.

Х1. Исполняющаго во благих желание твое:/ обновится яко орля юность твоя.

Х2. Творяй милостыни Господь,/ и судбу всем обидимым.

Х1. Сказа пути своя Моисеови,/ сыновом Израилeвым хотения своя.

Х2. Щедр и милостив Господь,/ долготерпелив и многомилостив.

Х1. Не до конца прогневается,/ ниже во век враждует.

 

C1. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Bine eşti cuvîntat, Doamne./ Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul,/ şi toate cele din lăuntrul meu numele cel sfînt al Lui.

C2. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul/ şi nu uita toate răsplătirile Lui.

C1. Pre Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale,/ pe Cel ce vindecă toate bolile tale.

C2. Pre Cel ce izbaveşte din stricăciune viaţa ta;/ pre Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări.

C1. Pre Cel ce umple de bunătăţi pofta ta;/ înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.

C2. Cel ce face milostenie, Domnul,/ şi judecată tuturor celor ce li se face strîmbătate.

C1. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise,/ fiilor lui Israel voile Sale.

C2. Îndurat şi milostiv este Domnul,/ îndelung-Răbdător şi mult-Milostiv.

C1. Nu pînă în sfîrşit Se va iuţi,/ nici în veac Se va mînia.

 

 

C1. Perché come l'altezza del cielo dalla terra/ il Signore ha rafforzato la sua misericordia su quelli che lo temono.

C2. Quanto dista l'oriente dall'occidente,/ ha allontanato da noi le nostre iniquità.

C1. Come un padre ha misericordia dei figli,/ ha avuto misericordia il Signore di quelli che lo temono.

C2. Perché egli sa di che siamo plasmati,/ si ricorda che siamo polvere.

C1. L'uomo, come l'erba i suoi giorni:/ come un fiore del campo, così sfiorirà.

C2. Perché un soffio passa in lui/ e non ci sarà più, e non conoscerà più il suo luogo.

C1. Ma la misericordia del Signore è da sempre e in eterno/ su quelli che lo temono.

C2. E la sua giustizia sui figli dei figli,/ per coloro che custodiscono la sua alleanza/ e si ricordano dei suoi comandi/ per compierli.

C1. Il Signore ha preparato nel cielo il suo trono/ e il suo regno domina tutto.

C2. Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli,/ potenti e forti esecutori della sua parola/ appena udite la voce delle sue parole.

C1. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere,/ suoi ministri esecutori della sua volontà.

Х2. Не по беззакониeм нашым сотворил eсть нам,/ ниже по грехом нашым воздал eсть нам.

Х1. Яко по высоте небесней от земли,/ утвердил eсть Господь милость свою на боящихся eго.

Х2. Eлико отстоят востоцы от запад,/ удалил eсть от нас беззакония наша.

Х1. Якоже щедрит oтец сыны,/ ущедри Господь боящихся eго.

Х2. Яко той позна создание наше,/ помяну, яко персть eсмы.

Х1. Человек, яко трава дние eго,/ яко цвет селный, тако оцветет.

Х2. Яко дух пройде в нем,/ и не будет, и не познает ктому места своего.

Х1. Милость же Господня от века и до века/ на боящихся eго.

Х2. И правда eго на сынех сынов,/ хранящих завет eго/ и помнящих заповеди eго/ творити я.

Х1. Господь на небеси уготова престол свой,/ и цартво eго всеми обладает.

Х2. Благословите Господа, вси ангели eго,/ сильнии крепостию, творящии слово eго,/ услышати глас словес eго.

Х1. Благословите Господа, вся силы eго,/ слуги eго, творящии волю eго.

C2. Nu după păcatele noastre a făcut nouă,/ nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă.

C1. Ci, cît este de departe cerul de pămînt,/ atît este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El.

C2. Pe cît sît de departe răsăriturile de la apusuri,/ depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.

C1. În ce chip miluieşte tatăl pe fii,/ aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dînsul.

C2. Că El a cunoscut zidirea noastră;/ adusu-Şi-a aminte că ţărînă sîntem.

C1. Omul, ca iarba zilele lui,/ ca floarea cîmpului; aşa va înflori.

C2. Că duh a trecut peste el/ şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său.

C1. Iar mila Domnului din veac în veac/ spre cei ce se tem de Dînsul.

C2. Şi dreptatea Lui spre fii fiilor,/ spre cei ce păzesc legămîntul Lui./ Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui,/ ca să le facă pe ele.

C1. Domnul în cer a gătit scaunul Său/ şi împărăţia Lui peste toţi stăpîneşte.

C2. Binecuvîntaţi pe Domnul toţi îngerii Lui,/ cei puternici la vîrtute, care faceţi cuvîntul Lui,/ şi auziţi glasul cuvintelor Lui.

C1. Binecuvîntaţi pe Domnul toate puterile Lui,/ slugile Lui, care faceţi voia Lui.

 

 

C2. Benedite il Signore, voi tutte sue opere,/ in ogni luogo del suo dominio.

C1. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

C2. E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

C1. Benedici, anima mia, il Signore/ e tutto il mio intimo il suo santo nome./ Benedetto sei tu, Signore.

Х2. Благословите Господа, вся дела eго/ на всяком месте владычества eго.

Х1. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

Х2. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Х1. Благослови душе моя Господа,/ и вся внутренняя моя, имя святое Его./ Благословен еси Господи.

C2. Binecuvîntaţi pe Domnul toate lucrurile Lui;/ în tot locul stăpînirii Lui.

C1. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

C2. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

C1. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul/ şi toate cele din lăuntrul meu numele cel Sfînt al Lui./ Bine eşti cuvîntat, Doamne.

PICCOLA COLLETTA

 

 

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

S. Signore, Dio nostro, salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Custodiscici la pienezza della tua Chiesa, santifica quelli che amano la maestà della tua casa. Glorificali con la tua divina potenza e non abbandonare noi che speriamo in te.

 

 

S. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că a Ta este stăpînirea, şi a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

SECONDA ANTIFONA (Salmo 145)

 

 

C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Х. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

C. Slava Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

 

C1. Loda, anima mia, il Signore;/ loderò il Signore nella mia vita,/ salmeggerò al mio Dio finché esisto.

C2. Non confidate nei principi, nei figli degli uomini,/ che non hanno salvezza.

C1. Uscirà il suo spirito/ e ritornerà alla sua terra./ In quel giorno periranno tutti i suoi pensieri.

C2. Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe,/ la cui speranza è nel Signore suo Dio.

C1. È lui che ha fatto il cielo e la terra,/ il mare e tutto ciò che è in essi.

C2. Custodisce la verità in eterno,/ opera il giudizio per chi subisce ingiustizia,/ dà cibo agli affamati.

C1. Il Signore scioglie gli incatenati;/ il Signore fa sapienti i ciechi.

C2. Il Signore rialza gli oppressi;/ il Signore ama i giusti.

C1. Il Signore custodisce i forestieri./ Solleverà l'orfano e la vedova/ e farà sparire la via dei peccatori.

C2. Regnerà il Signore in eterno, il tuo Dio, Sion, di generazione in generazione.

Х1. Хвали, душе моя, Господа./ Восхвалю Господа в животе моем,/ пою Богу моему дондеже есмь.

Х2. Не надейтеся на князи, на сыны человеческия,/ в нихже нет спасения.

Х1. Изыдет дух его,/ и возвратится в землю свою:/ в тот день погибнут вся помышления его.

Х2. Блажен, ему же Бог Иаковль помощник его,/ упование его на Господа Бога своего.

Х1. Сотворшаго небо и землю,/ море, и вся яже в них.

Х2. Хранящаго истину в век,/ творящаго суд обидимым,/ дающаго пищу алчущим.

Х1. Господь решит окованныя,/ Господь умудряет слепцы.

Х2. Господь возводит низверженныя,/ Господь любит праведники.

Х1. Господь хранит пришельцы,/ сира и вдову приимет,/ и путь грешных погубит.

Х2. Воцарится Господь во век,/ Бог твой, Сионе, в род и род.

C1. Laudă, suflete al meu, pre Domnul. / Lăuda-voi pre Domnul în viaţa mea,/ cînta-voi Dumnezeului meu pînă ce voi fi.

C2. Nu vă nădăjduiţi spre boeri, spre fiii oamenilor,/ întru care nu este mîntuire.

C1. Ieşi-va duhul lui,/ şi se vor întoarce în pămîntul său,/ în ziua aceea vor pieri toate gîndurile lui.

C2. Fericit este, căruia Dumnezeu lui Iacob este ajutorul lui,/ nădejdea lui, spre Domnul Dumnezeul lui.

C1. Spre cel ce a făcut cerul şi pămîntul,/ marea şi toate cele ce sînt într-însele.

C2. Spre cel ce păzeşte adevărul în veac,/ spre cel ce face judecată celor năpăstuiţi,/ spre cel ce dă hrană celor flămînzi.

C1. Domnul dezleagă pe cei ferecaţi în obezi,/ Domnul înţelepţeşte orbii.

C2. Domnul ridică pe cei surpaţi,/ Domnul iubeşte pe cei drepţi.

C1. Domnul păzeşte pe cei nemernici./ Pe sărăcul şi pe văduvă va primi/ şi calea păcătoşilor o va pierde.

C2. Împăraţi-va Domnul în veac,/ Dumnezeul tău, Sioane, în neam şi în neam.

 

C. E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Х. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

C. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

C. Figlio unigenito e Verbo di Dio, pur essendo immortale, hai accettato per la nostra salvezza di incarnarti dalla santa Madre-di-Dio e semprevergine Maria; senza mutare ti sei fatto uomo, Cristo Dio, e, crocifisso, hai calpestato la morte con la morte; Tu sei uno della santa Trinità e sei glorificato insieme con il Padre e con il santo Spirito: salvaci.

Х. Единородный Сыне и Слове Божий безсмертен сый,/ изволивый спасения нашего ради/ воплотитися от святыя Богородицы и Приснодевы Марии,/ непреложно вочеловечивыйся,/ распныйся же, Христе Боже, смертию смерть поправый,/ един сый Святыя Троицы,/ спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.

C. Unule-Născut, Fiule şi Cuvîntul lui Dumnezeu, Cel ce eşti fără de moarte, şi ai primit, pentru mîntuirea noastră, a Te întrupa din Sfînta Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria; Carele neschimbat Te-ai întrupat. Şi răstignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfînta Treime, împreună slăvit cu Tatăl şi cu Duhul Sfînt, mîntuieşte-ne pe noi.

PICCOLA COLLETTA

 

 

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

S. Tu che ci hai donato queste preghiere comuni e concordi, promettendo che se anche due o tre saranno unanimi nel tuo nome accorderai le loro richieste: tu stesso anche ora adempi le richieste dei tuoi servi in ciò che è utile, donaci nel secolo presente la conoscenza della tua verità ed elargiscici in quello futuro la vita eterna.

 

 

S. Poiché tu sei Dio buono e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Яко благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

TERZA ANTIFONA - LE BEATITUDINI (Mt 5:1-11)    

 

 

C. Nel tuo regno ricordati di noi, Signore,/ quando sarai giunto nel tuo regno.

Su 12

C1. Beati i poveri nello spirito,/ poiché è loro il regno dei cieli.

C2. Beati i sofferenti,/ poiché saranno consolati.

Su 10

C1. Beati i mansueti,/ poiché erediteranno la terra.

C2. Beati gli affamati e assetati di giustizia,/ poiché saranno saziati.

Su 8

C1. Beati i misericordiosi,/ poiché otterranno misericordia.

C2. Beati i puri di cuore,/ poiché vedranno Dio.

Su 6

C1. Beati i pacificatori,/ poiché saranno chiamati figli di Dio.

C2. Beati i perseguitati per causa di giustizia,/ poiché è loro il regno dei cieli.

Su 4

C1. Beati siete quando vi oltraggeranno/ e vi perseguiteranno, e diranno ogni malvagia parola contro di voi, mentendo, a causa mia.

C2. Gioite ed esultate,/ poiché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

C1. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

C2. E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Х. Во царствии Твоем помяни нас, Господи,/ егда приидеши во царствии Твоем.

На 12

Х1. Блажени нищии духом,/ яко тех есть Царство Небесное.

Х2. Блажени плачущии,/ яко тии утешатся.

На 10

Х1. Блажени кротцыи,/ яко тии наследят землю.

Х2. Блажени алчущии и жаждущии правды,/ яко тии насытятся.

На 8

Х1. Блажени милостивии,/ яко тии помиловани будут.

Х2. Блажени чистии сердцем,/ яко тии Бога узрят.

На 6

Х1. Блажени миротворцы,/ яко тии сынове Божии нарекутся.

Х2. Блажени изгнани правды ради,/ яко тех есть Царство Небесное.

На 4

Х1. Блажени есте егда поносят вам,/ и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради.

Х2. Радуйтеся и веселитеся,/ яко мзда ваша многа на небесех.

Х1. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

Х2. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

C. Întru Împărăţia Ta, pomeneşte-ne pe noi Doamne,/ cînd vei veni întru Împărăţia Ta.

Pe 12

C1. Fericiţi cei săraci cu duhul/ că a acelora este Împărăţia cerurilor.

C2. Fericiţi cei ce plîng,/ că aceia se vor mîngîia.

Pe 10

C1. Fericiţi cei blînzi,/ că aceia vor moşteni pămîntul.

C2. Fericiţi cei ce flămînzesc şi însetoşează de dreptate,/ că aceia se vor sătura.

Pe 8

C1. Fericiţi cei milostivi,/ că aceia se vor milui.

C2. Fericiţi cei curaţi cu inima,/ că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

Pe 6

C1. Fericiţi făcătorii de pace,/ că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

C2. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,/ că acelora este Împărăţia cerurilor.

Pe 4

C1. Fericiţi veţi fi cînd vă vor ocărî pe voi/ şi vă vor [pri]goni şi vor zice tot cuvîntul rău împotriva voastră, minţind, pentru Mine.

C2. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi/ că plata voastră multă este în ceruri.

C1. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

C2. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

PICCOLO INGRESSO

 

 

(sommessamente)

D. Preghiamo il Signore.

(тихо)

Д. Господу помолимся.

(în taină)

D. Domnului să ne rugăm.

S. Sovrano, Signore Dio nostro, tu hai costituito nei cieli schiere ed eserciti di angeli e arcangeli per servire la tua gloria: fa' che con il nostro ingresso avvenga l'ingresso dei santi angeli, che concelebrino con noi e glorifichino insieme con noi la tua bontà. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

 

 

[D.] Benedici, presule, il santo ingresso.

S. Benedetto l'ingresso al tuo santuario, in ogni tempo: ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

D. Sapienza, in piedi.

C. Venite, adoriamo Cristo e prosterniamoci a lui. Salva, Figlio di Dio, risorto dai morti (se è domenica; se è feriale: mirabile tra i santi), noi che ti cantiamo: Alleluia.

[Д.] Благослови, владыко, Святый вход.

С. Благословен вход святых твоих, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

 

Д. Премудрость, прости.

Х. Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из мертвых (или во святых дивен сый), поющия Ти: аллилуиа.

[D.] Binecuvintează, stăpîne, sfînta intrare.

P. Binecuvîntată este intrarea Sfinţilor Tăi, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.

D. Înţelepciune, drepţi.

C. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos. Mîntuieşte-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai înviat din morţi (iar de nu este duminică, Cel ce eşti minunat întru sfinţi), pe noi cei ce-ţi cîntăm Ţie: Aliluia.

C. canta di seguito tropari, contaci e teotochii previsti dalle rubriche.

 

INNO TRISAGIO

 

S. Dio santo, che riposi nel santuario, sei cantato dai serafini con gli accenti del trisagio, sei glorificato dai cherubini e sei adorato da ogni potenza celeste: tu hai portato tutte le cose dal non essere all'essere, creando l'uomo secondo la tua immagine e somiglianza e adornandolo di tutti i tuoi doni. Tu dai a chi chiede sapienza e intelligenza e non disprezzi il peccatore, ma hai stabilito la penitenza per la salvezza; hai reso degni noi, umili e indegni tuoi servi, anche in quest'ora di stare innanzi alla gloria del tuo santo altare e di offrirti la dovuta adorazione e glorificazione. Tu stesso, Sovrano, accetta dalla bocca di noi peccatori l'inno trisagio e visitaci nella tua bontà. Perdonaci ogni colpa sia volontaria che involontaria, santifica le nostre anime e i nostri corpi e dacci di servirti in santità tutti i giorni della nostra vita, per le preghiere della santa Madre-di-Dio e di tutti i santi che da sempre ti sono graditi.

 

 

[D.] Benedici, presule, il tempo del trisagio.

[Д.] Благослови, владыко, время Тривятаго.

[D.] Binecuvintează, stăpîne, timpul cîntării celei intreit sfinte.

 

 

S. Poiché santo sei tu, Dio nostro, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre...

D. Signore, salva i pii, e ascoltaci.

D. E nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Яко свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно...

[Д.] Господи, спаси благочестивыя, и услыши ны.

Д. И во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că Sfînt eşti, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea...

[D.] Doamne mîntuieşte pe cei binecredincioşi şi ne auzi pe noi.

D. Şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

C. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi. (tre volte)

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Santo Immortale: abbi misericordia di noi.

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi.

Х. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Святый бессмертный, помилуй нас.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас.

C. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi.

A Natale, Teofania, Vigilia delle Palme, Grande Sabato, Pasqua e Pentecoste si canta:

 

Quanti in Cristo siete stati battezzati, di Cristo vi siete rivestiti. Alleluia.

Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуиа.

Cîţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat. Aliluia.

All'Esaltazione della Santa Croce e alla terza domenica di Quaresima si canta:

 

 

La tua Croce noi veneriamo, Sovrano, e la tua santa risurrezione glorifichiamo.

Кресту Твоему покланяемся, владыко, и святое воскресение Твое славим.

Crucii Tale ne închinăm, stăpîne, şi Sfîntă Învierea Ta o [lăudăm şi o] mărim.

 

[D.] Comanda, presule.

S. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

[D.] Benedici, presule, il trono alto.

S. Benedetto sei tu sul trono di gloria del tuo regno, tu che siedi sui cherubini, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

[Д.] Повели, владыко.

С. Благословен Грядый во имя Господне.

[Д.] Благослови, владыко, Горний престол.

С. Благословен еси на престоле Славы Царствия Твоего, седяый на Херувимех, всегда, ныне и присно и во веки веков.

[D.] Porunceşte, stăpîne.

P. Binecuvîntat este cel ce vine întru numele Domnului.

[D.] Binecuvintează, stăpîne, scaunul cel de sus.

P. Binecuvîntat eşti pe tronul slavei împărăţiei Tale, Cel ce şezi pe Heruvimi, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 

D. Stiamo attenti.

S. Pace a tutti.

L. E allo spirito tuo.

D. Sapienza.

L. Prochimeno. Salmo di Davide. Tono ...

Д. Вонмем.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Премудрость.

Ч. Прокимен. Псалом Давидов. Глас ...

D. Să luăm aminte.

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Înţelepciune.

C. Prochimen. Psalm al lui David. Glas...

(Prochimeno)

 

 

D. Sapienza.

L. Lettura dagli atti dei santi apostoli (oppure: dalla lettera del santo apostolo Paolo a ..., oppure: dalla lettera del santo apostolo ... a tutte le Chiese).

D. Stiamo attenti.

Д. Премудрость.

Ч. Деяний святых апостол чтение, или К (...) послания святаго апостола Павла чтение, или Соборнаго послания (...) чтение.

Д. Вонмем.

D. Înţelepciune.

C. Din Faptele sfinţilor Apostoli citire, sau: Din Epistola către (...) a Sfîntului Apostol Pavel citire, sau: Din Epistola sobornicească a lui (...) citire.

D. Să luăm aminte.

(Lettura dall'Apostolo)

 

S. Fa' risplendere nei nostri cuori, Sovrano amico degli uomini, la luce incorruttibile della tua intelligenza divina, e apri gli occhi del nostro pensiero alla comprensione delle tue predicazioni evangeliche: infondi in noi anche il timore dei tuoi beati comandamenti, affinché, calpestati tutti i desideri carnali, possiamo raggiungere una vita spirituale, pensando e facendo tutto ciò che è di tuo gradimento. Sei tu infatti l'illuminazione delle nostre anime e dei nostri corpi, Cristo Dio, e a te innalziamo la gloria, con il tuo eterno Padre, e il tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

 

 

S. Pace a te.

L. E allo spirito tuo.

D. Sapienza.

L. Alleluia: Tono ...

C. Alleluia. (tre volte)

[D.] Benedici, presule, l'annunciatore del santo glorioso apostolo ed evangelista (...).

S. Dio, per le preghiere del santo e glorioso apostolo ed evangelista (...), degno di ogni lode, ti dia la parola per dare l'annuncio con grande forza, per il compimento del vangelo del suo diletto Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo.

[D.] Amen.

С. Мир ти.

Ч. И духови твоему.

Д. Премудрость.

Ч. Аллилуиа. Глас ...

Х. Аллилуиа. (трижды)

[Д.] Благослови, владыко, благовестителя святаго апостола и евангелиста (...).

С. Бог, молитвами святаго,

славнаго, всехвалнаго апостола и евангелиста (...), да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, во исполнение Евангелиа возлюбленнаго Сына Своего, Господа нашего Iисуса Христа.

[Д.] Аминь.

P. Pace ţie.

C. Şi duhului tău.

D. Înţelepciune.

C. Aliluia. Glas ...

C. Aliluia. (de trei ori)

[D.] Binecuvintează, stăpîne, pe binevestitorul Sfîntului Apostol şi Evanghelist (...).

P. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfîntului, întru tot laudatului Apostol şi Evanghelist (...) să-ţi dea cuvînt ţie, celui ce binevesteşti, cu putere multă, spre împlinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.

[D.] Amin.

 

S. Sapienza, in piedi, ascoltiamo il santo vangelo. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Lettura dal santo Vangelo secondo (...)

C. Gloria a te, Signore, gloria a te.

S. Stiamo attenti.

С. Премудрость, прости, услышим святаго Евангелиа. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. От (...) святаго Евангелиа чтение.

Х. Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

С. Вонмем.

P. Cu înţelepciune, drepţi, să ascultăm Sfînta Evanghelie. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Din Sfînta Evanghelie de la (...) citire.

C. Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.

P. Să luăm aminte.

(Lettura dal Vangelo)

 

 

S. Pace a te che hai annunciato il vangelo.

D. E allo spirito tuo.

C. Gloria a te, Signore, gloria a te.

С. Мир ти, благовествующему.

Ч. И духови твоему.

Х. Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

P. Pace ţie, celui ce ai binevestit.

D. Şi duhului tău.

C. Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.

SUPPLICA INTENSA

 

 

D. Diciamo tutti da tutta l'anima, e da tutta la nostra mente diciamo.

C. Kyrie eleison.

D. Signore onnipotente, Dio dei nostri padri, noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison.

D. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

Д. Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем.

Х. Господи, помилуй.

Д. Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй.

Д. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

D. Să zicem toţi, din tot sufletul şi din tot cugetul nostru să zicem.

C. Doamne miluieşte.

D. Doamne, Atotstăpînitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieşte.

D. Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

S. Signore, Dio nostro, accetta questa supplica intensa dai tuoi servi, e abbi misericordia di noi secondo l'abbondanza della tua misericordia, e manda le tue indulgenze su di noi e su tutto il tuo popolo, che attende la tua copiosa misericordia.

 

 

D. Ancora preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), e per tutti i nostri fratelli in Cristo.

Д. Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), и всей во Христе братии нашей.

D. Încă ne rugăm pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarh (...), şi pentru Domnul nostru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) (...), şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos.

 

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito, affinché [nella loro moderatezza anche noi] viviamo una vita calma e tranquilla, in tutta pietà e purezza.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per i nostri fratelli sacerdoti, ieromonaci e per tutta la nostra fratellanza in Cristo.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per i beati e sempre commemorati santissimi patriarchi degli ortodossi, per i fondatori di questo santo tempio (oppure di questo santo monastero), e per tutti i nostri padri e fratelli ortodossi, che già riposano e giacciono qui e ovunque.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per ottenere misericordia, vita, pace, salvezza, visitazione, perdono e remissione dei peccati per i servi di Dio, fratelli di questo santo tempio (oppure di questo santo monastero).

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per quelli che portano frutti e fanno il bene, operano e cantano in questo tempio santo e degno di ogni rispetto, e per il popolo qui presente, che attende da te grandi e copiose misericordie.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о братиях наших священницех, священномонасех и о всем во Христе братстве нашем.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о блаженных и приснопамятных святейших патриарсех православных, и создателех святаго храма сего, и о всех прежде-почивших отцех и братиях наших, зде лежащих и повсюду православных.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, просщении и оставлении грехов рабов Божиих, братии святаго храма сего (или святыя обители сея).

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, ca [şi noi întru liniştea lor], viaţă lină şi fără gîlceavă să vieţuim întru toată bună credinţa şi curăţenia.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru fraţii noştri preoţi, ieromonahi, şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea pomeniţii patriarhi ortodocşi, pentru ctitorii ai sfîntului locaşului acestuia şi pentru toţi cei mai dinainte adormiţi părinţii şi fraţi ai noştri dreptmăritori creştini, care odihnesc aici şi pretutindeni.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mîntuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu enoriaşi, ctitori şi binefăcători ai sfîntului locaşului acestuia.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în sfînta şi întru tot cinstita biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc şi cîntă şi pentru tot poporul care stă înainte şi aşteaptă de la Tine mare şi bogată milă.

 

C. Kyrie eleison. (tre volte)

Х. Господи, помилуй. (трижды)

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

 

S. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

In certi giorni dell'anno (di regola, non alla domenica, né alle dodici grandi feste, né alla festa patronale) segue la:

 

COLLETTA PER I DEFUNTI

 

 

D. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per il riposo delle anime dei defunti servi di Dio (...), e che sia loro perdonata ogni colpa, volontaria e involontaria.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Che il Signore Dio ponga le loro anime dove i giusti riposano.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Chiediamo le misericordie di Dio, il regno dei cieli e la remissione dei loro peccati a Cristo, il Re immortale e nostro Dio.

C. Concedi, Signore.

 

Д. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (...), и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Яко да Господь Бог учинит душы их, идеже праведнии упокояются.

Д. Милости Божия, Царства Небеснаго, и оставления грехов их у Христа безсмертнаго Царя и Бога нашего просим

Х. Подай, Господи.

D. Miluieşte-ne pe noi Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiţilor robilor lui Dumnezeu (...) şi pentru ca să li se ierte lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Ca Domnul Dumnezeul nostru să aşeze sufletele lor unde drepţii se odihnesc

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Mila lui Dumnezeu, Împărăţia Cerurilor şi iertarea păcatelor lor, de la Hristos Impăratul cel fără de moarte şi Dumnezeul nostru să cerem.

C. Dă Doamne.

 

D. Preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

Д. Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

D. Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

 

 

S. Dio degli spiriti e di ogni carne, che hai calpestato la morte, hai annientato la forza del diavolo, e hai donato la vita al mondo tuo: tu stesso, Signore, fa' che le anime dei tuoi servi defunti (...) riposino in un luogo luminoso, in un luogo verdeggiante, in un luogo di riposo, da dove sono fuggiti dolore, tristezza e gemito. Perdona, qual Dio buono e amico degli uomini, ogni peccato da loro commesso con la parola, o con l'azione, o con il pensiero, poiché non c'è uomo che viva senza peccare: tu sei infatti il solo senza peccato, la tua giustizia è la giustizia nei secoli, e la tua parola è verità.

С. Боже духов и всякия плоти, смерть поправый, и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, сам, Господи, упокой душы усопших рабов Твоих (...) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание: всякое согрешение содеянное ими, словом, или делом, или помышлением, яко благий человеколюбец Бог прости. Яко несть человек, иже жив будет, и не согрешит: Ты бо един токмо без греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.

P. Dumnezeul duhurilor şi a tot trupul, Care ai călcat moartea şi pe diavolul l-ai surpat şi ai dăruit viaţă lumii tale, însuţi Doamne, odihneşte sufletele adormiţilor robilor Tăi (...) în loc luminat, în loc de verdeaţa, în loc de odihna, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi suspinarea. Şi orice greşeală au săvîrşit ei cu cuvîntul, cu lucrul, sau cu gîndul, ca un Dumnezeu bun şi iubitor de oameni, iartă-le lor. Ca nu este om, care să fie viu şi să nu greşească; numai Tu singur eşti fără de păcat; dreptatea Ta este dreptate în veac, şi cuvîntul Tau, adevărul.

 

S. Poiché sei tu la risurrezione, la vita e il riposo dei defunti tuoi servi (...), Cristo Dio nostro, e a te innalziamo la gloria, con il tuo eterno Padre e con il tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Яко Ты еси воскресение, живот, и покой усопших раб Твоих (...), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că Tu eşti Învierea şi Viaţa şi odihna adormiţilor robilor Tăi (...), Hristoase, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi celui fără de început al Tău Părinte şi Preasfîntului şi bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

COLLETTA PER I CATECUMENI

 

 

D. Fate preghiere, voi catecumeni, al Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Noi fedeli, preghiamo per i catecumeni, che il Signore abbia misericordia di loro.

C. Kyrie eleison.

Д. Помолитеся, оглашеннии, Господеви.

Х. Господи, помилуй.

Д. Вернии, о оглашенных помолимся, да Господь помилует их.

Х. Господи, помилуй.

 

D. Rugaţi-vă cei chemaţi, Domnului.

C. Doamne miluieşte.

D. Cei credincioşi, pentru cei chemaţi să ne rugăm, ca Domnul să-i miluiască pe dînşii.

C. Doamne miluieşte.

 

 

D. Li istruisca con la parola della verità.

C. Kyrie eleison.

D. Riveli loro il vangelo della giustizia.

C. Kyrie eleison.

D. Li unisca alla santa, cattolica e apostolica sua Chiesa.

C. Kyrie eleison.

D. Salvali, abbi misericordia di loro, soccorrili e custodiscili, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Voi catecumeni, inchinate il vostro capo al Signore.

C. A te, Signore.

Д. Огласит их словом истины.

Х. Господи, помилуй.

Д. Открыет им Евангелие правды.

Х. Господи, помилуй.

Д. Соединит их святей Своей соборней и Апостольстей Церкви.

Х. Господи, помилуй.

Д. Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Оглашеннии, главы вашя Господеви приклоните.

Х. Тебе, Господи.

D. Să-i înveţe pe dînşii cuvîntul adevărului.

C. Doamne miluieşte.

D. Să le descopere lor Evanghelia dreptăţii.

C. Doamne miluieşte.

D. Să-i unească pe dînşii cu Sfînta sa sobornicească şi apostolească Biserică.

C. Doamne miluieşte.

D. Mîntuieşte, miluieşte, apără şi-i păzeşte pe dînşii, Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Cei chemaţi, capetele voastre Domnului să le plecaţi.

C. Ţie Doamne.

S. Signore, nostro Dio, che abiti negli eccelsi e guardi su ciò che è umile, che hai inviato sul genere umano la salvezza del Figlio tuo unigenito e Dio, il nostro Signore Gesù Cristo: guarda sui tuoi servi i catecumeni che hanno chinato il loro collo a te e rendili degni nel tempo opportuno del lavacro della rigenerazione, della remissione dei peccati e della veste dell'incorruttibilità; uniscili alla tua Chiesa santa, cattolica e apostolica e annoverali nel tuo gregge eletto.

 

 

S. Affinché anch'essi con noi glorifichino il tuttoinsigne e magnifico tuo nome, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Да и тии с нами славят пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

S. Că şi aceştia împreună cu noi să slăvească preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

RINVIO DEI CATECUMENI

 

 

D. Quanti siete catecumeni, uscite.

D2. Voi catecumeni, uscite.

D. Quanti siete catecumeni, uscite. Nessuno dei catecumeni rimanga. Quanti siamo fedeli: ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

Д. Елицы оглашеннии, изыдите.

Д2. Оглашении изыдите. Д. Елицы оглашеннии, изыдите. Да никто от оглашенных. Елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

D. Cîţi sînteţi chemaţi, ieşiţi.

D2. Cei chemaţi, ieşiţi.

D. Cîţi sînteţi chemaţi, ieşiţi. Ca nimenea din cei chemaţi [să nu rămîna]. Cîţi sîntem credincioşi, iară şi iară cu pace Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

 

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodisci, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Sapienza.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Премудрость.

 

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Înţelepciune.

S. Ti rendiamo grazie, Signore, Dio delle potenze, che ci hai resi degni di stare anche ora davanti al tuo santo altare e di prosternarci alle tue indulgenze per i nostri peccati e le ignoranze del popolo. Accetta, o Dio, la nostra preghiera, fa' che siamo degni di offrirti preghiere, suppliche e sacrifici incruenti per tutto il tuo popolo; e consenti a noi, che tu hai posto in questo servizio, con la potenza del tuo santo Spirito, di invocarti senza condanna e senza inciampo nella pura testimonianza della nostra coscienza in ogni tempo e luogo, affinché esaudendoci tu sia misericordioso verso di noi nell'abbondanza della tua bontà.

 

 

S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

GRANDE COLLETTA E SECONDA ORAZIONE PER I FEDELI

 

 

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

[D.] Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

[D.] Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per l'unione di tutto preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

[D.] Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

 

 

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

[Д.] О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

[Д.] О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

[Д.] О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

 

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

[D.] Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

[D.] Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

[D.] Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

 

 

[D.] Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Sapienza.

[Д.] О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Премудрость.

 

[D.] Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mînia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Înţelepciune.

S. Di nuovo e più volte ci prosterniamo a te e ti preghiamo, o buono e amico degli uomini, perché tu, guardando dall'alto alla nostra preghiera, purifichi le nostre anime e i nostri corpi da ogni macchia della carne e dello spirito e ci conceda di stare innanzi al tuo santo altare senza colpa e senza condanna. Concedi, o Dio, anche a quelli che pregano con noi di progredire nella vita, nella fede e nell'intelligenza spirituale; da' loro sempre di servirti con timore e amore e di partecipare senza colpa e senza condanna ai tuoi santi misteri e di essere resi degni del tuo regno celeste.

 

 

S. Affinché, custoditi dal tuo potere in ogni tempo, innalziamo a te la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Яко да под державою Твоею всегда храними, Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Ca sub stăpînirea Ta totdeauna fiind păziţi, Ţie slavă să înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

INNO CHERUBICO

 

 

C. Noi che misticamente raffiguriamo i cherubini, e alla vivifica Trinità cantiamo l'inno tre volte santo, deponiamo ora ogni affanno della vita...

Х. Иже херувимы тайно образующе, и животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение...

C. Noi, care pe Heruvimi tainic închipuim şi făcătoarei de viaţă Treimi întreit-sfîntă cîntare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm...

S. Nessuno fra i legati dai desideri e dalle voluttà della carne è degno di accostarsi, di avvicinarsi, o di servirti, Re della gloria: servirti è infatti grande e terribile perfino alle stesse potenze celesti. Eppure, per l'ineffabile e immenso tuo amore per gli uomini, ti sei fatto uomo senza mutamento né cambiamento, e ti sei fatto nostro sommo sacerdote, e ci hai affidato la consacrazione di questo sacrificio incruento, qual Sovrano di tutto: solo tu infatti, Signore nostro Dio, dòmini sulle cose del cielo e della terra, tu che sei assiso sul trono dei cherubini, che sei il Signore dei serafini e il Re di Israele, che sei il solo santo e riposi nel santuario. Ti prego dunque, o unico buono e pronto ad ascoltare: guarda su di me peccatore e inutile tuo servo, e purificami l'anima e il cuore dalla cattiva coscienza, e mettimi in grado, con la potenza del tuo santo Spirito, rivestito qual sono della grazia del
sacerdozio, di stare innanzi a questa santa mensa e consacrare il tuo santo e purissimo corpo e il tuo prezioso sangue. Vengo a te, infatti, chinando il collo e ti prego: non distogliere da me il tuo volto, e non escludermi dai tuoi servi, ma rendi degno me, peccatore e indegno tuo servo, di offrirti questi doni. Tu infatti sei colui che offre e che è offerto, che riceve e che è distribuito, Cristo Dio nostro, e noi innalziamo la gloria a te, assieme al tuo eterno Padre, e al tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

 

 

S./D. O Dio, purifica me peccatore e abbi misericordia di me. (tre volte)

S. Noi che misticamente raffiguriamo i cherubini, e alla vivifica Trinità cantiamo l'inno tre volte santo, deponiamo ora ogni affanno della vita...

S./D. ...per accogliere il Re dell'universo, invisibilmente scortato dalle schiere angeliche. Alleluia, Alleluia, Alleluia. (tre volte)

[D.] Solleva, presule.

S. Sollevate le vostre mani verso il santuario e benedite il Signore.

С./Д. Боже, очисти мя грешнаго, и помилуй мя. (трижды)

С. Иже херувимы тайно образующе, и животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение...

С./Д. ...яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. (трижды)

[Д.] Восми, владыко.

С. Восмите руки ваша во святая и благословите Господа.

P./D. Dumnezeule, curaţeşte pe mine păcătosul şi mă miluieşte. (de trei ori)

P. Noi, care pe Heruvimi tainic închipuim şi făcătoarei de viaţă Treimi întreit-sfîntă cîntare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm...

P./D. ...ca pe Împăratul tuturor să întîmpinăm, pe Cel în chip nevăzut înconjurat de cetele îngereşti. Aliluia, Aliluia, Aliluia. (de trei ori)

[D.] Ridică, stăpîne.

P. Ridicăţi mîinile voastre la cele sfinte şi binecuvîntaţi pe Domnul.

GRANDE INGRESSO

 

 

D. Il Signore Dio si ricordi nel suo regno del gran presule e padre nostro (...), santissimo Patriarca di Mosca e di tutta la Rus', e del presule nostro (...), eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo o sacratissimo Vescovo) di (...), in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

Д. Великаго Господина и Отца нашего (...), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего (...), высокопреосвященнейшаго митрополита (или архиепископа или преосвященнейшаго епископа) (...), да помянет Господь Бог во царствии своем, всегда, ныне и присно и во веки веков.

D. Pe Marele Domn şi Părintele nostru (...), Prea Fericitul Patriarh al Moscovei şi ale intregi Rusii, şi pe Domnul nostru (...), Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) (...), să-i pomenească Domnul Dumnezeu, întru Împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 

 

 

 

S. Il Signore Dio si ricordi nel suo regno [dei sacratissimi metropoliti, arcivescovi e vescovi, e di tutto l'ordine sacerdotale e monastico, del clero della chiesa e dei fratelli di questo santo tempio,] di voi e di tutti i cristiani ortodossi, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. [Преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы, священнический и монашеский чин, и причет

церковный, братию святаго храма сего,] вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во царствии своем, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

P. [Pe Prea Sfinţiţi Mitropoliţii, Arhiepiscopii şi Episcopii, per tot cinul preoţesc şi călugăresc, per tot clerul bisericesc şi pe fraţii ale sfintei biserici acestea,] şi pe voi pe toţi, dreptmăritorilor creştini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

C. Amen. Per accogliere il Re dell'universo, invisibilmente scortato dalle schiere angeliche. Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Х. Аминь. Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

C. Amin. Ca pe Împăratul tuturor să întîmpinăm, pe Cel în chip nevăzut înconjurat de cetele îngereşti. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

 

[D.] (sommessamente) Il Signore Dio si ricordi nel suo regno del tuo sacerdozio.

S. (sommessamente) Il Signore Dio si ricordi nel suo regno del tuo diaconato, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

[D.] Amen.

[Д.] (тихо) Да помянет Господь Бог священство твое во царствии своем.

С. (тихо) Священнодиаконство твое да помянет Господь Бог во царствии своем, всегда, ныне и присно и во веки веков.

[Д.] Аминь.

[D.] (în taină) Preoţia ta să o pomenească Domnul Dumnezeu, întru împărăţia Sa.

P. (în taină) Diaconia ta să o pomenească Domnul Dumnezeu, întru împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

[D.] Amin.

S. Il nobile Giuseppe, deposto dal legno il tuo purissimo corpo, lo avvolse in una sindone pura e in aromi, e lo depose in un sepolcro nuovo.

 

Tu eri nella tomba con il corpo e negli inferi con l'anima qual Dio; eri in paradiso con il ladrone, e in trono, o Cristo, con il Padre e con lo Spirito, tutto ricolmando, o incircoscritto.

 

Come portatore di vita, come più bello del paradiso, davvero, o Cristo, il tuo sepolcro apparve più luminoso di ogni talamo reale, fonte della nostra risurrezione.

 

Benefica, Signore, nel tuo compiacimento Sion e siano riedificate le mura di Gerusalemme. Allora ti compiacerai del sacrificio di giustizia, dell'oblazione e di olocausti; allora offriranno vitelli sul tuo altare.

 

 

S. Ricordati di me, fratello e concelebrante.

[Д.] Помяни мя, брате и сослужителю.

P. Pomeneşte-mă, frate şi împreună-slujitorule.

 

 

[D.] Il Signore Dio si ricordi nel suo regno del tuo sacerdozio. Prega per me, presule santo.

S. Lo Spirito santo verrà su di te e la potenza dell'Eccelso ti adombrerà.

[D.] Lo Spirito stesso sarà insieme a noi tutti i giorni della nostra vita. Ricordati di me, presule santo.

S. Il Signore Dio si ricordi di te nel suo regno, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

[D.] Amen.

[Д.] Да помянет Господь Бог священство твое во царствии своем. Помолися о мне, владыко святый.

С. Дух Святый найдет на тя, и сила вишнаго осенит тя.

[Д.] Тойже Дух содействует нам вся дни живота нашего. Помяни мя, владыко святый.

С. Да помянет тя Господь Бог во царствии своем, всегда, ныне и присно и во веки веков.

[Д.] Аминь.

[D.] Preoţia ta să o pomenească Domnul Dumnezeu, întru împărăţia Sa. Roagă-te pentru mine, stăpîne.

P. Duhul Sfînt să vină peste tine şi puterea celui Preaînalt să te umbrească.

[D.] Acelaşi Duh să lucreze împreuna cu noi în toate zilele vieţii noastre. Pomeneşte-mă, stăpîne.

P. Să te pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

[D.] Amin.

SUPPLICA DOPO IL GRANDE INGRESSO

 

 

D. Completiamo la nostra preghiera al Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per i preziosi doni presentati, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Chiediamo al Signore che tutto il giorno sia perfetto, santo, pacifico e senza peccato.

C. Concedi, Signore.

Д. Исполним молитву нашу Господеви.

Х. Господи, помилуй.

Д. О предложенных честных Дарех Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

 

D. Să plinim rugăciunea noastră Domnului.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru Cinstitele Daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credintă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mînia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Ziua toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de păcat, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

 

D. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle nostre anime e dei nostri corpi.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore il perdono e la remissione dei nostri peccati e delle nostre colpe.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore ciò che è buono e utile alle nostre anime e la pace per il mondo.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore di concludere il tempo che resta della nostra vita in pace e conversione.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo una fine cristiana della nostra vita, senza dolore, senza rimorso, pacifica, e una buona difesa innanzi al tremendo tribunale di Cristo.

C. Concedi, Signore.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

Д. Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и добраго ответа на страшнем судищи Христове просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

D. Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Milă şi iertare de păcatele şi de greşealele noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Sfîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşatoarea judecată a lui Hristos, să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

S. Signore Dio onnipotente, unico santo, che accetti il sacrificio di lode da quelli che ti invocano di tutto cuore, accetta anche la preghiera di noi peccatori, e portaci al tuo santo altare, e mettici in grado di offrirti doni e sacrifici spirituali per i nostri peccati e le ignoranze del popolo, e rendici degni di trovar grazia innanzi a te, affinché il nostro sacrificio ti possa essere gradito, e lo Spirito buono della tua grazia dimori su di noi, su questi doni presentati e su tutto il tuo popolo.

 

 

 

S. Per le indulgenze del Figlio tuo unigenito, con il quale tu sei benedetto, con il tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Щедротами Единороднаго Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Cu îndurările Unuia Născut Fiului Tău, cu care eşti binecuvîntat, împreună cu Prea Sfîntul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

PROCLAMAZIONE DI PACE

 

 

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Amiamoci gli uni gli altri, affinché confessiamo con una sola mente.

C. Padre, Figlio e santo Spirito, Trinità consustanziale e indivisa.

S. (sommessamente) Ti amerò, Signore, mia forza: il Signore è il mio sostegno e il mio rifugio. (tre volte)

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы.

Х. Отца и Сына, и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную.

С. (тихо) Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя, Господь утверздение мое и прибежище мое. (трижды)

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Să ne iubim unii pe alţii ca într-un gînd să mărturisim.

C. Pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.

P. (în taină) Iubi-Te-voi Doamne, virtutea mea; Domnul este întărirea mea şi scăparea mea. (de trei ori)

 

S. Cristo è in mezzo a noi.

S2. Lo è, e lo sarà.

С. Христос посреде нас.

С2. И есть, и будет.

P. Hristos în mijlocul nostru.

P2. Este, şi va fi.

SIMBOLO DELLA FEDE

 

 

D. Le porte, le porte, con sapienza stiamo attenti.

Д. Двери, двери, премудростию вонмем.

D. Uşile, uşile, cu înţelepciune să luăm aminte.

 

C. Credo in un solo Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose visibili e invisibili. E in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, unigenito, generato dal Padre prima di tutti i secoli: luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo del

Х. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Iисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна,

C. Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut

 

quale tutto prese esistenza. Che per noi uomini e per la nostra salvezza discese dai cieli, e si incarnт dallo Spirito santo e da Maria Vergine, e si fece uomo. E fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, e soffrм, e fu sepolto. E risuscitт il terzo giorno, secondo le Scritture. E ascese ai cieli, e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrа con gloria a giudicare i vivi e i morti; il suo regno non avrа fine. E nello Spirito santo, il Signore, vivifico, che procede dal Padre, che con il Padre e il Figlio и insieme adorato e glorificato, che parlт per mezzo dei profeti. E nella Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo, per la remissione dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti. E la vita del secolo futuro. Amen.

несотворенна, едино-сущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день, по писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима глаголавшаго пророки. Во едину святую, соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь.

iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mîntuire, s-a pogorît din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din Maria Fecioara şi s-a făcut om. Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont şi a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi s-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a cărui Împărăţie nu va avea sfărşit. Şi întru Duhul Sfînt, Domnul de viaţă Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, care a grăit prin prooroci. Întru una, sfîntă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor; Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

ANAFORA

 

 

D. Stiamo composti, stiamo con timore; stiamo attenti a offrire in pace la santa oblazione.

C. Misericordia di pace, sacrificio di lode.

S. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, e l'amore di Dio Padre, e la comunione del santo Spirito sia con tutti voi.

C. E con lo spirito tuo.

Д. Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити.

Х. Милость мира, жертву хваления.

С. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами.

Х. И со духом твоим.

D. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, sfînta jertfă cu pace a o aduce.

C. Mila păcii, jertfa laudei.

P. Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfîntului Duh, să fie cu voi cu toţi.

C. Şi cu duhul tău.

 

S. In alto teniamo i cuori.

C. Li teniamo verso il Signore.

S. Rendiamo grazie al Signore.

C. Degno e giusto è adorare il Padre, il Figlio e il santo Spirito, Trinità consustanziale e indivisa.

С. Горе имеем сердца.

Х. Имамы ко Господу.

С. Благодарим Господа.

Х. Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну, и Святому Духу, Троице единосущней и нераздельней.

 

P. Sus să avem inimile.

C. Avem către Domnul.

P. Să mulţumim Domnului.

C. Cu vrednicie şi cu dreptate este a ne închina Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, Treimei cei de o fiinţă şi nedespărţită.

S. Degno e giusto è cantarti, benedirti, lodarti, renderti grazie e adorarti in ogni luogo del tuo dominio. Tu infatti sei Dio ineffabile, inconoscibile, invisibile, inattingibile; sempre esistente, sempre uguale, tu, e il Figlio tuo unigenito, e il tuo Spirito santo. Tu ci hai tratto dal non essere all'essere e, caduti, ci hai ristabilito, e non hai mancato di far di tutto fino a ricondurci al cielo ed elargirci il tuo regno venturo. Per tutto questo noi rendiamo grazie a te, e al Figlio tuo unigenito, e al tuo Spirito santo, per tutto ciò che sappiamo e che non sappiamo, per i benefici manifesti e quelli immanifesti operati per noi. Ti rendiamo grazie anche per questo servizio che hai voluto accettare dalle nostre mani, anche se stanno davanti a te migliaia di arcangeli e miriadi di angeli, i cherubini e i serafini dalle sei ali e dai molti occhi, innalzandosi, alati,

 

 

S. Cantando, esclamando, gridando l'inno trionfale e dicendo:

C. Santo, santo, santo, il Signore Sabaoth; pieno è il cielo e la terra della tua gloria. Osanna negli eccelsi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna negli eccelsi.

С. Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще:

Х. Свят, свят, свят Господь Саваоф: исполнь небо и земля славы Твоея. Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне. Осанна в вышних.

 

P. Cîntare de biruinţă, cîntînd, strigînd, glas înălţînd şi grăind:

C. Sfînt, Sfînt, Sfînt, Domnul Savaot. Plin este cerul şi pămîntul de slava Ta. Osana întru cei de sus. Binecuvîntat este Cel ce vine întru numele Domnului; Osana întru cei de sus.

MEMORIALE

 

S. Insieme con queste beate potenze anche noi, Sovrano amico degli uomini, esclamiamo e diciamo: santo sei, e tuttosanto, tu, e il Figlio tuo unigenito, e il tuo santo Spirito. Santo sei, e tuttosanto, e magnifica è la tua gloria, tu che tanto hai amato il tuo mondo, da dare il Figlio tuo unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna; ed egli, venuto e compiuto tutto il suo piano per noi, nella notte in cui era consegnato, o piuttosto consegnava se stesso per la vita del mondo, prese il pane nelle sue mani sante, purissime e immacolate, rese grazie e pronunciò la benedizione, lo santificò, lo spezzò, lo diede ai suoi santi discepoli e apostoli, dicendo:

 

 

S. Prendete, mangiate: questo è il mio corpo, spezzato per voi in remissione dei peccati.

С. Приимите, ядите, сие есть тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов.

P. Luaţi, mîncaţi, acesta este Trupul Meu, care se frînge pentru voi spre iertarea păcatelor.

 

C. Amen.

Х. Аминь.

C. Amin.

S. Parimenti anche il calice dopo la cena, dicendo:

 

 

S. Bevetene tutti: questo è il mio sangue, della nuova alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati.

C. Amen.

С. Пийте от нея вси, сия есть кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многие изливаемая во оставление грехов.

Х. Аминь.

P. Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sîngele Meu, al legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor.

C. Amin.

S. Memori dunque di questo comandamento salvifico e di tutto ciò che fu fatto per noi: della croce, della tomba, della risurrezione al terzo giorno, dell'ascensione ai cieli, del soglio alla destra, del ritorno nella seconda gloriosa venuta,

 

 

S. Offrendoti il tuo dal tuo, in tutto e per tutto,

C. A te cantiamo, ti benediciamo, a te rendiamo grazie, Signore, e ti preghiamo, Dio nostro.

С. Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся.

Х. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим ти ся, Боже наш.

P. Ale Tale dintru ale Tale, Ţie-Ţi aducem de toate şi pentru toate.

C. Pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te binecuvîntăm; Ţie îţi multumim, Doamne, şi ne rugăm Ţie, Dumnezeului nostru.

EPICLESI

 

S. Ancora ti offriamo questo servizio razionale e incruento e ti chiedamo, e ti preghiamo, e ti supplichiamo: manda il tuo Spirito santo su di noi e su questi doni presentati.

 

 

S. Signore, tu che all'ora terza hai mandato sui tuoi apostoli il tuo Spirito tuttosanto: non rimuoverlo da noi, o Buono, ma rinnovalo a noi che ti preghiamo.

D. Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere.

S. Signore, tu che all'ora terza...

D. Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere da me.

S. Signore, tu che all'ora terza...

С. Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отими от нас, но обнови нас, молящих Ти ся.

Д. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

С. Господи, Иже...

Д. Не отвержи мене от Лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отими от мене.

С. Господи, Иже...

P. Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfîntul Tău Duh, în ceasul al treilea, Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ni-L înnoieşte nouă, celor ce ne rugăm Ţie.

D. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.

P. Doamne, Cel ce ai...

D. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine.

P. Doamne, Cel ce ai...

 

 

[D.] Benedici, presule, il santo pane.

S. E fa' di questo pane il prezioso corpo del tuo Cristo.

[D.] Amen. Benedici, presule, il santo calice.

S. E fa' di ciò che è in questo calice il prezioso sangue del tuo Cristo.

[D.] Amen. Benedici, presule, entrambi i santi doni.

S. Cambiandoli per opera del tuo Spirito santo.

D. Amen. Amen. Amen.

[Д.] Благослови, владыко, Святый Хлеб.

С. И сотвори убо Хлеб сей честное Тело Христа Твоего.

[Д.] Аминь. Благослови, владыко, Святую Чашу.

С. А еже в чаши сей честную Кровь Христа Твоего.

[Д.] Аминь. Благослови, владыко, обоя.

С. Преложив Духом Твоим Святым.

Д. Аминь, Аминь, Аминь.

[D.] Binecuvintează, stăpîne, sfînta pîine.

S. Şi fă, adică, pîinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău.

[D.] Amin. Binecuvintează, stăpîne, sfîntul potir.

S. Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sîngele Hristosului Tău.

[D.] Amin. Binecuvintează-le, stăpîne, pe amîndouă.

S. Prefăcîndu-le cu Duhul Tău cel Sfînt.

D. Amin, Amin, Amin.

 

[D.] Presule santo, ricordati di me, peccatore.

S. Il Signore Dio si ricordi di te nel suo regno, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

[D.] Amen.

[Д.] Помяни мя, святый владыко, грешнаго.

С. Да помянет тя Господь Бог во царствии своем, всегда, ныне и присно и во веки веков.

[Д.] Аминь.

[D.] Pomeneşte-mă, stăpîne sfinte, pe mine, păcătosul.

S. Să te pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

[D.] Amin.

S. Affinché diventino per chi ne partecipa sobrietà dell'anima, remissione dei peccati, comunione del tuo santo Spirito, plenitudine del regno dei cieli, confidenza verso di te, e non giudizio né condanna.

Ancora ti offriamo questo servizio razionale per chi riposa nella fede, avi, padri, patriarchi, profeti, apostoli, predicatori, evangelisti, martiri, confessori, asceti, e per ogni spirito giusto reso perfetto nella fede.

 

COMMEMORAZIONE

 

 

S. In ispecie per la tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria.

С. Изрядно о пресвятей, пречистей, преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии.

P. Mai ales pentru Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria.

MEGALINARIO

 

 

C. Degno davvero è dir di te beata, la Madre-di-Dio sempre beata, tuttaimmacolata, e Madre del

Х. Достойно есть, яко воистину, блажити Тя Богородицу, присноблаженную и

C. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi

 

nostro Dio. Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

пренепорочную и Матерь Бога нашего, Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decît Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decît Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

S. Per il santo profeta, precursore e battista Giovanni, per i santi e gloriosi apostoli degni di ogni lode, per il santo (...), di cui pure compiamo memoria, e per tutti i tuoi santi: per le loro preghiere visitaci, o Dio.

E ricordati di tutti quelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione alla vita eterna (...). E dona loro il riposo dove risplende la luce del tuo volto.

Ancora ti preghiamo, ricordati, Signore, di tutto l'episcopato degli ortodossi, che dispensa rettamente la parola della tua verità, di tutto il presbiterio, del diaconato in Cristo, e di ogni ordine sacerdotale.

Ancora ti offriamo questo servizio razionale per l'universo, per la santa Chiesa cattolica e apostolica, per quelli che vivono nella purezza e in una vita onorabile; per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito. Dona loro, Signore, un governo pacifico, affinché nella loro moderatezza anche noi viviamo una vita calma e tranquilla, in tutta pietà e purezza.

 

 

S. Anzitutto ricordati, Signore, del gran presule e padre nostro (...), santissimo Patriarca di Mosca e di tutta la Rus', e del presule nostro (...), eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo o sacratissimo Vescovo) di (...), e donali alle tue sante Chiese in pace, integri, onorati, sani, longevi, a dispensare rettamente la parola della tua verità.

C. E di tutti, e di tutto.

С. В первых помяни, Господи, Великаго Господина и Отца нашего (...), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего (...), высокопреосвященнейшаго митрополита (или архиепископа или преосвященнейшаго епископа) (...), ихже даруй святым Твоим церквам, в мире, целых, честных, здравых, долгоден-ствующих, право правящих слово Твоея истины.

Х. И всех и вся.

P. Întîi pomeneşte Doamne, pe Marele Domn şi Părintele nostru (...), Prea Fericitul Patriarhul a Moscovei şi ale intregi Rusii, şi pe Domnul nostru (...), Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) (...); pe care-i dăruieşte sfintelor Tale Biserici, în pace, întregi, cinstiţi, sănătoşi, îndelungaţi în zile, drept învăţînd Cuvîntul Adevărului Tău.

C. Şi pe toţi şi pe toate.

S. Ricordati, Signore, di questa città (oppure di questo villaggio oppure di questo monastero) in cui viviamo, e di ogni città e paese, e di quelli che con fede vi abitano. Ricordati, Signore, dei naviganti, dei viandanti, dei malati, dei sofferenti, dei prigionieri, e della loro salvezza. Ricordati, Signore, di quelli che portano frutti e fanno il bene nelle tue sante chiese e di quelli che si ricordano dei poveri, e manda su di noi tutti le tue misericordie.

 

S. E dacci d'una sola bocca e d'un solo cuore di glorificare e cantare il tuttoinsigne e magnifico tuo nome: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

S. E siano le misericordie del gran Dio e salvatore nostro Gesù Cristo con tutti voi.

C. E con lo spirito tuo.

С. И даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

С. И да будут милости великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.

Х. И со духом твоим.

P. Şi ne dă nouă, cu o gură şi o inimă, a slăvi şi a cînta preacinstitul şi de mare cuviinţă Numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

P. Şi să fie milele marelui Dumnezeu şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos cu voi cu toţi.

C. Şi cu duhul tău.

SUPPLICA PRIMA DELLA PREGHIERA DEL SIGNORE

 

 

D. Avendo fatto memoria di tutti i santi, ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per i preziosi doni offerti e santificati preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Preghiamo affinché il nostro Dio amico degli uomini, dopo averli accolti sul suo santo altare sovracceleste e intellettivo, in odore di fragranza spirituale, rimandi a sua volta su di noi la grazia divina e il dono del santo Spirito.

C. Kyrie eleison.

D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

Д. Вся святыя помянувше, паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О принесенных и освященных честных Дарех, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Яко да Человеколюбец Бог наш, прием я во святый и пренебесный и мысленный Свой жертвенник, в воню благоухания духовнаго, возниспослет нам Божественную благодать и дар Святаго Духа, помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О избавитися нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

D. Pe toţi sfinţii pomenindu-i, iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus şi s-au sfinţit, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe Dînsele în sfîntul, cel mai presus de ceruri şi duhovnicescul Său jertfelnic întru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har şi darul Sfîntului Duh, să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mînia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

S. Ti affidiamo tutta la nostra vita e speranza, Sovrano amico degli uomini, e invochiamo, e preghiamo, e ti supplichiamo: rendici degni di partecipare ai tuoi celesti e tremendi misteri, di questa mensa sacra e spirituale, con una coscienza pura, per la remissione dei peccati, per il perdono delle colpe, per la comunione del santo Spirito, per l'eredità del regno dei cieli, per confidenza con te, non per giudizio né per condanna.

 

 

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Chiediamo al Signore che tutto il giorno sia perfetto, santo, pacifico e senza peccato.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle nostre anime e dei nostri corpi.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore il perdono e la remissione dei nostri peccati e delle nostre colpe.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore ciò che è buono e utile alle nostre anime e la pace per il mondo.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore di concludere il tempo che resta della nostra vita in pace e conversione.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo una fine cristiana della nostra vita, senza dolore, senza rimorso, pacifica, e una buona difesa innanzi al tremendo tribunale di Cristo.

C. Concedi, Signore.

D. Chiedendo l'unità della fede e la comunione del santo Spirito affidiamo noi stessi, e gli uni e gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и добраго ответа на страшнем судищи Христове просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

 

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Ziua toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de păcat, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Milă şi iertare de păcatele şi de greşealele noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Sfîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşatoarea judecată a lui Hristos, să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Unirea credinţei şi împărtăşirea Sfîntului Duh, cerînd, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

 

 

 

S. E rendici degni, Sovrano, di osare con confidenza e senza condanna chiamarti Padre, Dio dei cieli, e dire:

С. И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца и глаголати:

S. Şi ne învredniceşte pe noi Stăpîne, cu îndrăznire, fără de osîndă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, şi a zice:

PREGHIERA DEL SIGNORE (Mt 6:9-13)

 

 

C. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Х. Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

С. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

C. Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

S. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Inchinate il vostro capo al Signore.

C. A te, Signore.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Главы ваша Господеви приклоните.

Х. Тебе, Господи.

S. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Capetele voastre, Domnului să le plecaţi.

C. Ţie Doamne.

S. Ti rendiamo grazie, Re invisibile, che nell'immensa tua potenza hai creato tutto e nella profusione della tua misericordia hai tratto tutto dal non essere all'essere. Tu stesso, Sovrano, guarda dal cielo su quelli che ti hanno inchinato il capo, poiché non lo hanno inchinato a chi è di carne e sangue, ma a te, Dio tremendo. Tu dunque, Sovrano, estendi a noi tutti i doni qui presenti per il bene, secondo il bisogno di ciascuno: naviga con i naviganti, viaggia con i viandanti, guarisci i malati, o medico delle anime e dei corpi.

 

 

S. Per la grazia, le indulgenze e l'amore per gli uomini del Figlio tuo unigenito, con il quale tu sei benedetto insieme con il tuo Spirito tuttosanto, buono e

С. Благодатию и щедротами и человеколюбием единороднаго Твоего Сына, с Ним же благословен еси со

S. Cu harul şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu care eşti binecuvîntat, împreună cu Preasfîntul şi bunul şi de viaţă făcătorul

 

vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor .

C. Amin.

ELEVAZIONE

 

S. Sii intento, Signore Gesù Cristo, Dio nostro, dalla santa tua dimora e dal trono di gloria del tuo regno, e vieni a santificarci, tu che siedi in alto con il Padre e sei qui invisibilmente con noi, e degnati di impartire con la tua mano possente il tuo purissimo corpo e il tuo prezioso sangue a noi e, per mezzo di noi, a tutto il popolo.

 

 

S. O Dio, purifica me peccatore e abbi misericordia di me. (tre volte)

D. Stiamo attenti.

S. I doni santi ai santi.

C. Uno solo è il Santo, uno solo è il Signore: Gesù Cristo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

С. Боже, очисти мя грешнаго, и помилуй мя. (трижды)

Д. Вонмем.

С. Святая святым.

Х. Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь.

S. Dumnezeule, curaţeşte pe mine păcătosul şi mă miluieşte. (de trei ori)

D. Să luăm aminte.

S. Sfintele sfinţilor.

C. Unul Sfînt, unul Domn, Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl. Amin.

Versetto di comunione - alla domenica:

 

C. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo negli eccelsi. Alleluia.

Х. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Аллилуиа.

C. Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi pe El întru cele înalte. Aliluia.

FRAZIONE, COMMISTIONE E INFUSIONE

 

 

[D.] Spezza, presule, il santo pane.

S. È spezzato e diviso l'Agnello di Dio che è spezzato e indiviso, sempre mangiato e mai consumato, anzi santifica chi ne partecipa.

[D.] Riempi, presule, il santo calice.

S. Plenitudine del santo Spirito.

[D.] Amen. Benedici, presule, l'acqua fervente.

S. Benedetto il fervore dei tuoi santi, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

[Д.] Раздроби, владыко, Святый Хлеб.

С. Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогдаже иждиваемый, но причащающияся освящаяй.

[Д.] Исполни, владыко, Святый Потир.

С. Исполнение Духа Святаго.

[Д.] Благослови, владыко, теплоту.

С. Благословена теплота святых Твоих, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

[D.] Sfărîma, stăpîne, Sfîntul Trup.

S. Se sfărîma şi se împarte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce se sfărîma şi nu se desparte, Cel ce se mănîncă pururea şi niciodată nu se sfîrşeşte, ci pe cei ce se împărtăşesc îi sfinţeşte.

[D.] Plineşte, stăpîne, sfîntul potir.

S. Plinirea potirului credinţei Sfîntului Duh.

[D.] Amin. Binecuvintează, stăpîne, căldura.

S. Binecuvîntată este căldura sfinţilor Tăi, Doamne, totdeauna, acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin.

 

D. Fervore di fede pieno di Spirito santo. Amen.

Д. Теплота веры исполнь Духа Святаго. Аминь.

D. Căldura credinţei plină de Duhul Sfînt. Amin.

COMUNIONE

 

 

S. Condona, rimetti, perdona, o Dio, le nostre colpe, volontarie e involontarie, commesse con la parola e con l'azione, con conoscenza o per ignoranza, di giorno e di notte, con la mente e con il pensiero; perdonaci tutto, qual buono e amico degli uomini.

S. Perdonatemi, padri e fratelli.

С. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в нощи, яже во уме и в помышлении; вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец.

 

С. Простите ми, отцы и братие.

P. Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule, greşelile noastre, cele de voie, cele fără de voie, cele cu lucrul şi cu cuvîntul, cele cu ştiintă şi cu neştiinţă, cele din noapte şi din zi, cele cu mintea şi cu gîndul. Toate le iartă nouă, ca un Bun şi iubitor de oameni.

P. Iertaţi-mă, părinţi şi fraţi.

 

S. Diacono, avvicinati.

[D.] Ecco, mi avvicino al Re immortale e mio Dio.

Impartiscimi, presule, il prezioso e santo corpo del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo.

S. Al diacono (...) è impartito il prezioso e santo e purissimo corpo del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, per la remissione dei suoi peccati e per la vita eterna.

S. Il prezioso e purissimo corpo del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo è impartito a me (...), sacerdote, per la remissione dei miei peccati e per la vita eterna. Amen.

С. Диаконе, приступи.

[Д.] Се прихожду к Безсмертному Царю и Богу моему.

Преподаждь ми, владыко, Честное и Святое Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

С. (...), священнодиакону, преподается Честное и Святое и Пречистое Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов его и в Жизнь Вечную.

С. Честное и Пресвятое Тело Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа преподается мне (...), священнику, во оставление грехов моих и в Жизнь Вечную.

 

P. Apropie-te, diacone.

[D.] Iată vin la nemuritorul Împărat şi Dumnezeul meu.

Dă-mi mie, stăpîne, Cinstitul şi Sfîntul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitotului nostru Iisus Hristos.

P. Cinstitul şi Sfîntul şi Preacuratul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos se dă ţie diaconului (...) spre iertarea păcatelor tale şi spre viaţa de veci.

P. Cinstitul şi Preacuratul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos se dă mie preotului (...) spre iertarea păcatelor mele şi spre viaţa de veci. Amin.

 

S. Credo, Signore, e confesso che tu sei veramente il Cristo, il Figlio del Dio vivente, venuto nel mondo

С. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога живаго, пришедый в

P. Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai

 

per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ancora credo che questo è il tuo purissimo corpo e questo è il tuo prezioso sangue. Ti prego dunque: abbi misericordia di me e perdonami tutte le mie colpe, volontarie e involontarie, commesse con la parola o con l'azione, con conoscenza o per ignoranza, e rendimi degno di partecipare senza condanna ai tuoi purissimi misteri per la remissione dei peccati e per la vita eterna. Amen.

Della tua mistica cena oggi, Figlio di Dio, accoglimi partecipe, poiché non parlerò del mistero ai tuoi nemici, né ti darò un bacio come Giuda, ma come il ladrone ti confesso: ricordati di me, Signore, nel tuo regno.

Non mi sia di giudizio o di condanna la partecipazione ai tuoi santi misteri, Signore, ma guarigione dell'anima e del corpo. Amen.

мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз. Еще верую, яко сие самое есть пречистое Тело Твое, и сия самая есть честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя, и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов, и в жизнь вечную. Аминь.

Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, но яко разбойник, исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.

Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь.

venit în lume să mîntuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel dintîi sînt eu. Încă cred că acesta este însuşi Preacurat Trupul Tău şi acesta este însuşi Scump Sîngele Tău. Deci mă rog Ţie: Miluieşte-mă şi-mi iartă greşealele mele cele de voie şi cele fară de voie, cele cu cuvîntul sau cu lucrul, cele întru ştiinţă şi întru neştiinţă. Şi mă învredniceşte, fără de osîndă, să mă împărtăşesc cu Preacuratele Tale Taine, spre iertarea păcatelor şi spre viaţă de veci. Amin.

Cinei Tale celei de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi, părtaş mă primeşte, că nu voi spune vrăjmaşilor Tăi, Tăina Ta, nici sărutare Îţi voi da ca Iuda, ci ca tîlharul mărturisindu-mă, strig Ţie: Pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia Ta.

Nu spre judecată ni spre osîndă să-mi fie mie împărtăşirea Sfintelor Tale Taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului şi a trupului. Amin.

 

S. Al prezioso e santo sangue del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo mi comunico, io, il servo di Dio, sacerdote (...) per la remissione dei miei peccati e per la vita eterna. Amen.

S. Ecco, questo ha toccato le mie labbra, e tergerà le mie iniquità, e cancellerà i miei peccati.

 

С. Честныя и Святыя Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причащаюся аз, раб Божий, священник (...), во оставление грехов моих и в Жизнь Вечную. Аминь.

С. Се прикоснуся устами моим, и отымет беззакония моя, и грехи моя очистит.

P. Mă împărtăşesc eu, robul lui Dumnezeu, preotul (...), cu Cinstitul şi Sfîntul Sînge al Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos spre iertarea păcatelor mele şi spre viaţa de veci. Amin.

P. Iată s-a atins de buzele mele şi va şterge fărădelegile mele şi de păcatele mele mă va curăţi.

 

S. Diacono, avvicinati.

С. Диаконе, приступи.

P. Apropie-te, diacone.

 

[D.] Ecco, mi avvicino al Re immortale e nostro Dio.

Impartiscimi, presule, il prezioso e santo Sangue del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo.

S. Si comunica il servo di Dio, il diacono (...), al prezioso e santo sangue del Signore e Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, per la remissione dei suoi peccati e per la vita eterna.

S. Ecco, questo ha toccato le tue labbra, e tergerà le tue iniquità, e cancellerà i tuoi peccati.

[Д.] Се прихожду к Безсмертному Царю и Богу моему.

Преподаждь ми, владыко, Честную и Святую Кровь Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

С. Причащается раб Божий, священнодиакон (...), Честныя и Святыя Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во оставление грехов своих и в Жизнь Вечную. Аминь.

С. Се прикоснуся устами твоим, и отымет беззакония твоя, и грехи твоя очистит.

[D.] Iată vin la nemuritorul Împărat şi Dumnezeul meu.

Dă-mi mie, stăpîne, Cinstitul şi Sfîntul Trup al Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.

P. Se împărtăşeşte robul lui Dumnezeu, diaconul (...), cu Cinstitul şi Sfîntul Sînge al Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos spre iertarea păcatelor sale şi spre viaţa de veci. Amin.

P. Iată s-a atins de buzele tale şi va şterge fărădelegile tale şi de păcatele tale te va curăţi.

S. Ti rendiamo grazie, Sovrano amico degli uomini, benefattore delle nostre anime, per averci resi degni in questo giorno dei tuoi misteri celesti e immortali. Raddrizza la nostra via, confermaci tutti nel tuo timore, preserva la nostra vita, rafforza i nostri passi per le preghiere e le suppliche della gloriosa Madre-di-Dio e semprevergine Maria e di tutti i tuoi santi.

 

 

D. Con timore di Dio e con fede avvicinatevi.

C. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Dio è il Signore e si è manifestato a noi.

Д. Со страхом Божиим и верою приступите.

Х. Благословен Грядый во имя Господне: Бог Господь и явися нам.

D. Cu frică de Dumnezeu şi cu credinţă să vă apropiaţi.

C. Bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului, Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă.

 

S. Si comunica il servo (oppure la serva) di Dio, ..., al prezioso e santo corpo e sangue del Signore, e Dio, e Salvatore nostro Gesù Cristo, per la remissione dei suoi peccati e per la vita eterna.

C. Al corpo di Cristo partecipate, della fonte immortale gustate. Alleluia, alleluia, alleluia.

С. Причащается раб Божий (или раба Божия), ..., Честнаго и Святаго Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов своих и в Жизнь Вечную.

Х. Тело Христово приимите, источника бессмертнаго вкусите. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

P. Se împărtăşeşte robul (sau roaba) lui Dumnezeu (...) cu Cinstitul şi Sfîntul Trup şi Sînge al Domnului şi Dumnezeulului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor lui (sau ei) şi spre viaţa de veci.

C. Trupul lui Hristos primiţi şi din izvorul cel fără de moarte gustaţi. Aliluia, aliluia, aliluia.

 

D. Contemplata la risurrezione di Cristo, adoriamo il Signore santo, Gesù, l'unico senza peccato. La tua Croce, o Cristo, noi veneriamo, e la tua santa risurrezione cantiamo e glorifichiamo: sei tu il nostro Dio, all'infuori di te un altro non conosciamo, è il nome tuo che nominiamo. Venite, fedeli tutti, adoriamo la santa risurrezione di Cristo: ecco infatti con la Croce è giunta la gioia in tutto il mondo. Per sempre benedicendo il Signore cantiamo inni alla sua risurrezione: sopportata la crocifissione, con la morte ha distrutto la morte.

Riluci, riluci, nuova Gerusalemme: la gloria del Signore è sorta su di te. Danza, ora, ed esulta, Sion, e tu sii lieta, pura Madre-di-Dio, al risveglio di colui che è nato da te.

O Pasqua, grande e sacratissima, o Cristo! O sapienza e Verbo di Dio, e potenza! Donaci di aver parte con te in modo più vero nel giorno senza tramonto del tuo regno.

Д. Воскресение Христово видевше, поклонимся Господу Иисусу, Единому Безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим; Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, Имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению, се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его; распятие бо претерпев, смертию смерть разруши.

Светися, светися, Новый Иерусалиме! Слава бо Господня на Тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе! Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

О Пасха Велия и Священнейшая, Христе! О Мудросте, и Слове Божий, и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего.

D. Învierea lui Hristos văzînd, să ne închinăm Sfîntului Domnului Iisus, Unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfîntă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim; că Tu eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu ştim, numele Tău numim. Veniţi toţi credincioşii să ne închinăm Sfintei Învierii Lui Hristos, că iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvîntînd pe Domnul, lăudăm Învierea Lui, că răstignire răbdînd pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.

Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine-a răsărit. Saltă acum şi te bucură Sioane, iar tu Curată Născătoare de Dumnezeu, veseleşte-te întru Învierea Celui Născut al tău.

O, Paştile cele mari şi preasfinţite, Hristoase! O, Înţelepciunea şi Cuvîntul lui Dumnezeu şi Puterea! Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine, mai adevărat, în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale.

(Nell'uso attuale della Chiesa russa, gli inni della risurrezione sono recitati prima della comunione dei fedeli, mentre il diacono prepara le particole per il popolo; in alcuni testi, gli inni sono posti dopo il termine della comunione dei fedeli)

 

 

D. Lava, Signore, con il tuo prezioso sangue i peccati di quelli di cui si è fatto qui memoria, per le preghiere dei tuoi santi.

Д. Отмый, Господи, грехи поминавших зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих.

 

D. Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici, cu Cinstit Sîngele Tău, pentru rugăciunile sfinţilor Tăi.

 

S. Salva, o Dio, il tuo popolo e benedici la tua eredità.

C. Abbiamo visto la vera luce, abbiamo ricevuto lo Spirito celeste, abbiamo trovato la vera fede; prosterniamoci all'indivisa Trinità: essa infatti ci ha salvati.

S. (somessamente) Innàlzati sopra i cieli, o Dio, e su tutta la terra la tua gloria.

С. Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое.

Х. Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Троице поклоняемся: Та бо нас спасла есть.

С. (тихо) Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя.

P. Mîntuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta.

C. Văzut-am lumina cea adevărată, luat-am Duhul cel ceresc, aflat-am credinţa cea adevărată, nedespărţitei Treimi închinîndu-ne că aceasta ne-a mîntuit pe noi.

P. (în taină) Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pamîntul slava Ta.

RIPOSIZIONE DEI SANTI MISTERI

 

 

S. (sommessamente) Benedetto il nostro Dio.

S. In ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

С. (тихо) Благословен Бог наш.

С. Всегда, ныне и присно, и во веки веков.

P. (în taină) Binecuvîntat este Dumnezeul nostru.

P. Totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 

C. Amen. Sia colma la nostra bocca della tua lode, Signore, perché cantiamo la tua gloria, poiché ci hai resi degni di partecipare ai tuoi santi, divini, immortali e vivifici misteri. Serbaci nella tua santificazione, a meditare tutto il giorno la tua giustizia. Alleluia, alleluia, alleluia.

Х. Аминь. Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил еси нас причаститися святым Твоим, божественным, безсмертным и животворящим Тайнам: соблюди нас во Твоей святыни, весь день поучатися правде Твоей. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

C. Amin. Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne ca să lăudăm slava Ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăşi cu sfintele, Dumnezeieştile, nemuritoarele şi de viaţă făcătoarele Tale Taine: întăreşte-ne pe noi întru sfinţenia Ta, toată ziua să ne învăţăm dreptatea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia.

RINGRAZIAMENTO

 

 

D. In piedi, avendo ricevuto i divini, santi, purissimi, immortali, celesti, vivifici e tremendi misteri di Cristo, degnamente rendiamo grazie al Signore.

C. Kyrie eleison.

Д. Прости приимше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящых, страшных Христовых Таин, достойно благодарим Господа.

Х. Господи, помилуй.

D. Drepţi, primind dumnezeieştile, sfintele, prea curatele, nemuritoarele, cereştile şi de viaţă făcătoarele, înfricoşatoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie să mulţumim Domnului.

C. Doamne miluieşte.

 

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Chiedendo che tutto il giorno sia perfetto, santo, pacifico e senza peccato, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché sei tu la nostra santificazione, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. День весь совершен свят, мирен и безгрешен испросивше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим

Х. Тебе, Господи.

С. Яко Ты еси освящение наше, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Ziua toată deşăvîrşită, sfîntă cu pace şi fără de păcat cerînd, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră, lui Hristos-Dumnezeu să i-o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că Tu eşti sfinţirea noastră şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

PREGHIERA ALL'AMBONE

 

 

S. In pace usciamo.

C. Nel nome del Signore.

D. Preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

С. С миром изыдем.

Х. О имени Господни.

Д. Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

P. Cu pace să ieşim.

C. Întru numele Domnului.

D. Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

 

S. Tu che benedici quelli che ti benedicono, Signore, e santifichi quelli che sperano in te, salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. custodisci la pienezza della tua Chiesa; santifica quelli che amano la maestà della tua casa; a tua volta glorificali tu con la tua divina potenza e non abbandonare noi che speriamo in te. Dona la pace al mondo tuo, alle tue Chiese, ai sacerdoti e a tutto il tuo popolo; poiché ogni dote buona e ogni dono perfetto provengono dall'alto scendendo da te, Padre delle

С. Благословляяй благословящия Тя, Господи, и освящаяй на Тя уповающия, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкве Твоея сохрани, освяти любящие благолепие дому Твоего: Ты тех воспрослави Божественною Твоею силою, и не остави нас, уповающих на Тя. Мир мирови Твоему даруй, церквам Твоим, священникам, и всем людем Твоим. Яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть,

P. Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează, Doamne, şi sfinţeşti pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mîntuieşte poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta. Plinirea Bisericii Tale o păzeşte; sfinţeşte pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe aceştia îi preamăreşte cu dumnezeiască puterea Ta; şi nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruieşte, bisericilor Tale, preoţilor, şi la tot poporul Tău. Că toată darea cea bună şi tot darul desăvîrşit de sus este, pogorînd de la Tine,

 

luci, e a te innalziamo gloria, grazie e adorazione, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

сходяй от Тебе Отца светов: и Тебе славу, и благодарение, и поклонение возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Părintele luminilor, şi Ţie slavă şi mulţumire şi închinăciune înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 

C. Amen. Sia benedetto il nome del Signore da ora e fino all'eterno. (tre volte)

Х. Аминь. Буди имя Господне благословенно отныне и до века (трижды).

C. Amin. Fie numele Domnului binecuvîntat, de acum şi pînă în veac. (de trei ori)

CONGEDO (Salmo 33)

 

 

C. (L.) Benedirò il Signore in ogni tempo, sempre la sua lode sulla mia bocca. / Nel Signore si glorierà l'anima mia: ascoltino i miti e si rallegrino. / Magnificate il Signore con me ed esaltiamo il suo nome tutti insieme. / Ho cercato il Signore e mi ha esaudito e da tutte le mie peregrinazioni mi ha liberato. / Accostatevi a lui e siate illuminati; e i vostri volti non resteranno confusi. / Questo povero ha gridato e il Signore l'ha ascoltato e da tutte le sue tribolazioni l'ha salvato. / L'angelo del Signore si accamperà intorno a quelli che lo temono e li libererà. / Gustate e vedete che soave è il Signore: beato l'uomo che spera in lui. / Temete il Signore, voi tutti suoi santi, perché nulla manca a quelli che lo temono. / I ricchi sono divenuti poveri e affamati, ma quelli che cercano il Signore non saranno privati di alcun bene.

Х. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала eго во устех моих. / О Господе похвалится душа моя; да услышат кротцыи и возвеселятся. / Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя eго вкупе. / Взысках Господа, и услыша мя и от всех скорбей моих избави мя. / Приступите к нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. / Сей нищий воззва, и Господь услыша и, и от всех скорбей eго спасе и. / Ополчится ангел Господень окрест боящихся eго и избавит их. / Вкусите и видите, яко благ Господь; блажен муж, иже уповает нань. / Бойтеся Господа, вси святии eго, яко несть лишения боящымся eго. / Богатии обнищаша и взалкаша; взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага.

C. Bine voi cuvînta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. / În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blînzi şi să se veselească. / Slăviţi pe Domnul împreună cu mine, şi să înălţam numele Lui împreună. / Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit, şi din toate necazurile mele m-a izbăvit. / Apropiaţi-vă de El şi vă luminaţi, şi feţele voastre să nu se ruşineze. / Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el, şi din toate necazurile lui l-a izbăvit. / Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El, şi-i vă izbăvi pe ei. / Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte in El. / Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. Bogaţii au sărăcit şi au flamînzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele.

 

Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore. / Chi è l'uomo che vuole la vita e ama vedere giorni buoni? / Fa' cessare la tua lingua dal male e le tue labbra da parole di inganno. / Distogliti dal male e fa' il bene, cerca la pace e seguila. / Gli occhi del Signore sono sui giusti e le sue orecchie alla loro supplica, / ma il volto del Signore è contro chi fa il male per sterminare dalla terra il loro ricordo. / I giusti hanno gridato e il Signore li ha ascoltati e da tutte le loro afflizioni li ha liberati. / Il Signore è vicino ai contriti di cuore e salverà gli umili di spirito. / Molte sono le tribolazioni dei giusti, ma da tutte li libererà il Signore. / Custodisce tutte le loro ossa, neppure uno sarà spezzato. / La morte dei peccatori è maligna e quelli che odiano il giusto falliranno. / Il Signore libererà le anime dei suoi servi e non falliranno tutti quelli che sperano in lui.

Приидите, чада, послушайте менe, страху Господню научу вас. / Кто eсть человек хотяй живот, любяй дни видети благи? / Удержи язык твой от зла и устне твои, eже не глаголати льсти. / Уклонися от зла и сотвори благо; взыщи мира и пожени и. / Oчи Господни на праведныя, и уши eго в молитву их. / Лице же Господне на творящыя злая, eже потребити от земли память их. / Воззваша праведнии, и Господь услыша их и от всех скорбей их избави их. / Близ Господь сокрушенных сердцем, и смирeнныя духом спасет. / Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. / Хранит Господь вся кости их, ни eдина от них сокрушится. / Смерть грешников люта, и ненавидящии праведнаго прегрешат. / Избавит Господь душы раб своих, и не прегрешат вси уповающии на него.

Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăţa pe voi; / cine este omul cel ce voieşte viaţa, care iubeşte să vadă zile bune? / Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să nu grăiască vicleşug. / Fereşte-te de rău şi fă bine, caută pacea şi o urmează pe ea. / Ochii Domnului spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor. / Iar faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de pe pamînt pomenirea lor. / Strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit, şi din toate necazurile lor i-a izbăvit. / Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă, şi pe cei smeriţi cu duhul îi va mîntui. / Multe sînt necazurile drepţilor, şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. / Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. / Moartea păcătoşilor este cumplită, şi cei ce urăsc pe cel drept vor greşi. / Mîntui-va Domnul sufletele robilor Săi, şi nu vor greşi toţi cei ce nădăjdujesc în El.

S. Tu sei il compimento della legge e dei profeti, Cristo Dio nostro, che hai compiuto tutto il piano del Padre: riempi di gioia e letizia i nostri cuori, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

 

 

S. La benedizione del Signore sia su di voi con la sua grazia e il suo amore per gli uomini, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Binecuvîntarea Domnului [să fie] peste voi, cu al Său Har şi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

S. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.

C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Kyrie eleison (tre volte). Benedici.

S. [Il Risorto dai morti (se è domenica)] Cristo nostro vero Dio, per le preghiere della sua purissima Madre, dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode; e del nostro padre tra i santi Giovanni, Arcivescovo di Costantinopoli, il Crisostomo del santo (...) [patrono di questo santo tempio], e del santo (...) [di cui oggi compiamo la memoria]; dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna, e di tutti i santi, abbia misericordia di noi e ci salvi, qual buono e amico degli uomini.

С. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Х. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, Аминь. Господи помилуй (трижды). Благослови.

С. [Воскресый из мертвых,] Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя
Своея Матере, святых славных и всехвальных апостол, иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константиня града, Златоустаго, и святаго (...) (храма) и святаго (...) (дня), святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.

P. Slavă Ţie Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori). Binecuvintează.

P. [Cel ce a înviat din morţi,] Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Prea Curatei Maicii Sale, ale Sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli, ale celui între sfinţi Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfîntului (...) [(al cărui hram îl poartă biserica)], ale Sfîntului (...) [a căruia pomenire astăzi săvîrşim], ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mîntuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

POLICRONIO

 

 

C. Salva, Cristo Dio, e abbi misericordia del gran presule e padre nostro ... santissimo Patriarca di Mosca e di tutta la Rus', e del presule nostro (...), eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo o sacratissimo Vescovo) di (...), dei fratelli di questo santo tempio e di tutti i cristiani ortodossi: Signore, custodiscili per molti anni.

Х. [Спаси, Христе Боже, и помилуй] Великаго Господина и Отца нашего (...), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего (...), высокопреосвященнейшаго митрополита (или архиепископа или преосвященнейшаго епископа) (...), братию святаго храма сего и вся православныя христианы, Господи, сохрани их на многая лета.

C. Mîntuieşte, Doamne, şi miluieşte pe Marele Domn şi Părintele nostru (...), Prea Fericitul Patriarh al Moscovei şi ale intregii Rusii, şi pe Domnul nostru (...) Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) (...), pe fraţii a sfîntului locaşului acestuia şi pe toţi dreptmăritorii creştini, Doamne îi păzeşte întru mulţi ani.

Seguono subito dopo (oppure si leggono durante la distribuzione dell'antidoro) le preghiere di ringraziamento per la Santa Comunione.

 

NOTE

 

Questo testo trilingue è stato pensato per le comunità ortodosse in Italia, particolarmente quelle del Patriarcato di Mosca, in cui la Liturgia si celebra in più lingue.

Il testo italiano è basato su quello del Compendio Liturgico Ortodosso (1990), con numerosi adattamenti suggeriti dall'Igumeno Andrew (Wade), e con varianti tratte dall'Anthologhion di tutto l'anno (1999-2000) e dal Salterio curato dal Protopresbitero Iosif Restagno (2001).

Il testo slavonico è quello in uso corrente nel Patriarcato di Mosca, mentre il testo romeno (affiancato dove possibile a quello slavonico) si basa su quello usato nella Metropolia ortodossa di Moldova.

Il testo è stato allineato su quello in uso corrente nella Chiesa Ortodossa Russa, tranne alcune piccole varianti [segnate tra parentesi quadre] che si è preferito mantenere per chiarezza, oppure perché compaiono in alcuni dei testi ufficiali attualmente in uso nel Patriarcato di Mosca.

Delle preghiere sacerdotali e delle parti che abitualmente non si leggono ad alta voce, è indicato solo il testo italiano.

Per ragioni di spazio e di praticità di lettura, non è stata inclusa la maggior parte delle rubriche che illustrano i gesti e le azioni cerimoniali.

 

SIGLE E ABBREVIAZIONI

(per la parte italiana)

 

S. Parti del sacerdote

D. Parti del diacono (in assenza del diacono, spettano al sacerdote)

[D.] Parti riservate al diacono (in assenza del diacono, si omettono)

L. Parti del lettore

C. Parti del coro (e anche di tutti i fedeli)

 

Compilato a cura dell'igumeno Ambrogio (Patriarcato di Mosca) Torino, A.D. 2012

 

Condividi:
  Officio della Veglia di tutta la notte

Testo trilingue italiano / slavonico / romeno (moldavo)

Clicca per SCARICARE il documento come PDF file  
Condividi:

 

GRANDE VESPRO

BENEDIZIONE INIZIALE

[D.] Alzatevi! Signore, Benedici.

S. Gloria alla santa, e consustanziale, e vivifica, e indivisa Trinità, in ogni tempo, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

S/D. Venite, adoriamo il Re, nostro Dio.

Venite, adoriamo Cristo, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Venite, adoriamo Cristo stesso, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Venite, adoriamolo, e prosterniamoci a lui.

[Д.] Востаните! Господи, благослови.

С. Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

С/Д. Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Приидите поклонимся и припадем к Нему.

[D.] Sculaţi-vă! Doamne, binecuvintează.

P. Slavă Sfintei, Celei de o fiinţă, de viaţă făcătoarei
şi nedespărţitei Treimi, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

P./D. Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la El.

SALMO 103

(Nelle chiese parrocchiali di solito si cantano solo i versi evidenziati in grassetto)

C/L. Benedici, anima mia, il Signore. [Benedetto sei tu, Signore.] Signore Dio mio, ti sei grandemente esaltato. [Benedetto sei tu, Signore.] Di lode e di splendore ti sei rivestito, avvolto di luce come di un manto. È lui che stende il cielo come una tenda, che copre di acque le sue alte stanze; fa delle nubi il suo piedistallo, passeggia sulle ali dei venti; fa i suoi angeli come soffi di vento e i suoi ministri come fuoco ardente; ha fondato la terra sulla sua stabilità, non sarà piegata per i secoli dei secoli. L'abisso come un manto è la sua veste; sui monti s'innalzeranno le acque. [Mirabili sono le tue opere, Signore.] Alla tua minaccia fuggiranno, alla voce del tuo tuono avranno paura. Salgono sui monti e scendono nelle pianure al luogo che per loro hai fondato; hai posto un confine che non oltrepasseranno e non torneranno a coprire la terra. È lui che fa scaturire le sorgenti nelle valli, in mezzo ai monti scorreranno le acque. Abbevereranno tutte le fiere della campagna, le riceveranno gli asini selvatici per dissetarsi. Presso di esse gli uccelli del cielo dimoreranno, di mezzo alle rocce emetteranno la voce. È lui che abbevera le montagne dalle sue alte stanze: dal frutto delle tue opere sarà saziata la terra. È lui che fa crescere il fieno per le bestie e le erbe a servizio degli uomini, perché traggano il pane dalla terra e il vino rallegra il cuore dell'uomo; perché rendano radioso il volto con l'olio e il pane rinsalda il cuore dell'uomo. Saranno saziati gli alberi della pianura e i cedri del Libano che ha piantato. Là i passeri si annideranno e il nido della cicogna li sovrasta. Gli alti monti sono rifugio per le cerve e la roccia per le lepri. Ha fatto la luna per segnare i tempi, il sole ha conosciuto il suo tramonto. Hai posto le tenebre e si è fatta notte; in essa si aggireranno tutte le fiere della foresta: i leoncelli ruggenti per far preda e cercare da Dio il loro cibo. È sorto il sole e si raduneranno, si accovacceranno nelle loro tane. Uscirà l'uomo per la sua opera e per il suo lavoro fino a sera. Come sono grandi le tue opere, Signore, tutto hai fatto con sapienza: la terra è piena delle tue creature. Ecco il mare grande e vasto: ci sono esseri guizzanti senza numero, animali piccoli e grandi. Là passano le navi, ed ecco il drago che hai plasmato perché vi si diverta. Tutti rivolti a te attendono che tu dia loro il cibo a tempo opportuno. Se tu lo dai loro, lo raccoglieranno; e se tu apri la mano, l'universo sarà riempito di bontà. Se distogli il tuo volto, saranno sconvolti; toglierai il loro spirito e verranno meno e alla loro polvere ritorneranno. Manderai il tuo spirito e saranno creati e rinnoverai la faccia della terra. La gloria del Signore sia in eterno, gioisca il Signore delle sue opere; egli guarda sulla terra e la fa tremare, tocca i monti e fumano. Canterò al Signore nella mia vita, salmeggerò al mio Dio finché esisto. Gli sia dolce il mio parlare e io gioirò nel Signore. Spariscano i peccatori e gli iniqui dalla terra, così da non esistere più. Benedici, anima mia, il Signore. [Gloria a te, Signore, che hai creato tutto.]

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito; e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Х. Благослови душе моя, Господа. [Благословен еси, Господи] Господи, Боже мой, возвеличился еси зело. [Благословен еси, Господи.] Во исповедание и в велелепоту облеклся eси; одеяйся светом яко ризою, простираяй небо яко кожу; покрываяй водами превыспрeнняя своя, полагаяй облаки на восхождение свое, ходяй на крилу ветрeню; творяй ангелы своя духи, и слуги своя пламень oгненный; основаяй землю на тверди eя; не преклонится в век века. Бездна яко риза одеяние eя; на горах станут воды. [Дивна дела Твоя, Господи.] От запрещения твоего побегнут, от гласа грома твоего убоятся. Восходят горы, и низходят поля, в место eже основал eси им. Предел положил eси, eгоже не прейдут, ниже обратятся покрыти землю. Посылаяй источники в дебрех, посреде гор пройдут воды. Напаяют вся звери сeлныя, ждут oнагри в жажду свою. На тых птицы небeсныя привитают; от среды камения дадят глас. Напаяяй горы от превыспренних своих; от плода дел твоих насытится земля. Прозябаяй траву скотом, и злак на службу человеком, извести хлеб от земли; и вино веселит сердце человека, умастити лице eлеем; и хлеб сердце человека укрепит. Насытятся древа польская, кедри ливанстии, ихже eси насадил; тамо птицы вогнездятся, eродиево жилище предводителствует ими. Горы высокия eленeм, камень прибежище заяцeм. Сотворил eсть луну во времена; солнце позна запад свой. Положил eси тму, и бысть нощь, в нейже пройдут вси зверие дубравнии, скимни рыкающии восхитити и взыскати от Бога пищу себе. Возсия солнце, и собрашася, и в ложах своих лягут. Изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера. Яко возвеличишася дела твоя, Господи; вся премудростию сотворил eси: исполнися земля твари твоея. Сие море великое и пространное; тамо гади, ихже несть числа, животная малая с великими; тамо корабли преплавают, змий сей, eгоже создал eси ругатися eму. Вся к тебе чают, дати пищу им во благо время. Давшу тебе им, соберут; отверзшу тебе руку, всячeская исполнятся благости; отвращшу же тебе лице, возмятутся; отимеши дух их, и изчезнут и в персть свою возвратятся; послеши дха твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли. Буди слава Господня во веки; возвеселится Господь о делех своих; призираяй на землю и творяй ю трястися; прикасаяйся горам, и дымятся. Воспою Господеви в животе моем, пою Богу моему, дондеже eсмь; да усладится eму беседа моя, аз же возвеселюся о Господе. Да изчезнут грешницы от земли, и беззаконницы, якоже не быти им. Благослови, душе моя, Господа. [Слава Ти, Господи, сотворившему вся.]

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (трижды)

C. Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul. [Bine eşti cuvîntat, Doamne.] Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte. [Bine eşti cuvîntat, Doamne.] Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vînturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc; Cel ce ai întemeiat pămîntul pe întărirea lui, şi nu se va clătina în veacul veacului. Adîncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui; peste munţi vor sta ape. [Minunate sînt lucrurile Tale, Doamne.] De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Se suie munţi şi se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere pămîntul. Cel ce trimiţi izvoare în vai, prin mijlocul munţilor vor trece ape; adăpa-se-vor toate fiarele cîmpului, asinii sălbatici setea îşi vor potoli. Peste acelea păsările cerulul vor locui; din mijlocul stîncilor vor da glas. Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pămîntul. Cel ce răsari iarba dobitoacelor şi verdeaţă spre slujba oamenilor; ca să scoată pîine din pămînt şi vinul veseleşte inima omului; ca să veselească faţa cu untdelemn şi pîinea inima omului o întăreşte. Sătura-se-vor copacii cîmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor face cuib. Locaşul cocostîrcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor, stîncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi; soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, cînd vor ieşi toate fiarele pădurii; puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mîncarea lor. Răsărit-a soarele şi s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca. Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa pînă seara. Cît s-au mărit lucrurile Tale, Doamne; toate cu înţelepciune le-ai făcut: umplutu-s-a pămîntul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare şi largă; acolo se găsesc tîrîtoare, cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate către Tine aşteapta ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dîndu-le Tu lor, vor aduna; deschizînd Tu mîna Ta, toate se vor umple de bunătăţi. Dar întorcîndu-Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor şi se vor sfîrşi şi în ţărînă se vor întoarce. Trimite-vei duhul Tău şi se vor zidi şi vei înnoi faţa pămîntului. Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pămînt şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munţi şi fumegă. Cînta-voi Domnului în viaţa mea, cînta-voi Dunmezeului meu cît voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătosii de pe pămînt şi cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. [Slavă Tie, Doamne, cel ce ai făcut toate.]

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Tie, Dumnezeule. (de trei ori)

PREGHIERE DEL LUCERNALE

Prima preghiera

S. Signore, indulgente e misericordioso, longanime e abbondante di misericordia, abbi orecchie per la nostra preghiera, e sii attento alla voce della nostra supplica. Fa' in noi un segno per il bene; guidaci nella tua via per farci camminare nella tua verità; rallegra i nostri cuori, per farci temere il tuo santo nome: poiché tu sei grande e compi meraviglie. Tu solo sei Dio, e non v'è tra gli dèi uno simile a te, Signore, potente nella misericordia e buono nella forza per aiutare, consolare e salvare tutti quelli che sperano nel tuo santo nome. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Seconda preghiera

S. Signore, nel tuo sdegno non ci accusare, e nella tua ira non ci castigare, ma agisci con noi secondo la tua misericordia, medico e terapeuta delle nostre anime. Guidaci al porto della tua volontà. Illumina gli occhi del nostro cuore alla conoscenza della tua verità, e donaci di trascorrere nella pace e senza peccato il resto del giorno presente e tutto il tempo della nostra vita, per le preghiere della santa Madre-di-Dio e di tutti i tuoi santi. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Terza preghiera

S. Signore Dio nostro, ricordati di noi peccatori e inutili tuoi servi quando invochiamo il tuo santo nome, e non lasciarci delusi nell'attesa della tua misericordia, ma accordaci, o Dio, tutto ciò che chiediamo per la salvezza; e concedici di amarti e temerti con tutto il nostro cuore, e di fare in tutto la tua volontà. Poiché tu sei Dio buono e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Quarta preghiera

S. Tu che sei celebrato dalle sante potenze con inni mai silenti e con canti di gloria incessanti, ricolma della tua lode la nostra bocca, per farci dare magnificazione al tuo santo nome; e donaci di aver parte ed eredità con tutti quelli che ti temono nella verità e che custodiscono i tuoi comandamenti. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Quinta preghiera

S. Signore, Signore, tu che sostieni l'universo nella tua purissima mano, che sei longanime verso noi tutti e ti dispiaci delle nostre cattiverie, ricorda le tue indulgenze e la tua misericordia, visitaci nella tua bontà, donaci di sfuggire per il resto del giorno agli scaltri intrighi del maligno, e custodisci libera da insidie la nostra vita con la grazia del tuo Spirito tuttosanto. Per la misericordia e l'amore per gli uomini del Figlio tuo unigenito, con cui sei benedetto, insieme al tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Sesta preghiera

S. Dio grande e mirabile, tu con bontà inesprimibile e con copiosa provvidenza governi l'universo, ci hai donato i beni di questo mondo e ci hai assicurato un pegno del regno promesso con i beni di cui ci hai finora gratificati; tu che ci hai fatto evitare ogni male anche nella parte trascorsa del giorno, donaci anche di portare a termine il rimanente senza macchia, innanzi alla tua santa gloria, inneggiando a te, solo Dio nostro, buono e amico degli uomini. Poiché sei tu il nostro Dio, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Settima preghiera

S. Dio grande ed eccelso, tu che solo possiedi l'immortalità e abiti nella luce inaccessibile, che hai fatto con sapienza tutto il creato, che hai separato la luce dalle tenebre, che hai posto il sole a dominio sul giorno, e la luna e le stelle a dominio sulla notte; tu che anche in quest'ora hai reso noi peccatori degni di accostarci al tuo volto nella confessione, e di offrirti il canto di gloria della sera: tu stesso, Signore amico degli uomini, dirigi la nostra preghiera, come l'incenso, al tuo cospetto, e accoglila in odore di fragranza. Concedici pace in questa sera e nella notte che viene; rivestici delle armi della luce; liberaci dalla paura notturna e da ogni cosa che si insinui nella tenebra; e fa' che il sonno che ci hai donato a ristoro della nostra debolezza sia libero da ogni fantasia diabolica. Sì, Sovrano dispensatore di beni, fa' che di notte, anche nei nostri letti, con compunzione, ci ricordiamo del tuo nome, e, illuminati dalla meditazione dei tuoi comandamenti, ci rialziamo in esultanza d'animo per glorificare la tua bontà, offrendo alla tua misericordia preghiere e suppliche per i nostri peccati e per quelli di tutto il tuo popolo (visitalo in misericordia per le preghiere della santa Madre-di-Dio!) Poiché tu sei Dio buono e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

GRANDE COLLETTA

D. In pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per l'unione di tutto preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo vescovo) (...), per l'insigne presbiterio, per il diaconato in Cristo, per tutto il clero e il popolo preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per questa città (o contrada, o per questo santo monastero), per ogni città e contrada e per quelli che con fede vi abitano preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri e per la loro salvezza preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), чеснтем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О граде сем (или веси сей или святей обители сей), всяком граде, стране и верою живущих в них Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О плавающих, путешествующих, недугующих,страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarhul ..., şi pentru Domnul nostru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) ..., pentru cinstita preoţime şi întru Hristos diaconime şi pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru oraşul acesta (sau ţara aceasta, sau sfînta obşte aceasta), pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelşugarea roadelor pămîntului şi pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru cei ce călătoresc pe ape şi pe uscat, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mîntuirea lor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mînia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

BEATO L'UOMO

C. Beato l'uomo che non è andato nel consiglio degli empi. Alleluia, alleluia, alleluia.

Poiché il Signore conosce la via dei giusti, e la via degli empi si perderà. Alleluia, alleluia, alleluia.

Servite il Signore nel timore ed esultate per lui con tremore. Alleluia, alleluia, alleluia.

Beati tutti quelli che sperano in lui. Alleluia, alleluia, alleluia.

Sorgi, Signore; salvami, Dio mio. Alleluia, alleluia, alleluia.

Del Signore è la salvezza, e sul tuo popolo la tua benedizione. Alleluia, alleluia, alleluia.

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito. Alleluia, alleluia, alleluia.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Х. Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Блажени вси надеющиеся нань. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Господне есть спасение и на людех Твоих благословение Твое. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (трижды)

C. Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor. Aliluia, aliluia, aliluia.

Că ştie Domnul calea drepţilor, iar calea necredincioşilor va pieri. Aliluia, aliluia, aliluia.

Slujiţi Domnului cu frică şi vă bucuraţi de El cu cutremur. Aliluia, aliluia, aliluia.

Fericiţi toţi cei ce nădăjduiesc in El. Aliluia, aliluia, aliluia.

Scoală, Doamne, mîntuieste-mă Dumnezeul meu. Aliluia, aliluia, aliluia.

A Domnului este mîntuirea, şi peste poporul Tău, binecuvîntarea Ta. Aliluia, aliluia, aliluia.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Aliluia, aliluia, aliluia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia.

Aliluia, aliluia, aliluia, slava Tie, Dumnezeule. (de trei ori)

PICCOLA COLLETTA

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că a Ta este stăpînirea, şi a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

SIGNORE, A TE HO GRIDATO

Salmo 140

C1. Signore, a te ho gridato, ascoltami.

Ascoltami, Signore.

Signore, a te ho gridato, ascoltami, sii intento alla voce della mia preghiera, ora che grido a te.Ascoltami, Signore.

C2. Si diriga la mia supplica, come l'incenso, al tuo cospetto; l'elevazione delle mie mani sia il sacrificio vesperale.

Ascoltami, Signore.

L. Poni, Signore, una custodia alla mia bocca e una porta fortificata intorno alle mie labbra. Non lasciar piegare il mio cuore a parole malvagie per trovare scuse ai peccati. Non avrò parte con gli iniqui, né con le loro scelte. Mi corregga il giusto con misericordia e mi rimproveri, ma l'olio del peccatore non unga il mio capo, perché io continuo a pregare in mezzo alle loro compiacenze: sono stati inghiottiti accanto alla pietra i loro giudici. Ascolteranno le mie parole, perché si sono fatte dolci; come zolle di terra spaccate sul suolo sono state sparse le loro ossa presso gli inferi. Poiché verso di te, Signore, Signore, i miei occhi: in te ho sperato, non togliermi la vita. Custodiscimi dal laccio che mi hanno teso e dagli inciampi degli iniqui. Cadranno nella loro rete i peccatori; da solo sono io finché io passi.

Salmo 141

Con la mia voce al Signore ho gridato, con la mia voce il Signore ho supplicato. Effonderò davanti a lui la mia supplica, a lui esporrò la mia afflizione. Quando il mio spirito viene meno tu conosci i miei sentieri. Su questa via in cui camminavo mi hanno nascosto un laccio. Osservavo a destra e guardavo: e non c'era chi mi conoscesse. È perduto per me ogni scampo e non c'è chi cerchi l'anima mia. A te Signore ho gridato e ho detto: Tu sei la mia speranza, la mia porzione nella terra dei viventi. Volgiti alla mia supplica perché sono umiliato all'estremo. Liberami dai miei persecutori, perché più di me si sono rafforzati.

Х1. Господи, воззвах к Тебе, услыши мя.

Услыши мя, Господи,

Господи, воззвах к Тебе услыши мя, вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми к Тебе.

Услыши мя, Господи.

Х2. Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою; воздеяние руку моею, жертва вечерняя.

Услыши мя, Господи.

Ч. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех с человеки делающими беззаконие; и не сочтуся со избранными их. Накажет мя праведник милостию и обличит мя, eлей же грешнаго да не намастит главы моея; яко eще и молитва моя во благоволениих их. Пожeрты быша при камени судии их; услышатся глаголи мои, яко возмогоша. Яко толща земли проседеся на земли, расточишася кости их при аде. Яко к тебе, Господи, Господи, oчи мои; на тя уповах, не отими душу мою; сохрани мя от сети, юже составиша ми, и от соблазн делающих беззаконие. Падут во мрежу свою грешницы; eдин eсм аз, дондеже прейду.

Псалом 141

Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим ко Господу помолихся. Пролию пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу. Внегда изчезати от менe духу моему, и ты познал eси стeзи моя; на пути сем, по немуже хождах, скрыша сеть мне. Сматрях одесную и возглядах, и не бе знаяй мене; погибе бегство от менe, и несть взыскаяй душу мою. Воззвах к тебе, Господи, рех; ты eси упование мое, часть моя eси на земли живых. Вонми молению моему, яко смирихся зело; избави мя от гонящих мя, яко укрепишася паче менe.

C1. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă.

Auzi-mă, Doamne.

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele, cînd strig către Tine.

Auzi-mă, Doamne.

C2. Să se îndrepteze rugăciunea mea, ca tămîia înaintea Ta; ridicarea mîinilor mele, jertfă de seară.

Auzi-mă, Doamne.

C. Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug, ca să-mi dezvinovăţesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fărădelege şi nu mă voi însoţi cu aleşii lor. Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra; iar untul de lemn al păcătoşilor să nu ungă capul meu. Că încă şi rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor; prăbuşească-se de pe stîncă judecătorii lor; Auzi-se-vor graiurile mele, că s-au îndulcit. Ca o brazdă de pămînt s-au rupt pe pămînt, risipitu-s-au oasele lor lîngă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzeşte-mă de cursa care mi-au pus mie şi de smintelile celor ce fac fărădelege. Cădea-vor în mreaja lor păcătoşii, ferit sînt eu, pînă ce voi trece.

Psalmul 141

Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa-voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Cînd lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns-au cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta şi am privit şi nu era cine să mă cunoască. Pierit-a fuga de la mine şi nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: «Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în pămîntul celor vii». Ia aminte spre rugăciunea mea, că m-am smerit foarte. Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decît mine.

 

Su 10 stichire:

Togli dal carcere l'anima mia, per far confessare il tuo nome.

Mi attenderanno i giusti, finché tu non mi abbia compensato.

Salmo 129

Su 8 stichire:

Dalle profondità ho gridato a te, Signore, Signore, ascolta la mia voce.Siano le tue orecchie attente alla voce della mia preghiera.

Su 6 stichire:

Se scruterai le iniquità, Signore, Signore, chi potrà resistere? Poiché è presso di te la clemenza.

A causa del tuo nome ti ho atteso, Signore; ha atteso l'anima mia la tua parola, ha sperato l'anima mia nel Signore.

Su 4 stichire:

Dalla veglia del mattino fino a notte: fin dalla veglia del mattino speri Israele nel Signore.

Poiché è presso il Signore la misericordia, e molta è presso di lui la redenzione; ed egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità.

Salmo 116

Lodate il Signore, nazioni tutte, dategli lode, popoli tutti.

Poiché si è rafforzata la sua misericordia su di noi, e la verità del Signore rimane in eterno.

Gloria al Padre, al Figlio, e al santo Spirito.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Dogmatico o stichira.

На 10 стихир:

Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени твоему

Мене ждут праведницы, дондеже воздаси мне.

Псалом 129

На 8 стихир:

Из глубины воззвах к тебе, Господи; Господи, услыши глас мой.

Да будут уши твои внемлюще гласу моления моего.

На 6 стихир:

Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит? яко у тебe очищение eсть.

Имене ради твоего потерпех тя, Господи, потерпе душа моя в слово твое; упова душа моя на Господа.

На 4 стихир:

От стражи утренния до нощи, от стражи утренния да уповает Израиль на Господа.

Яко у Господа милость, и многое у него избавление; и той избавит Израиля от всех беззаконий eго.

Псалом 116

Хвалите Господа, вси языцы, похвалите eго, вси людие.

Яко утвердися милость eго на нас, и истина Господня пребывает во век.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Догматик или стихира.

Stihiri pe 10:

Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău.

Pe mine mă aşteaptă drepţii, pînă ce-mi vei răsplăti mie.

Psalmul 129

Stihiri pe 8:

Dintru adîncuri am strigat către Tine: Doamne, Doamne, auzi glasul meu!

Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele.

Stihiri pe 6:

De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Că la Tine este milostivirea.

Pentru numele Tău Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a sufletul meu spre cuvîntul Tău, nădăjduit-a sufletul meu în Domnul.

Stihiri pe 4:

Din straja dimineţii pînă în noapte, din straja dimineţii, să nădăjduiască Israel spre Domnul.

Că la Domnul este milă şi multă mîntuire la El, şi El va izbăvi pe Israel din toate fărădelegile lui.

Psalmul 116

Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi-L pe El toate popoarele.

Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămîne în veac.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Dogmatic sau stihir.

INGRESSO

D. Preghiamo il Signore.

Д. Господу помолимся.

D. Domnului să ne rugăm.

S. Di sera, di mattino e al meriggio noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti rendiamo grazie e ti preghiamo, Sovrano dell'universo, Signore amico degli uomini. Dirigi la nostra supplica, come l'incenso, al tuo cospetto, e non far piegare i nostri cuori alle parole e alle immaginazioni del male, ma liberaci da tutti gli insidiatori delle nostre anime, poiché verso te, Signore, Signore, sono i nostri occhi, ed è in te che abbiamo sperato: non confonderci, Dio nostro. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

[D.] Benedici, presule, il santo ingresso.

[Д.] Благослови, владыко, Святый вход.

[D.] Binecuvintează, stăpîne, sfînta intrare.

 

S. Benedetto l'ingresso al tuo santuario, in ogni tempo: ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

D. Sapienza, in piedi.

С. Благословен вход святых твоих, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

 

Д. Премудрость, прости.

P. Binecuvîntată este intrarea Sfinţilor Tăi, totdeauna, acum şi pururea, şi în vecii vecilor.

D. Înţelepciune, drepţi.

 

L. Luce radiosa della santa gloria del Padre immortale, celeste, santo e beato, Gesù Cristo! Giunti al calar del sole, vedendo la luce vesperale, cantiamo inni al Padre, al Figlio e al santo Spirito: Dio. Sei degno in ogni tempo di ricevere inni da voci sante, o Figlio di Dio che dài vita: perciò il mondo ti glorifica.

Свете тихий святыя славы, безсмертнаго Отца Небеснаго, святаго, блаженнаго, Иисусе Христе: пришедши на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена петь быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй, темже мир Тя славит.

C. Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc, Celui fără de moarte, Celui sfînt şi fericit, Iisuse Hristoase! Venind la apusul soarelui, văzînd lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Dumnezeu. Vrednic eşti în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viată, pentru aceasta, lumea Te slăveşte.

PROCHIMENO

D. Stiamo attenti.

S. Pace a tutti.

L. E allo spirito tuo.

D. Sapienza. Prochimeno del Tono ...

Д. Вонмем.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Премудрость. Прокимен, глас ...

D. Să luăm aminte.

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Înţelepciune. Prochimen, glas...

SABATO SERA, Tono 6°

Il Signore regna, si è rivestito di maestà.

C. Il Signore regna, si è rivestito di maestà.

Si è rivestito di potenza, il Signore, e se ne è cinto.

C. Il Signore regna, si è rivestito di maestà.

E così ha reso saldo l'universo, tal che non sia scosso.

C. Il Signore regna, si è rivestito di maestà.

Alla tua casa si addice la santità, Signore, a lungo nei giorni.

C. Il Signore regna, si è rivestito di maestà.

Il Signore regna.

C. Si è rivestito di maestà.

Господь воцарися, в лепоту облечеся.

Х. Господь воцарися, в лепоту облечеся.

Облечеся Господь в силу и препоясася

Х. Господь воцарися, в лепоту облечеся.

Ибо утверди вселенную, яже не подвижится.

Х. Господь воцарися, в лепоту облечеся.

Дому твоему подобает святыня, Господи, в долготу дний.

Х. Господь воцарися, в лепоту облечеся.

Господь воцарися.

Х. В лепоту облечеся.

Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat.

C. Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat.

Îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins.

C. Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat.

Pentru că a întărit lumea, care nu se va clătina.

C. Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat.

Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile.

C. Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat.

Domnul a împărăţit.

C. Întru podoabă S-a îmbrăcat.

DOMENICA SERA, Tono 8°

Ecco, allora benedite il Signore,/ servi tutti del Signore.

Voi che state nella casa del Signore, nelle corti della casa del nostro Dio.

Се, ныне благословите Господа,/ вси раби Господни.

Стоящии в храме Господни, во дворех дому Бога нашего.

Iată, acum binecuvîntaţi pe Domnul,/ toţi slujitorii Domnului.

Cei ce staţi în casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru.

LUNEDÌ SERA, Tono 4°

Il Signore mi ascolterà,/ quando io grido a lui.

Quando ho invocato mi hai ascoltato, Dio della mia giustizia.

Господь услышит мя,/ внегда воззвати ми к нему.

Внегда призвати ми, услыша мя Бог правды моея.

Domnul mă va auzi,/ cînd mă voi ruga către Dînsul.

Cînd Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele.

MARTEDÌ SERA, Tono 1°

La tua misericordia, Signore,/ mi seguirà tutti i giorni della mia vita.

Il Signore mi pascola, nulla mi mancherà; in un luogo erboso, là mi ha trovato dimora.

Милость твоя, Господи,/ поженет мя вся дни живота моего.

Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит. На месте злачне, тамо всели мя.

Mila Ta, Doamne,/ mă va urma în toate zilele vieţii mele.

Domnul mă va paşte şi nimic nu-mi va lipsi; la loc de păşune, acolo m-a sălăşluit.

MERCOLEDÌ SERA, Tono 5°

O Dio, nel tuo nome salvami,/ e nella tua potenza giudicami.

O Dio, ascolta la mia preghiera, abbi orecchie per le parole della mia bocca.

Боже, во имя твое спаси мя,/ и в силе твоей суди ми.

Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих.

Dumnezeule, întru numele Tău mîntuieşte-mă/ şi întru puterea Ta mă judecă.

Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele.

GIOVEDÌ SERA, Tono 6°

Il mio aiuto viene dal Signore,/ che ha fatto il cielo e la terra.

Ho alzato gli occhi verso i monti, da dove verrà il mio aiuto.

Помощь моя от Господа,/ сотворшаго небо и землю.

Возведох oчи мои в горы, отнюдуже приидет помощь моя.

Ajutorul meu de la Domnul,/ Cel ce a făcut cerul şi pămîntul.

Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde va veni ajutorul meu.

VENERDÌ SERA, Tono 7°

O Dio, sei tu il mio soccorritore,/ e la tua misericordia mi preverrà.

Toglimi ai miei nemici, o Dio, e riscattami dagli insorti contro di me.

Боже, заступник мой eси ты,/ и милость твоя предварит мя.

Изми мя от враг моих, Боже, и от востающих на мя избави мя.

Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti Tu/ şi mila Ta mă va întîmpina.

Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Dumnezeule, şi de cei ce se scoală împotriva mea izbăveşte-mă.

LETTURE

Se vi sono letture, L. le legge nel mezzo del tempio.

D. Sapienza.

L. Lettura da (...)

D. Stiamo attenti.

S. Pace a te.

L. E allo spirito tuo.

Д. Премудрость.

Ч. (...) чтение.

Д. Вонмем.

С. Мир ти.

Ч. И духови твоему.

D. Înţelepciune.

C. Din (...) citire.

D. Să luăm aminte.

P. Pace ţie.

C. Şi duhului tău.

SUPPLICA INTENSA

D. Diciamo tutti da tutta l'anima, e da tutta la nostra mente diciamo.

C. Kyrie eleison.

D. Signore onnipotente, Dio dei nostri padri, noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison.

D. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), e per tutti i nostri fratelli in Cristo.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito, affinché [nella loro moderatezza anche noi] viviamo una vita calma e tranquilla, in tutta pietà e purezza.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per i beati e sempre commemorati fondatori di questo santo tempio (o di questo santo monastero), e per tutti i nostri padri e fratelli ortodossi, che già riposano e giacciono qui e ovunque.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per ottenere misericordia, vita, pace, salvezza, visitazione, perdono e remissione dei peccati per i servi di Dio, fratelli di questo santo tempio (o di questo santo monastero).

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per quelli che portano frutti e fanno il bene, operano e cantano in questo tempio santo e degno di ogni rispetto, e per il popolo qui presente, che attende da te grandi e copiose misericordie.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

S. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем.

Х. Господи, помилуй.

Д. Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй.

Д. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), и всей во Христе братии нашей.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о блаженных и приснопамятных создателех святаго храма сего, и о всех прежде-почивших отцех и братиях наших, зде лежащих и повсюду православных.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, просщении и оставлении грехов рабов Божиих, братии святаго храма сего (или святыя обители сея).

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

С. Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Să zicem toţi, din tot sufletul şi din tot cugetul nostru să zicem.

C. Doamne miluieşte.

D. Doamne, Atotstăpînitorule, Dumnezeul părinţilor noştri, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieşte.

D. Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarh (...), pentru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) nostru (...), şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, ca [şi noi întru liniştea lor], viaţă lină şi fără gîlceavă să vieţuim întru toată bună credinţa şi curăţenia.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea pomeniţii ctitorii ai sfîntului locaşului acestuia şi pentru toţi cei mai dinainte adormiţi părinţii şi fraţi ai noştri dreptmăritori creştini, care odihnesc aici şi pretutindeni.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mîntuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu enoriaşi, ctitori şi binefăcători ai sfîntului locaşului acestuia.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în sfînta şi întru tot cinstita biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc şi cîntă şi pentru tot poporul care stă înainte şi aşteaptă de la Tine mare şi bogată milă.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

P. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 PREGHIERA VESPERTINA

C. Rendici degni, Signore, di essere custoditi senza peccato in questa sera. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri, e lodato e glorificato è il tuo nome nei secoli. Amen. Venga, Signore, la tua misericordia su di noi, come abbiamo sperato in te. Benedetto sei tu, Signore, insegnami i tuoi giudizi. Benedetto sei tu, Sovrano, fammi comprendere i tuoi giudizi. Benedetto sei tu, Santo, illuminami con i tuoi giudizi. Signore, la tua misericordia è in eterno: non ignorare l'opera delle tue mani. A te si addice la lode, a te si addice l'inno, a te la gloria si addice: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Х. Сподоби Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам. Благословен еси Господи Боже Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправдании Твоими. Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

C. Învredniceşte-ne, Doamne, în seara aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvîntat, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaslăvit e numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine eşti cuvîntat, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, Stăpîne, înţelepţeşte-mă cu îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mîinilor Tale nu le trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, Ţie se cuvine cîntare, Ţie slavă se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

SUPPLICA FINALE

D. Completiamo la nostra preghiera della sera al Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Chiediamo al Signore che tutta la sera sia perfetta, santa, pacifica e senza peccato.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle nostre anime e dei nostri corpi.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore il perdono e la remissione dei nostri peccati e delle nostre colpe.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore ciò che è buono e utile alle nostre anime e la pace per il mondo.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore di concludere il tempo che resta della nostra vita in pace e conversione.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo una fine cristiana della nostra vita, senza dolore, senza rimorso, pacifica, e una buona difesa innanzi al tremendo tribunale di Cristo.

C. Concedi, Signore.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché tu sei Dio buono e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Исполним вечернюю молитву нашу Господеви.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Вечера всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и добраго ответа на страшнем судищи Христове просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Seara toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de păcat, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Milă şi iertare de păcatele şi de greşealele noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Sfîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşatoarea judecată a lui Hristos, să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

PREGHIERA A CAPO CHINO

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Inchiniamo il nostro capo al Signore.

C. A te, Signore.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Главы наша Господеви приклоним.

Х. Тебе, Господи.

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Capetele noastre Domnului să le plecăm.

C. Ţie, Doamne.

S. Signore, Dio nostro, tu hai piegato i cieli e ne sei disceso per la salvezza del genere umano: guarda sui tuoi servi e sulla tua eredità. A te, infatti, giudice tremendo eppur amico degli uomini, i tuoi servi hanno chinato il capo e sottomesso il collo, senza attendere aiuto dagli uomini, ma affidandosi alla tua misericordia, e contando sulla tua salvezza. Custodiscili in ogni tempo, in questa sera e nella notte che viene, da ogni nemico, da ogni attività avversa del diavolo, da ragionamenti vani e da pensieri maligni.

S. Sia benedetto e glorificato il potere del tuo regno, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Буди держава царствия Твоего благословена и препрославлена, Отца, и Сына, и святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Fie stăpînirea împărăţiei Tale binecuvîntată şi preaslavită, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

Se non si tiene la litia si cantano subito gli apostichi.

LITIA

D. Salva, o Dio, il tuo popolo, e benedici la tua eredità; visita il mondo tuo in misericordia e indulgenza; tieni alta la fronte dei cristiani ortodossi e manda su di noi le tue copiose misericordie; per le preghiere della purissima Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria; per la potenza della preziosa e vivifica Croce; per il patrocinio delle insigni celesti potenze incorporee; per le suppliche dell'insigne, glorioso profeta, precursore e battista Giovanni; dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode; dei nostri padri tra i santi grandi maestri universali e ierarchi Basilio il Grande, Gregorio il Teologo, Giovanni il Crisostomo, e del nostro padre tra i santi Nicola, arcivescovo di Mira in Licia, il taumaturgo, dei santi Metodio e Cirillo pari agli apostoli, maestri degli slavi, dei santi grandi principi Vladimiro e Olga pari agli apostoli, [illuminatori della Rus'], dei nostri padri tra i santi, Michele, primo Metropolita di Kiev, dei primi ierarchi di Mosca e di tutta la Rus', Pietro, Alessio, Giona, Macario, Filippo, Giobbe, Ermogene e Tikhon; dei metropoliti di Mosca Filarete, Innocenzo e Macario; dei santi ierarchi (...) [diocesani]; dei santi, gloriosi e benvittoriosi martiri; dei santi nuovi martiri e confessori russi, Vladimiro, metropolita di Kiev, Beniamino, metropolita di Pietrogrado, Pietro, metropolita di Krutitsa, Ilarione, arcivescovo di Verey, dei santi sofferenti della famiglia imperiale, delle sante monache martiri grande principessa Elisabetta e Barbara; dei nostri padri venerabili e teofori; dei santi padri anziani di Optina; dei santi e giusti Giovanni di Kronstadt e Alessio di Mosca; delle sante beate Ksenia di Pietroburgo e Matrona di Mosca; dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna; del santo ... (del tempio), del santo ... (del giorno) e di tutti i santi; noi ti imploriamo, Signore abbondante di misericordie, esaudisci noi peccatori che ti preghiamo, e abbi misericordia di noi.

C. Kyrie eleison. (40 volte)

D. Ancora preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), [nei monasteri: e per il nostro archimandrita o igumeno ...,] per tutta la nostra fratellanza in Cristo, e per ogni anima di cristiano afflitta od oppressa, bisognosa della misericordia di Dio e di aiuto; per la protezione di questa città (o di questo villaggio o di questo santo monastero) e di quelli che vi abitano; per la pace e la stabilità del mondo intero; per la prosperità delle sante Chiese di Dio; per la salvezza e l'aiuto di quanti, padri e fratelli nostri, vi operano e vi servono con impegno e timor di Dio; per la guarigione di quelli che giacciono infermi; per il sollievo, la beata memoria e la remissione dei peccati di quelli che già si sono dipartiti piamente, padri e fratelli nostri, che qui e ovunque giacciono da ortodossi; per la liberazione dei prigionieri e per i nostri fratelli che sono in servizio; e di tutti quelli che servono e hanno servito in questo santo tempio (o monastero), diciamo:

C. Kyrie eleison. (50 volte)

Д. Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое, посети мир Твой милостию и щедротами, возвыси рог христиан православных и низпосли на ны милости Твоя богатыя; молитвами Всепричистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии; силою Честнаго и Животворящаго Креста; предстательствы Честных Небесных Сил Безплотных: Честнаго Славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна; святых славных всехвальных Апостол; иже во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго; иже во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийскаго, Чудотворца; святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, святых равноапостольных великаго князя Владимира и великия княгини Ольги; иже во святых отец наших, святителя Михаила, перваго Митрополита Киевскаго; первосвятителей Московских и всея Руси, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона; митрополитов Московских Филарета, Иннокентия и Макария; святителей (...) [епапрхиалных]; святых славных и добропобедных мучеников; святых новомучеников и исповедников Российских, Владимира, митрополита Киевскаго, Вениамина, митрополита Петроградскаго, Петра, митрополита Крутицкаго, Илариона, архиепископа Верейскаго; святых царственных страстотерпцев; преподобномучениц великия княгини Елисаветы и инокини Варвары; преподобных и богоносных отец наших; преподобных отец старцев Оптинских; святых праведных Иоанна Кронштадтскаго и Алексия Московскаго; святых блаженных Ксении Петербургския и Матроны Московския; святых и праведных богоотец Иоакима и Анны, святаго (...) [егоже есть храм], святаго (...) [егоже есть день], и всех святых; молим Тя, Многомилостиве Господи, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас.

Х. Господи, помилуй. (40 раз).

Д. Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), [аще во обители: и о Архимандрите или Игумене нашем ...], и о всем во Христе братстве нашем, и о всякой души христианстей, скорбящей же и озлобленней, милости божия и помощи требующей: о покровении града сего и живущих в нем (или веси сея и живущих в ней, или святыя обители сея и живущих в ней): о мире и состоянии всего мира: о благостоянии святых божиих церквей: о спасении и помощи со тщанием и страхом божиим труждающихся, и служащих отец и братий наших: о оставльшихся и во отшествии сущих: о исцелении в немощех лежащих: о успении, ослабе, блаженней памяти и оставлении грехов всех прежде отшедших отец и братий наших, зде лежащих и повсюду, православных: о избавлении плененных, и о братиях наших в службах сущих, и о всех служащих и служивших во святем храме сем (аще во обители: во святей обители сей), рцем.

Х. Господи, помилуй. (50 раз).

D. Mîntuieşte, Dumnezeule, poporul tău şi binecuvintează moştenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă şi cu îndurări. Înalţă fruntea dreptmăritorilor creştini, şi trimite peste noi milele tale cele bogate: pentru rugăciunile preacuratei Stapînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor netrupeşti puteri; cu rugăciunile cinstitului, slăvitului prooroc, înaintemergătorului şi botezătorului Ioan, cu ale sfinţilor slăviţilor şi întru tot lăudaţilor apostoli; cu ale celor între sfinţi părinţilor noştri şi mari dascăli ai lumii şi ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvîntatorul şi Ioan Gură de Aur; cu ale celui între sfinţi părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul al Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni; cu ale sfinţilor întocmai cu apostolii Metodie şi Chiril, dascăli slavilor, cu ale sfinţilor întocmai cu apostolii mari cneazi Vladimir şi Olga, cu ale celor între sfinţi părinţilor noştri, Mihail, întîi mitropolit al Kievului, cu ale celor întîi ierarhi a Moscovei

şi ale intregi Rusii, Petru, Alexii, Iona, Macarie, Filip, Iov, Ermoghen şi Tihon; ale mitropoliţi a Moscovei Filaret, Innochentie şi Macarie; cu ale sfinţilor sfinţiţilor (..) [eparhiali]; cu ale sfinţilor slăviţilor şi bunilor biruitori mucenici; cu ale sfinţilor noi mucenici şi mărturisitori rusi, Vladimir, mitropolit al Kievului, Veniamin, mitropolit al Petrogradului, Petru, mitropolit al Krutiţului, Ilarion, arhiepiscop al Vereiului; cu ale celor pătimitori împărăteşti; cu ale preacuvioaselor muceniţe marea ducesa Elizaveta şi monahia Varvara; cu ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri; cu ale preacuvioşilor părinţilor stareţilor din Optina; cu ale sfinţilor şi drepţilor Ioann din Kronştadt şi Alexii din Moscova; cu ale sfintelor fericitelor Xenia din Petersburg şi Matrona din Moscova; cu ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana, cu ale sfîntului (...), hramul bisericii), cu ale sfîntului (...), [a cărui pomenire o săvîrşim], şi cu ale tuturor sfinţilor, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm ţie, şi ne miluieşte pe noi.

C. Doamne miluieşte. (de 40 ori)

D. Încă ne rugăm pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarh (...), pentru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) nostru (...), [la mînăstiri: şi pentru Arhimandritul sau Egumenul nostru ...] şi pentru toată fraţia noaştră cea întru Hristos, şi pentru tot sufletul creştinesc cel necăjit şi întristat, care are trebuinţă de mila lui Dumnezeu şi de ajutorul; pentru apărarea orasului acestuia şi a celor ce vieţuiesc într-însul (sau satului acestuia şi a celor ce vieţuiesc într-însul sau sfintei mînăstirii acesteia şi a celor ce vieţuiesc într-însa); pentru pacea şi bună aşezarea întregii lumi; pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mîntuirea şi ajutorul celor ce cu osîrdie şi cu frică de Dumnezeu se ostenesc şi slujesc, părinţi şi fraţi ai noştri; pentru tămăduirea celor ce zac în boli; pentru odihna, uşurarea, iertarea păcatelor şi fericita pomenire a tuturor celor ce mai înainte s-au mutat întru dreapta credinţă, părinţi şi fraţi ai noştri dreptmăritori, care odihnesc aici şi pretutindenea; pentru izbăvirea celor robiţi; pentru fraţii noştri care sunt în slujbe, şi pentru toţi cei ce slujesc şi au slujit în sfînt locaşul acesta, să zicem.

C. Doamne miluieşte. (de 50 ori)

 

D. Ancora preghiamo che siano protetti questa città (o questo villaggio) e questo santo tempio (o questo santo monastero) e tutta la città e la contrada da epidemie, fame, terremoti, inondazioni, incendi, armi, invasioni straniere e guerra civile; che il nostro Dio, buono e amico degli uomini, sia con noi misericordioso, favorevole e conciliante, e perché rimuova ogni ira che incombe su di noi e ci liberi dall'imminente suo giusto giudizio, e abbia misericordia di noi.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

Д. Еще молимся, о еже сохранитися граду сему (или веси сей), и святому храму сему (аще во обители: святей обтели сей), и всякому граду и стране, от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани: о еже милостиву и благоветливу быти благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратити всякий гнев на ны движимый, и избавити ны от належащаго и праведнаго своего прещения, и помиловати ны.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

D. Încă ne rugăm pentru ca să se păzească oraşul acesta (sau satul acesta) şi sfînt locaşul acesta (la mînăstiri: sfînta mînăstire aceasta) şi toate oraşele şi satele de ciumă, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră, şi de războiul cel dintre noi, şi pentru ca blînd, milostiv şi lesne iertător să ne fie bunul şi iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, şi să întoarcă toată mînia, care se porneşte asupra noastră, şi să ne scape de îngrozirea Lui, care cu dreptate este asupra noastră şi să ne miluiască pe noi.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

 

D. Ancora preghiamo che il Signore Dio ascolti anche la voce di preghiera di noi peccatori e abbia misericordia di noi.

C. Kyrie eleison. (tre volte

S. Esaudiscici, o Dio nostro salvatore, speranza di tutti i confini della terra, e di quelli che sono sul mare, lontano, e, misericordioso Sovrano, sii misericordioso verso i nostri peccati, e abbi misericordia di noi. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Еще молимся и о еже услышати Господу Богу глас моления нас грешных, и помиловати нас.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

С. Услыши ны, Боже, спасителю наш, упование всех концев земли, и сущих в мори далече: и милостив, милостив буди, Владыко, о гресех наших, и помилуй ны. Милостив бо и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Încă ne rugăm şi pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre, a păcătoşilor şi să ne miluiască pe noi.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

P. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mîntuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pămîntului şi a celor ce sunt pe mare, departe, şi, Milostive Stăpîne, milostiv fii pentru păcatele noastre şi ne miluieşte pe noi. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti, şi Ţie Slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Inchiniamo il nostro capo al Signore.

C. A te, Signore.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Главы наша Господеви приклоним.

Х. Тебе, Господи.

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Capetele noastre Domnului să le plecăm.

C. Ţie, Doamne.

 

S. Sovrano abbondante di misericordie, Signore Gesù Cristo, Dio nostro, per le preghiere della purissima Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria; per la potenza della preziosa e vivifica Croce; per il patrocinio delle insigni celesti potenze incorporee; per le suppliche dell'insigne, glorioso profeta, precursore e battista Giovanni; dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode; dei nostri padri tra i santi grandi maestri universali e ierarchi Basilio il Grande, Gregorio il Teologo, Giovanni il Crisostomo, e del nostro padre tra i santi Nicola, arcivescovo di Mira in Licia, il taumaturgo, dei santi Metodio e Cirillo pari agli apostoli, maestri degli slavi, dei santi grandi principi Vladimiro e Olga pari agli apostoli, [illuminatori della Rus'], dei nostri padri tra i santi, Michele, primo Metropolita di Kiev, dei primi ierarchi di Mosca e di tutta la Rus', Pietro, Alessio, Giona, Macario, Filippo, Giobbe, Ermogene e Tikhon; dei metropoliti di Mosca Filarete, Innocenzo e Macario; dei santi ierarchi (...) [diocesani]; dei santi, gloriosi e benvittoriosi martiri; dei santi nuovi martiri e confessori russi, Vladimiro, metropolita di Kiev, Beniamino, metropolita di Pietrogrado, Pietro, metropolita di Krutitsa, Ilarione, arcivescovo di Verey, dei santi sofferenti della famiglia imperiale, delle sante monache martiri grande principessa Elisabetta e Barbara; dei nostri padri venerabili e teofori; dei santi padri anziani di Optina; dei santi e giusti Giovanni di Kronstadt e Alessio di Mosca; delle sante beate Ksenia di Pietroburgo e Matrona di Mosca; dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna; del santo ... (del tempio), del santo ... (del giorno) e di tutti i tuoi santi; trova benaccetta la nostra preghiera; donaci il perdono delle nostre trasgressioni; proteggici al riparo delle tue ali; scaccia da noi ogni nemico e avversario; da' pace alla nostra vita. Signore, abbi misericordia anche del mondo tuo, e salva le nostre anime, qual buono e amico degli uomini.

C. Amen.

С. Владыко многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепричистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии; силою Честнаго и Животворящего Креста; предстательствы Честных Небесных Сил Безплотных: Честнаго Славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна; святых славных всехвальных Апостол; иже во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго; иже во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийскаго, Чудотворца; святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, святых равноапостольных великаго князя Владимира и великия княгини Ольги, иже во святых отец наших, святителя Михаила, перваго Митрополита Киевскаго; Первосвятителей Московских и всея Руси, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона; митрополитов Московских Филарета, Иннокентия и Макария; святителей (...) [епархиальных]; святых новомучеников и исповедников Российских, Владимира, митрополита Киевскаго, Вениамина, митрополита Петроградскаго, Петра, митрополита Крутицкаго, Илариона, архиепископа Верейскаго; святых царственных страстотерпцев; преподобномучениц великия княгини Елисаветы и инокини Варвары; преподобных и богоносных отец наших, преподобных отец старцев Оптинских; святых праведных Иоанна Кронштадтскаго и Алексия Московскаго; святыя блаженныя Ксении Петербургския и Матроны Московския; святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны, святаго (...) [егоже есть храм], святаго (...) [егоже есть день], и всех святых Твоих; благоприятну сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крилу Твоею, отжени от нас всякаго врага и супостата: умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой: и спаси душы нашя, яко благ и человеколюбец.
Х. Аминь.

P. Stăpîne mult-Milostive, Doamne Iisuse Hristroase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Stapînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor netrupeşti puteri; cu rugăciunile cinstitului, slăvitului prooroc, înaintemergătorului şi botezătorului Ioan, cu ale sfinţilor slăviţilor şi întru tot lăudaţilor apostoli; cu ale celor între sfinţi părinţilor noştri şi mari dascăli ai lumii şi ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvîntatorul şi Ioan Gură de Aur; cu ale celui între sfinţi părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul al Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni; cu ale sfinţilor întocmai cu apostolii Metodie şi Chiril, dascăli slavilor, cu ale sfinţilor întocmai cu apostolii mari cneazi Vladimir şi Olga, cu ale celor între sfinţi părinţilor noştri, Mihail, întîi mitropolit al Kievului, cu ale celor întîi ierarhi a Moscovei şi ale intregi Rusii, Petru, Alexii, Iona, Macarie, Filip, Iov, Ermoghen şi Tihon; ale mitropoliţi a Moscovei Filaret, Innochentie şi Macarie; cu ale sfinţilor sfinţiţilor (..) [eparhiali]; cu ale sfinţilor slăviţilor şi bunilor biruitori mucenici; cu ale sfinţilor noi mucenici şi mărturisitori rusi, Vladimir, mitropolit al Kievului, Veniamin, mitropolit al Petrogradului, Petru, mitropolit al Krutiţului, Ilarion, arhiepiscop al Vereiului; cu ale celor pătimitori împărăteşti; cu ale preacuvioaselor muceniţe marea ducesa Elizaveta şi monahia Varvara; cu ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri; cu ale preacuvioşilor părinţilor stareţilor din Optina; cu ale sfinţilor şi drepţilor Ioann din Kronştadt şi Alexii din Moscova; cu ale sfintelor fericitelor Xenia din Petersburg şi Matrona din Moscova; cu ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana, cu ale sfîntului (...), hramul bisericii), cu ale sfîntului (...), [a cărui pomenire o săvîrşim], şi cu ale tuturor sfinţilor Tăi, bineprimită fă rugăciunea noastră; dăriueşte iertare greşelilor noastre; acoperă-ne pe noi cu acoperămîntul aripilor Tale; depărtează de la noi pe tot vrăjmaşul şi protivnicul, împacă viaţa noastră, Doamne, miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta şi mîntuieşte sufletele noastre, ca un bun şi de oameni iubitor.

C. Amin.

APOSTICHI

Gli apostichi sono intercalati da versi: il lettore ne legge metà, e il coro canta il resto.

1° apostico

L/C. Il Signore regna,/ si è rivestito di maestà.

2° apostico

E così ha reso saldo l'universo,/ tal che non sia scosso.

3° apostico

Alla tua casa si addice la santità, Signore,/ a lungo nei giorni.

4° apostico

Gloria al Padre, e al Figlio/ e al santo Spirito.

Della festa, se è previsto

E ora e sempre,/ e nei secoli dei secoli. Amen.

Teotochio

 

Х/Ч. Господь воцарися,/ в лепоту облечеся.

 

Ибо утверди вселенную,/ яже не подвижится.

 

 

Дому твоему подобает святыня, Господи,/ в долготу дний.

 

Слава Отцу и Сыну,/ и Святому Духу.

 

И ныне и присно/ и во веки веков. Аминь.

 

 

C. Domnul a împărăţit,/ întru podoabă S-a îmbrăcat.

 

Pentru că a întărit lumea,/ care nu se va clătina.

 

 

Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne,/ întru lungime de zile.

 

Slavă Tatălui şi Fiului/ şi Sfîntului Duh.

 

Şi acum şi pururea/ şi în vecii vecilor. Amin.

 

ODE DI SIMEONE

Di regola l'ode di Simeone è letta, ma nella pratica odierna è spesso cantata (in tono 6°)

L. Ora congeda il tuo servo, Sovrano, secondo la tua parola, in pace, poiché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparato a cospetto di tutti i popoli: luce a rivelazione delle nazioni e gloria del popolo tuo Israele.

Ч. Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих, Израиля.

C. Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpîne, după cuvîntul Tău, în pace. Că au văzut ochii mei mîntuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău, Israel.

PREGHIERE FINALI

L. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a causa del tuo nome.

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

L. Amen.

Ч. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

С. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Ч. Аминь.

C. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

S. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

TROPARI

Se è una festa si canta il tropario per tre volte. Il sabato sera si canta in tono 4°:

C. Madre-di-Dio Vergine gioisci; colmata di grazia Maria, il Signore è con te: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, poiché hai partorito il Salvatore delle nostre anime.

Х. Богородице дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты
в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

C. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea-ce eşti plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvîntată eşti tu între femei, şi binecuvîntat este rodul pîntecelui tău, că ai născut pe Mîntuitorul sufletelor noastre.

BENEDIZIONE DELLE VIVANDE

D. Preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

S. Signore Gesù Cristo, Dio nostro, tu nel deserto hai benedetto i cinque pani e hai saziato cinquemila persone: tu stesso benedici questi pani, [il frumento], il vino, e l'olio, e moltiplicali in questa città (o contrada, o monastero), e in tutto il mondo tuo; e santifica i fedeli che ne partecipano. Poiché sei tu che benedici e santifichi, insieme con il tuo eterno Padre e con il tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

С. Господи Иисусе Христе Боже наш, благословивый пять хлебов и пять тысящ насытивый, сам благослови и хлебы сия, пшеницу, вино и елей: и умножи сия во граде сем (или в веси сей, или в святей обители сей) и во всем мире Твоем: и вкушающыя от них верныя освяти. Яко Ты еси благословляяй и освещаяй всяческая, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

P. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai binecuvîntat cele cinci pîini în pustie şi ai săturat cu ele cinci mii de bărbaţi, Însuţi binecuvîntează şi pînile acestea, grîul, vinul şi untdelemnul şi le înmulţeşte pe ele în sfînt locaşul acesta, în ţara aceasta şi în toată lumea Ta; şi pe credincioşii, robi Tăi, care vor gusta din ele, îi sfinţeşte; că Tu eşti Cel ce binecuvintezi şi sfinţeşti toate, Hristoase Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, împreună şi Părintelui Tău celui fără de început şi Preasfîntului şi Bunului şi de viaţă Făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 

C. Sia benedetto il nome del Signore da ora e fino all'eterno. (tre volte)

Х. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. (трижды)

C. Fie numele Domnului binecuvîntat, de acum şi pînă în veac. (de trei ori)

SALMO 33

C. (L.) Benedirò il Signore in ogni tempo, sempre la sua lode sulla mia bocca. / Nel Signore si glorierà l'anima mia: ascoltino i miti e si rallegrino. / Magnificate il Signore con me ed esaltiamo il suo nome tutti insieme. / Ho cercato il Signore e mi ha esaudito e da tutte le mie peregrinazioni mi ha liberato. / Accostatevi a lui e siate illuminati; e i vostri volti non resteranno confusi. / Questo povero ha gridato e il Signore l'ha ascoltato e da tutte le sue tribolazioni l'ha salvato. / L'angelo del Signore si accamperà intorno a quelli che lo temono e li libererà. / Gustate e vedete che soave è il Signore: beato l'uomo che spera in lui. / Temete il Signore, voi tutti suoi santi, perché nulla manca a quelli che lo temono. / I ricchi sono divenuti poveri e affamati, ma quelli che cercano il Signore non saranno privati di alcun bene.

Х. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала eго во устех моих. / О Господе похвалится душа моя; да услышат кротцыи и возвеселятся. / Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя eго вкупе. / Взысках Господа, и услыша мя и от всех скорбей моих избави мя. / Приступите к нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. / Сей нищий воззва, и Господь услыша и, и от всех скорбей eго спасе и. / Ополчится ангел Господень окрест боящихся eго и избавит их. / Вкусите и видите, яко благ Господь; блажен муж, иже уповает нань. / Бойтеся Господа, вси святии eго, яко несть лишения боящымся eго. / Богатии обнищаша и взалкаша; взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага.

C. Bine voi cuvînta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. / În Domnul se va lăuda sufletul meu; să audă cei blînzi şi să se veselească. / Slăviţi pe Domnul împreună cu mine, şi să înălţam numele Lui împreună. / Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit, şi din toate necazurile mele m-a izbăvit. / Apropiaţi-vă de El şi vă luminaţi, şi feţele voastre să nu se ruşineze. / Săracul acesta a strigat şi Domnul l-a auzit pe el, şi din toate necazurile lui l-a izbăvit. / Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El, şi-i vă izbăvi pe ei. / Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte in El. / Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. Bogaţii au sărăcit şi au flamînzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele.

 

S. La benedizione del Signore sia su di voi con la sua grazia e il suo amore per gli uomini, in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Binecuvîntarea Domnului [să fie] peste voi, cu al Său Har şi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

MATTUTINO 

ESAPSALMO

L. Gloria a Dio negli eccelsi, e sulla terra pace, tra gli uomini la benevolenza. (tre volte)

Signore, schiudi le mie labbra, e la mia bocca annunzierà la tua lode. (due volte)

Ч. Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. (трижды)

Господи, устне мои отверзеши, и уста моя восвестят хвалу Твою. (дважды)

C. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pamînt pace, între oameni bunăvoire. (de trei ori)

Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. (de două ori)

SALMO 3

L. Signore, perché si sono moltiplicati i miei oppressori? Molti contro di me insorgono. Molti dicono all'anima mia: non c'è salvezza per lui nel suo Dio. Ma sei tu, Signore, il mio liberatore, la mia gloria e colui che innalza il mio capo. Con la mia voce ho gridato al Signore e mi ha ascoltato dal suo monte santo. Io mi sono coricato e addormentato: mi sono destato perché il Signore mi soccorrerà. Non temerò miriadi di popolo che intorno mi assalgono. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio: perché tu hai percosso quelli che mi avversano invano, i denti dei peccatori hai spezzato. Del Signore è la salvezza e sul tuo popolo la tua benedizione.

Io mi sono coricato e addormentato: mi sono destato perché il Signore mi soccorrerà.

Ч. Господи, что ся умножиша стужающии ми? мнози востают на мя, мнози глаголют души моей; несть спасения eму в Бозе eго. Ты же, Господи, заступник мой eси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах, и услыша мя от горы святыя своея. Аз уснух, и спах, востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людий, окрест нападающих на мя. Воскрсни, Господи, спаси мя, Боже мой; яко ты поразил eси вся враждующыя ми всуе, зубы грешников сокрушил eси. Господне eсть спасение, и на людех твоих благвение твое.

Аз уснух, и спах, востах, яко Господь заступит мя.

C. Doamne, cît s-au înmulţit cei ce mă necăjesc! Mulţi se scoală asupra mea; mulţi zic sufletului meu: „Nu este mîntuire lui, întru Dumnezeul lui!”. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfînt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mîntuieşte-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toţi cei ce mă vrăjmăşesc în deşert; dinţii păcătoşilor ai zdrobit. A Domnului este mîntuirea, şi peste poporul Tău, binecuvîntarea Ta.

Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini.

SALMO 37

L. Signore, nel tuo sdegno non accusarmi e nella tua ira non castigarmi. Poiché le tue frecce si sono conficcate in me e hai tenuto fissa su di me la tua mano. Non c'è sanità nella mia carne dinanzi alla tua ira, non c'è pace nelle mie ossa dinanzi ai miei peccati. Le mie iniquità, infatti, hanno oltrepassato il mio capo, come un grave peso si sono su di me aggravate. Sono fetide e putride le mie piaghe per la mia stoltezza. Mi sono ridotto un miserabile e sono stato piegato fino in fondo, tutto il giorno mi aggiravo carico di mestizia. Poiché la mia anima è stata colmata di scherni e non c'è sanità nella mia carne. Sono stato maltrattato e umiliato all'estremo: ruggivo per il gemito del mio cuore. Davanti a te, Signore, è tutto il mio desiderio e il mio gemito non ti è nascosto. Il mio cuore è sconvolto, mi ha abbandonato la mia forza e non è più con me la luce dei miei occhi. I miei amici e i miei vicini di fronte a me si sono accostati e fermati e i miei congiunti sono restati lontano. E facevano violenza quelli che cercavano l'anima mia e quanti cercavano il male contro di me hanno detto vanità e meditato inganni tutto il giorno. Ma io come un sordo non sentivo ed ero come un muto che non apre la bocca. Sono stato come un uomo che non sente e non ha repliche nella sua bocca. Poiché in te, Signore, ho sperato, tu mi ascolterai, Signore Dio mio. Poiché ho detto: mai godano di me i miei nemici, loro che al vacillare dei miei piedi contro di me hanno parlato con arroganza. Ecco, sono pronto ai flagelli e il mio dolore mi sta sempre davanti. Proclamerò infatti la mia iniquità e sarò inquieto per il mio peccato. Ma i miei nemici vivono e più di me si sono rafforzati e si sono moltiplicati quanti mi odiano ingiustamente. Quelli che mi rendono male per bene mi calunniavano perché seguivo la giustizia. Non abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non allontanarti. Volgiti in mio aiuto, Signore della mia salvezza.

Non abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non allontanarti. Volgiti in mio aiuto, Signore della mia salvezza.

Ч. Господи, да не яростию твоею обличиши мене, ниже гневом твоим накажеши мене; яко стрелы твоя унзоша во мне, и утвердил eси на мне руку твою. Несть изцеления в плоти моей от лица гнева твоего, несть мира в костех моих от лица грех моих. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. Возсмердеша и согниша раны моя, от лица безумия моего. Пострадах и слякохся до конца, весь день сетуя хождах; яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть изцеления в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред тобою все желание мое, и воздыхание мое от тебe не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет oчию моeю, и той несть со мною. Друзи мои и искреннии мои прямо мне приближишася и сташа. И ближнии мои отдалече менe сташа, и нуждахуся ищущии душу мою; и ищущии злая мне глаголаху суeтная, и льстивным весь день поучахуся. Аз же яко глух не слышах, и яко нем не отверзаяй уст своих; и бых яко человек не слышай и не имый во устех своих обличения. Яко на тя, Господи, уповах, ты услышиши, Господи Боже мой. Яко рех; да не когда порадуютмися врази мои; и внегда подвижатися ногам моим, на мя велеречеваша. Яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною eсть выну. Яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут и укрепишася паче менe, и умножишася ненавидящии мя без правды; воздающии ми злая воз благая оболгаху мя, зане гонях благостыню. Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от менe; вонми в помощь мою, Господи спасения моего.

Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от менe; вонми в помощь мою, Господи спасения моего.

Doamne, nu cu mînia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă cerţi. Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine, şi ai întărit peste mine mîna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fata mîniei Tale; nu este pace în oasele mele de la fata păcatelor mele. Că fărădelegile mele au covîrşit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. Împutitu-s-au şi au putrezit rănile mele, de la faţa nebuniei mele. Chinuitu-m-am şi m-am gîrbovit pînă în sfîrşit, toată ziua mîhnindu-mă umblam. Că şalele mele s-au umplut de ocări şi nu este vindecare în trupul meu. Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea şi lumina ochilor mei, şi aceasta nu este cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat. Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii mei; şi cînd s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit. Că eu spre bătăi gata sînt, şi durerea mea înaintea mea este pururea. Că fărădelegea mea eu o voi vesti, şi mă voi îngriji pentru păcatul meu; iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decît mine, şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mîntuirii mele.

Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mîntuirii mele.

SALMO 62

L. O Dio, Dio mio, per te veglio all'alba. Ha avuto sete di te l'anima mia, quanta sete di te la mia carne in una terra deserta, impraticabile e senz'acqua! Così sono apparso a te nel santuario per vedere la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua misericordia vale più di ogni vita le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò nella mia vita, nel tuo nome alzerò le mie mani. Come di grasso e di pinguedine sia colmata l'anima mia; e labbra di esultanza loderanno il tuo nome. Se mi ricordavo di te sul mio giaciglio, all'alba su di te meditavo. Poiché ti sei fatto mio aiuto esulterò al riparo delle tue ali. Si è attaccata dietro a te l'anima mia, mi ha sostenuto la tua destra. Ma quelli invano hanno cercato l'anima mia: entreranno nelle profondità della terra, saranno consegnati in mano alla spada, diverranno porzione delle volpi. Il re invece gioirà in Dio, si glorierà chiunque giura per lui, perché è stata serrata la bocca di quelli che dicono cose ingiuste.

All'alba su di te meditavo. Poiché ti sei fatto mio aiuto esulterò al riparo delle tue ali. Si è attaccata dietro a te l'anima mia, mi ha sostenuto la tua destra.

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Ч. Боже, Боже мой, к тебе утренюю; возжада тебе душа моя, коль множицею тебе плоть моя, в земли пусте и непроходне и безводне. Тако во святем явихся тебе, видети силу твою и славу твою. Яко лучши милость твоя паче живот; устне мои похвалите тя. Тако благословлю тя в животе моем и о имени твоем воздежу руце мои. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят тя уста моя. Аще поминах тя на постели моей, на утренних поучахся в тя; яко был eси помощник мой, и в крове крилу твоeю возрадуюся. Прильпе душа моя по тебе; мене же прият десница твоя. Тии же всуе искаша душу мою; внидут в преисподняя земли; предадятся в руки oружия, части лисовом будут. Царь же возвеселится о Бозе; похвалится всяк кленыйся им, яко заградишася уста глаголющих неправeдная.

На утренних поучахся в тя; яко был eси помощник мой, и в крове крилу твоeю возрадуюся. Прильпе душа моя по тебе; мене же прият десница твоя.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (трижды)

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

C. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineaţă. însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pămînt pustiu şi neumblat şi fără de apă. Aşa în locul cel sfînt m-am arătat Ţie, ca să văd puterea Ta şi slava Ta. Că mai bună este mila Ta decît viaţa; buzele mele Te vor lăuda. Aşa Te voi binecuvînta în viaţa mea, şi în numele Tău voi ridica mîinile mele. Ca de seu şi de grăsime să se sature sufletul meu, şi cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în aşternutul meu, în dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu, şi întru acoperămîntul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deşert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pămîntului; da-se-vor în mîinile sabiei; părţi vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăţi.

În dimineţi am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu şi întru acoperămîntul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine şi pe mine m-a sprijinit dreapta Ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

Doamne miluieşte (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

SALMO 87

L. Signore, Dio della mia salvezza, giorno e notte davanti a te ho gridato. Penetri fino a te la mia preghiera, piega il tuo orecchio alla mia supplica. Poiché è stata colmata di mali l'anima mia, la mia vita si è avvicinata agli inferi. Sono stato annoverato fra quelli che scendono nella fossa; sono diventato come un uomo senza aiuto, fra i morti libero. Come gli uccisi gettati via, che giacciono nella tomba, di cui non ti sei più ricordato e che dalla tua mano sono stati respinti. Mi hanno posto in una fossa profondissima, in luoghi tenebrosi e nell'ombra di morte. Su di me si è addensato il tuo sdegno e tutte le tue tempeste sopra di me hai rovesciato. Hai allontanato da me i miei conoscenti, mi hanno reso un abominio per loro. Sono stato consegnato e non ne uscivo; i miei occhi si sono estenuati per la povertà. Ho gridato a te, Signore, tutto il giorno, ho steso verso di te le mie mani. Farai forse meraviglie per i morti o i medici li risusciteranno così che possano lodarti? Forse qualcuno nella tomba racconterà la tua misericordia e la tua verità nella perdizione? Si conosceranno forse nelle tenebre le tue meraviglie e la tua giustizia in una terra dimenticata? Eppure io a te, Signore, ho gridato e al mattino ti preverrà la mia preghiera. Perché, Signore, respingi la mia preghiera, distogli da me il tuo volto? Povero sono io e nelle fatiche dalla mia giovinezza; sono stato innalzato e umiliato e sono rimasto smarrito. Su di me sono passate le tue ire e i tuoi terrori mi hanno sconvolto. Mi hanno circondato come acqua tutto il giorno e insieme mi hanno stretto. Hai allontanato da me l'amico e i miei conoscenti dalla mia sventura.

Signore, Dio della mia salvezza, giorno e notte davanti a te ho gridato. Penetri fino a te la mia preghiera, piega il tuo orecchio alla mia supplica.

Ч. Господи Боже спасения моего, во дни воззвах и в нощи пред тобою; да внидет пред тя молитва моя, приклони ухо твое к молению моему. Яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с низходящими в ров; бых яко человек без помощи, в мертвых свободь; яко язвеннии спящии во гробе, ихже не помянул eси ктому, и тии от руки твоея отриновени быша. Положиша мя в рове преисподнем, в темных и сени смертней. На мне утвердися ярость твоя, и вся волны твоя навел eси на мя. Удалил eси знаемых моих от менe; положиша мя мерзость себе; предан бых и не исхождах. Oчи мои изнемогосте от нищеты; воззвах к тебе, Господи, весь день, воздех к тебе руце мои. Еда мертвыми твориши чудеса? или врачеве воскресят, и исповедятся тебе? Еда повесть кто во гробе милость твою, и истину твою в погибели? Еда познана будут во тме чудеса твоя, и правда твоя в земли забвенней? И аз к тебе, Господи, воззвах, и утро молитва моя предварит тя. Вскую, Господи, отрееши душу мою? отвращаеши лице твое от менe? Нищ eсмь аз, и в трудех от юности моея; вознесжеся смирихся и изнемогох. На мне преидоша гневи твои, устрашeния твоя возмутиша мя; обыдоша мя яко вода весь день, одержаша мя вкупе. Удалил eси от менe друга и искренняго, и знаемых моих от страстей.

Господи Боже спасения моего, во дни воззвах и в нощи пред тобою; да внидет пред тя молитва моя, приклони ухо твое к молению моему.

C. Doamne, Dumnezeul mîntuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viata mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; ajuns-am ca un om neajutorat, între cei morţi slobod. Ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormînt, de care nu Ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi de la mîna Ta. Pusu-m-au în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii. Asupra mea s-a întărit mînia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urîciune lor. închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mîinile mele. Oare, morţilor vei face minuni? Sau cei morţi se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine? Oare, va spune cineva în mormînt mila Ta şi adevărul Tău în locul pierzării? Oare, se vor cunoaşte în întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în pămînt uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Te va întîmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine? Sărac sînt eu şi în osteneli din tinereţile mele; înăltîndu-mă, m-am smerit şi m-am mîhnit. Peste mine au venit mîniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat. Înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată. Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin şi pe cunoscuţii mei din cauza ticăloşiei mele.

Doamne, Dumnezeul mîntuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea.

 SALMO 102

L. Benedici, anima mia, il Signore e tutto il mio intimo il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore e non scordare tutte le sue ricompense. Egli perdona tutte le tue iniquità, guarisce tutte le tue infermità. Libera dalla corruzione la tua vita, ti corona di misericordie e di indulgenze. Sazia di beni la tua brama, sarà rinnovata come di aquila la tua giovinezza. Opera misericordie il Signore, e il giudizio per tutti quelli che subiscono ingiustizia. Ha fatto conoscere le sue vie a Mosè, ai figli di Israele le sue volontà. Indulgente e misericordioso è il Signore, longanime e abbondante di misericordia. Non per sempre sarà adirato, né in eterno sarà in collera. Non secondo i nostri peccati ha agito con noi, né secondo le nostre iniquità ci ha ricompensati. Perché come l'altezza del cielo dalla terra il Signore ha rafforzato la sua misericordia su quelli che lo temono. Quanto dista l'oriente dall'occidente, ha allontanato da noi le nostre iniquità. Come un padre ha misericordia dei figli, ha avuto misericordia il Signore di quelli che lo temono. Perché egli sa di che siamo plasmati, si ricorda che siamo polvere. L'uomo, come l'erba i suoi giorni: come un fiore del campo, così sfiorirà. Perché un soffio passa in lui e non ci sarà più, e non conoscerà più il suo luogo. Ma la misericordia del Signore è da sempre e in eterno su quelli che lo temono. E la sua giustizia sui figli dei figli, per coloro che custodiscono la sua alleanza e si ricordano dei suoi comandi per compierli. Il Signore ha preparato nel cielo il suo trono e il suo regno domina tutto. Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli, potenti e forti esecutori della sua parola appena udite la voce delle sue parole. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri esecutori della sua volontà. Benedite il Signore, voi tutte sue opere. In ogni luogo del suo dominio, benedici, anima mia, il Signore.

In ogni luogo del suo dominio, benedici, anima mia, il Signore.

Ч. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя. Избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя милостию и щедротами. Исполняющаго во благих желание твое: обновится яко орля юность твоя. Творяй милостыни Господь, и судбу всем обидимым. Сказа пути своя Моисеови, сыновом Израилeвым хотения своя. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца прогневается, ниже во век враждует.

Не по беззакониeм нашым сотворил eсть нам, ниже по грехом нашым воздал eсть нам. Яко по высоте небесней от земли, утвердил eсть Господь милость свою на боящихся eго. Eлико отстоят востоцы от запад, удалил eсть от нас беззакония наша. Якоже щедрит oтец сыны, ущедри Господь боящихся eго. Яко той позна создание наше, помяну, яко персть eсмы. Человек, яко трава дние eго, яко цвет селный, тако оцветет. Яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся eго. И правда eго на сынех сынов, хранящих завет eго и помнящих заповеди eго творити я. Господь на небеси уготова престол свой, и цартво eго всеми обладает. Благословите Господа, вси ангели eго, сильнии крепостию, творящии слово eго, услышати глас словес eго. Благословите Господа, вся силы eго, слуги eго, творящии волю eго. Благословите Господа, вся дела eго. На всяком месте владычества eго, благослови душе моя Господа.

На всяком месте владычества eго, благослови душе моя Господа.

C. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, şi toate cele din lăuntrul meu numele cel sfînt al Lui. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pre Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale. Pre Cel ce izbaveşte din stricăciune viaţa ta; pre Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări. Pre Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale. Cel ce facemilostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face strîmbătate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale. Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-Răbdător şi mult-Milostiv. Nu pînă în sfîrşit Se va iuţi, nici în veac Se va mînia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă. Ci, cît este de departe cerul de pămînt, atît este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cît sît de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dînsul. Că El a cunoscut zidirea noastră; adusu-Şi-a aminte că ţărînă sîntem. Omul, ca iarba zilele lui, ca floarea cîmpului; aşa va înflori. Că duh a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dînsul. Şi dreptatea Lui spre fii fiilor, spre cei ce păzesc legămîntul Lui. Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpîneşte. Binecuvîntaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei puternici la vîrtute, care faceţi cuvîntul Lui, şi auziţi glasul cuvintelor Lui. Binecuvîntaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui. Binecuvîntaţi pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpînirii Lui; binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.

În tot locul stăpînirii Lui; binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul.

SALMO 142

L. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica nella tua verità, esaudiscimi nella tua giustizia. E non entrare in giudizio col tuo servo, perché non sarà giustificato davanti a te nessun vivente. Poiché il nemico ha perseguitato l'anima mia: ha umiliato fino a terra la mia vita. Mi ha fatto sedere nelle tenebre come i morti per sempre ed è stato preso da sconforto in me il mio spirito, dentro di me è turbato il mio cuore. Mi sono ricordato dei giorni antichi e ho meditato su tutte le tue opere, sulle azioni delle tue mani meditavo. Ho steso verso di te le mie mani: la mia anima, a te, come terra arida. Presto esaudiscimi, Signore, è venuto meno il mio spirito. Non distogliere da me il tuo volto perché sarei simile a quelli che scendono nella fossa. Fammi sentire al mattino la tua misericordia, perché in te ho sperato. Fammi conoscere, Signore, la via su cui camminare, perché a te ho levato l'anima mia. Strappami dai miei nemici, Signore, perché in te mi sono rifugiato; insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guiderà nella via retta: per amore del tuo nome Signore mi farai vivere. Nella tua giustizia trarrai dall'afflizione l'anima mia, nella tua misericordia sterminerai i miei nemici e farai perire tutti quelli che opprimono l'anima mia, perché io sono tuo servo.

Signore, esaudiscimi nella tua giustizia. E non entrare in giudizio col tuo servo. Signore, esaudiscimi nella tua giustizia. E non entrare in giudizio col tuo servo. Il tuo spirito buono mi guiderà nella via retta.

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Ч. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине твоей, услыши мя в правде твоей; и не вниди в суд с рабом твоим, яко не оправдится пред тобою всяк живый. Яко погна враг душу мою; смирил eсть в землю живот мой; посадил мя eсть в темных, яко мeртвыя века. И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. Помянух дни дрeвния, поучихся во всех делех твоих, в творениих руку твоeю поучахся. Воздех к тебе руце мои; душа моя яко земля безводная тебе. Скоро услыши мя, Господи, изчезе дух мой; не отврати лица твоего от менe, и уподоблюся низходящым в ров. Слышану сотвори мне заутра милость твою, яко на тя уповах; скажи мне, Господи, путь, в oньже пойду, яко к тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к тебе прибегох. Научи мя творити волю твою, яко ты eси Бог мой; Дух твой благий наставит мя на землю праву. Имене твоего ради, Господи, живиши мя правдою твоею; изведеши от печали душу мою; и милостию твоею потребиши враги моя и погубиши вся стужающыя души моей; яко аз раб твой eсмь.

Услыши мя, Господи, в правде твоей, и не вниди в суд с рабом твоим.

Услыши мя, Господи, в правде твоей, и не вниди в суд с рабом твоим.

Дух твой благий наставит мя на землю праву.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (трижды)

C. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viata mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mîhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mîinilor Tale m-am gîndit. întins-am către Tine mîinile mele, sufletul meu ca un pămînt însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce fata Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormînt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viată. întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stîrpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sînt robul Tău.

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău.

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule (de trei ori)

PREGHIERE DEL MATTINO

 Prima preghiera

S. Ti rendiamo grazie, Signore Dio nostro, che ci hai fatti rialzare dal letto e ci hai messo in bocca una parola di lode, per adorare e invocare il tuo nome santo: ti supplichiamo per le tue indulgenze, che hai sempre prodigato per la nostra vita: invia anche ora il tuo aiuto a quelli che stanno dinanzi al volto della tua santa gloria e confidano nella tua copiosa misericordia, e da' loro, con timore e amore, di servirti sempre e di lodare la tua bontà inesprimibile. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Seconda preghiera

S. Dal primo mattino il nostro spirito si volge a te, Dio nostro, poiché sono luce sulla terra i tuoi comandamenti. Insegnaci a portare a compimento la giustizia e la santità nel tuo timore: poiché noi ti glorifichiamo, vero Dio nostro. Piega il tuo orecchio ed esaudiscici; e ricordati, Signore, dei qui presenti che pregano con noi, tutti, nome per nome, e salvali con la tua potenza; benedici il tuo popolo, e santifica la tua eredità; dona pace al mondo tuo, alle tue Chiese, ai sacerdoti e a tutto il tuo popolo. Poiché è stato benedetto e glorificato il tuttoinsigne e magnifico tuo nome: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Terza preghiera

S. Dal primo mattino il nostro spirito si volge a te, o Dio, perché sono luce i tuoi comandamenti. Insegnaci, o Dio, la tua giustizia, i tuoi comandamenti e i tuoi giudizi; illumina gli occhi della nostra mente, perché non ci addormentiamo nei peccati, per la morte; allontana dai nostri cuori ogni foschia, donaci il sole della giustizia, e custodisci incolume la nostra vita nel sigillo del tuo santo Spirito; dirigi i nostri passi sulla via della pace; dacci di vedere l'alba e il giorno nell'esultanza, perché innalziamo a te le preghiere mattutine. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza, e la gloria: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Quarta preghiera

S. Sovrano Iddio, santo e incomprensibile, tu che hai detto alla luce di splendere dalle tenebre, che ci hai fatto riposare nel sonno della notte e ci hai rialzato per dare gloria e suppliche alla tua bontà, mosso dalla tua particolare benignità accoglici anche ora mentre ti adoriamo e ti rendiamo grazie come possiamo; e accordaci tutte le richieste per la salvezza; rendici figli della luce e del giorno ed eredi dei tuoi beni eterni. Ricordati, Signore, nella moltitudine delle tue indulgenze, anche di tutto il tuo popolo, dei qui presenti che pregano con noi, e di tutti i nostri fratelli che sulla terra, sul mare e in ogni luogo del tuo dominio implorano il tuo amore per gli uomini e il tuo aiuto, e a tutti dispensa la tua grande misericordia, per farci glorificare con confidenza, restando sempre salvi nell'anima e nel corpo, il mirabile e benedetto tuo nome. Poiché tu sei Dio di misericordia, indulgenza e amore per gli uomini, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Quinta preghiera

S. Scrigno dei beni, fonte perenne, Padre santo, autore dei miracoli, onnipotente e sovrano di tutto, tutti noi ti adoriamo e ti preghiamo, invocando le tue misericordie e le tue indulgenze in aiuto e soccorso al nostro umile stato. Ricordati, Signore, dei tuoi servitori; accetta le preghiere mattutine di noi tutti, come incenso al tuo cospetto, e non allontanare da te nessuno di noi, ma dona a tutti le tue indulgenze. Ricordati, Signore, di quelli che vegliano e cantano alla tua gloria, alla gloria del Figlio tuo unigenito e nostro Dio e del tuo santo Spirito; sii loro aiuto e soccorso, accetta le loro implorazioni sul tuo altare intellettivo e oltre i cieli. Poiché sei tu il nostro Dio, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Sesta preghiera

S. Ti rendiamo grazie, Signore, Dio della nostra salvezza, poiché fai tutto a beneficio della nostra vita, perché guardiamo sempre a te, Salvatore e Benefattore delle nostre anime; poiché ci hai fatto riposare nel corso della notte passata, ci hai risvegliato dai nostri letti per adorare il tuo nome insigne; perciò ti preghiamo, Signore: da' a noi grazia e forza perché diventiamo degni di cantarti con comprensione e di pregare incessantemente, con timore e tremore, e di operare per la nostra salvezza con il soccorso del tuo Cristo. Ricordati, Signore, anche di quelli che gridano a te nella notte: esaudiscili, e abbi misericordia di loro; e schiaccia sotto i loro piedi i nemici invisibili e ostili. Sei tu infatti il re della pace e il salvatore delle nostre anime, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Settima preghiera

S. Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, tu ci hai rialzati dai nostri letti e ci hai radunati nell'ora della preghiera: dacci grazia all'aprire la nostra bocca, e accogli le nostre azioni di grazie rese secondo le nostre forze, e insegnaci i tuoi giudizi, poiché noi non sappiamo pregare come si deve se tu, Signore, non ci guidi con il tuo Spirito santo; perciò ti preghiamo: se in qualcosa abbiamo peccato fino a quest'ora in parole, opere o pensieri, volontariamente o involontariamente, tu condona, assolvi, perdona: se scruterai le iniquità, Signore, Signore, chi mai resisterà? Poiché è presso di te la redenzione; sei tu il solo santo, l'aiuto e il valido difensore della nostra vita, e a te per sempre inneggiamo. Sia benedetto e glorificato il potere del tuo regno: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Ottava preghiera

S. Signore Dio nostro, tu hai allontanato da noi il torpore del sonno e ci hai convocati con una chiamata santa perché eleviamo le nostre mani nella notte e ti confessiamo per i tuoi decreti di giustizia: accogli le nostre suppliche, le nostre preghiere, le nostre confessioni e il nostro culto notturno, e donaci, o Dio, fede irriprovata, speranza costante, amore non ipocrita; benedici i nostri ingressi e le nostre uscite, le nostre azioni, opere, parole e pensieri: e dacci di arrivare all'inizio del giorno lodando, celebrando e benedicendo la bontà della tua inesprimibile dolcezza. Poiché è stato benedetto il tuo nome tuttosanto e glorificato il tuo regno: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Nona preghiera

S. Fa' risplendere nei nostri cuori, Sovrano amico degli uomini, la pura luce della conoscenza della tua divinità, e apri gli occhi dei nostri pensieri alla comprensione della tua predicazione del vangelo. Infondi in noi anche il timore dei tuoi beati precetti, perché perseguiamo un modo di vita spirituale calpestando le pretese della carne, pensando e facendo tutto ciò che è di tuo gradimento. Poiché sei tu la nostra santificazione, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Decima preghiera

S. Signore Dio nostro, che per mezzo della conversione hai donato agli uomini la remissione dei peccati, e che hai mostrato la conversione del profeta Davide come modello di come riconoscere e confessare i peccati per ottenere il perdono, tu stesso, Sovrano, abbi misericordia di noi caduti in molti e così grandi peccati, secondo la tua grande misericordia; e secondo la moltitudine delle tue indulgenze cancella i nostri delitti; poiché abbiamo peccato contro di te, Signore che conosci le cose occulte e i segreti del cuore dell'uomo e che, unico, hai il potere di rimettere i peccati. Tu, creando in noi un cuore puro, confermandoci con uno spirito sovrano, e facendoci conoscere l'esultanza della salvezza, non ci scacciare dal tuo volto, anzi compiaciti, qual buono e amico degli uomini, di farti offrire sino al nostro ultimo respiro il sacrificio di giustizia e l'oblazione sui tuoi santi altari. Per la misericordia, le indulgenze e l'amore per gli uomini del Figlio tuo unigenito, con cui sei benedetto, insieme con il tuo Spirito tuttosanto, e buono, e vivifico ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Undicesima Preghiera

S. O Dio, Dio nostro, tu hai sottomesso alla tua volontà le potenze intellettive e razionali: ti imploriamo e supplichiamo: accogli il rendimento di gloria che secondo le forze nostre eleviamo assieme a tutte le tue creature, e ricambiaci con i copiosi doni della tua bontà, poiché ogni ginocchio degli esseri del cielo, della terra e di sotterra si piega di fronte a te, e ogni respiro e creatura rende inni alla tua gloria incomprensibile: sei tu l'unico Dio, vero e abbondante di misericordie, e te lodano tutte le potenze dei cieli, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Dodicesima preghiera

S. Lodiamo, celebriamo, benediciamo te, Dio dei nostri padri, e ti rendiamo grazie, perché hai fatto passare il buio della notte e ci hai mostrato di nuovo la luce del giorno; imploriamo dunque la tua bontà: cancella i nostri peccati e accogli la nostra supplica, nella tua grande misericordia, poiché ci rifugiamo presso di te, Dio misericordioso e onnipotente. Fa' risplendere nei nostri cuori il vero sole della tua giustizia: illumina la nostra mente e custodisci tutti i sensi, perché, percorrendo nobilmente come alla luce del giorno la via dei tuoi precetti, raggiungiamo la vita eterna - poiché presso di te è la sorgente della vita - e siamo resi degni di godere della tua luce inaccessibile. Poiché sei tu il nostro Dio, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

 GRANDE COLLETTA

D. In pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace dall'alto e per la salvezza delle nostre anime preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per l'unione di tutto preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per questo santo tempio e per quelli che vi entrano con fede, pietà e timor di Dio, preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), per l'insigne presbiterio, per il diaconato in Cristo, per tutto il clero e il popolo preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per questa città (o contrada, o per questo santo monastero), per ogni città e contrada e per quelli che con fede vi abitano preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Per i naviganti, i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri e per la loro salvezza preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Perché siamo liberati da ogni afflizione, collera e necessità preghiamo il Signore.C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione, al Padre, e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), чеснтем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О граде сем (или веси сей или святей обители сей), всяком граде, стране и верою живущих в них Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О плавающих, путешествующих, недугующих,страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea de sus şi pentru mîntuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru sfîntă biserica aceasta şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarhul ..., şi pentru Domnul nostru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) ..., pentru cinstita preoţime şi întru Hristos diaconime şi pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru oraşul acesta (sau ţara aceasta, sau sfînta obşte aceasta), pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu credinţă locuiesc într-însele, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelşugarea roadelor pămîntului şi pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru cei ce călătoresc pe ape şi pe uscat, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mîntuirea lor, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Pentru ca să fim izbăviţi noi de tot necazul, mînia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că Ţie se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

DIO È IL SIGNORE

D. Tono...

Dio è il Signore, e si è manifestato a noi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Confessate il Signore, poiché è buono, poiché in eterno è la sua misericordia.

C. Dio è il Signore, e si è manifestato a noi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

D. Tutt'intorno mi avevano accerchiato, ma li ho respinti nel nome del Signore.

C. Dio è il Signore, e si è manifestato a noi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

D. Non morirò più, ma sarò vivente, e narrerò le opere del Signore.

C. Dio è il Signore, e si è manifestato a noi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

D. La pietra che i muratori hanno scartato, è quella che si è mutata in testata d'angolo. Ciò dipendeva dal Signore ed è mirabile ai nostri occhi.

C. Dio è il Signore, e si è manifestato a noi. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Д. Глас ...

Бог Господь, и явися нам, благословен грядый во имя господне.

Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость его.

Х. Бог Господь, и явися нам, благословен грядый во имя господне.

Д. Обышедше обыдоша мя, и именем господним противляхся им.

Х. Бог Господь, и явися нам, благословен грядый во имя господне.

Д. Не умру, но жив буду, и повем дела господня.

Х. Бог Господь, и явися нам, благословен грядый во имя господне.

Д. Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть во главу угла: от Господа бысть сей, и есть дивен во очесех наших.

Х. Бог Господь, и явися нам, благословен грядый во имя господне.

D. Glas...

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului.

Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

C. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului.

D. Înconjurînd m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrînt pe ei.

C. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului.

D. Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului.

C. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului.

D. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta şi minunată este întru ochii noştri.

C. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului.

TROPARIO E TEOTOCHIO

1° tropario (della risurrezione, o della festa) due volte.

C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

2° tropario (del santo o della festa, se è presente).

C. E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Teotochio (del tono corrente, oppure del tono del 2° tropario secondo le rubriche).

(Nelle grandi feste si canta il tropario della festa per tre volte)

 CATISMI

L. legge i catismi del salterio nel mezzo del tempio. Nell'uso parrocchiale, i catismi sono talvolta abbreviati oppure omessi. Dopo ogni catisma del salterio seguono una piccola colletta e i catismi poetici (o inni sessionali)

Piccola colletta dopo il primo catisma:

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché tua è la sovranità, e tuo è il regno e la potenza e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că a Ta este stăpînirea, şi a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

Piccola colletta dopo il secondo catisma:

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché tu sei Dio buono e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

POLIELEO

C. Lodate il nome del Signore; lodate, servi, il Signore.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Benedetto in Sion il Signore, che abita Gerusalemme.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Confessate il Signore, poiché è buono, poiché in eterno è la sua misericordia.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Confessate il Dio dei cieli, poiché in eterno è la sua misericordia.

Alleluia, alleluia, alleluia.

Х. Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Благословен Господь от Сиона, живый во Иерусалиме.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Исповедайтеся Господеви, яко благ, яко в век милость Его.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Исповедайтеся Богу Небесному, яко в век милость Его. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

C. Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi slugi pe Domnul.

Aliluia, aliluia, aliluia.

Bine este cuvîntat Domnul din Sion, cel ce locuieşte in Ierusalim.

Aliluia, aliluia, aliluia.

Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Aliluia, aliluia, aliluia.

Mărturisiţi-vă Dumnezeului ceresc, că în veac este mila Lui.

Aliluia, aliluia, aliluia.

 

MAGNIFICAZIONE

Si canta la magnificazione, se c'è. Le grandi feste hanno una propria formula di magnificazione; qui di seguito ci sono le formule comuni per le feste di alcuni santi.

Per un santo apostolo:

C. Magnifichiamo te, o apostolo di Cristo (...), e onoriamo i tuoi dolori e fatiche, con cui hai sofferto per l'annuncio di Cristo.

Х. Величаем тя, апостоле Христов (...), и чтим болезни и труды твоя, имиже трудился еси во благовестии Христове.

C. Mărimu-te pe tine, Apostole al lui Hristos (...), şi cinstim durerile şi ostenelile tale, cu care te-ai ostenit întru bunăvestirea lui Hristos.

     

Per un santo monaco:

C. Diciamo beato te, o venerabile padre (...), e onoriamo la tua santa memoria, guida dei monaci e interlocutore degli angeli.

Х. Ублажаем тя, преподобне отче (...), и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.

C. Fericimu-te pe tine, Preacuvioase Părinte (...), şi cinstim sfîntă pomenirea ta, povăţuitorule al călugărilor şi împreună vorbitorule cu îngerii.

     

Per un santo martire:

C. Magnifichiamo te, o santo martire (...), e onoriamo i tuoi patimenti, che hai sopportato per Cristo.

Х. Величаем тя, святый мучениче (...), и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.

C. Mărimu-te pe tine, Sfinte Mucenice (...), şi cinstim chinurile tale, care pentru Hristos le-ai răbdat.

     

Per un santo vescovo:

C. Magnifichiamo te, o padre e ierarca (...), e onoriamo la tua santa memoria; tu intercedi per noi presso Cristo nostro Dio.

Х. Величаем тя, святителю отче (...), и чтем святую память твою ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

C. Mărimu-te pe tine, Sfinte Părinte Ierarhe (...), şi cinstim sfîntă pomenirea ta, că tu te rogi pentru noi lui Hristos Dumnezeul nostru.

BENEDIZIONI DELLA RISURREZIONE

La domenica si cantano questi tropari nel tono 5°:

C. Benedetto sei, Signore,/ insegnami i tuoi giudizi.

La folla degli angeli sbigottì/ nel vederti contato tra i morti,/ ma poi distruggere, Salvatore, la forza della morte,/ e con te stesso risvegliare Adamo/ e liberare tutti dagli inferi.

Benedetto sei, Signore,/ insegnami i tuoi giudizi.

Perché mescete il miro, o dicepole,/ alle lacrime di compianto?/ L'angelo fulgente nella tomba/ gridò alle mirofore;/ guardate la tomba, e capite:/ il Salvatore è risorto dal sepolcro.

Benedetto sei, Signore,/ insegnami i tuoi giudizi.

Di buon mattino le mirofore si affrettavano/ al tuo sepolcro gemendo a lutto,/ ma si fece loro incontro l'angelo e disse:/ il tempo del lutto è cessato, non piangete più;/ riferite la risurrezione agli apostoli.

Benedetto sei, Signore,/ insegnami i tuoi giudizi.

Le donne mirofore giunte con il miro/ al tuo sepolcro, Salvatore, piangevano,/ e l'angelo disse loro/: perché contate tra i morti il vivente?/ Qual Dio è risorto dal sepolcro.

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Adoriamo il Padre,/ il Figlio suo e il santo Spirito,/ la santa Trinità nell'unica essenza,/ e gridiamo con i serafini:/ santo, santo, santo sei tu, Signore.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Partorendo il datore di vita,/ Vergine, hai riscattato Adamo dal peccato,/ e hai concesso a Eva la gioia al posto del dolore: / i caduti dalla vita ha rialzato alla vita/ l'incarnato da te, Dio e uomo.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Х. Благословен еси, Господи,/ научи мя оправданием Твоим.

Ангельский собор удивися,/ зря Тебе в мертвых вменившася,/ смертную же, Спасе, крепость разоривша,/ и с собою Адама воздвигша,/ и от ада вся свободша.

Благословен еси, Господи,/ научи мя оправданием Твоим.

Почто мира с милостивными слезами,/ о ученицы, растворяете?/ Блистаяйся во гробе Ангел/ мироносицам вещаше:/ видите вы гроб и уразумейте,/ Спас бо воскресе от гроба.

Благословен еси, Господи,/ научи мя оправданием Твоим.

Зело рано мироносицы течаху/ ко гробу Твоему рыдающыя,/ но предста к ним ангел и рече:/ рыдание время преста, не плачите,/ воскресение же апостолом рцыте.

Благословен еси, Господи,/ научи мя оправданием Твоим.

Мироносицы жены, с миры пришедшыя/ ко гробу Твоему, Спасе, рыдаху,/ ангел же к ним рече глаголя:/ что с мертвыми живаго помышляете;/ яко Бог бо воскресе от гроба.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

Поклонимся Отцу/ и Его Сынови и Святому Духу,/ Святей Троице во едином существе/ с Серафимы зовуще:/ Свят, Свят, Свят еси Господи.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Жизнодавца рождши,/ греха, Дево, Адама избавила еси,/ Радость же Еве в печали место подала еси./ Падшия же от жизни к сей направи,/ из Тебе воплотивыйся Бог и Человек.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (трижды)

C. Bine eşti cuvîntat, Doamne,/ învaţă-mă îndreptările Tale.

Bine eşti cuvîntat, Doamne,/ învaţă-mă îndreptările Tale.

Soborul îngeresc s-a mirat/ văzîndu-Te pe Tine între cei morţi socotit fiind,/ şi puterea morţii surpînd, Mîntuitorule,/ şi împreună cu Tine pe Adam ridicîndu-l,/ şi din iad pe toţi slobozindu-i.

Bine eşti cuvîntat, Doamne,/ învaţă-mă îndreptările Tale.

Pentru ce miruri, din milostivire, cu lacrimi/ amestecaţi, o uceniţelor?/ îngerul cel ce a strălucit la mormînt/ a zis mironosiţelor:/ Vedeţi voi groapa şi înţelegeţi,/ că Mîntuitorul a înviat din mormînt.

Bine eşti cuvîntat, Doamne,/ învaţă-mă îndreptările Tale.

Foarte de dimineaţă mironosiţele au alergat/ la mormîntul Tău, tînguindu-se;/ dar înaintea lor a stat îngerul şi a zis:/ Vremea tînguirii a încetat, nu mai plîngeţi,/ ci Apostolilor spuneţi învierea.

Bine eşti cuvîntat, Doamne,/ învaţă-mă îndreptările Tale.

Mironosiţele femei, cu miruri venind/ la groapa Ta, Mîntuitorule, plîngeau;/ iar îngerul către dînsele a grăit, zicînd:/ De ce socotiţi pe Cel viu cu cei morţi?/ Căci, ca un Dumnezeu, a înviat din mormînt.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Închinămu-ne Tatălui/ şi Fiului Acestuia şi Duhului celui Sfînt,/ Sfintei Treimi întru o fiinţă,/ cu Serafimii grăind:/ Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pe Dătătorul de viaţă născîndu-L,/ Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mîntuit;/ şi bucurie Evei în locul întristării i-ai dăruit,/ şi pe cei căzuţi din viaţă i-a îndreptat la aceeaşi,/ Cel ce S-a întrupat din tine, Dumnezeu şi om.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule. (de trei ori)

PICCOLA COLLETTA

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché è stato benedetto il tuo nome, e glorificato il tuo regno: del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко благословися имя Твое, и прославися царство Твое, Отца, и Сына, и святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că s-a binecuvîntat numele Tău şi s-a preaslăvit Împărăţia Ta, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

IPACOE, GRADUALI E PROCHIMENO

Dopo l'ipacoe e il graduale, D. (o S. se non c'è D.) e C. cantano il prochimeno (schema: A/A/B/A/A¹/A²). Nelle feste si canta la prima antifona del graduale del tono 4°.

GRADUALE, TONO 4° - 1ª ANTIFONA

C. Fin dalla mia gioventù molte passioni mi hanno combattuto, ma tu stesso soccorrimi e salvami, mio Salvatore.

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Voi che odiate Sion, sarete confusi dal Signore; come erba al fuoco sarete riarsi.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Grazie al santo Spirito ogni anima è ravvivata ed esaltata di purezza; risplende dell'unità della Trinità nel sacro arcano.

Х. От юности моея мнози борют мя страсти, но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

Ненавидящии Сиона посрамитеся от Господа, яко трава бо огнем будете изсохше.

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется Тройческим Единством священнотайне.

C. Din tinereţile mele multe patimi se luptă cu mine; ci însuţi mă sprijineşte şi mă mîntuieşte, Mîntuitorul meu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Cei ce urîţi Sionul ruşinaţi veţi fi de Domnul; că precum iarba de foc, aşa veţi fi uscaţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Prin Sfîntul Duh tot sufletul viază şi cu curăţie se înalţă, se luminează întru Unimea Treimii, cu sfinţenie de taină.

PROCHIMENO

D. Stiamo attenti.

D. Sapienza, stiamo attenti. Prochimeno del tono...

Д. Вонмем.

Д. Премудрость. Вонмем. Прокимен, глас ...

D. Să luăm aminte.

D. Înţelepciune. Să luăm aminte. Prochimen, glas...

TONO 1°

Ora risorgerò, dice il Signore,/ li porrò in salvo, in esso parlerò apertamente.

Le parole del Signore sono parole pure.

 

Ныне воскресну, глаголет Господь;/ положуся во спасение, не обинюся о нем.

Словеса Господня словеса чиста.

Acum mă voi scula, zice Domnul,/ le voi aduce lor mîntuirea şi le voi vorbi pe faţă.

Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate.

TONO 2°

Risvègliati, Signore Dio mio, con l'ordine che hai intimato,/ e l'assemblea delle nazioni ti attornierà.

Signore, Dio mio, in te ho sperato, salvami.

Востани, Господи Боже мой, повелением, имже заповедал eси,/ и сонм людей обыдет тя.

Господи Боже мой, на тя уповах, спаси мя.

Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu care ai poruncit,/ şi adunare de popoare Te va înconjura.

Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit, mîntuieşte-mă.

TONO 3°

Dite fra le nazioni: Il Signore regna/ e invero ha reso saldo l'universo, tal che non sia scosso.

Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore, terra tutta.

Рцыте во языцех: яко Господь воцарися;/ ибо исправи вселенную, яже не подвижится.

Воспойте Господеви песнь нову, воспойте Господеви вся земля.

Spuneţi întru neamuri că Domnul a împărăţit,/ pentru că a întărit lumea, care nu se va clinti.

Cîntaţi Domnului cîntare nouă, cîntaţi Domnului tot pamîntul.

TONO 4°

Sorgi, Signore, aiutaci,/ e redimici per la gloria del tuo nome.

O Dio, con le nostre orecchie abbiamo udito, i nostri padri ci hanno narrato.

Воскресни, Господи, помози нам,/ и избави нас имене ради твоего.

Боже, ушима нашима услышахом, и oтцы наши возвестиша нам.

Scoală-Te, Doamne, ajută-ne nouă/ şi ne mîntuieşte pe noi, pentru slava numelui Tău.

Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit şi părinţii noştri ne-a spus nouă.

TONO 5°

Risorgi, Signore Dio mio, si sollevi la tua mano,/ poiché sei tu che regni nei secoli.

Ti confesserò, Signore, con tutto il mio cuore; narrerò tutte le tue meraviglie.

Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука твоя,/ яко Ты царствуеши во веки.

Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса твоя.

Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalţă-se mîna Tă,/ că Tu împărăţeşti în veci.

Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, cu toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale.

TONO 6°

Signore, risveglia la tua potenza,/ e vieni a salvarci.

Tu che pasci Israele, sii intento, tu che guidi Giuseppe come un gregge.

Господи, воздвигни силу твою,/ и прииди во eже спасти нас.

Пасый Израиля вонми; наставляяй яко oвча иосифа.

Doamne, deşteaptă puterea Ta/ şi vino, ca să ne mîntuieşti pe noi.

Cel ce paşti pe Israel, ia aminte; Cel ce povăţuieşti ca pe o oaie pe Iosif.

TONO 7°

Risorgi, Signore Dio mio, si sollevi la tua mano,/ non scordare i tuoi poveri sino alla fine.

Ti confesserò, Signore, con tutto il mio cuore; narrerò tutte le tue meraviglie.

Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука твоя,/ не забуди убогих твоих до конца.

Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим, повем вся чудеса твоя.

Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalţă-se mîna Tă,/ nu uita pe săracii Tăi pînă în sfîrşit.

Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, cu toată inima mea, spune-voi toate minunile Tale.

TONO 8°

Regnerà il Signore in eterno,/ il tuo Dio, Sion, di generazione in generazione.

Loda, anima mia, il Signore. Loderò il Signore nella mia vita.

Воцарится Господь во век,/ Бог твой, Сионе, в род и род.

Хвали, душе моя, Господа; восхвалю Господа в животе моем.

Împărăţi-va Domnul în veac,/ Dumnezeul Tău, Sioane, în neam şi în neam.

Laudă, suflete al meu, pre Domnul. Lăuda-voi pre Domnul în viaţa mea.

 

D. Preghiamo il Signore.

[C. Kyrie eleison.]

S. Poiché santo sei tu, Dio nostro, e nei santi riposi, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Господу помолимся.

[Х. Господи, помилуй.]

С. Яко свят еси, Боже наш, и во сватых почиваеши, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Domnului să ne rugăm.

[C. Doamne miluieşte.]

P. Că sfînt eşti, Dumnezeul nostru, şi întru sfinţi te odihneşti, şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

SECONDO PROCHIMENO

D. Ogni respiro lodi il Signore.

C. Ogni respiro lodi il Signore.

D. Lodate Dio nei suoi santi, lodatelo nel firmamento della sua potenza.

C. Ogni respiro lodi il Signore.

D. Ogni respiro.

C. Lodi il Signore.

Д. Всякое дыхание да хвалит Господа.

Х. Всякое дыхание да хвалит Господа.

Д. Хвалите Бога во сватых его. Хвалите его во утверждении силы его.

Х. Всякое дыхание да хвалит Господа.

Д. Всякое дыхание.

Х. Да хвалит Господа.

D. Toată suflarea să laude pe Domnul.

C. Toată suflarea să laude pe Domnul.

D. Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui, lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui.

C. Toată suflarea să laude pe Domnul.

D. Toată suflarea.

C. Să laude pe Domnul.

VANGELO DELLA RISURREZIONE

D. E perché siamo resi degni di ascoltare il santo vangelo supplichiamo il Signore nostro Dio.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Sapienza. In piedi. Ascoltiamo il santo vangelo.

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

S. Lettura dal santo vangelo secondo (...)

Д. И о сподобитися нам слышанию святаго евангелия, Господа Бога молим.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Премудрость, прости, услышим святаго евангелия.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

С. От (...) святаго евангелия чтение.

D. Şi pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfînta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm.

C. Doamne miluieşte (de trei ori)

D. Înţelepciune, drepţi, să ascultăm Sfînta Evanghelie.

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

P. Din Sfînta Evanghelie de la (...) citire.

 

C. Gloria a te, Signore, gloria a te.

D. Stiamo attenti.

Х. Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Д. Вонмем.

C. Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie.

P. Să luăm aminte.

Gli undici vangeli della risurrezione:

1° vangelo: Matteo 28:16-20

2° vangelo: Marco 16:1-8

3° vangelo: Marco 16:9-20

4° vangelo: Luca 24:1-12

5° vangelo: Luca 24:12-35

6° vangelo: Luca 24:36-53

7° vangelo: Giovanni 20:1-10

8° vangelo: Giovanni 20:11-18

9° vangelo: Giovanni 20:19-31

10° vangelo: Giovanni 21:1-14

11° vangelo: Giovanni 21:15-25

Canto della risurrezione, in tono 6°:

C. Contemplata la risurrezione di Cristo,/ adoriamo il Signore santo,/ Gesù, l'unico senza peccato./ La tua croce, o Cristo, noi veneriamo,/ e la tua santa risurrezione cantiamo e glorifichiamo:/ sei tu il nostro Dio,/ all'infuori di te un altro non conosciamo,/ è il nome tuo che nominiamo./ Venite, fedeli tutti,/ adoriamo la santa risurrezione di Cristo:/ ecco infatti con la croce è giunta la gioia in tutto il mondo./ Per sempre benedicendo il Signore/ cantiamo inni alla sua risurrezione:/ sopportata la crocifissione,/ con la morte ha distrutto la morte.

Х. Воскресение Христово видевше,/ поклонимся Господу Иисусу,/ Единому Безгрешному./ Кресту Твоему покланяемся, Христе,/ и Святое Воскресение Твое поем и славим;/ Ты бо еси Бог наш,/ разве Тебе иного не знаем,/ Имя Твое именуем./ Приидите, вси вернии,/ поклонимся Святому Христову Воскресению,/ се бо прииде Крестом радость всему миру./ Всегда благословяще Господа,/ поем Воскресение Его;/ распятие бо претерпев,/ смертию смерть разруши.

C. Învierea lui Hristos văzînd,/ să ne închinăm Sfîntului Domnului Iisus,/ Unuia Celui fără de păcat./ Crucii Tale ne închinăm, Hristoase,/ şi Sfîntă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim;/ că Tu eşti Dumnezeul nostru,/ afară de Tine pe altul nu ştim,/ numele Tău numim./ Veniţi toţi credincioşii/ să ne închinăm Sfintei Învierii Lui Hristos,/ că iată a venit prin Cruce bucurie la toată lumea./ Totdeauna binecuvîntînd pe Domnul,/ lăudăm Învierea Lui,/ că răstignire răbdînd pentru noi,/ cu moartea pe moarte a stricat.

SALMO 50

 

 

L. Abbi misericordia di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia e secondo la moltitudine delle tue indulgenze cancella il mio delitto. Lavami del tutto dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato. Perché io conosco la mia iniquità e il mio peccato davanti a me è sempre. Contro te solo ho peccato e il male davanti a te ho fatto, così che tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e vinca quando sei giudicato. Ecco che nelle iniquità sono stato concepito e nei peccati mi ha concepito mia madre. Ecco, la verità hai amato, le cose occulte e i segreti della tua sapienza mi hai manifestato. Mi aspergerai con issopo e sarò purificato, mi laverai e sarò fatto più bianco della neve. Mi farai udire esultanza e gioia, esulteranno le ossa umiliate. Distogli il tuo volto dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Un cuore puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere. Non rigettarmi dal tuo volto, e il tuo spirito santo non rimuovere da me. Rendimi l'esultanza della tua salvezza e confermami con lo spirito sovrano. Insegnerò agli iniqui le tue vie e gli empi a te ritorneranno. Liberami dal sangue versato, o Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà con esultanza la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca annuncerà la tua lode. Certo, se tu avessi voluto un sacrificio lo avrei dato: di olocausti non ti compiacerai. Sacrificio a Dio è uno spirito contrito: un cuore contrito e umiliato Dio non lo disprezzerà. Benefica, Signore, nel tuo compiacimento Sion e siano riedificate le mura di Gerusalemme. Allora ti compiacerai del sacrificio di giustizia, dell'oblazione e di olocausti; allora offriranno vitelli sul tuo altare.

Ч. Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей, и по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною eсть выну. Тебе eдиному согреших и лукавое пред тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех твоих и победиши, внегда судити ти. Се бо, в беззакониих зачат eсмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил eси, безвестная и тайная премудрости твоея явил ми eси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смирeнныя. Отврати лице твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи менe от лица твоего и духа твоего святаго не отими от менe. Воздаждь ми радость спасения твоего и духом владичним утверди мя. Научу беззаконныя путeм твоим, и нечестивии к тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу твою. Яко аще бы восхотел eси жертвы, дал бых убо; всесожжeния не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския; тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаeмая; тогда возложат на oлтарь твой телцы.

C. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vîrtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, că să fii îndreptaţit întru cuvintele Tale si să biruieşti cînd vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei, şi mai vîrtos decît zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge- le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înoieşte întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mîntuirii Tale, şi cu duh stăpînitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sînge, Dumnezeule, Dumnezeul mîntuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va veşti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrîntă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

STICHIRE

C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Per le preghiere degli apostoli,/ misericordioso, cancella/ la moltitudine delle nostre colpe.

E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Per le preghiere della Madre-di-Dio,/ misericordioso, cancella/ la moltitudine delle nostre colpe.

Abbi misericordia di me, o Dio,/ secondo la tua grande misericordia,/ e secondo la moltitudine delle tue indulgenze/ cancella il mio delitto.

Х. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

Молитвами апостолов,/ милостиве, очисти/ множества согрешений наших.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвами Богородицы,/ милостиве, очисти/ множества согрешений наших.
Помилуй мя, Боже,/ по велицей милости Твоей,/ и по множеству щедрот Твоих/ очисти беззаконие мое.

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Pentru rugăciunile Apostolilor,/ Milostive, curăţeşte/ mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu,/ Milostive, curăţeşte/ mulţimea greşelilor noastre.

Miluieşte-ne, Dumnezeule,/ după mare mila Ta/ şi după mulţimea îndurărilor Tale,/ curăţeşte fărădelegea mea.

Segue la stichira della festa, o se è domenica, questa stichira nel tono 6°:

C. Gesù, risorto dalla tomba/ come aveva predetto,/ ci ha dato la vita eterna/ e la grande misericordia.

Х. Воскрес Иисус от гроба,/ якоже прорече,/ даде нам живот вечный,/ и велию милость.

C. Înviind Iisus din mormînt,/ precum mai înainte a zis,/ a dăruit nouă viaţă veşnică/ şi mare milă.

LITANIA DOPO IL VANGELO

D. Salva, o Dio, il tuo popolo, e benedici la tua eredità; visita il mondo tuo in misericordia e indulgenza; tieni alta la fronte dei cristiani ortodossi e manda su di noi le tue copiose misericordie; per le preghiere della purissima Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria; per la potenza della preziosa e vivifica Croce; per il patrocinio delle insigni celesti potenze incorporee; per le suppliche dell'insigne, glorioso profeta, precursore e battista Giovanni; dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode; dei nostri padri tra i santi grandi maestri universali e ierarchi Basilio il Grande, Gregorio il Teologo, Giovanni il Crisostomo, e del nostro padre tra i santi Nicola, arcivescovo di Mira in Licia, il taumaturgo, dei santi Metodio e Cirillo pari agli apostoli, maestri degli slavi, dei santi grandi principi Vladimiro e Olga pari agli apostoli, [illuminatori della Rus'], dei nostri padri tra i santi, Michele, primo Metropolita di Kiev, dei primi ierarchi di Mosca e di tutta la Rus', Pietro, Alessio, Giona, Macario, Filippo, Giobbe, Ermogene e Tikhon; dei metropoliti di Mosca Filarete, Innocenzo e Macario; dei santi ierarchi (...) [diocesani]; dei santi, gloriosi e benvittoriosi martiri; dei santi nuovi martiri e confessori russi, Vladimiro, metropolita di Kiev, Beniamino, metropolita di Pietrogrado, Pietro, metropolita di Krutitsa, Ilarione, arcivescovo di Verey, dei santi sofferenti della famiglia imperiale, delle sante monache martiri grande principessa Elisabetta e Barbara; dei nostri padri venerabili e teofori; dei santi padri anziani di Optina; dei santi e giusti Giovanni di Kronstadt e Alessio di Mosca; delle sante beate Ksenia di Pietroburgo e Matrona di Mosca; dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna; del santo ... (del tempio), del santo ... (del giorno) e di tutti i santi; noi ti imploriamo, Signore abbondante di misericordie, esaudisci noi peccatori che ti preghiamo, e abbi misericordia di noi.

C. Kyrie eleison. (12 volte)

 

Д. Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое, посети мир Твой милостию и щедротами, возвыси рог христиан православных и низпосли на ны милости Твоя богатыя; молитвами Всепричистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии; силою Честнаго и Животворящаго Креста; предстательствы Честных Небесных Сил Безплотных: Честнаго Славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна; святых славных всехвальных Апостол; иже во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго; иже во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийскаго, Чудотворца; святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, святых равноапостольных великаго князя Владимира и великия княгини Ольги; иже во святых отец наших, святителя Михаила, перваго Митрополита Киевскаго; первосвятителей Московских и всея Руси, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона; митрополитов Московских Филарета, Иннокентия и Макария; святителей (...) [епапрхиалных]; святых славных и добропобедных мучеников; святых новомучеников и исповедников Российских, Владимира, митрополита Киевскаго, Вениамина, митрополита Петроградскаго, Петра, митрополита Крутицкаго, Илариона, архиепископа Верейскаго; святых царственных страстотерпцев; преподобномучениц великия княгини Елисаветы и инокини Варвары; преподобных и богоносных отец наших; преподобных отец старцев Оптинских; святых праведных Иоанна Кронштадтскаго и Алексия Московскаго; святых блаженных Ксении Петербургския и Матроны Московския; святых и праведных богоотец Иоакима и Анны, святаго (...) [егоже есть храм], святаго (...) [егоже есть день], и всех святых; молим Тя, Многомилостиве Господи, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас.

Х. Господи, помилуй. (12 раз).

D. Mîntuieşte, Dumnezeule, poporul tău şi binecuvintează moştenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă şi cu îndurări. Înalţă fruntea dreptmăritorilor creştini, şi trimite peste noi milele tale cele bogate: pentru rugăciunile preacuratei Stapînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor netrupeşti puteri; cu rugăciunile cinstitului, slăvitului prooroc, înaintemergătorului şi botezătorului Ioan, cu ale sfinţilor slăviţilor şi întru tot lăudaţilor apostoli; cu ale celor între sfinţi părinţilor noştri şi mari dascăli ai lumii şi ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvîntatorul şi Ioan Gură de Aur; cu ale celui între sfinţi părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul al Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni; cu ale sfinţilor întocmai cu apostolii Metodie şi Chiril, dascăli slavilor, cu ale sfinţilor întocmai cu apostolii mari cneazi Vladimir şi Olga, cu ale celor între sfinţi părinţilor noştri, Mihail, întîi mitropolit al Kievului, cu ale celor întîi ierarhi a Moscovei

şi ale intregi Rusii, Petru, Alexii, Iona, Macarie, Filip, Iov, Ermoghen şi Tihon; ale mitropoliţi a Moscovei Filaret, Innochentie şi Macarie; cu ale sfinţilor sfinţiţilor (..) [eparhiali]; cu ale sfinţilor slăviţilor şi bunilor biruitori mucenici; cu ale sfinţilor noi mucenici şi mărturisitori rusi, Vladimir, mitropolit al Kievului, Veniamin, mitropolit al Petrogradului, Petru, mitropolit al Krutiţului, Ilarion, arhiepiscop al Vereiului; cu ale celor pătimitori împărăteşti; cu ale preacuvioaselor muceniţe marea ducesa Elizaveta şi monahia Varvara; cu ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri; cu ale preacuvioşilor părinţilor stareţilor din Optina; cu ale sfinţilor şi drepţilor Ioann din Kronştadt şi Alexii din Moscova; cu ale sfintelor fericitelor Xenia din Petersburg şi Matrona din Moscova; cu ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana, cu ale sfîntului (...), hramul bisericii), cu ale sfîntului (...), [a cărui pomenire o săvîrşim], şi cu ale tuturor sfinţilor, rugămu-te, mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm ţie, şi ne miluieşte pe noi.

C. Doamne miluieşte. (de 12 ori)

 

S. Per la misericordia, le indulgenze e l'amore per gli uomini del Figlio tuo unigenito, con cui sei benedetto, insieme con il tuo Spirito tuttosanto, buono e vivifico, ora e sempre e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

 

С. Милостию и щедротами, и человеколюбием единороднаго Твоего Сына, с нимже благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

S. Cu mila şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvîntat, împreună cu Preasfîntul şi bunul şi de viaţă făcătorul
Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

CANONI POETICI 

Gli irmi e i tropari dei canoni sono seguiti da ritornelli.

In una grande festa del Signore:

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te.

Слава Тебе, Божие наш, Слава Тебе.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

In una festa della Madre-di-Dio (e ai canoni domenicali della Madre-di-Dio):

Santissima Madre-di-Dio, salvaci.

Пресвятая Богородице, спаси нас.

Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi.

In una festa di un santo:

Santo (...), intercedi presso Dio per noi.

Святый (...), моли Бога о нас.

Sfinte (...), roagă-te lui Dumnezeu pentru noi

Ai canoni domenicali della risurrezione:

Gloria alla tua santa risurrezione, Signore.

Слава, Господи, святому воскресению Твоему.

Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale.

Ai canoni domenicali della croce e della risurrezione:

Gloria alla tua preziosa croce e alla tua risurrezione, Signore.

Слава, Господи, кресту Твоему честному и воскресению.

Slavă, Doamne, Cinstitei Crucii Tale şi Învierii.

Piccola colletta dopo la terza ode del canone: 

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison. (a ogni petizione)

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi, e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi, e gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché sei tu il nostro Dio, e a te innalziamo la gloria: al Padre e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко ты еси Бог наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că Tu eşti, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

Piccola colletta dopo la sesta ode del canone:

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison. (a ogni petizione)

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi, e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi, e gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

 

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

 

S. Tu sei infatti il Re della pace e il Salvatore delle nostre anime, e a te innalziamo la gloria: al Padre e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Ты бо еси царь мира, и спас душ наших, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că Tu eşti Împăratul păcii şi mîntuitorul sufletelor noastre, şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

Prima della catabasia dell'ottava ode, si canta: 

C. Lodiamo, benediciamo e adoriamo il Signore, cantando a lui e sovresaltandolo per tutti i secoli.

Х. Хвалим, благословим, покланяемся Господеви, поюще и превозносяще его во вся веки.

C. Să lăudăm, bine să cuvîntăm şi să ne închinăm Domnului, cîntîndu-L şi preaînalţîndu-l întru toţi veci.

Dopo la catabasia dell'ottava ode:

D. Magnifichiamo la Madre-di-Dio e Madre della luce onorandola negli inni.

Д. Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим.

D. Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica Luminii întru cîntări cinstind-o, să o mărim.

 

C. L'anima mia magnifica il Signore/ e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.

Più insigne dei cherubini,/ e senza confronto più gloriosa dei serafini,/ senza corruzione hai partorito Dio Verbo:/ te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

Poiché ha guardato all'umiltà della sua serva,/ ed ecco da ora tutte le generazioni mi diranno beata.

Più insigne dei cherubini,/ e senza confronto più gloriosa dei serafini,/ senza corruzione hai partorito Dio Verbo:/ te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

Poiché il Potente mi ha fatto magnificenze,/ e santo è il suo nome, e la sua misericordia di generazione in generazione per quelli che lo temono.

Più insigne dei cherubini,/ e senza confronto più gloriosa dei serafini,/ senza corruzione hai partorito Dio Verbo:/ te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

Ha espresso potere con il suo braccio,/ ha disperso i superbi nel pensiero del loro cuore.

Più insigne dei cherubini,/ e senza confronto più gloriosa dei serafini,/ senza corruzione hai partorito Dio Verbo:/ te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

Ha abbattuto i potenti dai troni/ ed esaltato gli umili; ha saziato di beni gli affamati/ e rimandato a vuoto i ricchi.

Più insigne dei cherubini,/ e senza confronto più gloriosa dei serafini,/ senza corruzione hai partorito Dio Verbo:/ te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

Ha soccorso Israele, suo servo,/ ricordandosi della misericordia/ per come ne aveva parlato ai padri nostri,/ ad Abramo e alla sua semenza per l'eterno.

Più insigne dei cherubini,/ e senza confronto più gloriosa dei serafini,/ senza corruzione hai partorito Dio Verbo:/ te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

Х. Величит душа Моя Господа/ и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем.

Честнейшую херувим/ и славнейшую без сравнения серафим,/ без истления Бога Слова рождшую,/ сущую Богородицу, Тя величаем.

Яко призре на смирение Рабы Своея,/ се бо отныне ублажат Мя вси роди.

Честнейшую херувим/ и славнейшую без сравнения серафим,/ без истления Бога Слова рождшую,/ сущую Богородицу, Тя величаем.

Яко сотвори Мне величие Сильный,/ и свято имя Его, и милость Его в роды родов боящимся Его.

Честнейшую херувим/ и славнейшую без сравнения серафим,/ без истления Бога Слова рождшую,/ сущую Богородицу, Тя величаем.

Сотвори державу мышцею Своею,/ расточи гордыя мыслию сердца их.

Честнейшую херувим/ и славнейшую без сравнения серафим,/ без истления Бога Слова рождшую,/ сущую Богородицу, Тя величаем.

Низложи сильныя со престол,/ и вознесе смиренныя; алчущие исполни благ,/ и богатящися отпусти тщи.

Честнейшую херувим/ и славнейшую без сравнения серафим,/ без истления Бога Слова рождшую,/ сущую Богородицу, Тя величаем.

Восприят Израиля Отрока Своего,/ помянути милости,/ якоже глагола ко отцем нашим,/ Аврааму и семени его даже до века.

Честнейшую херувим/ и славнейшую без сравнения серафим,/ без истления Бога Слова рождшую,/ сущую Богородицу, Тя величаем.

 

C. Măreşte, suflete al meu, pe Domnul,/ şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mîntuitorul meu.

Ceea ce eşti mai cinstită decît Heruvimii/ şi mai slăvită fără de asemănare decît Serafimii,/ care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut,/ pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Că a căutat spre smerenia roabei Sale,/ că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.

Ceea ce eşti mai cinstită decît Heruvimii/ şi mai slăvită fără de asemănare decît Serafimii,/ care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut,/ pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Că mi-a făcut mie mărire Cel puternic,/ şi sfînt numele Lui şi mila Lui în neam şi în neam, spre cei ce se tem de El.

Ceea ce eşti mai cinstită decît Heruvimii/ şi mai slăvită fără de asemănare decît Serafimii,/ care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut,/ pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Făcut-a tărie cu braţul Său Domnul,/ risipit-a pe cei mîndri cu cugetul inimii lor.

Ceea ce eşti mai cinstită decît Heruvimii/ şi mai slăvită fără de asemănare decît Serafimii,/ care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut,/ pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Pogorît-a pe cei puternici de pe scaune/ şi a înălţat pe cei smeriti; pe cei flămînzi i-a umplut de bunătăţi/ şi pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

Ceea ce eşti mai cinstită decît Heruvimii/ şi mai slăvită fără de asemănare decît Serafimii,/ care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut,/ pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Luat-a pe Israel, sluga Sa,/ ca să pomenească mila,/ precum a grăit către părinţii noştri,/ lui Avraam şi seminţiei lui pînă în veac.

Ceea ce eşti mai cinstită decît Heruvimii/ şi mai slăvită fără de asemănare decît Serafimii,/ care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut,/ pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Piccola colletta dopo la nona ode del canone:

D. Ancora e ancora in pace preghiamo il Signore.

C. Kyrie eleison. (a ogni petizione)

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi, e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi, e gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché te lodano tutte le potenze dei cieli, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Паки и паки миром Господу помолимся.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко Тя хвалят вся силы небесныя, и Тебе славу возсылаем, отцу, и Сыну, и святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că pe Tine te laudă toate puterile cereşti, şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

La domenica si canta:

D. Santo è il Signore nostro Dio.

C. Santo è il Signore nostro Dio.

D. Poiché il nostro Dio è santo.

C. Santo è il Signore nostro Dio.

D. Su tutte le nazioni egli è il nostro Dio.

C. Santo è il Signore nostro Dio.

Д. Свят Господь Бог наш.

Х. Свят Господь Бог наш.

Д. Яко свят Господь Бог наш.

Х. Свят Господь Бог наш.

Д. Над всеми людьми Бог наш.

Х. Свят Господь Бог наш.

 

D. Sfînt este Domnul Dumnezeul nostru.

C. Sfînt este Domnul Dumnezeul nostru.

D. Că sfînt este Domnul Dumnezeul nostru.

C. Sfînt este Domnul Dumnezeul nostru.

D. Peste tot poporul, Dumnezeul nostru.

C. Sfînt este Domnul Dumnezeul nostru.

ESAPOSTILARI

Seguono gli esapostilari (alla domenica uno degli 11 correlati al vangelo della risurrezione). Le grandi feste hanno esapostilari propri.

LODI

C1. Ogni respiro lodi il Signore./ Lodate il Signore dai cieli, lodatelo negli eccelsi./ A te, Dio, si addice un inno.

C1. Lodatelo, voi tutti angeli suoi,/ lodatelo voi tutte potenze sue./ A te, Dio, si addice un inno.

Per compiere tra di loro il giudizio scritto./ Questa sarà la gloria per tutti i suoi santi.

Stichira

Lodate Dio nei suoi santi;/ lodatelo nel firmamento della sua potenza.

Stichira

Lodatelo per le sue gesta; lodatelo per la profusione della sua magnificenza.

Stichira

Lodatelo con suono di tromba; lodatelo con l'arpa e la cetra.

Stichira

Х1. Всякое дыхание да хвалит Господа./ Хвалите Господа с небес, хвалите его в вышних./ Тебе подобает песнь Богу.

Х2. Хвалите его вси ангели его, хвалите его вся силы его./ Тебе подобает песнь Богу.

Сотворити в них суд написан:/ слава сия будет всем преподобным его.

 

Хвалите Бога во святых его,/ хвалите его во утвержении силы его.


Хвалите его на силах его,/ хвалите его по множеству величествия его.

 

Хвалите его во гласе трубнем,/ хвалите его во псалтири и гуслех.

 

C1. Toată suflarea să laude pe Domnul./ Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi pe El întru cele înalte./ Ţie se cuvine cîntare, Dumnezeule.

C2. Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui, lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui./ Ţie se cuvine cîntare, Dumnezeule.

Ca să facă între dînşii judecată scrisă;/ slava aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.

 

Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui,/ lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui.

 

Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui,/ lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui.

 

Lăudaţi-L pe El în glas de trîmbiţă,/ lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută.

 

 

Lodatelo con il timpano e con la danza; lodatelo con strumenti a corda e a fiato.

Stichira (anatolica)

 

Lodatelo con cembali squillanti, lodatelo con cembali di acclamazione./ Ogni respiro lodi il Signore.

 

Stichira (anatolica)

Risorgi, Signore Dio mio, si sollevi la tua mano,/ non scordare i tuoi poveri sino alla fine.

Stichira (anatolica)

Ti confesserò, Signore, con tutto il mio cuore;/ narrerò tutte le tue meraviglie.

Stichira (anatolica)

Gloria al Padre e al Figlio, e al santo Spirito.

Dogmatico, della risurrezione (se è domenica), o proprio (se è una festa)

E ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Хвалите его в тимпане и лице,/ хвалите его во струнах и органе.


Хвалите его в кимвалех доброгласных, хвалите его в кимвалех восклицания./ Всякое дыхание да хвалит Господа.


Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука твоя,/ не забуди убогих твоих до конца.


Исповемся тебе, Господи, всем сердцем моим,/ повем вся чудеса твоя.

 

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу.

 

 

 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă, lăudaţi-L pe El în strune şi în organe.

 

Lăudaţi-L pe El în chimvale bine-răsunătoare, lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul.

 

Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalţă-se mîna Ta,/ nu uita pe săracii Tăi, pînă în sfîrşit.

 

Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, din toată inima mea,/ spune-voi toate minunile Tale.

 

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

 

 

 

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Segue il teotochio delle lodi. Il teotochio delle domeniche è questo, in tono 2°:

C. Più che benedetta sei tu, o Vergine Madre-di-Dio:/ grazie a colui che si è incarnato da te gli inferi si trovano imprigionati,/ Adamo richiamato, la maledizione morta, Eva liberata,/ la morte messa a morte, e noi rimessi in vita;/ perciò con inni esclamiamo:/ benedetto tu sei, Cristo Dio nostro: così ti sei compiaciuto, gloria a te.

Х. Преблагословенна еси, Богородице Дево:/ Воплощшим бо из Тебе ад пленися,/ Адам воззвася, клятва потребися, Ева свободися,/ смерть умертвися и мы ожихом./ Тем воспевающе вопием:/ благословен Христос Бог, благоволивый тако, слава Тебе.

C. Preabinecuvîntată eşti, Născătoare de Dumnezeu Fecioară./ Că prin Cel ce S-a întrupat din tine, iadul s-a robit,/ Adam s-a chemat, blestemul s-a pierdut, Eva s-a izbăvit,/ moartea s-a omorît şi noi am înviat./ Pentru aceasta, cîntînd, grăim:/ Binecuvîntat eşti, Hristoase Dumnezeule, Cel ce bine ai voit aşa, slavă Ţie.

GRANDE DOSSOLOGIA

S. Gloria a te che ci hai mostrato la luce.

С. Слава Тебе, показавшему нам свет.

S. Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă lumina.

 

C. Gloria negli eccelsi a Dio,/ e sulla terra pace,/ tra gli uomini la benevolenza./ Noi ti lodiamo, ti benediciamo,/ ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie/ per la tua grande gloria./ Signore, Re, celeste, Dio Padre onnipotente;/ Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, e santo Spirito./ Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,/ tu che levi i peccati del mondo, abbi misericordia di noi,/ tu che levi i peccati del mondo, accogli la nostra preghiera,/ tu che siedi alla destra del Padre, abbi misericordia di noi./ Poiché sei tu il solo Santo,/ sei tu il solo Signore, Gesù Cristo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Ogni giorno ti benedirò, e loderò il tuo nome in eterno, e nei secoli dei secoli.

Rendici degni, Signore, in questo giorno di essere custoditi senza peccato./ Benedetto sei Tu, Signore, Dio dei nostri padri,/ e lodato e glorificato è il tuo nome nei secoli. Amen.

Venga, Signore, la tua misericordia su di noi, come abbiamo sperato in te.

Benedetto sei Tu, Signore, insegnami i tuoi giudizi (tre volte).

Signore, sei divenuto rifugio per noi di generazione in generazione./ Ho detto io: O Signore, abbi misericordia di me, guarisci l'anima mia, poiché ho peccato contro di te.

Х. Слава в вышних Богу,/ и на земли мир,/ в человецех благоволение./ Хвалим Тя, благословим Тя,/ кланяем Ти ся, славословим Тя, благодарим Тя,/ великия ради славы Твоея./ Господи царю небесный, Боже Отче вседержителю,/ Господи Сыне единородный, Иисусе Христе, и святый Душе./ Господи Боже, агнче божий, Сыне отечь,/ вземляй грех мира, помилуй нас:/ вземляй грехи мира, приими молитву нашу./ Седяй одесную Отца, помилуй нас./ Яко Ты еси един свят,/ Ты еси един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь.

На всяк день благословлю Тя, и восхвалю имя Твое во веки, и в век века.

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам./ Благосовен еси, Господи Боже отец наших,/ и хвально и прославлено имя Твое во веки , аминь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. (трижды)

Господи, прибежище был еси нам в род и род./ Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе.

C. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu/ şi pe pămînt pace,/ între oameni bunăvoire./ Lăudămu-Te, bine Te cuvîntăm,/ închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie,/ pentru slava Ta cea mare./ Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotţiitorule,/ Doamne Fiule, Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte./ Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui,/ Cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi,/ Cel ce ridici păcatele lumii, primeşte rugăciunea noastră,/ Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, miluieşte-ne pe noi./ Că Tu eşti unul sfînt,/ Tu eşti unul Domn Iisus Hristos întru slava lui Dumnezeu Tatăl, Amin.

În toate zilele bine Te voi cuvînta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.

Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi./ Bine eşti cuvîntat, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri,/ şi lăudat şi preaslăvit este numele Tău în veci, Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine.

Bine eşti cuvîntat, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale (de trei ori).

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam;/ eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie.

Signore, da te mi sono rifugiato: insegnami a fare la tua volontà, poiché sei tu il mio Dio./ Poiché presso di te è la fonte della vita:/ nella tua luce vedremo la luce./ Estendi la tua misericordia su quelli che ti conoscono.

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi (tre volte). Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Santo Immortale: abbi misericordia di noi. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi.

Господи, к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой:/ яко у Тебе источник живота,/ во свете Твоем узрим свет:/ пробави милость Твою ведущым Тя.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды) Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас.

Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu./ Că la Tine este izvorul vieţii,/ întru lumina Ta vom vedea lumină./ Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin. Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

TROPARIO

Nelle feste si canta il tropario (e talvolta il teotochio) proprio del Tipico. Nelle domeniche dei toni 1°, 3°, 5°, 7°, si canta questo tropario, in tono 4°:

C. Oggi è realizzata la salvezza per il mondo; cantiamo al risorto dalla tomba e autore della nostra vita: distruggendo la morte con la morte ci ha dato la vittoria e la grande misericordia.

Х. Днесь спасение миру бысть, поем Воскресшему из гроба, и Начальнику жизни нашея; разрушив бо смертию смерть, победу даде нам и велию милость.

C. Astăzi mîntuire a toată lumea s-a făcut; să cîntăm Celui ce a înviat din mormînt şi începătorului vieţii noastre; că stricînd cu moartea pe moarte, biruinţă ne-a dăruit nouă şi mare milă.

Nelle domeniche dei toni 2°, 4°, 6°, 8°, si canta questo tropario, in tono 8°:

C. Risorto dal sepolcro e spezzate le catene degli inferi, hai dissolto la condanna della morte, Signore, liberando tutti dalle reti del nemico. Apparso ai tuoi apostoli, li hai inviati a predicare e per mezzo loro hai concesso all'universo la tua pace, o unico amico degli uomini.

Х. Воскрес из гроба и узы растерзал еси ада; разрушил еси осуждение смерти, Господи, вся от сетей врага избавивый; явивый же Себе Апостолом Твоим, послал еси я на проповедь, и теми мир Твой подал еси вселенней, Едине Многомилостиве.

C. Înviat-ai din mormînt şi legăturile iadului ai rupt; stricat-ai osînda morţii, Doamne, pe toţi din cursele vrăjmaşului izbăvindu-i; arătîndu-Te pe Tine Apostolilor Tăi, trimisu-i-ai pe dînşii la propovăduire; şi printr-înşii pacea Ta ai dăruit lumii, Unule-mult-Milostive.

SUPPLICA INTENSA

D. Abbi misericordia di noi, o Dio, secondo la tua grande misericordia: noi ti preghiamo, ascolta e abbi misericordia.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per il gran presule e padre nostro santissimo Patriarca (...), e per il presule nostro eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo, o sacratissimo Vescovo) (...), e per tutti i nostri fratelli in Cristo.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per il nostro paese custodito da Dio, per i suoi governanti e l'esercito, affinché [nella loro moderatezza anche noi] viviamo una vita calma e tranquilla, in tutta pietà e purezza.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per i beati e sempre commemorati fondatori di questo santo tempio (o di questo santo monastero), e per tutti i nostri padri e fratelli ortodossi, che già riposano e giacciono qui e ovunque.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per ottenere misericordia, vita, pace, salvezza, visitazione, perdono e remissione dei peccati per i servi di Dio, fratelli di questo santo tempio (o di questo santo monastero).

C. Kyrie eleison. (tre volte)

D. Ancora preghiamo per quelli che portano frutti e fanno il bene, operano e cantano in questo tempio santo e degno di ogni rispetto, e per il popolo qui presente, che attende da te grandi e copiose misericordie.

C. Kyrie eleison. (tre volte)

S. Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриарсе (...), и о Господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе или преосвященнейшем епископе) (...), и всей во Христе братии нашей.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о блаженных и приснопамятных создателех святаго храма сего, и о всех прежде-почивших отцех и братиях наших, зде лежащих и повсюду православных.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, просщении и оставлении грехов рабов Божиих, братии святаго храма сего (или святыя обители сея).

Х. Господи, помилуй. (трижды)

Д. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.

Х. Господи, помилуй. (трижды)

С. Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru Marele Domn şi Părintele nostru Prea Fericitul Patriarh (...), pentru Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) nostru (...), şi pentru toţi fraţii noştri cei întru Hristos.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru de Dumnezeu păzită ţara noastră, stăpînirea şi oastea ei, ca [şi noi întru liniştea lor], viaţă lină şi fără gîlceavă să vieţuim întru toată bună credinţa şi curăţenia.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea pomeniţii ctitorii ai sfîntului locaşului acestuia şi pentru toţi cei mai dinainte adormiţi părinţii şi fraţi ai noştri dreptmăritori creştini, care odihnesc aici şi pretutindeni.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mîntuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu enoriaşi, ctitori şi binefăcători ai sfîntului locaşului acestuia.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

D. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în sfînta şi întru tot cinstita biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc şi cîntă şi pentru tot poporul care stă înainte şi aşteaptă de la Tine mare şi bogată milă.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

P. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 SUPPLICA PRIMA DELL'INCHINO

D. Completiamo la nostra preghiera del mattino al Signore.

C. Kyrie eleison.

D. Soccorrici, salvaci, abbi misericordia di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

C. Kyrie eleison.

D. Chiediamo al Signore che tutto il giorno sia perfetto, santo, pacifico e senza peccato.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore un angelo di pace, guida fedele, custode delle nostre anime e dei nostri corpi.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore il perdono e la remissione dei nostri peccati e delle nostre colpe.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore ciò che è buono e utile alle nostre anime e la pace per il mondo.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo al Signore di concludere il tempo che resta della nostra vita in pace e conversione.

C. Concedi, Signore.

D. Chiediamo una fine cristiana della nostra vita, senza dolore, senza rimorso, pacifica, e una buona difesa innanzi al tremendo tribunale di Cristo.

C. Concedi, Signore.

D. Facendo memoria della tuttasanta, purissima, più che benedetta, gloriosa Sovrana nostra Madre-di-Dio e semprevergine Maria insieme con tutti i santi, affidiamo noi stessi e gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio.

C. A te, Signore.

S. Poiché tu sei Dio di misericordia, di indulgenze e di amore per gli uomini, e a te innalziamo la gloria: al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

Д. Исполним утреннюю молитву нашу Господеви.

Х. Господи, помилуй.

Д. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Х. Господи, помилуй.

Д. Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и добраго ответа на страшнем судищи Христове просим.

Х. Подай, Господи.

Д. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Х. Тебе, Господи.

С. Яко Бог милости и щедрот и человеколюбия еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

D. Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineaţă Domnului.

C. Doamne miluieşte.

D. Apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne păzeşte pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

C. Doamne miluieşte.

D. Ziua toată desăvîrşită, sfîntă, în pace şi fără de păcat, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Înger de pace, credincios îndreptător, păzitor al sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Milă şi iertare de păcatele şi de greşealele noastre, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cele bune şi de folos sufletelor noastre şi pace lumii, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Cealaltă vreme a vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă a o săvîrşi, la Domnul să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Sfîrşit creştinesc vieţii noastre, fără durere, neînfruntat, în pace şi răspuns bun la înfricoşatoarea judecată a lui Hristos, să cerem.

C. Dă Doamne.

D. Pe Preasfînta, curata, preabinecuvîntata, mărita stăpîna noastră, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi sfinţii pomenindu-o, pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

C. Ţie Doamne.

P. Că Dumnezeul milei şi al îndurărilor şi al iubirii de oameni eşti şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

 PREGHIERA SUI CAPI INCHINATI

S. Pace a tutti.

C. E allo spirito tuo.

D. Inchiniamo il nostro capo al Signore.

C. A te, Signore.

С. Мир всем.

Х. И духови твоему.

Д. Главы наша Господеви приклоним.

Х. Тебе, Господи.

P. Pace tuturor.

C. Şi duhului tău.

D. Capetele noastre Domnului să le plecăm.

C. Ţie, Doamne.

S. Signore santo, tu che abiti negli eccelsi, hai riguardo di ciò che è umile e guardi su tutto il creato con il tuo occhio che tutto sorveglia, è a te che noi abbiamo chinato il collo dell'anima e del corpo e ti preghiamo, Santo dei santi: stendi la tua mano invisibile dalla tua santa dimora e benedici noi tutti. E se in qualcosa abbiamo peccato, volontariamente o involontariamente, tu qual Dio buono e amico degli uomini, perdona, e donaci i tuoi beni di questa terra e al di là della terra.

S. È da te infatti l'aver misericordia di noi e darci salvezza, o Dio nostro, e a te innalziamo la gloria, al Padre, e al Figlio e al santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen.

С. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь.

P. Că al Tău este a ne milui şi a ne mîntui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin.

CONGEDO

D. Sapienza!

C. Benedici!

S. L'Esistente è benedetto: Cristo nostro Dio; in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

C. Amen. Rinsalda, o Dio, la fede santa e ortodossa dei cristiani ortodossi, nei secoli dei secoli.

S. Santissima Madre-di-Dio, salvaci.

C. Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

 

 

 

 

S. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.

C. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Kyrie eleison (tre volte). Benedici.

Д. Премудрость.

Х. Благослови.

С. Сый благословен Христос Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Х. Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан, во век века.

С. Пресвятая Богородице, спаси нас.

Х. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаем.

 

 

 

 

 

С. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Х. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, Аминь. Господи помилуй (трижды). Благослови.

D. Înţelepciune.

C. Binecuvintează.

P. Cel ce este binecuvîntat, Hristos Dumnezeul
nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

C. Amin. Întăreşte, Dumnezeule, sfînta şi dreapta credinţă a dreptmăritorilor creştini în veacul veacului.

P. Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu, mîntuieşte-ne pe noi.

C. Ceea ce eşti mai cinstită decît heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decît serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvîntul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

P. Slavă Ţie Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori). Binecuvintează.

 

S. [Il Risorto dai morti (se è domenica)] Cristo nostro vero Dio, per le preghiere della sua purissima Madre, dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode, del santo (...) [patrono di questo santo tempio], del santo (...) [di cui oggi compiamo la memoria], dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna, e di tutti i santi, abbia misericordia di noi e ci salvi, qual buono e amico degli uomini.

С. [Воскресый из мертвых,] Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя
Своея Матере, святых славных и всехвальных апостол, и святаго (...) (храма) и святаго (...) (дня), святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.

P. [Cel ce a înviat din morţi,] Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Prea Curatei Maicii Sale, ale Sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli, ale Sfîntului (...) [(al cărui hram îl poartă biserica)], ale Sfîntului (...) [a căruia pomenire astăzi săvîrşim], ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mîntuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

POLICRONIO

C. Salva, Cristo Dio, e abbi misericordia del gran presule e padre nostro ... santissimo Patriarca di Mosca e di tutta la Rus', e del presule nostro (...), eminentissimo Metropolita (o Arcivescovo o sacratissimo Vescovo) di (...), dei fratelli di questo santo tempio e di tutti i cristiani ortodossi: Signore, custodiscili per molti anni.

Х. [Спаси, Христе Боже, и помилуй] Великаго Господина и Отца нашего (...), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего (...), высокопреосвященнейшаго митрополита (или архиепископа или преосвященнейшаго епископа) (...), братию святаго храма сего и вся православныя христианы, Господи, сохрани их на многая лета.

C. Mîntuieşte, Doamne, şi miluieşte pe Marele Domn şi Părintele nostru (...), Prea Fericitul Patriarh al Moscovei şi ale intregii Rusii, şi pe Domnul nostru (...) Înalt-Prea Sfinţitul Mitropolitul (sau Arhiepiscopul sau Prea Sfinţitul Episcopul) (...), pe fraţii a sfîntului locaşului acestuia şi pe toţi dreptmăritorii creştini, Doamne îi păzeşte întru mulţi ani.

ORA PRIMA

L. Venite, adoriamo il Re, nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Venite, adoriamo Cristo, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Venite, adoriamo Cristo stesso, il Re e nostro Dio, e prosterniamoci a lui.

Ч. Приидите, поклонимся и припадем Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

C. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.

SALMO 5

L. Alle mie parole porgi l'orecchio, Signore, comprendi il mio grido. Sii attento alla voce della mia supplica, o mio re e mio Dio, perché ti pregherò, Signore. Al mattino ascolterai la mia voce; al mattino mi presenterò a te e tenderò lo sguardo, poiché tu non sei un Dio che vuole l'iniquità. Non abiterà presso di te il malvagio, né resteranno i trasgressori davanti ai tuoi occhi. Hai preso in odio, Signore, gli iniqui, farai perire quanti dicono menzogne. L'uomo di sangue e di inganno il Signore lo detesta. Ma io nell'abbondanza della tua misericordia entrerò nella tua casa, mi prosternerò al tuo tempio santo nel tuo timore. Signore, guidami nella tua giustizia, dirigi davanti a te la mia via, a causa dei miei nemici. Poiché non c'è verità in bocca loro, il loro cuore è vano. Sepolcro aperto la loro gola, con la loro lingua tramavano inganni: giudicali, o Dio. Falliscano nelle loro trame; per la moltitudine delle loro empietà scacciali, poiché ti hanno amareggiato, Signore. Ma gioiscano di te tutti quelli che in te sperano, in eterno esulteranno; tu porrai la tua dimora in loro e si glorieranno in te quanti amano il tuo nome. Poiché tu benedirai il giusto; Signore, ci hai circondati del tuo compiacimento come di uno scudo.

Ч. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое. Вонми гласу моления моего, царю мой и Боже мой; яко к тебе помолюся, Господи. Заутра услыши глас мой; заутра предстану ти, и узриши мя; яко Бог не хотяй беззакония ты eси; не приселится к тебе лукавнуяй, ниже пребудут беззаконницы пред oчима твоима; возненавидел eси вся делающыя беззаконие. Погубиши вся глаголющыя лжу; мужа кровей и льстива гнушается Господь. Аз же множеством милости твоея вниду в дом твой, поклонюся ко храму святому твоему, в страсе твоем. Господи, настави мя правдою твоею, враг моих ради исправи пред тобою путь мой. Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих; по множеству нечестия их изрини я, яко преогорчиша тя, Господи. И да возвеселятся вси уповающии на тя, во век возрадуются, и вселишися в них; и похвалятся о тебе любящии имя твое. Яко ты благословиши праведника, Господи, яко oружием благоволения венчал eси нас.

 

C. Graiurile mele ascultă-le, Doamne! Înţelege strigarea mea! Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne! Dimineaţa vei auzi glasul meu; dimineaţa voi sta înaintea Ta şi mă vei vedea. Că Tu eşti Dumnezeu, Care nu voieşti fărădelegea, nici nu va locui lîngă Tine cel ce vicleneşte. Nu vor sta călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi. Urît-ai pe toţi cei ce lucrează fărădelege. Pierde-vei pe toţi cei ce grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean îl urăşte Domnul. Iar eu întru mulţimea milei tale voi intra în casa Ta, închina-mă-voi spre sfînt locaşul Tău, întru frica Ta. Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta, din pricina duşmanilor mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deşartă; groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile lor; după mulţimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că Te-au amărît, Doamne. Şi să se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi sălaş lor, şi se vor lauda cu Tine toţi cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvînta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi.

SALMO 89

L. Signore, ti sei fatto nostro rifugio di generazione in generazione. Prima che i monti fossero fatti e fosse plasmata la terra e il mondo, da sempre in eterno tu sei. Non abbandonare l'uomo nell'umiliazione, tu che hai detto: Ritornate, figli degli uomini. Perché mille anni agli occhi tuoi sono come il giorno di ieri che è passato e come una vigilia nella notte. Cose da nulla saranno i loro anni: passino al mattino come erba! Al mattino fioriscano e passino, a sera cadano, induriscano e inaridiscano! Poiché siamo venuti meno nella tua ira e per il tuo sdegno siamo stati sconvolti. Hai posto le nostre colpe davanti a te: il nostro secolo sta alla luce del tuo volto. Perché tutti i nostri giorni sono venuti meno e nella tua ira siamo venuti meno, poiché i nostri anni, come di ragno la loro trama. I giorni dei nostri anni fanno, in essi, settant'anni, se poi siamo in forze, ottanta; e il più di essi è fatica e dolore perché è venuta la mitezza su di noi e saremo corretti. Chi conosce la forza della tua ira e per il timore del tuo sdegno sa valutarla? Fa' conoscere così la tua destra e quelli che sono stati istruiti nel cuore dalla sapienza. Ritorna Signore, fino a quando? Placati coi tuoi servi. Siamo stati saziati al mattino dalla tua misericordia e abbiamo esultato e gioito; in tutti i nostri giorni abbiamo gioito per i giorni in cui ci hai umiliati, per gli anni in cui abbiamo visto il male. Guarda sui tuoi servi e sulle tue opere e guida i loro figli. E sia lo splendore del Signore nostro Dio su di noi e le opere delle nostre mani conduci a buon fine per noi, le opere delle nostre mani conduci a buon fine per noi.

Ч. Господи, прибежище был eси нам в род и род. Прежде даже горам не быти и создатися земли и вселенней, и от века и до века ты eси. Не отврати человека во смирение, и рекл eси; обратитеся, сынове человечестии. Яко тысяща лет пред oчима твоима, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иде, и стража нощная. Уничижeния их лета будут; утро яко трава мимо идет, утро процветет и прейдет; на вечер отпадет, ожестеет и изсхнет; яко изчезохом гневом твоим, и яростию твоею смутихомся. Положил eси беззакония наша пред тобою, век наш в просвещение лица твоего. Яко вси дние наши оскудеша, и гневом твоим изчезохом; лета наша яко паучина поучахуся; дние лет наших в нихже седмьдесят лет, аще же в силах, oсмьдесят лет, и множае их труд и болезнь; яко прииде кротость на ны, и накажемся. Кто весть державу гнева твоего, и от страха твоего ярость твою изчести? Десницу твою тако скажи ми, и окованныя сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе? И умолен буди на рабы твоя. Исполнихомся заутра милости твоея, Господи, и возрадовахомся и возвеселихомся; во вся дни нашя возвеселихомся, за дни, в няже смирил ны eси, лета, в няже видехом злая. И призри на рабы твоя и на дела твоя, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи.

C. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Mai înainte de ce s-au făcut munţii şi s-a zidit pămîntul şi lumea, din veac şi pînă în veac eşti Tu. Nu întoarce pe om întru smerenie, Tu, Care ai zis: "Întoarceţi-vă, fii ai oamenilor", că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca straja nopţii. Nimicnicie vor fi anii lor; dimineaţa ca iarba va trece. Dimineaţa va înflori şi va trece, seara va cădea, se va întări şi se va usca. Că ne-am sfîrsit de urgia Ta şi de mînia Ta ne-am tulburat. Pus-ai fărădelegile noastre înintea Ta, greşealele noastre ascunse, la lumina feţei Tale. Că toate zilele noastre s-au împuţinat şi în mînia Ta ne-am stins. Anii noştri s-au socotit ca pînza unui paianjen; zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani; iar de vor fi în putere, optzeci de ani, şi ce este mai mult decît aceştia, osteneală şi durere; că trece viaţa noastră şi ne vom duce. Cine cunoaşte puterea urgiei Tale şi cine măsoară mînia Ta, după temerea de Tine ? Învaţă-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptam inimile, spre înţelepciune. Întoarce-Te, Doamne! Pînă cînd vei sta departe? Măngîile pe robii Tăi! Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am vazut rele. Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor. Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi, şi lucrurile mînilor noastre le îndreptează.

SALMO 100

L. Misericordia e giudizio, canterò a te, Signore. Salmeggerò e comprenderò nella via immacolata; quando verrai a me? Camminavo nell'innocenza del mio cuore in mezzo alla mia casa. Non mi sono posto davanti agli occhi cosa iniqua, chi compie trasgressioni, l'ho odiato. Non ha aderito a me un cuore perverso; quando si allontanava da me il malvagio, non lo conoscevo. Chi sparlava di nascosto del suo prossimo, lo perseguitavo; con chi ha l'occhio orgoglioso e il cuore insaziabile, con lui non mangiavo. I miei occhi sui fedeli della terra, perché siedano con me; chi camminava nella via immacolata, questi era mio ministro. Non abitava in mezzo alla mia casa il superbo, il bugiardo non prosperava davanti ai miei occhi. Al mattino avrei ucciso tutti i peccatori della terra, per sterminare dalla città del Signore tutti gli iniqui.

Ч. Милость и суд воспою тебе, Господи; пою и разумею в пути непорочне; когда приидеши ко мне? Прехождах в незлобии сердца моего посреде дому моего. Не предлагах пред oчима моима вещь законопреступную; творящыя преступление возненавидех. Не прильпе мне сердце строптиво; уклоняющагося от менe лукаваго не познах. Оклеветающаго тай искренняго своего, сего изгонях; гордым oком и несытым сердцем, с сим не ядях. Oчи мои на верныя земли, посаждати я со мною; ходяй по пути непорочну, сей ми служаше. Не живяше посреде дому моего творяй гордыню; глаголяй неправeдная не исправляше пред oчима моима. Воутрия избивах вся грешныя земли, eже потребити от града Господня вся делающыя беззаконие.

C. Mila şi judecata Ta voi cînta Ţie, Doamne. Cînta-voi şi voi merge, cu pricepere, în cale fără prihană. Cînd vei veni la mine? Umblat-am întru nerăutatea inimii mele, în casa mea. N-am pus înaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe călcătorii de lege i-am urît. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică; pe cel rău, care se depărta de mine, nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mîndru cu ochiul şi nesăţios cu inima, cu acela n-am mîncat. Ochii mei sunt peste credincioşii pămîntului, ca să şada ei împreuna cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea. Nu va locui în casa mea cel mîndru; cel ce grăieşte nedreptăţi nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineţi voi judeca pe toţi păcătoşii pămîntului, ca să nimicesc din cetatea Domnulul pe toţi cei ce lucrează fărădelegea.

Se al mattutino si è cantato "Dio è il Signore..." segue:

L. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

 

Kyrie eleison. (tre volte)

 

Primo tropario (se ci sono due tropari).

L. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

Tropario.

L. E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Ч. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (трижды)

Господи, помилуй. (трижды)

Первый тропарь (если их два).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Тропарь.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Tie, Dumnezeule. (de trei ori)

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Troparul întîi (dacă sînt două).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Tropar.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Se invece al mattutino si è cantato "Alleluia" seguono subito ai salmi:

L. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, o Dio. (tre volte)

Kyrie eleison. (tre volte)

S. Al mattino ascolta la mia voce, Re mio e Dio mio. (una prosternazione)

L. Al mattino ascolta la mia voce, Re mio e Dio mio. (una prosternazione)

S. Alle mie parole porgi l'orecchio, Signore, comprendi il mio grido (una prosternazione)

Ч. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (трижды)

С. Заутра услыши глас мой, Царю мой и Боже мой. (низкий поклон)

Ч. Заутра услыши глас мой, Царю мой и Боже мой. (низкий поклон)

С. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое. (низкий поклон)

 

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Tie, Dumnezeule. (de trei ori)

P. Dimineaţa auzi glasul meu, Împăratul meu şi Dumnezeul meu. (o metanie la pămînt)

C. Dimineaţa auzi glasul meu, Împăratul meu şi Dumnezeul meu. (o metanie la pămînt)

P. Graiurile mele ascultă-le Doamne, înţelege strigarea mea. (o metanie la pămînt)

 

L. Al mattino ascolta la mia voce, Re mio e Dio mio. (una prosternazione)

S. Poiché pregherò te, Signore. (una prosternazione)

L. Al mattino ascolta la mia voce, Re mio e Dio mio. (una prosternazione)

S. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito.

L. E ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Ч. Заутра услыши глас мой, Царю мой и Боже мой. (низкий поклон)

С. Яко к тебе помолюся, Господи. (низкий поклон)

Ч. Заутра услыши глас мой, Царю мой и Боже мой. (низкий поклон)

С. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Ч. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

 

C. Dimineaţa auzi glasul meu, Împăratul meu şi Dumnezeul meu. (o metanie cu genunchii la pămînt)

P. Căci către Tine mă voi ruga, Doamne (o metanie la pămînt)

C. Dimineaţa auzi glasul meu, Împăratul meu şi Dumnezeul meu. (o metanie la pămînt)

P. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh

C. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

TEOTOCHIO

L. Come ti chiameremo, Colmata di grazia? Cielo? Poiché hai fatto sorgere il sole della giustizia. Paradiso? Poiché hai fatto germogliare il fiore dell'incorruttibilità. Vergine? Poiché sei rimasta incorrotta. Casta madre? Poiché hai tenuto nelle tue sante braccia il Figlio, Dio dell'universo; imploralo che sian fatte salve le nostre anime.

Ч. Что Тя наречем, Благодатная? Небо, яко восияла еси Солнце правде. Рай, яко возрастила еси Цвет нетления. Деву, яко пребыла еси нетленна. Чистая Матерь, яко имела еси на руку Сына всех Бога. Того моли спастися душам нашим.

C. Cum Te vom numi, ceea ce eşti plina de har? Cer, că ai răsărit pe Soarele dreptăţii? Rai, că ai odrăslit floarea nestricăciunii? Fecioară, că ai rămas nestricată? Maică curată, că ai avut în sfintele tale braţe Fiu, pe Dumnezeul tuturor? Pe Acela roagă-L să mîntuiască sufletele noastre.

 

L. Dirigi i miei passi secondo la tua parola, e non mi dòmini alcuna iniquità.

Riscattami dalla calunnia degli uomini, e custodirò i tuoi comandamenti.

Mostra il tuo volto sul tuo servo, e insegnami i tuoi giudizi.

Si colmi la mia bocca della tua lode, Signore, per farmi dare inni alla tua gloria, tutto il giorno alla tua magnificenza.

Ч. Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не одолеет ми всяко беззаконие, избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя.

Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим.

Да исполнятся уста моя похвалы, яко да воспою славу Твою, весь день велелепоту Твою.

C. Paşii mei îndreptează-i după cuvîntul Tău, şi să nu mă stăpînească nici o fărădelege.

Izbăveşte-mă de clevetirea oamenilor şi voi păzi poruncile Tale.

Faţa Ta arat-o peste robul Tău şi mă învaţî îndreptările Tale.

Să se umple gura mea de lauda Ta, Doamne, ca să laud slava Ta, toată ziua mare cuviinţa Ta.

 

L. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi misericordia di noi. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi; Signore, cancella i nostri peccati; Sovrano, perdona le nostre iniquità; Santo, visita e guarisci le nostre infermità, a causa del tuo nome.

Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito, e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, così sulla terra; dacci oggi il nostro pane quotidiano; e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori; e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno.

S. Poiché tuo è il regno, e la potenza, e la gloria, del Padre, e del Figlio, e del santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

Ч. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

С. Яко Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

C. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfîntă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpîne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer aşa şi pe pămînt; pîinea noastră cea de-a pururea, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

S. Că a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 

L. Amen.

Ч. Аминь.

C. Amin.

CONTACIO

Segue il contacio.

L. Kyrie eleison. (40 volte)

Tu che in ogni tempo e in ogni ora in cielo e sulla terra sei adorato e glorificato, Cristo Dio longanime, abbondante di misericordie e di benignità, tu ami i giusti e hai misericordia dei peccatori, chiami tutti alla salvezza con la promessa dei beni futuri: tu stesso, Signore, accogli anche le nostre preghiere a quest'ora e dirigi la nostra vita verso i tuoi comandamenti. Santifica le nostre anime, rendi casti i nostri corpi, rettifica i ragionamenti, purifica i pensieri, e liberaci da ogni afflizione, male e sofferenza. Facci baluardo con i tuoi angeli santi, per farci giungere difesi e guidati dalla loro scorta all'unità della fede e alla conoscenza della tua gloria inaccessibile; poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

 

Ч. Господи, помилуй (40 раз).

Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый, и славимый Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй: Иже вся зовый ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедем Твоим: души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры и в разум неприступныя Твоея славы: яко благословен еси во веки веков. Аминь.

C. Doamne miluieşte. (de 40 ori)

Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul, în cer şi pe pămînt, eşti închinat şi slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung-Răbdătorule, mult-Milostive şi mult-Milosîrde; Care pe cei drepţi iubeşti şi pe cei păcătosi miluieşti; Care pe toţi chemi la mîntuire pentru făgăduinţa bunătăţilor ce au să fie; Însuţi, Doamne, primeşte şi rugăciunile noastre în ceasul acesta şi îndreptează viaţa noastră spre poruncile Tale; sufletele noastre le sfinţeşte, trupurile curăţeşte, cugetele îndreptează, gîndurile curaţeşte şi ne izbăveşte pe noi de tot necazul celor rele şi al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinţii Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziti şi povăţuiţi, să ajungem la unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei Tale celei neapropiate, ca bine eşti cuvîntat în vecii vecilor. Amin.

 

L. Kyrie eleison. (tre volte)

Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Più insigne dei cherubini, e senza confronto più gloriosa dei serafini, senza corruzione hai partorito Dio Verbo: te, la vera Madre-di-Dio, noi magnifichiamo.

Nel nome del Signore benedici, padre.

Ч. Господи, помилуй. (трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Именем Господним благослови, отче.

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti mai cinstită decît heruvimii şi mai mărita fără de asemanăre decît serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvîntul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Întru numele Domnului binecuvintează, părinte.

 

S. Dio sia indulgente con noi e ci benedica; manifesti su di noi la luce del suo volto e abbia misericordia di noi.

L. Amen.

С. Боже, ущедри ны, и благослови ны, просвети лице Твое на ны, и помилуй ны.

Ч. Аминь.

P. Dumnezeule, milostiveşte-Te spre noi şi ne binecuvintează, luminează faţa Ta spre noi şi ne miluieşte.

C. Amin.

In quaresima si recita la preghiera di Sant'Efrem il Siro:

Signore e Sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di futilità, di brama di dominio, di vaniloquio. (una prosternazione)

Fa' invece grazia a me, tuo servo, di uno spirito di assennatezza, di umiltà, di tolleranza e di amore. (una prosternazione)

Sì, Signore e Re, donami di vedere le mie colpe e di non condannare mio fratello; poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen. (una prosternazione)

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. (поклон)

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми рабу Твоему. (поклон)

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя согрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. (поклон)

Doamne şi Stăpînul vieţii mele, duhul trîndăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpînire şi al grăirii în deşert, nu mi-l da mie. (o metanie)

Iar duhul curăţiei, al gîndului smerit, al răbdării şi al dragostei, daruieşte-l mie, slugii Tale. (o metanie)

Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să îmi văd greşelile mele şi să nu osîndesc pe fratele meu, că bine eşti cuvîntat în vecii vecilor. Amin. (o metanie)

PREGHIERA DI PRIMA

S. Cristo, luce vera che illumina e santifica ogni uomo che viene al mondo, sia segnata su di noi la luce del tuo volto per farci vedere in essa la luce inaccessibile. Dirigi i nostri passi per farci compiere i tuoi comandamenti; per le preghiere della tua purissima Madre e di tutti i tuoi santi. Amen.

С. Христе, Свете истинный, просвещаяй и освящаяй всякаго человека, грядущаго в мир. Да знаменуется на нас свет лица Твоего, да в нем узрим Свет Неприступный, исправи стопы наша к деланию заповедей Твоих, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех Твоих Святых. Аминь.

P. Hristoase, Lumina cea adevărată, Care luminezi şi sfinţeşti pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste noi lumina feţei Tale, ca într-însa să vedem lumina cea neapropiata. Îndreptează paşii noştri spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor Tăi. Amin.

 

C. A te, condottiera pronta alla difesa, noi redenti dalle sciagure, dedichiamo i canti vittoriosi e grati, Madre-di-Dio. Tu che hai questo potere incontrastato: liberaci da ogni pericolo, per gridare a te: Gioisci, sposa mai sposa.

 

Х. Взбранной Воеводе победительная, - яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти: радуйся Невесто Неневестная.

C. Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă, mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpînire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară.

 

S. Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te.

L. Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Kyrie eleison. (tre volte) Benedici.

S. [Il risorto dai morti,] Cristo, nostro vero Dio, per le preghiere della sua purissima Madre, dei santi gloriosi apostoli degni di ogni lode, dei santi e giusti avi di Dio Gioacchino e Anna e di tutti i santi, abbia misericordia di noi e ci salvi, qual buono e amico degli uomini.

С. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Х. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, Аминь. Господи помилуй (трижды). Благослови.

С. [Воскресый из мертвых,] Христос истинный Бог наш, молитвами Пречистыя
Своея Матере, святых славных и всехвальных апостол, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.

P. Slavă Ţie Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ţie.

C. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori). Binecuvintează.

P. [Cel ce a înviat din morţi,] Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Prea Curatei Maicii Sale, ale Sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli, ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mîntuiască pe noi, ca un bun şi de oameni iubitor.

 

C. Kyrie eleison. (tre volte)

Х. Господи, помилуй. (трижды)

C. Doamne miluieşte. (de trei ori)

NOTE

Questo testo trilingue è stato pensato per le comunità ortodosse in Italia, particolarmente quelle del Patriarcato di Mosca, in cui si celebra in più lingue.

Il testo è stato allineato su quello in uso corrente nella Chiesa Ortodossa Russa, tranne alcune piccole varianti [segnate tra parentesi quadre] che si è preferito mantenere per chiarezza, oppure perché compaiono in alcuni dei testi ufficiali attualmente in uso nel Patriarcato di Mosca.

Delle preghiere sacerdotali e delle parti che abitualmente non si leggono ad alta voce, è indicato solo il testo italiano.

Per ragioni di spazio e di praticità di lettura, non è stata inclusa la maggior parte delle rubriche che illustrano i gesti e le azioni cerimoniali. 

SIGLE E ABBREVIAZIONI

(per la parte italiana)

 S. Parti del sacerdote

D. Parti del diacono (in assenza del diacono, spettano al sacerdote)

[D.] Parti riservate al diacono (in assenza del diacono, si omettono)

L. Parti del lettore

C. Parti del coro (e anche di tutti i fedeli)

 

 

Compilato a cura dell'igumeno Ambrogio (Patriarcato di Mosca) Torino, A.D. 2012

Condividi:
  La prima visita a una chiesa ortodossa

Della presbitera Federica Matthewes-Green

Clicca per SCARICARE il documento come PDF file  
Condividi:

 Le dodici cose che avrei voluto sapere

della presbitera Federica Mathewes-Green

1. "In piedi per Gesù."
Nella tradizione ortodossa, i fedeli stanno in piedi praticamente per tutta la funzione. Davvero. In alcune chiese ortodosse, non troverete neppure una sedia, tranne alcune sparpagliate ai bordi della navata a beneficio di qualche ya-ya e papou (come i greci chiamano affettuosamente il nonno e la nonna). Ma aspettatevi ampie varianti nella pratica: alcune chiese, soprattutto quelle che hanno ottenuto il loro edificio da altre denominazioni, avranno banchi ben usati. In ogni caso, se trovate che tutto quello stare in piedi sia troppo per voi, sedetevi pure e riposatevi. Con la pratica, diventa più facile.
2. Come, niente inginocchiatoi?
In generale, non ci inginocchiamo. Talvolta ci prosterniamo. Questa non è come la prosternazione nella tradizione cattolica, dove ci si appiattisce a terra. Per fare una prosternazione ci inginocchiamo, poniamo le mani sul pavimento e tocchiamo la fronte a terra tra le nostre mani. È un po' come in quelle foto delle preghiere pubbliche musulmane, dove sembra che ci sia un mare di schiene. All'inizio la prosternazione sembra imbarazzante, ma nessun altro si imbarazza, per cui dopo un po' ci si sente a posto. Talvolta ci prosterniamo e ci rialziamo subito, come durante la preghiera di Sant'Efrem il Siro, che è usata frequentemente durante la Quaresima. Altre volte ci gettiamo a terra e rimaniamo così per un certo tempo, come durante una parte della Preghiera eucaristica. Non tutti si prosternano. Alcuni restano in ginocchio, altri stanno in piedi a capo chino, o siedono incurvando in dorso. Se si sta in piedi con aria imbarazzata, va bene lo stesso. Nessuno noterà se non vi prosternate. Nell'Ortodossia c'è un'accettazione molto più ampia di espressioni individualizzate di pietà, e molta meno sensazione che la gente ti osserva e si offende se fai le cose nel modo sbagliato. Un ex-prete episcopaliano ha detto che vedere la gente prosternarsi è una delle cose che lo ha reso più ansioso di diventare ortodosso. "Così è come dovremmo essere di fronte a Dio."
3. Occhio ai gesti.
Nelle chiese ortodosse il bacio è un gesto molto usato. Quando entriamo in chiesa, per prima cosa baciamo le icone (idealmente, Gesù sui piedi e gli altri santi sulle mani). Noterete che alcuni baciano il calice, altri baciano il bordo dei paramenti del prete al suo passaggio, gli accoliti baciano la sua mano quando gli danno l'incensiere, e tutti ci mettiamo in fila per baciare la croce al termine della funzione. Ci baciamo reciprocamente prima di ricevere la Comunione. Quando i cattolici e gli anglicani passano il saluto di pace, danno un abbraccio, una stretta di mano o un accenno di bacio sulla guancia; questo è il modo con cui gli occidentali si salutano. Nel mondo ortodosso circolano culture differenti: i greci e gli arabi baciano su due guance, gli slavi tornano indietro per un terzo bacio. Seguite i gesti di chi vi circonda, e fate attenzione a non battere il naso. Il saluto consueto è "Cristo è in mezzo a noi", e la risposta "Lo è, e lo sarà." Non preoccupatevi se lo sbagliate. Il saluto non è quello familiare "La pace del Signore sia con te," e neppure "Salve, che bella chiesa che avete..."
4. In hoc signo.
Dire che facciamo frequentemente il segno della croce vorrebbe dire sottovalutarci. Ci segniamo tutte le volte che la Trinità viene menzionata, e in altre occasioni: ci sono dozzine di opportunità nel corso della liturgia. Non ci si aspetta che la gente le azzecchi tutte. Alcuni (solitamente i greci) si fanno tre volte il segno della croce, e altri concludono il gesto con un movimento circolare della mano verso terra. Ci segniamo con la mano destra da destra a sinistra (spingendo, non tirando), l'opposto dei cattolici e anglicani. Teniamo la mano in un modo prescritto: pollice e prime due dita unite assieme, le altre due dita premute sul palmo. Qui come ovunque, l'impulso ortodosso è quello di fare tutto quello che facciamo per rafforzare la fede. Riuscite a figurarvi il simbolismo?
5. Pane benedetto e pane consacrato.
Solo gli ortodossi possono ricevere la comunione, ma chiunque può avere un pezzo del pane benedetto. Ecco come funziona: il pane rotondo della comunione, cucinato da un parrocchiano, è stampato con un sigillo; prima della liturgia, il prete taglia una sezione del sigillo e la mette da parte; questa è chiamata "Agnello". Il resto del pane è tagliato e posto in un ampio cestino, e benedetto dal prete. È chiamato "antidoro". Durante la preghiera eucaristica, l'"Agnello" è consacrato per diventare il Corpo di Cristo, e il vino nel calice è consacrato per diventare il suo Sangue. E qui c'è la parte straordinaria: il prete pone l'"Agnello" nel calice, dove si sfalda. Quando riceviamo la comunione, ci mettiamo in fila davanti al prete, stando in piedi e aprendo la bocca mentre egli ci dà un frammento del pane inzuppato nel vino con un cucchiaio dorato. Egli pronuncia anche per noi una preghiera, chiamandoci con il nostro nome di battesimo (o di cresima, se siamo stati ricevuti in tal modo nella Chiesa). In seguito, un chierichetto ci porge il cesto con i cubetti di pane benedetto. I fedeli ne prendono per sé e per i visitatori e per gli amici non ortodossi. Se qualcuno vi dà un pezzo di antidoro, non fatevi prendere dal panico: non è il Corpo eucaristico. È un segno di fraternità.
6. Dov'è la Confessione generale?
Nella nostra esperienza, non abbiamo alcun peccato generale; sono tutti piuttosto specifici. Non esiste alcuna preghiera completa di confessione nella liturgia. Ci si aspetta che gli ortodossi facciano una regolare e completa confessione al loro prete. Il ruolo del prete è molto più quello di un padre spirituale di quanto lo sia in altre denominazioni. Egli non è chiamato con il solo nome di battesimo, ma ci si rivolge a lui come "Padre Taldeitali." Anche sua moglie ha un ruolo speciale come madre della parrocchia, e anche lei ha un titolo, che varia da un'area etnica all'altra: "Khouria Taldeitali" (arabo), "Matushka Taldeitali" (russo), o "Presbitera Taldeitali" (greco). Tutti questi non significano altro che "moglie del prete". Inoltre, non ci inchiniamo né ci genuflettiamo durante il "e si è incarnato" del Credo niceno. Non ci asteniamo dall'uso della parola "Alleluia" durante la Quaresima. Di fatto, durante i Mattutini quaresimali, gli Alleluia sono più abbondanti che mai. Infine, quando nel Credo diciamo che lo Spirito Santo procede dal Padre, se qualcuno per forza di abitudine aggiungerà: "e dal Figlio", sarà il solo a farlo.
7. Musica, musica, musica.
Circa il 75% della funzione è canto corale. Tradizionalmente, gli ortodossi non usano strumenti, anche se in qualche chiesa si troverà un organo. Di solito un piccolo coro porta i fedeli in un'atmosfera di cappella, con il livello di risposta della congregazione variabile da parrocchia a parrocchia. Questo canto costante dapprima è un po' travolgente; ci si sente come sul primo scalino di una scala mobile, trascinati via di forza finché non si scende 90 minuti dopo. È stato detto a ragione che la liturgia è un unico canto continuo. Ciò che le impedisce di essere sfiancante è il fatto che il canto è lo stesso ogni settimana. Pochissimi cambi di domenica in domenica; le stesse preghiere e inni cadono allo stesso posto, e prima che sia passato molto tempo li si sa a memoria. Allora ci si ritrova alla presenza di Dio in un modo che non sarebbe possibile stando continuamente a saltare da un messale a un bollettino a un innale.
8. L'incubo degli editori
Esiste un modo conciso di dire qualcosa? Si possono eliminare gli aggettivi superflui? Si può concentrare la prosa più asciutta e più appropriata a un livello ancor più raffinato? Allora questo non è culto ortodosso. Se c'è un modo più lungo di dire qualcosa, gli ortodossi lo troveranno. Come disse una volta un prete anglo-cattolico, "Il Cristo Risorto richiede gioielli!" Nel culto ortodosso, c'è di più e sempre di più, in ogni area inclusa la preghiera. Quando il prete intona, "Completiamo la nostra preghiera al Signore," aspettatevi di essere ancora lì in piedi 15 minuti dopo. La liturgia originale durava qualcosa di più di 5 ore; quella gente doveva essere infuocata per Dio. La Liturgia di San Basilio accorciò tutto questo a circa 2 ore e mezza, e in seguito (intorno all'anno 400) la Liturgia di San Giovanni Crisostomo lo ridusse ulteriormente a 1 ora e mezza. La maggior parte delle domeniche usiamo la Liturgia di San Giovanni Crisostomo, anche se per alcune ricorrenze (per esempio, le domeniche di Quaresima, o il Natale) interpoliamo alcune delle preghiere più lunghe di San Basilio. Quando arrivate per la Divina Liturgia alla domenica mattina, la funzione sarà già iniziata, e vi sentirete in imbarazzo per essere arrivati in ritardo. Ma non sarete in ritardo, significa solo che il prete e alcuni parrocchiani staranno officiando il Mattutino, che inizia un'ora prima. La Divina Liturgia segue a ruota, e il momento d'inizio fissato sugli avvisi è solo approssimativo. Prima del Mattutino, il prete compie altre funzioni preparatorie; starà all'altare per oltre tre ore alla domenica mattina, "immerso nella fiamma," come disse un prete ortodosso. L'Ortodossia non è fatta per coloro che trovano la chiesa noiosa.
9. Pazzi per Maria
La amiamo, e si vede. che possiamo dire? È sua Mamma. Non che pensiamo che lei o qualsiasi altro santo abbiano poteri magici o siano semi-dei. Ma, così come chiediamo le preghiere gli uni degli altri, chiediamo anche le loro preghiere. Non sono morti, dopo tutto, ma solo dipartiti all'altra sponda. Le icone ci circondano, in parte, per ricordarci che tutti i santi sono invisibilmente uniti a noi nel nostro culto.
10. Dietro la porta numero tre.
Ogni chiesa ortodossa avrà un'iconostasi davanti al suo altare. "Iconostasi" significa "piedistallo per le icone", e può essere tanto semplice come una grande immagine della Vergine e del Bambino su un cavalletto a sinistra, e una corrispondente immagine di Cristo sulla destra. In una chiesa più elaborata, l'iconostasi può essere letteralmente una parete, adornata di icone, che blocca la visione dell'altare, tranne quando le porte centrali si aprono. La sistemazione basilare di due grandi icone crea, se usate la vostra immaginazione, tre porte. Quella centrale, che incornicia lo stesso altare, è chiamata "Porta reale," poiché è da qui che il Re della Gloria esce verso la congregazione nell'Eucaristia. Solo al prete, che porta l'Eucaristia, è permesso usare la Porta reale. Le aperture sugli altri lati delle icone, se c'è una iconostasi completa di porte, avranno figure di angeli; sono chiamate "Porte del diacono". Le usano i chierichetti e altri che hanno compiti all'altare, anche se nessuno deve andare dietro le porte senza un'appropriata ragione. Il servizio all'altare - preti, diaconi e altri servitori - è ristretto ai maschi. Le femmine sono invitate a prendere parte in ogni altra area della vita della Chiesa, e il loro  contributo è stato onorato in modo uguale a quello dei maschi sin dai tempi dei martiri; non potete guardare un altare ortodosso senza vedere Maria e le altre sante donne. Nelle chiese ortodosse, le donne compiono tutti gli altri compiti che spettano agli uomini: dipingono icone, insegnano nelle classi, leggono l'epistola e servono nel consiglio parrocchiale.
11. Pensare al digiuno.
Quando i neoconvertiti apprendono le discipline ortodosse riguardo al digiuno, la loro prima reazione è "mi stai prendendo in giro." Noi digiuniamo molto, anche se la parola "digiuno" non significa la totale astensione dal cibo della tradizione cattolica e protestante. Digiuniamo frequentemente dalla carne: quasi tutti i mercoledì e i venerdì, tra il 1 e il 15 agosto, tra il 15 novembre e il 25 dicembre, e in altri periodi; tutti insieme sono all'incirca metà dell'anno. La Quaresima è ancora più rigida. Nella prima settimana non mangiamo carne. Nelle sette rimanenti settimane digiuniamo da tutti i prodotti animali - carne, latticini, uova, etc. - così come dai pesci con lisca, dalle bevande alcoliche, e dall'olio d'oliva. Questo lascia fuori molluschi e crostacei, frutta, ortaggi, cereali, e tutta una gamma di spaghetti al pomodoro (aspettate un po' per il parmigiano). Nella pratica, questi digiuni sono soggetti a enormi variazioni. I convertiti sono talvolta confusi dalla gamma di consigli e indicazioni che ricevono riguardo ai digiuni. Il punto importante da ricordare è che il digiuno non consiste in regole rigide che si rompono a grave rischio personale, né è una punizione per i peccati. Il digiuno è esercizio per rafforzarci e per superare i nostri limiti, una medicina per la salute dell'anima. Consultandovi con il vostro prete come con un medico spirituale, potrete arrivare a un regime di digiuno che vi terrà in esercizio senza spezzarvi. L'anno successivo potrete fare ancora di più. Noi arriviamo ogni domenica alla Divina Liturgia digiuni da ogni cibo o bevanda. Quando la Liturgia finisce siamo piuttosto affamati, così c'è di solito da mangiare in abbondanza al rinfresco parrocchiale.
12. Qual'è il ruolo degli occidentali?
Girando per i quartieri di una grande città vedrete una varietà di chiese ortodosse con qualche variante di targhetta: greche, romene, carpato-russe, antiochene, e via dicendo. Ma l'Ortodossia è davvero così tribale? Queste divisioni rappresentano scismi o litigi teologici? La migliore analogia si può fare con l'anglicanesimo. Così come la Chiesa d'Inghilterra, la Chiesa d'Uganda, e la Chiesa Episcopaliana sono tutte manifestazioni locali della stessa denominazione, quella anglicana, così pure tutte queste chiese ortodosse sono la stessa Chiesa. La designazione etnica si riferisce a quella che è chiamata "giurisdizione" della parrocchia, e identifica i vescovi che hanno autorità su di essa. Negli Stati uniti, per esempio, ci sono 4 milioni di ortodossi (a paragone di 2 milioni e mezzo di episcopaliani) e 250 milioni nel mondo, la seconda comunione cristiana in ordine di grandezza. La cosa incredibile riguardo a questa molteplicità etnica è la sua unità teologica. Mentre l'Ortodossia ricomincia a risorgere alla fine del ventesimo secolo, udiamo voci dall'Africa del Nord, dal Medio Oriente, dall'Europa dell'Est, dalla Russia e da tutto intorno al mondo: popoli che sono stati privi di comunicazione gli uni con gli altri per lungo tempo, o forse perfino in guerra gli uni con gli altri. Eppure parlano con una singola voce riguardo alla fede. I popoli isolati non hanno introdotto variazioni a proprio arbitrio. Si tratta anche di un'unità morale. Per esempio, il più antico documento che abbiamo che condanna l'aborto è datato circa all'anno 110 dopo Cristo, e questa posizione è rimasta inattaccata attraverso tutto il mondo e tutti i secoli. Noi non abbiamo alcun gruppo come i "Cattolici per una libera scelta" o la "Coalizione religiosa per i diritti dell'aborto" dei protestanti. La Chiesa ha una storia di fedeltà alle sue radici teologiche e morali attraverso i millenni, nella persecuzione o nel potere, e una moda della fine del ventesimo secolo non vi lascerà una grande traccia. Potrete attribuire questa unità a incidenti della storia. Noi la attribuiamo allo Spirito Santo. Perché allora la molteplicità di chiese etniche? Queste designazioni nazionali ovviamente rappresentano realtà geografiche, pertanto in America dovrebbe esserci una chiesa nazionale unificata: una Chiesa Ortodossa Americana. Questo era il piano originale. Poiché i russi che passarono lo Stretto di Bering per giungere in Alaska furono i primi a portare l'Ortodossia sul continente americano, ci si aspettava che continuassero tale missione. Le parrocchie formate in tale processo sono ora note con il nome giurisdizionale di "Chiesa Ortodossa in America", ovvero "O.C.A.". Ma la rivoluzione bolscevica del 1917 interruppe tale piano, e mentre gli immigranti continuavano a giungere nella nuova terra, ogni gruppo cercò il culto nella propria lingua nativa. Dovunque si radunavano, fondavano una chiesa a sé. Questa moltiplicazione di giurisdizioni ortodosse è un grande imbarazzo per i credenti di oggi, e molte preghiere e progetti vengono compiuti per smantellare queste muraglie non necessarie. Attualmente le più ampie giurisdizioni in America sono quella greca, la O.C.A. (radici russe), quella antiochena (radici arabe). Le più grandi differenze tra di loro sono le ricette dei pasticcini serviti all'ora del rinfresco parrocchiale. Vorrei che si potesse dire che ogni parrocchia locale è ansiosa di dare il benvenuto a nuovi arrivati, ma alcune sono ancora così legate alla loro esperienza di immigrati, che si chiedono perché degli "stranieri" dovrebbero interessarsene. Visitare diverse parrocchie ortodosse vi aiuterà a imparare dove vi trovate più a vostro agio. Probabilmente ne cercherete una che usi nelle sue funzioni molte parti nella vostra lingua. Alcune parrocchie, con un'alta percentuale di convertiti, avranno funzioni esclusivamente nelle lingue occidentali locali. L'Ortodossia sembra spaventosamente differente a prima vista, ma con il passare delle settimane lo è sempre di meno; per noi convertiti, inizia sempre più a farsi sentire come la nostra casa. Spero che la vostra prima visita a una chiesa ortodossa sia piacevole, e che non sia l'ultima.

Copyright © 1995 Frederica Mathewes-Green 

Ringraziamo l'autrice per il cortese permesso di pubblicare su questo sito la traduzione italiana del suo articolo

La Presbitera Frederica Mathewes-Green, scrittrice e giornalista, fa parte della Chiesa Ortodossa della Santa Croce presso Baltimora, negli USA (Arcidiocesi Antiochena Ortodossa d'America), dove suo marito, Padre Gregory Mathewes-Green, è parroco. 

La Presbitera Frederica ha scritto saggi di grande profondità umana sul tema del diritto alla vita dei nascituri (che rappresentano una delle voci più autentiche dell'Ortodossia di fronte al drammatico fenomeno dell'aborto), e ha raccontato la storia della sua conversione in numerosi libri, articoli e interviste. Alcuni articoli e la sua biografia si possono trovare sul sito Internet www.frederica.com.

Condividi:
  Nuovo sito parrocchiale
Clicca per SCARICARE il documento come PDF file  
Condividi:

Benvenuti sul nuovo sito della nostra chiesa!

Condividi:
  Canale YouTube della parrocchia
Clicca per SCARICARE il documento come PDF file  
Condividi:

Abbiamo creato un canale YouTube, "ortodossiatorino", dove raccoglieremo i nostri filmati. Per vedere i filmati vai al menu Video.

Condividi:
  Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli
Clicca per SCARICARE il documento come PDF file  
Condividi:

- inglese e greco
http://www.patriarchate.org

(Arcidiocesi americana)
- inglese
http://www.goarch.org/

Condividi:
  Patriarcato di Alessandria e di tutta l'Africa
Clicca per SCARICARE il documento come PDF file  
Condividi:

- greco, inglese, francese
http://www.patriarchateofalexandria.com/

Condividi:
  L'affresco del Battesimo di Cristo
Clicca per SCARICARE il documento come PDF file  
Condividi:

Condividi:
  L'affresco della Liturgia angelica
Clicca per SCARICARE il documento come PDF file  
Condividi:

Condividi:
  Il rito della Proscomidia
Clicca per SCARICARE il documento come PDF file  
Condividi:

Condividi:
Inizio  >  Documenti  >  Database Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 3
Database Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'LIMIT 0,1' at line 3