Rubrica

 

Informații despre parohia în alte limbi

Mirrors.php?cat_id=33&locale=ro&id=205  Mirrors.php?cat_id=33&locale=ro&id=602  Mirrors.php?cat_id=33&locale=ro&id=646  Mirrors.php?cat_id=33&locale=ro&id=4898  Mirrors.php?cat_id=33&locale=ro&id=2779 
Mirrors.php?cat_id=33&locale=ro&id=204  Mirrors.php?cat_id=33&locale=ro&id=206  Mirrors.php?cat_id=33&locale=ro&id=207  Mirrors.php?cat_id=33&locale=ro&id=208  Mirrors.php?cat_id=33&locale=ro&id=3944 
Mirrors.php?cat_id=33&locale=ro&id=647         
 

Calendar Ortodox

   

Școala duminicală din parohia

   

Căutare

 

In evidenza

11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 11 ottobre 2019)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 17 settembre 2019)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: 19 luglio 2014)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  Naşii de botez şi rolul lor în viaţa finului  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  Pregătirea pentru Taina Cununiei în Biserica Ortodoxă  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  Pregătirea pentru Taina Sfîntului Botez în Biserica Ortodoxă
 
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 Facebook
Pagina principală  >  Documente  >  Sezione 9
  Agenda teologică a Bisericii Ortodoxe Ruse pentru anii 2015-2018

teologie.net, 17 aprilie 2015

Clicca per SCARICARE il documento come PDF file  
Răspândește:

Subiectele aprobate de prezidiul Permanenței Intersobornicești a Bisericii Ortodoxe Ruse la ședința de pe data de 28 ianuarie 2015, care a avut loc la reședința Patriarhală și Sinodală de pe lângă Mănăstirea Danilovsk din Moscova, sub președinția Sanctității Sale Kiril, patriarhul Moscovei și întregii Rusii. 

Comisia teologică

1. Credința și știința;

2. Teologia ca știință și locul ei în sistemul cunoștințelor;

3. Rugăciunile Bisericii de pomenire ale celor nebotezați (împreună cu comisia de liturgică, de drept canonic și cea de relații cu eterodocșii și alte religii);

4. Înţelesul teologic al problemelor bioetice;

5. Învățătura Bisericii cu privire la minuni;

6. Atitudinea față de practica modernă a exorcismelor (molitfele).

Comisia administrării bisericești și a mecanismelor realizării sobornicității în Biserică

1. Regulamentul privind slujitorii Bisericii Ortodoxe Ruse;

2. Mirenii și membrii Consiliului parohial. Comunitatea parohială; rolul mirenilor în Biserică;

3. Alegerea candidaților pentru hirotonia în treapta preoțească. Problema chemării în cler; impedimente canonice;

4. Regulamentul privind protopopiatele și protopopii;

5. Problema asocierii slujirii preoțești cu munca de laic; enumerarea tipurilor de ocupații și specialități inacceptabile pentru un cleric;

6. Reabilitarea în treapta de preot a persoanelor ce au fost caterisiți din treapta preoției prin judecată bisericească;

7. Îngrijirea pastorală a localităților slab populate.

Comisia de drept canonic

1. Săvârșirea căsătoriei în Biserica Ortodoxă Rusă;

2. Probleme actuale în aplicarea regulilor privind încălcările bisericești și a pedepselor (canonisirilor); 

3. Atitudinea Bisericii Ortodoxe Ruse față de reforma calendarului;

4. Codificarea surselor dreptului canonic;

5. Fundamentarea canonică a posibilității sau imposibilității sfințirii bisericești a armamentului și munițiilor.

Comisia pentru liturgică și artă bisericească;

1. „Passia” ca element a liturgicii ortodoxe moderne;

2. Crearea și utilizarea imaginilor sfințite; norme estetice şi canonice pentru crearea lucrărilor de artă modernă bisericească;

3. Însemnătatea cântării bisericești, tipurile și importanța sistematizării consecutivității ei astăzi; 

4. Potirul Euharistic la Liturghia Darurilor Înaintesfințite; 

5. Uniformizarea practicii slujirii în parohii; 

6. Practica slujirii cu ușile împărătești deschise; 

7. Posibilitatea săvârșirii rânduielii vechilor liturghii în practica liturgică modernă a Bisericii Ortodoxe Ruse; 

8. Utilizarea cântării acatistelor în practica liturgică.

Comisia pentru probleme de practică și viață parohială

1. Practica parohială a săvârșirii spovedaniei; elaborarea unui îndrumar pentru săvârșirea Spovedaniei.

2. Stăreția (duhovnicia) și practica stareților în condițiile actuale; pseudo-duhovnicii și stareții tineri (profilaxia, căile de rezolvare a problemei, canonisirea); epitimiile în viața Bisericii contemporane; normele și practica aplicării, raportul dintre iconomie și acrivie;

3. Practica parohială a săvârșirii ierurgiilor și oferta pentru ele.

Comisie pentru probleme de organizare a misiunii Bisericii

1. Misiunea printre subculturile tinerilor; 

2. Misiunea printre copii și adolescenți; 

3. Responsabilitatea misionară a mirenilor, monahilor și clerului; 

4. Misiunea ortodoxă și noile mișcări religioase; 

5. Principiile și metodele misiunii printre populațiile indigene și etniile puțin numeroase ale Rusiei, și grija pastorală față de ele;

6. Slujbele liturgice cu caracter misionar; 

7. Acordarea numelui nou născutului; problema posibilității primirii Botezului cu păstrarea numelui național.

Comisia pentru problemele organizării vieții mănăstirilor și a monahismului

1. Regulamentul intern al mănăstirilor;

2. Aspectele juridice a primirii în mănăstire și ieșirii din ea; 

3. Săvârșirea slujbelor de către monahi în mănăstirile de maici și parohii;

4. Practica descoperirii gândurilor în mănăstiri, îndrumarea duhovnicească a monahilor şi mirenilor în mănăstiri;

5. Monahii învățați astăzi: probleme actuale și perspectiva dezvoltării.

Comisia pe problemele educației spirituale și informării religioase

1. Conceptul educațional al Bisericii Ortodoxe Ruse; 

2. Educația catehetică după Botez; lecturi și convorbiri extraliturgice.

Comisia pentru organizarea activității sociale și a carității de către Biserică 

1. Conceptul slujirii diaconești voluntare în Biserica Ortodoxă Rusă;

2. Grija pastorală față de copii orfani; 

3. Activitatea pastorală și lucrul cu oamenii bolnavi psihic; 

4. Slujirea socială a Bisericii printre imigranți; 

5. Slujirea socială a Bisericii în orașe mici.

Comisia pentru problemele relaţiile Bisericii, statului și societății

1. Biserica și cultura;

2. Biserica și economia; aprecierea ortodoxă și abordarea principială a problemei globalizării (din poziția Bisericii Ortodoxe Ruse); 

3. Căile afirmării valorilor morale creștine în societatea și statul secolului XXI;

4. Locul educației spiritual-morale în dezvoltarea educației (împreună cu comisia pentru problemele educației spirituale); 

5. Biserica, statul și societatea în epoca acutizării confruntărilor; 

6. Rolul Bisericii în procesele sociale la nivelul regional și municipal.

Comisia pentru problemele relaționării cu eterodocșii și alte religii

1. Rugăciunile pentru creștinii eterodocși vii și adormiți (împreună cu comisia teologică);

2. Relaționarea Bisericii Ortodoxe Ruse cu alte religii tradiționale.

Comisia pentru activitatea informațională a Bisericii și relaționării cu mass-media

1. Provocările informaționale și reacția Bisericii;

2. Atitudinea Bisericii față de noile tehnologii (aspectul antropologic);

3. Dimensiunea etică a prezenței clerului și mirenilor în media tradițională și nouă; 

4. Dezvoltarea bazelor conceptului activității informaționale a Bisericii.

Răspândește:
Pagina principală  >  Documente  >  Sezione 9